Byla 2S-896-569/2015
Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2FB-40-856-15

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2FB-40-856-15.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bankrutuojančio R. V. bankroto administratorius pirmosios instancijos teismo prašė patvirtinti R. V. mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2015-04-23 sušauktas antrasis bankrutuojančio asmens R. V. kreditorių susirinkimas nepatvirtino R. V. pateikto patikslinto mokumo atkūrimo plano. Šioje byloje buvo sušaukti du kreditorių susirinkimai, tačiau nė vieno iš jų metu planas nebuvo patvirtintas. Kreditoriai įpareigojo atlikti turto, kurio ½ dalis priklauso pareiškėjui, o kita dalis – jo buvusiai sutuoktinei, įvertinimą, tai buvo padaryta, turto vertė kreditoriams buvo priimtina. Pirmo ir antro susirinkimų metu prieš plano patvirtinimą balsavo UAB „Būsto paskolų draudimas“, nesutikimas buvo grindžiamas dviem aspektais: 1) pernelyg didelėmis numatytomis administravimo išlaidomis; bei 2) 24 mėnesių numatyto termino plano įgyvendinimui. Kreditoriai planui nepritarė dėl per didelių administravimo išlaidų, tačiau jokių savo pasiūlymų nepateikė, nors jis pateikė visus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dėl 24 mėnesių termino plano įgyvendinimui, administratorius nurodė, kad galimybė R. V. įsidarbinti yra labai maža, jis niekur negali įsidarbinti, nes serga psichine liga, jo pasveikimo prognozės labai menkos, ir jeigu bankroto procedūrą tęsti 5 metus, kai jokių pajamų nebus, išlaidos tik didės, todėl mano, kad pilnai pakanka 24 mėnesių.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015m. birželio 3 d. nutartimi bankrutuojančio R. V. mokumo atkūrimo planą patvirtino. Teismas vertino, kad nurodyta suma, skiriama bankroto procedūroms atlikti, nėra per didelė. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus plane nurodytas už skolininko nekilnojamojo turto pardavimą imamas 12 procentų dydžio atlyginimas neviršija įstatyme nurodytos sumos, todėl vertino, kad tai nėra per didelė suma. Konstatavo, kad šios išlaidos yra pagrįstos, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas, ir, kad šios išlaidos nėra per didelės. Teismas, įvertinęs bankrutuojančio asmens gaunamas pajamas, turimą vienintelį nekilnojamąjį turtą – ½ dalį keturių kambarių buto, esančio ( - ), kurio viso rinkos vertė 2015-03-31 dienai buvo 37000 eurų, jo galimybes sergant sunkia psichikos liga įsidarbinti, padarė išvadą, jog penkių metų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas tik dar labiau padidintų bankroto administravimo išlaidas ir dar labiau būtų pažeidžiami kreditorių interesai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015m. birželio 3 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjo R. V. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo išspręsti iš esmės – atsisakyti patvirtinti mokumo atkūrimo planą ir pareiškėjo bankroto bylą nutraukti.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101.Teismas, patvirtindamas planą, netinkamai taikė FABĮ nuostatas, reglamentuojančias bankroto administravimo išlaidas bei jų apmokėjimo tvarką, neanalizavo plane nurodytų bankroto administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo. Teismas nevertino aplinkybės, jog planas su tokia bankroto administravimo išlaidų sąmata negalės būti vykdomas, kadangi lėšų šaltinių, iš kurių galės būti padengtos numatytos administravimo išlaidos, nėra.

112.Teismas netinkamai taikė FABĮ nuostatas, įtvirtinančias bankroto administravimo išlaidų tvarką. Teismas klaidingai nurodė, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatyta 15 procentų riba yra skirta bankroto administratoriaus atlyginimui už parduotą turtą. Apeliantės teigimu, nurodyta 15 procentų riba skiriama ne atlyginimui bankroto administratoriui už parduotą turtą, bet tai procentinę išraišką turinti suma, į kurią įeina turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, tame tarpe – atlyginimas bankroto administratoriui. FABĮ iš vis nenumato atskiro atlyginimo – „sėkmės mokesčio“ administratoriui už turto pardavimą.

123.Teismas neanalizavo, kokios išlaidos yra įtrauktos į išlaidas bankroto procedūroms atlikti, koks šių išlaidų dydis. Formaliai vertino išlaidų bankroto procedūroms atlikti pagrįstumą, neatsižvelgė į aplinkybę , kad dalis darbų jau turėjo būti atlikta iki plano patvirtinimo. Nevertino, ar plane numatytas bankroto administravimo išlaidų dydis atitinka bankroto bylos sudėtingumą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. V. prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015-06-03 nutartį nepakeistą. Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino tai, kad bankroto administratorius vykdo atlygintines bankroto administravimo paslaugas, ir už šias paslaugas jam turi būti teisingai mokama pagal nusistovėjusią praktiką įmonių bankroto bylose. Teismas teisingai vertino, kad plane nurodyta suma, skiriama bankroto administravimo procedūroms atlikti, nėra per didelė. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog numatytas atlyginimas administratoriui už parduotą turtą nėra per didelis. Teismas pagrįstai patvirtino 24 mėnesių terminą R. V. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimui.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius Sergiejus Buta prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015-06-03 nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad nesutinka su apeliantės teiginiais, kad administravimo išlaidoms numatyta suma yra neadekvati atliekamų darbų apimtims ir sudėtingumui. Apeliantė nepateikia jokių argumentų, kodėl mokumo atkūrimo plane numatyta ir detalizuota suma laikoma kaip neatitinkanti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Pažymi, kad šioje bankroto proceso stadijoje plano tvirtinimo metu administravimo išlaidos nėra patirtos, o jos tik planuojamos. Dėl šios priežasties negali būti reikalaujama būsimas išlaidas pagrįsti analogiškai kaip jau patirtas. Pažymi, kad mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidų suma – 3 115,00 Eur - yra tik preliminari, ši suma nėra galutinė išlaidų suma, kurią administratorius turės teisę panaudoti, nes faktiškai patirtų išlaidų suma bus nustatyta atlikus darbus. Bankroto proceso administravimo išlaidoms skiriama suma numatyta 2 metų laikotarpiui, todėl, atsižvelgiant į Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytas pareigas administratorei, negalima daryti išvados, kad jos yra neprotingo dydžio. Administratorius privalės organizuoti ir šaukti kreditorių susirinkimus (kas pusę metų), vykdyti turto pardavimą, kontroliuoti plano vykdymą ir pan., tai rodo, kad turės būti nuolat atliekami tam tikri darbai bankroto proceso metu.Teigia, kad lingvistiškai aiškinant įstatymo nuostatą darytina išvada, kad 15 procentų suma nėra maksimali bankroto administravimo išlaidų suma (lubos), kuri gali būti skiriama fizinio asmens bankroto byloje. Bankroto administratoriaus nuomone, įstatymo leidėjas 15procentų dydžio maksimalų administravimo išlaidų dydį, siejamą su hipoteka įkeisto turto pardavimo ar perdavimu numatė kaip kreditoriaus – įkaito turėtojo - papildomą teisių ir interesų garantiją.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau–CPK) 329 straipsnis).

18Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimo bei plano atitikimo Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nuostatoms.

19FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, fizinių asmenų bankroto įstatymo ir Įmonių bankroto įstatymo (kurio tikslas pašalinti iš rinkos nemokius rinkos dalyvius, kartu proporcingai patenkinant kreditorių reikalavimus iš visos nemokios įmonės turto masės) nėra tapatūs. Fizinių asmenų bankroto įstatymu iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo. Skirtingai nuo įmonių bankroto proceso, kurio metu visas įmonei priklausęs turtas yra realizuojamas ĮBĮ nustatyta tvarka, o gautos piniginės lėšos skiriamos administravimo išlaidoms bei kreditorių reikalavimams padengti, fizinio asmens bankroto procese yra sudaromas planas, kuriame numatomas ne tik skolininkui priklausančio turto pardavimas bei lėšų paskirstymas, tačiau taip pat turi būti numatomos ir priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos) (FABĮ 7 str.). Parengtame plane konkretizuojamos fizinio asmens mokumo atkūrimo priemonės, jų įgyvendinimo tvarka. Numatomos priemonės turi būti realios, galinčios padėti pasiekti didesnį kreditorių reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinančios asmens, kuriam keliama bankroto byla, galimybę patenkinti minimalius būtinus poreikius. Taigi, vienas svarbiausių momentų fizinio asmens bankroto procedūroje yra plano parengimas ir tvirtinimas. Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsnių nuostatos. Plano projektą rengia bankrutuojantis asmuo, išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių teikia bankroto administratorius, kuris šią išvadą, kartu su plano projektu, pateikia kreditoriams ir šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Jei kreditorių susirinkimas pritarė mokumo atkūrimo planui, tai planas teikiamas teismui tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui nepritaria dėl to, kad planas neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų, fizinis asmuo, atsižvelgęs į kreditorių pastabas, turi teisę plano projektą tikslinti ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui. Tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, bet nenurodo tokio nesutikimo priežasčių arba nesutikimo priežastys nesusijusios su plano projektui nustatytais reikalavimais, tai įstatyme nenustatyta tokio plano tikslinimo galimybės, jis iš karto teikiamas teismui tvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis). Spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Galimybė teismui patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritarė dėl pirmiau nurodytų priežasčių, nustatyta siekiant apriboti nesąžiningų kreditorių galimybes nepagrįstai trukdyti ar visiškai nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas, nesutikdamas su plane numatytomis mokumo atkūrimo priemonėmis, jų įgyvendinimo galimybėmis, paprastai turėtų ne pats jas (planą) keisti, o nurodyti fiziniam asmeniui kriterijus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti sudarant plano projektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. sausio 20 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas R. V. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, t. y. nustatyta, kad R. V. turi kreditorius: Danske bank A/S Lietuvos filialą, D. V., UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Omnitel“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Bitė Lietuva“. 2015-03-10 R. V. bankroto administratorius sušaukė pirmąjį bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimą, kuris nepatvirtino bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano. Kreditoriai įpareigojo bankroto administratorių atlikti parduotino turto vertinimą. Pažymėtina, kad kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo. 2015-04-23 buvo sušauktas antrasis bankrutuojančio fizinio asmens R. V. kreditorių susirinkimas, kuris nepatvirtino fizinio asmens pateikto patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto (prieš abiejuose kreditorių susirinkimuose balsavo kreditorius „Danske Bank A/S“, turintis 92,82 proc. balsų ir kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, turintis 3,78 proc. balsų), nesutikimą grindė pernelyg didelėmis numatytomis administravimo išlaidomis bei 24 mėnesių numatytu terminu plano įgyvendinimui.

21Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas planą, netinkamai taikė FABĮ nuostatas, reglamentuojančias bankroto administravimo išlaidas bei jų apmokėjimo tvarką, neanalizavo plane nurodytų bankroto administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad administratoriaus prašomų patvirtinti bankroto administravimo išlaidų, administratoriaus atlyginimo dydžiai turi būti pagrįsti, atitikti administratoriaus vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir bylos sudėtingumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administravimo išlaidų dydis, remiantis FABĮ 22 straipsnio 4 dalimi, priklauso nuo to, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, parduodamo turto rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas individualios veiklos nevykdo; turi vienintelį nekilnojamąjį turtą – ½ dalį keturių kambarių buto, esančio ( - ), kurio viso rinkos vertė 2015-03-31 dienai buvo 37000 eurų, jam priklausančios ½ turto dalies vertė yra apie 18 500 eurų; bankroto procesas iš esmės nesudėtingas, todėl plane nurodytos 3115 eurų bankroto administravimo išlaidų sumos pagrįstumas kelia abejonių. Taip pat išsamiau turi būti vertintinas plane nurodytas 12 procentų dydžio atlyginimas administratoriui, skaičiuojamas nuo gautos lėšų sumos nuo parduoto ar perduoto įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui bankrutuojančio asmens nekilnojamojo turto kainos. Pažymėtina, kad atlyginimas bankroto administratoriui turi atitikti jo vykdomų funkcijų pobūdį, mąstą, bylos sudėtingumą. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, iš esmės savo sprendimo dėl administravimo išlaidų dydžio nemotyvavo. Todėl konstatuotina, kad kreditoriams ginčijant plane nustatytą administravimo išlaidų dydį, teismas, patvirtindamas pateiktą planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, administravimo išlaidų sąmatos sudedamųjų dalių, jų pagrįstumo, neanalizavo ir nevertinto, o tik apsiribojo formaliu teiginiu, kad jų dydis neviršija įstatyme numatytos sumos. Pažymėtina, kad prieš administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą abiejuose kreditorių susirinkimuose balsavo kreditorius „Danske Bank A/S“, turintis 92,82 proc. balsų ir kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, turintis 3,78 proc.balsų.

23Atsižvelgdamas į tai, kad fizinio asmens bankroto byloje sprendžiant klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, teismas privalo ne tik formaliai taikyti Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, reglamentuojančias atvejus, kuomet kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, bet ir visapusiškai ištirti ir įvertini priežastis, dėl kurių kreditoriai nesutinka su pateiktu plano projektu, taip pat įvertinti šių priežasčių atitikimą FABĮ 7 straipsnyje nustatytiems plano reikalavimams, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra pagrindas perduoti klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo R. V. bankroto byloje iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, siekiant išsiaiškinti šiam klausimui reikšmingas aplinkybes (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

24Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

26Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015m. birželio 3d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bankrutuojančio R. V. bankroto administratorius pirmosios instancijos teismo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015m. birželio 3 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 10. 1.Teismas, patvirtindamas planą, netinkamai taikė FABĮ nuostatas,... 11. 2.Teismas netinkamai taikė FABĮ nuostatas, įtvirtinančias bankroto... 12. 3.Teismas neanalizavo, kokios išlaidos yra įtrauktos į išlaidas bankroto... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. V. prašo atmesti... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius Sergiejus Buta... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl fizinio asmens mokumo... 19. FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens,... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. sausio 20 d. Radviliškio rajono... 21. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais, kad pirmosios instancijos... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad... 23. Atsižvelgdamas į tai, kad fizinio asmens bankroto byloje sprendžiant... 24. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 26. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015m. birželio 3d. nutartį panaikinti...