Byla 2S-522-431/2012
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB “Vilniaus energija”, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išvadą teikianti institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB “Naujamiesčio būstas” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Naujamiesčio būstas” ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB “Vilniaus energija”, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išvadą teikianti institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo.

52010-06-28 teisme gautas atsakovo pranešimas, kuriame atsakovas nurodo, kad ieškinyje nurodytu adresu jis jau negyvena, jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ( - ).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-07-11 nutartimi perdavė civilinę bylą Nr. 2-1744-781/2011 pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Vilniaus energija“, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išvadą teikianti institucija - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Vilniaus m. 3 apylinkės teismui nagrinėti pagal teismingumą.

8Teismas, remdamasis CK 2.16, CPK 29 straipsniais konstatavo, kad byla nagrinėtina pagal atsakovo gyvenamąją vietą, todėl bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-11 nutartį panaikinti.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. tuo metu, kai byla buvo priimta nagrinėti teisme, teritorinis teismingumas nebuvo pažeistas, todėl teismas neturėjo jokio teisinio realaus pagrindo nustatyti, jog byla buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, bei pritaikyti CPK 34 str. 2 d. 4 p.;
  2. CPK 34 str. 1 d. nustatyta teismo pareiga priimtą bylą išspręsti iš esmės, nors ji vėliau taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 str. nustatytus atvejus, bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Apelianto teigimu, šioje normoje nustatyta teismo pareiga išnagrinėti teisme bylą nepaisant to, jog bylos nagrinėjimo metu pasikeitė teismingumas. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad teismingumo pasikeitimas neturi būti pagrindas perduoti bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Ši taisyklė paremta civiliame procese įtvirtintais koncentracijos, ekonomiškumo, bei operatyvumo principais;
  3. pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 35 str. įtvirtintą perdavimo tvarką. Skundžiama teismo nutartis buvo priimta vienašališkai teisėjos, kuri nebuvo perdavusi nagrinėti šio klausimo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą informuoja, kad teisinių motyvų ir argumentų dėl skundžiamos teismo nutarties neturi.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde, bei atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias teismo priimtos savo žinion bylos perdavimą kitam teismui, todėl tokią teismo nutartį yra pagrindas panaikinti.

17Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK yra numatytos taisyklės, pagal kurias nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija.

18Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo. 2010-06-28 teisme gautas atsakovo pranešimas, kuriame atsakovas nurodo, kad ieškinyje nurodytu adresu jis jau negyvena, jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ( - ). Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta pasikeitė, teismas bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

19Taigi, byloje nagrinėjamas ginčas, ar Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pagrįstai perdavė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo.

20CPK 34 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio Kodekso 35 straipsnyje nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Tai reiškia, kad civilinę bylą iškėlęs teismas, į kurį su ieškiniu kreipėsi ieškovas, ir kuriam ieškinio priėmimo stadijoje byla buvo teisminga, paprastai turi iš esmės išnagrinėti prisiimtą bylą. Todėl tuo atveju, jeigu bylos nagrinėjimo metu atsakovo gyvenamoji vieta pasikeičia, tai atsakovo gyvenamosios vietos pasikeitimas nepakeičia bylos teritorinio teismingumo ir civilinė byla turi būti baigta nagrinėti tame teisme, kuriame pareikštas ieškinys, nes jis buvo priimtas nagrinėti nepažeidžiant bendrojo teritorinio teismingumo taisyklių.

21Kartu civilinio proceso teisės normos, t.y. CPK 34 straipsnio 2 dalis nustato atvejus, kai byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam tos pačios pakopos teismui. Šioje dalyje pateiktas tokių atvejų sąrašas yra baigtinis.

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinės bylos nagrinėjimą perdavė kitam teismui remdamasis CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu. Ši norma numato bylos perdavimą pagal teismingumą tuo atveju, jeigu, iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles.

23Teismas pažymi, kad CPK 29 straipsnyje numatyta, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. CK 2.16 straipsnis nustato, jog fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. CK 2.17 straipsnyje išvardinti asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai, t.y. nustatant asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą. Taigi gyvenamosios vietos deklaravimas viešajame registre yra tik vienas iš fizinio asmens gyvenamąją vietą apibūdinančių kriterijų, todėl nustatant asmens gyvenamąją vietą, be gyvenamosios vietos deklaravimo yra svarbūs ir kiti kriterijai. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodyta, kad gyvenamąja vieta laikytina vieta, kur asmuo nuolat ar daugiausia gyvena.

24Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatė, kad 2010-09-23 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui buvo paduotas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, kurio teismingumas buvo nustatytas pagal atsakovo P. M. tuo metu deklaruotą gyvenamąją vietą, t.y. ( - ). Atsakovas pateikė prieštaravimus, todėl ieškovas 2010-11-02 pateikė ieškinį vėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pagal teritorinį teismingumą, nustatytą pagal atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą. Šioje byloje jau įvyko dveji parengiamieji ir vienas teismo posėdis. Visi procesiniai dokumentai atsakovui buvo siunčiami adresu ( - ). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškinys Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo priimtas ir byla iškelta nepažeidžiant teismingumo taisyklių, t.y. pagal tinkamai nustatytą atsakovo gyvenamąją vietą, kas paneigia galimybę taikyti CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktą, numatantį pagrindą perduoti bylą kitam teismui, jeigu iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles.

25Remdamasis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, teismas sprendžia, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nepagrįstai perdavė bylą nagrinėti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes bylą buvo priėmęs laikydamasis teismingumo taisyklių. Kitų pagrindų, numatytų CPK 34 straipsnio 2 dalyje, kodėl civilinė byla pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo pagal teismingumą turėtų būti perduota Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė.

26Apeliacinės instancijos teismo teigimu, pirmosios instancijos teismas privalėjo bylą nagrinėti, remiantis CPK 34 straipsnio 1 dalimi, kuri numato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, kurių šiuo atveju nėra.

27Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nenustačius pagrindų bylai perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, atsakovo tikroji gyvenamoji vieta yra reikšminga tik tinkamo procesinių dokumentų įteikimo aspektu. Todėl pirmosios instancijos teismas turėtų aiškintis, ar atsakovo prašymas perduoti bylą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui negalėtų būti traktuojamas, kaip šio asmens pranešimas apie adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą, ką numato CPK 121 straipsnio 1 dalis, bei 122 straipsnio 1 dalis.

28Nurodytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias teismo priimtos savo žinion bylos perdavimą kitam teismui, dėl ko nepagrįstai civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo perdavė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui. Todėl skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-11 nutartis naikintina, o civilinė byla perduotina nagrinėti iš esmės tam pačiam pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.).

29Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB “Vilniaus energija”, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išvadą teikianti institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, perduoti nagrinėti iš esmės Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. I.Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo... 5. 2010-06-28 teisme gautas atsakovo pranešimas, kuriame atsakovas nurodo, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-07-11 nutartimi perdavė civilinę... 8. Teismas, remdamasis CK 2.16, CPK 29 straipsniais konstatavo, kad byla... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ prašo Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. tuo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde, bei... 17. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo... 19. Taigi, byloje nagrinėjamas ginčas, ar Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas... 20. CPK 34 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas, laikydamasis teismingumo... 21. Kartu civilinio proceso teisės normos, t.y. CPK 34 straipsnio 2 dalis nustato... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinės bylos... 23. Teismas pažymi, kad CPK 29 straipsnyje numatyta, kad ieškinys pareiškiamas... 24. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatė, kad... 25. Remdamasis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, teismas sprendžia, jog... 26. Apeliacinės instancijos teismo teigimu, pirmosios instancijos teismas... 27. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nenustačius pagrindų bylai... 28. Nurodytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 29. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir...