Byla e2-11418-223/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 57,92 Eur negrąžintą paskolos sumą, 24,84 Eur palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tuo atveju, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir jei yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnis).

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui ieškinys su priedais įteikti 2018 m. spalio 6 d. tinkamai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu, ar prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą, teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių ir nurodytų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pradinė kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ ir atsakovas 2014 m. spalio 16 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 694070003, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 28,96 Eur kreditas trisdešimties dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Atsakovas remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu 2014 m. spalio 17 d. pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur sumai. Iš viso pradinis kreditorius paskolino atsakovui 57,92 Eur. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014 m. lapkričio 15 d. Remiantis sutarties 3.7 punktu, atsakovas vėluodamas grąžinti paskolą kelis kartus pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl paskolą turėjo grąžinti iki 2015 m. gegužės 11 d. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, atsakovui išmokėjo 57,92 Eur sumą. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatytu terminu negrąžino skolos, todėl atsakovas pradinei kreditorei liko skolingas 57,92 Eur sumos dydžio skolą.

9Iš pateiktų rašytinių įrodymų byloje nustatyta, kad 2016 m. spalio 25 d. reikalavimo perleidimo sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ perleido International Risk Management OÜ reikalavimo teises pagal vartojimo kredito sutartį. Tarp International Risk Management OÜ ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ 2017 m. vasario 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimi International Risk Management OÜ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovė apie reikalavimo perleidimą 2017 m. balandžio 19 d. atsakovą informavo pranešimu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus atsiskaityti su ieškove ir po pranešimo išsiuntimo (CPK 178, 183 straipsniai).

10Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Nagrinėjamu atveju, CK 6.109 str., nustatyta tvarka apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Atsakovo pareiga laiku ir tinkamai mokėti įmokas numatytas ir vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė pareigos grąžinti kreditą ieškovei, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 57,92 Eur negrąžintina paskolos suma, 24,84 Eur palūkanos.

12Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

13Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

14Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina 57,92 Eur negrąžintina paskolos suma, 24,84 Eur palūkanų suma, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 79, 80, 93 str.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi nesiekia 3 Eur dydžio, t. y. minimalios valstybei priteistinos sumos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 57,92 Eur (penkiasdešimt septynių eurų 92 ct) negrąžintą kreditą, 24,84 Eur (dvidešimt keturių eurų 84 ct) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 3 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę skųsti sprendimą apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai