Byla eB2-147-569/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla automobilių sporto klubui „Kripta racing“. Bankroto administratoriumi paskirta MB „Bankroto byla“. 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi bankrutuojančiam automobilių sporto klubui „Kripta racing“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2016 m. kovo 30 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė iki 2017 m. sausio 7 d. 2017 m. vasario 8 d. nutartimi supaprastinto bankroto proceso trukmė pratęsta iki 2017 m. birželio 31 d.

4Bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, įmonė turto neturi.

5Prašymas tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad reikalavimams tenkinti lėšų ir turto įmonėje nėra. Pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažyma, kurioje nurodoma, kad bankrutavusiam automobilių sporto klubui „Kripta racing“ pretenzijų neturi. Liko nepatenkinta kreditorių 59 942,70 Eur sumos finansinių reikalavimų. Bankroto administratorius teismui pateikė turto nurašymo aktą, kuriuo nurašomos bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ transporto priemonės, kadangi minėtos transporto priemonės nebuvo rastos.

8Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra visai užbaigtos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta.

9Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

11Patvirtinti bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ 2017 m. rugsėjo 5 d. nurašymo aktą.

12Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ 59 942,70 Eur sumos kreditorių kreditorinius reikalavimus.

13Pripažinti, kad bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“, įmonės kodas 300519546, veikla pasibaigė.

14Įpareigoti bankrutavusio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai