Byla 2-171/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-237-538/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ecoservice“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centas“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija, dėl atviro konkurso ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centas“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) pripažinti UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atviro konkurso dėl Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo ir išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų tiekėjui parinkimo paskelbimą ir konkurso sąlygas neteisėtais bei šį konkursą panaikinti; 2) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T2-412 Dėl savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų suteikimo tikslingumo bei 2007 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-79 Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo; 3) pripažinti negaliojančia Koncesijos sutartį Nr. J4-831 dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo.

5Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi šią teismo nutartį panaikino ir atmetė minėtą ieškovo prašymą.

6Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ pakartotinai kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2007 m. rugpjūčio 16 d. paskelbtą Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo ir išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų tiekėjui parinkti atvirą konkursą ir uždrausti atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyti šio atviro konkurso procedūras: dalyvių pasiūlymų priėmimą, iki šio ieškinio gautų pasiūlymų atplėšimą, jų nagrinėjimą, atmetimą, vertinimą, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymą, konkurso sąlygų aiškinimą, pasiūlymų pakeitimą ir atsiėmimą, pretenzijų ir skundų iš pasiūlymus pateikusių tiekėjų nagrinėjimą, sprendimo apie konkursą laimėjusį pasiūlymą priėmimą, pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą; bei uždrausti atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atlikti veiksmus, susijusius su ginčo konkurso vykdymu ir komunalinių atliekų vežėjų parinkimu. Ieškovas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso, galima situacija, jog nebeliks ginčo nurodomu pagrindu ir dalyku, nes viešųjų pirkimų procedūros jau gali būti pasibaigusios ir gali būti sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju. Teigė, jog nepritaikius minėtų priemonių, nepagrįstai bloginama ieškovo padėtis, nes dėl prasidėjusio konkurso kyla grėsmė ieškovo sudarytų atliekų tvarkymo sutarčių galiojimui ir pasibaigimui, kas gali lemti atliekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių finansinius nuostolius ar net verslo žlugimą.

7Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 18 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies - uždraudė atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyti 2007 m. rugpjūčio 16 d. paskelbto atviro konkurso procedūras: priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, iki galutinio teismo procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo, o kitą minėto prašymo dalį atmetė.

8Teismas nurodė, kad organizuojamas ginčo pirkimas susijęs su viešuoju visuomenės interesu turėti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią ja besinaudojančiųjų poreikius, užtikrinančią tinkamą aplinkos kokybę, todėl teisėta atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo procedūra užtikrins šios paslaugos teikimą gyventojams už mažiausią kainą, priimtiną paslaugos teikimo lygį, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, taip įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą ekonomiškumo principą. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog visiškai atmetus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ gali priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, o tai reikštų, kad teismo sprendimas ieškinio patenkinimo atveju nebūtų vykdomas, ieškovas, atsižvelgiant į pirkimo kainą, patirtų didelius nuostolius, kuriuos turėtų teisę išreikalauti, o atsakovui atsirastų prievolė šiuos nuostolius atlyginti. Teismas taip pat konstatavo, kad taikant minėtas priemones atsakovui ir kitiems asmenims nuostolių neatsirastų arba jie būtų minimalūs, nes šiuo metu teikiamos paslaugos teikimas nenutrūks ir įmonės, šiuo metu teikiančios atliekų tvarkymo funkcijas, jas turės teisę teikti, iki bus pasirašyta sutartis su viešojo pirkimo procedūros laimėtoju. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju neturės reikšmės komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtų ES lėšų įsisavinimo terminai, nes ginčo konkursas nėra susijęs su Europos Sąjungos lėšų įsisavinimu. Atsižvelgdamas į tai, kad nesustabdžius šio konkurso užbaigimo procedūrų, atsakovas galėtų pasirašyti sutartį su konkurso nugalėtoju, kuris pradėtų teikti konkurso sąlygose numatytas paslaugas, o tai galėtų apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą, teismas sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl uždraudė atsakovui priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei pasirašyti viešojo pirkimo sutartį su konkurso nugalėtoju, iki galutinio teismo procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo (CPK 145 str. 1 d. 6 p., 145 str. 1 d. 13 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atsiliepime nurodytos aplinkybės dėl Koncesijos sutarties vykdymo neturi teisinės reikšmės, nes Koncesijos sutarties vykdymas nėra stabdomas.

9Teismas atmetė ieškovo prašymo dalį dėl kai kurių konkurso procedūrų vykdymo: dalyvių pasiūlymų priėmimo, iki šio ieškinio gautų pasiūlymų atplėšimo, jų nagrinėjimo, atmetimo, vertinimo, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, konkurso sąlygų aiškinimo, pasiūlymų pakeitimo ir atsiėmimo, pretenzijų ir skundų iš pasiūlymus pateikusių tiekėjų nagrinėjimo, nurodydamas, jog taip būtų nepagrįstai vilkinamas konkurso vykdymas, nes atmetus ieškinį, viešojo pirkimo sutartis galėtų būti pasirašyta iš karto, įsiteisėjus teismo sprendimui.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo panaikinti minėtą teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

111. Teismas ignoravo šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi jau nustatytas faktines aplinkybes ir jau priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą taikyti minėtas priemones. Lietuvos apeliaciniam teismui jau išsprendus minėtą ieškovo prašymą šioje byloje, nebuvo teisinio pagrindo pakartotinai svarstyti bei tuo labiau tenkinti analogišką ieškovo prašymą taikyti atsakovui tas pačias apsaugos priemones. Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo privaloma teismui nagrinėjant ieškovo pakartotinį prašymą dėl minėtų priemonių taikymo.

122. Teismas netinkamai taikė CPK ir Viešųjų pirkimų įstatymo normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą vykdant viešuosius pirkimus. Teismas savo sprendimą pagrindė tik hipotetinėmis prielaidomis. Teismas nepaisė atsakovų valstybinės svarbos ir viešojo pirkimo objekto specifiškumo bei galimų neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių atsakovams bei viešajam interesui. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, jos pažeidžia teisingumo principą bei prioriteto visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

133. Teismo pritaikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

14Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Klaipėdos miesto savivaldybės meras prašo patenkinti atskirąjį skundą. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į prašomos taikyti priemonės pobūdį, faktinį pagrindą, viešuoju konkursu siekiamas sukurti teises bei pareigas ir galimą šių teisių bei pareigų realizavimą, įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar minėtų priemonių taikymas yra adekvatus siekiamas tikslui; neįvertino proporcingumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. Atsakovų nuomone, sustabdžius ginčo konkurso procedūras gali nukentėti Klaipėdos miesto ir regiono gyventojų teisėti interesai, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sąlygoti vietojo intereso pažeidimą. Be to, teismas ignoravo šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi jau nustatytas faktines aplinkybes bei priimtą procesinį sprendimą atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą taikyti minėtas priemones.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Ecoservice“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad atsakovas nenurodo, koks konkretus viešojo intereso pažeidimas ir kokia apimtimi gali būti padarytas. Skundžiama nutartimi nėra sustabdytas ar apribotas atliekų šalinimas iš vartotojų, todėl vartotojai jokia forma nepajus jokio paslaugų teikimo sutrikimo. Be to, teismo nutartis nepažeidžia ir atsakovo individualių interesų, neapsunkina jo finansinės padėties bei neriboja jo veiksmų eksploatuojant naują Klaipėdos regiono komunalinių atliekų sąvartyną bei uždarant buvusį sąvartyną, kuriame šiuo metu yra šalinamos Klaipėdos miesto komunalinės atliekos. Atsakovas galėjo ir gali be jokių trukdymų įsisavinti Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

18Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus, teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus. Nenustačiusi absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Pagal CPK 338 straipsnį aukščiau nurodytos taisyklės taikomos ir apeliacinė tvarka tikrinant teismo nutarčių teisėtumą bei pagrįstumą, nagrinėjant atskiruosius skundus. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau šią teismo nutartį skundžia tik atsakovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, o ieškovo atskirojo skundo nėra. Dėl to šioje nutartyje Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarties teisėtumą bei pagrįstumą tikrina neperžengdama atsakovo UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirojo skundo ribų ir nepasisako dėl skundžiamos teismo nutarties dalies, kuria atmesta dalis ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 320 str. 2 d.).

19Nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma pripažinti atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuojamo ginčo konkurso paskelbimą ir konkurso sąlygas neteisėtais bei šį konkursą panaikinti; panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su minėtos ginčo koncesijos sutarties su atsakovu UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarymu, bei pripažinti negaliojančia pačią koncesijos sutartį, kurios pagrindu veikdamas atsakovas ir organizuoja ginčijamą viešą konkursą (b. l. 9). Skundžiama 2008 m. sausio 18 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas šio ieškinio užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė atsakovui UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyti ginčo konkurso procedūras – priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei sudaryti pirkimo sutartį su laimėtoju iki galutinio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje (b. l. 207). Kaip minėta, atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, nesutinkamas su tokia nutartimi, nurodo, kad teismas ignoravo šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi jau nustatytas faktines aplinkybes ir priimtą sprendimą atsisakyti taikyti minėtas priemones, netinkamai taikė CPK ir Viešųjų pirkimų įstatymo normas, o pritaikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

20Teisėjų kolegija atmeta šiuo apelianto argumentus.

21Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį. Apelianto nuomone, ši apeliacinės instancijos teismo nutartis buvo privaloma teismui nagrinėjant ieškovo pakartotinį prašymą dėl minėtų priemonių taikymo ir nebuvo teisinio pagrindo pakartotinai svarstyti bei tuo labiau tenkinti analogišką ieškovo prašymą taikyti atsakovui tas pačias apsaugos priemones. Kaip žinoma, prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjant civilinę bylą gali būti sprendžiami tiek kartų, kiek šalys ar teismas mano tai esant būtina (CPK 144 str.). Tai, kad vieną kartą to paties asmens prašymas dėl minimų priemonių jau buvo išnagrinėtas, nereiškia, jog ieškovas neturi teisės teikti prašymo dėl šių priemonių taikymo antrą kartą, išskyrus atvejus, kai toks prašymas yra visiškai analogiškas, tai yra remiamasi tuo pačiu faktiniu pagrindu ir reikalaujama tokių pat priemonių. Iš ieškinyje suformuluoto bei antrą kartą pateikto prašymo matyti, jog jie nėra identiški – ieškiniu prašyta taikyti didesnės apimties laikinąsias apsaugos priemones (CPK 185 str.).

22Be to, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskiruosius skundus, tikrina skundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių teisėtumą bei pagrįstumą, o ne sprendžia klausimą iš naujo. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis buvo priimta iš karto gavus ieškinį. Tokiu atveju teismas neturi galimybės pilnai įvertinti visą susidariusią situaciją dėl duomenų trūkumo ir sprendžia dėl galimo pavojaus buvimo teismo sprendimo realiam įvykdymui remdamasis tik ieškovo pateiktais įrodymais. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi tikrino minėtos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą. Tuo tarpu atsižvelgiant į tai, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi išnagrinėtas pakartotinis ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra siauresnės apimties, nei ieškinyje išdėstytas, bei į tai, jog sprendžiant šį klausimą byloje jau yra daug daugiau informacijos, leidžiančios nuodugniau išanalizuoti situaciją bei realų teismo sprendimo neįvykdymo pavojų, nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas negalėjo dar kartą nagrinėti minėto ieškovo prašymo, kaip jau išspręsto.

23Atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK ir Viešųjų pirkimų įstatymo normas, reglamentuojančias šių priemonių taikymą vykdant viešuosius pirkimus; nepaisė atsakovų valstybinės svarbos ir viešojo pirkimo objekto specifiškumo bei galimų neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių atsakovams bei viešajam interesui; kad teismo pritaikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia teisingumo principą bei prioriteto visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą nagrinėjamoje civilinėje byloje (CPK 144 str.). Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tuo siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškiniu prašoma pripažinti atsakovo organizuojamo ginčo konkurso paskelbimą ir konkurso sąlygas neteisėtais bei šį konkursą panaikinti; panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su minėtos ginčo koncesijos sutarties su atsakovu UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarymu, bei pripažinti negaliojančia pačią koncesijos sutartį, kurios pagrindu veikdamas atsakovas ir organizuoja ginčijamą viešą konkursą. Taigi, kaip teisingai nurodė teismas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei pasirašyti viešojo pirkimo sutartį. Akivaizdu, jog tokiu atveju ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimu. Dėl to teismas pagrįstai pritaikė minėtas priemones (CPK 144 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios priemonės taikytos pačia siauriausia apimtimi, siekiant užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą – uždraudė atsakovui tik priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo bei sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju iki galutinio teismo sprendimo priėmimo. Koncesijos sutarties vykdymas, net paties konkurso organizavimo darbai nėra sustabdyti. Atsižvelgiant į tai atmestini apelianto teiginiai, kad teismo pritaikytos priemonės nėra proporcingos siekiamiems tikslams.

24Apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi, nurodo, jog buvo pažeistas viešasis interesas, o teismas nesivadovavo ekonomiškumo principu. Šiuos teiginius apeliantas grindžia tuo, kad sustabdžius konkurso procedūras gali nukentėti Klaipėdos gyventojų teisėti interesai, bus stabdomas ES lėšų įsisavinimas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamos bylos atveju, organizuojamas pirkimas susijęs su visuomenės interesu turėti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią ja besinaudojančiųjų poreikius, užtikrinančią tinkamą aplinkos kokybę, o teisėta atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo procedūra užtikrins šios paslaugos teikimą gyventojams už mažiausią kainą priimtiną paslaugos tiekimo lygį, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Taigi sprendžiant klausimus, susijusius su tokio masto projektais, labai svarbūs yra ir teisėtumo bei skaidrumo principai, kurie privalo būti derinami su minėtu ekonomiškumo principu ir pastarasis negali jų paneigti. Dėl to, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti svarstoma, kaip užtikrinti minėtų teisėtumo, skaidrumo bei ekonomiškumo principų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovai, tarp jų ir apeliantas, nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių jiems galinčius atsirasti nuostolius dėl minėtų priemonių taikymo, teismas pagrįstai sprendė, jog šių priemonių taikymas nurodyta apimtimi nepažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo ir kt. principų (CPK 185 str.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti buvus CPK ar Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų.

25Kaip žinoma, pagal CPK 178 straipsnio nuostatas, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Tačiau, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas nepateikė pakankamai įrodymų, leidžiančių konstatuoti, kad gali būti pažeisti gyventojų interesai. Kaip matyti iš byloje esančios mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutarties 4 punkto bei kitų įrodymų, šiuo metu teikiamos gyventojams paslaugos teikimas nenutrūks ir įmonės, šiuo metu teikiančios atliekų tvarkymo paslaugas, jas turės teisę teikti iki tol, kol bus pasirašyta sutartis su ginčo viešojo pirkimo laimėtoju (b. l. 25). Be to, atsakovas nepateikė pakankamai duomenų, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, kuriomis uždrausta tik priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo bei sudaryti su juo pirkimo sutartį, trukdytų įsisavinti ES skiriamas lėšas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymui (CPK 185 str.).

26Atmestini apelianto argumentai, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes ieškovas buvo pakviestas dalyvauti ginčo konkurse ir tik įvykus šiam konkursui bei priėmus sprendimą dėl konkurso nugalėtojo, bus galima spręsti, ar atsakovo veiksmai kaip nors riboja konkurenciją, pažeidžia ieškovo interesus ir pan. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų turinio, ieškovas ginčija ne tik konkurso sąlygas bet ir savivaldybės sprendimus, susijusius su Koncesijos sutarties sudarymu, bei pačios šios sutarties teisėtumą ir atsakovo teisę organizuoti ginčo konkursą. Taigi ieškovo nuomone, pats konkurso organizavimo pradinis etapas yra neteisėtas, todėl ir tolimesni veiksmai nėra teisėti. Dėl to ieškovo dalyvavimas konkurse neeliminuotų neteisėtumo, kurį konstatuoja esant ieškovas ir tik teismui išnagrinėjus bylą iš esmės bus nustatyta pagrįsti ar ne šie ieškovo argumentai ir reikalavimai.

27Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ši nutartis nepaneigia byloje dalyvaujančių asmenų teisės bylos nagrinėjimo eigoje CPK 146 straipsnio pagrindu kreiptis į teismą su prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita ar reikalauti, kad ieškovas pateiktų nuostolių, kurie atsakovui gali atsirasti dėl minėtų priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Be to, pagal CPK 147 straipsnio trečiąją dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

28Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Ieškovas UAB ,,Ecoservice“ pakartotinai kreipėsi į teismą prašydamas... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 18 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nurodė, kad organizuojamas ginčo pirkimas susijęs su viešuoju... 9. Teismas atmetė ieškovo prašymo dalį dėl kai kurių konkurso procedūrų... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 11. 1. Teismas ignoravo šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m.... 12. 2. Teismas netinkamai taikė CPK ir Viešųjų pirkimų įstatymo normas,... 13. 3. Teismo pritaikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams,... 14. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai Klaipėdos miesto savivaldybės... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Ecoservice“ prašo skundą... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 18. Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus, teismo sprendimas turi būti teisėtas... 19. Nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma pripažinti atsakovo UAB „Klaipėdos... 20. Teisėjų kolegija atmeta šiuo apelianto argumentus.... 21. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo... 22. Be to, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 23. Atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 24. Apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi, nurodo, jog buvo pažeistas... 25. Kaip žinoma, pagal CPK 178 straipsnio nuostatas, šalys turi įrodyti... 26. Atmestini apelianto argumentai, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis... 27. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ši nutartis nepaneigia... 28. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo UAB ,,Klaipėdos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....