Byla 2-2256/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos veiksmų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1400-524/2013 pagal ieškovo UAB „General Investment Group“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešųjų pirkimų komisijos veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo.

5Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. (1.10)-2R-1156 „Dėl pretenzijos“ kaip nepagrįstą; sustabdyti atsakovo vykdomą atvirą konkursą „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ iki bus baigta nagrinėti civilinė byla Nr. 2-1931-232/2013. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo vykdomo atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ procedūras, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti realų teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1931-232/2013 įvykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 31 d. nutartimi tenkino ieškovo pašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė atsakovo vykdomo atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Pirmosios instancijos teismas nurodė nutartį vykdyti skubiai.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą – organizuoja atvirą konkursą „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“, kuris pažeidžia Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1931-232/2013, kuria buvo sustabdytas ankstesnio pirkimo (tapataus šiam pirkimui) procedūrų vykdymas ir priimtas draudimas paskelbti pirkimo laimėtoją ir sudaryti su juo sutartį, kol nebus priimtas galutinis sprendimas.

10Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, kadangi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso įgyvendinimo viešųjų pirkimų sferoje.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Šioje byloje viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, užtikrinant jų teisę į komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos nepertraukiamumą, nusveria ir yra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija. Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinant jo, perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros. Todėl, siekiant nesukelti žalos visuomenės svarbiausiems gėriams, tiekėjo teisės (šiuo atveju – teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį) gali būti suvaržytos tik tiek ir tam, kiek reikalinga šias vertybes realiai apsaugoti. Tiek, kiek šis tikslas viršijamas, pažeidžiami tiekėjų teisėti interesai, kylantys iš Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, bei neproporcingai apribojamas peržiūros procedūros veiksmingumo principas.
  2. Perkančioji organizacija negalėjo numatyti tokio ilgo ir sudėtingo teisminio proceso tuo metu, kai 2007 m. rugpjūčio 16 d. paskelbė atvirą konkursą „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija paprašė Viešųjų pirkimų tarnybos duoti sutikimą nutraukti šio atviro konkurso pirkimo procedūras, kadangi byla Nr. 2-1931-232/2013 dėl nagrinėjamo dalyko nevienalytiškumo buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta administracinė byla Nr. A(502)-40/2011 dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo, kuri taip pat yra sustabdyta iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ištirs Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies konstitucingumą. Perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ procedūrų nutraukimo ir paskelbė naują atvirą konkursą „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“. Perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad būsimos paslaugų pirkimo sutarties galiojimo terminas bus susietas su galutiniu teismo sprendimo priėmimu civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1931-232/2013.

13Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutarties, prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

    1. Atskirojo skundo argumentai nepaneigia nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų egzistavimo fakto, nes atskirajame skunde nėra nė vieno objektyvaus ir pagrįsto argumento galinčio įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų nebuvimą ir tuo pačiu nutarties neteisėtumą. Nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ne tik ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų, bet ir viešojo intereso, priešingai – jį užtikrina.
    2. Dėl pirkimo sustabdymo absoliučiai jokios žalos nei atsakovas, nei kiti asmenys nepatiria bei nepatirs, kadangi dėl pirkimo objekto atsakovas neskelbiamų derybų būdu yra sudaręs laikinas sutartis ir pagal jas šiuo metu atsakovas bei visuomenė gauna reikiamas paslaugas.
    3. Pirkimo vykdymas pažeidžia galiojančią Klaipėdos apygardos teismo 2008-01-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1931-232/2013, kuria atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdančios ankstesnio pirkimo (tapataus naujam pirkimui) procedūrų vykdymą - draudžiančios atsakovui paskelbti pirkimo (tapataus naujam pirkimui) laimėtoją ir sudaryti su juo sutartį, kol nebus priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1931-232/2013;

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai (lot. prima facie) pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (žr. pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas. Vadinasi, ir atvirkščiai – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas egzistuoja tuomet, kai išnagrinėjus bylą iš esmės teismas priima ieškovui palankų teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-960/2013).

17CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

18Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo galima daryti išvadą, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų esminiai principai, o pirkimo dalykas nėra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimu kuo skubiau, prioritetas tokiu atveju teiktinas viešajam interesui užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. liepos 31 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neatidėliotino poreikio kuo skubiau užbaigti pirkimą, o dėl jo sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažiau reikšmingos nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nurodydamas poreikį užtikrinti gyventojų teisę į komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų nepertraukiamumą ir tai nusveria visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija.

20Apeliacinės instancijos teismas atmeta šį atskirojo skundo argumentą, kadangi pats apeliantas atskirajame skunde dėstydamas faktinę situaciją nurodo, jog Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo ir išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų tiekėjai buvo pasirinkti neskelbiamų derybų būdu, nes 2007 m. skelbto atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ procedūros ypatingai ilgai užtruko teisme, o šių paslaugų teikimą būtina užtikrinti nepetraukiamai. Paslaugų teikimo sutartis perkančioji organizacija sudarė su tiekėjais UAB „Specialus autotransportas“, UAB „Švaros diena“ ir UAB „Veolia environmental services Klaipėda“ laikotarpiui iki bus baigtos atviro konkurso procedūros. Atsakovas nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad šiuo metu galiojančių sutarčių pagrindu teikiamos paslaugos yra netinkamos kokybės, kainos aspektais ar dėl kitų svarbių priežasčių ir dėl to yra būtinybė nedelsiant įvykdyti naują viešąjį pirkimą ir sudaryti naujas laikinas sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

21Nepagrįstas yra ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog atsakovas informavo ieškovą apie būsimos paslaugų pirkimo sutarties pagal naująjį pirkimą galiojimo termino susiejimą su galutinio teismo sprendimo priėmimu civilinėje byloje Nr. 2-1931-323/2013. Byloje esančio prie konkurso sąlygų pridėto pirkimo sutarties projekto 8 p. nurodyta, jog sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti sutartį vieną kartą 24 mėnesių laikotarpiui (b. l. 105). Taigi, atsakovas neįvykdė pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo atskirąjį skundą (CPK 178 str.).

222007 m. skelbto atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną paslaugų pirkimas“ procedūrų pabaiga sietina su galutiniu teismo sprendimo priėmimu civilinėje byloje Nr. 2-1931-323/2013, kurioje 2008 m. sausio 18 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta paskelbti pirkimo laimėtoją ir sudaryti sutartį iki bus priimtas galutinis sprendimas. Todėl naujo analogiško atviro konkurso procedūrų vykdymas pažeidžia šią 2008 m. sausio 18 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuri yra įsiteisėjusi ir galiojanti, o jos teisėtumas ir pagrįstumas peržiūrėti apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-171/2008 Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartis palikta nepakeista).

23LITEKO duomenimis nustatyta ir tai, kad ši Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1400-524/2013 pagal ieškovo UAB „General Investment Group“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešųjų pirkimų komisijos veiksmų yra išnagrinėta. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinys patenkintas. Pirmosios instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovui, kuris padavė apeliacinį skundą, nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą. Nors teismo sprendimas neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai pagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra didesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Taigi, remiantis anksčiau minėta teismų praktika, faktas, kad šioje byloje ieškinys patenkintas, nors teismo sprendimas ir neįsiteisėjęs, yra laikytinas pakankamu pagrindu konstatuoti preliminarų ieškinio pagrįstumą, o kartu ir poreikį galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis (CPK 144 str. 1 d., 150 str. 3 d.).

24Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog esant vykdomam nepertraukiamam perkamų paslaugų teikimui pagal laikinas sutartis, nėra pagrindo spręsti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje civilinėje byloje gali atsirasti neigiamų teisinių padarinių su viešuoju interesu susijusioms teisinėms vertybėms (aplinkai, visuomenės sveikatai ir pan.). Todėl šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Vadinasi, yra pagrindas spręsti, jog šiems tikslams pasiekti ir užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo byloje įvykdymą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurias panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

25Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 23... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 31 d. nutartimi tenkino ieškovo... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą... 10. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013... 13. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos... 18. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. liepos 31... 20. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šį atskirojo skundo argumentą,... 21. Nepagrįstas yra ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog atsakovas informavo... 22. 2007 m. skelbto atviro konkurso „Klaipėdos miesto komunalinių atliekų... 23. LITEKO duomenimis nustatyta ir tai, kad ši Klaipėdos apygardos teismo... 24. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą....