Byla 2S-367-212/2014

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. K. – B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013 pagal ieškovės J. K. – B. ieškinį atsakovams R. B., A. J., tretiesiems asmenims Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui, UAB „Šiaulių banko lizingas“, išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos atlyginimo, santuokos metu įgyto turto padalinimo, išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei pagal atsakovo R. B. priešieškinį ieškovei J. K. – B., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl reparacijos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-24 nutartimi išskyrė į atskirą civilinę bylą ieškovės J. K. – B. ieškinio reikalavimus - pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012-05-31 dovanojimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų R. B. ir A. J., kuria atsakovas R. B. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), perleido savo motinai atsakovei A. J., taikyti restituciją natūra ir grąžinti butą su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), atsakovo R. B. nuosavybėn; nustatyti butui su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), priverstinę hipoteką iš atsakovo R. B. priteisto išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo S. B. ir P. B. įvykdymo užtikrinimui. Dėl šių reikalavimų teisme užvesta civilinė byla Nr. 2-9188-251/2013.

5Civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013 nagrinėjamas ieškovės J. K. – B. ir atsakovo R. B. ginčas dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalinimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir neturtinės žalos atlyginimo.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013-11-06 nutartimi civilinę bylą Nr. 2-48-251/2013 sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013-11-06 nutartimi sustabdęs civilinę bylą Nr. 2-48-251/2013 nustatė, kad išskirta į atskirą bylą civilinė byla Nr. 2-9188-251/2013, kurioje pareikštas reikalavimas dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo sudarymo momento, restitucijos taikymo natūra ir priverstinės hipotekos nustatymo, turi ryšį su nagrinėjama ištuokos byla Nr. 2-48-251/2013, nes joje bus išspręstas klausimas dėl šalių turtinių teisių ir pareigų, kuris turės įtakos, reikšmės nagrinėjamai ištuokos bylai, ir tik išsprendus šį klausimą bus galima nustatyti sutuoktinių prievoles, jų pobūdį ir jas padalinti.

9Teismas nutarė, kad ištuokos bylos Nr. 2-48-251/2013 sustabdymas yra tikslingas ir nepažeidžiantis procesinės teisės normų reikalavimų, ištuokos byloje vaikų turtinės teisės lieka užtikrintos, nes jiems priteistas laikinas išlaikymas iš atsakovo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovė prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2013-11-06 nutartį panaikinti. Mano, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, teismas netinkamai taikė CPK 163 str. 3 p. nuostatas. Šioje byloje yra nagrinėjama šalių santuokos nutraukimo, išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo vaikams priteisimo, turto ir prievolių padalijimo klausimai, ir teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje. Ieškovė civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013 įrodinėja, kad atsakovas turėdamas pinigines prievoles sumokėti išlaikymo įsiskolinimą bei išlaikymą vaikams 2012-05-31 sudarė buto dovanojimo sutartį, taip pažeisdamas vaikų teises bei interesus. Mano, kad civilinėje byloje 2-48-251/2013 nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013, o ne atvirkščiai, kaip sprendė teismas. Butui adresu ( - )priverstinės hipotekos nustatymo klausimui išspręsti pirmiausia reikalinga išspręsti klausimą dėl atsakovo išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo, o tai sprendžiama civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013. Teismas nenurodė kokių konkrečių faktų jis negali nustatyti civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013, kurie nustatinėtini civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013. Dėl šalių turtinių teisių ir pareigų bus sprendžiama civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013, o ne civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013, kaip neteisingai nurodė pirmosios instancijos teismas.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

14Atskirasis skundas tenkintinas, Šiaulių apylinkės teismo 2013-11-06 nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

15Pagal CPK 163 straipsnio 3 punkto nuostatas teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012; 2012-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012;).

17Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovė kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos atlyginimo, santuokos metu įgyto turto padalinimo, išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, sandorio nuginčijimo, priverstinės hipotekos nustatymo (t. 3, b. l. 66-78). Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-24 nutartimi išskyrė ieškinio reikalavimus - pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012-05-31 dovanojimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų R. B. ir A. J., kuria atsakovas R. B. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), perleido savo motinai atsakovei A. J., taikyti restituciją natūra ir grąžinti butą su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), atsakovo R. B. nuosavybėn; nustatyti butui su rūsiu 2,27 kv. m., pažymėtu R-31, unikalus Nr. 2999-4001-7017-0030, esančiam Gytarių g. 35-30, Šiauliuose, priverstinę hipoteką iš atsakovo priteisto išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo S. B. ir P. B. įvykdymo užtikrinimui – į atskirą civilinę bylą, kuriai suteiktas Nr. 2-9188-251/2013 (t. 4, b. l. 148-150).

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad Šiaulių apylinkės teismas nepagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-9188-251/2013 dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo sudarymo momento, restitucijos taikymo natūra, priverstinės hipotekos nustatymo. Nagrinėjamoje byloje ieškinio dalykas yra santuokos nutraukimas, santuokinio turto padalinimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimas bei neturtinės žalos atlyginimas,.

19Civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013 ieškinio dalykas yra dovanojimo sutarties, sudarytos 2012-05-31 tarp atsakovo R. B. ir A. J. teisėtumas. Pažymėtina, kad ieškovė ginčija dovanojimo sutartį CK 6.66 straipsnio pagrindu (actio Pauliana), kaip atsakovo galimų kreditorių, jo nepilnamečių vaikų, atstovė. Ieškovė nagrinėjamoje byloje neprašo priteisti ar padalinti atsakovui R. B. nuosavybės teise priklausiusį butą, esantį ( - ). Ginčo butas nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl civilinės bylos Nr. 2-9188-251/2013 baigtis nėra kliūtis nagrinėti civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir kt. reikalavimų. Taigi, civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013 nustatytos aplinkybės ir priimtas sprendimas neturės įtakos nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-48-251/2013, juo labiau, kad atsakovo išlaikymo vaikams įsiskolinimas tik įrodinėjamas, bet dar nekonstatuotas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos Nr. 2-48-251/2013 nagrinėjimą, todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

21Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-24 nutartimi išskyrė į atskirą... 5. Civilinėje byloje Nr. 2-48-251/2013 nagrinėjamas ieškovės J. K. – B. ir... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013-11-06 nutartimi civilinę bylą Nr.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013-11-06 nutartimi sustabdęs civilinę... 9. Teismas nutarė, kad ištuokos bylos Nr. 2-48-251/2013 sustabdymas yra... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovė prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo... 12. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkintinas, Šiaulių apylinkės teismo 2013-11-06 nutartis... 15. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punkto nuostatas teismas privalo sustabdyti bylą,... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovė kreipėsi į teismą dėl... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro... 19. Civilinėje byloje Nr. 2-9188-251/2013 ieškinio dalykas yra dovanojimo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti ir...