Byla e2-782-524/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovių A. S. ir R. Ž., trečiasis asmuo Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atstovams advokatams M. U. ir V. K., atsakovėms A. S. ir R. Ž. ir jų atstovui advokatui V. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovių A. S. ir R. Ž., trečiasis asmuo Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“, ir

Nustatė

2

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Noble group“ teismui pareikštame ieškinyje prašė priteisti iš atsakovių A. S. 60 820,20 Eur, o iš R. Ž. 53 113,01 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė šiuos esminius argumentus:
  1. Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“ ir ieškovė UAB „Noble Group“ sudarė 2014 m. gruodžio 22 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. NOBLE/PM1/14/12/22 ir Nr. NOBLE/PM2/14/12/22, kurių pagrindu Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“ perleido visas reikalavimo teises į atsakoves.
  2. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad atsakovės, apgaule klastodamos tikrus dokumentus ir juos panaudodamos UAB „Baltfela“ ir UAB „Pajūrio mediena“ buhalterinėje apskaitoje, padidindavo medienos kiekį, kurį pristatydavo tiekėja UAB „Baltfela“ į Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“ sandėlius, esančius ( - ), Klaipėdoje. Atsakovė A. S. padidino medienos kiekį 5 439,08 kub. m, o R. Ž. – 1 593,189 kub. m.
  3. Žalą įrodinėjo specialisto išvada, kurioje konstatuota, kad šiais neteisėtais veiksmais atsakovės UAB „Pajūrio mediena“ padarė 170 495,41 Eur ir 53 113,01 Eur žalą, kurios atlyginimą prašė teismo priteisti.
 3. Atsakovės A. S. ir R. Ž. su ieškiniu nesutiko.
 4. Nurodė šiuos nesutikimo motyvus:
  1. Ieškovės reikalavimas nepagrįstas, nes yra suėjęs ieškinio senaties terminas, baudžiamoji byla nutraukta, atsakovių kaltė dėl nusikalstamų veikų, kurių padarymu jos buvo kaltinamos, neįrodyta. Apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas P. P. dėl UAB „Pajūrio mediena“ didelės vertės turto įgijimo. Kadangi atsakovių kaltė baudžiamojoje byloje neįrodyta, todėl ji negali būti įrodinėjama bendraisiais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytais pagrindais.
  2. Nesutiko su byloje pateikta specialisto išvada ir teigė, jog ji neįrodo, kad atsakovės padarė žalą UAB „Pajūrio mediena“, nes specialisto išvadoje yra apskaičiuoti medienos kiekio skirtumai tarp UAB „Pajūrio mediena“ priimtų ir užpajamuotų medienos kiekių bei UAB „Baltfela“ vairuotojų sąsiuviniuose pažymėtų medienos kiekių. Apie tokių sąsiuvinių egzistavimą ir jų turinį atsakovės, priimdamos medieną, nežinojo, sužinojo tik baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu.
 5. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė: iš atsakovės A. S. ieškovei UAB „Noble Group“ 60 820,20 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 60 820,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 861,62 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovės R. Ž. 53 113,01 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 53 113,01 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 861,62 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-04 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas sprendė, kad nebuvo atskleista bylos esmė, neištirti įrodymai, nepaskirta byloje ekspertizė.
 7. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 14 d. nutartimi įtraukė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“ ir pasiūlė minėtam asmeniui pateikti atsiliepimą į ieškinį.
 8. Trečiasis asmuo Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, juo ieškinio pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.
 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai paaiškino, kad bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas buvo suklaidintas. Teigia, kad Medienos apskaitos taisyklių 3 ir 4 p. numatė medienos apskaitos paklaidą. Medienos kiekiai viršijo leistinas paklaidas. Pažymi, kad atsakovės žalą ieškovei padarė tyčia, veikdamos kartu su P. P., kuris teismo nuosprendžiu buvo nuteistas realia bausme. Šio nuosprendžio 17–25 lapuose yra apskaičiuota padaryta žala, kurią P. P. padarė kartu su atsakovėmis. Atsakovės į apskaitą įtraukė daugiau medienos, nei įmonė realiai gavo, o pinigus išmokėjo UAB „Baltfela“. Duomenys buvo lyginami pagal UAB „Baltfela“ įrašus, atliktus sąsiuviniuose. Ieškovė atsisako skirti ekspertizę, nes pateikė teismui 2008-02-12 specialisto išvadą, kuri nebuvo pateikta nagrinėjant bylą pirmą kartą. Šioje išvadoje yra nurodyta, kokio dydžio žalą padarė atsakovės.
 10. Teismo posėdžio metu atsakovė A. S. paaiškino, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą apklausos metu atsakovei buvo daromas spaudimas, buvo priversta pasirašyti parodymus, ji buvo iš Klaipėdos atvežta į Vilnių, labai išgyveno. Teigia, kad medieną matavo pagal realiai gautą medienos kiekį, o ne pagal važtaraščiuose nurodytus duomenis. Jokių trūkumų nustatyta nebuvo. Kitų asmenų darbo netikrino. Pažymi, kad po kablelio rašydavo tik du skaičius.
 11. Teismo posėdžio metu atsakovė R. Ž. paaiškino, kad dirbo sąžiningai, bet vis vien buvo apkaltinta apklausos baudžiamojoje byloje metu. Pažymi, kad mažesnis medienos kiekis buvo įrašomas dėl to, kad pagalbinis darbininkas nupjaudavo netinkamus medienos galus, o atsakovė įrašydavo realiai gautą medienos kiekį, o ne važtaraščiuose nurodytą.
 12. Atsakovių atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad baudžiamojoje byloje nebuvo tiriamas atsakovių atsakomybės dydis. Pažymi, kad atlikus reviziją, buvo nustatyta, kad jokio medienos trūkumo nėra, produkcija buvo lyginama su atvežtos realiai apskaičiuotos medienos kiekiu. Teigia, kad atsakovės apie jokius medieną vežančių vairuotojų sąsiuvinius nežinojo, kiekis turėjo būti lyginamas su važtaraščiais. Prašo taikyti ieškinio senatį, nes Lietuvos apeliacinis teismas klaidingai nurodė, jog ieškinio senaties terminas nėra praleistas. 2004-01-14 revizijos aktu buvo paneigtas 2004-01-16 protokolas, kuriame buvo suformuluotas buhalterės pasiūlymas.
 13. Ieškinys atmestinas.
 14. Šioje byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo su atsakovėmis nebuvo sudaręs visiškos materialinės atsakomybės sutarčių (t. 3, b. l. 191). DK 256 str. reguliuoja darbdavio ir darbuotojų santykius, kai sudaroma su darbuotojais visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Tokios sutarties nesudarymo arba neteisėto sudarymo padariniai tenka darbdaviui, nes, dėl darbdaviui padarytos žalos praradus, sugadinus, išeikvojus ar kitaip netekus turto, darbuotojas, atsakingas už tą turtą, atsakytų tik bendraisiais pagrindais (dažniausiai ribotai).
 15. Darbuotoją ir darbdavį siejantys darbo teisiniai santykiai reglamentuojami darbo įstatymuose ir kituose norminiuose teisės aktuose. Darbo įstatymuose, be kita ko, reglamentuojamos darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos, dydis (ribos) (DK 4 straipsnio 11 punktas). Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę yra savarankiška turtinės atsakomybės rūšis. DK 245 straipsnyje nustatyta, kad materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas.
 16. Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką, materialinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti šias sąlygas: 1) padaryta žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo teisiniais santykiais; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 straipsnis). Materialinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai yra visos DK 246 straipsnyje nurodytos pažeidėjo materialinės atsakomybės sąlygos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2004; 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.3K-3-446/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2011; kt.). Materialinei atsakomybei atsirasti yra pakankama kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; 2012 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2012). Nuo kaltės rūšies, jos laipsnio priklauso materialinės atsakomybės ribos, dydis. Darbuotojų materialinė atsakomybė skirstoma į dvi rūšis: ribotąją ir visišką. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė įtvirtinta DK 254 straipsnyje ir, jai esant, darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio. Visiškos materialinės atsakomybės atvejai nustatyti DK 255 straipsnyje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2013).Vienas iš DK 255 straipsnyje įtvirtintų visiškos darbuotojo materialinės atsakomybės atvejų – kai žala padaryta tyčia (DK 255 straipsnio 1 punktas).
 17. Nustačius pirmiau nurodytų sąlygų visetą, materialinė atsakomybė darbuotojui taikoma nepriklausomai nuo to, ar už veiksmus (neveikimą), dėl kurių padaryta žala, jam buvo taikyta drausminė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2012).
 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-04 nutarties 25 ir 26 p. konstatavo, jog dėl atsakovių nėra priimtas nuosprendis, todėl byloje neįrodyta, jog žalą ieškovei atsakovės padarė tyčia. Nepagrįsta ieškovės pozicija, jog įsiteisėjusio Raseinių rajono apylinkės teismo 2014-12-03 nuosprendžio 18–26 lapuose konstatuotas atsakovių dalyvavimas organizuotoje grupėje kartu su nuteistu P. P. turi prejudicinę reikšmę atsakovių kaltei įrodyti (t. 1, b. l. 41). Apeliacinis teismas konstatavo, jog atsakovių kaltės klausimas paminėtoje baudžiamojoje byloje nebuvo sprendžiamas, todėl jų kaltė turi būti įrodyta pagal šios nutarties 16 p. nustatytas sąlygas.
 19. Šios bylos įrodinėjimo dalykas yra iš esmės teisingai nustatytas padarytos žalos dydis, neteisėti atsakovių veiksmai apskaičiuojant įmonei tiekiamą medieną pagal jų darbo funkcijas nustatančius įmonės vidaus dokumentus bei priežastinis ryšys tarp kiekvienos iš atsakovių neteisėtų veiksmų ir ieškovės įrodinėjamos žalos, nes net byloje nustačius, jog atsakovės pažeidė darbo pareigas, paminėtos kitos civilinės atsakomybės sąlygos privalo būti įrodytos.
 20. Byloje iš atsakovių paaiškinimo, iš Raseinių rajono apylinkės teismo 2014-12-03 nuosprendžio 18 lapo, Raseinių rajono apylinkės teismo 2014-12-03 nutarties 58 lapo nustatyta, jog atsakovės, dirbdamos pas trečiąjį asmenį, medieną priiminėjo kartu su A. V. (t. 1, b. l. 41, 92–94), todėl ieškovės įrodinėjama žala turi būti susieta priežastiniu ryšiu su kiekvieno iš jų veiksmais, t. y. turi būti įrodyta, kad kiekvienos iš atsakovių taikytas atvežtos medienos matavimo būdas neatitiko įmonėje nustatyto būdo. Tokių įrodymų ieškovė nepateikė. Kai žala padaryta kelių darbuotojų, visų pirma būtina nustatyti, kokia dalis žalos atsirado dėl kiekvieno iš jų kaltų veiksmų (neveikimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2003; 2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2004).
 21. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė prašo priteisti iš atsakovių žalos atlyginimą už tai, kad atsakovė R. Ž., dirbdama Lietuvos ir Kanados UAB ,,Pajūrio mediena“ meistre, 2003 m. liepos 1 d.–2004 m. gegužės 26 d. laikotarpiu padidino UAB „Baltfela“ vardu priduodamos į UAB „Pajūrio mediena“ medienos kiekį, papildomai prirašydama medienos kubą. UAB ,,Baltfela“ vairuotojai Šimkus, P. P., A. Č., R. B., P. B., E. K., R. D., G. G., E. B., S. D., A. B., R. V., A. L., N. N., atvežę priduoti 23 867,6128 kub. m medienos į UAB ,,Pajūrio mediena“ sandėlius, esančius ( - ), Klaipėdoje, išrašė naujus UAB „Baltfela“ krovinio važtaraščius, jų rekvizitų dalyje ,,Krovinio kiekis arba svoris“ neįrašė priduodamos medienos kiekio, o R. Ž., priimant ir matuojant atvežtą medieną, didino medienos kiekį nuo 0,246 kub. m iki 8,12 kub. m, iš viso 1 549,8229 kub. m, tuo padidino priimtos medienos vertę 178 883,62 Lt. (2014-12-02 nutartis, t. 1, b. l. 93).
 22. Iš atsakovės A. S. ieškovė prašo priteisti žalos atlyginimą už tuos pačius nutarties 23 p. paminėtus veiksmus, tik nurodo, jog tuo pačiu laikotarpiu ji didino medienos kiekį nuo 0,48 kub. m iki 19,912 kub. m, iš viso 5 443,9803 kub. m, kuo padidino priimtos medienos vertę

  3589 187,4 Lt (2014-12-02 nutartis, t. 1, b. l. 93).

 23. Ieškovė įrodė atsakovių veiką didinant priimamos medienos kiekį 2014-12-02 Raseinių rajono apylinkės teismo nutartimi, kuria nutraukta baudžiamoji byla suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, tačiau šios bylos įrodinėjimo dalykas buvo atsakovėms nustatytų darbo funkcijų pažeidimas atliekant medienos matavimus ir teisingas padarytos žalos dydis, nes byloje pagal Lietuvos apeliacinio teismo nurodymus ieškovės nepateikė įrodymo – ekspertizės akto teisingam įrodinėjamos žalos dydžiui įrodyti. Be to, šioje byloje specialiųjų žinių reikalauja ir atsakovių veiksmų atliekant darbo pareigas tyrimas. Apeliacinės instancijos teismas nutarties 30–31 p. nurodytais motyvais nurodė byloje skirti ekspertizę teisingam žalos dydžiui nustatyti. Bylą nagrinėjant pakartotinai ieškovė atsisakė skirti ekspertizę, o žalos dydį įrodinėja

  42008-02-12 Kauno apskrities VMI specialisto išvada, kurią pateikė su rašytiniais paaiškinimais

  5(t. 4, b. l. 13, 35–151). Tačiau civilinės teisės prasme didesnis atsakovių nurodytas medienos kiekis ne visada yra siejamas su žalos padarymu. Šioje byloje būtina įvertinti atsakovių atliekamus matavimo veiksmus, medienos tūrio apskaičiavimo metodiką, kuri galiojo ieškovės įrodinėjamos žalos padarymo metu.

 24. Lietuvos apeliacinis teismas buvo nurodęs skirti ekspertizę teisingam žalos dydžiui nustatyti, t. y. teisingai nustatyti medienos rąstų kiekio ir apvaliosios medienos matavimo paklaidų dydžius. Ieškovės pateikta 2008-02-012 Kauno apskrities VMI specialisto išvada paminėtos aplinkybės neįrodo. Apvaliosios medienos sąvoka pateikta Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 (Žin., 2003, Nr. 20-873). Pirmosios ar apeliacinės instancijos teismas, pakartotinai nagrinėjantis bylą, negali nepaisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų konkrečioje byloje ir neatsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai ar nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101-701/2016).
 25. Nutartyje nutraukti ikiteisminį tyrimą atsakovėms nurodyta, jog atsakovė R. Ž. padidino priimtos medienos kiekį 1 549,8229 kub. m. Nutartyje nutraukti ikiteisminį tyrimą atsakovėms nurodyta, jog atsakovė A. S. padidino priimtos medienos kiekį 5 443,9803 kub. m.

6Tokie pat didesni medienos kiekiai nustatyti ir ieškovės pateiktoje 2008-02-12 Kauno apskrities VMI specialisto išvadoje, tačiau ši išvada pagal įrodymų vertinimo taisykles vertintina su kitais bylos įrodymais. Šioje išvadoje buvo tiriama UAB ,,Baltfela“ sandorių su UAB ,,Pajūrio mediena“ apimtis, t. y. nustatomas vežamos ir pristatytos medienos kiekis, tačiau šios medienos jos priėmimo metu apskaičiavimo mechanizmas nebuvo tiriamas. Paminėtoje specialisto išvadoje, taip pat kaip ir 2007-07-26 specialisto išvadoje buvo pateiktas tik apskaičiuotas didesnis, negu UAB ,,Baltfela“ sąsiuviniuose ir važtaraščiuose nurodytas, medienos kiekis. Šios specialisto išvados buvo pateiktos baudžiamojoje byloje, kurioje yra nustatomos visai kitos aplinkybės nei civilinėje, t. y. pasisakoma dėl asmens nusikalstamos veiklos. Šioje byloje pagal Lietuvos apeliacinio teismo nurodymus ieškovė privalėjo įrodyti teisingą atsakovių veiksmais padarytą žalą ir atsakovių neteisėtus veiksmus, kuriais buvo pažeistos jų darbo pareigos.

 1. Žala yra suprantama kaip neigiamas poveikis tam tikram teisės saugomam objektui ir pasireiškia daikto ekonominės ar ūkinės vertės sumažėjimu, t. y. šiuo atveju žala UAB ,,Pajūrio mediena“ būtų siejama su turėtomis išlaidomis už medienos produkciją, kurios ji negavo. Žalos piniginė išraiška yra nuostoliai, kurie civilinėje byloje privalo būti tiksliai įrodyti, nes žalos dydis civilinėje atsakomybėje negali būti pagrindas praturtėti. Todėl šioje byloje UAB ,,Pajūrio mediena“ padarytos žalos dydis turi būti siejamas ne su atvežtu ir priimtu medienos kiekiu, o su priimamos medienos skaičiavimo metodo pažeidimu, dėl kurio realiai įmonė negavo sutartos su UAB ,,Baltfela“ medienos rūšies, už kurią sumokėjo jai sutartą sutartyje kainą. Akivaizdu, jog šis klausimas reikalauja specialiųjų žinių, t. y. teismo ekspertizės akto, kurį nurodė pateikti Lietuvos apeliacinis teismas. Iš bylos medžiagos galima padaryti išvadą, jog UAB ,,Pajūrio mediena“ pirko iš UAB ,,Baltfela“ apvaliąją medieną. Pagal Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631, apvalioji mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas arba ne. Šios taisyklės galiojo ieškovės įrodinėjamos žalos padarymo metu ir nurodo keletą parduodamos ir perdirbtos medienos rūšių, jos skaičiavimo ir apdorojimo būdų, kurie akivaizdžiai reikalauja specialiųjų žinių CPK 212 str. prasme. Šios taisyklės pateikia kamblinių (rąstas, atpjautas nuo storojo ilguolio galo) ir vidurinių rąstų tūrio skaičiuoklę, nurodo, kaip apskaičiuoti kamblinių rąstų ir vidurinių rąstų tūrį pagal įvedamus duomenis: rąsto be žievės skersmenį plongalyje (centimetrais) ir rąsto ilgį (metrais). Apvalaus rąsto skersmuo apskaičiuojamas paprastai, t. y. matuojant skersmenį per rąsto vidurį, t. y. pateikiami konkretūs medienos skaičiavimo būdai priklausomai nuo medienos rūšies. Iš atsakovių paaiškinimų teismo posėdyje nustatyta, jog jos matavo rąstus nuo plonojo galo, pagal jų diametrus, buvo trafaretai, A. V. apipjaudavo rąstus. Todėl šioje byloje ieškovės pateiktos specialistų išvados neįrodo, koks būdas apvaliajai medienai matuoti buvo nustatytas įmonėje ir ar atsakovės jį pažeidė. Byloje yra pateikta apvaliosios medienos priėmimo tvarka lentpjūvės ceche (t. 1, b. l. 157), tačiau ar ją atsakovės pažeidė ir ar dėl šio pažeidimo susidarė įrodinėjamos žalos dydis, būtina įrodyti ekspertizės aktu, nes tam reikalingos specialiosios žinios. Šioje tvarkoje yra nurodyta pjautinių rąstų ir tarinių rąstų priėmimo tvarka, matuojant juos skirtingais metodais, t. y. vienetiniu būdu ir grupiniu metodu. Ieškovės pateiktos specialistų išvados iš baudžiamosios bylos paminėtų aplinkybių nenustato. Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija savo interneto puslapyje skelbia, jog ne visada pardavėjų ir pirkėjų matavimų duomenys sutampa. Šioje byloje 2007-03-15 specialisto išvados antru klausimu (t. 1, b. l. 160) nurodyta, jog UAB ,,Baltfela“ išsiųsti medienos kiekiai nesutampa su UAB ,,Pajūrio mediena“ pajamuotais medienos kiekiais, t. y. 1, 2 rūšies medienos kiekis sumažintas, o 3 rūšies arba tarinės medienos kiekis padidintas. Akivaizdu, jog ši sritis taip pat reikalauja specialiųjų žinių. Byloje liudytojo G. G. apklausos protokolu (t. 1, b. l. 133) paminėti matavimo ypatumai patvirtinti ir baudžiamojo byloje. Ieškovės pateiktos specialistų išvados baudžiamojoje byloje netyrė 2004-01-14 akte atsakovių darbdavės nustatytos aplinkybės, jog 2003 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais buvo klaidingai apskaičiuotas paduodamos gamybai medienos kiekis ir buvo atliktas neteisingas žaliavos (rąstų) nurašymas (t. 1, b. l. 153–154). Ieškovė prašo priteisti žalos, padarytos 2003 m. liepos 1 d.–2004 m. gegužės 26 d. atsakovių darbo laikotarpiu, atlyginimą. Paminėtame akte yra nurodyta, jog nuo 2003 m. kovo mėn. iki 2003 m. gruodžio 31 d. dėl koeficientų skirtumo, t. y. tarp anksčiau naudoto 0,58 koeficiento ir naujai patvirtinto koeficiento, susidaro 0,02 skirtumas, kas sudaro 2 procentus tarp gautos ir apmatuotos medienos kiekio, dėl ko susidarė 1 549, 315 kub. m skirtumas, todėl ekspertinio tyrimo dalyku turėjo būti ir šio medienos kiekio skirtumo kilmė.
 2. Pagal 255 straipsnio 1 dalies 1 punktą darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei ji padaryta tyčia. Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovių tyčios neįrodė.
 3. Ekspertizės skyrimo klausimas buvo nurodytas Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.

  72016-10-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, kuria byla buvo paskirta nagrinėti parengiamajame posėdyje, buvo pasiūlyta skirti ekspertizę žalos dydžiui nustatyti. Skirti ekspertizę buvo siūloma parengiamuosiuose posėdžiuose, ieškovės rašytiniuose paaiškinimuose, kurie pateikti 2016-12-12, ieškovė nurodo, jog ekspertizės skirti byloje netikslinga ir ieškovė žalos dydžiui nustatyti prašo vadovautis 2008-02-12 specialisto išvada, kuri pateikta iš baudžiamosios bylos, tačiau šioje specialisto išvadoje nebuvo tiriamos šios nutarties 26 p. nurodytos aplinkybės, t. y. atsakovėms įmonėje nustatyta priimamos medienos matavimo tvarka pagal medienos rūšis, jos matavimo būdas, taikomi koeficientai pagal laikotarpius ir kt. Šioje byloje taip pat neįrodytos UAB ,,Pajūrio mediena“ tikslios išlaidos, turėtos dėl ieškovės įrodinėjamų aplinkybių, t. y. neteisingai skaičiuoto medienos kiekio. Ekspertinio tyrimo dalimi taip pat turėjo būti UAB ,,Pajūrio mediena“ ir UAB ,,Baltfela“ sutartiniai santykiai nustatant, kokios rūšies medieną UAB ,,Baltfela“ buvo įsipareigojusi tiekti UAB ,,Pajūrio mediena“ ir už kokią sutartinę kainą, kokiai produkcijai ši mediena buvo skirta, kokia šios negautos produkcijos realizavimo vertė, kurios negavo UAB ,,Pajūrio mediena“ dėl ieškovės įrodinėjamo didesnio atsakovių nurodyto priimto medienos kiekio. Siekiant nustatyti teisingą žalos dydį ši suma turėtų būti palyginta su ieškovės įrodinėjama pinigų suma, kurią UAB ,,Pajūrio mediena“ išleido už įrodinėjamą per didelį atsakovių nurodytą medienos kiekį. Byloje paminėtoms aplinkybėms konstatuoti ieškovės nurodomų specialistų išvadų baudžiamojoje byloje nepakanka, todėl ieškinys atmestinas dėl įrodymų nepakankamumo.

 4. Ieškovė pateikė Lietuvos teismo ekspertizės centro raštą, kuriame nurodyta, jog ieškovės nurodomi klausimai neįeina į apskaitos ir finansų ar kitos rūšies ekonominių ekspertizių kompetenciją, tačiau ne tik ši ekspertinė įstaiga atlieka tokios rūšies ekspertizes. Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija teikia nepriklausomų medienos ekspertų paslaugas. Be to, iš teismų praktikos nustatyta, jog tokias ekspertizes atlieka Lietuvos teismo ekspertizės centro kilnojamojo turto vertinimo ekspertai (ekspertas V. Č. ir kt.).
 5. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.).
 6. Nepagrįstas atsakovių atstovų motyvas, jog ieškinys turi būti atmestas dėl ieškinio senaties termino taikymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-04 nutarties 19–23 p. nurodė, jog ieškovė nėra praleidusi ieškinio senaties termino, todėl šis klausimas pakartotinai neanalizuotinas.
 7. Iš ieškovės atsakovėms priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos pagal CPK 93 str. 1 d. nustatytas taisykles. Bylos medžiaga įrodo, jog atsakovė A. S. nagrinėjant bylą pirmą kartą pirmosios instancijos teisme turėjo 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (el. bylos 3 t. b. l. 19, 139) ir 300 Eur išlaidų bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme (el. bylos t. 4, b. l. 182), o atsakovė R. Ž. – 500 Eur (el. bylos t. 3, b. l. 140) ir 300 Eur (el. bylos t. 4, b. l.183), todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovės.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Priteisti iš UAB ,,Noble Group“ A. S. 1 800 Eur ir R. Ž. 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai