Byla ATP-1057-317/2012
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas, susipažinęs su A. P. apeliaciniu skundu dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Alytaus Regioninės aplinkos apsaugos departamento (toliau – Institucija) 2012-03-01 nutarimu už pažeidimo numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 str. 4 d., padarymą A. P. (toliau – pareiškėjas) skyrė teisės medžioti atėmimą 1 metams ir konfiskavo pažeidimo padarymo įrankius bei priemones (b.l. 8).

3A. P. pateikė skundą, prašydamas panaikinti Institucijos 2012-03-01 nutarimą, administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti arba jo veiką perkvalifikuoti į ATPK 85 str. 5 d., skiriant straipsnio sankcijos ribose numatytą nuobaudą be medžioklės įrankių bei priemonių konfiskavimo (b.l. 11-17).

4Tenkindamas iš dalies skundą, Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-05-25 nutartimi, Institucijos 2012-03-01 nutarimą panaikino ir grąžino administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti iš naujo (b. l. 62-65).

5Administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėdama iš naujo, Institucija 2012-06-29 nutarimu už pažeidimų numatytų ATPK 85 str., 2, 4, ir 5 dalyse padarymą A. P. skyrė teisės medžioti atėmimą 1 metams ir konfiskavo pažeidimo padarymo įrankius bei priemones (b. l. 75-76).

6A. P. pateikė skundą, prašydamas pakeisti Institucijos 2012-06-29 nutarimą, paskiriant jam nuobaudą už ATPK 85 str. 5 d. numatytą pažeidimą be medžioklės įrankių bei priemonių konfiskavimo (b.l. 79-94).

7Tenkindamas skundą iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-10-19 nutartimi Institucijos 2012-06-29 nutarimą panaikino, o administracinio teisės pažeidimo bylą grąžino Institucijai administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumams pašalinti (b. l. 135-140).

8Nesutikdamas su Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-10-19 nutartimi, A. P. padavė apeliacinį skundą, kuriame prašoma panaikinti Institucijos 2012-06-29 nutarimą ir priimti naują nutarimą: jį nubausti pagal ATPK 85 str. 5 d., be medžioklės įrankių bei priemonių konfiskavimo (b. l. 146-153). Pastarasis A. P. procesinis dokumentas priimtas ir perduotas apeliacinės instancijos teismui 2011-11-12 teisėjo rezoliucija (b. l. 143).

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10ATPK 231 skirsnis reglamentuoja apeliacinį procesą dėl pirmosios instancijos priimtų procesinių sprendimų.

11ATPK 3022 str. numato, jog apylinkių teismų nutarimus ir nutartis pagal skundus dėl organų (pareigūnų) nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, ATPK 291 str. nurodyti asmenys gali apskųsti apeliacine tvarka apygardos teismui. Administracinių teisės pažeidimo bylose apeliacijos teisė gali būti realizuojama paduodant apeliacinį arba atskirąjį skundus. Apeliaciniu skundu gali būti skundžiami administracinio teisės pažeidimo byloje priimti nutarimai ar nutartys, kuriais byla išsprendžiama iš esmės. Kitos aptariamos kategorijos bylose priimtos (procesinės) nutartys, ATPK numatytais atvejais gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais (ATPK 30215 str. 1 d.).

12Teismas daro išvadą, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-19 nutartis negali būti A. P. skundo objektu, nes ATPK 3022 str. nustatyta, jog apylinkių teismų nutarimus ir nutartis apeliacine tvarka apygardos teismui gali apskųsti tik asmenys nurodyti LR ATPK 291 str. ATPK 291 str. numatyta, kad apeliacijos teise gali pasinaudoti 1) asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas; 2) institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat 3) nukentėjusysis (ar atstovai). 2011-11-12 teisėjo rezoliucija priimto nagrinėti A. P. skundo dalykas yra apylinkės teismo 2012-10-19 nutarties, kuria panaikintas Institucijos 2012-06-26 nutarimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Kai apylinkės teismas panaikina administracinėn atsakomybėn patrauko asmens atžvilgiu priimtą Institucijos nutarimą, kaltinantį šį asmenį padarius administracinį (-ius) teisės pažeidimą (-us), tai nebegali būti laikoma, kad šio asmens atžvilgiu yra priimtas atitinkamas jį kaltinantis nutarimas. Kadangi nagrinėjamu atveju apylinkės teismo priimtas nutarimas A. P. atžvilgiu buvo panaikintas, jis nelaikytinas asmeniu, dėl kurio priimtas administracinio teisės pažeidimo nutarimas. Dėl šios priežasties laikytina, jog ATPK 291 str. numatyta teisė į apeliaciją, A. P. tampa nebegalima.

13Kadangi neteisėtai priimtą apeliacinį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti, apeliacinis procesas nutrauktinas, o A. P. skundas paliekamas nenagrinėtas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 249 str. 1 d., 3026 str. 3d. 1p.

Nutarė

15Atsisakyti priimti A. P. skundą ir palikti jį nenagrinėtu.

16Nutraukti apeliacinį procesą pagal A. P. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje, o administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti Alytaus rajono apylinkės teismui.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai