Byla 2S-359-368/2011
Dėl Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinasias apsaugos priemones

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešejo Egidijaus Mockeviciaus, kolegijos teiseju Rasos Bartašienes, Reginos Agotos Gutauskienes,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo uždarosios akcines bendroves „Amber Promotions“ atskiraji skunda del Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinasias apsaugos priemones.

3Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovai R. P. ir N. P. kreipesi i Šiauliu rajono apylinkes teisma, prašydami priteisti iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 3 287 Lt suma, 5 procentu metines palukanas nuo prašomos priteisti sumos, 5 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo; taikyti laikinasias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lešas, esancias banko saskaitose už 3 341,76 Lt. Nurode, kad nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

7Šiauliu rajono apylinkes teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovu prašyma tenkino, areštavo atsakovo UAB „Amber Promotions“ 3341,76 Lt pinigines lešas, esancias banko ar kita tokios vertes turta. Nurode, kad ieškinio suma yra pakankamai didele, todel nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Amber Promotions“ prašo panaikinti Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarti. Atskirajame skunde nurodoma, kad maksimalus teismo sprendimo ivykdomumo užtikrinimas galimas tik esant objektyviems duomenims, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendima arba atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes ivykdyti teismo sprendima. Atsakovas teigia, kad ieškovai nepateike jokiu objektyviu duomenu, kad jis vengtu ar mažintu galimybes užtikrinti sprendimo ivykdyma, o tik reiškia savo subjektyvia nuomone ir nepagristus atsakovo veiklos vertinimus, ir tai jokios teisines ar irodomosios reikšmes neturi. Pažymima, kad savo komercineje veikloje atsakovas nevenge jokiu sutartimi prisiimtu isipareigojimu. Pabrežia, kad bendrove pilnai veikia ir funkcionuoja savo veiklos srityje. Teigiama, kad ieškovu reikalavimo suma – 3341,76 Lt nelaikytina didele suma ir ši suma negali buti laikoma pagrindu gresmei del galimo teismo sprendimo ivykdymo. Atsakovo vertinimu, imone pelningai ir sekmingai vykdo savo komercine veikla.

10Atsiliepimu i apelianto atskiraji skunda ieškovai prašo atskiraji skunda atmesti kaip nepagrista ir priteisti išlaidas advokato pagalbai apmoketi. Nurodo, kad pritaria teismo sprendimui taikyti laikinasias apsaugos priemones. Pažymi, kad nesažininga atsakovo veikla ne karta buvo vertinama LR teismuose. Teigia, kad atsakovas nepateike irodymu apie savo gera turtine padeti.

11IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, ir absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 straipsnis).

14Civilinio proceso istatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujanciu ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 straipsnis). Laikinuju apsaugos priemoniu taikymu siekiama garantuoti teismo sprendimo realu ir tinkama ivykdyma ieškinio tenkinimo atveju. Todel tokiu priemoniu taikymo pagrindas gali buti pagristos prielaidos, kad, nesiemus šiu priemoniu, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

15Teismu praktikoje suformuota taisykle, pagal kuria aplinkybe, kad teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis gincas tarp šaliu kyla del dideles pinigu sumos priteisimo, nes didele reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neivykdymo rizika ieškinio tenkinimo atveju. Taciau vien tik didele ieškinio suma nera besalyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinasias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, butina atsižvelgti i atsakovo turtine padeti, ivertinant ieškinio sumos dydžio salygota teismo sprendimo neivykdymo rizika atsakovo finansine bukle apibudinanciu rodikliu kontekste, lyginant ieškinio sumos dydi su atsakovo nuosavybes teise valdomo turto verte, juridinio asmens istatinio kapitalo dydžiu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios imones isipareigojimais. Kai byloje yra irodymu, jog ieškinio suma konkreciam asmeniui nera didele, tai yra, kai atsakovas paneigia objektyvios gresmes busimo teismo sprendimo ivykdymui egzistavima, nera pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. spalio 29 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1235/2009).

16Apeliantas pateike teismui 2010-07-31 imones balansa, kuriame nurodyta, kad imones nuosavybe sudaro 223 609,28 Lt, pelnas – 218 549,08 Lt. Teiseju kolegija sprendžia, kad beveik visa imones turta – 414 106,29 Lt – sudaro trumpalaikis turtas. Be to, atkreiptinas demesys, jog imone turejo 208 339,80 Lt nuostoliu, kuriuos padenge 203 400 Lt akcininko inašas. Iš teismui pateikto balanso matyti, kad imone turejo 204 350 Lt isipareigojimu ir 1 231 738,38 Lt sanaudu.

17Teiseju kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2011 m. kovo 14 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 2S-604-275/2011 konstatavo, jog atsakovo UAB „Amber Promotions“ teismui pateiktas imones balansas 2010-07-31 datai galbut nerodo tikrosios imones finansines situacijos. Pažymejo, kad iš Centrines hipotekos istaigos Turto areštu registro matyti, jog Vilniaus miesto apylinkes prokuratura 2009-12-21 nutarimu, Vilniaus miesto apylinkiu teismai 2010-03-23, 2010-09-16, 2010-09-21, 2010-10-26, 2010-10-29, 2010-11-05, 2010-11-10, 2010-12-01, 2010-12-30, 2011-01-06, 2011-01-14, 2011-01-20, 2011-01-25, 2011-01-27, 2011-02-09, 2011-02-07, 2011-03-04, 2011-03-07 nutartimis taike atsakovo turtui arešta. Nurode, kad iš teismu informacines sistemos LITEKO duomenu matyti, kad ne karta yra kreiptasi i teisma iškelti bankroto byla atsakovui UAB „Amber Promotions“. Taip pat atkreipe demesi i tai, jog ivairiuose teismuose nagrinejamos ar jau išnagrinetos civilines bylos, kuriose atsakovu ar skolininku patrauktas UAB „Amber Promotions“. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, teiseju kolegija atmete atskirojo skundo argumentus, jog nera jokio pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemones.

18Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pasisakes, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi buti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi buti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojancius su esamais, bet paisant jau itvirtintu ir taip sudarant prielaidas formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) teismu praktikai ir garantuojant jurisprudencijos testinuma. Teismu praktika atitinkamu kategoriju bylose turi buti koreguojama ir nauji teismo precedentai tu kategoriju bylose gali buti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai butina.

19Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja, kad atsakovas nepateike teismui irodymu, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio finansine padeti apibudinantys duomenys paneigtu prielaidas, jog egzistuoja gresme ivykdyti teismo sprendima del dideles ieškinio sumos.

20Teiseju kolegija pažymi, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinuju apsaugos priemoniu, o pritaikes jas panaikinti, jeigu atsakovas imoka reikalaujama suma i teismo specialiaja saskaita arba už atsakova yra laiduojama, ikeiciamas turimas turtas. Taigi atsakovui neužkirstas kelias imoketi reikalaujama suma i teismo specialiaja saskaita tam, kad butu panaikintas turto areštas.

21Pažymetina, kad apeliacines instancijos teismas, atmesdamas skunda, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo ivykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisiu Teismo praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. gegužes 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

22Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taike teises normas. Apelianto atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti nutarties nera istatymo pagrindo, atskirasis skundas atmestinas, o Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

23Atmetus atskiraji skunda, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas ieškovu prašymas priteisti bylinejimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu „Del Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ iš atsakovo priteistina ieškovams po 250 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (41 b. l.).

24Apeliacines instancijos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu

Nutarė

25Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarti palikti nepakeista.

26Priteisti iš apelianto uždarosios akcines bendroves „Amber Promotions“ (imones kodas 302454691) po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litu) bylinejimosi išlaidas ieškovams R. P. (a. k. ( - ) ir N. P. (a. k. ( - )

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovai R. P. ir N. P. kreipesi i... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 7. Šiauliu rajono apylinkes teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovu... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Amber Promotions“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu i apelianto atskiraji skunda ieškovai prašo atskiraji skunda... 11. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Civilinio proceso istatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujanciu ar kitu... 15. Teismu praktikoje suformuota taisykle, pagal kuria aplinkybe, kad teismo... 16. Apeliantas pateike teismui 2010-07-31 imones balansa, kuriame nurodyta, kad... 17. Teiseju kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus... 18. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo... 19. Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja,... 20. Teiseju kolegija pažymi, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti... 21. Pažymetina, kad apeliacines instancijos teismas, atmesdamas... 22. Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro... 23. Atmetus atskiraji skunda, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas... 24. Apeliacines instancijos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 25. Šiauliu rajono apylinkes teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarti palikti nepakeista.... 26. Priteisti iš apelianto uždarosios akcines bendroves „Amber Promotions“...