Byla 2S-604-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Algirdas Auruškevičius,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų D. M. ir J. M. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7I.Ginčo esmė

8Ieškovai D. M. ir J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 3 278 Lt skolą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai taip pat prašė išieškojimo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir turtą, kurio vertė atitinka įsiskolinimo sumą.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010-09-21 nutartimi ieškovų prašymą patenkino. Areštavo atsakovo UAB „Amber Promotions“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas bendrai 3 278 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant atsakovui vykdyti atsiskaitymus su valstybės biudžetu, ieškovais D. M., J. M. ir atsakovo UAB „Amber Promotions“ darbuotojais. Teismas konstatavo, kad atsakovas yra juridinis asmuo, o reikalavimo suma, prašoma priteisti iš juridinio asmens nėra jau tokia ženkli. Tačiau pažymėjo, kad kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, būtina įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Gera atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Teismas, remdamasis Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, kad yra kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Amber Promotions“ iškėlimo. Esant šioms aplinkybėms, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Analogiška pozicija formuojama teismų praktikoje (Vilniaus apygardos teismo 2010-08-03 nutartis c. b. Nr. 2S-782-520/2010). Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas yra juridinis asmuo, vykdantis komercinę – ūkinę veiklą, o piniginių lėšų areštas laikytina viena labiausiai ekonominiu požiūriu varžanti kito subjekto komercinę-ūkinę veiklą laikinoji apsaugos priemonė, kuri vadovaujantis proporcingumo bei ekonomiškumo principais, gali būti taikoma tik nesant galimybės taikyti atsakovo turto arešto, ir tik su tam tikrais apribojimais, todėl areštą iš pradžių taikė atsakovo kilnojamajam ir nekilnojamam turtui, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginėms lėšoms bendrai ieškinio sumai.

11III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Atsakovas UAB „Amber Promotions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-09-21 nutartį ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad maksimalus teismo sprendimo įvykdomumo užtikrinimas galimas tik esant objektyviems duomenims, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą. Šiuo atveju ieškovai jokių objektyvių duomenų nepateikė, kad atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia savo subjektyvią nuomonę ir nepagrįstus atsakovo veiklos vertinimus, kas jokios teisinės ar įrodomosios reikšmės neturi. Atsakovas patvirtina, jog savo komercinėje veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pabrėžia, kad bendrovė pilnai veikia ir funkcionuoja savo veiklos srityje. Atsakovas siekia įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, pritraukti savo klientų ratą. Ieškovai nepagrįstai kaltina ir šmeižia atsakovą, dėl jo vykdomos veiklos. Ieškovai nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu. Atsakovas, palankaus teismo sprendimo ieškovams atveju, privalėtų sumokėti tik 3 278 Lt, kuri nėra laikytina didele suma ir ši suma negali būti laikoma pagrindu grėsmei dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovų reikalavimų dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. UAB „Amber Promotions“ yra pelningai veikianti įmonė, sėkmingai vykdanti savo komercinę veiklą. Pagal pridedamą įmonės balansą matyti, jog atsakovas yra pajėgus atsiskaitinėti už savo pinigines prievoles kreditoriams, atitinkamai esant būtinybei ir su ieškovais. Pridėti finansiniai atsakovo dokumentai patvirtina, jog atsakovas, esant galimai ieškovams naudingam teismo sprendimui, bus pajėgus atsiskaityti jam pareikšto ieškinio ribose, nesukeliant rizikos ar tikimybės, jog teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar, juolab, taptų neįmanomu. Byloje taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, jog atsakovas vengtų vykdyti teismo sprendimą arba, jog atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą.

13Ieškovai D. M. ir J. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-09-21 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl ji paliktina nepakeista.

17Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad apeliantas vengs vykdyti galimai ieškovams palankų teismo sprendimą, kad atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekia išvengti teismo sprendimo įvykdymo, kad bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl pareikšto turtinio reikalavimo ir neaiškaus atsakovo mokumo yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovų reikalavimo suma – 3 278 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė, be to, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 3 278 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009).

18CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą. Pažymėtina, jog gera atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu įrodoma, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo turto dydį nėra didelė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo UAB „Amber Promotions“ teismui pateiktas įmonės balansas 2010-07-31 datai galimai neatspindi tikrosios įmonės finansinės situacijos. Kaip matyti iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto areštų registro, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2009-12-21 nutarimu, Vilniaus miesto apylinkių teismai 2010-03-23, 2010-09-16, 2010-09-21, 2010-10-26, 2010-10-29, 2010-11-05, 2010-11-10, 2010-12-01, 2010-12-30, 2011-01-06, 2011-01-14, 2011-01-20, 2011-01-25, 2011-01-27, 2011-02-09, 2011-02-07, 2011-03-04, 2011-03-07 nutartimis taikė atsakovo turtui areštą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ne kartą yra kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Amber Promotions“ iškėlimo. Taip pat įvairiuose teismuose nagrinėjamos ar jau išnagrinėtos civilinės bylos, kuriose atsakovu ar skolininku patrauktas UAB „Amber Promotions“. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, jog nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Taigi atsakovui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintas turto areštas.

20Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

21Dėl atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus atsakovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ (į.k. 302454691, A.Tumėno g. 4-34, Vilnius) 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Algirdas Auruškevičius,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. I.Ginčo esmė... 8. Ieškovai D. M. ir J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010-09-21 nutartimi ieškovų... 11. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Atsakovas UAB „Amber Promotions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Ieškovai D. M. ir J. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią... 17. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo... 18. CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti... 19. Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų... 20. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo... 21. Dėl atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirojo skundo nagrinėjimo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 23. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti... 24. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...