Byla 2-2385-752/2016
Dėl piniginių lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Arūnui Virkučiui, atsakovo Kooperatinės statybos bendrovės „Asoleta“ atstovams - direktoriui J. V. ir advokatui Linui Stanislavui Bagdonui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui Kooperatinei statybos bendrovei „Asoleta“ dėl piniginių lėšų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

32014-05-13 iškelta civilinė byla pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui Kooperatinei statybos bendrovei „Asoleta“ dėl 19 583,64 eurų (67 618, 42 Lt) skolos, 5 % dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinių palūkanų) ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (1 t., b.l. 3-7).

4Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad bendrovė buvo įsiskolinusi jos mirusiam sutuoktiniui A. J. J. tiek kaip buvusiam bendrovės darbuotojui, tiek kaip nariui ir kaip kreditoriui. Kadangi ji yra priėmusi palikimą po sutuoktinio mirties, skolą prašė priteisti jai.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į pradinį ieškinį detalizavo, kas sudaro ieškovės prašomą priteisti avanso bei kitų piniginių lėšų sumą, taip pat nurodė, kad šias sumas ieškovei sumokėjo dar iki pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį gavimo. Kadangi prašoma priteisti skola padengta pilnai, laikė, jog ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį (1 t. b.l. 29-35).

62014-09-22 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovo 10 455,28 eurų (36 100,00 Lt) sumą, motyvuodama tuo, kad pateikus ieškinį atsakovas sumokėjo tik dalį įsiskolinimo ir pateikė ne visus įsiskolinimą pagrindžiančius dokumentus, nes pagal ieškovės turimus dokumentus, atsakovas taip pat skolingas 36 100 avanso pagal 2010-01-12 kasos pajamų orderį LAF 1633250 (30 000 Lt), 2010-12-21 kasos pajamų orderį LAF 163323 (600 Lt), 2010-12-22 kasos pajamų orderį LAF 1633324 (1000 Lt), 2012-06-07 kasos pajamų orderį LAF 1633408 (2000 Lt), 2012-06-14 kasos pajamų orderį LAF 1633409 (2500 Lt). Pagal šiuos orderius, ieškovė prašė priteisti iš atsakovo jos sutuoktinio atsakovui sumokėtas avanso sumas, iš viso 10 455,28 Eur (36 100,00 Lt), taip pat priteisti 5 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas) ir bylinėjimosi išlaidas (1 t. b.l. 124-126).

7Atsakovas, nesutikdamas su patikslintu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad ieškovės pateikti kasos pajamų orderiai, kuriais ji grindžia patikslinto ieškinio reikalavimus, yra neoriginalūs, pateiktos neoriginalių dokumentų kopijos, be to, juose nėra ieškovės sutuoktinio A.J. J. parašo. Tačiau atsakovas neginčijo, kad tokie kasos pajamų orderiai buvo išrašyti bei pateikė savo turimų minėtų kasos pajamų orderių kopijas, išskyrus vieną - 2010-01-12 kasos pajamų orderį LAF 1633250, išrašytą 30 000 Lt sumai, nurodydamas, kad atsakovo buhalterijoje esantis kasos pajamų orderio originalas skiriasi nuo ieškovės pateikto ir yra išrašytas ne 30 000 Lt sumai, bet 10 000 Lt sumai, šiame orderyje yra A. J. J. parašas. Atsakovas pateikė pas save turimo šio kasos pajamų orderio patvirtintą kopiją (2 t. b.l. 6), nurodydamas, kad vien dėl to ieškovės ieškinys sumažėja 5792,40 eurų (20 000 Lt) suma.

8Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas taip pat nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-01-12 iš ieškovės sutuoktinio iš viso buvo priimta 89 551 Lt avanso, detalizavo ir pateikė įrodymus, kokiu pagrindu minėta avanso suma buvo priimta, tuo pačiu nurodydamas bei pateikdamas įrodymus, pagal kuriuos A.J. J. buvo grąžinta 57 602 Lt suma. Todėl laikė, kad ieškovės sutuoktiniui buvo skolingas tą pačią kaip ir nurodė atsiliepime į pradinį ieškinį avanso sumą – 9 253,07 eurų (31 949 Lt), kurią ieškovei jau yra sumokėjęs ir nėra jai skolingas. Atsakovas ieškinį laikė nepagrįstu ir atmestinu. Prašė priteisti iš ieškovės teismo ir bylinėjimosi išlaidas, o taip pat skirti ieškovei 5792,40 eurų (20 000 Lt) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pateikimą, pusę baudos priteisiant atsakovui (2 t. b.l. 3-5).

9Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas A. Virkutis patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad patikslintą ieškinį ieškovė pareiškė vadovaudamasi po sutuoktinio mirties aptiktais byloje pateiktais kasos pajamų orderiais. Ieškovė mano, kad jos pateiktas 2010 sausio 12 d. kasos pajamų orderis, kuriame įrašyta 30 000 Lt avanso suma, yra teisingas. Ieškovė nepripažįsta atsakovo pateiktos tos pačios dienos kasos pajamų orderio, kuriame įrašyta 10 000 Lt suma. Ekspertizės išvada nepatvirtino, kad atsakovo pateiktas kasos pajamų orderis yra pasirašytas A. J. J.. Be to, dėl atsakovo veiksmų ekspertizė vyko netinkamai. Byloje yra eilė ieškovės pateiktų dokumentų, kurie pasirašyti J. Jau priėmus nutartį dėl ekspertizės skyrimo, ekspertizės įstaiga paprašė daugiau lyginamųjų pavyzdžių, kuriuos pateikė atsakovas. Mano, kad šie papildomai pateikti lyginamieji pavyzdžiai neleido ekspertams tinkamai įvertinti ir nustatyti velionio parašo tikrumo. Tokios abejonės kyla, nes ir pačiame ekspertizės akte nurodyta, kad suabejota atsakovo pateiktų dokumentų autentiškumu. Mano, kad tie patys asmenys, kurie pasirašė ginčo kasos pajamų orderyje, pasirašė ir atsakovo pateiktuose lyginamuosiuose pavyzdžiuose. Atsakovas nepateikė nei vieno dokumento, kuriuo disponuotų ir tretieji asmenys. Pateikti išimtinai tik bendrovės vidiniai dokumentai. Pateiktų žiniaraščių autentiškumu abejoja ir ekspertizės įstaiga. Dėl atsakovo pateiktų pateiktų lyginamųjų pavyzdžių ekspertizės nebuvo galima tinkamai atlikti.

10Ieškovė laikosi pozicijos, kad tą dieną J. įnešė 30 000 Lt sumą, vadinasi atsakovas ir turėjo apskaityti 20 000 Lt didesnę sumą. Atsakovo teiginys, kad ieškovės sutuoktinio įnešta 30 000 Lt suma buvo išskaidyta ir buvo išrašyti trys kasos pajamų orderiai atmestinas. Nėra aiškaus argumento, kodėl 2010 sausio 12 d. kasos pajamų orderis buvo pakeistas į tris atskirus orderis. Žiūrint į kasos žurnalą akivaizdu, kad žurnalas užpildytas netiksliai. Dubliuojasi kasos išlaidų orderių numeracija, sumaišyta seka. Kasininkė ir buhalterė prieštarauja viena kitai, nes kasininkė teigia, kad duomenys pagal kasos knygą buvo suvedami į kompiuterį, o buhalterė nurodo atvirkščiai.

11Susipažinusi su atsakovo pateiktais kasos išlaidų orderiais, ieškovė mano, kad jie yra neautentiški, kad jie nepasirašyti ieškovės velionio sutuoktinio. Todėl laiko, kad atsakovas yra skolingas ieškovei netgi didesnę sumą, nei nurodyta patikslintame ieškinyje.

12Atsakovo atstovas advokatas L. S. Bagdonas paaiškino, kad ieškovės sutuoktinio įnešta 30000 Lt suma buvo išskaidyta į tris kasos pajamų orderius. Buhalteriai apskaitos dokumentai patvirtina, kad buvo įnešama tris kartus po 2896,20 Eur (10 000 Lt). KSB „Asoleta“ pateikė visus kasos pajamų orderius, pateikė visus išlaidų orderius ir likusią skolą dviem pavedimais pervedė ieškovei.

13Byloje kilo klausimas, ar J. įnešė 8688,60 Eur (30000 Lt). Ieškovės atstovo pateiktas orderis nepasirašytas J., todėl negali būti vertinimas kaip tinkamas įrodymas. Atsakovo pateikė tris orderius po 2896,20 Eur (10000 Lt), kuriuose yra J. parašas, jie yra apskaityti atsakovo buhalterinėje apskaitoje. Kasininkė Š. patvirtino, kad orderiuose J. parašai. Galbūt ir buvo J. atnešęs 8688,60 Eur (30000 Lt), tačiau pagal galiojantį įstatymą turėjo būti informuota VMI, todėl direktorius nenorėdamas būti stebimas ir tikrinimas, išreiškė valią, kad pinigai būtų išskaidyti. Ekspertizės akte pasisakyta, kad ant atsakovo pateiktų kasos išlaidų orderių pasirašė J. Netikėti ekspertize nėra jokio pagrindo.

14Atsakovo vertinimu, ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismas turėtų atmesti ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas, dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skirti ieškovei baudą, pusę sumos paskiriant atsakovei.

15Ieškinys atmestinas.

16Dėl ieškovės teisės reikšti ieškinį.

17Iš ieškovės procesinių dokumentų (ieškinio, patikslinto ieškinio, rašytinių paaiškinimų) bei jos atstovo paaiškinimų teisme nustatyta, kad pradiniu ieškiniu ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo pinigines lėšas, kurias atsakovas buvo likęs skolingas jos sutuoktiniui, vadovaudamasi atsakovo pateiktais duomenimis. Prsadiniame ieškinyje ieškovė nurodė, kad įsiskolinimą patvirtinančiais dokumentais ji nedisponuoja, o atsakovas skolą patvirtinančių dokumentų jai nėra pateikęs, į jos prašymus nereaguoja, tačiau pripažįsta esąs skolingas 31 872,42 Eur (110 049,11 Lt) sumą, kurią sudaro:

181) deponuoto darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų suma – 7428,66 Eur (25 649,69 Lt);

192) įmokėto avanso suma - 9253,06 Eur (31 949,00 Lt);

203) iškelto pajaus suma – 4860,11 Eur (16 781,00 Lt);

214) kitos piniginės lėšos – 10330,57 Eur (35 669,42 Lt).

22Ieškovė laikė, jog neišmokėtas pinigų sumas atsakovas yra skolingas jai, kadangi ji yra priėmusi palikimą po sutuoktinio mirties. Tačiau pradiniu ieškiniu ieškovė prašė priteisti tik dalį nurodytos skolos, kurią sudaro įmokėto avanso suma - 9253,06 Eur (31 949 Lt), bei kitos piniginės lėšos - 10 330,57 Eur (35 669,42 Lt). Iš viso ieškovė prašė priteisti 19 583,64 Eur (67 618,42 Lt), t.y. deponuoto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei iškelto pajaus sumos priteisti neprašė (1 t. b.l. 3-7).

23Kaip nustatyta, iki ieškinio pareiškimo ieškovė, kaip palikimą priėmusi įpėdinė, 2014-01-29 prašymu kreipėsi į atsakovą, prašydama išduoti pažymą dėl A.J. J. priklausiusių piniginių lėšų (1 t. b.l. 12), o 2014-04-15 prašymu prašė išduoti pažymą dėl A. J. J. priklausiusių piniginių lėšų, nurodant neišmokėto darbo užmokesčio bei nepanaudotų atostogų sumas, kreditorinio reikalavimo sumas, pajinio įnašo sumą, bei kitas jos sutuoktiniui priklausančias neišmokėtas sumas (1 t. b.l. 14). Atsakovas, atsakydamas į ieškovės paklausimus, 2014-01-30 ir 2014-04-16 raštais pripažino, jog KSB „Asoleta“ yra skolinga buvusiam darbuotojui A. J. J.. Tačiau 2014-01-30 atsakyme nurodė, kad yra skolingas 103 449,92 Lt, o 2014-04-16 atsakyme nurodė, jog skolos suma yra didesnė ir sudaro 110 049,11 Lt. Atsakovas detalizavo, kad skolą sudaro: deponuoto darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų suma – 7428,66 Eur (25 649,69 Lt); įmokėto avanso suma - 9253,06 Eur (31 949,00 Lt); iškelto pajaus suma – 4860,11 Eur (16 781,00 Lt); kitos piniginės lėšos – 10330,57 Eur (35 669,42 Lt), tačiau nepaaiškino ieškovei, kodėl pirmajame jo atsakyme nurodyta mažesnė skola, taip pat nenurodė skolos atsiradimo pagrindo, neįvardijo įsiskolinimą pagrindžiančių dokumentų ir kartu su minėtais atsakymais ieškovei jų nepateikė. Todėl natūralu, kad ieškovei kilo neaiškumų dėl atsakovo skolos dydžio. Todėl 2014-04-23 raštu jos atstovas paprašė papildomos informacijos apie atsakovo įsiskolinimo dydį, o taip pat paaiškinti, kokiu tikslu buvo įmokėtas atsakovo nurodytas avansas, kitos 2014-04-16 atsakyme nurodytos piniginės lėšos. Ieškovės atstovas taip pat paprašė išmokėti ieškovei, kaip mirusio atsakovo darbuotojo A. J. J. šeimos narei, jos sutuoktiniui priklausiusį darbo užmokestį bei kitas su darbo santykiais susijusias sumas, pinigus per tris darbo dienas pervedant į ieškovės nurodytą banko sąskaitą (1 t. b.l. 16-18).

24Byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsakė į šį raštą. Todėl sutiktina su ieškovės teiginiais, kad iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas jai nesuteikė informacijos apie nurodytų skolų atsiradimo pagrindą ir nepateikė prašomų skolas patvirtinančių dokumentų.

25Atsakovas atsiliepime į pradinį ieškinį teigė, kad kartu su 2014-04-16 atsakymu pateikė ieškovei visų skolą įrodančių dokumentų kopijas, tačiau šios aplinkybės neįrodė.

26Vertintina, kad ieškovė, nors ir neturėdama atsakovo skolą pagrindžiančių dokumentų, tačiau turėdama minėtus atsakovo atsakymus, turėjo pakankamą pagrindą laikyti, kad atsakovas jai yra skolingas. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė yra testamentinė sutuoktinio A. J. J. įpėdinė, priėmusi palikimą po jo mirties. Todėl jai perėjo ir palikėjo turėta turtinė reikalavimo teisė į atsakovą (CK 5.1 str. 2 d.). Pažymėtina, jog atsakovas šios ieškovės teisės neginčijo.

27CK 1.137 str. 1 d. ir 2 d. reglamentuoja, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Teismo vertinimu, ieškovė, pareikšdama ieškinį teisme dėl piniginių lėšų (skolos) priteisimo, įstatymų ir geros moralės principų nepažeidė. Atsakovui skolą pripažįstant, tačiau nurodžius skirtingą skolos dydį, nepateikus išsamių paaiškinimų ir su skola susijusių dokumentų, ieškovė turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad atsakovas gera valia skolą pagrindžiančių duomenų nepateiks ir skolos negrąžins. Be to, ikiteisminės skolos išieškojimo tvarka nėra privaloma. Todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad kreipdamasi į teismą su ieškiniu, ieškovė neturėjo tam pagrindo, veikė nesąžiningai, pažeidė įstatymus ar geros moralės principus, ar įstatymu saugomus atsakovo interesus.

28Tai, kad gavęs 2014-04-23 ieškovės atstovo raštą, atsakovas 2014-05-05 mokėjimo nurodymu pervedė į ieškovės nurodytą sąskaitą 25 649,69 Lt sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad tai yra A. A. J. deponuotas darbo užmokestis ir nepanaudotų atostogų suma (1 t. b.l. 37), nelaikytina įrodymu, patvirtinančiu atsakovo deklaruojamą norą bendradarbiauti ir spręsti susidariusią situaciją taikiu būdu, kadangi prievolė sumokėti mirusio darbuotojo šeimos nariams su darbo santykiais susijusias sumas ir šių sumų sumokėjimo terminai imperatyviai reglamentuoti Darbo kodekso 206 str. 2 d. Atsakovas, būdamas darbdavys, neabejotinai žinojo šių išmokų savalaikio neišmokėjimo galimas pasekmes. Tačiau kitų sumų, kurias buvo skolingas ieškovės sutuoktiniui, negrąžino, ieškovės prašomų paaiškinimų ir skolos dydį pagrindžiančių dokumentų nepateikė ir nenurodė, kada ketina pilnai atsiskaityti. Todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, kad pareiškusi ieškinį teisme dėl piniginių lėšų priteisimo, ieškovė elgėsi nesąžiningai ar piktnaudžiavo savo teise.

29Nenustačius, kad pareikšdama ieškinį ieškovė piktnaudžiavo teise, atsakovo prašymas skirti baudą nepagrįstas ir atmestinas.

30Dėl ieškovės prašomos priteisti piniginių lėšų sumos ir atsakovo atsiskaitymo fakto.

31Kaip minėta, pradiniu eškiniu ieškovė prašė priteisti tik atsakovo nurodytos skolos dalį, t.y. 9253,06 Eur (31 949 Lt) avanso bei kitas pinigines lėšas – 10330,57 Eur (35 669,42 Lt). Iš viso 19 583,64 Eur (67 618,42 Lt) sumą, o likusios skolos dalies, kurią sudaro deponuotas darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas – 7428,66 Eur (25 649,69 Lt), bei iškelto pajaus suma - 4860,11 Eur (16 781 Lt) priteisti neprašė (1 t. b.l. 3-7).

32Atsakovas, nesutikdamas su pradiniu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad ieškovei grąžintiną avansą sudaro sumos, priimtos iš mirusiojo A. J. J., t.y:

331. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-14 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633252;

342. 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-02-24 d. kasos pajamų orderį LAF

35Nr. 1633257;

363. 2027,34 Eur (7 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-06-22 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633285;

374. 289,62 Eur (1 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-07-29 d. kasos pajamų orderį serija LAF N r, 1633289;

385. 87,17 Eur (301,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-08-18 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633297;

396. 144,81 Eur (500,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-01 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633298;

407. 1853,56 Eur (6 400,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-29 d, kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633308;

418. 43,44 Eur (150,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-11-16 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633314;

429. 2316,96 Eur (8 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2011-05-12 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633338;

4310. 57,92 Eur (200,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-01-23 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633397;

4411. 28,96 Eur (100,00 Lt) suma, priimta pagal 2013-07-18 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633450.

45Kaip nurrodė atsakovas, pagal šiuos jo nurodytus kasos pajamų orderius, iš A. J. J. buvo priimta 12584,27 Eur (43 451,00 Lt) avanso. Tačiau atsiliepime į pradinį ieškinį atsakovas teigė, kad skola mažesnė, nes 2010-05-28 d. A. J. J. buvo gražinta 1158,48 Eur (4000,00 Lt) suma pagal 2010-05-28 kasos išlaidų orderį Nr. 512810. Be to, 2010-10-29 A. J. J. buvo parduota transporto priemonė ir šalys pasirašė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą, kuriuo susitarė, kad be pinigų pervedimo atliekamas užskaitymas 2172,72 Eur (7502,00 Lt) sumai. Tokiu būdu laikė, kad įsiskolinimas sumažėjo 1158,48 Eur (4000,00 Lt) ir 2172,72 Eur (7 502,00 Lt) sumomis ir atsakovas liko skolingas iešųkovės sutuoktiniui 9253,06 Eur (31 949,00 Lt) grąžintino avanso.

46Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovės sutuoktiniui buvo skolingas 10 330,57 Eur (35 669,42 Lt) kitų piniginių lėšų, kurias sudaro: :

 1. 8969,13 Eur (30 968,64 Lt) suma už nupirktas medžiagas, sumokėtas paslaugas, pagal pridedamą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą;
 2. 283,46 Eur (978,74 Lt) suma už pirktą kurą pagal pridedamą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą;

473. 1077,97 Eur (3 722,04 Lt) dividendų.

48Tačiau teigė, kad dar prieš gaudamas iš teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškovės pareikštą ieškinį pateikimo 2014-05-15 bankiniu pavedimu sumokėjo ieškovei 10330,57 Eur (35 669,42 Lt) sumą; 2014-05-16 bankiniu pavedimu sumokėjo 6414,79 Eur (22 149,00 Lt) sumą; 2014-05-16 bankiniu pavedimu sumokėjo 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) sumą. Taigi atsakovas jau yra sumokėjęs ieškovei jos prašomą priteisti bendrą 19 583,64 Eur (67 618,42 Lt) sumą (1 t. b.l. 29-35).

49Pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu atsakovas pateikė nurodytus bankinius pavedimus, iš kurių matyti, kad iš sąskaitos SEB banke į ieškovės sąskaitą AB Šiaulių banko Kauno filiale 2014-05-05 mokėjimo nurodymu pervedė 25 649,69 Lt sumą, nurodydamas, jog pervedama A. J. J. deponuotas darbo užmokestis ir nepanaudotų atostogų kompensacija (1 t. b.l. 37); 2014-05-15 bankiniu pavedimu pervedė į ieškovės sąskaitą 35 669,42 Lt sumą, nurodydamas, kad iš atsakovo skolos A. J. J. pervedama 8969,13 Eur (30 968,64 Lt) už medžiagas ir paslaugas, 283,46 Eur (978,74 Lt) už kurą ir 1077,97 Eur (3 722,04 Lt) dividendų (1 t. b.l. 38); 2014-05-16 pervedė į ieškovės sąskaitą 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) sumą, nurodydamas, kad perveda dalį A. J. J. sumokėto avanso (1 t. b.l. 40), bei 2014-05-16 pervedė į ieškovės sąskaitą 6414,79 Eur (22 149,00 Lt) sumą, nurodydamas, kad pervedama atsakovo skolos avanso likusi dalis A. J. J. (1 t. b.l. 39)

50Šie atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad iki ieškinio pateikimo atsakovas buvo pervedęs ieškovei tik jos sutuoktinio deponuotą darbo užmokestį ir nepanaudotų atostogų kompensaciją, o kitas ieškovės prašomas priteisti sumas pervedė į ieškovės sąskaitą jau po ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. po 2014-05-09. Nustatyta, kad pradinis ieškinys atsakovo direktoriui įteiktas 2014-05-16 (1 t b.l. 27). Iš atsakovo atliktų mokėjimų matyti, jog pradiniame ieškinyje prašytą priteisti 10 330,57 Eur (35 669,42 Lt) sumą atsakovas pervedė dar iki ieškinio gavimo (2014-05-15), o 9253,06 Eur (31 949,00 Lt) avanso sumą pervedė 2014-05-16, t.y. ieškinio gavimo dieną. Tačiau 2014-05-13 teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštas, kuris tą pačią dieną įregistruotas turto arešto aktų registre (1 t. b.l. 94). Todėl sutiktina su ieškovės atsiliepime į atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo išdėstytais teiginiais, kad tik po ieškinio pateikimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo (t.y. žinodamas apie ieškovės pareikštą reikalavimą) atsakovas ėmėsi veiksmų grąžinti skolą.

51Pažymėtina, kad nesutikdama su atsakovo argumentais, kad jis yra pilnai atsiskaitęs ir pateikęs visus įsiskolinimą patvirtinančius dokumentus, atsiliepime į atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ieškovė nurodė, kad atsakovas sumokėjo tik dalį įsiskolinimo bei su atsiliepimu į ieškinį pateikė tik dalį įsiskolinimą patvirtinančių dokumentų. Nurodė, kad ji rado daugiau kasos pajamų orderių kvitų, nei pateikta atsakovo, kurie patvirtina, kad be atsakovo nurodytų sumų, ieškovės sutuoktinis dar buvo įnešęs apie 36 000 Lt avanso bei apie 30 000 Lt pajinio įnašo, kurie nėra apskaityti atsakovo pateiktuose apskaitos duomenyse. Pažymėjo, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai ir neteikia visų bendrovės finansinių dokumentų, susijusių su įsiskolinimu ieškovei, todėl ieškovė bus priversta prašyti skirti finansinę – buhalterinę KSB „Asoleta“ ekspertizę. Ieškovei kyla pagrįstų įtarimų, kad atsakovas siekia nuslėpti tikruosius kreditorinius įsipareigojimus, bendrovės vadovas galimai klastoja įmonės finansinius dokumentus bei apskaitą, dėl ko ieškovė rengia kreipimąsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, siekiant nustatyti, ar bendrovėje galimai nėra vedama apgaulinga buhalterinė apskaita ir pasisavinamas svetimas turtas (1 t. b.l. 88-93).

52Kartu su atsiliepimu į atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ieškovė pateikė KSB „Asoleta“ tris kasos pajamų orderius (neoriginalaus dokumento kopijas), kuriuose nurodyta, jog iš A. J. J. buvo priimtos trys piniginės įmokos – pajaus papildymas (1 t. b.l. 100-102), o taip pat penkis kasos pajamų orderius (neoriginalaus dokumento kopijas), kuriuose nurodyta, jog iš A. J. J. buvo priimtos penkios avanso įmokos, t.y:

532010-01-12 kasos pajamų orderiu LAF 1633250 priimta 30 000 Lt avanso (1 t. b.l. 105),

542010-12-21 kasos pajamų orderiu LAF 163323 priimta 600 Lt avanso (1 t. b.l. 103),

552010-12-22 kasos pajamų orderiu LAF 1633324 priimta 1000 Lt avanso (1 t. b.l. 103),

562012-06-07 kasos pajamų orderiu LAF 1633408 priimta 2000 Lt avanso (1 t. b.l. 104),

572012-06-14 kasos pajamų orderiu LAF 1633409 priimta 2500 Lt avanso (1 t. b.l. 104).

58Ieškovė laikė, kad pagal šiuos kasos pajamų orderius, be atsakovo pripažįstamos ir jai jau pervestos sumos, iš ieškovės sutuoktinio buvo priimta dar 36 100 Lt avanso.

592014-09-01 parengiamajame teismo posėdyje šalys palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas procesines pozicijas, t.y. atsakovas laikė, jog pagal pareikštą ieškinį su ieškove yra pilnai atsiskaitęs. Ieškovės atstovas pripažino, kad ieškovė gavo atsakovo nurodytas sumas, tačiau dėl jau nurodytų aplinkybių laikė, kad atsakovas pilnai neatsiskaitė. Kilus neaiškumui dėl ieškinio pagrindo ir reikalavimų dydžio, ieškovei buvo nustatytas terminas iki 2014-09-20 galutinai suformuluoti ieškinio reikalavimus, t.y. apsispręsti dėl prašomos priteisti sumos dydžio, nurodyti, iš ko susideda prašoma priteisti suma (1 t. b.l. 120-122).

602014-09-22 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino pradininio ieškinio reikalavimus ir prašė iš atsakovo priteisti 10 455,28 Eur (36 100,00 Lt) grąžintino avanso pagal minėtus su atsiliepimu į atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pateiktus penkis kasos pajamų orderius, taip pat prašė priteisti 5 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas) ir bylinėjimosi išlaidas. Pažymėtina, kad ieškovė, patikslintu ieškiniu sumažinusi ieškinio reikalavimus, taip pat pareiškė prašymą sumažinti atsakovui taikomų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį pagal patikslinto ieškinio sumą, t.y. sumažinti taikomą arešto mastą iki 10 455,28 Eur (36 100 Lt) sumos (1 t., b. l. 124-126). Šis ieškovės prašymas buvo patenkintas 2014-09-24 nutartimi (1 t. b.l. 128-129).

61Atsakovas, nesutikdamas su patikslintu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad ieškovės pateikti kasos pajamų orderiai, kuriais ji grindžia ieškinio reikalavimą, yra neoriginalūs, pateiktos neoriginalių dokumentų kopijos, be to, juose nėra ieškovės sutuoktinio A.J. J. parašų. Tačiau neginčijo, kad tokie kasos pajamų orderiai buvo išrašyti ir pateikė savo turimas kasos pajamų orderių kopijas, tuo pripažindamas ir patvirtindamas 4 ieškovės pateiktų kasos pajamų orderių tikrumą, išskyrus 2010-01-12 kasos pajamų orderį LAF 1633250, išrašytą 30 000 Lt avanso sumai, nurodydamas, kad atsakovės buhalterijoje esantis kasos pajamų orderio originalas skiriasi nuo ieškovės pateikto ir yra išrašytas ne 30 000 Lt sumai, bet 10 000 Lt sumai. Teigė, kad minėtas atsakovo turimas dokumentas, skirtingai nei ieškovės pateiktas, yra pasirašytas A. J. J.. Atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad ieškovės sutuoktinio įnešta 30 000 Lt avanso suma buvo išskaidyta į tris dalis ir priimta pagal tris kasos pajamų orderius.

62Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-01-12 iš ieškovės sutuoktinio buvo priimta 89 551 Lt avanso, išvardindamas ir pateikdamas dokumentus, pagrindžiančius avansinių įmokų priėmimą, t.y.

631. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-12 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633250, (ginčo kasos pajamų orderis);

642. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-13 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633251;

653. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-14 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633252;

664. 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-02-24 kasos pajamų orderį LAF Nr. 1633257;

675. 2027,34 Eur (7 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-06-22 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633285;

686. 2896,20 Eur (1 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-07-29 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633289;

697. 87,17 Eur (301,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-08-18 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633297;

708. 144,81 Eur (500,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-01 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633298;

719. 1853,66 Eur (6 400,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-29 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633308;

7210. 43,44 Eur (150,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-11-16 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633314;

7311. 173,77 Eur (600,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-12-21 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633323, (kurio kopiją pateikė ieškovė);

7412. 289,62 Eur (1000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-12-22 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633324, (kurio kopiją pateikė ieškovė);

7513. 2316,96 Eur (8 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2011-05-12 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633338;

7614. 57,92 Eur (200,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-01-23 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633397;

7715. 579,24 Eur (2000,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-06-07 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633408, (kurio kopiją pateikė ieškovė);

7816. 724,05 Eur (2500,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-06-14 kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633409, (kurio kopiją pateikė ieškovė);

7917. Pagal A. J. 2012-08- 30 prašymą iš pajaus sąskaitos buvo pervesta 5792,40 Eur (20 000 Lt) į avanso sąskaitą; 18. 28,96 Eur (100,00 Lt) suma, priimta pagal 2013-07-18 d. kasos pajamų orderį serija LAF Nr. 1633450.

80Taigi atsakovas, be atsiliepime į pradinį ieškinį nurodytų 11 kasos pajamų orderių, pagal kuriuos kaip teigė iš ieškovės sutuoktinio buvo gavęs 43 451 Lt sumą, nurodė, kad faktiškai tuo pačiu laikotarpiu buvo gauta ženkliai didesnė - 89 551 Lt avanso suma (46 100 Lt daugiau). Detalizuodamas šią sumą, atsakovas pripažino, kad pagal ieškovės pateiktus 4 kasos pajamų orderius buvo gauta 6 100 Lt suma (pagal 2010-12-21 kasos pajamų orderį LAF 163323 priimta 600 Lt avanso, pagal 2010-12-22 kasos pajamų orderį LAF 1633324 priimta 1000 Lt avanso, pagal 2012-06-07 kasos pajamų orderį LAF 1633408 priimta 2000 Lt avanso, pagal 2012-06-14 kasos pajamų orderį LAF 1633409 priimta 2500 Lt avanso), taip pat pripažino, jog buvo gauta ir likusi ieškovės nurodyta avanso suma - 30 000 Lt, tačiau neigė, kad ši suma buvo priimta pagal ieškovės pateiktą 2010-01-12 kasos pajamų orderio LAF 1633250 šaknelę, teigė šią sumą priėmęs pagal atsakovo turimą tos pačios datos ir tos pačios serijos kasos pajamų orderį, pagal kurį buvo priimta 2896,20 Eur (10 000 Lt) suma, taip pat pagal naujai pateiktą 2010-01-13 kasos pajamų orderį, serija LAF Nr. 1633251, pagal kurį buvo priimta 2896,20 Eur (10 000 Lt) suma, bei pagal 2010-01-14 kasos pajamų orderį, serija LAF Nr. 1633252, pagal kurį buvo priimta 2896,20 Eur (10 000 Lt) suma.

81Pažymėtina, kad atsakovas kasos pajamų orderių 2010-01-12 LAF 1633250 ir 2010-01-13 LAF Nr. 1633251 ir pagal juos įneštų avanso sumų (20 000 Lt) atsiliepime į pradinį ieškinį atsakovas nebuvo nurodęs. Taip pat nebuvo nurodęs, kad pagal A. J. 2012-08-30 prašymą, iš jo pajaus sąskaitos į avanso sąskaitą buvo pervesta 20 000 Lt suma.

82Atsakovas taip pat patikslino ir ieškovės sutuoktiniui grąžinto avanso sumą, nurodydamas, kad ieškovės sutuoktiniui iš viso buvo grąžinta ar užskaityta 16 682,69 Eur (57 602 Lt) suma:

 1. 2010-04-22 Kasos išlaidų orderiu Nr. 512800 grąžinta 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma;
 2. 2010 -05-28 Kasos išlaidų orderiu Nr. 512810 grąžinta 1158,48 Eur (4000,00 Lt) suma;
 3. 2010-10-29 buvo parduota transporto priemonė ir šalys pasirašė tarpusavio įsiskolinimų
užskaitymo aktą, kuriuo susitarė, kad be pinigų pervedimo atliekamas sumos užskaitymas 2172,72 Eur (7 502,00 Lt) sumai;
 1. 2011 -06-02 Kasos išlaidų orderiu Nr. 512918 grąžinta 260,65 Eur (900,00 Lt) suma;

  83

 2. 2011 -08-19 Kasos išlaidų orderis Nr. 512960 grąžinta 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma;
 3. 2011-08-30 Kasos išlaidų orderiu Nr. 512972 grąžinta 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma;
 4. 2012-05-31 Kasos išlaidų orderiu Nr. 513092 grąžinta 57,92 Eur (200,00 Lt) suma;
 5. 2013-01-04 pagal A. J. prašymą iš avansinės sąskaitos pajai padidinti 4344,30 Eur (15 000 Lt) sumai.

84Todėl atsakovo paskaičiavimu, išvedus galutinį likutį, iš viso jis buvo skolingas 9253,06 Eur (31 949,00 Lt) grąžintino avanso (25935,76 Eur (89 551,00 Lt) – 16682,69 Eur (57 602 Lt) = 9253,06 Eur (31 949 Lt)), t.y. tokio pačio dydžio sumą, kaip buvo nurodęs ieškovei 2014-04-16 atsakyme (1 t. b.l. 15), bei atsiliepime į pradinį ieškinį (1 t. b. l. 31).

85Kaip jau nustatyta, šią avanso saumą atsakovas yra pervedęs ieškovei.

86Ieškovė nesutikdama su tuo, kad atsakovas avansinių įmokų jai nėra skolingas, nurodė, kad atsakovo naujai pateiktas 2010-01-12 kasos pajamų orderis serija LAF Nr. 1633250, išrašytas 10000 Lt sumai bei tiek su atsiliepimu į pradinį ieškinį, tiek su atsiliepimu į patikslintą ieškinį pateikti kasos išlaidų orderiai galimai yra suklastoti, pasirašyti ne ieškovės velionio sutuoktinio, todėl prašė skirti rašysenos ekspertizę. Nurodė, jog vienu metu negali egzistuoti du kasos pajamų orderiai su skirtingomis sumomis, todėl vienas iš jų yra neteisingas arba suklastotas. Be to, pasitvirtinus, kad atsakovo pateiktas 2010 m. sausio mėn. 12 d. kasos pajamų orderis LAF 1633250 bei atsakovo pateikti kasos išlaidų orderiai pasirašyti ne ieškovės velionio sutuoktinio, būtų pagrindas konstatuoti, kad ieškovės sutuoktinis yra įnešęs 20 000 Lt daugiau avanso, nei nurodo atsakovas, bei kad atsakovė nėra grąžinusi ieškovės sutuoktiniui kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų.

87Ieškovės prašymu paskyrus rašysenos ekspertizę, buvo gautas ekspertizės aktas. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2015-04-23 ekpertizės akto Nr. 11-67(15) akto išvadoje nurodyta, kad negalima nustatyti, ar tirti pateikto kooperatinės statybos bendrovės „Asoleta" 2010-01-12 kasos pajamų orderio serija LAF Nr. 1633250 eilutėje „Priimta iš" pasirašė A. J. J. ar kitas asmuo, dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių, o tirti pateiktų kooperatinės statybos bendrovės „Asoleta" kasos išlaidų orderių 2010-04-22 Nr. 512800, 2010-05-28 Nr. 512810, 2011-06-02 Nr. 512918, 2011-08-19 Nr. 512960, 2011-08-30 Nr. 512972, 2012-05-31 Nr. 513092 eilutėse „Įmonės vadovas" ir „Gavėjo parašas“ pasirašė A. J. J. (2 t. b.l. 81-83, 109-112).

88Su ekspertizės aktu ir pateikta išvada ieškovės atstovas nesutiko, pateikė prašymą skirti pakartotinę ekspertizę (2 t. b.l. 121-124). Ieškovės atstovas nurodė, kad 2015-04-23 ekspertizės aktas Nr. 11-67 (15) yra neišsamus, nepagrįstas, atliktas lyginant parašų ir rašysenos pavyzdžius pagal dokumentus, kurių autentiškumas nėra nustatytas, t.y. kad ekspertai parašus lygino ne tik su ieškovės pateiktais lyginamaisiais pavyzdžiais, bet ir su papildomai pareikalautais ir atsakovo pateiktais lyginamaisiais pavyzdžiais, kurie yra bendrovės vidinės apskaitos dokumentai ir kuriuose ieškovės sutuoktinio parašo autentiškumas taip pat nėra nustatytas, galimai jie pasirašyti ne paties A. J. J.. Abejonės ekspertizės akto patikimumu ieškovės atstovui kilo ir dėl to, kad atlikęs ekspertizę, LTEC ekspertizės akte Nr. 11-67(15) nurodė, jog A. J. J. parašais, esančiais 2008-02-26, 2008-05-26, 2008-07-28 išmokėjimo žiniaraščių skiltyse „Parašas pinigų gavimo“ bei kasos pajamų orderiuose 2012-06-07 serija LAF Nr. 1633408 ir 2012-06-14 serija LAF Nr. 1633409, eilutėse „Priimta iš“, lyginamajame tyrime nebuvo naudotasi, nes suabejota jų autentiškumu, ekspertizės akte išsamiau neaptariant tokių abejonių atsiradimo pagrindo.

89Ieškovės atstovui išdėsčius abejones dėl netinkamų lyginamųjų pavyzdžių ir ekspertizės akto pagrįstumo, buvo iškviesta viena iš ekspertizę atlikusių eksperčių ekspertizės išvadai išaiškinti.

90Teismo posėdyje ekspertė V. N. paaiškino, kad gavus medžiagą ir tiriamuosius dokumentus, buvo pastebėta, kad tiriamuosiuose dokumentuose yra supaprastintų J. A. J. parašų, kurie neatsispindi pateiktuose lyginamuosiuose pavyzdžiuose, todėl paprašyta papildomų pavyzdžių. Yra įprasta, kad kai žmogus pasirašinėja daug dokumentų, tai supaprastina parašus. Tiriamuose dokumentuose yra parašų, kur aiškiai nesimato A raidė ir yra su aiškia A raide. Todėl kad įsitikinti, kad žmogus gali ir su supaprastinta A raide pasirašinėti, reikėjo daugiau papildomos lyginamosios medžiagos, parašų pavyzdžių, esančių analogiškuose tiriamiesiems dokumentuose – kasos pajamų ir išlaidų orderiuose, sąskaitose faktūrose, darbo sutartyse ir kitose darbinės veiklos dokumentuose. Nepateikus papildomų pavyzdžių, tik pagal pateiktus pirminius lyginamuosius pavyzdžius, nebūtų galėję atsakyti dėl visų orderių.

91Ekspertė taip pat paaiškino, kad atliekant tyrimą, buvo vertinti visi pateikti lyginamieji dokumentai, tame tarpe ir ieškovės pateiktos sutartys, tik juose nerado supaprastintų formų. Išvadą padarė remiantis visais pateiktais pavyzdžiais, nustatytais bendraisiais ir specialiaisiais parašų požymiais. A.J. J. parašas orderiuose nekėlė abejonių. Nesiremė tik tais pavyzdžiais, kuriuose parašai kėlė tam tikrų abejonių lyginant su tais pavyzdžiais, kurie nekelia abejonių. To priežastis gali būti, kai nepatogiai pasirašoma, nelygus pagrindas ir kt. Jeigu gautų papildomų lyginamųjų pavyzdžių, tai gal nustatytų ir parašo 2010-01-12 kasos pajamų orderyje sutapimus ar skirtumus.

92Nepaisant ekspertės paaaiškinimų, ieškovės atstovas laikėsi pozicijos, kad ekspertizė buvo netinkamai atlikta dėl papildomai atsakovo pateiktų lyginamųjų pavyzdžių, laikėsi nuomonės, kad ekspertizė turėjo būti atlikta tik pagal ieškovės pateiktus lyginamuosius pavyzdžius – dokumentus, kurių autentiškumas nekelia abejonių. Kadangi ekspertizė lemia ieškinio pagrįstyumą ar nepagrįstumą, prašymą skirti pakartotinę ekspertizę palaikė, taip pat įsipareigojo per teismo nustatytą terminą pateikti papildomus lyginamuosius pavyzdžius (2 t. b.l. 142-144).

93Pažymėtina, kad papildomų lyginamųjų pavyzdžių ieškovė ir jos atstovas nepateikė, nors buvo padaryta pertrauka jiems pateikti, nurodė, kad ieškovė papildomų lyginamųjų pavyzdžių su A.J. J. parašais neturi (2 t. b.l. 142-143).

942015-11-16 rašytine nutartimi ieškovės atstovo prašymas skirti pakartotinę ekspertizę buvo atmestas (2 t. b.l. 149-152).

95Teismui nekyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, nes teismo posėdyje apklausta ekspertė V. N. atsakė į teismo ir šalių pateiktus klausimus, paaiškino, kodėl prireikė papildomų lyginamųjų pavyzdžių – būtent darbinės veiklos dokumentų, kuriuose yra A. J. J. parašų, taip pat paaiškino, kodėl lyginamajame tyrime buvo suabejota ir nesinaudota ekspertizės akte išvardintais parašais. Todėl teismas vertina, jog 2015-04-23 ekpertizės akto Nr. 11-67(15) išvadoje nustačius, kad kasos išlaidų orderiuose 2010-04-22 Nr. 512800, 2010-05-28 Nr. 512810, 2011-06-02 Nr. 512918, 2011-08-19 Nr. 512960, 2011-08-30 Nr. 512972, 2012-05-31 Nr. 513092 eilutėse „Įmonės vadovas" ir „Gavėjo parašas“ pasirašė A. J. J., yra pagrindas pripažinti, kad atsakovo nurodyta aplinkybė, jog šiais kasos išlaidų orderiais ieškovės sutuoktiniui buvo grąžinta 35 100 Lt suma, yra teisinga. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 punkto nuostatą, pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Todėl pirminis pinigų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas yra būtent kasos išlaidų orderis. Atsakovui pasirašius kasos išlaidų orderius ties grafa ,,Gavėjo parašas“, nekyla jokių abejonių dėl kasos išlaidų orderiais patvirtintų faktų apie ieškovės sutuoktiniui išmokėtas sumas.

96Atsakovas taip pat įrodinėjo, jog 2010-10-29 ieškovės sutuoktiniui buvo parduota transporto priemonė ir šalys pasirašė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą, kuriuo susitarė, kad be pinigų pervedimo atliekamas sumos užskaitymas 2172,72 Eur (7 502,00 Lt) sumai, taip pat kad 2013-01-04 pagal A. J. prašymą iš avansinės sąskaitos pajai padidinti 4344,30 Eur (15 000 Lt) sumai. Pažymėtina, jog ieškovė šių aplinkybių neginčijo, be to, tai patvirtina byloje esantys įrodymai - transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią A. J. J. buvo parduotas automobilis už nurodytą sumą, ieškovės sutuoktinio pasirašytas tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo aktas (2 t. b.l. 27, 28, 29). Tai, kad 2013-01-04 pagal A. J. prašymą iš avansinės sąskaitos 4344,30 Eur (15 000 Lt) sumai buvo padidinta pajus, patvirtina pateiktas A.J. J. prašymas ir buhalterinė pažyma (2 t. b.l. 34-35).

97Aptartų įrodymų pagrindu teismas vertina, kad atsakovas yra grąžinęs ieškovės sutuoktiniui visą jo nurodytą avanso sumą – 57 602 Lt.

98Dėl atsakovo skolos dydžio.

992015-04-23 ekspertizės aktu Nr. 11-67 (15) nebuvo nustatyta, kad atsakovo pateiktame 2010-01-12 kasos pajamų orderyje, serija LAF Nr. 1633250, kuriame nurodyta, jog iš ieškovės sutuoktinio buvo priimta 10 000 Lt, yra A. J. J. parašas. Todėl teismas neturi jokio pagrindo vertinti, jog teisingas ieškovės teiginys, jog šiame kasos pajamų orderyje pasirašė ne jos sutuoktinis, taip pat neturi jokio pagrindo vertinti ir atsakovo naudai, ty. kad parašas yra A. J. J.. Todėl vertininant, kokio dydžio avansas buvo priimtas iš ieškovės sutuoktinio, teismas remiasi kitais byloje esančiais įrodymais.

100Kaip nustatyta, patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog iš A.J. J. atsakovas gavo 10 455,28 Eur (36 100,00 Lt) avanso, t.y. 6 100 Lt suma pagal 2010-12-21 kasos pajamų orderį LAF 163323, kuriuo buvo priimta 600 Lt avanso, pagal 2010-12-22 kasos pajamų orderį LAF 1633324, kuriuo buvo priimta 1000 Lt avanso, pagal 2012-06-07 kasos pajamų orderį LAF 1633408, kuriuo buvo priimta 2000 Lt avanso, pagal 2012-06-14 kasos pajamų orderį LAF 1633409, kuriuo buvo priimta 2500 Lt avanso, bei 30 000 Lt suma pagal 2010-01-12 kasos pajamų orderio LAF 1633250 šaknelę (neoriginalaus dokumento patvirtintą kopiją), kurioje A.J. J. parašo nėra, tačiau yra atsakovo buhalterės ir kasininkės parašai (1 t. b.l. 105).

101Atsakovas neginčijo, kad 30 000 Lt suma buvo priimta, tačiau teigė, kad ją yra priėmęs pagal jo turimą tos pačios datos ir tos pačios serijos kasos pajamų orderį, pagal kurį buvo priimta 2896,20 Eur (10 000 Lt) suma (kuris buvo ekspertizės objektu), bei pagal 2010-01-13 kasos pajamų orderį, serija LAF Nr. 1633251 ir pagal 2010-01-14 kasos pajamų orderį, serija LAF Nr. 1633252, pagal kuriuos buvo priimta 5792,40 Eur (20 000 Lt) suma.

102Pažymėtina, kad atsakovas pripažino, jog pagal šiuos orderius priimtą sumą A.J. J. buvo atnešęs kaip vieno avanso sumą, kurios priėmimas buvo įformintas 2010-01-12 kasos pajamų orderiu LAF 1633250, kurio šaknelė liko ieškovės sutuoktiniui, tačiau teigė, kad šis kasos pajamų orderis buvo perrašytas, išskaidant minėtą sumą į tris lygias sumas ir išrašant tris kasos pajamų orderius. Tai įrodinėjo liudytojų - A. R. ir V. Š. paaiškinimais, 2010 m. sausio mėnesio (iki 29 d.) ranka užpildyto kasos žurnalo duomenimis (2 t. b.l. 125) bei 2010 sausio mėn. kompiuteriu spausdintu bendrojo kasos žurnalo 2010 m. sausio mėnesio išrašu (3 t. b.l. 3).

103Apklausta liudytoja atsakovo buhalterė A. R. paaiškino, kad 2010-01-12 buvo išrašytas kasos pajamų orderis LAF 1633250 30 000 Lt avanso sumai, nes bendrovėje trūko pinigų ir todėl direktorius A. J. J. atnešė 30 000 Lt sumą kaip avansą. Išrašius kasos pajamų orderį ir jai jį pasirašius, kažkas apsižiūrėjo, kad blogai padarė, nes jeigu tą pačią dieną įnešama didesnė nei 3 185,82 Eur (11 000 Lt) suma, reikia pranešti mokesčių inspekcijai. Direktorius A.J. J. nenorėjo, kad reiktų pranešti VMI, nes tuomet reikėtų pildyti pasiaiškinimus, deklaruoti. Todėl perrašė tą orderį į tris orderius, padalindama tą sumą į tris dalis, po 2896,20 Eur (10000 Lt) sumą kiekviename orderyje. Nemano, kad tai yra klastojimas, kad pinigus įformino per tris dienas.

104Kasos pajamų orderį, išrašytą 8688,60 Eur (30000 Lt) sumai, ji jau buvo pasirašiusi. Kadangi kasos išlaidų orderis pasirašomas, kai atiduodami pinigai, mano, kad 2010 m. sausio 12 dieną įnešti pinigai buvo kasoje. Direktorius taip pat turėjo kasos pajamų orderį pasirašyti, tačiau ar buvo jį pasirašęs - neprisimena. Gal direktorius apsižiūrėjo ir nebepasirašė, bet šaknelę jau buvo pasiėmęs. Pinigus priima kasininkė. Gal apsižiūrėjęs direktorius tuos pinigus pasiėmė ir kitą dieną atnešė 2896,20 Eur (10000 Lt), dar kitą 2896,20 Eur (10000 Lt), to ji nežino.

105Perrašius orderį į tris, direktorius žadėjo atnešti šaknelę, nes reikėjo tą orderį parodyti kaip sugadintą, bet neatnešė. Kasos pajamų orderis laikomas sugadintu tuomet, jeigu jis yra pasirašytas ir yra sugadinto orderio ir šaknelė ir pradžia. Tada jį perbraukia ir įtraukia į sugadintų orderių apskaitą. Jeigu orderis nepasirašytas arba vienos dalies nėra, tai jo nesega, toks orderis nesiskaito. Įmonėje tarp sugadintų nėra kasos pajamų orderio, išrašyto 8688,60 Eur (30000 Lt) sumai, nes direktoriui neatnešus šaknelės, jis buvo suplėšytas. Pasirašyti orderiai įtraukiami į kompiuterinį žiniaraštį. Kompiuteriniame žiniaraštyje nėra tokios 8688,60 Eur (30 000 Lt) sumos, bet yra įtraukti 3 kasos pajamų orderiai po 2896,20 Eur (10000 Lt).

106Liudytoja taip pat paaiškino, kad į kasos knygą orderiai įtraukiami vieną kartą per mėnesį, nes maža apyvarta, o į kompiuterį įrašoma kiekvieną dieną, kompiuteriniame žiniaraštyje būna įtrauktos kiekvienos dienos operacijos. Pildant kasos knygą, vadovaujasi kompiuterio duomenimis, bet ima ir popierinius dokumentus, stengiasi, kad būtų pagal eiliškumą, bet būna ir klaidų. Pateiktame rankiniame žurnale (kasos knygos sausio mėnesio lape) yra padaryta eiliškumo klaidų, taip pat du kasos pajamų orderiai išrašyti tuo pačiu numeriu. Pagal padarytus įrašus, turi būti 4 kasos pajamų dokumentai, t.y. kasos popierinėje knygoje vietoje įrašytų 2 kasos pajamų orderių turi būti keturi. 34 išlaidų dokumentai nurodyti teisingai, nes kasos knygoje su vienu įrašu gali būti susiję keli išlaidų dokumentai, suskaičiuojamas kiekvienas išlaidų dokumento (pvz. algalapio) lapas ir gaunasi 34. Kompiuteris algalapį rašo atskirai kiekvienam žmogui. Įmonėje buvo atliekami auditai, tikrino ir VMI, ir Sodra. Rasta klaidų, bet smulkių.

107Liudytoja V. Š. paaiškino, kad iki 2011 metų atsakovo bendrovėje dirbo kasininke. 2010 metais nebuvo veiklos, trūko pinigų, bendrovės sąskaitos buvo areštuotos. Reikėjo už viską mokėti, kad nebūtų taikomi areštai. 2010 m. sausio 12 d. iš ryto direktorius J. atnešė 8688,60 Eur (30 000 Lt), šiai sumai išrašė kasos pajamų orderį, jį pasirašė, šaknelę atidavė J. Ar tą pačią, ar kitą dieną apsižiūrėjo, kad negerai padarė, kad ant vieno orderio visą sumą išrašė, nes reikia mokesčių inspekcijai pranešti. Todėl tą sumą perrašė į tris kasos pajamų orderius po 2896,20 Eur (10000 Lt). Kadangi kasos pajamų orderio, išrašyto 8688,60 Eur (30000 Lt) sumai, šaknelę jau buvo perdavusi J., nuėjusi pas direktorių pasakė, kad atiduotų 8688,60 Eur (30000 Lt) šaknelę. Direktorius iš pradžių sakė, kad atneš, po to kad išmetė ar sunaikino. Kadangi direktorius jai negrąžino 8688,60 Eur (30000 Lt) šaknelės, liudytoja jam neatidavė kasos pajamų orderių šaknelių po 2896,20 Eur (10000 Lt), nes ji buvo atsakinga už tuos pinigus. J. J. būtų atidavęs šaknelę, būtų perbraukusi abi dalis ir dėjusi prie sugadintų. Tačiau negalėjo to daryti, nes nebuvo vienos orderio dalies. Laikė, kad kasos pajamų orderio šaknelė su 8688,60 Eur (30000 Lt) suma yra negaliojanti. Ji sudraskė pirmąją kasos pajamų orderio dalį, išrašytą 8688,60 Eur (30000 Lt) sumai.

108Liudytoja taip pat paaiškino, kad iš J. pinigus gavo vieną dieną, laikė juos seife. Buvo daug atlyginimų neišmokėta, todėl už gautus pinigus sumokėjo atlyginimus, apmokėjo už kurą ir kitas išlaidas. Popierinė kasos knyga būdavo pas ją kasoje. Ji suvesdavo į knygą duomenis pagal dokumentus, po to įtraukdavo juos į kompiuterį.

109Numeruodama kasos pajamų orderius, ji padarė klaidą. Taip pat suklydo nurodydama pajamų orderių skaičių - turi būti 4 pajamų orderiai. Išlaidų orderiuose skaičiuodavo, kiek yra algalapių lapų. Būdavo įsiskolinimai, jeigu vienam sumokama tai vienas algalapis, jei kitą dieną kitam tai naujas. Lydintieji dokumentai susegti kasos knygoje, jie turi būti saugomi.

110Vertinant šias atsakovo ir jo iniciatyva apklaustų liudytojų nurodytas aplinkybes, matyti, kad atsakovas neneigė, kad 30 000 Lt avanso sumą ieškovės sutuoktinis atnešė 2010-01-12, kad pinigų priėmimas buvo apiformintas išrašant kasos pajamų orderį LAF 1633250, kurio šaknelę pateikė ieškovė. Tačiau liudytojų paaiškinimu, po to, kai pinigai buvo priimti ir išrašytas bei pasirašytas minėtas kasos pajamų orderis, kurio šaknelė jau buvo atiduota ieškovės sutuoktiniui, jis buvo fiziškai sunaikintas (suplėšytas), jo vietoje išrašant tris naujus orderius tai pačiai sumai.

111Minėtos liudytojos yra atsakovo darbuotojos, atsakingos už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Todėl galima įžvelgti jų suinteresuotumą bylos baigtimi. Tačiau teismas vertina, kad jų nurodytomis aplinkybėmis šiuo atveju nėra pagrindo netikėti, nes jas patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai.

112Svarbu pažymėti, kad ieškovė neneigė, jog atsakovo pateiktuose kasos pajamų orderiuose - 2010-01-13 LAF Nr. 1633251 ir 2010-01-14 LAF Nr. 1633252, pagal kuriuos priimta 5792,40 Eur (20 000 Lt) suma, yra A. J. J. parašai, taip pat neįrodinėjo, kad juose nurodyta neteisinga pinigų suma. Byloje nėra jokių įrodymų apie šių kasos pajamų orderių negaliojimą. Vadinasi, laikant teisingą ieškovės poziciją, kad 2010-01-12 kasos pajamų orderiu LAF 1633250 buvo priimta ne atsakovo, o ieškovės nurodyta avanso suma (30 000 Lt), sektų, kad 2010 m. sausio mėn. iš A.J. J. buvo priimta 50 000 Lt suma. Tačiau tokios pinigų sumos perdavimo atsakovui fakto nepatvirtina jokie kiti byloje esantys įrodymai. Tiek iš ranka pildyto kasos knygos atkerpamojo lapo, tiek iš kompiuterinio bendrojo žurnalo matyti, kad atsakovo kasoje 2010 m. sausio mėn. iš ieškovės sutuoktinio buvo gauta tik 30 000 Lt avanso suma, kurios priėmimas įformintas pagal tris kasos pajamų orderius (2 t. b.l. 125, 3 t. 3 b.l.).

113Atsakovo buhalterinės apskaitos trūkumai (padarytos eiliškumo klaidos, du kasos pajamų orderiai išrašyti tuo pačiu numeriu, neteisingai nurodytas kasos pajamų orderių skaičius kasos knygoje, o taip pat ir netinkamas kasos pajamų orderio anuliavimas jį suplėšant) nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku. Pažymėtina, kad ieškovė pradiniame ieškinyje nurodė, jog ketina įrodinėti galimai apgaulingą atsakovo buhalterinės apskaitos tvarkymą, prašys skirti finansinę-buhalterinę ekspertizę, kreipsis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, tačiau bylos nagrinėjimo eigoje šių ketinimų nerealizavo. Ieškovė ne tik nepateikė jokių įrodymų dėl netinkamo (apgaulingo ar aplaidaus) atsakovo buhalterinės apskaitos tvarkymo, bet ir nekėlė klausimo dėl netinkamo ūkinės operacijos – 30 000 avansinės įmokos įforminimo teisės aktų laikymosi prasme. Todėl nėra jokio pagrindo išvadai, kad atsakovas į apskaitą neįtraukė 20 000 Lt avanso, įnešto ieškovės sutuoktinio į bendrovės kasą.

114Pažymėtina, jog atsakovo pateikto 2010-01-12 kasos pajamų orderio LAF 1633250, kuriame nurodyta, jog priimta 10 000 Lt avanso suma, ieškovė taip pat neprašė pripažinti niekiniu ar negaliojančiu, tik įrodinėjo, jog jame pasirašė ne ieškovės sutuoktinis. Tačiau ši aplinkybės nebuvo įrodyta. Nors ekspertizės metu nebuvo nustatyta ir priešinga aplinkybė - kad šiame kasos pajamų orderyje yra pinigus įnešusio asmens A. J. J. parašas, tačiau vien dėl šios aplinkybės (ekspertizei to nenustačius), kasos pajamų orderis nėra negaliojantis.

115Kadangi pirminis grynųjų pinigų priėmimą patvirtinantis dokumentas yra būtent kasos pajamų orderis, šis ir kiti galiojantys atsakovo pateikti kasos pajamų orderiai patvirtina juose nurodytų pinigų priėmimo faktą.

116Nustatytų aplinkybių ir aptartų įrodymų pagrindu teismas vertina, kad atsakovas iš ieškovės sutuoktinio buvo gavęs atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodytą 89 551 Lt avanso sumą, iš kurios iki ieškinio padavimo buvo likęs skolingas 31 949 Lt ir kurią pervedė ieškovei pareiškus ieškinį.

117Nustačius, kad atsakovas ieškovei yra grąžinęs prašomą priteisti avanso sumą, nėra jokio pagrindo tenkinti ieškinį.

118Nors atsakovas jau atsiliepime į pradinį ieškinį nurodė, kad ieškovei nėra skolingas ir šis faktas pasitvirtino, tačiau teismas neturi pagrindo vertinti, jog ieškovė pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą patikslintą ieškinį. Kaip matyti iš byloje pateiktų ir aptartų įrodymų visumos, atsakovas atsiskaitymo faktas nėra akivaizdus. Be to, atsakovas pats klaidino ieškovę, nepateikdamas visų su skolos dydžiu bei atsiskaitymo faktu susijusių įrodymų. Tik ieškovei pateikus savo turimų atsakovo skolos dydį patvirtinančius įrodymus, atsakovas patikslino anksčiau nurodytą iš A. J. J. gautą avanso sumą, o taip pat ir jam grąžintą sumą. Todėl tik atsakovui pateikus visus dokumentus bei juos ištyrus ir įvertinus, atsirado galimybė tai nustatyti.

119Dėl bylinėjimosi išlaidų.

120Teismas priėmęs sprendimą byloje tuo pačiu išsprendžia bylinėjimosi išlaidų klausimą.

121Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.).

122Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 210,26 Eur (726 Lt) UAB „EU-RUS Law Service“ už atsiliepimo parengimą (1 t., b.l. 118,119), 70,09 Eur (242 Lt) UAB „EU-RUS Law Service“ už teisines paslaugas (1 t., b.l. 140-14) ir 35,04 Eur UAB „EU-RUS Law Service“ už teisines paslaugas (2 t., b.l. 51-52), viso 315,39 Eur ir 1179,24 Eur už advokato L.S. Bagdono teisines paslaugas (2 t., b.l. 126-132).

123Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovės turėtų būti priteistos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Kaip jau nustatyta, atsakovui dalį procesinių dokumentų byloje rengė UAB „EU-RUS Law Service“, todėl atsakovui negali būti priteistas 315,39 Eur išlaidų, kurias jis patyrė dėl teisinių paslaugų įmonės jam teiktų paslaugų, atlyginimas.

124Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos atsakovo patirtos advokato teisinės pagalbos išlaidos - 1179,24 Eur (LR CPK 93 str., 2 t., b.l. 126-132).

125Valstybė šioje byloje patyrė 13,63 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios atmetus ieškinį priteistinos iš ieškovės (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

126Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė pradinį ieškinį pareiškė 19 583,64 Eur (67 618,42 Lt) sumai ir sumokėjo 587,50 Eur (2028,55 Lt) žyminio mokesčio (1 t. b.l. 8). Patikslintu ieškiniu ieškinio reikalavimus sumažino prašė priteisti iš atsakovo 10 455,28 Eur (36 100 Lt) (1 t. b.l. 124). Kadangi ieškovė prašė grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį, yra pagrindas ją grąžinti (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Ieškovei grąžintina dalis jos sumokėto žyminio mokesčio - 273,85 Eur (19583,64 Eur x 3 proc. = 587,50 Eur – 10455, 28 Eur x 3 proc. = 313,65 Eur), sumokėto 2014-05-09 DNB banke, dok. Nr. 1400162598.

127Sprendimui įsiteisėjus, naikintos 2014-05-13 nutartimi taikytos, 2014-09-24 ir 2014-12-04 nutartimi keistos laikinosios apsaugos priemonės.

128Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269 - 270 str.,

Nutarė

129ieškovės I. J. ieškinį atmesti.

130Priteisti atsakovui kooperatinei statybų bendrovei „Asoleta“ iš ieškovės I. J. 1179,24 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų.

131Priteisti valstybei iš ieškovės I. J. 13,63 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

132Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei I. J., asmens kodas ( - ) dalį žyminio mokesčio - 273,85 Eur, sumokėto 2014-05-09, DNB banke, dok. Nr. 1400162598 (mokėtojas I. K., asmens kodas ( - ).

133Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2014-05-13 nutartimi taikytas, 2014-09-24 ir 2014-12-04 nutartimis keistas laikinąsias apsaugos priemones.

134Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. 2014-05-13 iškelta civilinė byla pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui... 4. Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad bendrovė buvo įsiskolinusi jos mirusiam... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į pradinį ieškinį detalizavo,... 6. 2014-09-22 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino... 7. Atsakovas, nesutikdamas su patikslintu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad... 8. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas taip pat nurodė, kad... 9. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas A. Virkutis patikslintą... 10. Ieškovė laikosi pozicijos, kad tą dieną J. įnešė 30 000 Lt sumą,... 11. Susipažinusi su atsakovo pateiktais kasos išlaidų orderiais, ieškovė mano,... 12. Atsakovo atstovas advokatas L. S. Bagdonas paaiškino, kad ieškovės... 13. Byloje kilo klausimas, ar J. įnešė 8688,60 Eur (30000 Lt). Ieškovės... 14. Atsakovo vertinimu, ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismas... 15. Ieškinys atmestinas. ... 16. Dėl ieškovės teisės reikšti ieškinį. ... 17. Iš ieškovės procesinių dokumentų (ieškinio, patikslinto ieškinio,... 18. 1) deponuoto darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų suma – 7428,66 Eur... 19. 2) įmokėto avanso suma - 9253,06 Eur (31 949,00 Lt);... 20. 3) iškelto pajaus suma – 4860,11 Eur (16 781,00 Lt);... 21. 4) kitos piniginės lėšos – 10330,57 Eur (35 669,42 Lt).... 22. Ieškovė laikė, jog neišmokėtas pinigų sumas atsakovas yra skolingas jai,... 23. Kaip nustatyta, iki ieškinio pareiškimo ieškovė, kaip palikimą priėmusi... 24. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsakė į šį raštą. Todėl sutiktina... 25. Atsakovas atsiliepime į pradinį ieškinį teigė, kad kartu su 2014-04-16... 26. Vertintina, kad ieškovė, nors ir neturėdama atsakovo skolą... 27. CK 1.137 str. 1 d. ir 2 d. reglamentuoja, kad asmenys savo nuožiūra laisvai... 28. Tai, kad gavęs 2014-04-23 ieškovės atstovo raštą, atsakovas 2014-05-05... 29. Nenustačius, kad pareikšdama ieškinį ieškovė piktnaudžiavo teise,... 30. Dėl ieškovės prašomos priteisti piniginių lėšų sumos ir atsakovo... 31. Kaip minėta, pradiniu eškiniu ieškovė prašė priteisti tik atsakovo... 32. Atsakovas, nesutikdamas su pradiniu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad... 33. 1. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-14 d. kasos pajamų... 34. 2. 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-02-24 d. kasos pajamų... 35. Nr. 1633257;... 36. 3. 2027,34 Eur (7 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-06-22 d. kasos pajamų... 37. 4. 289,62 Eur (1 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-07-29 d. kasos pajamų... 38. 5. 87,17 Eur (301,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-08-18 d. kasos pajamų... 39. 6. 144,81 Eur (500,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-01 d. kasos pajamų... 40. 7. 1853,56 Eur (6 400,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-29 d, kasos pajamų... 41. 8. 43,44 Eur (150,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-11-16 d. kasos pajamų... 42. 9. 2316,96 Eur (8 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2011-05-12 d. kasos pajamų... 43. 10. 57,92 Eur (200,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-01-23 d. kasos pajamų... 44. 11. 28,96 Eur (100,00 Lt) suma, priimta pagal 2013-07-18 d. kasos pajamų... 45. Kaip nurrodė atsakovas, pagal šiuos jo nurodytus kasos pajamų orderius, iš... 46. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovės sutuoktiniui buvo skolingas 10... 47. 3. 1077,97 Eur (3 722,04 Lt) dividendų.... 48. Tačiau teigė, kad dar prieš gaudamas iš teismo pranešimą dėl atsiliepimo... 49. Pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu atsakovas pateikė nurodytus bankinius... 50. Šie atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad iki ieškinio... 51. Pažymėtina, kad nesutikdama su atsakovo argumentais, kad jis yra pilnai... 52. Kartu su atsiliepimu į atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo... 53. 2010-01-12 kasos pajamų orderiu LAF 1633250 priimta 30 000 Lt avanso (1 t.... 54. 2010-12-21 kasos pajamų orderiu LAF 163323 priimta 600 Lt avanso (1 t. b.l.... 55. 2010-12-22 kasos pajamų orderiu LAF 1633324 priimta 1000 Lt avanso (1 t. b.l.... 56. 2012-06-07 kasos pajamų orderiu LAF 1633408 priimta 2000 Lt avanso (1 t. b.l.... 57. 2012-06-14 kasos pajamų orderiu LAF 1633409 priimta 2500 Lt avanso (1 t. b.l.... 58. Ieškovė laikė, kad pagal šiuos kasos pajamų orderius, be atsakovo... 59. 2014-09-01 parengiamajame teismo posėdyje šalys palaikė procesiniuose... 60. 2014-09-22 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sumažino... 61. Atsakovas, nesutikdamas su patikslintu ieškiniu, atsiliepime nurodė, kad... 62. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad laikotarpiu nuo... 63. 1. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-12 kasos pajamų... 64. 2. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-13 kasos pajamų... 65. 3. 2896,20 Eur (10 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-01-14 kasos pajamų... 66. 4. 2838,27 Eur (9 800,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-02-24 kasos pajamų... 67. 5. 2027,34 Eur (7 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-06-22 kasos pajamų... 68. 6. 2896,20 Eur (1 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-07-29 kasos pajamų... 69. 7. 87,17 Eur (301,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-08-18 kasos pajamų orderį... 70. 8. 144,81 Eur (500,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-01 kasos pajamų orderį... 71. 9. 1853,66 Eur (6 400,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-09-29 kasos pajamų... 72. 10. 43,44 Eur (150,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-11-16 kasos pajamų orderį... 73. 11. 173,77 Eur (600,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-12-21 kasos pajamų orderį... 74. 12. 289,62 Eur (1000,00 Lt) suma, priimta pagal 2010-12-22 kasos pajamų... 75. 13. 2316,96 Eur (8 000,00 Lt) suma, priimta pagal 2011-05-12 kasos pajamų... 76. 14. 57,92 Eur (200,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-01-23 kasos pajamų orderį... 77. 15. 579,24 Eur (2000,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-06-07 kasos pajamų... 78. 16. 724,05 Eur (2500,00 Lt) suma, priimta pagal 2012-06-14 kasos pajamų... 79. 17. Pagal A. J. 2012-08- 30 prašymą iš pajaus sąskaitos buvo pervesta... 80. Taigi atsakovas, be atsiliepime į pradinį ieškinį nurodytų 11 kasos... 81. Pažymėtina, kad atsakovas kasos pajamų orderių 2010-01-12 LAF 1633250 ir... 82. Atsakovas taip pat patikslino ir ieškovės sutuoktiniui grąžinto avanso... 83.
 • 2011 -08-19 Kasos išlaidų orderis Nr. 512960 grąžinta 2896,20 Eur... 84. Todėl atsakovo paskaičiavimu, išvedus galutinį likutį, iš viso jis buvo... 85. Kaip jau nustatyta, šią avanso saumą atsakovas yra pervedęs ieškovei.... 86. Ieškovė nesutikdama su tuo, kad atsakovas avansinių įmokų jai nėra... 87. Ieškovės prašymu paskyrus rašysenos ekspertizę, buvo gautas ekspertizės... 88. Su ekspertizės aktu ir pateikta išvada ieškovės atstovas nesutiko, pateikė... 89. Ieškovės atstovui išdėsčius abejones dėl netinkamų lyginamųjų... 90. Teismo posėdyje ekspertė V. N. paaiškino, kad gavus medžiagą ir... 91. Ekspertė taip pat paaiškino, kad atliekant tyrimą, buvo vertinti visi... 92. Nepaisant ekspertės paaaiškinimų, ieškovės atstovas laikėsi pozicijos,... 93. Pažymėtina, kad papildomų lyginamųjų pavyzdžių ieškovė ir jos atstovas... 94. 2015-11-16 rašytine nutartimi ieškovės atstovo prašymas skirti pakartotinę... 95. Teismui nekyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, nes teismo... 96. Atsakovas taip pat įrodinėjo, jog 2010-10-29 ieškovės sutuoktiniui buvo... 97. Aptartų įrodymų pagrindu teismas vertina, kad atsakovas yra grąžinęs... 98. Dėl atsakovo skolos dydžio. ... 99. 2015-04-23 ekspertizės aktu Nr. 11-67 (15) nebuvo nustatyta, kad atsakovo... 100. Kaip nustatyta, patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog iš A.J. J.... 101. Atsakovas neginčijo, kad 30 000 Lt suma buvo priimta, tačiau teigė, kad ją... 102. Pažymėtina, kad atsakovas pripažino, jog pagal šiuos orderius priimtą... 103. Apklausta liudytoja atsakovo buhalterė A. R. paaiškino, kad 2010-01-12 buvo... 104. Kasos pajamų orderį, išrašytą 8688,60 Eur (30000 Lt) sumai, ji jau buvo... 105. Perrašius orderį į tris, direktorius žadėjo atnešti šaknelę, nes... 106. Liudytoja taip pat paaiškino, kad į kasos knygą orderiai įtraukiami vieną... 107. Liudytoja V. Š. paaiškino, kad iki 2011 metų atsakovo bendrovėje dirbo... 108. Liudytoja taip pat paaiškino, kad iš J. pinigus gavo vieną dieną, laikė... 109. Numeruodama kasos pajamų orderius, ji padarė klaidą. Taip pat suklydo... 110. Vertinant šias atsakovo ir jo iniciatyva apklaustų liudytojų nurodytas... 111. Minėtos liudytojos yra atsakovo darbuotojos, atsakingos už teisingą... 112. Svarbu pažymėti, kad ieškovė neneigė, jog atsakovo pateiktuose kasos... 113. Atsakovo buhalterinės apskaitos trūkumai (padarytos eiliškumo klaidos, du... 114. Pažymėtina, jog atsakovo pateikto 2010-01-12 kasos pajamų orderio LAF... 115. Kadangi pirminis grynųjų pinigų priėmimą patvirtinantis dokumentas yra... 116. Nustatytų aplinkybių ir aptartų įrodymų pagrindu teismas vertina, kad... 117. Nustačius, kad atsakovas ieškovei yra grąžinęs prašomą priteisti avanso... 118. Nors atsakovas jau atsiliepime į pradinį ieškinį nurodė, kad ieškovei... 119. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 120. Teismas priėmęs sprendimą byloje tuo pačiu išsprendžia bylinėjimosi... 121. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 122. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas patyrė šias... 123. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovės turėtų būti priteistos jo... 124. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos atsakovo patirtos advokato... 125. Valstybė šioje byloje patyrė 13,63 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 126. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė pradinį ieškinį... 127. Sprendimui įsiteisėjus, naikintos 2014-05-13 nutartimi taikytos, 2014-09-24... 128. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269 -... 129. ieškovės I. J. ieškinį atmesti.... 130. Priteisti atsakovui kooperatinei statybų bendrovei „Asoleta“ iš... 131. Priteisti valstybei iš ieškovės I. J. 13,63 Eur procesinių dokumentų... 132. Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei I. J.,... 133. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2014-05-13 nutartimi taikytas, 2014-09-24... 134. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...