Byla 1-202-791/2014
Dėl durtinės – pjautinės krūtinės ląstos dešinės pusės žaizdos su plautinės krūtinplėvės sužalojimu, sunkiai sutrikdė nukentėjusiajam R. V. sveikatą

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,

2sekretoriaujant Inai Bencevičei,

3dalyvaujant prokurorei Neringai Kaminskienei,

4gynėjui advokatui Česlovui Žukauskui,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6E. S., gimusi ( - ) asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštesniojo išsilavinimo, nesusituokusi, dirbanti ( - ) gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8kad kaltinamoji E. S. 2013 m. balandžio 13 d. apie 16.00 val. Naujoji g. 12-ame name, Alytaus m., koridoriuje, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, tyčia peiliu durdama nukentėjusiajam R. V. vieną kartą į nugaros sritį, tokiu būdu padarydama jam sunkų sveikatos sutrikdymą dėl durtinės – pjautinės krūtinės ląstos dešinės pusės žaizdos su plautinės krūtinplėvės sužalojimu, sunkiai sutrikdė nukentėjusiajam R. V. sveikatą.

9Kaltinamoji E. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad visų įvykio aplinkybių gerai neatsimena, kadangi buvo neblaivi. Ji su nukentėjusiuoju dažnai konfliktuodavo. Įvykio dieną apie pietus grįžo iš „Carito“. Užėjo pas kaimynę V., su kuria gėrė alkoholį. Ji rūkė balkone. Tuo metu atėjo nukentėjusysis ir nuėjo pas V. į butą. Jis buvo apgirtęs. Išėjęs iš V. buto jai priekaištavo, kad negali apginti savo draugės V., kurią muša J.. Ji liepė V. išeiti iš laiptinės. Po to V. kokius tris kartus buvo atėjęs pas V.. Jo neįsileido į namus. Ji negali paaiškinti, kas jai pasidarė, kad ji su peiliu atsidūrė laiptinėje. Peilis, kuriuo dūrė V., buvo jos namuose, virtuvėje. Ji tik šį peilį naudojo, jis buvo jai po ranka. Paties momento, kai dūrė V., neatsimena. Įvykis įvyko laiptinėje, tarp pirmo ir antro aukšto. Kaimynas L.jai papasakojo, kaip viskas įvyko. Apie įvykį pasakojo ir V., kuris sakė, kad ji atbėgusi jam dūrė peiliu. Po įvykio jai buvo nustatytas 4.11 prom. girtumas. Būdama blaivi, niekada nebūtų taip pasielgusi. Praeityje yra turėjusi galvos traumą. Po šio įvykio visiškai nevartoja alkoholio. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Atsiprašė nukentėjusiojo, domėjosi jo sveikata Pripažįsta ligonių kasos pareikštą ieškinį.

10Kaltinamoji E. S. panašius parodymus davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 72, 76-77).

11Be kaltinamosios visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, BPK 273 str. pagrindu atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

12Nukentėjusysis R. V., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 52, 53-54), parodė, kad 2013-04-13 apie 14.00 val. atėjo pas V.. Pas V. iš vakaro gėrė alų. Kartu gėrė ir E. S., tačiau jokio konflikto tarp jų nebuvo. Atėjęs pas V. paklausė, ar nėra V.. Kadangi V. nebuvo, jis apsisukęs išėjo. Jis išėjo į koridorių, jame buvo E. S.. Jam ji pasakė: „ko tu čia tąsaisi, nevaikščiok šiuo koridorium“. Jis jai nieko nesakė. Jis ėjo toliau, o E. nubėgo į savo namus. Jam nepriėjus laiptinės durų, atsisukęs matė, kad E. rankoje laiko daiktą panašų į peilį, nes jam pasirodė lyg peilio geležtė. Prieš pat laiptinės duris E. prie jo pribėgo, nieko nesakiusi, su ranka kirto jam į nugarą. Tuo metu jis nejautė, kad ji dūrė peiliu, pamanė, kad kirto ranka. Iš kart po smūgio ji nubėgo nieko nesakiusi. Jis išėjo iš laiptinės, lauke jam pradėjo trūkti oro. Parėjo į namus į namus, adresu ( - ). Bendrabutyje nuėjo į bendro naudojimo virtuvę, joje buvo G.. G. pasakė, kad jam trūksta oro ir kad skauda. Ji pakėlė drabužius ir pasakė, kad jam kraujas bėga. Iškvietė greitąją pagalbą. Žala jam nepadaryta, civilinio ieškinio nereikš.

13Liudytojas L. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 56), parodė, kad 2013-04-13 apie 16.00 val. grįžo iš lauko. Laiptinėje, tarp antrojo ir trečiojo aukšto, sutiko išbėgantį V., jis buvo visas išbalęs, pasakė, kad jį vejasi ir nubėgo žemyn. Jam iš paskos bėgo E. S.. Jis matė, kad dešinėje rankoje E. turėjo peilį. Peilio geležtė buvo metalo spalvos, blizganti, ilga. Jis E. pasakė, kad ji nelįstų prie V., bet E. jo nepaklausė ir laikydama peilį rankoje nusileido žemyn. Kas buvo toliau jis nematė. Dėl ko įvyko konfliktas tarp E. ir V. jis nežino.

14Liudytoja V. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 61-62), parodė, kad 2013-04-12 pas ją svečiuose buvo E. S., R. V., visi gėrė alkoholį. Visą vakarą viskas buvo gerai, jokių konfliktų nebuvo. E. su R. nesipyko ir dėl nieko nesibarė. Kitą dieną, t. y. 2013-04-13 pas ją buvo užėjęs R.. Tuo metu pas ją buvo E., jos gėrė degtinę. R. ieškojo V. Tuo metu jokių barnių nebuvo. Ar E. išėjo paskui R. neprisimena, Ji nuėjo miegoti. Apie įvykį sužinojo vakare, kai atvyko pareigūnai. Kodėl E. taip pasielgė, nežino.

15Liudytoja G. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 65-66), parodė, kad 2013-04-13 ji buvo namuose. Į namus parėjo R. V.. Ji buvo bendro naudojimo virtuvėje, darė valgyti. Jis atėjo į virtuvę, atsisėdo ant kėdės ir pasakė, kad jam skauda kažkur nugaros srityje ir kad trūksta oro. Pakėlę drabužius pamatė, kad iš nugaros srities bėga kraujas. Jis pasakė, kad jam suvarė peilį. Kas tai padarė, nesakė. Ji iškvietė greitąją pagalbą.

16Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad 2013-04-13į Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės priėmimo skyrių pristatytas R. V., kurį sužalojo pažįstama moteris vardu E., nustatyta nugaros durtinė žaizda, nukentėjusysis paguldytas į chirurgijos skyrių (b.l. 6, 7).

17Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas Alytuje, Naujoji g. 12 namo laiptinės koridoriuje. Protokole konstatuota, kad iš E. S. kambario, esančio ( - ), paimti 8 vnt. peilių, iš kurių vienas pilkos spalvos metalinis peilis metaline vientisa rankena, ant kurio geležtės smaigalio užfiksuota rausvos spalvos dėmės (b.l. 8-15).

18Iš Daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad liudytojas L. B. iš pateiktų atpažinti peilių atpažino peilį, kurį 2013-04-13 matė E. S. rankoje (b.l. 57-60).

19Iš Daiktų, dokumentų pateikimo ir apžiūros protokolų matyti, kad buvo pateikti nukentėjusiajam R. V. priklausantys pilkos spalvos be rankovių sportiniai marškinėliai, juodos-pilkos spalvos langelių vyriški marškiniai, kurie buvo apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai, pateiktuose daiktuose konstatuoti durtinis audinio pažeidimas (b.l. 19, 20-25).

20Specialisto išvada patvirtina, kad nukentėjusiajam R. V. padaryta durtinė-pjautinė krūtinės ląstos dešinės pusės žaizda su plautinės krūtinplėvės sužalojimu padaryta aštraus duriamai – pjaunančio daikto poveikyje, galimai peiliu. Sužalojimo pasėkoje išsivystė dešinės pusės hemopneumotoraksas. Sužalojimai padaryti vieno trauminio poveikio pasėkoje. Nukentėjusiajam R. V. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas dėl durtinės – pjautinės krūtinės ląstos dešinės pusės žaizdos su plautinės krūtinplėvės sužalojimu (b.l. 46-48).

21Iš specialisto išvados matyti, kad neatmetama galimybė, kad R. V. durtinė pjautinė krūtinės ląstos dešinės pusės žaizda su plautinės krūtinplėvės sužalojimu galėjo būti padaryta ir peiliu, pateiktu tyrimui, arba peiliu, turinčiu panašias charakteristikas (b.l. 51).

22Iš alkotesterio parodymų pažymos matyti, kad E. S. po įvykio buvo nustatytas 4.11 prom. girtumas (b.l. 67).

23Aukščiau aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamoji E. S. tyčia vieną kartą dūrė nukentėjusiajam R. V. į nugaros sritį, tokie tyčiniai kaltinamosios veiksmai sukėlė padarinius - dėl durtinės – pjautinės krūtinės ląstos dešinės pusės žaizdos su plautinės krūtinplėvės sužalojimu buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata. Tarp kaltinamosios veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys, sužalojimo mastas patvirtintas specialisto išvada, taigi, kaltinamosios E. S. veiksmuose yra Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymiai. Nors kaltinamoji nurodė, kad nenorėjo sunkiai sužaloti žmogų, tačiau ji sąmoningai leido atsirasti tokiems padariniams, kadangi smūgį peiliu sudavė į nugaros, tai yra į gyvybiškai svarbių organų buvimo vietą. Laikytina, kad kaltinamoji nusikaltimą padarė veikdama netiesiogine tyčia.

24Daiktiniai įrodymai

25Daiktiniai įrodymai:

26– nusikalstamos veikos padarymo įrankis – pilkos spalvos peilis metaline vientisa rankena, sportiniai marškinėliai ir vyriški baltiniai, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 0041337 (b.l. 27), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.);

27- 7 (septyni) vienetai peilių, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 0041337, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini E. S. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

28Civilinis ieškinys

29Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys (b.l. 30-33) už nukentėjusiojo R. V. gydymo išlaidas yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas, kaltinamoji ieškinį pripažino. Kaltinamosios tyčiniais nusikalstamais veiksmais buvo sunkiai sutrikdyta R. V. sveikata, dėl ko nukentėjusysis buvo gydomas VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje nuo 2013-04-13 iki 2014-04-23, gydymo išlaidos sudarė 3155,55 Lt, jos apmokėtos iš Valstybinės ligonių kasos PSDF biudžeto, kaltinamoji privalo jas atlyginti (CK 6.263 str., 6.283 str., 6.280 str., Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 8 p.).

30Bausmės skyrimas

31Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes, kaltinamosios veikos tikslus ir motyvus, kaltinamosios asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

32Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikaltimą padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

33Kaltinamoji padarė tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.). Kaltinamoji neteista, bausta administracinėmis nuobaudomis. Kaltinamoji dirba, darbovietės charakterizuojama teigiamai, kaip savanorė dalyvauja „Carito“ veikloje, kuri kaltinamąją apibūdina kaip draugišką, atsakingą, skubančią padėti visiems nuskriaustiems asmenims. Kaltinamoji padarė tyčinį sunkų nusikaltimą, už kurį numatyta reali laisvės atėmimo bausmė. Pagal baudžiamojo kodekso 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę, vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatomis. Baudžiamojo kodekso 54 str. 3 d. nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal baudžiamojo kodekso 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 str., o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (pvz., kasacinė nutartis Nr. 2K-420/2006). Įvertinus bausmės skyrimui reikšmingas bylos aplinkybes, teismas mano, kad šiuo atveju yra pagrindas kaltinamajai E. S. taikyti BK 54 straipsnio 3 dalyje numatytą teisingumo principą ir šiuo pagrindu paskirti jai švelnesnę, nei įstatymo numatyta, bausmę. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Kaltinamosios atžvilgiu taikyti BK 62 straipsnio nuostatas nėra įstatyminio pagrindo, todėl šiuo atveju būtina pasisakyti dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo pagrįstumo. Kaltinamoji neteista, dirba, dalyvauja visuomeninėje veikloje, nėra jokių kitų neigiamai ją charakterizuojančių duomenų. Iš vykusio proceso matyti, kad kaltinamoji labai kritiškai vertina savo elgesį, po šio įvykio visiškai nevartoja alkoholio, padarė atitinkamas išvadas. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekti bei teisingumas įgyvendintas taikant baudžiamojo kodekso 54 str. 3 d. nuostatas ir paskiriant E. S. kitą bausmės rūšį, nei numatyta baudžiamojo kodekso 135 str. 1 d. dispozicijoje, tai yra laisvės apribojimo bausmę, kuri atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes yra tinkama bausmė kaltinamajai.

34Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji savo kaltę pripažino pilnai, buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jos atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos BK 641 str. straipsnio nuostatos.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,

Nutarė

36E. S. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje, ir taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, skirti jai bausmę – laisvės apribojimą 2 (dvejiems) metams.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti E. S. galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str. 1 d. 1 p. b) pap., į paskirtos bausmės laiką įskaityti E. S. laikino sulaikymo laiką nuo 2014 m. balandžio 13 d. iki 2014 m. balandžio 15 d., vieną sulaikymo dieną prilyginant dviems laisvės apribojimo dienoms.

39Bausmės vykdymo metu įpareigoti E. S. dirbti ar registruotis darbo biržoje ir būti namuose nuo 23 val. iki 5 val., jeigu tai nesusiję su darbu.

40Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

41Daiktinius įrodymus:

42– nusikalstamos veikos padarymo įrankį – pilkos spalvos peilį metaline vientisa rankena, sportinius marškinėlius ir vyriškus baltinius, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 0041337, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti;

43- 7 (septynis) vienetus peilių, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 0041337, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti E. S..

44Priteisti iš E. S. 3155,55 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 55 ct) Vilniaus teritorinei ligonių kasai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

45Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,... 2. sekretoriaujant Inai Bencevičei,... 3. dalyvaujant prokurorei Neringai Kaminskienei,... 4. gynėjui advokatui Česlovui Žukauskui,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. E. S., gimusi ( - ) asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. kad kaltinamoji E. S. 2013 m. balandžio 13 d. apie 16.00 val. Naujoji g.... 9. Kaltinamoji E. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad visų įvykio... 10. Kaltinamoji E. S. panašius parodymus davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l.... 11. Be kaltinamosios visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir... 12. Nukentėjusysis R. V., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 52, 53-54),... 13. Liudytojas L. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 56), parodė, kad... 14. Liudytoja V. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 61-62), parodė, kad... 15. Liudytoja G. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 65-66), parodė, kad... 16. Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad 2013-04-13į Alytaus apskrities St.... 17. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas... 18. Iš Daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad... 19. Iš Daiktų, dokumentų pateikimo ir apžiūros protokolų matyti, kad buvo... 20. Specialisto išvada patvirtina, kad nukentėjusiajam R. V. padaryta... 21. Iš specialisto išvados matyti, kad neatmetama galimybė, kad R. V. durtinė... 22. Iš alkotesterio parodymų pažymos matyti, kad E. S. po įvykio buvo... 23. Aukščiau aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamoji E. S. tyčia... 24. Daiktiniai įrodymai... 25. Daiktiniai įrodymai:... 26. – nusikalstamos veikos padarymo įrankis – pilkos spalvos peilis metaline... 27. - 7 (septyni) vienetai peilių, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame... 28. Civilinis ieškinys... 29. Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys... 30. Bausmės skyrimas... 31. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į nusikaltimo... 32. Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi... 33. Kaltinamoji padarė tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.). Kaltinamoji... 34. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji savo kaltę pripažino pilnai, buvo... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,... 36. E. S. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str. 1 d. 1 p. b) pap., į... 39. Bausmės vykdymo metu įpareigoti E. S. dirbti ar registruotis darbo biržoje... 40. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 41. Daiktinius įrodymus:... 42. – nusikalstamos veikos padarymo įrankį – pilkos spalvos peilį metaline... 43. - 7 (septynis) vienetus peilių, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame... 44. Priteisti iš E. S. 3155,55 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą... 45. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...