Byla 2-428-91/2012

Nustatė

12011-11-25 Marijampolės rajono apylinkės teisme priimtame ieškinyje, ieškovas UAB „Eurostate Group“, prašė teismą ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo – UAB „Amberpala“ ieškovui 3875,38 litų dydžio įsiskolinimą, 2131,46 litus palūkanų už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas 90 litų sumokėtą žyminį mokestį paduodant ieškinį teismui, bei 1542 litus ieškovo turėtas išlaidas už pasinaudojimą kvalifikuota teisine advokato pagalba ruošiant procesinius dokumentus teismui ir atstovavimą teismo posėdyje.

22011 m. lapkričio 25 d. teismas pagal ieškovo „Eurostate Group“, prašymą priimtu preliminariu sprendimu, ieškinį patenkino visiškai. Priteisė atsakovo UAB "Amberpala", įmonės kodas 302526016, Ašmenos g. 17, Marijampolė, adresas korespondencijai: Gelvonų g. 27-6 Vilnius, A/s Nr. LT94 7181 8000 0607 0800, AB Šiaulių bankas Marijampolės banko kodas 71818) 3875,38 litų (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus, 38 ct) skolą, 2131,46 litų (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt vieną litą, 46 ct) delspinigius, viso 6006,84 litų (šešis tūkstančius šešis litus, 84 ct), 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 6006,84 litus (šešis tūkstančius šešis litus, 84 ct) - nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2011-11-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 816 litų (aštuonis šimtus šešiolika litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Eurostate Group", įmonės kodas 125229449, Saltoniškių g. 29/3, Vilnius, A/s Nr. LT22 7300 0101 2250 1154, Swedbank, AB, banko kodas 73000). 2011 m. gruodžio 23 d. Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo priimtas atsakovo UAB „Amberpala“ prieštaravimas preliminariam sprendimui, kuriame atsakovo atstovas atsikirto ieškovo reikalavimams ir preliminariam sprendimui argumentais jog dėl ieškovo reikalaujamos skolos, palūkanų ir prievolės termino praleidimo nėra jų kaltės. Atsakovo UAB „Amberbala“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškovo UAB „Eurostate Group“ ieškiniu ir su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-11-25 preliminariu sprendimu ir ieškiniu iš dalies nesutinka. Nesutikimas grindžiamas žemiau išdėstytais motyvais ir argumentais. Atsakovo UAB “Amberpala” savo pateiktame atsiliepime į ieškinį ir jo atstovas teismo posėdyje parodė, kad nesutinka iš dalies tik dėl to, kad ieškinio pareiškimo dieną tikrasis skolos dydis buvo tik 1285,75 litai, ir dabar ši skola ieškovui yra sumokėta. Su kita skolos dalimi nesutinka visiškai, nes 2589,60 litų yra UAB „Eurostate Group" padaryta UAB „ Amberpala" žala, pervežant paletes į Austriją. Atsakovo atstovo manymu, UAB „Eurostate Group" apie padarytą žalą puikiai žino. Tačiau atsisako bendrauti, o ieškinyje klaidina teismą, kad nebuvo pareikšti prieštaravimai dėl padarytos žalos ir netinkamai įvykdytų įsipareigojimų. Atsakovo atstovo manymu, naudojasi padėtimi ir piktnaudžiauja teise, pareikšdami ieškinį, dėl skolos priteismo, nurodydami teismui neteisingus skolos dydžius. Čia teismas nėra įpareigotas tikrinti reikalavimų teisėtumo ir jų netikrina. Po UAB „Amberpalos" pareikštų prieštaravimų toje pačioje byloje nepateikė ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teismui. Ieškovai vengia patys buhalteriškai sutvarkyti padarytą žalą, nes viskas sprendžiama dalyvaujant teismui, pažymėtina ir tai, kad iki bylos iškėlimo pervežusi net 27 krovinius, gavusi virš 100 000 litų pajamų, kol neatsirado padaryta žala, ieškovas UAB „Eurostate Group" sutrukdė sau pati gauti laiku likusią pinigų sumą. Ieškovas turi gera valia atsiimti savo pateiktą ieškinį, jeigu ieškinys nebus atsiimtas, šis neteisėtas ieškinys, arba jis nebus atmestas ir įvyks teismo posėdis, spręs dėl byloje keltų neteisėtų, atsakovo atžvilgiu reikalavimų, ko pasėkoje patyrė tam tikrą žalą ir visą eilę nepatogumų, o taip pat tarsis su advokatu dėl kreipimosi į prokuratūrą. Atsakovas UAB „Amberpalai" įvykdžius per dvidešimt septynis pervežimus ieškovui UAB „Eurostate Group", tai matyti pagal teismui ieškinyje pateiktus bankinius išrašus kur apyvarta siekia 111 000 tūkstančius litų, teismas, lengvai gali nuspręsti, kad atsakovas UAB „Amberpala" su ieškovu UAB „Eurostate Group" elgiasi sąžiningai. Be to, atsakovas UAB „Amberpala" savanoriškai remia VšĮ „Mamų uniją", kuri globoja vėžiu sergančius vaikus. Tai tik dar įrodo, kad su UAB „Eurostate Group" elgiamasi sąžiningai. Deja, iš ieškovo UAB „Eurostate Group" draugiškumo nesulaukia, nepaisant to, kad savo įsipareigojimus, o taip pat visas baudas išstatytas ieškovo UAB „Eurostate Group" atsakovas UAB „Amberpala", sumokėjo laiku. Šiandien teismui pristatyti negali, bet jeigu reikėtų, tai pristatytų įrodančius dokumentus. Atsakovo UAB „Amberpala"atstovas taip pat draugiškai supranta, kad 2589,60 litų padaryta žala, nėra lengva našta atsakovui UAB „Eurostate Group", tačiau ją galima atidirbti, nuleidžiant pervežimo kainą , tačiau deja šiuo metu, dėl tokio ieškovo UAB „Erostate Group" elgesio neįmanoma ne tik, kad pasiūlyti atidirbti padarytą žalą, bet ir sutvarkyti ją buhalteriškai. Nesutinka ir su ieškovo UAB „Eurostate Group" , kuri vienuose užsakymuose, pati sau įsirašo, kad ir neteisėtus, tačiau numatomus delspinigius, kituose užsakymuose jų nerašo. Čia supainioję, sudeda į vieną vietą visas sumas ir suskaičiavus jiems aiškia metodika, pagal savo asmeninius pageidaujamus delspinigius, gauna tokias sumas, kurios už trumpą laikotarpį susidaro vos ne kaip visa ieškinio suma. Tai yra atsakovo atstovo masnymu nesąžininga. Atsakovo UAB „ Amberpala" atstovo manymu, kad per maždaug panašų laikotarpį, už kurį skaičiuoja delspinigius ieškovas UAB „Eurostate Group", iš valstybės atgauna grąžintinas PVM permokos sumas, tačiau valstybei dėl to pretenzijų nereiškia. Atsakovas UAB „Amberpala" ir jos atstovas nesutinka su ieškiniu ir laiko jį neteisėtu, tačiau yra visiškai nesuprantama, kodėl ieškinyje nurodyti delspinigiai yra aiškiai neprotingai dideli ir neatitinkantys teisingumo ir protingumo kriterijų. Prašo penaikinti 2011-11-25 Marijampolės rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą, ir priteisti visas su bylos vedimu turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB “Eurostate group” atsiliepime į atsakovo pareikštus prieštaravimus ir ieškovo atstovų prašymas teismo posėdyje, kur prašo teismą 2011 m. lapkričio 25 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje palikti nepakeistą ir papildomai priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodo, kad su dalimi skolos, tai yra su 1285,75 litų dydžio skola atsakovas UAB “Amberpala” sutinka ir šią sumą ieškovui UAB „Eurostate Group" jau sumokėjo. Atkreipia teismo dėmesį, kad 1285,75 litus skolą atsakovas sumokėjo tik po to kai buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas. Atsakovo atstovas teigia, kad sulikusiu 2589,60 litų skolos dydžiu nesutinka, nurodydami, kad neva del ieškovo suteiktų netinkamų paslaugų patyrė žalą. Ieškovas su šiais atsakovo argumentais visiškai nesutinka, ieškovo UAB “Eurostate Group” atstovai teisme pabrėžė, kad atsakovas tik deklaratyviai teigia, kad patyrė žalos, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Pagal CPK 178 straipsnį aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, turi įrodyti išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo tikslas - tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam, tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai - civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 str. 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo , egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus (Lietuvos aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas", bylos Nr. 3K-3-98/2008) Atsakovo nurodytų argumentų apie neva padarytą žalą deklaratyvumą pagrindžia tai, kad prieštaravimuose nėra aprašytos faktinės aplinkybės, kurios nulėmė žalos atsiradimą, nėra nurodyti ieškovo teisėti veiksmai, kurie neva sukėlė žalą, nenurodytas konkretus žalos dydis. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad UAB „Amberpala" kreipėsi į UAB „Eurostate Group" dėl netinkamo krovinio pervežimo sutarčių vykdymo. Ieškovo atstovai pabrėžiame, kad ieškovas UAB „Eurostate Group", nei rašytinių, nei žodiniųpretenzijų iš atsakovo nėra gavusi, tuo tarpu apie neva padarytą žalą sužinojo tik iš atsakovo pateiktų prieštaravimų dėl priimto Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. preliminaraus sprendimo. Ieškovo atstovai teismo posėdyje atkreipė teismo dėmesį, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliai sutarties konvencijos V skyriuje įrodyti pretenzijų ir ieškinių, susijusių su krovinių vežimo sutarčių netinkamu vykdymu, teikimo reikalavimai: pretenzijoms dėl nuostolių atsiradusių dėl sugadinto ar prarasto krovinio yra numatytas 7 dienų, tuo pretenzijoms dėl krovinio pristatymo termino viršijimo yra numatytas 21 dienos terminas , po to kai krovinys buvo perduotas gavėjui. Pabrėžė, kad atsakovas pagal sudarytas krovinių pervežimo sutartis nei dėl krovinio sugadinimo, nei dėl krovinio pristatymo termino viršijimo, pretenzijų nepateikė. Pretenziją dėl patirtos žalos, atsakovas pareiškė tik pateikdamas prieštaravimus į priimtą preliminarų sprendimą, praėjus beveik 4 mėnesiams po paskutinio krovinio pristatymo dienos. Be to, tokia pretenzijos pateikimo forna yra netinkama. Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas praleido visus terminus teikti pretenzijas dėl krovinių pervežimo sutartičių netinkamo vykdymo, todėl šiomis aplinkybėmis remtis atsakovas negali. Be to, įvertinus tą aplinkybę, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas netinkamai vykdė Krovinių pervežimo sutartis, todėl atskovo atstovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovas UAB “Amberpala” atsiliepime nurodo, kad tuo atveju jeigu ieškovas UAB “Eurostate Group” neatsisakys ieškinio, atsakovas kreipsis į prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis bei CPK įstatymas įtvirtina kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą savo turiniu yra platesnė nei teisė į pareikšto reikalavimo gynimą teisę kreiptis į teismą negali būti paneigta, remiantis tuo, kad kitas asmuo su reiškiamu reikalavimu nesutinka. Šiuo konkrečiu ginčo atveju ieškovas UAB “Eurostate Group” suteikė atsakovui UAB “Amberpala” paslaugas, tačiau atsakovas galutinai su ieškovu neatsiskaitė. Taigi atsakovui pilna apimtimi neįvykdžius sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovo teisės pažeistos. Tą aplinkybę, kad atsakovas pilnai su ieškovu neatsiskaitė, pripažįsta ir pats atsakovas, tai yra dalį skolos priėmus preliminarų teismo sprendimą grąžino, tačiau likusią dalį skolos grąžinti atsisako remdamasis deklaratyviais ir nieko nepagrįstais argumentais. Ieškovo UAB “Eurostate Group” atstovai nurodo, kad atsakovo grasinimai kreiptis į teisėsaugos institucijas vertintinas nesąžiningas siekis išvengti pareigos pilnai atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Pabrėžė, kad pagal 125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudų, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškinyje delspinigiai yra paskaičiuoti už paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Atsakovas UAB “Amberpala” prieštaravimuose ir jo atstovas teismo posėdyje nurodo, kad ieškovo delspinigių skaičiavimo metodas yra neaiškus ir ssąžiningas. Ieškovas kategoriškai nesutinka su šiais atsakovo argumentais. Ieškovo UAB “Eurostate Group” atstovai teismo posėdyje, nurodė, kad delspinigių dydis, skaičiuojamas už prievolės atsiskaityti už suteiktas pervežimo paslaugas, buvo parodytas kiekvienoje atsakovui pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje bei yra įrašytas Krovinių pervežimo sutartyse. Kaip pripažįsta pats atsakovas UAB „Amberpala", tarp šalių buvo susiklostę ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai, tuo tarpu dėl PVM sąskaitose faktūrose ir Krovinių pervežimo sutartyje numatytų delspinigių atsakovas niekada pretenzijų nereiškė, kas pagrindžia, kad su nustatyto dydžio delspinigiais atsakovas sutiko bei priėmė juos kaip atitinkančius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Pabrėžtina, kad delspinigių dydis buvo nurodytas kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje bei Krovinių pervežimo sutartyse, tai yra delspinigių dydis atsakovui buvo žinomas bei niekada atsakovo ginčijamas nebuvo, todėl atsakovas nevykdydamas sutartimi prisiimtų prievolių, turėjo įvertinti riziką (abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų neįvykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Aukščiau išdėstyti argumentai taip pat įdaro pagrindą daryti išvadą, jog negalima sutikti su atsakovo motyvais, kad prašomo priteisti dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Ieškovas taip pat akcentuoja, kad delspinigių skaičiavimo metodas yra konkrečiai nurodytas ieškinyje įteiktoje delspinigių skaičiavimo lentelėje, todėl atsakovo argumentai, kad ieškovas remiasi neaiškia delspinigių skaičiavimo metodika yra visiškai nepagrįsti. Aukščiau išdėstytos aplinkybės, neabejotinai pagrindžia, kad atsakovo prieštaravimuose išdėstyti argumentai yra nepagrįsti, nepatvirtinti jokiais įrodymais bei vertintini kaip siekis išvengti prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso odekso 430 str. 6 d. 1 p., teismo prašo, 2011 m. lapkričio 25 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Iš atsakovo UAB “Amberpala”, ieškovo naudai priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi atsakovas savo iš sutarčių kilusių prievolių sutartyse sulygtais ir nurodytais terminais apmokėti už pateiktas jam paslaugas neįvykdė, antroji sutarties šalis – ieškovas (kreditorius), turi teisę reikalauti, kad piniginės atsakovo prievolės būtų įvykdytos natūra ir sumokėtos sutartyje numatytos netesybos ( Lietuvos Respublikos CPK 1.136 str. ir 6.213 str. 1 d.). Šiuo atveju atsakovą, praleidusį prievolių įvykdymo terminus, teismas laiko prievolę pažeidusiu skolininku (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 d. 1 ir 3 p.p.), todėl pagal įstatymą atsakovas trauktinas sutartinėn civilinėn atsakomybėn ir privalo atlyginti visus kreditoriaus patirtus dėl prievolės neįvykdymo nuostolius (tiek tiesioginius, tiek ir netiesioginius), tame tarpe ir bylinėjimosi išlaidas, ginant savo pažeistą teisę teisme, ieškovo jos yra pilnai įrodytos ir pagrįstos pateiktais dokumentais teismui, ir nėra per didelės, (Lietuvos Respublikos CK 1.138 ir 6.63 str. 2 d.).

3Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos 2011 m. gegužės 30 d. Krovinio pervežimo sutartis Nr. ERS 023, 2011m. birželio 20 d. Krovinio pervežimo sutartis Nr. ERS 024, 2011 m. birželio 29 d. Krovinio pervežimo sutartis Nr. 025, 2011 m. liepos 5 d. Krovinio pervežimo sutartis Nr. 027. Ieškovo paskaičiavimu liko jam skolingas 3875,38 litų. Iš pateiktų teismui rašytinių įrodymų darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas ir įrodytas. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutinkamai su CK 6.71 straipsnio 3 d. už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas jam likęs skolingas 2131,46 litų delspinigių.

4Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę, iš atsakovo UAB "Amberpala" ieškovui UAB „Eurostate Group" priteistina 3875,38 skola, 2131,46 litai delspinigiai, viso 6006,84 litai. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas ir už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2011-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Dėl aukščiau aptartų aplinkybių visumos ieškovo UAB „Eurostate Group“ ieškinys patenkintinas ir preliminarus teismo sprendimas dalinai pakeistinas, papildomai priteisiant turėtas ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Sutinkamai LR CK 6.261 str., praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, sutinkamai su Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4d. ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2011-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistina 1542 litai už suteiktą kvalifikuotą teisinę pagalbą ruošiant procesinius dokumentus teismui, bylinėjimosi išlaidas 92 litai sumokėtas žyminis mokestis valstybei. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ieškovo UAB „Eurostate Group“, pateiktais rašytiniais įrodymais (b. l. 59-61)

6Turėtos pašto išlaidos susijusios su procesinių dokumentų ir šaukimų išsiuntimą šalims 18,60 litų (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 str., 430 str., teismas

Nutarė

82011 m. lapkričio 25 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-428-91/2012 pagal ieškovo UAB „Eurostate Group“ ieškinį atstovui UAB „Amperpala“, dėl įsiskolinimo, palūkanų už piniginės prievolės termino praleidimą, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-11-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokėtą žyminį mokestį ir patirtas bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pakeisti dalinai ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

9Priteisti iš atsakovo UAB "Amberpala" įmonės kodas 302526016, buveinės adresas Ašmenos g. 17, Marijampolė, adresas korespondencijai: Gelvonų g. 27-6 Vilnius, A/s Nr. LT94 7181 8000 0607 0800, AB Šiaulių bankas Marijampolės KAS, banko kodas 71818, 3875,38 litus (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus, 38 ct) skolą, 2131,46 litus (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt vieną litą, 46 ct) delspinigius, viso 6006,84 litų (šešis tūkstančius šešis litus, 84 ct), 6 % (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 6006,84 litų (šešis tūkstančius šešis litus, 84 ct) - nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2011-11-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1542 litus (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų, už pasinaudojimą kvalifikuota advokato pagalba ruošiant procesinius dokumentus teismui bei 92 litus sumokėtą žyminį mokestį paduodant ieškinį teismui, ieškovui UAB „Eurostate Group", įmonės kodas 125229449, buveinės adresas, Saltoniškių g. 29/3, Vilnius, A/s Nr. LT22 7300 0101 2250 1154, Swedbank, AB, banko kodas 73000). Priteisti iš atsakovo UAB "Amberpala" įmonės kodas 302526016, buveinės adresas Ašmenos g. 17, Marijampolė, adresas korespondencijai: Gelvonų g. 27-6 Vilnius, A/s Nr. LT94 7181 8000 0607 0800, AB Šiaulių bankas Marijampolės KAS, banko kodas 71818, 18,60 litų (aštuoniolika litų 60 ct) valstybei turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų ir šaukimų išsiuntimą šalims. (Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660).

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai