Byla e3K-3-239-219/2016
Dėl delspinigių sumažinimo, sumokėtų pinigų pripažinimo paskolos grąžinimu ir indėliu

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. M. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. M. ieškinį atsakovei bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl delspinigių sumažinimo, sumokėtų pinigų pripažinimo paskolos grąžinimu ir indėliu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo.
 2. Ieškovė ieškiniu prašė teismo:
  1. sumažinti su atsakove sudarytos Paskolos sutarties Nr. 11-00030 LTL 2.15 punkte nustatytą delspinigių normą iki 0,02 proc. ir atitinkamai perskaičiuoti delspinigių sumą, apskaičiuotą už laikotarpį iki 2014 m. rugpjūčio 25 d.;
  2. ieškovės sumokėtus 105 449,46 Lt (30 540,27 Eur), kurie buvo įskaityti kaip delspinigių sumokėjimas, pripažinti paskolos dalies grąžinimu;
  3. nustatyti, kad delspinigiai skaičiuojami tik už laikotarpį iki 2014 m. rugpjūčio 25 d.;
  4. pripažinti ieškovės sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių lėšų dalį – 94 500 Lt (27 369,09 Eur) – indėliu ir įskaityti šią sumą kaip paskolos dalies grąžinimą;
  5. priteisti iš atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Ginčo šalys 2011 m. vasario 3 d. sudarė Paskolos sutartį Nr. 11-00030 LTL, pagal kurią unija įsipareigojo suteikti ieškovei 1 890 000 Lt (547 381,84 Eur) paskolą iki 2013 m. rugpjūčio 25 d.
 4. Ieškovė savo, kaip kredito gavėjos, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui kreditorės naudai įkeitė nekilnojamąjį turtą. 2011 m. vasario 14 d. atsakovės valdybos posėdyje pritarta suteikti ieškovei paskolą su sąlyga, kad ieškovė įsipareigos įnešti 15 proc. išmokamos paskolos pajų ir sumokės administravimo mokestį. Ieškovė 2009 m. lapkričio 17 d. buvo įnešusi į kredito unijos pajinę sąskaitą 100 Lt (28,96 Eur), 2011 m. vasario 14 d. įnešė papildomą 283 500 Lt (82 107,28 Eur) pajų, taip pat sumokėjo Paskolos sutarties administravimo mokestį.
 5. 2013 m. rugpjūčio 29 d. susitarimu Nr. 11-00030 LTL P1 ginčo šalys susitarė paskolos grąžinimo terminą pratęsti vienų metų laikotarpiui, t. y. iki 2014 m. rugpjūčio 25 d., bei sumažinti metinę palūkanų normą nuo 9 proc. iki 8 proc.
 6. Atsakovei Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“; teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d.
 7. 2014 m. rugpjūčio 20 d. ieškovė kreipėsi į atsakovės bankroto administratorių su prašymu pratęsti paskolos grąžinimo terminą, šalys derino savo pozicijas, susirašinėjo, teikė viena kitai pasiūlymus ir kitus dokumentus. 2014 m. rugsėjo 22 d. ieškovė pervedė atsakovei 605 000 Lt (175 220,11 Eur) kaip paskolos dalies grąžinimą, iš šios sumos atsakovė 102 449,46 Lt (29 671,41 Eur) įskaitė kaip delspinigių sumokėjimą.
 8. 2015 m. sausio 16 d. atsakovė informavo ieškovę, kad atsisako tenkinti jos prašymus įskaityti 5 proc. jos pajinio įnašo kaip dalinį paskolos grąžinimą bei sumažinti sutartinius delspinigius nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc., skaičiuojant juos tik iki 2014 m. rugpjūčio 25 d., tačiau kredito unijos administratorė sutiko Paskolos sutartimi prisiimtą delspinigių dydį sumažinti iki 0,1 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, juos skaičiuojant už laikotarpį nuo Paskolos sutarties pasirašymo iki skolos padengimo.
 9. Ieškovė nesutinka su Paskolos sutarties Specialiosios dalies 2.15 punkte nustatyta 0,2 proc. dydžio delspinigių norma, atsakovės apskaičiuoti 274 180,65 Lt (79 408,20 Eur) delspinigiai akivaizdžiai neatitinka minimalių kreditorės nuostolių.
 10. Atsakovė savavališkai dalį paskolos grąžinimo sumos įskaitė kaip delspinigių padengimą, todėl ši suma pripažintina daliniu paskolos grąžinimu.
 11. Ieškovės teigimu, atsakovės darbuotojai imitavo pajinių įnašų mokėjimą, tai darydami tam, kad dalis išmokamos paskolos būtų panaudota pajui suformuoti. Be to, pagal Paskolos sutarties 6.3 punktą pajinis įnašas turėjo sudaryti 10 proc. paskolos sumos, todėl atsakovė nepagrįstai įskaitė 94 500 Lt (27 369,09 Eur) kaip papildomą pajinį įnašą, pažeisdama Kredito unijų įstatymo 48 straipsnį.
 12. Atsakovės teigimu, ieškovė yra verslininkė, ji ne pirmą kartą pasirašė su atsakove sutartį ir pati sutiko su sutarties sąlygomis. Iš ieškovės sumokėtų 605 000 Lt (175 220,11 Eur) atsakovė jų dalį įskaitė delspinigiams padengti pagal CK 6.54 straipsnį. Delspinigiai ieškovei skaičiuojami dėl sutarties nevykdymo nustatytais terminais.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškinį atmetė, priteisė atsakovei iš ieškovės 1500 Eur teisinės pagalbos išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimą.
 2. Teismas nurodė, kad kai skolininkas geruoju sumoka kreditoriui sutartyje nustatytas netesybas, netesybos negali būti mažinamos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).
 3. Ieškovė sudarytoje Paskolos sutartyje susitarė dėl 0,2 proc. už uždelstą dieną delspinigių nuo nesumokėtos paskolos; ji yra UAB „Dubingių žirgynas“ direktorė, patyrusi verslininkė ir analogiškomis sąlygomis sudarė jau ne pirmą paskolos sutartį, todėl galėjo įvertinti sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia nuspręsti, ar sudaryti sutartį tam tikromis sąlygomis (CK 6.156 straipsnis), įskaitant ir joje nustatytą delspinigių normą.
 4. Ieškovė, žinodama, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, negalėjo ir neturėjo tikėtis, jog 2014 m. rugsėjo 22 d. atliktos įmokos bus įskaitytos tik palūkanoms ir pagrindinei paskolai dengti. Dėl įmokų paskirstymo eiliškumo šalys buvo sutarusios Paskolos sutartyje; tokia šalių sulygta tvarka neprieštarauja ir CK 6.54 straipsnyje nustatytai įmokų paskirstymo tvarkai (eiliškumui). Kadangi nurodytas sumas ieškovė sumokėjo geranoriškai, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad sumokėtos netesybos negali būti mažinamos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).
 5. Šalių sulygtas palūkanų dydis (8 proc. dydžio metinės palūkanos) nereikšmingas vertinant delspinigių dydžio pagrįstumą. Palūkanos atlieka mokėjimo (pelno) funkciją, o ne kompensavimo, kaip delspinigiai.
 6. Pripažinęs delspinigių normą teisėta ir ieškovės prievolę mokėti Paskolos sutartyje nustatyto dydžio palūkanas, teismas nenustatė ir pagrindo delspinigius perskaičiuoti už laikotarpį iki 2014 m. rugpjūčio 25 d.
 7. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovės prašymą sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) buvusių lėšų dalį (27 369,09 Eur) laikyti indėliu ir įskaityti kaip dalinį paskolos sumos grąžinimą, nes ieškovė pirmiausia įsigijo kredito unijos papildomus pajus, o vėliau gavo paskolą.
 8. Ieškovės pajinis įnašas negalėjo būti suformuotas iš paskolos sumos, nes tada ieškovė nebūtų savo parašu patvirtinusi, kad gavo visą paskolą.
 9. 2011 m. vasario 7 d. atsakovės valdybos posėdžio protokolu Nr. 25, kuriuo nuspręsta suteikti ieškovei paskolą, ir 2013 m. rugpjūčio 21 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 156, kuriuo nuspręsta pratęsti ieškovei paskolos grąžinimo terminą, patvirtinta, kad ieškovė įsipareigojo įnešti būtent 15 proc. išmokamos paskolos pajų.
 10. Ieškovė pajinio įnašo įmokėjimo teisėtumo klausimą iškėlė tik po bankroto bylos kredito unijai iškėlimo bei atsakovei atsisakius pakeisti Paskolos sutartį pagal ieškovės siūlytas sąlygas. Jeigu ieškovei sutartiniai delspinigiai būtų buvę aiškiai per dideli, o jos nurodomos aplinkybės apie papildomo pajinio įnašo suformavimą būtų buvusios teisingos bei pagrįstos, tai ji nedelsdama būtų ėmusi ginti savo teises dar sutarties sudarymo metu. Aplinkybė, kad ieškovė delspinigių dydį bei pajaus įnašų apmokėjimą užginčijo tik po 4 metų, patvirtino, jog ieškiniu siekiama nesąžiningai apginti savo teises, apeinant įstatymuose nustatytus apribojimus, nepagrįstai išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės atskirąjį skundą, 2015 m. spalio 27 d. nutartimi jį atmetė ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 12. Kolegija iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Paskolos sutartį ieškovė sudarė turėdama verslo ir analogiškų sutarčių su atsakove vykdymo patirties, taigi sąmoningai išreiškė valią sudaryti Paskolos sutartį aptartomis sąlygomis.
 13. Ieškovė su atsakove derybų būdu siekė sumažinti netesybas (delspinigių normą) ir refinansuoti paskolą, tačiau Paskolos sutarties nuostatos nebuvo pakeistos, o nesant rašytinio susitarimo dėl Paskolos sutarties pakeitimo, ieškovė neturėjo pagrindo tikėtis kitokių, nei nustatyta pačioje Paskolos sutartyje, jos vykdymo sąlygų, įskaitant sutartyje įtvirtintą delspinigių, mokamų uždelsus vykdyti sutartinius įsipareigojimus, normą.
 14. Kol kreditorės preliminarus sutikimas sumažinti delspinigių už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. normą iki 0,02 proc. už uždelstą dieną nebuvo tinkamai įformintas, ieškovė neturėjo teisinio pagrindo reikalauti ir tikėtis būtent tokios sumažintos delspinigių normos.
 15. Kolegija visiškai pritarė pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytiems motyvams dėl 105 449,46 Lt (30 540,27 Eur) įskaitymo delspinigiams padengti teisėtumo. Ieškovė neturėjo pagrindo tikėtis, kad įmoka, mokama suėjus paskolos grąžinimo terminui ir esant nepadengtiems priskaičiuotiems delspinigiams, bus įskaityta kaip įmoka pagrindinei prievolei vykdyti (paskolai padengti).
 16. Kolegija, ištyrusi ir įvertinusi faktines bylos aplinkybes, susijusias su reikalavimu pripažinti sąskaitoje buvusią pinigų sumą, pripažinti indėliu, nurodė, kad byloje nepakako įrodymų ir faktinių aplinkybių, kurios būtų leidusios teismui ieškovės sąskaitoje buvusią sumą pripažinti indėliu ar ją įskaityti paskolai dengti.

8III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 27 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas galioti 0,2 proc. dydžio netesybas, netinkamai taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalį, nukrypo nuo teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. IĮ v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-505/2005).
  2. Neprotingai didelės netesybos neturėtų būti toleruojamos. Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007).
  3. Prievolės dalies įvykdymas yra pagrindas mažinti delspinigius (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).
  4. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes ir netinkamai taikė CK 6.259 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias kreditoriaus atsakomybę dėl netinkamo prievolės vykdymo.
  5. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.162 straipsnį – atsakovė pateikė pasiūlymą dėl delspinigių mažinimo, ieškovė su tuo sutiko, tačiau apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė neturėjo pagrindo tikėtis delspinigių sumažinimo.
  6. CK 6.54 straipsnyje reglamentuojama įmokų paskirstymo tvarka, taip pat turi būti nustatoma, ar buvo išreikšta sutarties šalių valia dėl įmokų paskirstymo tvarkos, kokia tvarka buvo šalių nustatyta ir panašiai. Turi būti atsižvelgta į šalių tarpusavio santykius, šalių elgesį po sutarties sudarymo.
  7. Atsakovė neteisėtai dalį sumokėtos sumos įskaitė kaip delspinigių sumokėjimą, vėliau pakeitė įmokų paskirstymo tvarką.
  8. Įmokų gavimo metu nepaskirstydamas įmokų arba paskirstydamas jas pagrindinei prievolei apmokėti, bet vėliau iš naujo perskirstydamas įmokas taip, kad jomis būtų pirmiausia apmokami delspinigiai ir tik po to pagrindinė skola, kreditorius elgiasi nesąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Saurida“ v. UAB „Satirus“, bylos Nr. 3K-3-460/2010).
  9. Atsakovė pakeitė visų nuo 2014 m. kovo 21 d. gautų įmokų paskirstymą, visas įmokas priskirdama delspinigiams apmokėti.
 2. Atsiliepimas į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka nepateiktas.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12Dėl taikos sutarties tvirtinimo

 1. Ginčo šalys šioje byloje 2016 m. vasario 18 d. taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išsprendė byloje kilusį ginčą.
 2. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi yra dispozityvumo principo civiliniame procese išraiška, ji gali būti įgyvendinama bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Bylos šalims pateikus taikos sutartį dėl teisminio ginčo dalyko, teismas turi patikrinti, ar nėra aplinkybių, sudarančių CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą negalimumą tvirtinti taikos sutartį. Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu jos patvirtinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.
 3. Iš bylos šalių pateiktos taikos sutarties turinio kasacinis teismas neturi pagrindo spręsti apie ją sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumą. Šalys pažymėjo, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.
 4. Nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, užkertančių kelią tvirtinti taikos sutartį, šalių 2016 m. vasario 18 d. sudaryta taikos sutartis patvirtintina.
 5. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai naikintini bei byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 27 d. nutartį.

15Patvirtinti ieškovės G. M. ir atsakovės bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ įgalioto asmens V. J. (toliau – ir Šalys), 2016 m. vasario 18 d. taikos sutartį (toliau – ir Taikos sutartis), sudarytą šiomis sąlygomis:

 1. Šalys patvirtina, kad ieškovės negrąžinta paskola, neįskaitant palūkanų ir delspinigių, šios Taikos sutarties sudarymo dieną yra 368 725,16 Eur (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki Eur 16 ct).
 2. Šalys patvirtina, kad ieškovės bendra mokėtina palūkanų suma, apskaičiuota už laikotarpį iki 2016 m. vasario 18 d. (imtinai), yra 47 421,36 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas Eur 36 ct).
 3. Šalys susitaria sumažinti paskolos sutartyje nustatytus delspinigius iki 0,02 procento ir patvirtina, kad bendra galutinė ieškovei priskaičiuotų delspinigių suma yra 13 274,11 Eur (trylika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt keturi Eur 11 ct).
 4. Ieškovė atsisako reikalavimo dėl 27 369,09 Eur (dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt devynių Eur 9 ct) pajinio įnašo dalies pripažinimo indėliu.
 5. Ieškovė įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Taikos sutarties įsiteisėjimo sumokėti atsakovei 368 725,16 Eur paskolos, 47 421,36 Eur palūkanų ir 13 274,11 Eur delspinigių, iš viso 429 420,63 Eur (keturis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt Eur 63 ct).
 6. Ieškovė įsipareigoja sumokėti 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 368 725,16 Eur už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki faktinio paskolos grąžinimo.
 7. Atsakovė patvirtina, kad, ieškovei sumokėjus Taikos sutarties 5 ir 6 punktuose nurodytas sumas, bus laikoma, kad ieškovė atsakovei tinkamai ir visiškai įvykdė visus ir bet kokius savo įsipareigojimus, kylančius iš 2011 m. vasario 3 d. paskolos sutarties Nr. 11-00030 LTL su vėlesniais pakeitimais.
 8. Atsakovė, gavusi Taikos sutarties 5 ir 6 punktuose nurodytas sumas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pinigų įskaitymo atsakovės sąskaitoje, atsisakys turto įkeitimo, kuriuo buvo užtikrintas 2011 m. vasario 3 d. paskolos sutarties Nr. 11-00030 LTL su vėlesniais pakeitimais vykdymas.
 9. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šia Taikos sutartimi visiškai išsprendžiamas šalių ginčas civilinėje byloje Nr. e2-3744-781/2015 (kasacinės bylos Nr. e3K-3-239-219/2016; teisminio proceso Nr. 2-55-3-00146-2015-4), taip pat visi kiti šalių tarpusavio ginčai. Šalys daugiau neturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su pareikšto ieškinio reikalavimais ir (ar) šalių tarpusavio santykiais, kylančiais iš 2011 m. vasario 3 d. paskolos sutarties Nr. 11-00030 LTL su vėlesniais pakeitimais. Šalys patvirtina, kad nebeturi viena kitai jokių kitų, nors ir neaptartų šioje Taikos sutartyje ar (ir) nereikštų šioje civilinėje byloje, reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su 2011 m. vasario 3 d. paskolos sutarties Nr. 11-00030 LTL su vėlesniais pakeitimais vykdymu.
 10. Šalys susitaria, kad visas Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (jeigu tokios būtų), padengia ieškovė.
 11. Šalys susitaria, kad visas kitas šioje Taikos sutartyje neaptartas ir šioje civilinėje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas ar kitokias išlaidas šalys padengia savo sąskaita ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.
 12. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o priverstinai vykdytino dokumento galią įgauna tada, kai ją patvirtina teismas. Jeigu teismas nepatvirtina šios Taikos sutarties, ji bet kokiu atveju lieka galioti Taikos sutarties šalims.
 13. Šalims yra žinomos visos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, CK 6.985 straipsnio, CPK 294 straipsnio 2 dalies, CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto turinys. Teismo patvirtinta Taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią.
 14. Šalys patvirtina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šiai Taikos sutarčiai pasirašyti, šalys turi visus reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią Taikos sutartį, nepažeidžia bendrovių įstatų, kreditorių interesų, neviršija kompetencijos, nustatytos bendrovės dokumentuose, sudarydamos šią sutartį bendrovės ir (ar) kitų bendrovės valdymo organų narių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai.
 15. Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla būtų užbaigta taikiai ir nutraukta.
 16. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną šalims, viena – teismui.

16Civilinę bylą nutraukti.

17Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai