Byla eI-6383-331/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su UAB „Best Fert“ skundu,

Nustatė

22015-01-15 pareiškėjos atstovė advokatė Vilma Ramanauskaitė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė skundą, kuriame prašo:

  1. panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2014-01-14 sprendimus Nr. 4VM190063s ir Nr. 4VM190072s;
  2. panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) 2014-04-28 sprendimą Nr. 1A-219;
  3. panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2014-07-14 sprendimą Nr. S-126(7-89/2014);
  4. priteisti iš Muitinės departamento bylinėjimosi išlaidas.

3Taip pat pareiškėja prašo atnaujinti terminą skundui dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-14 sprendimo Nr. S-126(7-89/2014) paduoti. Paaiškino, kad pareiškėjai Komisijos sprendimas įteiktas 2014-07-15. Skundo dėl Komisijos sprendimo panaikinimo paduoti eiga prasidėjo 2014-07-16, todėl skundas turėjo būti įteiktas paštui iki 2014-08-04. Pažymėjo, jog pareiškėja nedelsdama, nuo pat susiklosčiusios situacijos pradžios, ėmėsi aktyvių veiksmų pažeistoms savo teisėms apginti. Terminas praleistas nedaug, viena diena. Pareiškėjos interesus iki kreipimosi į teismą atstovavo kitas advokatas - Rolandas Mištautas, dėl ko užtruko dokumentų perdavimas, dingo Komisijos sprendimo įteikimo vokas. Advokatas pripažįsta, jog nutraukus teisinių paslaugų sutartį ir perdavus visus dokumentus klientui nebuvo akcentuota Komisijos sprendimo gavimo data ir jos svarba skaičiuojant terminą paduoti skundą dėl Komisijos sprendimo apskundimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareiškėja buvo įsitikinusi, jog terminas pateikti skundą yra 2014-08-05. Nustačius, jog Muitinės departamentas priėmė neteisėtą sprendimą ir dėl neteisėtų Muitinės departamento veiksmų pareiškėja patyrė realius nuostolius, ir neatnaujinus termino skundui pateikti, vien dėl neilgą laiko tarpą praleisto skundo pateikimo termino, būtų pažeisti pareiškėjos pagrįsti ir teisėti interesai. Mano, jog dėl susiklosčiusių aplinkybių ir dėl to, jog terminas praleistas nežymiai, susidaro pagrindas atnaujinti terminą skundo padavimui

4Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą netenkintinas, skundą atsisakytina priimti.

5Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 1, 3 d. numatyta, kad mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę jį apskųsti teismui. Skundas teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai, neatsižvelgiant į suinteresuoto paduoti skundą subjekto valią, sutrukdė jam per įstatymu nustatytą terminą įgyvendinti savo teises (LVAT administracinėje byloje Nr. AS15-90/2005).

7Nustatyta, kad pareiškėja skundžiamą Komisijos 2014-07-14 sprendimą Nr. S-126(7-89/2014) gavo 2014-07-14. Taigi, skundą teismui pateikti galėjo iki 2014-08-04 įskaitytinai. Pirmą kartą pareiškėja į teismą kreipėsi 2014-08-05, t. y. praleidusi skundo padavimo terminą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-09-26 nutartimi skundą atsisakė priimti, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-11-26 nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (LITEKO duomenys) . Šiuo atveju ginčo dėl to, kad terminas skundui paduoti praleistas, byloje nėra.

8Komisijos 2014-07-14 sprendime Nr. S-126(7-89/2014) aiškiai nurodyti šio sprendimo apskundimo terminai ir tvarka. Skunde nurodomos aplinkybės, kad dingo šio sprendimo gavimą patvirtinantis vokas, advokatas Rolandas Mištautas neakcentavo sprendimo gavimo datos svarbos skaičiuojant terminą, nėra pateisinamos sprendžiant klausimą dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo.

9Be kita ko, aplinkybių, patvirtinančių objektyvias kliūtis per kuo trumpesnį laiką kreiptis į teismą gavus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-11-26 nutartį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-09-26 nutartis, pareiškėja apskritai nenurodė. Net ir gavusi šias nutartis bei žinodama, kad ginčijamam Komisijos sprendimui yra nustatytas 20 dienų nuo jo įteikimo dienos apskundimo terminas, pareiškėja pakartotinai į teismą kreipėsi tik 2015-01-15, todėl laikytina, kad kreiptis į teismą delsė nepateisinamai ilgai. Nustatytos aplinkybės teismui leidžia daryti išvadą, kad UAB „Best Fert“ terminą skundui paduoti praleido dėl subjektyvių priežasčių, todėl nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakytina skundą priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

11netenkinti pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

12Atsisakyti priimti UAB „Best Fert“ skundą.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai