Byla 2-3006-802/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjai M. J., suinteresuoto asmens NŽT prie ŽŪM Marijampolės žemėtvarkos skyriaus atstovei Jolitai Bendžiuvienei, suinteresuoto asmens SB ,,Kurmis“ valdybos pirmininkei Tautvydai Kriaučiūnienei, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. J., viešame teismo posėdyje iš esmės išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos pareiškimą suinteresuotiems asmenims dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai buvo skirti sodo žemės sklypai Nr. ( - ), esantys ( - ) Nurodo, kad labai tikslios datos, kada buvo priimtas sprendimas jai skirti sodo sklypus ji nepamena, metus žino tiksliai, taip pat žino kad tai įvyko 1989 metų pavasarį, todėl ir pasirinko datą – kovo 1 d. Nurodo, kad ji turėjo dokumentą, patvirtinantį šią teisę, tačiau galimai jis sudegė per gaisrą. Net ir nario bilieto originalas yra neišlikęs, jo kopiją darėsi žemėtvarkos skyriuje. Nurodo, kad jai skirtais sklypais naudojasi iki šiol. Nors daržovių ten neaugina, tačiau yra vaismedžiai ir vaiskrūmiai, nuvažiuoja nusirinkti derlių ir nusipjauti žolę. Tvirtinta, kad jokių kitų asmenų, kurie turėtų teisę į šiuos žemės sklypus nėra. Savo žemės (ar teisės naudotis ja) ji niekada niekam neperleido. Paaiškino, kad iš pradžių buvo pradėjusi tvarkytis išsipirkimo dokumentus, dėl to parašė pareiškimą žemėtvarkai, pasidarė planą, tačiau įsigijimo nuosavybėn darbų nepabaigė, o dabar, norint įsigyti nurodomus žemės sklypus yra reikalinga valstybinei institucijai pateikti jų paskyrimo sprendimą.

3Suinteresuoto asmens NŽT prie ŽŪM Marijampolės žemėtvarkos skyriaus atstovė Jolita Bendžiuvienė nurodė, kad pareiškimas yra įrodytas byloje surinktais įrodymais ir gali būti tenkinamas. Patvirtino, kad pagal anksčiau galiojusią tvarką, norinčiam įsigyti jo naudojamus sodo sklypus bendrijos nariui tikrai pakako pateikti nario bilietą, nes tuo metu jie būdavo išduodami tik tokiems asmenims, kuriems sklypai buvo suteikti teisėtai, įstatymų nustatyta tvarka. Iš esmės, kadangi pareiškėja tokį dokumentą turėjo, tai netiesiogiai patvirtina, kad ji yra teisėta šių žemės sklypų naudotoja. Kadangi keičiantis teisiniam reglamentavimui sodininkų bendrijos nariu gali būti bet kuris sodo sklypą naudojantis asmuo, tokio dokumento šiuo metu nebekanka, būtina pateikti įrodymus, kad sodo sklypas yra suteiktas būtent tam asmeniui, kuris jį siekia įgyti iš valstybės. Nurodo, kad dažnai tokius įrodymus turėdavo pats suinteresuotas asmuo, tačiau taip buvo ne visais atvejais. Šiuo atveju tokių dokumentų pas suinteresuotą asmenį taip pat nėra. Duomenų apie tai, kad byloje minimi žemės sklypai būtų kokiu nors pagrindu perleisti kitiems asmenims suinteresuotas asmuo tai pat neturi, jokių kitų asmenų prašymų leisti išsipirkti šiuos žemės sklypus pas juos nebuvo gauta.

4Suinteresuoto asmens SB ,,Kurmis“ atstovė prašo pareiškimą tenkinti, nurodo, kad jai pavyko rasti dalį senų bendrijos sąrašų, iš kurių aiškiai matyti, kad pareiškėja yra nurodomų sodo sklypų naudotoja. Ji pati pirmininke yra išrinkta jau šešeri metai, todėl pirmiausiai, tikrindama sąrašus, ji susižiūrėjo kad yra išsipirkęs ir valstybės žemę, o kas ne. Paaiškėjo, kad sodo sklypai Nr. 128-129 yra neišpirkti. Kadangi jos ir pareiškėjos naudojami žemės sklypai yra netoli, ji gali patvirtinti, kad pareiškėja naudoja jai skirtus sodo sklypus ir jokie kiti asmenys neturi jokio teisėto intereso į juos.

5Suinteresuotam asmeniui A. J. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta, šaukimas įteiktas (b.l.38). Suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Atsiliepimas į pareiškimą taip pat negautas (b.l.27). Dalyvaujantiems byloje asmenims dėl to sutinkant byla nagrinėjama nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui (LR CPK 443 str. 5d.).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Pareiškėjos ir suinteresuoto asmens SB ,,Kurmis“ valdybos pirmininkės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1989 metų pavasarį (tiksli data nenustatyta) Marijampolės kelių valdybos sprendimu pareiškėjai naudojimuisi buvo skirti sodo žemės sklypai Nr. ( - ), esantys ( - ). 1990-06-12 priimtu Marijampolės rajono valdytojo potvarkiu Nr.2-18, buvo įregistruoti SB ,,Kurmis“ įstatai (b.l.5), pareiškėja 1990 m. gruodžio mėnesį priimta į SB ,,Kurmis“ narius, jai išduotas nario bilietas (b.l.3). Iš kitų byloje esančių rašytinių įrodymų seka, kad 1992-04-27 pareiškėja Marijampolės miesto valdybai pateikė prašymą įsigyti nuosavybės teise jos valdomus sodo žemės sklypus Nr. ( - ), esančius ( - ), pateikė tam reikalingus dokumentus, tame tarpe ir sodo sklypo planą (b.l.8,7) Pareiškėja nurodo, kad tuomet žemės išsipirkimo iš valstybės procedūros ji nebaigė, o šiuo metu tokiai procedūrai atlikti reikalinga papildomai pateikti teisėtą žemės sklypo skyrimo pagrindą įrodančius dokumentus. Teismui ji nurodo, kad tokie dokumentai neišlikę. Pareiškėjos manymu jie galėjo būti prarasti gaisro namuose metu. Gauti šiuos dokumentus kitokia, ne teismo, tvarka pareiškėja negali, nes jų kopijos niekur neišlikę (b.l.4,11-12). Šitai teismo posėdžio metu taip pat patvirtino byloje dalyvavusių trečiųjų asmenų NŽT prie ŽŪM Marijampolės žemėtvarkos skyriaus bei SB ,,Kurmis“ atstovės, nurodydamos, kad jų turimuose dokumentų archyvuose sprendimo ir asmenų sąrašų nėra. Į bylą pateikti kiti rašytiniai įrodymai rodo, kad pareiškėja buvo įtraukta į pirminius SB ,,Kurmis“ narių sąrašus (b.l.45-47), moka nario mokesčius ir įsiskolinimų bendrijai neturi (b.l.9,10, SB ,,Kurmis“ atstovės paaiškinimai). Pareiškėja, suinteresuoto asmens SB ,,Kurmis“ atstovė, byloje liudytojais apklausti A. Č. ir M. J. teismui patvirtino, kad kitų asmenų, turinčių kokį nors interesą (besinaudojančių, valdančių ar kt.) šiais sklypais nėra, sklypai jokių susitarimų ar sandorių pagrindu niekada niekam nebuvo perleisti. Suinteresuoto asmens NŽT prie ŽŪM atstovė nurodė, kad pareiškėjos priėmimo į bendrijos narius metu (1990 metais) sodininkų bendrijos nario bilietas galėjo būti išduodamas tik teisėtai šį sklypą turintiems asmenims, todėl abejonių dėl to, kad pareiškėjai yra teisėtai, pagal tuo metu galiojusias norminių aktų nuostatas, suteikti sodo žemės sklypai Nr. ( - ), nėra. Dėl šio teismas sprendžia, kad prašomas nustatyti faktas, jog pareiškėjai minimi sodo žemės sklypai buvo skirti 1989 metų kovo mėnesį Marijampolės kelių valdybos sprendimu, yra nustatytas ir akivaizdus. Išdėstytų aplinkybių pagrindu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 1989 metų kovo mėnesį Marijampolės kelių valdybos sprendimu pareiškėjai buvo skirti sodo žemės sklypai Nr. ( - ), esantys ( - ).

8Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės į sodo sklypus įgijimo tikslu.

9Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, byloje valstybės patirtoms bylinėjimosi išlaidoms nesiekiant minimalios minimu įsakymu nustatytos sumos, pastarosios iš pareiškėjos nepriteistinos.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 270str., 448str.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1989 metų kovo mėnesį Marijampolės kelių valdybos sprendimu M. J., a.k( - ) buvo skirti sodo žemės sklypai Nr. ( - ), esantys ( - ).

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės įgijimo į sodo žemės sklypus tikslu.

14Sprendimo nuorašą per 5 dienas nuo jo paskelbimo dienos išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusiems asmenims.

15Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai