Byla e2A-1113-273/2017
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo G. B

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Virginijos Gudynienės ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Minsko 3“ atstovės advokatės D. A. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ICS projectus group“ atstovo advokato K. J. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1683-375/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Minsko 3“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ICS projectus group“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo G. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovė UAB „Minsko 3“ kreipėsi su patikslintu ieškiniu į Kauno apylinkės teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „ICS projectus group“ 35 771,97 Eur delspinigius, 2 404,60 Eur nuostolių atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  2. Ieškinyje nurodė, kad 2014-03-12 trečiasis asmuo G. B. ir atsakovė sudarė Projektavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo sutarta tvarka ir terminais pagal trečiojo asmens pateiktą projektavimo užduotį parengti autoserviso su automatine degaline ( - ) projektavimo darbus. 2015-04-30 sutarties šalys sudarė sutarties pakeitimą Nr.1, o 2015-04-30 Pakeitimo priedą, pagal kurį detalizuota Sutarties objekto kaina, atlikimo terminai bei atsiskaitymo tvarka. 2015-10-20 reikalavimo perleidimo sutartimi G. B. perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovę, kylančias iš sutarties, įskaitant ir teises į netesybas bei visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo sutarties vykdymo. Nurodė, kad nuostolius sudaro: 652,40 Eur patirti dėl techninio projekto kopijų darymo, atsakovei netinkamai įvykdžius sutarties 1.6 ir 4.7 punktus; 1 752,20 Eur už techninį projektą Nr.EK15-01830-TP Minsko pl. 3 Vilnius (naujo vartotojo prisijungimas prie elektros tinklo). Nurodė, kad atsakovei paskaičiuoti delspinigiai: 1) 2015-06-15 raštu buvo kreiptasi į atsakovę nurodant, jog pagal priedą projektuojamų prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių priešprojektinių alternatyvų paieškos energetiniam efektyvumui pasiekti turėjo būti atliktos iki 2015-04-21, tačiau atsakovė darbus atliko tik 2015-06-09 t. y. 49 dienomis vėliau. Priede buvo numatyti 100 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovei buvo paskaičiuoti delspinigiai 4 900 Eur (49 dienos x 100 Eur); 2) 2015-10-12 raštu atsakovei nurodyta, jog pagal priedą bendrosios ekspertizės aktas turėjo būti pateiktas iki 2015-07-12, tačiau atsakovė aktą pateikė 2015-09-08 t. y. 58 dienomis vėliau, todėl buvo paskaičiuoti priede numatyti delspinigiai 100 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną 5 800 Eur (58 x 100 Eur); 3) 2015-10-16 raštu atsakovei nurodyta, kad jei ieškovė negaus statybą leidžiančio dokumento, sutartis bus nutraukta ir atsakovė turės sumokėti sutartyje nurodyto dydžio delspinigius bei atlyginti patirtus nuostolius. Statybą leidžiantis dokumentas buvo gautas 2015-10-15 t. y. 49 dienomis vėliau nei numatyta sutartyje, todėl už kiekvieną pradelstą dieną paskaičiuota po 1 000 Eur, kaip buvo numatyta sutartyje, viso 49 000 Eur; 4) atsakovė G. B. pateikė 2015-10-21 PVM sąskaitą - faktūrą 9 698,15 Eur sumai. 2015-12-10 ieškovė perleido trečiajam asmeniui G. B. reikalavimo teisę į susidariusius delspinigius 9 698,15 Eur, kuo remiantis trečiasis asmuo įskaitė vienarūšius reikalavimus, taip sumažindamas ir atsakovo prievolę trečiojo asmens atžvilgiu; 5) 2015-10-26 ieškovė pateikė atsakovei raštą Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kuriuo buvo įskaityti vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai (kylantys iš atsakovės išrašytų sąskaitų ieškovei ir susidariusių delspinigių už netinkamą atsakovės sutarties vykdymą 35 771,97 Eur.
  3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovė, vykdydama su trečiuoju asmeniu G. B. 2014-03-12 sudarytą projektavimo sutartį (įskaitant vėlesnius sutarties papildymus ir pakeitimus) atliko ir trečiajam asmeniui perdavė darbų už bendrą 71 166,15 Eur. Atsakovė neprieštaravo, kad mokėjimai pagal Projektavimo sutartį už trečiąjį asmenį būtų vykdomi ieškovės lėšomis, todėl sutiko atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus ir sąskaitas – faktūras rašyti ieškovės vardu. Projektavimo sutarties vykdymo eigoje buvo atsisakyta atsakovės paslaugų rengiant darbo projektą ir atliekant projekto vykdymo priežiūrą, todėl Projektavimo sutarties pagrindu atsakovė atliko tik detaliojo plano koregavimo ir įteisinimo darbus, parengė žemės sklype esančių statinių griovimo projektą, atliko projektuojamų statinių priešprojektinių alternatyvų paiešką energetiniam efektyvumui pasiekti, atliko projektavimo darbus pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas, parengė statinių statybos techninį projektą, iš užsakovo ekspertizės įmonės gavo techninio projekto ekspertizės aktą, gavo statybą leidžiantį dokumentą. Atsakovė nesutiko su ieškovės 2015-10-26 atliktu priešpriešiniu įskaitymu į atsakovei pagal projektavimo sutartį mokėtiną kainą, kaip ir su trečiojo asmens esą atliktu 9 698,15 Eur įskaitymu. Vilniaus miesto apylinkės teise yra išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-759-723/2016 pagal atsakovės ieškinį G. B. dėl 24 314,44 Eur skolos pagal Projektavimo sutartį priteisimo. Nurodyto dydžio reikalavimą atsakovė trečiajam asmeniui pareiškė neatsižvelgusi į tariamai 2015-10-26 ieškovės ir G. B. atliktus priešpriešinius įskaitymus.
  4. Nurodė, kad atsakovės vėlavimas buvo įtakotas Projektavimo sutarties užsakovo – G. B. veiksmų ( neveikimo). Projektavimo sutarties eigoje jis įvykdė eilę pažeidimų: vėlavo gauti projektavimo sąlygas, delsė pateikti atsakovui galutinai suformuluotą techninę užduotį statinio projektavimui (pateikė tik 2015-06-19), projektavimo darbų eigoje keitė sprendimus ir delsė patvirtinti jam pasiūlytus sprendinius. Atsakovei pavėlavus įvykdyti prievolės dėl trečiojo asmens G. B. kaltės reikalauti netesybų ieškovė neturi pagrindo, o jei teismas manytų, kad termino praleidimą sąlygojo mišri sutarties šalių kaltė, kyla pagrindas atsakovės sutartinę atsakomybę sumažinti arba atleisti iš viso nuo atsakomybės. Skaičiuodama pagal nuomos sutartį mokėtinus delspinigius ieškovė ne visais atvejais teisingai nurodė sutartinių netesybų dydį, o vienu atveju nepagrįstai sumokėjo net 11 kartų didesnes netesybas, nei priklausytų pagal sutartį. Pagal 2015-10-25 su UAB „Amber Group“ sudarytą nuomos sutartį netesybos už vieną vėlavimo dieną sudaro 600 Eur. Tuo tarpu iš 2015-10-25 nuomos sutarties matyti, kad vieno mėnesio nuomos mokestis sudaro 6 000 Eur, todėl už vieną dieną mokėtina nuoma sudaro tik 200 Eur. Pagal su UAB „Amber Cargo“ 2015-03-16 pasirašytą sutartį vienos dienos netesybos sudaro 27,90 Eur. Ieškovė nurodė, kad sumokėjo nuomininkui 4 470,96 Eur, tačiau už 14 dienų reikėjo sumokėti viso 390,60 Eur, todėl 4 080,36 Eur sumokėta nepagrįstai ir nelaikytini nuostoliais. Ieškovė, mokėdama sutartines netesybas, yra sumokėjusi 10 780,63 Eur. Įvertinant, kad UAB „Amber Cargo“ ieškovė be pagrindo yra permokėjo 4 080,36 Eur, faktiškai patirti nuostoliai sudaro 6 700,27 Eur.
  5. Atsakovė nurodė, kad teismui nusprendus , jog atsakovei kyla civilinė atsakomybė, yra pagrindas netesybas mažinti. 2015-04-30 šalių sudaryto Projektavimo sutarties pakeitimo Nr.1 priedas Nr.1 nustato, kad už vėlavimą atlikti darbus atsakovei kyla pareiga mokėti delspinigius, kurių dydis svyruoja nuo 50 Eur iki 1 000 Eur už uždelstą dieną. Tokios netesybos nustatytos tik atsakovės atžvilgiu, o užsakovo G. B. sutartinė civilinė atsakomybė apsiriboja vos 0,02 proc. nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigiais už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties nuostatos įtvirtina neprotingai dideles baudines atsakovei taikytinas netesybas ir akivaizdžią sutarties šalių teisių ir pareigų disproporciją.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
  1. Kauno apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės ieškovei 17 886 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 17 886 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinio reikalavimų netenkino; priteisė iš atsakovės ieškovei 371 Eur žyminio mokesčio; priteisė iš ieškovės atsakovei 962 Eur atstovavimo išlaidoms apmokėti.
  2. Teismas ieškovės reikalavimą dėl nuostolių priteisimo atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Teismas nustatė, kad ieškovė sumokėjo 652,40 Eur už techninio projekto kopijavimo paslaugas bei 1 752,20 Eur už techninio elektros projekto Nr. EK15-01830-TP Minsko pl. 3 Vilnius parengimą ir šias sumas prašo priteisti iš atsakovės. Teismas sutiko su atsakovės pozicija, jog šiuo atveju atsakovei nekilo sutartinė prievolė, nes nei vienu pasirašytu susitarimu atsakovė nebuvo įsipareigojusi parengti techninio projekto, todėl jai negali kilti prievolė apmokėti už jo parengimą ir kopijavimo paslaugas. Ši aplinkybė yra nustatyta ir Vilniaus apygardos teismo 2016-10-29 nutartyje, nagrinėjant civilinę bylą Nr. eA2-2282-661/2016, kurią teismas vertino kaip prejudicinę.
  3. Teismas nustatė, jog projektavimo darbų vėlavimą sąlygojo ne tik atsakovės, bet ir trečiojo asmens G. B. neveikimas. Atsakovė yra atlikusi visus šalių sutartus darbus. Teismo vertinimu reikalavimas priteisti 35 771,97 Eur delspinigių sudaro beveik pusę atliktų darbų pagal Projektavimo sutartį kainos (71 166,15 Eur), todėl teismas ieškovės prašomą priteisti netesybų sumą sumažino per pusę ir ieškovei priteisė 17 886 Eur sumą, kurią teismas vertino kaip atitinkančią kertinius civilinės teisės principus – protingumo, sąžiningumo bei teisingumo ( CPK 185 str., CK 6.258 str.3 d.).

   6

 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai argumentai
  1. Apeliaciniame skunde ieškovės atstovė prašė Kauno apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. sprendimą pakeisti dalyje dėl 17 0886 Eur delspinigių priteisimo ir patenkinti ieškovės ieškinį dalyje dėl prašomų priteisti netesybų pilna apimtimi; priteisti iš atsakovės ieškovei bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, t. y. 402 Eur žyminį mokestį ir 1 210 Eur išlaidas už teisinių paslaugų suteikimą. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:
   1. Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas;
   2. Teismas konstatuodamas, kad projektavimo darbų atlikimo vėlavimą sąlygojo ne tik atsakovės, bet ir trečiojo asmens neveikimas, netinkamai taikė normas, reglamentuojančias kaltę, kaip sutartinės atsakomybės sąlygą, nevertino šalių kaltės įtakos projektavimo darbų atlikimo vėlavimui. Teismas turėjo pareigą įvertinti, kiek tokie veiksmai / neveikimas galėjo lemti nesavalaikį projektavimo darbų atlikimą, teismas nevertino šalių padarytų sutartinių pažeidimų sunkumo;
   3. Teismas, sumažindamas ieškovės prašomas priteisti netesybas (dalį susidariusių delspinigių) per pusę (neišnagrinėjęs byloje esančių įrodymų visumos, neatsižvelgęs į atsakovės veiksmus vėluojant atlikti projektavimo darbus ir nevertindamas ieškovės jau patirtų nuostolių dydžio), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, reglamentuojančios skolininko sutartinės atsakomybės mažinimą;
   4. Teismas savo sprendimo sumažinti netesybas nemotyvavo, apsiribojo konstatavimu, kad atsakovė yra atlikusi visus darbus, o ieškovės prašomos priteisti netesybos sudaro beveik pusę atliktų darbų kainos. Teismas neargumentavo savo sprendimo ir nenurodė, kuriuo pagrindu sumažino prašomas priteisti netesybas per pusę.
  2. Apeliaciniame skunde atsakovės atstovas prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. sprendimo dalį, kurioje nuspręsta priteisti iš atsakovės ieškovei 17 886 Eur netesybų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 17 886 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; priteisti iš ieškovės atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:
   1. Ieškovė savo reikalavimą dėl 35 771,97 Eur netesybų priteisimo grindė vieninteliu įrodymu į bylą pateiktu eksperto S. M. ekspertinio tyrimo aktu Nr. 16-17, kuriame teigiama, kad atsakovės nurodytos darbų pagal projektavimo sutartį atlikimo vėlavimo priežastys nėra pagrįstos ir kad jos negalėjo įtakoti projektavimo darbų vėlavimo. Teismas nors ir konstatavo, kad kai kuriose dalyse nesutinka su eksperto išvadomis, bet pagrinde rėmėsi šiuo ekspertiniu aktu, priteisdamas ieškovei ½ dalį prašytų netesybų sumos. Atsakovės nuomone, šioje dalyje teismas padarė aiškią įrodymų vertinimo klaidą. Vertindamas projektavimo darbų vėlavimo priežastis, ekspertas tyrė tik tuos dokumentus, kuriuos jo žiniai pateikė išskirtinai ieškovė, t. y. tyrimui buvo pateikti subjektyviai atrinkti tik ieškovės pozicijai naudingi dokumentai, neatskleidžiant ieškovei nepalankių duomenų. Ekspertas, pasisakydamas kas kaltas dėl projektavimo veiksmų vėlavimo ir kurios sutarties šalies veiksmai sąlygojo nuostolius, išėjo už eksperto kompetencijos ribų, nes priežastinis ryšys yra teisinė, o ne biologinė ar fizikinė kategorija ir dėl priežastinio ryšio sprendžia teismas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ekspertui S. M. išduoti atestatai nesuteikia teisės šiam ekspertui atlikti ypatingo statinio projekto konstrukcijų dalies ekspertizes ir ypatingo statinio projekto konstrukcijų ekspertizes;
   2. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad dėl projektavimo darbų galutinio termino yra vienodai kaltos abi sutarties šalys. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad projektavimo sutarties eigoje užsakovas G. B. įvykdė eilę pažeidimų: vėlavo gauti projektavimo sąlygas; delsė pateikti atsakovei galutinai suformuluotą techninę užduotį statinio projektavimui; projektavimo darbų vykdymo eigoje keitė sprendimus ir delsė patvirtinti jam pasiūlytus sprendinius; atsakovės parengtą techninį projektą 2015-07-10 dieną pateikus ekspertavimui, užsakovas pakeitė projektavimo užduotį dalyje dėl lauko inžinerinių tinklų, todėl techninį projektą atsakovei teko koreguoti ir iš naujo derinti su valstybinėmis institucijomis; pateikė atsakovei klaidingą žemės sklypo toponuotrauką, dėl ko atsakovė negalėjo tinkamai vykdyti techninio projekto rengimo darbų, todėl sektina išvada, kad sutartyje nustatytų terminų praleidimas iš atsakovės pusės buvo sąlygotas išimtinai pačio užsakovo veiksmų (ir neveikimo). Ieškovė negali remtis aplinkybe, kad atsakovė darbus atliko pažeisdama jų atlikimo terminus, ir reikalauti atlyginti nuostolius, nes būtent trečiasis asmuo (užsakovas) pirmasis pažeidė savo sutartines pareigas;
   3. Byloje surinkti įrodymai nepateisina Sutarties pagrindu iš atsakovės reikalaujamų priteisti netesybų dydžio;
   4. Teismas, priteisdamas net 17 886 Eur netesybų sumą, neįvertino, kad ieškovė nuostolių galėjo išvengti, tinkamai įvertinusi faktinę situaciją, atsakovės vėlavimą laiku atlikti įsipareigojimus pagal Sutartį iš esmės sąlygojo kitos sutarties šalies trečiojo asmens G. B. netinkamas vykdymas, netesybų suma sudaro daugiau kaip 2/3 Sutarties kainos, o atsakovė yra atlikusi visus sulygtus darbus. Net ir tuo atveju, jei egzistuoja sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei kilti, teismas priteisė neprotingai dideles netesybas ir egzistuoja teisiniai pagrindai netesybų sumą sumažinti.
  3. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovės atstovas prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o atsakovės apeliacinį skundą tenkinti pilnai ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsikirsdamas į apeliacinio skundo motyvus vadovavosi savo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.
  4. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovės atstovė prašė atmesti atsakovės apeliacinį skundą ir patenkinti ieškovės apeliacinį skundą. Nurodė, kad atsakovės nurodyti argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo nustatant šalių kaltę dėl projektavimo darbų atlikimo vėlavimo yra tik gynybinė pozicija, suformuota teisminio bylos nagrinėjimo metu, siekiant išvengti atsakomybės, t. y. netesybų mokėjimo. Be to, atsakovės pozicija yra nenuosekli, nepagrįsta rašytiniais įrodymais, kurie pagrįstų atsakovės teiginius.?
  5. Trečiasis asmuo atsiliepimų į apeliacinius skundus nepateikė.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.
  2. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos mokėti ieškovei delspinigius už projektavimo sutarties terminų pažeidimą.
  3. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).
  4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).
  5. Byloje nustatyta, kad 2014-03-12 trečiasis asmuo G. B. ir atsakovė sudarė Projektavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo sutarta tvarka ir terminais pagal trečiojo asmens pateiktą projektavimo užduotį parengti autoserviso su automatine degaline ( - ) projektavimo darbus. Projektavimo sutarties 6.2.1 p. nurodyta, kad užsakovas kartu su vykdytoju įsipareigoja parengti „Techninio projekto užduotį“.
  6. 2015-04-30 Sutarties šalys sudarė sutarties pakeitimą Nr.1, o Priede Nr. 1 buvo detalizuota Sutarties objekto kaina, atlikimo terminai bei atsiskaitymo tvarka. 2015-04-30 Projektavimo Sutarties pakeitimo 6 p. buvo numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nurodyta tvarka, terminais pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį atlikti žemės sklypo detaliojo plano koregavimo bei įteisinimo procedūras, parengti žemės sklype esančių statinių griovimo projektą bei nustatyta tvarka gauti rašytinį pritarimą griovimo projektui, atlikti projektuojamų prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių ( - ) pastatų priešprojektinių alternatyvų paiešką energetiniam efektyvumui pasiekti, parengti Prekybos paskirties paslaugų paskirties statinių ( - ) statybos projektą, įskaitant visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrų atlikimą, iš Užsakovo nurodytos ekspertizės įmonės gauti bendrosios projekto ekspertizės aktą, statybos darbams atlikti gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti statomų statinių projekto vykdymo priežiūrą. Atsakovės įsipareigojimai dėl projekto valdymo ir techninės priežiūros buvo numatyti 2014-03-12 Sutarties 1.2.5. punkte. Ir nors 2015-04-30 Sutarties pakeitimo Nr. 1 2 punkte buvo nurodyta, jog šis (1.2.5 p.) yra panaikinamas, tačiau šio susitarimo 6 dalies 1.2.8. punktu buvo reglamentuota, jog „Viso projekto įgyvendinimo metu Vykdytojas privalo atlikti projekto valdymo funkcijas“.
  7. 2015-10-20 reikalavimo perleidimo sutartimi G. B. perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovę, kylančias iš Sutarties, įskaitant ir teises į netesybas bei visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Projektavimo sutarties pakeitimo priede Nr. 1 nurodyta, kad projektuojamų prekybos paskirties ir paslaugų paskirties statinių priešprojektinių alternatyvų paieškos energetiniam efektyvumui pasiekti turėjo būti atliktos iki 2015-04-21, o darbai atlikti 2015-06-09 t.y. pavėlavus 49 dienas, už tai numatyti delspinigiai po 100 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną, iš viso 4900 Eur. Bendrosios ekspertizės aktas turėjo būti pateiktas iki 2015-07-12, tačiau pateiktas 2015-09-08 t.y. 58 dienomis vėliau, numatyti delspinigiai po 100 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną, ieškovė priskaičiavo 5 800 Eur. Statybą leidžiantis dokumentas turėjo būti pateiktas iki 2015-08-26, tačiau pateiktas 2015-10- 15 t.y. pavėluota 49 dienas, numatyti delspinigiai po 1 000 Eur už kiekvieną dieną, ieškovė priskaičiavo 49 000 Eur. Iš priskaičiuotų delspinigių 59 700 sumos ieškovė išskaitė 9 698,15 Eur bei 14 229,88 Eur ir prašė priteisti 35 771,97 Eur.
  8. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės apeliacinio skundo argumentu, kad nors Projektavimo sutarties 6.2.1 punktu užsakovas G. B. įsipareigojo kartu su atsakovu parengti techninio projekto užduotį ir šalys įpareigotos bendradarbiauti rengiant projektavimo užduotį, tačiau sutartyje bendradarbiavimo tvarka nebuvo detalizuota, šalys tarpusavio įsipareigojimus dėl projektavimo užduoties rengimo derino ir nustatinėjo sutarties vykdymo eigoje priimamais susitarimais, o 2015-04-30 pakeitus projektavimo užduotį, rūpintis projekto valdymu buvo įsipareigojęs pats užsakovas G. B.. Tokia išvada darytina, nes G. B. savarankiškai atliko su projekto valdymu susijusius veiksmus: kreipėsi į savivaldybę dėl papildomų automobilių stovėjimo vietų, kreipėsi į AB „Teo“ dėl interneto sąlygų išdavimo, tvarkė reikalus AB „Lesto“ dėl elektros prisijungimo sąlygų, teikė prašymą AB „Lietuvos dujos“ dėl prisijungimo sąlygų ir rūpinosi sąlygų gavimu, tvarkė reikalus Nacionalinėje žemės tarnyboje dėl siurblinės vietos, kreipėsi ir gavo sutikimus vandenų infiltracijai valstybinėje žemėje iš savivaldybės ir Nacionalinės žemės tarnybos, derino inžinerinius tinklus su Nacionaline žemės tarnyba, derino projektuojamo pastato fasado sprendinius su būsimu pastato nuomininku UAB „Norfos mažmena“.
  9. Kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas, projektavimo darbų vėlavimą sąlygojo trečiojo asmens G. B. neveikimas. Teismas nustatė, kad techninio projekto užduotis atsakovei buvo pateikta tik 2015-06-19 t.y. praėjus 50 dienų nuo Projektavimo sutarties pakeitimo Nr.1 pasirašymo ( 2015-04-30). Iš 2015-02-13 vykusio pasitarimo Nr.1 protokolo matyti, kad pasitarimo metu trečiasis asmuo G. B. informavo, kad užduoties kopija bus pateikta iki 2015-02-18 ir įsipareigojo iki 2015-02-18 pateikti visų su Sutarties įgyvendinimu susijusių dokumentų kopijas arba pateikti prieigą prie jų elektroninėje erdvėje, tačiau pateikė tik 2015-06-19. Darytina išvada, kad atsakovui negavus iš užsakovo visų pradinių duomenų ir projektavimo užduoties, projektavimo darbų vykdymas yra negalimas.
  10. Pagal 2014-03-12 Projektavimo sutarties 1.1.p. atsakovė turėjo pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį atlikti Autoserviso su sandėliu ir automatine degaline Minsko pl. 3 Vilniuje projektavimo darbus. Tuo tikslu užsakovas G. B. 2015-01-08 išdavė atsakovei notaro patvirtintą įgaliojimą tvarkant būtent su autoservisu ir degaline susijusius reikalus. 2015-04-30 pakeitus projektavimo sutartį, pagal kurią buvo pakeista ir projektuojamų objektų paskirtis į parduotuvę su autoserviso ir ofiso patalpomis, atsakovei turėjo būti išduotas ir naujas įgaliojimas tvarkyti jau su šių objektų projektavimu susijusius reikalus. Užsakovui (G. B.) nepasirūpinus nauju įgaliojimu rūpintis projektavimo sąlygų gavimu atsakovė neturėjo nei įgaliojimų, nei teisinio pagrindo t.y. negalėjo būti projekto valdytoju, atstovaudama G. B. santykiuose su valstybės institucijomis ar santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis.
  11. Atsakovė kartu su 2016-08-22 rašytinais paaiškinimais pateikė 2015-07-21 elektroninį laišką užsakovui G. B., kuris patvirtina, kad G. B. pakeitė sprendinius dėl lietaus vandens filtracijos. 2015-05-13 elektroniniu laišku atsakovė informavo užsakovą, kad užsakovo pageidaujamas lietaus nuotekų nuvedimas į teritoriją už sklypo ribų negalimas, kadangi prieštarauja detaliajam planui. Atsakovei parengus techninį projektą pagal detaliojo plano sprendinius, o užsakovui pareikalavus pakeisti infiltracijos įrenginių sprendinį, atsakovė buvo priversta koreguoti suvestinį tinklų planą, kurį jau buvo suderinusi su visomis institucijomis, bei jį perderinti iš naujo, kas užvilkino projektavimo darbų atlikimą.
  12. Pagal Projektavimo sutarties 1.3 punktą užsakovo pareiga buvo pateikti toponuotrauką. Byloje šalys patvirtino, kad užsakovo G. B. atsakovui pateikta pradinė toponuotrauka buvo su trūkumais. Į bylą pateikti 2015-06-02, 2015-06-09, 2015-06-16 vykusių pasitarimų protokolai patvirtina, kad užsakovas įsipareigojo pateikti atsakovei tikslią toponuotrauką iki 2015-06-11, o vėliau – iki 2015-06-17. Iš 2015-06-09 pasitarimo protokolo matosi, kad jame buvo konstatuota, kad užsakovo pateikta topografinė nuotrauka klaidinga, nurodant, kad teritorijos aukščių paklaida + - 15 cm, turi būti pateikta patikslinta ir suderinta. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad toponuotraukos trūkumai trukdė projektuotojui tinkamai atlikti projektavimo darbus bei tiesiogiai įtakojo jų pavėluotą vykdymą.
  13. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą, jog dėl projektavimo darbų galutinio termino yra vienodai kaltos abi sutarties šalys. Nors ieškovės apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nevertino šalių padarytų sutartinių pažeidimų sunkumo, tačiau byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad projektavimo sutarties eigoje užsakovas G. B. įvykdė eilę pažeidimų: vėlavo gauti projektavimo sąlygas; delsė pateikti atsakovei galutinai suformuluotą techninę užduotį statinio projektavimui; projektavimo darbų vykdymo eigoje keitė sprendimus ir delsė patvirtinti jam pasiūlytus sprendinius; užsakovas pakeitė projektavimo užduotį dalyje dėl lauko inžinerinių tinklų, todėl techninį projektą atsakovei teko koreguoti ir iš naujo derinti su valstybinėmis institucijomis; pateikė atsakovei klaidingą žemės sklypo toponuotrauką, dėl ko atsakovė negalėjo tinkamai vykdyti techninio projekto rengimo darbų, todėl šių duomenų pagrindu darytina išvada, kad sutartyje nustatytų terminų praleidimas iš atsakovės pusės buvo sąlygotas pirmiausiai užsakovo Sutarties nesilaikymu.
  14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-517/2010 išaiškino, kad sprendžiant dėl sutarties neįvykdžiusio skolininko atsakomybės, turi būti įvertinti sutarties neįvykdymui turėję įtakos kitos sutarties šalies veiksmai: pagal CK 6.206 straipsnį viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo ar kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai tenka. Nagrinėjamojoje byloje aukščiau aptartų duomenų pagrindu darytina išvada, kad sutartyje numatyti projektavimo darbai negalėjo būti atlikti nustatytais terminais, nes pirmasis sutarties sąlygas pažeidė užsakovas G. B., kuris laiku neperdavė atsakovei projektavimo dokumentų. Dėl šios priežasties ieškovė negali remtis aplinkybe, kad atsakovė atliko darbus pažeisdama jų atlikimo terminus. Kadangi G. B. laiku neperduodamas projektavimo užduoties, pirmasis pažeidė Sutartį, kas sąlygojo vėliau atsakovo Sutartyje numatytų terminų nesilaikymą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo iš atsakovės priteisti delspinigius už Sutartyje numatytų terminų pažeidimą. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis CK 6.259 straipsnio 1 dalimi atsakovė atleistina nuo atsakomybės.
  15. Pagal 2015-04-30 Projektavimo sutarties pakeitimo priedą Nr. 1, statybas leidžiantį dokumentą atsakovė privalėjo gauti iki 2015-08-26, Statybos leidimas buvo gautas 2015-10-15. Kadangi statybą leidžiančio dokumento gavimas vėlavo 49 dienas ir tai įtakojo patalpų statybos ir įrengimo terminus, ieškovė, sudarydama nuomos sutartis įtraukdavo sąlygą, kad patalpos nuomininkams bus perduotos iki 2016-03-01 arba iki 2016-05-01, o laiku patalpų neperdavusi sutartimis įsipareigojo mokėti ženklias netesybas. Kaip nurodo ieškovė apeliaciniame skunde, ieškovė šiai dienai yra patyrusi 27 579,58 Eur nuostolių dėl to, kad dėl atsakovo kaltės vėluojant atlikti projektavimo darbus, ieškovė vėlavo perduoti patalpas nuomininkams pagal sudarytas nuomos sutartis. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2015-10-21, 2015-10-25, 2016-01-21, 2016-01-14, 2016-02-04 sudarydama nuomos sutartis su juridiniais asmenimis ir žinodama, kad jau yra pavėluota gauti statybos leidimą, ieškovė kaip apdairus verslininkas, turėjo galimybę įvertinti faktiškai susidariusią situaciją ir jos pagrindu vėlinti patalpų perdavimo nuomininkams datą bei keisti sutarčių sąlygas, numatančias vėlavimo atveju nuomininkams mokėtinų netesybų dydį. Ieškovei šių veiksmų nesiėmus, darytina išvada, kad nurodytas nuomos sutartis jose nustatytomis sąlygomis ieškovė sudarė apdairiai neįvertinusi realios situacijos, todėl yra pati atsakinga už dėl vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus nuomininkams mokėtinas netesybas.
  16. Aukščiau aptartų aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad Sutartyje numatyti projektavimo darbai negalėjo būti atlikti nustatytais terminais, nes pirmasis Sutarties sąlygas pažeidė tretysis asmuo G. B., kuris laiku neperdavė atsakovei projektavimo užduoties, kas sąlygojo atsakovės Sutarties terminų pažeidimą, todėl iš atsakovės priteisti delspinigius nėra pagrindo. Dėl to atsakovės apeliacinį skundą yra pagrindas patenkinti, teismo sprendimą iš dalies panaikinti ir ieškovės ieškinį dėl delspinigių priteisimo atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).
  17. Kadangi ieškinio pareiškimas dėl delspinigių priteisimo atmetamas, todėl yra pagrindas iš ieškovės atsakovei priteisti jos turėtas 1815 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme (el. bylos 2016-11-14 DOK-28480). Taip pat patenkinus atsakovės apeliacinį skundą jai priteistina iš ieškovės 402 Eur sumokėto žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą (CPK 93 str., 98 str.)

8Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

9Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovės UAB „ICS projectus group“ įm. k. 302804483 ieškovei UAB „Minsko 3“ įm. k. 3040481515 17 886 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai) delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 17 886 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šioje reikalavimo dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

10Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovės UAB „ICS projectus group“ įm .k. 302804483 ieškovei UAB „Minsko 3“ įm. k. 304048515 371 Eur žyminio mokesčio.

11Iš ieškovės UAB „Minsko 3“ įm. k. 304048515 atsakovei UAB „ICS projectus group“ įm. k. 302804483 priteistas 962 Eur atstovavimo išlaidas pirmosios instancijos teisme padidinti iki 1815 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiolika eurų).

12Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

13Priteisti iš ieškovės UAB „Minsko 3“ įm. k. 304048515 atsakovei UAB „ICS projectus group“ įm. k. 302804483 402 Eur sumokėto žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai