Byla A-261-2702-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T. K. jos atstovams I. K. ir advokatui Linui Viliui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant D. T. K., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Matininko konsultacijų biuras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – pareiškėjas, apeliantas, Bendrija, SB „Saulėtekis“) kreipėsi į Vilniau apygardos administracinį skundą, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – VĮ RC Vilniaus filialas) 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“; 3) įpareigoti VĮ RC Vilniaus filialą panaikinti 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre; 4) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau  - ir VĮ RC Komisija) 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394, 5) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8Skunde (I t., b.l. 3-13) paaiškino, kad sklypo Nr. ( - ) savininkė D. T. K. įregistravo sklypo kadastrinius duomenis valstybės registre neatlikdama prieš tai jokių suderinimų nei su gretimų sklypų savininkais, nei su Bendrija, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdama jų interesus bei galiojančias teisės normas: įrašytas neteisingas Bendrijos teritorijoje esančio sodo sklypo Nr. ( - ) adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, ( - ) kaimas, nes ( - ) kaimo Vilniaus miesto savivaldybėje nėra; įrašyti neteisingi duomenys dėl sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenų nustatymo; kadastro duomenų byloje UAB „Matininko konsultacijų biuras“ įrašė kitas sodo sklypo Nr. ( - ) ribas ir kampų koordinates nei buvo nustatyta 2006 m. spalio 9 d., nesuderinus su gretimų sklypų savininkais ir Bendrijos pirmininke, kurie neatitiko sklypo Nr. ( - ) privatizavimo schemos ir 2006 metais kadastriniais matavimais suformuotos Bendrijos teritorijos. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklėmis ir atsižvelgdamas į kadastrinius matavimus, įsakymais nustatė Bendrijos sklypų duomenis: 2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1477 nustatė Bendrijos vandenvietės sklypo duomenis (plotas 1 376 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-7), 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė Bendrijos sodo kelių sklypo duomenis (plotas 4 604 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-86) ir 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 keitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1694 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo ( - ) gatvėje duomenų nustatymo“ ir papildė jį 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos teritorijos duomenis – plotas 61 000 kv. m, išorinės ribos, žemės sklypo plane pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-82, teritorijos naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo. Pažymėjo, kad remiantis šiais įsakymais kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos iš valstybės sutarties sudarymo. Vandenvietės valstybinis žemės sklypas buvo suderintas ir užregistruotas Registrų centre, tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) atsisakė sudaryti sodo kelių žemės sklypo nuomos sutartį, šis atsisakymas yra abstraktus, nemotyvuotas ir prieštarauja VAVA įsakymams, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Išimtinai vadovautasi sklypo Nr. ( - ) savininkų D. T. K. ir I. K. interesais, nes kiti kvartalo nariai sutiko. Nurodė, kad valstybinės žemės juosta tarp žemės sklypų Nr. ( - ) nepriskirta nei vienam sklypui, kuriuo naudojasi D. T. K., nes viršija faktiškai privatizuoto žemės sklypo plotus. Atsisakymą parėmė negaliojančiu generaliniu planu, pagal kurį nebuvo privatizuotas nei vienas sodo sklypas. Tuo buvo pažeisti Bendrijos ir jos narių teisės bei teisėti interesai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, yra pagrindas ginti Bendrijos narių interesus teisme.

9Dėl Registrų centro padarytų pažeidimų paaiškino, kad nebuvo patikrintas tikslus žemės sklypo Nr. ( - ) adresas, nes ( - ) kaimo nėra. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti „patikslintų“ ribų žemės sklypą Nr. ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių VAVA savo įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo Nr. ( - ) matavimus, kai atliktuose ir patvirtintuose Bendrijos teritorijos ir jos bendro naudojimo žemės sklypų matavimuose akivaizdu, jog visi Bendrijoje esantys individualūs sodo žemės sklypai yra suskirstyti pagal faktiškai privatizuotus plotus, pažymėti vietoje ir pagal faktiškai privatizuotus plotus parengtame Bendrijos teritorijos plane bei nustatyta tvarka patvirtinti. Teigė, kad Registrų centras nevykdė imperatyvių įstatymų nuostatų, registruodamas žemės sklypą Nr. ( - ) nepatikrino atitinkamų duomenų, ar nėra kliūčių šį sklypą įregistruoti, nes 2007 m. vasario 23 d. įregistruotas žemės sklypas Nr. ( - ) kertasi su Bendruoju teritorijos suplanavimo planu. Įregistruojant žemės sklypą Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, kuris patvirtintų naudojus sklypo Nr. ( - ) plano parengimui Bendrijos valdybos (ir kitų institucijų) patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir buvus jį suderintą su Bendrijos valdybos pirmininku. Bendrijai skirta mėgėjiškų sodų teritorija yra suformuota 2006 m. liepą savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atliktais kadastriniais matavimais pagal faktiškai privatizuotus individualių ir bendro naudojimo sklypų plotus, o Bendrijos teritorijos žemės sklypo planas suderintas su Bendrijos valdybos pirmininke, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi bei patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3 3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. Dėl šios priežasties Registrų centras neturėjo jokio pagrindo keisti ir juo labiau įregistruoti žemės sklypą Nr. ( - ), neteisėtai į sklypo plotą įjungiant bendrojo naudojimo žemės juostą, esančią tarp žemės sklypų Nr. ( - ), nepatikrinus, ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

10Patikslintame skunde (III t., b.l. 141-150) pareiškėjas dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nurodė, kad individualūs sodo sklypai Bendrijos nariams parduoti 1992-1993 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“, sklypai tuo metu buvo privatizuojami pagal Bendrijos narių parengtas sklypų schemas, kuriose patys nariai įrašė sklypų matmenis ir plotus, taip pat ir sklypo Nr. ( - ) savininkė D. T. K. savo sklypo schemoje 1993 m. spalio 25 d. (I t., b.l. 62) pati įrašė sklypo kraštinių ilgius bei sklypo plotą – 632 kv. m, o tokią sklypo Nr. ( - ) schemą kaip teisingą savo parašu patvirtino tuometinis Bendrijos pirmininkas Z. K.. Taigi trečiojo suinteresuotojo asmens – D. T. K. 2009 m. kovo 3 d. papildomuose paaiškinimuose neteisingai nurodyta, kad Bendrijos žemės sklypai privatizuoti 1995 m. pagal Žemės reformos įstatymą, vadovaujantis Bendrijos žemės sklypų bendruoju planu. D. T. K. pateikė teismui dalį topografinio brėžinio kaip galiojantį Bendrijos bendrąjį planą (III t., b.l. 131), nors tai yra tik ištrauka iš 1979 m. topografinio plano „Lietuvos Respublikinės profesinių sąjungų tarybos kolektyviniai sodai“. Minėtu planu nesivadovauta privatizuojant sodo sklypus, o šiame brėžinyje nurodytų sklypų matmenys neatitinka faktiškai privatizuotų. Bendrija pirmą kartą 2006 m. organizavo sklypų kadastrinių matavimų atlikimą natūroje, pamatuotų sklypų ribas vietoje pažymint riboženkliais. Sklypų matavimo metu, pirmą kartą nuo jų privatizavimo, natūroje nustatytos ir sklypo Nr. ( - ) ribos bei plotas. Kadangi sklypas Nr. ( - ) buvo suformuotas 2005 m. pagal tikslius kadastrinius matavimus ir iki visų Bendrijos sklypų matavimų 2006 m. buvo įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre, sklypo Nr. ( - ) matmenys Bendrijos teritorijos žemės sklypo plane buvo nurodyti tokie, kad atitiktų privatizuotą, nuosavybės dokumentuose nurodytą, 632 kv. m plotą. Pažymėjus kitų sklypų ribas pagal jų privatizuotus plotus, tarp 2005 m. užregistruoto sklypo Nr. ( - ) ir sklypo Nr. ( - ) liko neprivatizuota žemės juosta, kuri buvo pažymėta linijomis ir skaičiais 7-8-9-10 (III t., b.l. 18) ir priskirta bendrojo naudojimo sodo kelių sklypui, kaip Bendrijos bendrojo naudojimo teritorija. Savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694, 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 ir 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2465 nustatė ir patvirtino Bendrijos sodo kelių sklypo ribų planą, kuriuo buvo įtvirtinta taškais 7-8-9-10 ir linijomis tarp sklypų Nr. ( - ) esanti neprivatizuota bendro naudojimo teritorija, Vilniaus apskrities viršininkas 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtino Bendrijos teritorijos planą, parengtą remiantis įsakymu Nr. 30-1694. Bendrijos teritorijos planas su teritorijoje esančiu sodo kelių sklypo ribų planu 2007 m. vasario 23 d. buvo suderintas Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje. Ginčijamas 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 laikytinas neteisėtu, kadangi prieštarauja ne tik Vilniaus apskrities viršininko, bet ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtiems individualiems administraciniams aktams. Be to, priimant 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3-6856-01 nesivadovauta nei vieninteliu galiojančiu Bendrijos teritorijos planu, patvirtintu Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01, nei D. T. K. sodo sklypo Nr. ( - ) privatizavimo schema. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius atsisakė derinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. matavimus, kadangi, pasikeitus sklypo Nr. ( - ) riboms ir nedalyvavus kviestiniams asmenims, buvo neaišku, ar matuojant ši žemės sklypą nebuvo pažeistos gretimų žemės sklypų ribos. D. T. K. turėjo inicijuoti naujus kadastrinius sklypo matavimus, dalyvaujant gretimų sklypų Nr. ( - ) savininkams bei Bendrijos valdybos pirmininkui, todėl nepašalinus trūkumų, Vilniaus apskrities viršininko administracija neturėjo teisės vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus prašymu bei priimti ginčijamą įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Remiantis Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punktu, tik bendrijos narių susirinkimas turi teisę spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus, todėl skundžiamu 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 priskyrus bendrojo naudojimo teritoriją, esančią tarp sklypų Nr. ( - ), D. T. K. žemės sklypui, pažeistos imperatyvios Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatos bei spręstas Bendrijos kompetencijai priskirtas klausimas. Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 viršijo savo kompetenciją ir priėmė individualų administracinį aktą, kurio priėmimas (kadastro bylos derinimas) priskirtas žemėtvarkos skyriaus kompetencijai, tokiais veiksmais nepagrįstai suformavo precedentą, jog individualių sodo žemės sklypų kadastro bylos nuo šiol turi būti derinamos sudėtingesne ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais nenustatyta procedūra. 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 patvirtintos sodo sklypo Nr. ( - ) ribos ir gretimybės nebuvo suderintos su gretimų sklypų Nr. ( - ) savininkais ir bendrojo naudojimo sodų kelių sklypo naudotojais – Bendrija: UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte nepagrįstai nurodyta, kad į būsimą ženklinimą neva buvo kviečiami, tačiau neatvyko sklypų Nr. ( - ) savininkai bei Bendrijos valdybos pirmininkė V. V., tačiau kvietimai minėtiems asmenims nebuvo įteikti, tą patvirtina AB Lietuvos pašto filialo Vilniaus apskrities centrinio pašto 2009 m. kovo 4 d. raštas Nr. (16.7-16)3-1711 (III t., b.l. 156). Vienas iš 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 priėmimo pagrindų buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštas Nr. 3IN-K-1095, K-1095/2-1540 „Dėl K. prašymo“, nors minėto rašto Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius neprivalėjo vykdyti, kadangi nėra Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys.

11Dėl Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724 panaikinimo ir įpareigojimo panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), patikslintų duomenų registravimą Nekilnojamojo turto registre nurodė, kad ( - ) kaimo Vilniaus mieste nėra, juo labiau jis negalėtų būti apjungtas sodininkų bendrijos teritorijos, tai patvirtina ir Registrų centro skelbiama informacija: Adresų registre nurodoma ne ( - ) k., bet ( - ) g. Taigi Registrų centro Vilniaus filialas net nepatikrino tikslaus sodo žemės sklypo Nr. ( - ) adreso ir užregistravo sodo sklypą Nr. ( - ) net ne anksčiau buvusiu jo adresu (Vilniaus rajonas, ( - ) kaimas), o neegzistuojančiu Vilniaus mieste adresu (Vilniaus miestas, ( - ) kaimas, SB „Saulėtekis“). Esant teisėtiems ir patvirtintiems matavimams, su kuriais sutiko ir Bendrijos nariai, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti kitokių, nei buvo nustatyta 2006 m. atliktais kadastriniais matavimais ir pažymėtų riboženkliais „patikslintų“ ribų individualų sodo sklypą Nr. ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo Nr. ( - ) matavimus. Pagal Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2007 m. vasario 23 d. patikrintą ir suderintą bei Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu patvirtintą Bendrijos teritorijos žemės sklypo planą įregistruotas sodo žemės sklypas Nr. ( - ) kertasi su Bendrijos teritorijos suplanavimo planu (patikslintais mėgėjiško sodo teritorijos kadastro duomenimis), kuriame tarp žemės sklypų Nr. ( - ) nustatyta 0,39 m (šalia kelio) bendro naudojimo žemės juosta, kuri teisėtai priskirta sodo kelių žemės sklypui, nes viršija greta esančių sklypų Nr. ( - ) privatizuotus individualių sodo sklypų plotus. Išmatavus privatizuoto sklypo Nr. ( - ) plotą bei atsižvelgus į tai, kad sklypo Nr. ( - ) plotas ir ribos buvo nustatytos iki 2006 m. atliktų Bendrijos teritorijos sklypų tikslių kadastrinių matavimų ir nustatyta tvarka užregistruotos Registrų centre, nustačius laisvą neprivatizuotą teritoriją tarp sklypų Nr. ( - ) ši buvo priskirta prie sodo kelių sklypo, kaip viršijanti gretimų sklypų faktiškai privatizuotus plotus. Registrų centro Vilniaus filialas nevykdė imperatyvių įstatymo nuostatų, t. y. įregistravo žemės sklypą Nr. ( - ), nors 2007 m. vasario 26 d. rašte Nr. IN(5.1.15.)-7032 nurodė, kad geodeziškai permatuotos sklypo Nr. ( - ) ribos dengiasi su Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypo ribomis, todėl UAB „Matininko konsultacijų biuras“ buvo pateikta išankstinio plano patikrinimo išvada su nustatytais trūkumais, tačiau trūkumų nepašalinus, sklypo Nr. ( - ) planas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre. Įregistruojant žemės sklypą Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, patvirtinančio, jog sklypo Nr. ( - ) planas parengtas naudojant Bendrijos valdybos ir Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir suderintas su Bendrijos valdybos pirmininku, kitais gretimybių savininkais ir naudotojais, todėl toks neteisėtas žemės sklypo Nr. ( - ) įregistravimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas ir tinkamas savo pareigų neatlikimas. Sklypo Nr. ( - ) ribų ir gretimybių pakeitimas, nesilaikant Bendrijos teritorijos plano, sukėlė neigiamas teisines pasekmes Bendrijos teritorijos planą atitinkančių sklypų savininkams: jie negali suformuoti ir Registrų centre įregistruoti privatizuotų sklypų pagal Bendrijos teritorijos planą ir nustatytas bei riboženkliais pažymėtas jų sklypų ribas ir gretimybes.

12Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) prašė skundą palikti nenagrinėtą, kadangi pareiškėja nepateikė duomenų, jog ji pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, numatyta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, patįslintą skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime į skundą (I t., b.l. 127-128) ir į patikslintą skundą (IV t., b.l. 12-16) nurodė, kad 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais, t. y. Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, bei teisės aktų nustatyta tvarka įvykdytais Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus veiksmais, patvirtintais kadastriniais matavimais. Nurodė, kad 2007 m. sausio 9 d. Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje buvo suderintos SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos žemės sklypo išorinės ribos ir plotas. Remiantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei tenkinant Bendrijos 2006 m. gruodžio 21 d. prašymą, buvo parengtas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje nederintos, kadangi, suvedus sodo kelių sklypo taškų koordinates iš SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. sudaryto plano nustatyta, jog ties taškais 7-8-9-10, tarp žemės sklypų Nr. ( - ), palikta apie 11 kv. m bendro naudojimo žemės juosta, tačiau Bendrijos generaliniame plane bei žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemose ji nenumatyta. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“, norint išsinuomoti valstybinį bendro naudojimo žemės sklypą, nesuformuotą pagal sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengtas šios bendrijos mėgėjiško sodo teritorijos detalusis planas bei jame suformuotas išnuomojamas bendrojo naudojimo valstybinės žemės plotas atliekant šio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007 m. balandžio 23 d. raštu Nr. S20-793 atsisakė suderinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. atliktus žemės sklypo, esančio ( - ) k., sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, sklypo Nr. ( - ), Vilniuje, kadastrinius matavimus, kadangi žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte nėra suderinimų su gretimų žemės sklypų savininkais. Nacionalinė žemės tarnyba 2007 m. balandžio 12 d. rašte Nr. 4B-(12.2)-435 (II t., b.l. 168-169) nurodė, kad, įvertinus Bendrijos sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemas, nustatyta, jog bendro naudojimo juosta tarp sklypų Nr. ( - ), skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, nenumatyta nei generaliniame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane, nei sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemose, kad pagal Registrų centro pateiktas perskaičiuotas žemės sklypo Nr. ( - ) ribų posūkio koordinates valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje ir D. T. K. įgalioto I. K. pateiktą žemės sklypo Nr. ( - ) planą nustatyta, jog bendrų riboženklių koordinačių skirtumas mažesnis kaip 0,1 m, žemės sklypo Nr. ( - ) vakarinė riba sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo Nr. ( - ) rytine riba. Žemės ūkio ministerijoje 2007 m. birželio 5 d. įvykusiame pasitarime dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atliktų kadastrinių matavimų, įvertinus pateiktą medžiagą – sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ generalinį planą, žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemas, konstatuota, kad nurodytuose dokumentuose nenumatyta bendro naudojimo juosta tarp sklypų Nr. ( - ), skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, taip pat nustatyta, kad kadastrinių matavimų byloje yra fiksuotas faktas, jog V. V. buvo kviesta dalyvauti 2007 m. sausio 22 d. atliekant žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, tačiau neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo. Pasitarimo metu konstatuota ir tai, kad D. T. K. nuosavybės teise priklausančio Bendrijos žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų dokumentai turėtų būti derinami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, o faktas, kad žemės sklypo Nr. ( - ) ribų paženklinimo-parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) savininkės V. V. parašo, nėra ir negali būti pagrindas minėtai bylai atmesti, kadangi, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007 m. birželio 20 d. suderino UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. parengtą D. T. K. priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, ( - ) g., Vilniuje, planą.

14Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į patikslintą skundą (IV t., b.l. 23) paaiškino, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 30 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas pateikė reikalavimą dėl Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 394 panaikinimo praleidęs teisės aktų nustatytą apskundimo terminą, todėl administracinė byla dėl sprendimo Nr. 394 panaikinimo turi būti nutraukta.

15Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas su pareiškėjo reikalavimais nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstus ir taikyti ABTĮ 101 straipsnio ar 103 straipsnio nuostatas, nes skundas pateiktas nesilaikant išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos.

16Atsiliepime į skundą ir patikslintą skundą (I t., b.l. 133-137; III t., b.l. 181-182) paaiškino, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, nes D. T. K. prašymas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus jai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis, tiek su prašymu pateikti dokumentai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimus, todėl buvo tinkamas pagrindas įrašyti pakeistus D. T. K. žemės sklypo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 punkte pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų ar jų pakeitimo įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, taigi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nėra numatyta pareiga tikrinti pateikto dokumento atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, o tikrindamas žemės sklypo planą, šis tvarkytojas turi įsitikinti, jog jis yra suderintas būtent su žemėtvarkos skyriumi. Paaiškino, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), planas 2007 m. birželio 20 d. buvo suderintas su VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi, tai patvirtina šiame plane esantis pastarosios institucijos spaudas. Pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007 m. sausio 22 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas Nr. ( - ) buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, jog žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Nebuvo nustatytų ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Minėtas įstatymas nenumato šiam tvarkytojui nei pareigos užtikrinti pačių dokumentų, kurių pagrindu įrašomi duomenys į kadastrą, teisėtumo, pagrįstumo, juose pateikiamų duomenų teisingumo, nei atsakomybės už teikiamų dokumentų teisėtumą. Nagrinėjamu atveju duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą apie žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), tarp jų ir duomenys apie šio žemės sklypo adresą, atitinka pateiktus aukščiau išvardintus bei įstatymų nustatyta tvarka suderintus dokumentus, taigi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas pareigą užtikrinti šių duomenų teisingumą įvykdė tinkamai, dėl to negali atsakyti daugiau, nei jo atsakomybės ribas reglamentuoja įstatymas. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato privalomą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, kurios nesilaikymas yra pagrindas administracinę bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtu.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. prašė pareiškėjos skundą dalyje dėl VAVA 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nutraukti, o likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsiliepime į skundą (I t., b.l. 82-90) D. T. K. paaiškino, kad privatizuotu 632 kv. m žemės sklypu Nr. ( - ) naudojosi ir iki privatizacijos, tai yra nuo 1980 m., naudojamo sklypo ribos niekada nebuvo keičiamos, sklype esantys statiniai yra seniai pastatyti ir dėl to niekada nebuvo kilę jokių ginčų iki 2006 metų. UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ atlikti matavimai Registrų centre buvo įregistruoti 2007 m. liepos 16 d., kurie atitiko sklypo faktinę padėtį ir statinių išsidėstymą sklype. 2006 m. liepos mėnesį atliktas Bendrijos žemės sklypų matavimas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-1694 „Dėl SB „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo ( - ) gatvėje duomenų nustatymo“ neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos nurodytų teisės aktų nuostatoms ir yra neteisėti: parengti ne pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas; pažeidžia Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostatas ir jos privačios nuosavybės teises, nes iš jos sklypo ploto atimama 0,3 metro pločio ir 32 metrų ilgio bendro naudojimo žemės juosta negali būti naudojama rekreacijai ar statybai; nebuvo gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduodamos sąlygos rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą; formuojamas žemės sklypas turi būti ne mažesnis kaip 0,04 ha, o suformuojama 0,0009 ha siaura tarp žemės sklypų Nr. ( - ) įsiterpusi juosta, neturi sprendinių poveikio ataskaitos ir suderinimo su ja, turi būti brėžinys su visų susipažinusių asmenų parašais; nesuderintas su Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu ir nepatvirtintas Vilniaus apskrities viršininko įsakymu; ji nesutiko su naujai suformuota bendrojo naudojimosi juosta tarp žemės sklypų Nr. ( - ), šiuo tarpu tarp sklypų naudojasi tik šių sklypų savininkai, o jis netinkamas ne tik pravažiuoti, bet ir praeiti; nenurodytas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis privatus žemės sklypas iš jam 1980 m. skirtų ribų perkeliamas į naujas ribas. Pažymėjo, kad į žemės sklypo Nr. ( - ) paženklinimą 2006 m. spalio 23 d. ir 2007 m. sausio 22 d. gretimų sklypų savininkai neatvyko, neinformavo apie neatvykimo priežastis, pastabų nepateikė ir nepasirašė žemės sklypo Nr. ( - ) ribų paženklinimo parodymo akto. Todėl vadovaujantis Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pagal Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 26 punktą suinteresuoto asmens žemės sklypo Nr. ( - ) savininko buvo galima net ir nekviesti, kadangi aukščiau žemės sklypo Nr. ( - ) vakarinė riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 5) sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo Nr. ( - ) rytine riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 2), t. y. bendra riba sutampa ir buvo šią ribą žymintys riboženkliai. Žemės sklypo Nr. ( - ) privatizavimo schemoje šiaurinės pusės kraštinės ilgis nurodytas 20,2 metro niekada nebuvo skirtas šiam sklypui bei faktiškai naudojamas. Žemės sklypo Nr. ( - ) kadastriniai matavimai atlikti vadovaujantis galiojančiu Bendrijos bendruoju planu, pagal kurį žemės sklypai išsidėstę vienas prieš kitą ir turi bendras sutampančias ribas. Bendrijos žemės sklypų matavimai atlikti 2006 m. liepos mėnesį pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir nebuvo suderintas su Vilniaus žemėtvarkos skyriumi.

19D. T. K. atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą (III t., b.l. 163-170) papildomai paaiškino, kad 1986 m. sausio 20 d. kolektyvinio sodo „Saulėtekis“ plane, pagal kurį buvo vykdoma privatizacija, jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. ( - ) nenustatyta. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2009 m. sausio 14 d. atsakyme pateikė galiojantį SB „Saulėtekis“ bendrąjį planą, kuriame nurodytas sklypų išsidėstymas, t. y. žemės sklypų gretimybės, privatizuoti sklypų plotai, nors kraštinių ilgiai ir nurodyti 20 m x 30 m, tačiau Žemės reformos įstatymas leido privatizuoti iki 0,12 ha ploto žemės sklypus, jeigu yra pakankamai žemės. Todėl šis planas įrodo, kad jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. ( - ) nenustatyta ir jos negali būti. Vykdant Bendrijos žemės sklypų kadastrinius matavimus esantys riboženkliai buvo sunaikinti ir nustatytos naujos žemės sklypų ribos, taip pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatas: iš D. T. K. sklypo paimta 9 kv. m ploto žemės juosta Bendrijos poreikiams, D. T. K. sklypas 0,25 m perkeltas į rytus, į žemės sklypui Nr. ( - ) priklausančią žemę, nustatytos naujos sklypo kraštinės, ir nors sklypo plotas išliko toks pats, tačiau sklypas 0,21 m dengia kelią ir 0,07 m dengia žemės sklypą Nr. 24. Tai, kad tarp sodo sklypų Nr. ( - ) nėra ir nebuvo jokios bendrojo naudojimo teritorijos patvirtina ir sodo sklypo Nr. ( - ), priklausančio V. V., žemės sklypo planas, parengtas remiantis 2005 m. lapkričio 15 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktu, suderintu su Vilniaus m. žemėtvarkos skyriumi 2005 m. gruodžio 7 d., bei Registrų centro Vilniaus filialo 2006 m. rugsėjo 15 d. išvada „Dėl pateikto prašymo atlikti išankstinę patikrą“, kurioje nurodyta, kad pateikto patikrai sklypo Nr. ( - ) ribos kerta sklypo Nr. ( - ), kuris priklauso V. V., ribas, o nenurodyta, kad jos, D. T. K., pateikto sklypo planas kerta sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ribas, ką teigia pareiškėja. Pareiškėja net du kartus buvo kviečiama dalyvauti D. T. K. sklypo ribų paženklinime, kurio metu atliekamas žemės sklypo ribų suderinimas, tačiau neatvyko ir raštu jokių pastabų nepateikė, todėl, remiantis teisės aktų nuostatomis, kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija sutinka su pareiškėjo reikalavimais panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ atliktus kadastrinius matavimus ir Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01.

21Atsiliepime į skundą (V t., b.l. 31-34) paaiškino, kad 2006 metais SB „Saulėtekis“ organizavo bendrijos žemės sklypų kadastrinius matavimus, nes 1992-1993 metais, privatizuojant sodų žemės sklypus, matavimai natūroje nebuvo atlikti ir sklypų ribos pagal faktiškai privatizuotus plotus nebuvo nustatytos. Nė vienas sklypas Bendrijoje nebuvo privatizuotas pagal privatizavimui teiktą Bendrijos topografinį planą. Faktiškai privatizacija vyko pagal skirtingų išmatavimų sklypų schemas, privatizuojant skirtingų plotų žemės sklypus, nefiksuojant natūroje jų kampų koordinačių. Pareiškėjas 2006 m. rugpjūčio 1 d. prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl SB „Saulėtekis“ bendro naudojimo žemės sklypų (vandenvietės, kelių, takų ir bendro naudojimo žemės) žemės nuomos. Atsižvelgiant į šį prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais (2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1477, 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 ir 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865) buvo nustatyti Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypų duomenys. SB „Saulėtekis“ su Miesto plėtros departamento parengtais bendrijos teritorijos ir bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypų dokumentais privalėjo kreiptis į VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl bendrijos išorinių teritorijos ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos sutarčių sudarymo. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atsisakė suderinti ir įregistruoti bendro naudojimo sodo kelių sklypo duomenis, motyvuodamas tuo, kad su jais nesutinka sklypo Nr. ( - ) savininkė, tačiau suderino sklypo Nr. ( - ) kadastrinės bylos duomenis, neatsižvelgęs į tai, kad jie neatitinka nei šioje kadastro byloje esančios 1993 m. sklypo Nr. ( - ) privatizavimo schemos, nei generalinio plano, kuris po 2007 m. balandžio 17 d. nebetaikytinas, nes buvo patikslinti bendrijos teritorijos kadastro duomenys, nei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatytų sodo kelių sklypo duomenų, nei gretimų sklypų ir Bendrijos valdybos pirmininko suderinimo su 2006 m. spalio 9 d. nustatytomis kitomis sklypo Nr. ( - ) ribomis, nei įrašyta šioje byloje.

22II.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

24Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1980 m. balandžio 30 d. potvarkiu Nr. 198p iš Vilniaus miestui skirto Vilniaus rajono Gulbinų paukštininkystės tarybinio ūkio bendro 119,0 ha ploto sklypo Lietuvos Respublikinei Profesinių Sąjungų Tarybai kolektyviniams sodams steigti buvo skirta 6,1 ha (82 sklypeliai). 1986 m. sausio mėn. Vilniaus tarpmiestinis techninis inventorizacijos biuras sudarė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ inventorizacijos planą. 1992 m. kovo 1 d. juridinių asmenų registre įregistruota sodininkų bendrija „Saulėtekis“. 1992 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyrius parengė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ generalinį planą. 1992-1993 metais įvyko SB „Saulėtekis“ sodo sklypų privatizacija pagal Bendrijos narių parengtus sodo sklypų planus, kuriuose buvo įrašyti privatizuojamų sklypų matmenys ir plotai. Pagal 1992 m. gegužės 18 d. D. T. K. parengtą sodo sklypo Nr. ( - ) schemą M 1:500 Bendrijos valdybos pirmininkas Z. K. patvirtino sklypo plotą (632 kv.m) ir sklypo pločio kraštines (32,00; 20,20; 31,50 ir 19,60 m). Toks pat sklypo Nr. ( - ) plotas ir sklypo pločio kraštinės buvo patvirtintos ir pagal 1993 m. spalio 25 d. D. T. K. parengtą sodo sklypo schemą M 1:500.

252006 m. liepos 26 d. savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, atlikusi kadastrinius matavimus, parengė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ 61000 kv.m ploto žemės sklypo planą, kuriame numatė tarp sodo sklypų Nr. ( - ) Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ žemės ūkio paskirties žemės sklypo ( - ) gatvėje duomenis (plotą, ribas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas) bei pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui išnuomoti nurodytą žemės sklypą, atsižvelgiant į šio sklypo ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, nustatė, kad sklypo naudotojas su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl sklypo nuomos sutarties sudarymo. 2006 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1865 papildė minėtą 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1694 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos plotą, išorines teritorijos ribas, teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui patvirtinti Bendrijos 61 000 kv.m išorines teritorijos ribas, nustatė, kad Bendrija su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių teritorijos ribų patvirtinimo. 2006 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-2465 pakeitė įsakymo Nr. 30-1865 dėstomojoje dalyje žodį „spalio“ į „rugsėjo“.

262007 m. vasario 23 d. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius suderino SB „Saulėtekis“ aplinkinės teritorijos ribas (61000 kv.m). 2007 m. balandžio 17 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patikslintas sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) g., Vilniuje, kadastro duomenys, nustatant, kad po kadastrinių matavimų sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos plotas - 61000 kv.m 2007 m. liepos 15 d. tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-549, pagal kurią Bendrijai buvo išnuomotas 1376 kv.m ploto bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) g., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )).

27UAB „Matininko konsultacijų biuras“, 2007 m. sausio 22 d. atlikusi sodo žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, surašė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir parengė žemės sklypo planą M 1:500, kuriame linijomis ir skaičiais (1-5) pažymėjo sklypo ribas su gretimais žemės sklypais Nr. ( - ) bei bendro naudojimo keliu. 2007 m. birželio 20 d. nurodytas planas buvo suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi (tai patvirtina atsakingų pareigūnų parašai). Remdamasis UAB „Matininko konsultacijų biuras“ atliktų kadastrinių matavimų duomenimis, Vilniaus apskrities viršininkas 2007 m. liepos 4 d. priėmė įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“, kurio pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. buvo atliktas patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimas Nekilnojamojo turto registre.

282003 m. gruodžio 18 d. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

29Teismas analizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.2, 2.3 punktų, Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 43.7 punkto, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (LR Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija), 15.6, 32.1.7 punktų nuostatas.

30Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007 m. vasario 23 d. suderino tik SB „Saulėtekis“ žemės sklypo išorines ribas ir plotą pagal SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. parengtą planą, tuo tarpu Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos žemėtvarkos skyriuje nebuvo derinamos. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2009 m. sausio 14 d. raštas Nr. S20-56 bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą išdėstyti paaiškinimai. Inter alia nebuvo suderinti ir 11 kv.m ploto bendro naudojimo žemės juostos, esančios tarp Bendrijos žemės sklypų Nr. ( - ) ties taškais 7-8-9-10, ribos ir plotas pagal 2006 m. liepos 26 d. parengtą Bendrijos teritorijos planą, kadangi, suvedus sodo kelių sklypo taškų koordinates iš SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. sudaryto plano nustatyta, jog nurodyta bendro naudojimo žemės juosta nenumatyta Bendrijos generaliniame plane bei žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemose. Atsižvelgiant į tai, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra reikšminga byloje nustatyta aplinkybė, kad 2007 m. gegužės 15 d. tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-549, pagal kurią Bendrijai buvo išnuomotas 1376 kv.m ploto bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) g., Vilniuje.

31Įvertinęs tai, kad Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos žemėtvarkos skyriuje nebuvo suderintos, teismas padarė išvadą, kad negali būti konstatuojama, jog ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ buvo pakeistas Bendrijos teritorijos planas.

32Teismas nustatė, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ registruotais laiškais kvietė SB „Saulėtekis“ valdybos pirmininkę V. V. bei gretimų žemės sklypų savininkus dalyvauti 2007 m. sausio 22 d. atliekant žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, tačiau minėti asmenys neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (byloje aktuali LR Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija),(toliau – ir Kadastro nuostatai) 32.1.1.3 punktą, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Teismas nurodė, kad neturi reikšmės pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybė, kad žemės sklypo Nr. ( - ) ribų paženklinimo-parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) savininkės V. V. parašo.

33Įvertinęs SB „Saulėtekis“ generalinį planą bei žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemas, teismas nustatė, kad nurodytuose dokumentuose nėra numatyta Bendrijos bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. ( - ). Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007 m. birželio 20 d. pagrįstai suderino UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. parengtą D. T. K. priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, ( - ) g., Vilniuje, planą.

34Pareiškėjo ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ bei teisės aktų nustatyta tvarka atliktais Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmais patvirtinant žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, todėl teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą.

35Dėl pareiškėjo skunde ir patikslintame skunde iškeltų išvestinių reikalavimų teismas nustatė, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, išnagrinėjęs SB „Saulėtekis“ valdybos pirmininkės 2007 m. rugsėjo 26 d. prašymą, 2007 m. spalio 11 d. priėmė sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 atsisakyti panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB „Saulėtekis“, ( - ) k., Vilniaus m. savivaldybėje, kadastro duomenų pakeitimą nekilnojamojo turto registre. Minėtame sprendime nurodė, kad žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenys nekilnojamojo turto registre pakeisti žemės sklypo savininkei 2007 m. liepos 16 d. pateikus prašymą, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje suderintą žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01; nekilnojamojo turto registre įrašytas žemės sklypo adresas atitinka dokumentuose, kurių pagrindu duomenys įrašyti, nurodytą adresą, dokumentai dėl žemės sklypo adreso pakeitimo kadastro tvarkytojui nepateikti. Bendrija, nesutikdama su 2007 m. spalio 11 d. sprendimu, 2007 m. spalio 26 d. pateikė skundą VĮ Registrų centrui, kuriame prašė panaikinti VĮ RC Vilniaus filialo sprendimą įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklypą Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ). VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi SB „Saulėtekis“ skundą, 2007 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimą Nr. 394, kuriuo paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą.

362000 m. birželio 27 d. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 (ginčui aktuali įstatymo redakcija su pakeitimais, padarytais iki 2006 m. gruodžio 21 d. įstatymo X-1007 priėmimo įskaitytinai) 12 straipsnyje nustatyta, kokių dokumentų pagrindu gali būti keičiami nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, 13 straipsnio 2 dalyje kokie asmenys turi teisę paduoti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. To paties įstatymo 14 straipsnyje nustatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurias nustačius atsisakoma įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 punkte taip pat pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų pakeitimo.

37Žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininkė D. T. K. kartu su prašymu įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimus pateikė VĮ RC Vilniaus filialui su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi suderintą žemės sklypo planą ir 2007 m. liepos 4 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Pateikti dokumentai atitiko minėtame Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007 m. sausio 22 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas Nr. ( - ) buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus; taip pat nenustatė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Teismas konstatavo, kad atsakovas VĮ RC Vilniaus filialas pagrįstai ir teisėtai pakeitė D. T. K. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis. Dėl šios priežasties taip pat nėra pagrindo naikinti pareiškėjo ginčijamus VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“ ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394 bei įpareigoti atsakovą VĮ RC Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre.

38III.

39Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

40Apeliaciniame skunde (V t., b. l. 80-91) nurodė iš esmės tas pačias faktines aplinkybes ir argumentus, kaip pačius argumentus kaip ir pirminiame bei patikslintame skunduose. Pažymėjo, kad:

411. Teismo sprendimas neatitinka ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų, kadangi teismas nevertino ir nepasisakė visų pareiškėjo skunde ir patikslintuose skunduose nurodytų argumentų.

422. Teismas pažeidė ABTĮ 57 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, t. y. teismas netinkami vertino byloje surinktus įrodymus ir pareiškėjo nurodytus argumentus.

433. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog „įvertinus SB „Saulėtekis“ generalinį planą (III t., b.l 180) bei žemės sklypų Nr. ( - ) privatizavimo schemas nustatyta, kad nurodytuose dokumentuose nėra numatyta Bendrijos bendrojo naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. ( - )“. Teismo minimas „bendrasis planas“ negali būti taikomas sprendžiant šio ginčo klausimus, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 (I t, b.l. 57), 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 (I t, b.1.63) ir 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2465 (I t, b.1.65) patvirtintas planas yra laikytas generaliniu planu.

444. Teismas pažeidė ABTĮ 58 straipsnio 2 dalį, kadangi neatsižvelgė į įsiteisėjusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 4 d. sprendimą (I t., b.l. 44-47), priimtą civilinėje byloje Nr. 2-846-619/2007.

455. Teismas neatsižvelgė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsiliepime nurodytus teiginius.

466. Teismas neįvertino būsimo sprendimo pasekmių SB „Saulėtekis“ narių interesams.

477. Žemės ūkio ministerija nepagrįstai, neturėdama tam jokio teisinio pagrindo, 2007 m. birželio 13 d. raštu Nr. 3(N-K-1095,K-1095)2-1540 kreipėsi į VAVA, prašydama kuo skubiau suderinti sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus. Po Žemės ūkio ministerijos įsikišimo nei VAVA, nei VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nekreipdami dėmesio į savo pačių anksčiau nurodytus ir nepašalintus trūkumus, priėmė šioje byloje ginčijamus sprendimus.

486. Teismas nepasisakė dėl 2007 m. balandžio 17 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-3678-01.

497. Teismas neatsižvelgė Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punktą.

508. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti kitokių, nei buvo nustatyta 2006 m. atliktais kadastriniais matavimais ir pažymėtų riboženkliais „patikslintų“ ribų individualų sodo sklypą Nr. ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų.

519. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nevykdė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje numatytų reikalavimų.

5210. Įregistruojant žemės sklypą Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, kuris patvirtintų, kad sklypo Nr. ( - ) planas būtų buvęs suderintas su Bendrijos valdybos pirmininku ir kitais gretimybių savininkais ir naudotojais.

53Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

54Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., 107-116) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą.

55Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

56Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., b.l. 117-119) nurodė, kad Žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų derinimo procedūra pradėta iki Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 2.3-3678-01 priėmimo, kuriuo patikslinti sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos kadastro duomenys. Nustatyta aplinkybė, trukdanti suderinti žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, - gretimų sklypų savininkų ir sodininkų bendrijos pirmininkės suderinimo (parašų) nebuvimas, žemės sklypo ribų neatitikimo sodininkų bendrijos generaliniam planui (Lietuvos Respublikinės profesinių sąjungų tarybos kolektyviniai sodai) ar teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Tiek gretimų sklypų savininkai, tiek sodininkų bendrijos „Saulėtekis" pirmininkė apie vykdomus žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo informuoti bei kviesti dalyvauti nustatant žemės sklypų bendras ribas, pastabų bei motyvuotų atsisakymų pasirašyti Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte nepateikė. Kadastro nuostatų 32.1.1.3 punkte nurodyta, kad jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Kadastrinių matavimų derinimas užtruko, šis klausimas buvo nagrinėtas Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės žemės ūkio tarnybos, kadastrinių matavimų byla suderinta vadovaujantis Žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštu Nr. 3(N-K-1095,K-1095)2-1540 bei Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 4B-(12.2)-435.

57VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007 m. vasario 23 d. tikrino sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos žemės sklypo planą, parengtą 2006 m. liepos 26 d. savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, ir suderino teritorijos išorines ribas, sodininkų bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos nebuvo derintos (kaip tai atliekama derinant žemės sklypų planus), taigi nebuvo derintos ir tarp žemės sklypų Nr. ( - ) ploto, 2006 m. liepos 26 d. savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ parengtame sodininkų bendrijos teritorijos plane ties taškais 7-8-9-10, ribos ir plotas. Žemėtvarkos skyrius, kaip nurodyta Kadastro nuostatų 65 punkte patikrino, ar žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas.

58Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

59Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., b.l. 121-124) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą. Pažymėjo, kad teismas teisingai įvertino kadastro tvarkytojo funkcijas teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir priėmėm teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

60Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. ir jos atstovai paaiškino, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir prašė jo netenkinti.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV.

63Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo ir jų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumo.

64Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), savininkė D. T. K. kartu su prašymu įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimus pateikė VĮ RC Vilniaus filialui su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi suderintą žemės sklypo planą ir 2007 m. liepos 4 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Pateikti dokumentai atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl atsakovas VĮ RC Vilniaus filialas teisėtai pakeitė D. T. K. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis ir pagrįstai juos įregistravo Nekilnojamojo turto registre.

65Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus.

66Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

67Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes, kurių pagrindu buvo pakeisti savininkės D. T. K. valdomo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastriniai duomenys.

68Apeliacinis skundas dėl faktinių aplinkybių vertinimo yra grindžiamas argumentais, kuriuos iš esmės pirmosios instancijos teismas įvertino priimdamas sprendimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs jų vertinimą, daro išvadą, jog jie įvertinti tinkamai ir kadangi apeliantas įrodymų, paneigiančių nustatytas faktines aplinkybes, nenurodo, iš naujo faktines aplinkybės nėra tiriamos.

69Dėl įrodymų vertinimo teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

70Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A4 -1212/2006 konstatavo, kad proceso šalis turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jos reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios (ABTĮ 52 str. 2 d. ir 57 str. 4 d.). ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma. Taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 86 straipsnio 2 dalį, priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas tenkintinas.

71Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žemės sklypų planuose tarp sklypų, pažymėtų Nr. ( - ) bendrojo naudojimo žemės ploto nėra. Ši aplinkybė nėra nuginčyta, todėl daryti priešingas išvadas nėra pagrindo. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. 1994 m. kovo 11 d. privatizavo 632 kv. m dydžio žemės sklypą ir tokio pat dydžio sklypas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Sklypo plotas nepasikeitė ir po kadastrinių duomenų patikslinimo, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ yra neteisėtas.

72Apelianto nurodomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 4 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-846-619/07, prejudicinės reikšmės šiam ginčui neturi, kadangi civilinėje byloje dalyvavo kiti asmenys.

73Ginčo santykiams taikytinas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

74Esant šiam teisiniam reguliavimui atsakovas Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialas 2007 m. spalio 11 d. pagrįstai atsisakė patenkinti SB „Saulėtekis“ 2007 m. rugsėjo 26 d. pateiktą prašymą ne ginčo tvarka panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre (I t., b.l. 81).

75Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys ne ginčo tvarka gali būti pakeisti, įrašant naujus duomenis arba pakeičiant esančius, tik griežtai laikantis tokius pakeitimus įrodančių dokumentų, kurie yra išvardyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d., 22 str. bei 23 str. 2 ir 3 d.).

76Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad duomenys, kurių pagrindu buvo įregistruoti kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre, AB „Saulėtekis“ prašymo pateikimo metu buvo nuginčyti ar įstatymo nustatyta tvarka pakeisti. Todėl Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialas jų keisti neturėjo pagrindo.

77Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

79Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ apeliacinį skundą atmesti.

80Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

81Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – pareiškėjas,... 8. Skunde (I t., b.l. 3-13) paaiškino, kad sklypo Nr. ( - ) savininkė D.... 9. Dėl Registrų centro padarytų pažeidimų paaiškino, kad nebuvo patikrintas... 10. Patikslintame skunde (III t., b.l. 141-150) pareiškėjas dėl Vilniaus... 11. Dėl Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo Nr.... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA)... 13. Atsiliepime į skundą (I t., b.l. 127-128) ir į patikslintą skundą (IV t.,... 14. Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į patikslintą... 15. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas su... 16. Atsiliepime į skundą ir patikslintą skundą (I t., b.l. 133-137; III t.,... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K.... 18. Atsiliepime į skundą (I t., b.l. 82-90) D. T. K.... 19. D. T. K. atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 21. Atsiliepime į skundą (V t., b.l. 31-34) paaiškino, kad 2006 metais SB... 22. II.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu... 24. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo... 25. 2006 m. liepos 26 d. savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, atlikusi... 26. 2007 m. vasario 23 d. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto... 27. UAB „Matininko konsultacijų biuras“, 2007 m. sausio 22 d. atlikusi sodo... 28. 2003 m. gruodžio 18 d. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio... 29. Teismas analizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d.... 30. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007 m. vasario 23... 31. Įvertinęs tai, kad Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos... 32. Teismas nustatė, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ registruotais... 33. Įvertinęs SB „Saulėtekis“ generalinį planą bei žemės sklypų Nr.... 34. Pareiškėjo ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d.... 35. Dėl pareiškėjo skunde ir patikslintame skunde iškeltų išvestinių... 36. 2000 m. birželio 27 d. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764... 37. Žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininkė D. T.... 38. III.... 39. Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 40. Apeliaciniame skunde (V t., b. l. 80-91) nurodė iš esmės tas pačias... 41. 1. Teismo sprendimas neatitinka ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų,... 42. 2. Teismas pažeidė ABTĮ 57 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo... 43. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog „įvertinus SB „Saulėtekis“... 44. 4. Teismas pažeidė ABTĮ 58 straipsnio 2 dalį, kadangi neatsižvelgė į... 45. 5. Teismas neatsižvelgė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 46. 6. Teismas neįvertino būsimo sprendimo pasekmių SB „Saulėtekis“ narių... 47. 7. Žemės ūkio ministerija nepagrįstai, neturėdama tam jokio teisinio... 48. 6. Teismas nepasisakė dėl 2007 m. balandžio 17 d. Vilniaus apskrities... 49. 7. Teismas neatsižvelgė Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies... 50. 8. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems... 51. 9. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nevykdė Nekilnojamojo turto kadastro... 52. 10. Įregistruojant žemės sklypą Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje... 53. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K.... 54. Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., 107-116) nurodė iš esmės tuos... 55. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 56. Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., b.l. 117-119) nurodė, kad Žemės... 57. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007... 58. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas su apeliaciniu skundu... 59. Atsiliepime į apeliacinį skundą (V t., b.l. 121-124) nurodė iš esmės tuos... 60. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV.... 63. Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo ir jų... 64. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis... 65. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 66. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 67. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 68. Apeliacinis skundas dėl faktinių aplinkybių vertinimo yra grindžiamas... 69. Dėl įrodymų vertinimo teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33... 70. Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 71. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žemės sklypų planuose tarp... 72. Apelianto nurodomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 4 d.... 73. Ginčo santykiams taikytinas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4... 74. Esant šiam teisiniam reguliavimui atsakovas Valstybės įmonės registrų... 75. Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys ne ginčo tvarka gali būti... 76. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad duomenys, kurių pagrindu buvo... 77. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 79. Sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ apeliacinį skundą atmesti.... 80. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą... 81. Nutartis neskundžiama....