Byla 2-370-744/2012
Dėl negrąžintos skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ieškinį atsakovams V. U. ir D. P. dėl negrąžintos skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ieškinyje nurodė, kad 2006 m. lapkričio 10 d. AB DnB NORD bankas kreditavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu suteikė atsakovams 520 000 Lt kreditą. Ieškovas, remdamasis 2006-11-09 UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ valdybos posėdžio sprendimu, suteikė atsakovams garantiją Nr.1G-778 bankui, kuria įsipareigojo grąžinti bankui kredito dalį, jeigu atsakovai, suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui arba bankui prieš laiką nutraukus kreditavimo sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins 520 000 Lt ilgalaikį kreditą, kurį bankas suteikė pagal kreditavimo sutartį. Garantijos ribos 70%, galutinis kredito grąžinimo terminas - 2013-05-20. Atsakovams pradelsus sumokėti kredito įmokas bei neįvykdžius kitų kredito sutarties sąlygų, bankas 2010-01-08 nutraukė kreditavimo sutartį ir kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių dėl įkeisto turto areštavimo ir perdavimo bankui, tačiau buvo nustatyta, kad įkeisto turto nebeliko. 2010-11-04 bankas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovų ir jų laiduotojų R. P. ir V. U.. 2011-01-14 Šiaulių apygardos teismas iš dalies tenkino banko ieškinį ir solidariai priteisė iš atsakovų ir jų laiduotojų R. P. ir V. U. skolos sumą, palūkanas, žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas sprendime nurodė, kad UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ yra garantavusi už sutarties kreditavimo sutarties vykdymą. Pagal CK 6.90 str. garanto atsakomybė yra subsidiari, o tai reiškia, kad pirmiausia kreditorius turi išnaudoti galimybes atgauti skolą iš skolininko bei solidariai su juo atsakingų asmenų. 2011-10-25 bankas nurodė, kad, realizuodamas savo teises pradėjo vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto kilnojamojo turto. Antstolė A. Š. 2011-10-14 informavo, kad bankui įkeisto nekilnojamojo turto nėra, todėl vienintelis būdas likęs užtikrinimo būdas yra garantija. 2011-10-25 bankas pareiškė prašymą ieškovui sumokėti garantinį įsipareigojimą, kylantį iš garantijos. Bankas pateikė dokumentus, patvirtinančius kredito lėšų panaudojimo pagal paskirtį tik už 272 771,20 Lt, likusios dalies – 247 228,80 Lt, išduotos pagal kreditavimo sutartį, bankas dokumentų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, buvo traktuojama, kad ūkininkams suteiktas tik 272 771,20 Lt kreditas ir garantinių įsipareigojimų dalis tokiu atveju yra 109 039,84 Lt. 2011-11-11 ieškovas įvykdė banko pateiktą prašymą ir sumokėjo 109 039,84 Lt. Ieškovas 2010-11-14 informavo atsakovą apie garantijos sumokėjimą ir nurodė terminą iki 2010-12-15 grąžinti 109 039,84 Lt. Atsakovai minėtos sumos nesumokėjo, todėl ieškovas prašo iš atsakovų V. U. ir D. P. priteisti 109 039,84 Lt dydžio skolą.

4Pagal pateiktus rašytinius įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti ir ieškinys tenkintinas visiškai (CK 6.38 str., 6.70 str., 6.90 str., 6.92 str.).

5Iš prie ieškinio pateiktų leistinų rašytinių įrodymų ir civilinėje byloje esančių įrodymų: 2006-11-10 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) ir jos priedo Nr. 1, 2006-11-10 laidavimo sutarties Nr.L-126-2006, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ 2006-11-09 valdybos posėdžio protokolo Nr. 5A-28, 2006-11-27 garantijos Nr.1G-778, 2010-01-08 AB DnB NORD banko rašto 30.58.37/66, 2011-01-14 Šiaulių apygardos teismo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr.2-483-124/2011, Dnb NORD banko prašymo dėl garantijos išmokos sumokėjimo, dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo AB DnB NORD bankui už ūkininkų V. U. ir D. P. negrąžintą kreditą, 2011-11-11 valdybos posėdžio protokolo Nr.5A-35/2011, 2011-11-14 mokėjimo nurodymo, 2010-11-14 rašto Nr.2A-2571 dėl skolos išieškojimo, , 2011-12-22 valdybos posėdžio protokolo Nr.5A-38/2011, 2012-04-26 mokėjimo nurodymo Nr.8255, atstovavimo sutarties, matyti, kad UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, remdamasis 2006-11-09 UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ valdybos posėdžio sprendimu, suteikė atsakovams garantiją Nr.1G-778 bankui, kuria įsipareigojo grąžinti bankui kredito dalį, jeigu atsakovai, suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui arba bankui prieš laiką nutraukus kreditavimo sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins 520 000 Lt ilgalaikį kreditą, kurį bankas suteikė pagal kreditavimo sutartį. Garantijos ribos 70%, galutinis kredito grąžinimo terminas - 2013-05-20. Tokiu būdu ieškovas įsipareigojo Bankui grąžinti dalį kredito tuo atveju, jei atsakovas, suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui ar Bankui prieš terminą nutraukus kreditavimo sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins 520000 litų gautą ilgalaikį kreditą. Atsakovams pradelsus sumokėti kredito įmokas bei neįvykdžius kitų kredito sutarties sąlygų, bankas 2010-01-08 nutraukė kreditavimo sutartį ir kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių dėl įkeisto turto areštavimo ir perdavimo bankui, tačiau buvo nustatyta, kad įkeisto turto nebeliko. 2010-11-04 bankas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovų ir jų laiduotojų R. P. ir V. U.. 2011-01-14 Šiaulių apygardos teismas iš dalies tenkino banko ieškinį ir solidariai priteisė iš atsakovų ir jų laiduotojų R. P. ir V. U. skolos sumą, palūkanas, žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas sprendime nurodė, kad UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ yra garantavusi už sutarties kreditavimo sutarties vykdymą. Pagal CK 6.90 str. garanto atsakomybė yra subsidiari, o tai reiškia, kad pirmiausia kreditorius turi išnaudoti galimybes atgauti skolą iš skolininko bei solidariai su juo atsakingų asmenų. 2011-10-25 raštu Nr.30.58.17/6397 bankas nurodė, kad, realizuodamas savo teises pradėjo vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto kilnojamojo turto. Antstolė A. Š. 2011-10-14 raštu Nr.0071/11/00751/2 informavo, kad bankui įkeisto nekilnojamojo turto nėra, todėl vienintelis būdas likęs užtikrinimo būdas yra garantija. 2011-10-25 bankas raštu pareiškė prašymą ieškovui sumokėti garantinį įsipareigojimą, kylantį iš garantijos. Bankas pateikė dokumentus, patvirtinančius kredito lėšų panaudojimo pagal paskirtį tik už 272 771,20 Lt, likusios dalies – 247 228,80 Lt, išduotos pagal kreditavimo sutartį, bankas dokumentų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, buvo traktuojama, kad ūkininkams suteiktas tik 272 771,20 Lt kreditas ir garantinių įsipareigojimų dalis tokiu atveju yra 109 039,84 Lt. 2011-11-11 ieškovas nusprendė vykdyti banko pateiktą prašymą ir sumokėjo 109 039,84 Lt. Garantas ieškovas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ įvykdęs už skolininką įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui – atsakovams V. U. ir D. P., todėl 2010-11-14 raštu Nr.2A-2571 informavo atsakovus apie garantijos sumokėjimą ir nurodė terminą iki 2010-12-15 grąžinti 109 039,84 Lt, tačiau atsakovai skolos negrąžino.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 str. įtvirtinti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Vienas jų - garantija - tai vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto atsakomybė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma (CK 6.90 str. 1 d., 6.92 str. 1 d.) Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui (CK 6.90 str. 3 d.).

7Remiantis išdėstytu, iš atsakovų V. U. ir D. P. priteistina ieškovui 109 039,84 Lt dydžio skola.

8Visiškai tenkinant ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovų V. U. ir D. P. ieškovui UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ priteistinas 1590,00 Lt dydžio žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas, paduodant ieškinį teismui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428-430 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti solidariai iš atsakovų V. U., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ir D. P., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 109 039,84 Lt (vieną šimtą devynis tūkstančius trisdešimt devynis litus ir 84 centus) skolos ir 1590,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, įmonės kodas 124261860, buveinės adresas Vilnius, Blindžių g. 17, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440.

12Atsakovai V. U. ir D. P. per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba Pakruojo rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai