Byla 1-5-297/2012

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė,

2sekretoriaujant Akvilei Povilanskaitei,

3dalyvaujant prokurorui Juozui Valickui,

4gynėjams advokatams Romai Katilovskienei, Juozui Šilanskui,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6T. M., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.;

7R. M., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.;

8G. V., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas 2008-05-16 Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. 10 MGL (1300 Lt) bauda, bauda sumokėta 2011-10-13, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., 245 str.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10kaltinamieji T. M., R. M. ir G. V. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o būtent 2010 m. gegužės 29 d. apie 23 val. 40 min. viešoje vietoje- prie degalinės „Statoil“, esančios M. K. Čiurlionio g. 113, Druskininkuose, kaltinamieji T. M., R. M. ir G. V., veikdami bendrai, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu tuo, kad T. M. be jokios priežasties prikibo prie nukentėjusiojo D. K. ir tyčia sudavė jam ne mažiau kaip keturis smūgius rankos kumščiu į veidą, po to D. K. pabėgus, jį pasivijo R. M. ir sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į galvos sritį, po to T. M. sudavė rankos kumščiu vieną smūgį V. B. į veidą, po ko nukentėjusysis nugriuvo ant žemės ir gulinčiam V. B. T. M. kojomis sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į nugarą ir krūtinės dešinę pusę, tuo padarė nukentėjusiajam V. B. kraujosruvas odoje kairio smilkinkaulio speninės ataugos srityje, kairėje viršraktikaulinėje srityje ir dešiniame žaste, odos nubrozdinimus krūtinės ląstos dešinėje pusėje, kraujosruvą kairės akies obuolio junginėje ir tokiu būdu nežymiai sužalojo žmogų – nukentėjusįjį V. B., po to T. M. tyčia, be priežasties prikibo prie nukentėjusiosios A. K. ir sudavė jai vieną smūgį rankos delnu į veidą, tada G. V. nustūmė K. M. ant žalios vejos ir laikydamas nukentėjusįjį už rankinės diržo, užtraukė striukės kapišoną jam ant galvos, taip G. V. laikant nukentėjusįjį K. M., T. M. pribėgęs sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip keturis smūgius į galvos sritį, po to T. M. ir G. V. abu kartu sudavė ne mažiau kaip po vieną smūgį nukentėjusiajam K. M. į šonus, tuo padarydami nukentėjusiajam odos nubrozdinimus viršugalvio priekinės dalies kairėje pusėje, viršutinės lūpos kairės pusės - nosies kairės pusės srityje ir juosmens dešinėje pusėje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I danties vainiko krašto lūžimą ir tokiu būdu nežymiai sužalojo žmogų – nukentėjusįjį K. M., sukėlė jam fizinį skausmą, po to D. K. pabėgus nuo R. M. už degalinės parduotuvės, tęsdami nusikalstamą veiką, T. M. ir R. M., pasiviję D. K., pargriovė ant asfalto ir sudavė D. K. ne mažiau kaip keturis smūgius kojomis į įvairias kūno vietas, tokiu būdu nukentėjusiajam D. K. padarė paviršinius odos nubrozdinimus dešinio smilkinio srityje, kairio klubo sąnario išoriniame paviršiuje, kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimus, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimą, sprando bei galvos sumušimą ir tokiu būdu nesunkiai sužalojo žmogų - nukentėjusįjį D. K., sukėlė jam fizinį skausmą, bei demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

11Be to, tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaltinamieji T. M. ir R. M. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent kaltinamieji T. M. ir R. M., veikdami bendrai, kitų asmenų akivaizdoje, tyčia, be priežasties prikibo prie degalinėje buvusio D. K., abu sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip po keturis smūgius rankos kumščiais į galvos sritį, po to D. K. pabėgus nuo R. M. už degalinės parduotuvės, kaltinamieji jį pasivijo, R. M. pargriovė D. K. ant asfalto ir abu kaltinamieji sudavė jam kojomis ne mažiau kaip keturis smūgius į įvairias kūno vietas, tokiu būdu padarė nukentėjusiajam paviršinius odos nubrozdinimus dešinio smilkinio srityje, kairio klubo sąnario išoriniame paviršiuje, kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimus, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimą, sprando bei galvos sumušimą, tokiu būdu kaltinamieji dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį D. K., nes dėl kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimų, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimo nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

12Kaltinamasis G. V. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent jis 2011 m. kovo 31 d. nuo 17 val. 46 min. iki 20 val. 30 min. UAB „Novogaming Vilnius“ lošimo automatų salone „Admiral Club“, esančiame Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 52, bendraudamas tiesiogiai su A. K. ir A. M., nevykdė Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-02-15 sprendimo, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą jam skirtas įpareigojimas nepalaikyti ryšio tiesiogiai ar per kitus asmenis, techninėmis ar kitomis priemonėmis su A. K. ir A. M..

13Be to, G. V. 2011 m. balandžio 2 d. apie 00 val. 55 min., nebūdamas savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, esančioje Liškiavos g. 6-6, Druskininkuose, nevykdė Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-02-15 sprendimo, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą jam skirtas įpareigojimas būti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, esančioje Liškiavos g. 6-6, Druskininkuose, nuo 22 val. iki 06 val.

14Dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo

15Kaltinamasis T. M., duodamas paaiškinimus dėl jam pareikšto kaltinimo, kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad 2010-05-29 apie 23.30 val. jis su kaltinamaisiais broliu R. M. ir G. V. bei kitais draugais atvažiavo į degalinę „Statoil“, esančią M. K. Čiurlionio gatvėje, Druskininkuose, tikslu nusipirkti kavos ir cigarečių. Prieš tai jie visi buvo kavinėje, kur kaltinamasis išgėrė bokalą alaus. Su G. V. ir J. Ž. jis nuėjo į degalinės parduotuvę. Kai apsipirko ir išėjo į lauką, sutiko nepažįstamą jaunuolį, kaip vėliau paaiškėjo tai buvo nukentėjusysis D. K.. Tarp jo ir D. K. kilo žodinis konfliktas, nes pastarasis įžeidžiamai replikavo J. Ž.. Kaltinamasis priėjo prie D. K. ir pasakęs, kad negražu taip kalbėti, apkabino jį per kaklą ir suėmęs jam už žando truputį patampė, po ko D. K. nustūmė jo ranką. Tada kaltinamasis sudavė kumščiu D. K. kelis smūgius į galvos sritį, po ko nukentėjusysis ištrūko ir nubėgo link savo automobilio, stovėjusio degalinės teritorijoje. D. K. iš paskos nuėjo kaltinamojo brolis R. Pasigirdo du šūviai. Kaltinamasis pamatė, kad D. K. šovė į R. Tuo pat metu iš kito automobilio išlipo kitas nepažįstamas jaunuolis ir kažką pasakė kaltinamajam, po ko kaltinamasis kumščiu sudavė šiam jaunuoliui, kaip vėliau sužinojo - V. B. vieną smūgį į veidą ir šis nugriuvo ant žemės. Ar gulinčiam V. B. sudavė smūgius kojomis neprisimena, bet galėjo ir suduoti, nes viskas vyko labai greitai. Po to pradėjo perštėti akis ir jis suprato, kad buvo šaudoma iš dujinio pistoleto. Iš kažkur priešais jį atsirado nepažįstama moteris, kaip vėliau sužinojo tai buvo A. K., kuri irgi jam kažką sakė, minėjo policiją, tada jis stūmė A. K. ir netyčia pataikė jai delnu į veidą. Po to pamatė už automobilių ant vejos G. V. su nepažįstamu jaunuoliu, kaip vėliau sužinojo tai buvo K. M.. Kaltinamajam pasirodė, kad šis jaunuolis muša G. V., todėl greitai pribėgo prie K. M. ir jam sudavė ranka apie keturis smūgius į galvos sritį. Paskui pamatė, kad jo brolis Ričardas bėga link miško, tada kaltinamasis pasileido bėgti jam iš paskos. Maždaug už 20 m pastebėjo ant žemės gulintį nukentėjusįjį D. K., kas jį pargriovė-nematė. Gulinčiam D. K. jis spyrė 2-3 kartus į nugarą, ką tuo metu darė brolis Ričardas-neprisimena. G. V. prie pargriuvusio D. K. nematė. Išgirdo, kad su jais buvusiai merginai pasidarė bloga, tada visi trys kaltinamieji sugrįžo prie automobilio BMW ir važiavo į ligoninę. Sėdėdamas automobilyje, matė, kad kartu su jais buvęs M. J. turėjo rankoje pistoletą, jis sakė, kad ginklą atėmė iš D. K., kad ko nors nesužalotų. Pakeliui į ligoninę juos sustabdė policijos pareigūnai ir pristatė į policijos komisariatą. Dėl padaryto nusikaltimo savo kaltę pripažįsta ir labai gailisi, atsiprašė nukentėjusiųjų, atlygino jiems padarytą žalą ir su jais susitaikė.

16Bylos ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis T. M. kaltę taip pat pripažino ir davė analogiškus parodymus, juos patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 2, b. l. 147-149, 150-151, 153-154, 155-158).

17Kaltinamasis R. M. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltę visiškai pripažino. Paaiškino, kad 2010-05-29 vakare su broliu T. ir G. V. bei kitais draugais buvo kavinėje, išgėrė apie 200 g brendžio. Po to apie 23.30 val. jie visi automobiliu BMW atvažiavo į degalinę „Statoil“, esančią M. K. Čiurlionio gatvėje, Druskininkų m., sustojo netoli dviejų lengvųjų automobilių, kuriais į degalinę buvo atvažiavę nukentėjusieji, jų iki įvykio nepažinojo. G. V. su T. M. ir J. Ž. nuėjo į degalinę nupirkti kavos ir cigarečių, o kaltinamasis liko sėdėti automobilyje. Vienu metu pamatė, kad prie automobilio VW Passat jo brolis T. susistumdė su D. K., tada jis iš karto išlipo iš automobilio ir nuėjo link brolio. Priėjęs paklausė kas čia vyksta ir tuo metu pastebėjo, kaip jo brolis T. sudavė D. K. smūgį į veidą. Tada D. K. nubėgo link savo automobilio. Kaltinamasis nusekė jam iš paskos, nes norėjo paklausti dėl ko įvyko konfliktas. Dar jam nepriėjus iki D. K., šis staiga atsisuko ir du kartus šovė į kaltinamąjį, po ko jis pajuto skausmą krūtinės srityje, ėmė perštėti akys, suprato, kad buvo šaudoma iš dujinio pistoleto. Supykęs jis sudavė D. K. kelis smūgius į veidą, o priėjęs M. J. atėmė iš D. K. ginklą, kad daugiau nešaudytų. Tada D. K. puolė bėgti nuo jų link miško už degalinės pastato. Kaltinamasis bėgo jam iš paskos ir pasivijęs sugriebė už peties, dėl ko šis pargriuvo ant žemės, tada kaltinamasis spyrė D. K. kelis kartus į kojas. Pribėgęs brolis T. irgi kelis kartus įspyrė gulinčiam D. K.. G. V. prie pargriauto D. K. nebuvo priėjęs ir jo nespardė. Po to kaltinamieji susėdo į privažiavusį prie jų automobilį BMW ir jie išvažiavo iš degalinės. Netrukus juos pasivijo ir sustabdė policijos tarnybinis automobilis, pareigūnai kaltinamuosius pristatė į policijos komisariatą. M. J. atidavė policijai pistoletą, kuriuo šaudė D. K.. Kaltinamasis pripažino, kad tyčia rankomis ir kojomis sudavęs smūgius D. K., galėjo jį sužaloti. Taip pasielgė todėl, kad buvo supykęs ant D. K., nes šis jį sužalojo, du kartus iššaudamas į kaltinamąjį. Dėl padaryto sužalojimo pretenzijų D. K. neturi, jie susitaikė, kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiojo, atlygino jam padarytą žalą.

18Bylos ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. M. kaltę taip pat pripažino ir davė analogiškus parodymus, juos patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 3, b. l. 13-15, 23-24, 25-29).

19Kaltinamasis G. V., duodamas paaiškinimus dėl pareikšto kaltinimo, kaltės nepripažino, nes jis nedalyvavo sumušant nukentėjusįjį D. K., taip pat jis nesudavė smūgių nukentėjusiajam K. M., jie tik apsistumdė. Paaiškino, kad 2010-05-29 apie 23.30 val. jis su T. M. ir R. M. bei M. J. ir keliom merginom R. M. priklausančiu automobiliu BMW atvažiavo į degalinę „Statoil“, esančią M. K. Čiurlionio gatvėje Druskininkuose, automobilį vairavo M. J. draugė I. Kaltinamasis buvo blaivus. Degalinėje buvo žmonių, stovėjo keli automobiliai. Jiems sustojus, kaltinamasis su T. M. ir J. Ž. nuėjo į degalinės parduotuvę nusipirkti kavos ir cigarečių, o R. M. su M. J. ir dviem merginom pasiliko automobilyje. Kai apsipirko ir ėjo atgal iš degalinės pastato link savo automobilio, T. M. kažkodėl atsiliko. Tuo metu kaltinamajam paskambino ir jis kalbėjo mobiliuoju telefonu, todėl nematė konflikto pradžios. Vienu momentu, kai konfliktas jau vyko, jis susistumdė su K. M., tačiau tyčia smūgių jam nesudavė. Susistumdė todėl, kad K. M. norėjo eiti link D. K., o kaltinamasis pasakė, kad jis nesikištų į konfliktą ir du ar tris kartus pastūmė K. M. ir laikė už jo rankinės diržo, tačiau kapišono jam ant galvos neužtraukė ir rankomis nesmūgiavo. Jam besistumdant su K. M., prie jų pribėgo T. M., kuris kažką padarė K. M., nuo ko šis pargriuvo. Paskui kaltinamasis pamatė, kad T. ir R. M. nubėgo už degalinės parduotuvės pastato. Kaltinamasis iš pradžių bėgo paskui juos, bet paskui sustojo ir grįžo prie savo automobilio, nes kažkas pasakė, kad Inesai pasidarė bloga ir reikia važiuoti į ligoninę, todėl jis nematė, kas pargriovė ir sumušė D. K., jis pats nukentėjusiajam D. K. smūgių nesudavė. Jam įsėdus į automobilį, netrukus atėjo ir broliai M. ir tada visi važiavo link ligoninės, tačiau pakeliui juos sustabdė ir sulaikė policijos pareigūnai.

20Nukentėjusysis D. K. parodė, kad 2010-05-29 jis su žmona A. K. ir draugais A. P., I. V. buvo atvažiavę į Druskininkus, kur vyko miesto šventė. Vakare apie 23.30 val. jie A. K. vairuojamu automobiliu Citroen Xantija atvažiavo į degalinę „Statoil“ tikslu nusipirkti maisto ir susitikti su dar viena draugų kompanija - K. M., J. M. ir V. B., kurie atvažiavo automobiliu VW Passat. Kai jie sustojo šalia draugų automobilio, matė, kad priekyje stovėjo automobilis BMW juodos spalvos. D. K. išlipo ir ėjo į degalinės parduotuvę. Sutiko iš priekio ateinantį kaltinamąjį T. M., kuris netikėtai jam pasakė „ar nori pačiulpti b..“, matėsi, kad jis yra neblaivus. D. K. atsakė „nesupratau“, tada T. M. pakartojo dar kartą „ar nori pačiulpt“ ir demonstratyviai paleido iš rankų puodelį su kava ant žemės, po ko žengė link nukentėjusiojo ir sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į veidą. Sutrikęs dėl tokio netikėto ir įžūlaus elgesio bei bijodamas, kad kaltinamasis ar su juo buvę asmenys gali toliau smurtauti, nukentėjusysis nubėgo prie savo automobilio, kur laikė dujinį revolverį savigynos tikslu. Išsitraukęs revolverį iš dėklo, atsisuko pažiūrėti ir pamatė link jo atbėgantį kaltinamąjį R. M., tada nieko nelaukęs jis iššovė, bet tai kaltinamojo nesustabdė ir pribėgęs R. M. sudavė D. K. ne mažiau kaip tris ar keturis smūgius į galvos sritį. Tuo metu prie jo pribėgo dar keli jaunuoliai, kažkas bandė atimti iš jo revolverį, grumtynių metu D. K. spėjo dar kartą iššauti, ar kam pataikė-nematė. Kai ginklas iš jo buvo atimtas, D. K. puolė bėgti nuo jį užpuolusių asmenų link miško pusės. Kažkas jį pasivijo ir iš nugaros pusės sugriebė už drabužių, pargriovė ant žemės. Pargriuvęs jautė daug smūgių vienu metu į įvairias kūno vietas. Kiek buvo suduota smūgių tiksliai nežino, bet mano, kad ne mažiau kaip dvidešimt, dauguma smūgių buvo aukščiau juosmens. Iš suduodamų smūgių gausos jis suprato, kad smūgius suduoda ne vienas asmuo, bet ne mažiau kaip dviese. Kai jį spardę asmenys pasitraukė, draugai parvedė nukentėjusįjį, iškvietė policiją ir greitąją med. pagalbą, jis buvo nuvežtas į ligoninę, kur nustatė, kad jam sulaužyti šonkauliai, labai skaudėjo stuburą ir buvo daugybiniai kūno sumušimai. Savaitę laiko jis gydėsi ligoninėje, dar tris savaites buvo nedarbingas. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamieji atlygino jam padarytą žalą, jo atsiprašė, todėl nukentėjusysis jiems pretenzijų neturi.

21Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir schemos matyti, kad nukentėjusysis D. K. nusikaltimo padarymo vietoje-degalinės „Statoil“ teritorijoje detalizavo savo parodymus ir parodė vietą, kurioje įvyko konfliktas su kaltinamuoju T. M., taip pat vietą, kurioje jis buvo pargriautas ir sumuštas (t. 1, b. l. 72-78).

22Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu fiksuota, kad nukentėjusysis D. K. atpažino kaltinamuosius T. ir R. M. kaip asmenis, sudavusius jam smūgius į galvos sritį (t. 1, b. l. 64-65, 70-71).

23Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 437/10 (06) nustatyta, kad D. K. padaryti sužalojimai: kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimai, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimas, sprando bei galvos sumušimas, paviršiniai odos nubrozdinimai dešinio smilkinio srityje, kairio klubo sąnario išoriniame paviršiuje, sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau keturių poveikių pasekoje tiek suduodant smūgius kumščiais, tiek ir spardant kojomis. Sužalojimas kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimų, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (t. 1, b. l. 81-83).

24Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2010-05-29 jis su draugais buvo atvažiavęs į Druskininkus. Vakare apie 23.30 val. jie užsuko į degalinę „Statoil“. Konflikto pradžios jis nematė, bet pastebėjęs, jog prie automobilių kažkas stumdosi, jis išlipo iš automobilio pasižiūrėti kas vyksta. Tuo momentu išgirdo du šūvius, kas į ką šovė nematė. Tik išlipęs iš automobilio, iš karto gavo smūgį į veidą nuo kaltinamojo T. M.. Nukentėjusysis nuo smūgio nukrito ant žemės, tada užsidengė rankomis galvą ir jautė, kad kažkas jį spardė, buvo suduoti smūgiai į krūtinę, nugarą, rankas. Kas sudavė smūgius-nematė. Kai jį spardęs asmuo pasitraukė, nukentėjusysis įlipo į automobilį ir buvo ten, kol muštynės pasibaigė. Matė, kad D. K. buvo iškviesta greitoji med. pagalba, taip pat matė kruviną K. M.. Sekančią dieną nukentėjusysis dėl galvos ir nugaros skausmo kreipėsi į Alytaus ligoninės priėmimo skyrių. Jam buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Civilinio ieškinio jis nereiškia, kadangi kaltinamasis R. M. atlygino jam padarytą žalą, todėl jis pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 102-103, 104-106).

25Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolas patvirtina, kad nukentėjusysis V. B. atpažino kaltinamąjį T. M. kaip asmenį, kuris degalinėje „Statoil“ jam sudavė smūgius, taip pat atpažino kaltinamąjį R. M., kaip tuo metu buvusį degalinėje (t. 1, b. l. 108-109, 110-111).

26Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir schemos matyti, kad nukentėjusysis V. B. degalinės „Statoil“ teritorijoje parodė kurioje vietoje stovėjo jo draugų automobiliai, kada įvyko konfliktas, kurio metu kaltinamasis T. M. sudavė jam smūgius (t. 1, b. l. 116-121).

27Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 36-400/10 (06) nustatyta, kad V. B. buvo padaryti sužalojimai: kraujosruvos odoje kairio smilkinkaulio speninės ataugos srityje, kairėje viršraktikaulinėje srityje ir dešiniame žaste, odos nubrozdinimai krūtinės ląstos dešinėje pusėje, kraujosruva kairės akies obuolio junginėje. Sužalojimai padaryti mažiausiai penkių trauminių poveikių pasekoje. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuoti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 1, b.l. 124-126, 128-130).

28Nukentėjusioji A. K. apklausta teisme parodė, kad 2010-05-29 ji su vyru D. K. ir draugais buvo atvažiavusi į Druskininkų miesto šventę. Vakare jie užsuko į degalinę „Statoil“. Ji matė, kaip iš degalinės parduotuvės išėjęs kaltinamasis T. M. pasuko tiesiai prie jos sutuoktinio, kuris tuo metu kalbėjosi su K. M., ir pasakė „ar tu nori pačiulpt“. D. K. paklausė, kaip tai suprasti, tada T. M. pakartojo tą patį ir kirto ranka D. K. į veidą. Ar T. M. sudavė daugiau smūgių, nukentėjusioji neprisimena, nes labai išsigando. Ji matė, kaip D. K. pribėgo prie savo automobilio ir išsitraukęs revolverį du kartus iššovė, po ko R. M. sudavė jam smūgius. Dėl pasklidusių dujų kvapo A. K. išlipo iš automobilio ir stovėdama aikštelėje matė, kad už automobilių ant vejos K. M. su kažkuo grūmėsi, jį kažkas laikė. K. M. sušuko, kad reikia kviesti policiją. Nukentėjusioji paskambino į policiją ir pasakė, kad vyksta muštynės. Tuomet netoliese buvęs kaltinamasis T. M. pradėjo rėkti ko ji čia žiūrinti ir priėjęs ranka sudavė jai į veidą, nuo smūgio nukentėjusioji atsitrenkė į automobilį. Paskui ji pamatė, kad T. M. nusivijo jos vyrą D. K.. Netrukus iš tos pusės, kur bėgo D. K., atėjo visi trys kaltinamieji, jie sėdo į savo automobilį ir pasišalino. Kai į degalinę atvažiavo policijos pareigūnai, nukentėjusioji jiems pasakė kokiu automobiliu buvo atvažiavę kaltinamieji ir parodė į kurią pusę jie nuvažiavo. Paskui draugai atvedė D. K., jo veidas buvo sumuštas, matėsi kraujas, jis sunkiai kvėpavo, sakė, kad skauda šoną. Atvykusi GMP išvežė D. K. į ligoninę. K. M. taip pat buvo sumuštas, kai jis atsikėlė nuo vejos, tai matėsi, kad jo veidas kruvinas. Dėl T. M. suduoto smūgio į veidą nukentėjusioji jautė fizinį skausmą, tačiau pas medikus ji nesikreipė. Žalą, kurią patyrė dėl nusikaltimo, kaltinamieji atlygino, jos atsiprašė, ji pretenzijų jiems neturi.

29Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad nukentėjusioji A. K. atpažino kaltinamąjį T. M. kaip asmenį, kuris degalinėje „Statoil“ vykusio konflikto metu sudavė smūgius į veidą D. K. ir A. K. (t. 1, b. l. 152-153).

30Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusioji A. K. detalizavo savo parodymus nusikaltimo vietoje (t. 1, b. l. 160-164).

31Akistatos protokolas patvirtina, kad akistatoje su kaltinamuoju T. M. nukentėjusioji A. K. patvirtino, jog konflikto metu T. M. tyčia sudavė jai ranka smūgį į veidą (t. 1, b. l. 147-148).

32Nukentėjusysis A. P. apklaustas teisme parodė, kad 2010-05-29 vakare jis su D. K. ir A. K. bei I. V. buvo atvažiavę į Druskininkus, dalyvavo miesto šventės renginiuose. Vakare apie 23.30 val. jie atvažiavo į degalinę „Statoil“ nusipirkti maisto. Degalinėje susitiko su K. M., kuris buvo su žmona, ir V. B.. Kaltinamųjų iki įvykio nepažinojo. D. K. nuėjo į degalinę kažko pirkti. Netrukus nukentėjusysis išgirdo lauke šurmulį, atsisukęs į tą pusę pamatė, kad prie D. K. stovi ir jam kažką sako kaltinamasis T. M., kuris išmetė ant žemės rankoje laikytą kavos puodelį. Nukentėjusysis suprato, kad kils konfliktas, jis išlipo iš automobilio. Tuo metu pribėgo D. K., iš automobilio galinės sėdynės jis išsitraukė revolverį ir paleido kelis šūvius. A. P. su I. V. nubėgo link degalinės parduotuvės tikslu paprašyti iškviesti policiją, bet operatoriai buvo iš vidaus užsirakinę ir jų neįleido. Tuo momentu pamatė, kad K. M. grumiasi su G. V., jie abu stumdėsi. Taip pat nukentėjusysis matė, kaip D. K. bėgo už degalinės pastato link miško, o jį vijosi kaltinamasis R. M.. Kai kaltinamieji susėdo į savo automobilį ir pasišalino, nukentėjusysis pamatė sumuštą D. K.. Atvažiavo policijos pareigūnai, jiems A. K. pasakė kokiu automobiliu ir į kurią pusę nuvažiavo juos sumušę asmenys. Po to greitoji med. pagalba išvežė D. K. į ligoninę.

33Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis A. P. atpažino kaltinamuosius R. M. ir T. M. kaip asmenis, sumušusius D. K. (t. 1, b. l. 187-188, 191-192).

34Nukentėjusysis A. P. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1, b. l. 195-200).

35Nukentėjusysis K. M. apklaustas teisme parodė, kad 2010-05-29 apie 23.30 val. jis su žmona J. M. ir draugu V. B. nuosavu automobiliu VW Passat, kurį pats vairavo, atvažiavo į degalinę „Statoil“, kur buvo susitarę susitikti su draugais. Sustojo degalinės teritorijoje už automobilio BMW. Netrukus atvažiavo D. K., jis išlipo iš savo automobilio ir ėjo link degalinės parduotuvės. Tada prie D. K. priėjo kaltinamasis T. M. ir pasakė įžeidžiančius žodžius, jie abu susistumdė, T. M. sudavė ranka D. K. į veidą. D. K. nubėgo prie savo automobilio ir kažko ieškojo. Nukentėjusysis pasakė „vyrai, baikit“, tada prie jo priėjo kaltinamasis G. V. ir pradėjo jį stumdyti, taip nustūmė ant vejos už automobilio. Nukentėjusysis norėjo ištrūkti, bet G. V. neleido, laikė jį suėmęs už pečių, tai tęsėsi, kol prie nukentėjusiojo priėjo kaltinamasis T. M. ir sudavė jam rankomis smūgius į galvos sritį, nuo ko jis suklupo ant žemės, po to T. M. sudavė dar vieną smūgį iš priekio, o G. V., kuris stovėjo už nukentėjusiojo, smūgiavo jam į nugarą, po to abu kaltinamieji pasitraukė ir nubėgo link miško pusės. Po kelių minučių kaltinamieji grįžo prie savo automobilio ir išvažiavo iš degalinės. Tuo metu atvyko policijos pareigūnai ir greitoji med. pagalba, kuri išvežė sumuštą D. K. į ligoninę. Sekančią dieną nukentėjusysis dėl galvos ir nugaros skausmo kreipėsi į teismo medicinos ekspertą, jam buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Bylos ikiteisminio tyrimo metu kaltinamieji atlygino padarytą žalą, todėl K. M. civilinio ieškinio nereiškia, pretenzijų kaltinamiesiems neturi.

36Akistatos protokolas patvirtina, kad K. M. akistatoje su kaltinamuoju G. V. patvirtino, jog pastarasis jį tampė už rankinės diržo ir laikė, kai T. M. sudavė jam smūgius į galvą, po ko jis suklupo ir tada pajuto smūgį iš nugaros pusės, kurį jam sudavė G. V. (t. 2, b. l. 25-27).

37Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 413/0 (06) patvirtina, kad nukentėjusiajam K. M. buvo padaryti odos nubrozdinimai viršugalvio priekinės dalies kairėje pusėje, viršutinės lūpos kairės pusės-nosies kairės pusės srityje ir juosmens dešinėje pusėje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I danties vainiko lūžimas. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuoti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 2, b. l. 29-30).

38Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad nukentėjusysis K. M. atpažino kaltinamuosius T. M., G. V. kaip asmenis, kurie sudavė jam smūgius, taip pat atpažino kaltinamąjį R. M. kaip asmenį, buvusį konflikto vietoje (t. 2, b. l. 31-36).

39Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis K. M. savo parodymus detalizavo konflikto vietoje (t. 2, b. l. 39-45).

40Liudytoja J. M. patvirtino, kad 2010-05-29 apie 23.30 val., būdama degalinėje „Statoil“, matė, kad konfliktą pradėjo kaltinamasis T. M., kuris prikibo prie D. K., kirto jam ranka į galvą, po ko D. K. nubėgo prie savo automobilio ir išsitraukęs ginklą kelis kartus iššovė, bet prie jo pribėgo kaltinamasis R. M. ir sudavė smūgius. Kai iš automobilio išlipo V. B., prie jo prišoko T. M. ir sudavė 5 ar 6 smūgius rankomis, nuo ko V. B. nugriuvo ant žemės, liudytoja padėjo jam įlipti į automobilį. Tuo pat metu ji pamatė, kad ant vejos šalia automobilio kaltinamieji T. M. ir G. V. rankomis sudavė smūgius jos vyrui K. M., G. V. dar patampė K. M. už jo rankinės diržo. Paskui G. V. su R. M. nusivijo D. K., kuris bėgo link miško pusės. Netrukus kaltinamieji grįžo ir įlipę į savo automobilį pasišalino.

41Iš akistatos protokolo matyti, kad liudytoja J. M. akistatoje su G. V. patvirtino mačiusi, kad G. V. sudavė smūgius K. M. ir tampė jį už rankinės diržo (t. 2, b. l. 4-5).

42Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad liudytoja J. M. atpažino kaltinamuosius T. M. ir G. V. kaip asmenis, konflikto metu sudavusius smūgius jos vyrui K. M. (t. 2, b. l. 8-9, 10-11).

43Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad liudytoja J. M. parodė vietą degalinės „Statoil“ teritorijoje ant vejos, kurioje du nepažįstami jaunuoliai sudavė smūgius jos vyrui K. M., taip pat parodė kuria kryptimi bėgo D. K., o du jaunuoliai jį vijosi (t. 2, b. l. 14-19).

44Liudytoja I. V. (P.), apklausta teisme, parodė, kad 2010-05-29 vakare ji, būdama degalinėje „Statoil“ Druskininkuose, matė, kaip prie D. K. priėjo kaltinamasis T. M. ir pasakęs „ar nori...“ demonstratyviai paleido iš rankos puodelį su kava, po to prasidėjo muštynės. Ji labai išsigando, todėl tiksliai neprisimena visos muštynių eigos ir negali apibūdinti kiekvieno kaltinamojo veiksmų, tačiau liudytoja patvirtino mačiusi, kaip nepažįstamas jaunuolis mušė K. M., pargriuvusį ant žolės, spardė jį kojomis, taip pat matė, kaip D. K. kelis kartus iššovė, po to matė jį bėgantį link miško. Vykstant konfliktui, liudytoja su A. P. nubėgo prie degalinės pastato, tačiau operatorius buvo iš vidaus užsirakinęs ir jų neįleido, sakė įleidžia tik merginas. Liudytoja viena nėjo, nes nenorėjo palikti A. P.. Paskui pamatė, kad visi trys kaltinamieji sulipo į automobilį BMW ir išvažiavo iš degalinės, tada ji su A. P. apėjo aplink degalinės parduotuvę ir kitoje pusėje pamatė ant žemės gulintį sumuštą D. K., jam iš nosies bėgo kraujas, taip pat buvo kruvina galva. Tą patį vakarą D. K. dėl sumušimo buvo paguldytas į ligoninę.

45Parodymų patikrinimo vietoje protokolu fiksuota, kad liudytoja I. V. įvykio vietoje patvirtino savo parodymus ir nurodė, kurioje vietoje T. M. prikibo prie D. K., taip pat parodė vietą, kur buvo sumuštas K. M. ir kur po muštynių rado sužalotą D. K. (t. 1, b. l. 175-180).

46Liudytoja J. Ž. parodė, kad 2010-05-29 vakare su kaltinamaisiais ir kitais draugais buvo kavinėje, po to atvažiavo į degalinę „Statoil“ nusipirkti cigarečių. Ji su T. M. ir G. V. nuėjo į degalinės parduotuvę, o kai išėjo į lauką, išgirdo kaip D. K. pasakė jos adresu necenzūrinį žodį. T. M. priėjo prie D. K. ir kažką jam pasakė, tada liudytoja, bijodama, kad gali kilti muštynės, norėjo nusivesti T. M. į šalį, bet atbėgo R. M. ir vaikinai pradėjo vienas kitą stumdyti. Liudytoja nematė, kad būtų suduodami smūgiai. Ji girdėjo kelis šūvius, bet kas į ką šaudė nežino. Paskui pastebėjo, kad T. ir R. M. bėgo link miško pusės, ji taip pat nubėgo paskui juos, nes norėjo pasakyti, kad vienai kartu su jais buvusiai merginai pasidarė bloga ir reikia važiuoti į ligoninę. Ji nematė, kad kaltinamieji M. būtų sudavę smūgius D. K.. Po to prie degalinės pastato privažiavo jų automobilis BMW ir jie visi greitai susėdę į automobilį išvažiavo į ligoninę. Pakeliui juos sustabdė policijos pareigūnai, kurie nurodė kaltinamiesiems vykti į policijos komisariatą.

47Liudytojas M. J. parodė, kad 2010-05-29 apie 23.30 val. jis su kaltinamaisiais ir keliom draugėm atvažiavo į degalinę „Statoil“, esančią M.K.Čiurlionio gatvėje, Druskininkuose. Prieš tai jie visi buvo kavinėje, kur vaišinosi alkoholiu. Degalinėje įvyko konfliktas tarp T. M. ir nukentėjusiojo D. K., nes pastarasis įžeidė T. M. draugę J. Ž.. Liudytojas matė, kaip D. K. abiem rankom pastūmė prie jo priėjusį T. M.. Prie jų nuėjo R. M., nes norėjo juos išskirti. Liudytojas irgi ėjo link konfliktuojančių, bet išgirdo du šūvius ir pamatė, kad D. K. šovė į R. M.. Tuomet liudytojas prišoko prie D. K. ir atėmė iš jo ginklą, po ko D. K. nubėgo link miško, jam iš paskos pasileido R. M., liudytojas irgi bėgo paskui juos, bet kai kažkas sušuko, kad jo draugei Inesai pasidarė bloga, toliau D. K. nesivijo ir abu su R. M. sugrįžo į automobilį. Revolverį, kurį atėmė iš D. K., liudytojas numetė automobilio priekyje ant kilimėlio, vėliau atidavė juos sustabdžiusiems policijos pareigūnams.

48Liudytojas M. J. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 2, b. l. 61-67).

49Liudytojas Juozas Šerkšnas, dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio vyr. patruliu, apklaustas teisme parodė, kad 2010-05-29 apie 24 val. buvo gautas pavojaus signalas iš degalinės „Statoil“, esančios Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 113. Nuvykus į degalinę, prisistatė moteris, kuri pasakė, kad jos vyrą ir kartu buvusius draugus degalinėje sumušė nepažįstami asmenys, kurie išvyko automobiliu BMW, moteris nurodė automobilio valst. numerį. Pareigūnai ėmėsi paieškos priemonių ir minėtą transporto priemonę sustabdė Ligoninės gatvėje. Automobiliu BMW važiavo visi trys kaltinamieji ir M. J. bei kelios merginos. Liudytojas, apžiūrėdamas automobilį, jo priekinėje keleivio vietoje rado dujinį pistoletą. Kaltinamuosius pristatė į policijos komisariatą, budėtojui perdavė automobilyje rastą ginklą.

50Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimo padarymo vieta yra Druskininkų mieste M. K. Čiurlionio g. 113 esančios degalinės „Statoil Druskininkai“ teritorijoje, kurią apžiūrėjus šovinių tūtelių, kulkų, dėmių, panašių į kraują, nerasta. Šiaurinėje degalinės teritorijos dalyje ant grindinio rastos sulaužytų akinių dalys, taip pat numestos panaudotos servetėlės, protokole pažymėta, kad degalinės teritorija apšviesta ir stebima vaizdo kameromis (t. 1, b. l. 36-41).

51Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo ir jų apžiūros protokolai patvirtina, kad 2010-06-01 iš UAB „Lietuva Statoil“ degalinės „Statoil Druskininkai“ paimtas kompaktinis diskelis su vaizdo kamerų įrašais, kuriuose užfiksuoti įvykiai nuo 2010-05-29 23 val. iki 2010-05-30 00.30 val.; ištyrus vaizdo įrašus nustatyta, kad juose fiksuota, kaip 2010-05-29 23.44.27 val. iš degalinės parduotuvės išeina J. Ž., paskui ją G. V., o trečias išeina T. M., J. Ž. ir G. V. pasuka į kairę, o T. M. 23.44.58 val. praeina pro kolonėles Nr. 1 ir Nr. 2 ir eina ne paskui J. Ž. ir G. V., o link Čiurlionio g., rankoje jis kažką nešasi, po to sustoja ir su kažkuo bendrauja, jam prie kojos nukrenta kavos puodelis, tada 23.45.11 val. prie jo pribėga J. Ž., prieina M. J., vyksta susistumdymas su asmeniu, kurio kameros nefiksuoja, tuo tarpu degalinės parduotuvės viduje esanti kamera fiksuoja, kad degalinės operatorius nueina prie įėjimo durų ir sustoja, jis neįleidžia vidun prie durų priėjusių kelių jaunuolių, 23.45.32 val. kameros fiksuoja, kad lauke keli jaunuoliai nuo kažko slepiasi, atsitūpę už automobilio VW Passat, degalinės parduotuvės viduje buvę asmenys ir degalinės operatoriai, priėję prie vitrininio stiklo, žiūri kas vyksta lauke, 23.45.39 val. fiksuota, kad kažkur bėga J. M., A. K. rankomis užsidengusi veidą, 23.45.45 val. degalinės operatorius paspaudžia pavojaus mygtuką ir toliau žiūri pro langą, keli jaunuoliai nori įeiti į degalinės parduotuvę, bet operatorius durų neatidaro, 23.46.51 val. nuo Čiurlionio gatvės pusės prabėga T. M., paskui jį greitu žingsniu eina M. J., kuris rankoje turi revolverį, paskui juos atsilikęs eina G. V., 23.48.05 val. automobilis BMW važiuoja link išvažiavimo iš degalinės (t. 1, b. l. 43, 44-47).

52Asmens blaivumo testai patvirtina, kad 2010-05-30 T. M. nustatytas 0,55 prom. girtumas, o R. M. nustatytas 1,37 prom. girtumas (t. 2, b. l. 162, t. 3, b. l. 37).

532011-05-30 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(6190)-IS1-3259, nustatyta, jog tirti pateiktas revolveris yra šaunamasis ginklas, o būtent-pramoninės gamybos 9 mm kalibro revolveris ME 38 Compact-G Nr. 011705, skirtas šaudyti 9 mm kalibro (380 ME GUM) šoviniais su guminėmis kulkomis, priskiriamas C kategorijos ginklams. Tirti pateiktas revolveris tinkamas šaudyti. Tirti pateiktas šovinys yra C kategorijos šaunamiesiems ginklams skirtas šaudmuo, o būtent-pramoniniu būdu pagamintas 9 mm kalibro dujinis šovinys, skirtas šaudyti iš 9 mm (380) kalibro revolverių, skirtų šaudyti dujiniais ir garsiniais šoviniais. Tirti pateiktas šovinys yra tinkamas šaudyti, juo galima šaudyti iš tirti pateikto revolverio (t. 1, b. l. 93-95).

542011-07-05 nutarimu revolveris ME38 Compact-G Nr. 011705 ir keturios tūtelės grąžinti nukentėjusiajam D. K. (t. 1, b. l. 97-98, 99).

55Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 406/10 (06) patvirtina, kad R. M. buvo nustatytas sužalojimas-I0 terminis odos nudegimas kairio žasto vidinio paviršiaus apatiniame trečdalyje, šis sužalojimas galėjo būti padarytas veikiant šaunamojo ginklo šūvio faktoriams, jis kvalifikuotas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 3, b. l. 21-22).

56Iš daiktų pateikimo ir jų apžiūros protokolų matyti, kad kaltinamasis R. M. 2010-06-04 pateikė apžiūrai megztinį, kuriuo jis vilkėjo konflikto metu, šio megztinio kairėje rankovėje ir krūtininės dalies kairėje pusėje rasti suodžių apnašai (t. 3, b. l. 16, 17-20).

57Teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, sprendžia, kad jie pakankami padaryti išvadą, jog kaltinamųjų kaltė padarius viešosios tvarkos pažeidimą yra įrodyta. Kaltinamieji viešoje vietoje-degalinės „Statoil“ teritorijoje, kitų asmenų akivaizdoje, tyčia, be jokios priežasties, nesilaikydami elementarių moralės bei elgesio normų, keliamų asmeniui viešoje vietoje, įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Įžūlūs kaltinamųjų veiksmai pasireiškė fizinio smurto prieš kitus, kaltinamiesiems nepažįstamus, asmenis panaudojimu, t. y. kaltinamieji T. M. ir R. M. sudavė D. K. po keturis smūgius į galvos sritį, o R. M. pargriovus D. K. ant žemės, abu kaltinamieji sudavė jam smūgius kojomis į įvairias kūno vietas, be to, T. M. tyčia sudavė smūgius rankomis ir kojomis V. B. į veidą, nugarą ir krūtinę, A. K. - vieną smūgį ranka į veidą, kaltinamasis G. V. tyčia nustūmė K. M. ant vejos ir jį stumdė, tampė už rankinės diržo, laikė ir neleido jam ištrūkti, kai T. M. rankomis smūgiavo K. M. ne mažiau kaip keturis smūgius į galvos sritį, po to abu kaltinamieji-T. M. ir G. V. sudavė dar po vieną smūgį K. M. į šonus. Dėl kaltinamųjų pavartoto fizinio smurto nukentėjusiesiems D. K., V. B. ir K. M. buvo sutrikdyta sveikata. Kaltinamieji savo veiksmais realiai sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, nes degalinėje buvę ir konfliktą matę žmonės buvo šokiruoti kaltinamųjų įžūlumo, kilo sujudimas ir sumaištis, buvo sutrikdytas normalus degalinės darbas, kadangi degalinės operatoriai dėl saugumo užsirakino iš vidaus. Kaltinamieji T. M. ir R. M. neneigė vartoję fizinį smurtą nukentėjusiųjų atžvilgiu. T. M. nurodė, kad konfliktas kilo dėl D. K. pasakytų įžeidžiančių žodžių kaltinamojo draugės atžvilgiu. Tačiau tokios aplinkybės byloje neįrodytos. Iš nukentėjusiųjų D. K., V. B., K. M., A. K. parodymų seka, kad konfliktą išprovokavo T. M., tam nebuvo jokios dingsties, po to prie jo veiksmų prisijungė ir kiti du kaltinamieji. Teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiųjų, liudytojų J. M., I. V. parodymais, nes jie nuoseklūs ir vienodi nuo įvykio tyrimo pradžios, sutampa detalėse ir vieni kitus papildantys. Nukentėjusiesiems padarytus kūno sužalojimus patvirtina teismo medicinos specialisto išvados. Kaltinamojo G. V. parodymus, kad jis tik stumdėsi su K. M., tyčia smūgių jam nesudavė, teismas vertina kaip gynybinius ir atmeta, nes jie prieštarauja nukentėjusiųjų K. M., A. K., A. P., liudytojos J. M. parodymams, kurių patikimumas teismui nekelia abejonių ir kuriais nustatyta, kad G. V. viešai, kitų žmonių akivaizdoje, veikdamas be aiškios asmeninės motyvacijos, grūmėsi su K. M., tyčia sudavė jam smūgį į šoną, laikė, kad šis nesipriešintų, kuomet T. M. sudavė jam eilę smūgių į galvos sritį. Teismas sprendžia, kad visų trijų kaltinamųjų kaltė padarius viešosios tvarkos pažeidimą yra įrodyta, kaltinamųjų veiksmai atitinka BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymius. Taip pat teismas laiko įrodytu, kad kaltinamieji T. M. ir R. M., darydami viešosios tvarkos pažeidimą, tuo pačiu metu, iš chuliganiškų paskatų, t. y. be jokios dingsties, demonstruodami atvirą žmogaus ir visuomenės negerbimą, tyčia sudavė smūgius rankomis ir kojomis D. K. į galvą ir kitas kūno vietas ir šiais veiksmais padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl kairės pusės X-XI-XII šonkaulių lūžimų, juosmens stuburo pirmo slankstelio kairės pusės skersinės ataugos lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Taigi, byloje nustatyta, kad kaltinamieji T. M. ir R. M. viena veika pasikėsino į du skirtingus objektus – viešąją tvarką ir kito asmens sveikatą, tokie jų veiksmai kvalifikuojami kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-28 nutartis byloje Nr. 2K-582/200, 2010-11-23 nutartis byloje Nr. 2K-450/2010 ir kt.). Nukentėjusysis D. K. teigė, kad kai jis buvo pargriautas, jam buvo suduota kojomis ne mažiau kaip 20 smūgių į įvairias kūno vietas. Tačiau teismo medicinos specialisto išvada nepatvirtina tokio smūgių skaičiaus, joje nurodyta, kad sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau kaip keturių poveikių pasekoje. Kaltinamieji T. M. bei R. M. aiškina, kad kojomis sudavė po 2-3 smūgius. Nesant kitų objektyvių duomenų, kaltinimas patikslinamas, kad kaltinamieji D. K. kojomis sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į įvairias kūno vietas. Kaltinimas G. V. pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. teisme nepasitvirtino. G. V. tiek bylos ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir tiriant įrodymus teisme neigė sudavęs smūgius nukentėjusiajam D. K.. Kaltinamieji T. M. ir R. M. patvirtino, kad tuo metu, kai jie dviese sudavė kojomis smūgius pargriautam ant žemės D. K., G. V. šalia jų nebuvo. Pats nukentėjusysis teigė nematęs, kas jį pargriovė ir kas iš kaltinamųjų sudavė smūgius kojomis, jis tik jautė smūgius iš visų pusių ir iš to sprendžia, kad jį mušė ne vienas asmuo. Taip pat D. K. nurodė, kad būtent tuo momentu jam buvo padaryti sužalojimai, nulėmę nesunkų sveikatos sutrikdymo mastą. Teismas daro išvadą, kad byloje surinkti duomenys yra nepakankami padaryti neginčijamą išvadą, kad G. V. atliko veiksmus, sudarančius BK 138 str. 2 d. 8 p. numatyto nusikaltimo objektyvinę pusę, todėl jis dėl šio kaltinimo išteisintinas (BPK 304 str. 5 d. 2 p.)

58Dėl teismo sprendimo,nesusijusio su bausme, nevykdymo

59Kaltinamasis G. V. kaltės nepripažino. Paaiškino, kad 2011-02-15 Druskininkų miesto apylinkės sprendimu jam buvo paskirti teismo įpareigojimai pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, t. y. jis buvo įpareigotas nesilankyti Druskininkų miesto baruose, kavinėse, restoranuose, nepalaikyti ryšio su A. K., A. M. ir kitais asmenimis, taip pat nekeisti nuolatinės gyvenamosios vietos be priežiūrą vykdančio policijos pareigūno sutikimo ir nuo 22 val. iki 6 val. būti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ). 2011-03-31 apie 17.30 val. kaltinamasis buvo atėjęs į lošimo automatų saloną „Admiral Club“, esantį Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gatvėje, ir žaidė prie vieno iš salėje esančių lošimo automatų. Šalia jo stovėjo dar du lošimo automatai, prie jų niekas nesėdėjo. Kažkuriuo metu prie šių dviejų lošimo automatų atėjo ir atsisėdo A. M. ir A. K., jie taip pat žaidė. Kaltinamasis su jais tik pasisveikino ir persimetė keliais žodžiais kaip sekasi lošti, daugiau apie nieką nesikalbėjo, todėl jo manymu pažeidimo nepadarė. Jis žinojo, kad patalpa lošimo salone yra filmuojama, tačiau negalvojo, kad šalia jo atsisėdus A. K. ir A. M. bei su jais pasikeitus keliomis bendromis frazėmis jis gali būti apkaltintas teismo sprendimo nevykdymu. 2011-04-01 Druskininkų vandens parko viešbutyje AQUA turėjo vykti krepšinio klubo, kurio narys jis yra, sezono uždarymas, kaltinamasis norėjo dalyvauti tame renginyje. Išvakarėse jis parašė policijai prašymą, kad jam būtų leista ten dalyvauti. Policijos pareigūnas R. Lisauskas davė jam leidimą būti renginyje iki 24 val. 2011-04-01 apie 20 val. kaltinamasis kartu su drauge V. Š. atvažiavo į „AQUA“ viešbutį ir ten leido laiką, vaišinosi alkoholiu, apsvaigo. Iš renginio jis išvyko apie 24 val. ir namuose buvo 5 ar 10 min. po vidurnakčio. Grįžęs į namus, jis su drauge nuėjo miegoti. Tą naktį negirdėjo, kad kas nors būtų skambinęs ar beldęs į buto duris, nes buvo pavargęs, stipriai apsvaigęs ir kietai miegojo.

60Nors kaltinamasis kaltę neigia, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis tyčia nevykdė teismo sprendimu paskirtų įpareigojimų.

61Iš Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-02-15 sprendimo matyti, kad kaltinamajam G. V. nuo 2011-02-15 šešių mėnesių laikotarpiui buvo skirti teismo įpareigojimai nuo 22 val. iki 6 val. būti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), taip pat nebendrauti su tam tikrais asmenimis, tame tarpe su A. K. ir A. M. (t. 3, b. l. 157).

62Liudytojas Valdas Pileckas, dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio vyresn. patruliu, apklaustas teisme parodė, kad 2011 m. balandžio mėn. pradžioje naktį apie 1 val. tikrino kaltinamąjį G. V., kaip jis laikosi teismo paskirtų įpareigojimų. Prie kaltinamojo buto durų kelias minutes skambino į buto duris, viduje girdėjosi skambučio garsas, bet durų niekas neatidarė. Dar pabeldė į duris, bet niekas jų neatrakino. Už durų triukšmo negirdėjo. Išėjęs į kiemą matė, kad buto languose šviesa nedegė. Suprato, kad G. V. namuose nėra, dėl šio fakto surašė tarnybinį pranešimą.

63Policijos pareigūnų V. Pilecko ir K. Valentos tarnybiniais pranešimais fiksuota, kad 2011-04-02 00.55 val. kaltinamasis G. V. nerastas namuose (t. 2, b. l. 74, 75).

64Liudytoja V. Š., apklausta teisme, parodė, kad ji gyvena su G. V.. Anksčiau jie nuomavosi butą ( - ). Jai žinoma, kad G. V. buvo paskirti teismo įpareigojimai nuo 22 val. iki 06 val. būti savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Buvo toks atvejis, kai ji kartu su G. V. dalyvavo renginyje Druskininkų vandens parke. G. V. buvo gavęs policijos leidimą dalyvauti tame vakarėlyje iki 24 val. Į namus jie abu grįžo iki 24 val. ir iš karto nuėjo miegoti, abu buvo išgėrę. Tą naktį ji negirdėjo, kad kas skambintų į buto duris.

65Liudytojas A. K., apklaustas teisme, parodė, kad iš matymo pažįsta kaltinamąjį G. V.. Pastarasis buvo minėjęs, kad jam teismas skyrė įpareigojimus nebendrauti su liudytoju, tačiau jie ir šiaip nebendrauja, nepalaiko jokių ryšių. 2011 m. kovo mėn. pabaigoje liudytojas kartu su A. M. atvažiavo į lošimo automatų saloną „Admiral Club“, esantį Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gatvėje, atsigerti kavos, palošti automatais. Ten sutiko kaltinamąjį G. V., kuris žaidė prie vieno iš lošimo automatų. Liudytojas padavė jam ranką ir jie pasisveikino, dar paklausė G. V., kaip sekasi lošti, daugiau apie nieką nešnekėjo.

66Liudytojas A. M., apklaustas teisme, parodė, kad pažįsta G. V. kaip krepšininką. Apie tai, kad jam buvo paskirti teismo įpareigojimai, liudytojas nežino. Buvo toks atvejis, kada jis kartu su A. K. lankėsi lošimo automatų salone „Admiral Club“, kur sutiko su G. V., jis sėdėjo prie vieno iš lošimo automatų ir žaidė, liudytojas ir A. K. atsisėdo šalia jo ir jie trumpai pasikalbėjo apie tai, kaip sekasi lošti.

67Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad 2011-04-06 iš lošimo salono „Admiral Club“ paimtas kompaktinis diskelis su vaizdo kameros įrašo kopija, kuriame užfiksuota, kad 2011-03-31 apie 17.45 val. G. V. ateina į lošimo saloną, nueina prie kasos, 17.46 val. jis užfiksuotas sėdintis prie lošimo automatų, 19.03 val. fiksuota, kad šalia jo prie lošimo automatų stovi A. M., o iš dešinės sėdi A. K., jie atsisuka vienas į kitą, bendrauja, prie lošimo automatų šie asmenys su pertraukomis sėdi iki 20.30 val. (t. 2, b.l. 102, 103-109).

68Iš G. V. rašytinio prašymo policijos komisariatui matyti, kad jam buvo leista dalyvauti 2011-04-01 renginyje viešbutyje „Aqua“ iki 24 val. (t. 2, b. l. 86).

69Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus visumoje, daro išvadą, kad kaltinamojo G. V. kaltė nevykdžius teismo 2011-02-15 sprendimo yra įrodyta. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis, nevykdymas – tai susilaikymas nuo teismo sprendimu paskirtos pareigos vykdymo, turint objektyvią galimybę ją įvykdyti. Kaltinamasis G. V. pripažino, kad lošimo salone sutikęs A. K. ir A. M., su jais pasisveikino ir trumpai pasikalbėjo, nors jam buvo žinoma, kad teismo sprendimu jam uždrausta bendrauti su šiais asmenimis. Liudytojai A. K. ir A. M. patvirtino, kad buvo lošimo salone tuo metu, kai ten buvo ir kaltinamasis, jie pasisveikino, paklausė kaip sekasi lošti. Tačiau iš vaizdo įrašo matyti, kad kaltinamasis ir A. K. bei A. M. lošimo automatų salone užtruko pakankamai ilgai, A. K. ir A. M. užfiksuoti sėdintys šalia kaltinamojo, matyti, kad jie tarpusavyje betarpiškai bendrauja. Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu daroma išvada, kad kaltinamasis, būdamas atsakingas už teismo sprendimo vykdymą, sąmoningai, be pateisinamų priežasčių nevykdė teismo nustatytos pareigos nebendrauti su A. K. ir A. M., todėl laikytina, kad jo veiksmuose yra BK 245 str. numatytos nusikalstamos veikos požymiai. Dėl antrojo pažeidimo, kuomet kaltinamasis nustatytu laiku buvo nerastas savo gyvenamojoje vietoje, G. V. nurodė, kad jis buvo namuose, bet galėjo negirdėti policijos pareigūnų skambučio į duris, nes miegojo. Tokius kaltinamojo paaiškinimus teismas vertina kaip gynybinius ir atmeta. Kaltinamasis, žinodamas, kad jam privalu vykdyti teismo paskirtus įpareigojimus, turėjo užtikrinti, kad teismo nustatytu laiku jį būtų įmanoma namuose patikrinti bet kuriomis aplinkybėmis. Tai, kad kaltinamasis dėl jo neblaivumo galėjo negirdėti, jog atvyko pareigūnai, šiuo atveju negali būti laikoma objektyvia ir pateisinama priežastimi nevykdyti teismo sprendimo. Dėl išdėstytų motyvų laikytina, kad ir šiame epizode kaltinimas G. V. pagal BK 245 str. yra pagrįstas ir įrodytas.

70Bausmės skyrimo ir kiti klausimai

71Teismui pateiktas rašytinis kaltinamųjų T. M. ir R. M. bei nukentėjusiųjų D. K., V. B., K. M., A. K., A. P. 2011-12-12 susitaikymo protokolas, kuris patvirtina, kad kaltinamieji savo noru atlygino nukentėjusiesiems padarytą žalą ir jie susitaikė (t. 4, b. l. 53). Nagrinėjant bylą teisme, nukentėjusieji patvirtino, kad jie susitaikė su kaltinamaisiais ir neturi jiems jokių pretenzijų. Tuo pagrindu teismas turi pareigą pasisakyti dėl galimybės taikyti kaltinamųjų atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatas. BK 38 str. nustatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru atlygino padarytą žalą arba susitarė dėl žalos atlyginimo, susitaikė su nukentėjusiu asmeniu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taikyti BK 38 straipsnį ir atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo teisė, o ne pareiga, ši teisė gali būti realizuota esant visoms BK 38 str. 1 d. numatytoms sąlygoms. Kaltinamieji T. M. ir R. M. teisiami pirmą kartą, anksčiau nebuvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jie prisipažino padarę nusikaltimus, savo noru atlygino nukentėjusiesiems padarytą žalą ir su jais susitaikė. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad iki nusikaltimų padarymo kaltinamieji buvo padarę teisės pažeidimus, T. M. buvo baustas administracinėmis nuobaudomis keturis kartus (t. 2, b. l. 165-166), R. M. baustas tris kartus (t. 3, b. l. 40-41), po nusikaltimų padarymo abiem kaltinamiesiems pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikytos prevencinės poveikio priemonės, t. y. 2010-06-01 T. M. taikytas oficialus perspėjimas (t. 2, b. l. 164), o R. M. 2010-06-04 taikytas oficialus perspėjimas, 2011-05-27 jam skirti teismo įpareigojimai (t. 3, b. l. 39). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į padarytų nusikaltimų pobūdį – nusikaltimai įžūlūs, padaryti tyčia ir be menkiausios dingsties, susiję su fizinio smurto prieš kelis asmenis panaudojimu, nusikaltimo padarinius – šiurkščiai pažeista viešoji tvarka, kitiems žmonėms padaryti nežymūs ir nesunkus sveikatos sutrikdymai, taip pat įvertinus kaltinamųjų asmenybes, teismas sprendžia, kad nėra pakankamo pagrindo manyti, jog kaltinamieji T. M. ir R. M. nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl laikytina, kad netikslinga taikyti BK 38 str. nuostatas ir atleisti kaltinamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės.

72Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 str. nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų pavojingumą visuomenei, kaltinamųjų kaltės formą, kiekvieno kaltinamojo vaidmenį darant nusikaltimus, jų asmenybes, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

73Kaltinamasis T. M. padarė du tyčinius nusikaltimus, vienas iš jų nesunkus, antras-apysunkis. T. M. išprovokavo konfliktą su nukentėjusiaisiais, jis veikė aktyviausiai, vartojo fizinį smurtą visų nukentėjusiųjų atžvilgiu. Kaltinamasis nusikalto neblaivus, veikė bendrininkų grupe, šios aplinkybės sunkina atsakomybę. Kartu įvertinama tai, kad T. M. nuoširdžiai gailisi, savo noru pašalino padarytą žalą, kas lengvina atsakomybę. Kaltinamasis R. M. taip pat padarė du tyčinius nusikaltimus, veikė tyčia, vartojo intensyvų smurtą prieš nukentėjusįjį D. K., nusikalto neblaivus, veikė bendrininkų grupe, šios aplinkybės sunkina atsakomybę. Kita vertus teismas atsižvelgia į tai, kad byloje nustatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės-kaltinamasis R. M. inicijavo žalos atlyginimą visiems nukentėjusiesiems ir valstybei, dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Kaltinamasis dirba, charakterizuojamas teigiamai. Abiems kaltinamiesiems skirtinos sankcijose numatytos bausmės ir kadangi jų padarytos veikos sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, už šias veikas paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo būdu (BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p.). Atsižvelgiant į kaltinamųjų T. M. ir R. M. asmenybes, į tai, kad jie teisiami pirmą kartą, teismas sprendžia, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl yra pagrindas taikyti abiejų kaltinamųjų atžvilgiu BK 75 str. nuostatas.

74Kaltinamasis G. V. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą ir du baudžiamuosius nusižengimus. Jis pirmiau teistas už analogišką nusikaltimą - viešosios tvarkos pažeidimą ir turi neišnykusį teistumą, taigi, esant nusikaltimų recidyvui, skirtina laisvės atėmimo bausmė (BK 56 str. 1 d.). Nustatant bausmės dydį, atsižvelgiama į kaltininko antraeilį vaidmenį darant viešosios tvarkos pažeidimą, taip pat į tai, kad jis savo noru pašalino nusikaltimu padarytą žalą, ši aplinkybė pripažįstama lengvinančia atsakomybę. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis veikė bendrininkų grupe. Kaltinamasis nedirba, registruotas darbo biržoje. Įvertinus tai, kad G. V. laisvės atėmimo bausme nuteisiamas pirmą kartą, nuo nusikalstamų veikų padarymo yra praėjęs netrumpas laiko tarpas, per kurį kaltinamasis nepadarė naujų teisės pažeidimų, teismas sprendžia, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl yra pagrindas taikyti BK 75 str. ir bausmės vykdymą atidėti.

75Vilniaus teritorinė ligonių kasa, atstovaudama Valstybinę ligonių kasą, byloje buvo pareiškusi civilinį ieškinį 1546,56 Lt sumai už nukentėjusiųjų D. K. ir V. B. gydymo išlaidas (t. 1, b. l. 132-134, 139-140). Byloje yra duomenys, kad kaltinamasis R. M. 2011-01-26 atlygino civiliniam ieškovui 1546,56 Lt (t. 1, b. l. 141). Teisme gautas Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio atsisakymas, kuris neprieštarauja įstatymui, todėl teismas jį priima, tuo pagrindu procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas.

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 4 d., 304-307 str.,

Nutarė

77T. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. ir nubausti: pagal BK 284 str. 1 d. skirti laisvės apribojimą 10 mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. skirti laisvės atėmimą 10 mėnesių. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti jas apimant ir skirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių.

78Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant T. M. per šį laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

79Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

80R. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. ir nubausti: pagal BK 284 str. 1 d. skirti laisvės apribojimą 8 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. skirti laisvės atėmimą 10 mėnesių. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti jas apimant ir skirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių.

81Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant R. M. per šį laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

82Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

83G. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 245 str. ir nubausti: pagal BK 284 str. 1 d. skirti laisvės atėmimą 5 mėnesiams, pagal BK 245 str. už 2011-03-31 padarytą baudžiamąjį nusižengimą skirti areštą 20 parų, pagal BK 245 str. už 2011-04-02 padarytą baudžiamąjį nusižengimą skirti areštą 20 parų. Remiantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir skirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

84Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant G. V. per šį laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

85Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

86G. V. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. išteisinti, neįrodžius jo dalyvavimo padarant šį nusikaltimą.

87Nutraukti procesą dėl civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio dėl 1546,56 Lt žalos atlyginimo, civiliniam ieškovui atsisakius ieškinio.

88Prie bylos pridėtus daiktus: paketą Nr. 1, kuriame yra kompaktinė plokštelė su 2010-05-30 degalinės „Statoil“ vaizdo kameromis užfiksuotu įrašu, ir paketą Nr. 2, kuriame yra kompaktinis diskelis su lošimo automatų salono „Admiral Club“ vaizdo kamerų įrašu, palikti saugoti prie bylos.

89Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė,... 2. sekretoriaujant Akvilei Povilanskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui Juozui Valickui,... 4. gynėjams advokatams Romai Katilovskienei, Juozui Šilanskui,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. T. M., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. R. M., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 8. G. V., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. kaltinamieji T. M., R. M. ir G. V. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o... 11. Be to, tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaltinamieji T. M. ir R. M.... 12. Kaltinamasis G. V. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent... 13. Be to, G. V. 2011 m. balandžio 2 d. apie 00 val. 55 min., nebūdamas savo... 14. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 15. Kaltinamasis T. M., duodamas paaiškinimus dėl jam pareikšto kaltinimo,... 16. Bylos ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis T. M. kaltę taip pat pripažino ir... 17. Kaltinamasis R. M. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltę visiškai pripažino.... 18. Bylos ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. M. kaltę taip pat pripažino ir... 19. Kaltinamasis G. V., duodamas paaiškinimus dėl pareikšto kaltinimo, kaltės... 20. Nukentėjusysis D. K. parodė, kad 2010-05-29 jis su žmona A. K. ir draugais... 21. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir schemos matyti, kad... 22. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu fiksuota, kad... 23. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 437/10 (06) nustatyta, kad D. K.... 24. Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2010-05-29 jis su draugais buvo atvažiavęs... 25. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolas patvirtina, kad... 26. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir schemos matyti, kad... 27. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 36-400/10 (06) nustatyta, kad V. B.... 28. Nukentėjusioji A. K. apklausta teisme parodė, kad 2010-05-29 ji su vyru D. K.... 29. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad... 30. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusioji A. K.... 31. Akistatos protokolas patvirtina, kad akistatoje su kaltinamuoju T. M.... 32. Nukentėjusysis A. P. apklaustas teisme parodė, kad 2010-05-29 vakare jis su... 33. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 34. Nukentėjusysis A. P. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 35. Nukentėjusysis K. M. apklaustas teisme parodė, kad 2010-05-29 apie 23.30 val.... 36. Akistatos protokolas patvirtina, kad K. M. akistatoje su kaltinamuoju G. V.... 37. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 413/0 (06) patvirtina, kad... 38. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad... 39. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis K. M.... 40. Liudytoja J. M. patvirtino, kad 2010-05-29 apie 23.30 val., būdama degalinėje... 41. Iš akistatos protokolo matyti, kad liudytoja J. M. akistatoje su G. V.... 42. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu fiksuota, kad... 43. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad liudytoja J. M. parodė... 44. Liudytoja I. V. (P.), apklausta teisme, parodė, kad 2010-05-29 vakare ji,... 45. Parodymų patikrinimo vietoje protokolu fiksuota, kad liudytoja I. V. įvykio... 46. Liudytoja J. Ž. parodė, kad 2010-05-29 vakare su kaltinamaisiais ir kitais... 47. Liudytojas M. J. parodė, kad 2010-05-29 apie 23.30 val. jis su kaltinamaisiais... 48. Liudytojas M. J. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu... 49. Liudytojas Juozas Šerkšnas, dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų... 50. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimo padarymo vieta... 51. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo ir jų apžiūros protokolai... 52. Asmens blaivumo testai patvirtina, kad 2010-05-30 T. M. nustatytas 0,55 prom.... 53. 2011-05-30 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 54. 2011-07-05 nutarimu revolveris ME38 Compact-G Nr. 011705 ir keturios tūtelės... 55. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 406/10 (06) patvirtina, kad R. M.... 56. Iš daiktų pateikimo ir jų apžiūros protokolų matyti, kad kaltinamasis R.... 57. Teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, sprendžia, kad jie pakankami... 58. Dėl teismo sprendimo,nesusijusio su bausme, nevykdymo... 59. Kaltinamasis G. V. kaltės nepripažino. Paaiškino, kad 2011-02-15... 60. Nors kaltinamasis kaltę neigia, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina,... 61. Iš Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-02-15 sprendimo matyti, kad... 62. Liudytojas Valdas Pileckas, dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK... 63. Policijos pareigūnų V. Pilecko ir K. Valentos tarnybiniais pranešimais... 64. Liudytoja V. Š., apklausta teisme, parodė, kad ji gyvena su G. V.. Anksčiau... 65. Liudytojas A. K., apklaustas teisme, parodė, kad iš matymo pažįsta... 66. Liudytojas A. M., apklaustas teisme, parodė, kad pažįsta G. V. kaip... 67. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad... 68. Iš G. V. rašytinio prašymo policijos komisariatui matyti, kad jam buvo... 69. Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus visumoje, daro išvadą, kad... 70. Bausmės skyrimo ir kiti klausimai... 71. Teismui pateiktas rašytinis kaltinamųjų T. M. ir R. M. bei nukentėjusiųjų... 72. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 str. nustatytais bendraisiais... 73. Kaltinamasis T. M. padarė du tyčinius nusikaltimus, vienas iš jų nesunkus,... 74. Kaltinamasis G. V. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą ir du baudžiamuosius... 75. Vilniaus teritorinė ligonių kasa, atstovaudama Valstybinę ligonių kasą,... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 4 d.,... 77. T. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2... 78. Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems)... 79. Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 80. R. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2... 81. Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems)... 82. Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 83. G. V. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 245 str.... 84. Vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems)... 85. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą... 86. G. V. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. išteisinti,... 87. Nutraukti procesą dėl civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos... 88. Prie bylos pridėtus daiktus: paketą Nr. 1, kuriame yra kompaktinė... 89. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...