Byla 2K-450/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Benedikto Stakausko, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. Š. kasacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 7 d. nuosprendžio, kuriuo D. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį vieneriems metams, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą dvejiems metams aštuoniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes apėmus, galutinė subendrinta bausmė D. Š. paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams aštuoniems mėnesiams.

2Taip pat skundžiama Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 17 d. nutartis, kuria nuteistojo D. Š. apeliacinis skundas atmestas.

3Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nuteistas ir S. S., tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,

5

Nustatė

6D. Š. nuteistas už tai, kad 2009 m. kovo 29 d., apie 4.49 val., viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą. D. Š. Šiauliuose, Draugystės pr. 25 įsikūrusio naktinio klubo „Martini“ vestibiulyje, matant pašaliniams asmenims, sudavė ranka vieną smūgį M. G. į veidą. Po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, jis vieną kartą spyrė V. K. į krūtinę ir sudavė ranka vieną smūgį nukentėjusiajam A. D. į veidą. Dėl to nukentėjusiajam A. D. buvo sukrėstos galvos smegenys, lūžo nosies kaulai, plyšo dešinės ausies būgnelis, taip pat buvo padarytos muštinės žaizdos nosies nugarėlėje bei dešinėje pakaušio pusėje, poodinė kraujosruva nosies nugarėlėje, pereinanti į abiejų akių vokus, ir taip nesunkiai sutrikdyta jo sveikata.

7Kasaciniu skundu nuteistasis D. Š. prašo, pakeitus pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir panaikinus apeliacinės instancijos teismo nutartį, jį pagal BK 284 straipsnio 1 dalį išteisinti, o jo padarytą nusikalstamą veiką, už kurią jis nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, perkvalifikuoti į BK 138 straipsnio 1 dalį paskiriant kiek įmanoma švelnesnę laisvės atėmimo bausmę.

8Kasatorius nurodo, kad pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai neteisingai kvalifikavo jo nusikalstamas veikas. Kasatoriaus nuomone, jo padarytos nusikalstamos veikos turėjo būti kvalifikuotos ne pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, bet pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, nes jo veiksmuose nėra BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytų nusikaltimų būtino požymio – chuliganiškų paskatų. Pasak kasatoriaus, jis nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios pripažino sudavęs nukentėjusiajam, tačiau kategoriškai neigė tai padaręs iš chuliganiškų paskatų. Kasatoriaus tvirtinimu, muštynės išsirutuliojo iš anksčiau įvykusio jo ir nukentėjusiojo draugų konflikto, t. y. peraugo į tarpusavio konfliktą, kurį jis bandė išspręsti netinkamu būdu. Nuteistasis D. Š. pabrėžia, kad jo agresiją išprovokavo nukentėjusiojo draugai – būtent nuo nukentėjusiojo draugų, tarp kurių buvo ir pats nukentėjusysis, agresyvių veiksmų bei kilusios grėsmės jis (kasatorius) ir norėjo apsiginti. Kasatorius, dėstydamas savo, apsaugos darbuotojų R. Č., M. M. parodymus, tvirtina, kad jo parodymai apie konfliktą nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios buvo nuoseklūs, juos patvirtino kartu su juo šioje byloje nuteisto S. S., apsaugos darbuotojų R. Č., M. M. parodymai, jų taip pat nepaneigė nei nukentėjusysis, nei liudytojai V. K., M. G. Be to, kasatorius teigia, kad liudytojos R. D. parodymai prieštarauja nešališkų liudytojų – apsaugos darbuotojų R. Č., M. M. – parodymams, todėl, jo nuomone, turėtų būti vertinami kritiškai. Kartu kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad teismas nevertino liudytojo M. M. parodymų apie tai, kad nukentėjusiojo draugas pradėjo konfliktą – priėjo prie S. S. ir jam tyčia trenkė, kad tai buvo tas pats asmuo, kuris ir prie baro pradėjo konfliktą. Iš šio liudytojo parodymų akivaizdžiai matyti, kad ne jis (kasatorius), o nukentėjusiojo draugai sutrikdė viešąją tvarką, elgėsi chuliganiškai.

9Kasatorius skunde nurodo ir tai, kad teismas nepagrįstai jo prisipažinimo kaltu nepripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nes jis dėl A. D. sveikatos sutrikdymo visiškai prisipažino kaltu.

10Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Arvydas Kuzminskas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo D. Š. kasacinį skundą atmesti.

11Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog bylos aplinkybės ištirtos nešališkai bei išsamiai, esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, dėl kurių reikėtų iš esmės keisti ar naikinti teismų sprendimai nagrinėjamoje byloje, neapdaryta. Pasak prokuroro, nuteistojo D. Š. kaltė padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus nusikaltimus įrodyta teismo posėdžio metu tiesiogiai ištirtais ir nuosprendyje aptartais įrodymais, kuriuos teismai įvertino laikydamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo D. Š. apeliacinį skundą, prokuroro nuomone, laikydamasis BPK 320 straipsnio reikalavimų, iš esmės atsakė į visus skunde keltus klausimus.

12Prokuroras atsiliepime teigia, kad iš byloje esančių įrodymų matyti, jog D. Š. viešoje vietoje elgėsi įžūliai, agresyviai, be priežasties sumušė tris jam nepažįstamus asmenis, taip sutrikdydamas visuomenės rimtį bei tvarką ir sužalodamas nukentėjusįjį A. D. Pasak prokuroro, iš įvykio aplinkybių visumos, nuteistojo D. Š. elgesio matyti, kad jis tyčia, savo noru, suvokdamas, jog drumsčia visuomenės rimtį ir rodo nepagarbą aplinkiniams, atliko minėtus veiksmus, numatė, kad dėl jo elgesio gali atsirasti baudžiamajame įstatyme nurodyti padariniai ir jų norėjo, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Kartu prokuroras atkreipia dėmesį ir į tai, kad D. Š. elgėsi įžūliai bei agresyviai nesant jokių pateisinamų motyvų tokiam jo elgesiui – „jokio realaus kėsinimosi ar pavojaus D. Š. sveikatai ar gyvybei tiriamojoje situacijoje nebuvo“. Prokuroro tvirtinimu, paskatos, nulėmusios nuteistojo veiksmus, buvo chuliganiškos, o ne asmeninio pobūdžio.

13Prokuroras taip pat nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pagrįstai bei motyvuotai nenustatė nuteistojo D. Š. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes, kaip teisingai pabrėžė apeliacinės instancijos teismas, D. Š. ne tik neprisipažino dėl savo padarytų nusikaltimų esminių aplinkybių, bet, keldamas versiją apie neva buvusią būtinybę gintis esant realiai grėsmei, klaidino ikiteisminio tyrimo instituciją, prokurorą ir teismą.

14Nuteistojo D. Š. kasacinis skundas atmestinas.

15

16

17Dėl kasatoriaus argumentų dėl chuliganiškų paskatų

18Kasatoriaus teigia, kad jo padarytos nusikalstamos veikos turėjo būti kvalifikuotos ne pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, bet pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, nes jo veiksmuose nėra BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytų nusikaltimų būtino požymio – chuliganiškų paskatų.

19Kasatorius, neigdamas savo kaltę padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikaltimą ir nesutikdamas su jo padarytos nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, ginčija tik chuliganiškų paskatų buvimą. Kitų argumentų, pagrindžiančių teiginį, kad jo nuskalstamos veikos kvalifikuotinos ne pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, kasatorius nenurodo.

20Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ar pan. Visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti ir tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. (kasacinės bylos Nr. 2K-241/2009, 2K-65/2010,

212K-115/2010, 2K-377/2010). Tai yra vertinamieji požymiai, kurių turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių, taip pat ir nuo nusikalstamos veikos motyvų, tačiau motyvai (nagrinėjamos bylos kontekste – konkrečiai chuliganiškos paskatos) nėra būtinas BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo požymius. Dėl to kasatorius neteisus teigdamas, kad chuliganiškos paskatos yra būtinas BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo požymis.

22Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų. Vadinasi, norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, būtina nustatyti jos motyvą – chuliganiškas paskatas.

23Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės bylos Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

24Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai, visapusiškai ištyrę byloje surinktus įrodymus ir įvertinę jų visetą, nustatė, jog nuteistasis D. Š. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, taip pat nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, t. y. Šiauliuose esančio naktinio klubo „Martini“ vestibiulyje, matant pašaliniams asmenims, sudavė ranka vieną smūgį M. G. į veidą, o po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, vieną kartą spyrė V. K. į krūtinę ir sudavė ranka vieną smūgį nukentėjusiajam A. D. į veidą ir nesunkiai sutrikdė šio sveikatą. Byloje taip pat nustatyta, kad: nukentėjusiojo A. D. ir nuteistojo D. Š. anksčiau nesiejo jokie santykiai; nukentėjusysis nedalyvavo ankstesniame prie naktinio klubo „Martini“ baro įvykusiame žodiniame konflikte; žodinis konfliktas, kurio metu fizinis smurtas nebuvo panaudotas, kilo ne tarp nuteistojo D. Š. ir nukentėjusiojo A. D., bet tarp kito nuteistojo S. S. ir nukentėjusiojo A. D. draugo; tuo metu kai apsaugos darbuotojai laikė S. S. tam, kad nekiltų didesnės muštynės, nuteistasis D. Š. sudavė smūgius M. G., V. K. ir bandančiam išskirti bekonfliktuojančius asmenis A. D.; D. Š. nebuvo realios grėsmės gintis nuo A. D., M. G. ar V. K.; nuteistasis pats be jokios priežasties sudavė A. D., M. G. ir V. K.; dėl nukentėjusiajam A. D. padarytų sužalojimų į naktinį klubą „Martini“ buvo iškviesti greitosios medicinos pagalbos medikai, policijos pareigūnai. Vadinasi, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai motyvuotai konstatavo, kad nuteistojo D. Š. nusikalstamus veiksmus nulėmė chuliganiškos paskatos.

25Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pagal pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nustatytas bylos aplinkybes nuteistojo D. Š. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

26

27Dėl kasatoriaus argumentų dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų taikymą

28Kasatorius skunde teigia, kad teismas nepagrįstai jo prisipažinimo kaltu nepripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nes jis dėl A. D. sveikatos sutrikdymo visiškai prisipažino kaltu.

29Baudžiamajame įstatyme nustatyta, kad aplinkybė, lengvinanti kaltininko baudžiamąją atsakomybę, yra ir kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką bei nuoširdus gailestis dėl to (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Vadinasi, teismas, norėdamas konstatuoti šią kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę, turi nustatyti tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir kad dėl padarytos veikos nuoširdžiai gailisi.

30Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, t. y. veiką, kurią jis tiesiogiai padarė, o jei nusikalstama veika padaryta kartu su bendrininkais – kai atskleidžia ir bendrininkų padarytas veikas. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Nuoširdus gailėjimasis nenustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.). Pažymėtina, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (kasacinės bylos Nr. 2K-31/2006, 2K-300/2006, 2K-491/2007, 2K-43/2008, 2K-57/2008, 2K-301/2008, 2K-353/2008, 2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010).

31Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis D. Š. ir ikiteisminio tyrimo metu, ir bylą nagrinėjant teisme dėl jam inkriminuotų nusikaltimų kaltu prisipažino iš dalies, teigdamas, kad jis nukentėjusiajam A. D. sudavė ne dėl chuliganiškų paskatų, o gindamasis nuo jo, t. y. neigė esminę faktinę bylos aplinkybę, taip norėdamas palengvinti savo teisinę padėtį. Taigi nuteistasis D. Š. nebuvo nuoširdus duodamas parodymus apie jam inkriminuotų nusikaltimų padarymo aplinkybes, o gailestis dėl padarytų nusikaltimų buvo tik formalus. Dėl to nuteistojo D. Š. prisipažinimas iš dalies padarius jam inkriminuotus nusikaltimus ir tik formalus gailėjimasis pagrįstai nepripažintas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

32

33Dėl kasatoriaus teiginių, kurie nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas

34Kasatorius, neigdamas savo kaltę padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikaltimą ir nesutikdamas su jo padarytos nuskalstamos veikos kvalifikacija pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, skunde taip pat teigia, kad: jo agresiją išprovokavo nukentėjusiojo draugai – būtent nuo nukentėjusiojo draugų, tarp kurių buvo ir pats nukentėjusysis, agresyvių veiksmų bei kilusios grėsmės jis (kasatorius) ir norėjo apsiginti; jo parodymai apie konfliktą nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios buvo nuoseklūs, juos patvirtino kartu su juo šioje byloje nuteisto S. S., apsaugos darbuotojų R. Č., M. M. parodymai, jų nepaneigė nei nukentėjusysis, nei liudytojai V. K., M. G.; liudytojos R. D. parodymai prieštarauja nešališkų liudytojų – apsaugos darbuotojų R. Č., M. M. – parodymams ir turėtų būti vertinami kritiškai; teismas nevertino liudytojo M. M. parodymų apie tai, kad nukentėjusiojo draugas pradėjo konfliktą – priėjo prie S. S. ir jam tyčia trenkė, kad tai buvo tas pats asmuo, kuris ir prie baro pradėjo konfliktą, nors iš jų akivaizdžiai matyti, kad ne jis (kasatorius), o nukentėjusiojo draugai sutrikdė viešąją tvarką bei elgėsi chuliganiškai. Kartu kasatorius skunde dėsto ir savo, apsaugos darbuotojų R. Č. ir M. M. parodymus. Taigi kasatorius šiais teiginiais iš esmės neigia pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių nustatymo, įrodymų vertinimo.

35Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusius nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), jeigu kasaciniame skunde nurodyta, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą arba, nagrinėdami bylą, padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų (BPK 369 straipsnio 3 dalis), arba netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 369 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad kasacinėje instancijoje tikrinama, ar vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Ar teisingai įvertinti įrodymai ir nustatytos faktinės bylos aplinkybės, sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Kasacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo nevertina, naujų įrodymų nerenka ir faktinių bylos aplinkybių nenustatinėja. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais bei įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti teismo proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Dėl to proceso dalyvių tokių pasiūlymų atmetimas šioje byloje pirmosios ar apeliacinės instancijos teismuose savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu nuosprendis pakankamai motyvuotas ir jame nėra prieštaravimų.

36Taigi minėti kasatoriaus skundo teiginiai teisėjų kolegijos paliekami nenagrinėti, nes pagal baudžiamojo proceso įstatymą jie negali būti kasacinio skundo dalykas ir todėl yra už kasacinės instancijos teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribų.

37Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

38Nuteistojo D. Š. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiama Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nuteistas ir S. S., tačiau... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą, ... 5. ... 6. D. Š. nuteistas už tai, kad 2009 m. kovo 29 d., apie 4.49 val., viešoje... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis D. Š. prašo, pakeitus pirmosios instancijos... 8. Kasatorius nurodo, kad pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai... 9. Kasatorius skunde nurodo ir tai, kad teismas nepagrįstai jo prisipažinimo... 10. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Arvydas Kuzminskas... 11. Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad iš baudžiamosios... 12. Prokuroras atsiliepime teigia, kad iš byloje esančių įrodymų matyti, jog... 13. Prokuroras taip pat nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai... 14. Nuteistojo D. Š. kasacinis skundas atmestinas.... 15. ... 16. ... 17. Dėl kasatoriaus argumentų dėl chuliganiškų paskatų... 18. Kasatoriaus teigia, kad jo padarytos nusikalstamos veikos turėjo būti... 19. Kasatorius, neigdamas savo kaltę padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą... 20. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu... 21. 2K-115/2010, 2K-377/2010). Tai yra vertinamieji požymiai, kurių turinys... 22. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo... 23. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama... 24. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios bei apeliacinės... 25. Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus,... 26. ... 27. Dėl kasatoriaus argumentų dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 28. Kasatorius skunde teigia, kad teismas nepagrįstai jo prisipažinimo kaltu... 29. Baudžiamajame įstatyme nustatyta, kad aplinkybė, lengvinanti kaltininko... 30. Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius... 31. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis D. Š. ir... 32. ... 33. Dėl kasatoriaus teiginių, kurie nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas ... 34. Kasatorius, neigdamas savo kaltę padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą... 35. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas... 36. Taigi minėti kasatoriaus skundo teiginiai teisėjų kolegijos paliekami... 37. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 38. Nuteistojo D. Š. kasacinį skundą atmesti....