Byla 2A-306-569/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Laisvės Aleknevičienės, Danutės Burbulienės, Linos Muchtarovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių melioracija“ ir atsakovo J. S. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-196-797/2014 pagal ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ieškinį atsakovams J. S., Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl nuosavybės teisių gynimo ir valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir pagal atsakovo J. S. priešieškinį ieškovui UAB „Šiaulių melioracija“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centrui, K. A., B. J., V. R., D. R., notarei G. Š. dėl dalies sandorio pripažinimo negaliojančiu, sandorio pripažinimo galiojančiu, daikto pripažinimo priklausiniu.

3Teisėjų kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija“ patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą J. S. per penkias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti aikšteles b5, ir b6, esančias ( - ), juosiančias metalo konstrukcijų tvoras; įpareigoti atsakovą leisti ieškovei naudotis ir disponuoti aikštelėmis b5 ir b6, esančiomis ( - ), nustatyti, jog atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per penkias kalendorines dienas nuo įsiteisėjimo dienos, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas; pripažinti negaliojančia 2012-02-27 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento, priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas aptvėrė tvora ieškovo teritoriją ir aikšteles naudoja išimtinai savo poreikiams tenkinti, o ieškovo į aptvertą teritoriją neįleidžia, dėl to ieškovas negali naudotis jam nuosavybės teise priklausančiomis aikštelėmis ir yra priverstas nuomotis kitas aikšteles statybinių žaliavų laikymui. Nurodė, kad 2012-02-27 sutartimi Nacionalinės žemės tarnyba išnuomojo atsakovui valstybinę žemę, esančią po ieškovui nuosavybės teise priklausančiomis aikštelėmis.

6Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutiko. Pripažino, kad aptvėrė tvora dalį teritorijos, esančios ( - ), tačiau tai atliko sudaręs 2012-02-27 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31-SŽN-112, pagal kurią išsinuomojo 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalį 3,2944 valstybinės žemės sklype. Atsakovas su ieškovu sudarė 2011-05-24 pardavimo sutartį Nr. 11/05-2, kurios dalykas parduoti kiemo aikšteles pagal žemės sklypo paskirstymo planą, taip pat esamą pastatą su rekonstrukcijos projektu. Atsakovas nurodė, kad ieškovas neturi nuosavybės teisės į jos nurodytas aikšteles, o įrašai nekilnojamojo turto registre neatitinka ieškovo pasirašytų dokumentų, susijusių su stoginės sandėlio ir teisių nuomotis minėtam statiniui naudoti būtiną žemės sklypą perleidimu.

7Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog sudarant nuomos sutartį Nr. 31SŽN-112, pagal kurią atsakovui J. S. buvo išnuomota 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalis bendrai naudojamame 3,2944 ha ploto valstybinės žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ) buvo vadovaujamasi Nuomos taisyklių nuostatomis. Žemės sklypo dalis buvo išnuomota pagal supaprastinto detaliojo plano pagrindu parengtą A. S. įmonės 2002 m. rugsėjo mėn. parengtą žemės sklypo planą ir pagal ieškovo užsakymu A. S. įmonės 2011 m. kovo 15 d. parengtą žemės sklypo, ( - ), paskirstymo planą, kuriame buvo pažymėta sandoriu perleistam stoginei-sandėliui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis pagal nuomos taisyklių 8 punkto reikalavimus. Paskirstymo planas buvo pasirašytas žemės sklypo naudotojų ir ieškovo. Ieškovas, prieš perleisdamas jam nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus statinius, esančius valstybinės žemės sklype ( - ), atsakovui J. S. ir kitiems asmenims, nesikreipė į valstybinės žemės patikėtinį ir neprašė jo sutikimo dėl žemės sklypo dalies, kuri reikalinga perleidžiamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti dalies nuomos teisės perleidimo. Ieškovas nenurodė ir nepateikė jokių duomenų, kad 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalyje, kurios nuomos atsisako po sudaryto stoginės-sandėlio perleidimo sandorio, yra likę kokie nors nuosavybės teise priklausantys savarankiškai funkcionuojantys nekilnojamieji daiktai, todėl Nacionalinei žemės tarnybai ši aplinkybė nebuvo žinoma.

8Atsakovas J. S. pateikė priešieškinį ieškovei UAB „Šiaulių melioracija“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centrui, K. A., B. J., V. R., D. R., notarei G. Š. dėl dalies sandorio pripažinimo negaliojančiu, sandorio pripažinimo galiojančiu, daikto pripažinimo priklausiniu. Prašė pripažinti 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia; pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105.40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovės ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt; pripažinti, kad kiemo aikštelės, pažymėtos b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105,40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalis, kurių unikalus Nr. ( - ), yra stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) priklausinys.

9Ieškovas su pateiktu priešieškiniu nesutiko. Nurodė, jog sudarydamas 2011-12-07 ginčijamąją sutartį atsakovas žinojo teisinę sąvoką „priklausinys“, jam buvo žinoma apie nekilnojamųjų daiktų juridinius ryšius, apie viešųjų registrų reikšmę. Laikydamas aikšteles statinio „priklausiniu“, ieškovas netiesiogiai parodo suvokęs apie jų registraciją nekilnojamojo turto registre „priklausinio“ statusu, t. y. jog aikštelės nėra neįteisinta statyba ir dėl to negali būti sutarties dalyku kaip nekilnojamasis daiktas, dėl ko turėjo visas galimybes atsisakyti pasirašyti ginčijamą sandorį. Preliminarioji sutartis negali būti pripažinta pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartimi, nes šia sutartimi šalys aptarė tik organizacinio pobūdžio klausimus. Nurodė, jog byloje nesant jokių įrodymų apie tai, kad susitarimas dėl jame nurodytos kainos buvo sudarytas raštu, jog tuometinis ieškovo direktorius jį sudarė, jog turėjo tam būtinus valdybos suteiktus įgaliojimus, priešieškinio tenkinti negalima.

10Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į priešieškinį prašė atsakovo J. S. priešieškinio reikalavimą, kuriuo jis prašo pripažinti, kad 2011-05-24 pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas UAB „Šiaulių melioracija“ pardavė, o atsakovas J. S. nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir betonines aikšteles b5, b6, b7 (unikalus Nr. ( - )), netenkinti, priešieškinio reikalavimą pripažinti, kad betoninės aikštelės, plane pažymėtos b5, b6, ir aikštelės b7 1648/2009 dalis, kurių unikalus Nr. ( - ) yra stoginės-sandėlio, unikalus Nr. ( - ) priklausinys, tenkinti. Dėl kitų reikalavimų prašė spręsti teismui savo nuožiūra. Nurodė, kad stoginė-sandėlis 2011-05-24 pardavimo sutarties Nr.11/05-2 sudarymo metu nebuvo inventorizuotas, nebuvo išduoto leidimo statybai, nebuvo nustatyta statinio paskirtis, statinys nebuvo registruotas kaip nekilnojamasis daiktas, o taip pat nebuvo įregistruotos UAB „Šiaulių melioracijos“ daiktinės teisės į jį. Ieškovas prieš perleisdama jam nuosavybės teise priklausančius stoginę-sandėlį, esančią valstybinės žemės sklype ( - ) atsakovui J. S., nesikreipė į valstybinės žemės patikėtinį ir neprašė jo sutikimo dėl žemės sklypo dalies, kuri reikalinga perleidžiamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti dalies nuomos teisės perleidimo. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalyje, kurios nuomos atsisako po sudaryto stoginės-sandėlio perleidimo sandorio, yra likę kokie nors UAB „Šiaulių melioracija“ nuosavybės teise priklausantys savarankiškai funkcionuojantys nekilnojamieji daiktai.

11Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras, pateikęs atsiliepimą į patikslintą ieškovo ieškinį bei atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, nurodė, jog VĮ Registrų centras materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, todėl sprendimą dėl ieškinyje, priešieškinyje išdėstytų reikalavimų prašė priimti teismo nuožiūra.

12Tretieji asmenys K. A., B. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atsakovo J. S. priešieškinį patenkinti. Nurodė, jog ginčijamos sutarties sudarymo metu B. J. buvo ieškovės UAB „Šiaulių melioracija“ valdybos narys, o K. A. šios bendrovės direktorius. Nurodė, jog sudarant 2011-12-07 prikimo-pardavimo sutartį, ieškovas ir atsakovas vertino, kad atsakovui yra parduodamas stoginė-sandėlis ir dvi betonuotos aikštelės bei aikštelės dalis. Parduodami daiktai, jų ribos buvo užfiksuotos 2011-03-15 Antano Savicko IĮ parengtame žemės sklypo paskirstymo plane, pažymėta Nr. 5. Sutarčių su atsakovu J. S. sudarymo metu ieškovas vertino, kad betoninės aikštelės b5, b6 ir aikštelės b7 dalis yra stoginės sandėlio priklausiniai, kadangi savarankiškos paskirties neturi. Ieškovo nuomojamos valstybinės žemės dalies, esančios po aikštelėmis b5, b6 ir aikštelės b7 dalimi, atsisakymas ir šios žemės dalies išnuomojimas atsakovui J. S. buvo esminė 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11/05-2 ir 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga.

13Trečiasis asmuo V. R. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, ieškovas 2011-02-01 pardavė jiems 50/100 dalis, t. y. 244,30 kv. m. gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis, sutartyje buvo numatyta, kad jis įgyja teisę naudotis tokia valstybinės žemės dalimi, kuria iki sutarties sudarymo naudojosi ieškovas. 2011-07-21 tretieji asmenys sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽZ-594, pagal kurią jiems buvo išnuomota 0,1767 ha ploto valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis. Į išnuomotos žemės sklypo dalies plotą pateko ir aikštelės b7 dalis. Buvo bendrauta su ieškovo valdybos nariais, kad betonuotos aikštelės atitenka kaip priklausiniai, nes be jų negali naudoti pastatų.

14Trečiasis asmuo D. R. su priešieškinio reikalavimais sutiko, prašė jį tenkinti, dėl ieškinio klausimą paliko spręsti teismui savo nuožiūra.

15Trečiasis asmuo notarė G. Š. atsiliepimo nepateikė.

16II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

17Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė; priešieškinį tenkino iš dalies. Pripažino, kad kiemo aikštelės, pažymėtos b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105,40 kv. m.) ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalis, kurių unikalus Nr. ( - ), yra stoginės–sandėlio (unikalus Nr. ( - )) priklausinys ir nustatė, kad stoginės–sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60 000,00 Lt, nustatė, kad atsakovas J. S. sandorį visiškai įvykdė – sumokėjo ieškovui UAB ,,Šiaulių melioracija“ 60 000,00 Lt. Kitą priešieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ atsakovui J. S. 4100 Lt bylinėjimosi išlaidų, o valstybei 69,66 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė valstybei iš atsakovo J. S. 23,22 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Teismas nustatė, kad prie stoginės atsakovui galima patekti tik per aikštelę, kuri reikalinga tam, kad būtų galima naudotis pastatu; aikštelėse nėra jokių kitų objektų, išskyrus stoginę. Sprendė, jog aikštelės (ieškovo įvardintos b5 ir b6, o atsakovo priešieškinyje dar pridėta aikštelės b7 dalis) savo funkcine paskirtimi buvo ir yra susijusios su atsakovo įsigyta stogine, savo ūkine paskirtimi tarnavo anksčiau ieškovo, o vėliau atsakovo įsigytam pastatui, ūkinei veiklai vykdyti. Kadangi teismas sprendė, jog ginčo aikštelės b5 ir b6, ir aikštelės b7 dalis yra priklausiniai, todėl atmetė kitus atsakovo reikalavimus. Atmetė 2-ojo atsakovo reikalavimo dalį – 2011-05-24 sutartį laikyti galiojančia ir kad atsakovas nupirko turtą nupirko už 66 000 Lt, nes šios sutarties sudarymo metu stoginė buvo nurodyta kaip savavališka statyba, todėl tuo metu negalėjo būti pirkimo–pardavimo sutarties objektu, be to, byloje nustatyta, jog atsakovas sumokėjo ne 66 000 Lt, o 60 000 Lt. Atmetė pirmąjį atsakovo reikalavimą, kadangi teismui nustačius, jog stoginės ir pripažintų priklausiniais aikštelių kaina buvo 60 000 Lt, kuri sumokėta, nebetenka prasmės pats 1-asis reikalavimas. Teismas sprendė, jog teismui nustačius, kad ginčo aikštelės b5 ir b6 pripažintos priklausiniais, jas ištiko toks pat likimas kaip ir stoginę, t. y. jos yra perleistos 2011-12-07 sutartimi ir priklauso atsakovui J. S. nuosavybės teise nuo pagrindinio daikto pardavimo 2011-12-07, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų dėl aikštelių, juosiančių metalo konstrukcijų išardymo ir leidimo disponuoti aikštelėmis. Teismas pripažinęs betono aikšteles priklausiniais, kurios yra parduotos kartu su pagrindiniu daiktu nuo 2011-12-07, vertino, kad valstybinės žemės nuomos sutartis, sudaryta su atsakovu J. S. 2012-02-27 sutartimi Nr. 31SŽN-112, laikytina teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo taikyti Civilinio kodekso 1.81 straipsnio.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

20Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Šiaulių melioracija“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ieškinį tenkinti, o atsakovo J. S. priešieškinį atmesti; priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.

21Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

22Teismas, motyvuodamas sprendimą pripažinti aikšteles b5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalį stoginės–sandėlio priklausiniais, nukrypo nuo aktualios teismų praktikos tiek dėl ginčo esmės, tiek dėl įrodinėjimo pareigų paskirstymo. Teismas byloje neatliko visapusiško ir objektyvaus visų surinktų įrodymų tyrimo, dėl to nebuvo tinkamai nustatyti fakto klausimai, netinkamai vertino įrodymus, nemotyvuotai suteikė atsakovo J. S. pateiktiems įrodymams didesnę įrodomąją galią.

23Teismo išvada, kad aikštelės savo funkcine paskirtimi buvo ir yra susijusios su atsakovo įsigyta stogine, savo ūkine paskirtimi tarnavo anksčiau ieškovo, o vėliau atsakovo įsigytam pastatui, ūkinei veiklai vykdyti, yra nepagrįsta bylos medžiaga, neįrodyta ir dėl to neteisėta. Teismas galėjo patenkinti atsakovo reikalavimą tik tokiu atveju, jeigu pastarasis byloje būtų įrodęs dvi sąlygas. Pirma, kad tarp stoginės ir aikštelių yra „funkcinis ryšys”, t.y., jog priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Ir antra, kad, „funkcinis ryšys” yra nuolatinio pobūdžio ir pasižymi ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui. Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad nuo stoginės statybos pradžios 1982-1983 metais iki 2011 metų (pradėtos neteisėtos statybos įteisinimo procedūros), stoginės ir aikštelių „funkcinis ryšys nesiejo”, nes stoginė neatliko jokių funkcijų ir net neturėjo aiškiai nustatytos savo paskirties. Objektyviai egzistuojant tik stoginės projektinei dokumentacijai, tačiau pačiam statiniui dar nesant „pastatytam” ir faktiškai neatliekant jokios savo funkcijos, šioje byloje aktuali „funkcinio ryšio” aplinkybė jokiu būdu negalėjo būti nustatyta. Minėta teismo išvada neteisėta ne tik dėl savo faktinio nepagrįstumo, bet ir dėl vieno iš esminių civilinės teisės principų „iš neteisės teisė neatsiranda” pažeidimo. Stoginės statyba buvo neteisėta nuo 1982 metų iki 2011-10-26, kai ieškovui UAB „Šiaulių melioracija” buvo išduotas statybos leidimas. Tai reiškia, jog iki minėtos 2011-10-26 datos joks statinį ir aikšteles „galimai siejęs ryšys” negali būti laikomas teisėtu bei sukelti pasekmes. Administraciniai, gamybiniai, sandėliavimo, tame tarpe ir kiemo statiniai buvo naudojami įmonės veikloje, būtent juos siejo vienokio ar kitokio pobūdžio tarpusavio ryšys. Poreikis statyti stoginę ieškovui atsirado gerokai vėliau, nei buvo pradėta eksploatuoti pagrindinė statinių grupė, apytikriai po 7-8 metų. Todėl nustatyti aikštelių „tarnavimą” stoginei laikotarpiu nuo 1975 iki 1983 metų nebuvo įmanoma.

24Teismo sprendimo dalis dėl aikštelių b5 ir b6 pripažinimo stoginės priklausiniu yra ne tik nemotyvuota, bet ir prieštaraujanti byloje esantiems įrodymams. Atsakovas neįrodė ir net neįrodinėjo aikštelių b5, b6 ir b7 „nuolatinio” „funkcinio ryšio” su stogine požymių. Todėl teismo padaryta išvada, jog aikštelė b7, ir ypač aikštelės b5, b6, yra stoginės priklausiniai, laikytina neobjektyvia, nepagrįsta bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais bei nukrypstančia nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.

25Teismo sprendimo dalis dėl antrojo atsakovo reikalavimo tenkinimo yra nemotyvuota. Sprendimas aptariamojoje dalyje yra neteisėtas, nes teismas gynė atsakovo teises tokiu būdu, kuriuo atsakovas net neprašė. Atsakovas siekė tapti aikštelių savininku dviem būdais. Pirmasis suformuotas reikalavime Nr. 2, kuriuo prašyta pripažinti atsakovui nuosavybės teises į stoginę ir į aikšteles pagal 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.l 1/05-2, tuo pačiu mažinant sandorio kainą iki 60000 Lt, antrasis - pripažinti aikšteles stoginės priklausiniu. Atsakovo teisės galėjo būti apgintos tik vienu iš jų, kas ir buvo padaryta, pripažįstant aikšteles stoginės priklausiniu.

26Apeliaciniu skundu atsakovas J. S. prašo 2014-11-03 Šiaulių apylinkės teismo sprendimo dalį dėl priešieškinio dalies atmetimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pripažinti 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626,3.1,3.2,3.2.1,3.2.2 punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000 litų, negaliojančia; pripažinti UAB Šiaulių melioracija” ir J. S. įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t.y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo– pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 UAB ,,Šiaulių melioracija” pardavė, o J. S. nupirko už bendrą 66000 litų kainą stoginę–sandėlį (unikalus Nr. ( - )), ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv.m.), b6 (plotas 105,40 kv.m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv.m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,bl0,bll, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011 12 07 UAB Šiaulių melioracija” , atstovaujamos direktoriaus K. A., ir J. S. žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo– pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant, kad stoginės–sandėlio (unikalus Nr. ( - ) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000 litų; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

28Teismas sprendimo dalyje dėl priešieškinio dalies atmetimo pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarties aiškinimą, t.y. CK 6.193 str. 1-5 d., ir CK 1.93 str. 4 d., nes neatsižvelgė į tarp šalių sudarytą 201105 24 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11/05-2 , kurioje konkrečiai apibrėžti daiktai, dėl kurių pirkimo–pardavimo susitarė sutarties šalys, taip pat į visiško atsiskaitymo pagal šią sutartį faktą.

29Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, kad kilus ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.

30Neteisinga teismo išvada, jog nusprendus, kad ginčo aikštelės b5 ir b6, ir aikštelės b7 dalis yra priklausiniai, todėl atmestini kiti atsakovo reikalavimai. 2011-05-24 pirkimo– pardavimo sutarties Nr. 11/05-1 jos sudarymo momentui stoginė–sandėlis unikalus (Nr. ( - )), nebuvo pripažintas savavališka statyba. Teismas, darydamas išvadą dėl sandėlio–stoginės savavališkos statybos, pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, netinkamai paskirstė šalims įrodinėjimo pareigą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Atsakovas, sudarydamas pirkimo–pardavimo sutartį ir nuomos sutartį, nežinojo apie betono aikštelių registravimą nekilnojamojo turto registre ir manė, kad betono aikštelės yra stoginės–sandėlio priklausiniai. Kadangi sutarties šalys raštu susitarė dėl sandėlio–stoginės ir betoninių aikštelių pirkimo pardavimo, tačiau notarinės formos sutartyje nurodė tik pastatą–stoginę, be to, atsakovas sutartį visiškai įvykdė ir sumokėjo daiktų kainą – 60000 litų, yra pagrindai įstatymų reikalaujamos formos neatitinkantį šalių susitarimą pripažinti galiojančiu sandoriu CK 1.93 str. 4 d. pagrindu.

31Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą atsakovas J. S. prašo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog aikštelės negali būti sandėlio–stoginės priklausiniu. Nurodo, kad stoginė pradėta statyti 1975 m. Nėra jokių duomenų, kad statyba pagal tuo metu galiojusius teisės aktus buvo vykdoma neteisėtai. Tai, kad keičiantis UAB „Šiaulių melioracija“ veiklai pastatų ir statinių naudojimo pobūdis keitėsi, funkcinio ryšio tarp atskirų objektų nepaneigia. Ieškovo veiksmai, pasirašant žemės sklypo paskirstymo planą, prašymą dėl valstybinės žemės ploto sumažinimo ir atitinkamai pakeista valstybinės žemės nuomos sutartis atitinka sandorio požymius. Ieškovas minėtų sandorių neginčija, todėl jie ieškovui sukelia teisines pasekmes, t.y. ieškovas teisės aktų nustatyta tvarka yra pareiškęs savo pripažinimą, kad betoninės aikštelės b5, b6 ir aikštelės b7 dalis yra būtinos sandėlio–stoginės naudojimui ir taip susijusios funkciniu ryšiu. Ieškovas, sudarydamas sandorį – valstybinės žemės nuomos sutartį - ir žemės sklypo paskirstymo planą, pripažino aikšteles priklausiniais. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad sandėliui–stoginei eksploatuoti reikalingas ne didesnis kaip 159,22 kv. m. aikštelės plotas. Nurodo, kad sandėliui–stoginei eksploatuoti išnuomotas toks plotas, kuris būtinas žemės sklype esantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą šių statinių ar įrenginių tiesioginę paskirtį. Nurodo, kad atsakovas niekada nepripažino, b5, b6 aikštelės yra reikalingos visiškai kito nekilnojamojo daikto, o ne stoginės, naudojimo galimybių išplėtimui. Pažymi, kad atsakovas turi tikslą plėsti veiklą, jos dalį perkeldamas į sandėlį–stoginę, todėl ir sudarė sandėlio– stoginės pirkimo pardavimo sutartį.

32Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ir atsakovo J. S. apeliacinius skundus trečiasis asmuo V. R. prašo atsakovo J. S. apeliacinį skundą tenkinti, o ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad J. S. ir V. R. atveju, sudarant pastatų pirkimo–pardavimo sutartis, UAB „Šiaulių melioracija“ priskyrė prie pastatų betonines aikšteles ir atsisakė po jomis esančios valstybinės žemės nuomos. B. J., K. A. ir G. S. M. parodymai yra teisingi ir atitinka faktiškai buvusią situaciją sudarant pirkimo–pardavimo sutartis, t. y. UAB „Šiaulių melioracija“ pastatus siūlė parduoti kartu su jiems priskirtomis aikštelėmis, o po to nuosekliai atliko visus veiksmus, kad betoninės aikštelės pereitų trečiajam asmeniui ir J. S., išskyrus tai, kad neįformino aikštelių perleidimo notarine tvarka. Pažymėtina, kad UAB „Šiaulių melioracija“ vertina kaip neteisėtą su J. S. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM Šiaulių skyriaus sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį, tačiau UAB „Šiaulių melioracija“ nereikalauja panaikinti 2011-03-15 A. S. IĮ parengto žemės sklypo plano, nors pasisako, kad šis planas yra parengtas neteisėtai. Tokiu būdu UAB „Šiaulių melioracija“ argumentai dėl nuomos sutarties su J. S. panaikinimo negali būti priimti kaip pagrįsti, nes 2011-03-15 A. S. IĮ parengto žemės sklypo plano pagrindu kilęs ginčas niekaip nebus išspręstas, šis planas liks galioti trečiojo asmens atžvilgiu.

33Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ir atsakovo J. S. apeliacinius skundus tretieji asmenys B. J. ir K. A. prašo J. S. apeliacinį skundą tenkinti, o ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad neteisingi ieškovo teiginiai, jog sandėlis–stoginė buvo pradėta statyti po to, kai buvo pastatytos betoninės aikštelės. Sandėlis–stoginė pradėtas statyti dar 1975 m. UAB „Šiaulių melioracija“ sandėlis–stoginė ir greta esančios betoninės aikštelės buvo naudojamos kartu. Betoninių aikštelių kaip priklausinių priskyrimas sandėliui–stoginei nebuvo atsitiktinis, tai buvo tęsinys kryptingos veiklos, pradėtos dar 2000–2003 rengiant teritorijos detalųjį planą.

34Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą atmesti. Nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas nemotyvuotai suteikė daliai atsakovo J. S. pateiktų įrodymų didesnę įrodomąją galią. Ieškovas, kaip ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, turėjo visas galimybes pateikti visus turimus įrodymus, ir tie pateikti įrodymai bylos nagrinėjimo metu buvo tiriami. Aplinkybė, kad teismas atmetė ieškovo atstovo užduodamus klausimus, kurie kartojosi ar buvo menami, negali būti laikoma procesiniu pažeidimu. Nesutinka su ieškovo apeliacinio skundo teiginiu, kad stoginė atsirado vėliau, nei buvo pastatyta pagrindinė statinių grupė žemės sklype. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo registro Nr. 44/5195 matyti, kad stoginės–sandėlio statybos pradžios metai yra 1975, registre Nr. 40/148549 registruotų kiemo aikštelių statybos pabaigos metai yra 1975. Vertinat ieškovo elgesį prieš sudarant stoginės pardavimo sutartį ir po šios sutarties sudarymo, mano, kad pats ieškovas minėtas aikšteles ir stoginę laikė kaip vieną kompleksą. Ieškovas užsakė ir derino planą, kuriame stoginei ir aikštelėms b5, b6, ir daliai aikštelės b7 eksploatuoti buvo išskirtas individualiai naudojamas žemės sklypo plotas. Mano, kad teismas pasisakė dėl kiekvieno ieškovo reikalavimo.

35Atsiliepimu į atsakovo J. S. apeliacinį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas neįrodinėjo aplinkybių, kad jam 2011-05-24 preliminarios sutarties sudarymo metu UAB „Šiaulių melioracija” būtų perdavusi kokius nors nekilnojamuosius daiktus. Akivaizdu, kad daiktai buvo perduoti tik 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 4662 pasirašymo dieną, todėl mano, kad nebuvo jokio pagrindo pripažinti, kad 2011-05-24 Sutartimi Nr. 11/05-2 šalys viena kitai ką nors pardavė ir perdavė. Dėl to, mano, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog yra pagrindas preliminarią sutartį Nr. 11/05-2 laikyti įstatymų reikalaujamos formos neatitinkančiu susitarimu ir pripažinti galiojančiu sandoriu. Tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriui UAB „Šiaulių melioracija” 2011 m. gruodžio 11 d. teikė prašymą dėl žemės nuomos sutarties atsisakymo, paskirstymo planą, prašė sumažinti išnuomotą valstybinės žemės plotą iki 0,8153 ha įrodo, kad UAB „Šiaulių melioracija”, sudariusi 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 4626, pati atsisakė Žemės sklypo dalies, kurioje buvo jos aikštelės b5, b6 ir aikštelės b7 dalis, nuomos ir nebelaikė, kad ten yra jai nuosavybės teise registruotų nekilnojamųjų daiktų, kuriems eksploatuoti būtų reikalinga valstybinė žemė.

36Atsiliepimu į atsakovo J. S. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių melioracija“ prašo atsakovo J. S. pareikšto apeliacinio skundo netenkinti; priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Apeliantas negali įgyti nuosavybės teisių į aikšteles ir stoginę dviejų, vienas po kito sudarytų skirtingų sandorių pagrindu. Šiuo skundu neginčijant pirmosios instancijos teismo sprendimo pripažinti stoginę sutarties dalyku (kaip priklausinio), apelianto reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teises į aikšteles pagal susitarimą, t.y. dar pagal vieną sandorį, negali būti tenkinamas. Sprendžiant apelianto pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą, visų pirma tikslinga nustatyti susitarimo ir sutarties tarpusavio ryšį, ir tik po to spręsti apie galimybę susitarimui taikyti CK 1.93 str. 4 d. nuostatas. Šiuo atveju sandorio šalys aptarė tik organizacinio pobūdžio klausimus, aptardamos net galimybes nutraukti sandorį bei jų teises susijusias su kompensacijų gavimu tokiu atveju, todėl atsižvelgiant į CK 1.93 str. 4 d. reguliavimo sritį, preliminariąja sutartimi laikytinas 2011-05-24 susitarimas negali būti pripažįstamas galiojančiu. Ieškovas nepripažįsta susitarimo ir laikosi pozicijos, jog teismas negali minimo dokumento pripažinti patikimu įrodymu dėl jo atsiradimo aplinkybių dviprasmiškumo. Susitarimas jokiu būdu negali būti pripažįstamas pagrindiniu turto pirkimo–pardavimo sandoriu. Susitarimas buvo įgyvendintas sudarant sutartį, tai reiškia, jog šiuo konkrečiu atveju nėra vienos iš esminių CK 1.93 str. 4 d. taikymo sąlygų, t.y. sandorio šalies „vengimo įforminti sandorį notarine tvarka”. Nenuginčijus sutarties teisėtumo, o tuo pačiu ir fakto, jog minimi 60 000 litų sumokėti būtent pagal sutartį už stoginę, apeliantas negali pateikti teismui įrodymų apie dar vienos, CK 1.93 str. 4 d. taikymui būtinos sąlygos egzistavimą: “jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį”. Sutarties pripažinti negaliojančia nėra pagrindo, kadangi apeliantas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo. Ieškovas mano, jog atsakovas suprato Sutarties II skyriuje apibrėžtą sandorio dalyką.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

38ir teisiniai argumentai

39Ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ apeliacinis skundas tenkintinas dalinai, atsakovo J. S. apeliacinis skundas atmestinas.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

41Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti daiktą priklausiniu

42Pagal CK 4.12 straipsnį pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. CK 4.13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Pagal to paties straipsnio 2 dalį antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius. CK 4.19 straipsnio 1 dalyje priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip.

43Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad kiemo aikštelės, pažymėtos b 5 (plotas 1764,60 kv. m.), b 6 (plotas 105,40 kv. m.) ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalis, kurių unikalus Nr. ( - ), yra stoginės–sandėlio (unikalus Nr. ( - )) priklausinys, todėl, atsakovui J. S. nupirkus iš ieškovo stoginę-sandėlį, atsakovas įgijo nuosavybės teisę ir į aikšteles. Ieškovas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir laiko ją nepagrįsta.

44Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Pagal kasacinio teismo praktiką, kurį daiktą pripažinti pagrindiniu, o kurį – antraeiliu, yra kiekvieno konkretaus atvejo įvertinimo pagal faktinius duomenis, galiojančius įstatymus ir sutartis rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2007). Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu, yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008).

45Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas kiemo aikšteles stoginės-sandėlio priklausiniais, padarė išvadą, kad aikštelės (ieškovo įvardintos b5, b6, b7 dalis) savo funkcine paskirtimi buvo ir yra susijusios su atsakovo įsigyta stogine, savo ūkine paskirtimi tarnavo anksčiau ieškovo, o vėliau atsakovo įsigytam pastatui, ūkinei veiklai vykdyti, tokia funkcine paskirtimi šios aikštelės su stogine buvo susiję nuolatinai. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tiek kiemo aikštelės, tiek stoginė-sandėlis buvo įrengtos 1975 m., šiai išvadai pagrįsti teismas vadovavosi liudytojų B. J., G.S. M. parodymais, K. A. rašytu paaiškinimu dėl savavališkos statybos. Tačiau iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti (I t. b.l. 17), kad pastatas - stoginė baigta statyti 1987 metais, kai tuo tarpu kiemo aikštelės įrengtos 1975 metais. Atsakovui iš ieškovo nupirkus stoginę – sandėlį 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartimi ir patikslinus kadastrinius duomenis, Nekilnojamojo turto registre buvo nurodyta (III t. b.l. 67), kad stoginės-sandėlio statybos pradžia yra 1975 metai, o pabaiga – 2011 metai, kai statinys buvo įteisintas. Todėl teisėjų kolegija laiko teisiškai pagrįstais ieškovo argumentus, jog kiemo aikštelės, vertinant jų funkcinį ryšį su statinius, negalėjo tarnauti pagrindiniam daiktui – statiniui, kurio iki 1987 metų iš viso nebuvo, o iki 2011 metų – savavališkai pastatytam, kurio baigtumas sandorio sudarymo metu buvo 80 procentų.

46Tačiau, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, teisėjų kolegija pripažįsta, kad esminę reikšmę sprendžiant dėl daikto pripažinimo priklausiniu turi daiktų funkcinis ryšys, t. y. ar daiktas, kurį prašoma pripažinti priklausiniu, yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Iš bylos duomenų matyti (III t. b.l. 67), kad stoginė - sandėlis yra žemės sklype, kurio naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Iš bylos duomenų matyti, kad dar iki statinio pardavimo atsakovui J. S. jis eilę metų buvo nenaudojamas, todėl ieškovas jį pasiūlė įsigyti atsakovui. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas J. S. nurodė, kad stoginę-sandėlį jis įsigijo ūkinei veiklai plėsti. Iš byloje esančio 2014m. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti (III t. b.l. 7-19), kad bylos nagrinėjimo metu liudytojas B. J. nurodė, jog aikštelės prie stoginės, dėl kurių vyksta ginčas, jokios konkrečios paskirties neturėjo, buvo pravažiavimo kelias, jos nebuvo aptvertos, vienu metu prie aikštelės buvo sukrautas metalo laužas. 2011m. liepos 22d. savavališkos statybos patikrinimo akte nurodyta (IV t. b.l. 140, 141), kad stoginę – sandėlį sudaro sumontuotas metalinis karkasas 11,20/9 dydžio, 6,5 m aukščio, kurio paskirties nustatyti negalima, statybos darbai nuo 1975 metų nevykdomi. Prie akto pridėtos fotonuotraukos patvirtina, kad vizualiai iš tikrųjų negalima nustatyti šio statinio paskirties (IV t. b.l. 143). Prie akto pridėtame K. A. paaiškinime nurodyta, kad šio pagalbinio pastato paskirtis buvo deguonies balionų saugykla, šiuo metu paskirtis pasikeitė, balionai nebelaikomi (IV t. b.l. 142). Iš 2011m. rugsėjo 26d. statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymos matyti (IV t. b.l. 104), kad stoginės-sandėlio numatoma paskirtis – medžiagų sandėliavimas. 2013m. gegužės 28d. antstolis faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė (I t. b.l. 20), kad aikštelėse b 5 ir b 6 yra laikomas statybinis laužas, supiltos žemės, smėlis, sukrautos malkos, kiti daiktai. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad kiemo aikštelių b 5, b 6, b 7 paskirtis – sandėliavimas, o stoginė - sandėlis jokios paskirties šiuo metu neturi, jos vietoje projektuojamas statinys, skirtas sandėliavimui. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad stoginė - sandėlis buvo statomas tarnauti būtent kiemo aikštelėms ir ji negali būti naudojama savarankiškai, be kiemo aikštelių. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kiemo aikštelės, nepriklausomai nuo jų, kaip statinio rūšies (inžinerinis statinys), gali būti pagrindiniu daiktu kitų daiktų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015m. vasario 25d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83-969/2015). Šiuo atveju pagrindinis daiktas, kurį, siekdami tenkinti savo poreikį – sandėliuoti daiktus – naudoja ūkio subjektai, yra kiemo aikštelės, ant kurių laikomi įvairūs daiktai. Stoginė-sandėlis, kurio ateityje numatoma paskirtis – sandėliavimas, bus naudojamas nedegių medžiagų laikymui uždaroje patalpoje, t.y. bus papildomas, pagalbinis daiktas, iš esmės daiktų sandėliavimas kiemo aikštelėse yra galimas ir be stoginės-sandėlio. Pastačius uždarą statinį – stoginę-sandėlį, kurio vietoje šiuo metu yra tik metalinis karkasas, šis statinys tik išplėstų ūkinės veiklos, kuri vykdoma kiemo aikštelėje, galimybes, taip suteikdamas papildomos pridėtinės vertės aikštelėms, nes aikštelėse būtų galima laikyti daiktus, kuriems reikalinga apsauga nuo išorės poveikio, daiktų sandėliavimas būtų saugesnis. Tačiau, kaip teisingai nurodo ieškovas, tokią paskirtį stoginė-sandėlis įgytų tik ateityje. Pats atsakovas nurodė, kad vien stoginė-sandėlis jam nebuvo reikalinga, šį statinį pirko dėl kiemo aikštelių, jei ne aikštelės, šis sandoris iš viso nebūtų įvykęs. Nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad kiemo aikštelės b5, b6 ir dalis b7 negali būti pripažįstamos stoginės-sandėlio priklausiniu. Kaip jau buvo minėta, šiuo atveju geografinė daiktų padėtis neturi lemiamos reikšmės. Kiemo aikštelės b5 ir b 6 yra šalia stoginės-sandėlio ir gali būti eksploatuojamos atskirai. Nors stoginės - sandėlis stovi ant dalies aikštelės b7, vien ši aplinkybė taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad šios aikštelės dalis yra skirta tarnauti stoginei-sandėliui dėl aukščiau nurodytų motyvų. Susidarius tokiai situacijai, kai atsakovas negali tinkamai naudotis jam priklausančiu nekilnojamuoju daiktu dėl to, kad negali prie jo patekti, gali būti svarstomas atlygintino ar neatlygintino servituto nustatymas. Pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybės, jog kiemo aikšteles atsakovas iš ieškovo įgijo kaip kompleksą su stogine-sandėliu, paneigia byloje esantys įrodymai. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas J. S. tarėsi ne tik dėl stoginės-sandėlio, bet ir dėl kiemo aikštelių pirkimo-pardavimo, tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovas kiemo aikšteles būtų iš ieškovo nupirkęs.

47Atsižvelgiant į išdėstytas išvadas, pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl priešieškinio reikalavimų keistinas, atmestinas atsakovo J. S. reikalavimas dėl daikto pripažinimo priklausiniu, kadangi pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino nustatytas aplinkybes ir netinkamai taikė bei aiškino materialiosios teisės normas dėl pagrindinių ir antraeilių daiktų kvalifikavimo (CPK 330str.).

48Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas kiemo aikšteles daikto priklausiniu, atsakovo prašymu nustatė, kad stoginės - sandėlio ir betoninių aikštelių b5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalies bendra kaina yra 60 000,00 Lt, kad atsakovas J. S. sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui UAB ,,Šiaulių melioracija“ 60000,00 Lt. Atmestus atsakovo reikalavimą dėl daikto priklausinio, dėl analogiškų motyvų atmestinas ir šis reikalavimas.

49Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia

50Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia (III t. b.l. 55-61). Atsakovas prašė teismo pripažinti minėtus 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties punktus negaliojančiais, nes sandoris sudarytas suklydimo įtakoje. Atsakovas teigia, kad sudarydamas sutartį su ieškovu suklydo, manydamas, jog kiemo aikštelės nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamieji daiktai. Atsakovas taip pat teigia suklydęs dėl sutartyje nurodytos kainos, nes sutartyje nurodyta stoginės-sandėlio kaina iš tikrųjų yra stoginės sandėlio ir kiemo aikštelių kaina.

51Pagal CK 1.90 straipsnį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008). Vertinant, ar suklydimas gali būti kvalifikuojamas kaip esminis, būtina atsižvelgti į tai, dėl ko buvo suklysta, nes ne bet koks suklydimas yra pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Taigi suklydimas laikomas esminiu, kai buvo suklysta dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. vertinant, ar tikrai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies, teigiančios, jog ji suklydo, amžių, išsimokslinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis), t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesį būtina vertinti atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis, t. y. ar kitas normaliai atidus ir protingas žmogus, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje būtų sudaręs tokį pat sandorį. Teisėjų kolegija laiko teisiškai pagrįstais ieškovo apeliacinio skundo argumentus, jog atsakovas yra verslininkas, tikėtina ne vieną kartą sudarinėjęs įvairius sandorius, todėl nėra jokio pagrindo atsakovui taikyti mažesnius atidumo ar protingumo standartus, nei yra taikomi normaliai atidžiam ir apdairiam asmeniui. Kaip matyti iš 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties 2.1 punkto, sutarties dalykas yra kiti inžinieriniai statiniai – stoginė– sandėlis, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (III t. b.l. 55–56). Aikštelės minėtame sutarties punkte nėra minimos. 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties 5.2.1 punkte numatyta, kad atsakovas nuosavybės teise įsigyja „Daiktą“. Sistemingai aiškinant 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties 2.1 punktą ir 5.2.1 punktą, akivaizdu, kad atsakovas sutartyje patvirtina, jog įsigyja sutarties dalyką, t.y. inžinierinius statinius – stoginę – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Minėtos sutarties 5.2.3 punkte nurodyta, kad atsakovas turėjo galimybę ir apžiūrėjo sutarties dalyką iki sutarties pasirašymo ir jokių pretenzijų dėl sutarties dalyko neturi. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra verslininkas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas, kaip apdairus, atsakingas asmuo, perskaitė pasirašomą pirkimo–pardavimo sutartį ir matė, koks sutarties dalykas yra įrašytas sutartyje, bei suprato, ką minėta sutartimi įsigyja. Atsakovas teigia, kad manė aikšteles esant stoginės priklausiniu, todėl suvokė, kad jos savaime taps jo nuosavybe. Aikštelės yra juridiškai įteisintos, įregistruotos kaip savarankiškas nekilnojamasis daiktas, jos gali būti savarankišku pirkimo–pardavimo sandorio dalyku. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodytiems argumentams dėl suklydimo prieštarauja byloje esantys įrodymai. Iš kasos ir pajamų orderių, kurie patvirtina atsakovo sumokėtas ieškovui sumas, matyti, kad atsakovas ieškovui sumokėjo pinigines lėšas už stoginę, nurodant stoginės unikalų numerį. Duomenys apie nekilnojamuosius daiktus yra vieši, todėl pirkėjas, įsigydamas nekilojamuosius daiktus, turi galimybę išsiaiškinti, kokį daiktą jis įgyja. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas 2011-12-07 sandorį sudarė suklydimo įtakoje ir pripažinti jį iš dalies negaliojančiu.

52Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu

53Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105,40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt (toliau tekste – 2-asis reikalavimas).

54Iš 2011-05-24 sutarties Nr. 11/05-2 sutarties 1.1 punkto ir 3.2 punkto matyti, kad minėtos sutarties dalykas yra nekilnojamojo daikto pirkimas – pardavimas ateityje (III t. b.l. 4,5). Todėl teisėjų kolegija vertina, kad 2011-05-24 sutartis Nr. 11/05-2 yra preliminari sutartis, kuria šalys susitarė dėl esminių būsimo sandorio sudarymo sąlygų ateityje.

55CK 1.93 straipsnio 4 dalies pagrindu galiojančiu gali pripažinti tik iš dalies ar visiškai įvykdytą sandorį, kuriam yra reikalingas notarinis patvirtinimas. Iš 2011-05-24 sutarties Nr. 11/05-2 sąlygų matyti, kad ši sutartis yra preliminari, jai nustatomi tik paprastos rašytinės formos reikalavimai (CK 1.73str.), todėl formos reikalavimo pažeidimo šiuo atveju nėra. Nors 2011-05-24 sutartyje šalys buvo susitarusios, kad ieškovas atsakovui parduos ne tik sandėlį, bet ir kiemo aikšteles, sutartis dėl kiemo aikštelių nebuvo sudaryta. Pagal CK 6.165str. jeigu šalys nenurodė termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, ji turi būti sudaryta per metus laiko, o jei tokia sutartis nesudaroma, prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia (CK 6.165str. 5d.). Šiuo atveju sutartis dėl kiemo aikštelių liko nesudaryta.

56Atsakovas, prašydamas pripažinti galiojančia 2011-05-24 sutartį, įrodinėjo, kad tiek jis, tiek ieškovas siekė sudaryti ne tik stoginės-sandėlio, bet ir kiemo aikštelių pirkimo-pardavimo sutartį, jis sumokėjo ieškovui 60000 Lt ne tik už stoginės-sandėlio, bet ir už kiemo aikšteles. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes. Kaip matyti iš 2011-05-24 sutarties Nr. 11/05-2 2.1 punkto bendra dalyko kaina – 66000 Lt, o iš 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutarties 3.1 punkto matyti, kad sutarties dalyko kaina – 60000 Lt. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas sumokėjo 60000 Lt ir kasos pajamų orderiuose nurodė, kad mokama už stoginę (III t. b.l. 160-165). Iš 2011-11-07 valdybos posėdžio protokolo matyti (II t. b.l. 118), kad ieškovo įmonės valdyba priėmė sprendimą įpareigoti įmonės vadovą pasirašyti tik stoginės-sandėlio pirkimo pardavimo sutartį, o statinį atsakovui parduoti už 60000 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 60000 Lt kaina buvo sumokėta už kiemo aikšteles ir stoginę-sandėlį, nes, sudarant sutartį, tokie buvo tikrieji šalių ketinimai. Ir atsakovas, ir apklausti teismo posėdyje liudytojai K. A. ir G.S. M. patvirtino šias aplinkybes. Tačiau byloje apklaustų liudytojų parodymai dėl šalių tikrųjų ketinimų, sudarant sandorį, yra prieštaringi. Iš byloje esančio 2014m. gegužės 7d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti (III t. b.l. 7-19), kad bylos nagrinėjimo metu liudytojas B. J. nurodė, jog pirkimo pardavimų sutarčių tiek su atsakovu J. S., tiek su kitais pirkėjais esmė buvo gauti piniginių lėšų už tai, kad ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ atsisakys dalies valstybinės žemės sklypo nuomos šioje teritorijoje, teigė, kad įmonė iki stoginės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo su atsakovu J. S. buvo gavusi tokių pasiūlymų. Liudytojas K. A. nurodė, kad dėl stoginės-sandėlio pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų su atsakovu derėjosi ir tarėsi būtent B. J.. Šią aplinkybę patvirtina ir valstybinės žemės nuomos sudaryta sutartis su atsakovu, ieškovui atsisakius dalies žemės sklypo nuomos. Iš liudytojų parodymų matyti, kad į šią kainą dar buvo įskaičiuota ir statinio projekto kaina, nors duomenų apie jo pardavimą byloje nėra. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas, sumokėdamas ieškovui 60000 Lt už perkamą stoginę, įvykdė ne 2011-05-24 sutartį Nr. 11/05-2, kurios dalyko kaina yra 66000 Lt, o 2011-12-07 pirkimo–pardavimo sutartį, kurios dalyko kaina yra 60000 Lt. Įvertinus išvardintas aplinkybes, byloje negalima daryti išvados, kad atsakovas visiškai ar iš dalies įvykdė 2011-05-24 sutartį Nr. 11/05-2, kuriai reikalingas notarinis patvirtinimas. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad 2011-05-24 sutarties Nr. 11/05-2 sutarties sudarymo metu stoginė buvo nurodyta kaip savavališka statyba, todėl tuo metu ji negalėjo būti pirkimo–pardavimo sutarties objektu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo 2011-05-24 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11/05-2 pripažinti pirkimo–pardavimo sutartimi.

57Dėl ieškinio reikalavimų

58Ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ prašė įpareigoti atsakovą J. S. per penkias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti aikšteles b5, ir b6, esančias ( - ), juosiančias metalo konstrukcijų tvoras, įpareigoti atsakovą leisti ieškovei naudotis ir disponuoti aikštelėmis b5 ir b6, esančiomis ( - ), taip pat pripažinti negaliojančia 2012-02-27 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento.

59Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad kiemo aikštelės b5, b6, dalis b7 yra atsakovui J. S. priklausančios stoginės-sandėlio priklausinys, netenkino ieškovo reikalavimų pripažinti negaliojančia 2012-02-27 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento, išardyti aikšteles b5, b6 juosiančias metalo konstrukcijas ir leisti jomis disponuoti. Apeliacinės instancijos teismui padarius priešingas išvadas dėl daikto priklausinio, nagrinėjant bylą ieškinio dalyje liko neatskleista bylos esmė (CPK 327str. 1d. 2p.), todėl negalima daryti išvadų dėl priimto teismo sprendimo skundžiamos dalies pagrįstumo. Šiuo atveju bylos nagrinėjimas ieškinio dalyje iš esmės apeliacinės instancijos teisme reikštų ieškinio reikalavimų nagrinėjimą visa apimtimi iš naujo, o po jų išsprendimo būtų suvaržyta šalių teisė į apeliaciją. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl ieškinio reikalavimų naikintinas ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

60Sprendžiant ieškinio reikalavimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia būtina nustatyti, ar sandoris prieštarauja viešajai tvarkai, ar sudarytas sandoris pažeidžia ieškovo teises, kodėl ieškovas atsisakė valstybinės žemės nuomos atsakovo naudai, žinodamas, jog šioje žemės sklypo dalyje turi nekilnojamųjų daiktų. Nagrinėjant ieškovo reikalavimus taip pat būtina nustatyti, ar atsakovas turi teisę apsitverti žemės sklypą, kurį valdo nuomos teise, ar turi teisę naudotis aikštelėmis b5 ir b6, įvertinant, jog šis turtas yra atsakovo nuomojame žemės sklypo plote.

61Prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų, grąžinus bylą ieškinio dalyje nagrinėti iš naujo, nespręstini, bylinėjimosi išlaidos bus paskirstytos išnagrinėjus visą bylą.

62Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3,4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

63Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą pakeisti.

64Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį pagal ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ ieškinio reikalavimus ir šią bylos dalį grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

65Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį pagal atsakovo J. S. priešieškinio reikalavimus – atmesti atsakovo J. S. priešieškinio reikalavimą dėl daikto pripažinimo priklausiniu ir jo kainos.

66Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija“ patikslintu ieškiniu prašė... 6. Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutiko. Pripažino, kad aptvėrė tvora dalį... 7. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie... 8. Atsakovas J. S. pateikė priešieškinį ieškovei UAB „Šiaulių... 9. Ieškovas su pateiktu priešieškiniu nesutiko. Nurodė, jog sudarydamas... 10. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras, pateikęs atsiliepimą į patikslintą... 12. Tretieji asmenys K. A., B. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atsakovo J.... 13. Trečiasis asmuo V. R. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame... 14. Trečiasis asmuo D. R. su priešieškinio reikalavimais sutiko, prašė jį... 15. Trečiasis asmuo notarė G. Š. atsiliepimo nepateikė.... 16. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį... 18. Teismas nustatė, kad prie stoginės atsakovui galima patekti tik per... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Šiaulių melioracija“ prašo panaikinti... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 22. Teismas, motyvuodamas sprendimą pripažinti aikšteles b5, b6 bei 1648/2009... 23. Teismo išvada, kad aikštelės savo funkcine paskirtimi buvo ir yra susijusios... 24. Teismo sprendimo dalis dėl aikštelių b5 ir b6 pripažinimo stoginės... 25. Teismo sprendimo dalis dėl antrojo atsakovo reikalavimo tenkinimo yra... 26. Apeliaciniu skundu atsakovas J. S. prašo 2014-11-03 Šiaulių apylinkės... 27. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 28. Teismas sprendimo dalyje dėl priešieškinio dalies atmetimo pažeidė... 29. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo... 30. Neteisinga teismo išvada, jog nusprendus, kad ginčo aikštelės b5 ir b6, ir... 31. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą... 32. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ir atsakovo J. S.... 33. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ir atsakovo J. S.... 34. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ apeliacinį skundą... 35. Atsiliepimu į atsakovo J. S. apeliacinį skundą Nacionalinė žemės tarnyba... 36. Atsiliepimu į atsakovo J. S. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 38. ir teisiniai argumentai... 39. Ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ apeliacinis skundas tenkintinas... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti daiktą priklausiniu... 42. Pagal CK 4.12 straipsnį pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti... 43. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad... 44. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 45. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas kiemo aikšteles... 46. Tačiau, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, teisėjų... 47. Atsižvelgiant į išdėstytas išvadas, pirmosios instancijos teismo... 48. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas kiemo aikšteles daikto... 49. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti 2011-12-07 pirkimo–pardavimo... 50. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti 2011-12-07 pirkimo–pardavimo... 51. Pagal CK 1.90 straipsnį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti... 52. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti įstatymų reikalaujamos formos... 53. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų... 54. Iš 2011-05-24 sutarties Nr. 11/05-2 sutarties 1.1 punkto ir 3.2 punkto matyti,... 55. CK 1.93 straipsnio 4 dalies pagrindu galiojančiu gali pripažinti tik iš... 56. Atsakovas, prašydamas pripažinti galiojančia 2011-05-24 sutartį,... 57. Dėl ieškinio reikalavimų... 58. Ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija‘‘ prašė įpareigoti atsakovą J. S.... 59. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad kiemo aikštelės b5, b6, dalis... 60. Sprendžiant ieškinio reikalavimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties... 61. Prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų, grąžinus bylą ieškinio dalyje... 62. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 63. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą pakeisti.... 64. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį... 65. Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalį... 66. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....