Byla 2S-739-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Neringa Švedienė, Virginija Volskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT Invest AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje dėl notaro veiksmų apskundimo pagal pareiškėjų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenimis notarei Jurgitai Šukienei ir Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovei CZMT Invest AG,

Nustatė

2Pareiškėjai UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl notarės Jurgitos Šukienės veiksmų ir prašė panaikinti notarės įformintus 2008-05-20 protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį ir 2008-05-21 vykdomąjį įrašą. Nurodė, kad skundžiami notarės veiksmai yra susiję su pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ suinteresuotam asmeniui Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovei CZMT Invest AG (toliau tekste - VFR CZMT Invest AG) 2006-12-04 išrašytu 1 232 580,33 eurų paprastuoju vekseliu, kurio mokėjimo terminas - 2008-05-16, laiduotojas - J. P.. Notarė, priėmusi suinteresuoto asmens prašymą įforminti protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį, nesilaikė Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr.988 patvirtintų 2008-06-06 Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 17.4 p., 19 p., neįsitikino, jog pareiškėjai gavo pranešimą apie vekselio protestavimą, nesulaukė vekselio davėjo atsisakymo arba sutikimo apmokėti vekselį ir kitą dieną po pranešimo jiems (pareiškėjams) išsiuntimo, t.y. 2008-05-20, įformino protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį. Notarei, suinteresuoto asmens atstovui buvo žinomi jų bei jų atstovų adresai, telefonų, faksų numeriai, tačiau notarė tuo nepasinaudojo, ir suprasdama, kad pranešimas negalėjo pasiekti adresato laiku, 2008-05-21 įformino vykdomąjį įrašą, kurio pagrindu pradėtos vykdomosios bylos ir areštuotas pareiškėjų turtas.

3Taip pat pareiškėjai prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę, t.y. sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomosiose bylose ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG), skolininkas – UAB „Baltijos biodyzelino centras“) ir ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG, skolininkas – J. P.). Nurodė, kad suinteresuoto asmens VFR CZMT Invest AG galimai nusikalstamos veikos yra tiriamos Širvintų rajono apylinkės prokuratūroje, todėl tęsiant vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose būtų sudarytos sąlygos suinteresuotam asmeniui toliau savintis pareiškėjų turtą (lėšas), ar net galimai atlikti nusikalstamas veikas legaliu būdu, t.y. vykdant išieškojimą nurodytose vykdomosiose bylose. Dėl galimai nusikalstamų suinteresuoto asmens veikų pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ yra pripažintas civiliniu ieškovu dėl 3 560 000 eurų baudžiamojoje byloje.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 11 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo tenkino – iki teismo procesinio sprendimo priėmimo sustabdė išieškojimą vykdymo procese vykdomosiose bylose ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG, skolininkas - UAB „Baltijos biodyzelino centras“) ir ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG, skolininkas – J. P. ). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjai skundžia notarės J. Šukienės veiksmus dėl protesto dėl atsisakymo apmokėti vekselį įforminimo bei vykdomąjį įrašą, kurio pagrindu pradėtos vykdomosios bylos ir vykdomas išieškojimas, konstatavo, kad teismo sprendimas šioje byloje turės įtakos vykdymo procesui ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

5Suinteresuotas asmuo VFR CZMT Invest AG atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės 2008-06-11 teismo nutartį. Nurodo, kad teismo nutartis priimta pažeidžiant CPK 291 str. 1 d. 6 p., t.y. yra be motyvų, joje nenurodyta, kuo remiantis ir kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti neįmanomu teismo sprendimo įvykdymas, o skundo dėl notarės veiksmų faktą nurodo kaip motyvą. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi jokio ryšio su pareiškėjų reikalavimais ir jų taikymas nepagrįstai suvaržo vekselio turėtojo teises, nes nepriklausomai nuo pareiškėjų reikalavimų patenkinimo pareiškėjai privalo apmokėti vekselį, t.y. remiantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str., vekselį skolininkas privalo apmokėti paskutinę termino mokėjimo dieną ir vekselio pagrindu atsirandanti prievolė yra absoliuti. Teismas neįvertino, jog sustabdžius išieškojimą skolininkai gali nuslėpti savo turtą ir išieškojimas gali tapti neįmanomas arba pasunkėti. Notarės veiksmų apskundimas, nepriklausomai kokį teismas priims sprendimą byloje, neatleidžia pareiškėjų nuo pareigos apmokėti 2006-12-04 išrašytą vekselį, pareiškėjai savo parašų ant vekselio neginčija, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina pareikšto reikalavimo ir neatitinka CPK 144 str. pagrindų. Nurodo, kad nors teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones šio motyvo nepateikė, tačiau laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos ir tuo pagrindu, kad suinteresuoto asmens buveinė yra užsienio valstybėje, nes Europos Sąjungos teismų sprendimų vykdymui užtikrinti taikomas 2000-12-22 Tarybos reglamentas (EB) Nr.44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

6Suinteresuotas asmuo notarė Jurgita Šukienė atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, jog ji sutinka su suinteresuoto asmens VFR CZMT Invest AG atskiruoju skundu ir prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Pareiškėjai UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti teismo nutartį. Nurodo, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Suinteresuoto asmens VFR CZMT Invest AG atstovams ir vadovams yra iškelta baudžiamoji byla dėl to, kad suinteresuotas asmuo sudarė kredito sutartį, žinodamas, jog tokios paskolos pareiškėjui nesuteiks, o pareiškėjas, tikėdamas, jog paskolos sutartis bus vykdoma, pervedė suinteresuotam asmeniui 3 650 000 eurų bei perdavė vekselius. Tuo atveju, jei teismas nebūtų sustabdęs vykdymo veiksmų pagal neteisėtai ir netinkamai notaro įformintą vekselio protestą ir vykdomąjį įrašą, iš pareiškėjų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos solidariai būtų išieškota dar 4 277 243,21 Lt.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė laikinąją apsaugos priemonę ir iki teismo procesinio sprendimo priėmimo nagrinėjamoje civilinėje byloje sustabdė išieškojimą vykdomosiose bylose ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG, skolininkas - UAB „Baltijos biodyzelino centras“) ir ( - ) (išieškotojas - VFR CZMT Invest AG, skolininkas – J. P. ).

11Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. CPK 145 str. 1 d. 10 p. nurodyta, jog laikinoji apsaugos priemonė gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė šią laikinąją apsaugos priemonę.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. pateikė pirmosios instancijos teismui procesinį dokumentą, kuriuo prašo panaikinti 2008-05-20 protestą dėl atsisakymo apmokėti 2006-12-04 vekselį ir 2008-05-21 vykdomąjį įrašą. Pareiškėjų procesinis dokumentas yra priimtas ir jo pagrindu užvesta civilinė byla. Ginčijamu vykdomuoju įrašu nurodyta išieškoti solidariai iš pareiškėjų (skolininko ir laiduotojo) UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. 4 277 243,21 Lt (b.l.8). Šio vykdomojo įrašo pagrindu suinteresuoto asmens atstovo 2008-05-22 prašymu Dėl vykdomojo proceso pradėjimo antstoliui G. Badikoniui (b.l.17) pradėtas išieškojimas vykdomosiose bylose ( - ) (b.l. 18) ir ( - ) (b.l. 19) bei areštuotas pareiškėjui J. P. asmeniškai arba su kitais bendraturčiais priklausantis nekilnojamasis turtas (b.l.20–56).

13Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai pareiškė reikalavimą dėl 2008-05-21 vykdomojo įrašo panaikinimo, pripažintini pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentai, kurių pagrindu jis konstatavo, kad teismo sprendimas šioje byloje turės įtakos vykdymo procesui ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Jei būsimu teismo procesiniu sprendimu būtų panaikintas 2008-05-21 vykdomasis įrašas, tai toks sprendimas turės tiesioginę įtaką ginčijamo vykdomojo įrašo pagrindu pradėtam vykdymo procesui vykdomosiose bylose ( - ) ir ( - ), nes nebebus vykdomųjų bylų pradėjimo pagrindo. Dėl to apelianto argumentas, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė neturi jokio ryšio su pareiškėjų reikalavimais, pripažintinas nepagrįstu. Apeliantas nurodo, jog sustabdžius skolos išieškojimą pareiškėjai gali nuslėpti savo turtą ir išieškojimas gali tapti neįmanomas arba pasunkėti. Toks apelianto argumentas vertintinas kritiškai, nes, kaip jau minėta aukščiau, byloje yra pateikti duomenys, kad antstolis areštavo pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o išieškojimo sustabdymas vykdomosiose bylose ir turto arešto panaikinimas yra du atskiri procesinės teisės institutai, t.y. išieškojimo vykdomosiose bylose sustabdymas nepanaikina taikyto turto arešto, o tik sustabdo priverstinio vykdymo veiksmus. Apelianto nurodomos aplinkybės apie vekselio neapmokėjimą nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė išieškojimą vykdymo procese, nes ne vekselio pagrindu pradėtas vykdymo procesas. Apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų, nes pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė argumentus, kurių pagrindu pripažino pagrįstu pareiškėjų prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo dėmesį į tai, kad pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 82 str. vykdomieji įrašai notarų užprotestuotinuose arba neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami tik ieškininės teisenos tvarka. Iš pateiktos civilinės bylos medžiagos dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjų reikalavimą dėl vykdomojo įrašo panaikinimo nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka.

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai