Byla 2S-524-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų teisėjų DaliosVišinskienės, Marijono Greičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1815-130/10 pagal ieškovų L. S. ir A. S. patikslintą ieškinį atsakovams T. M., Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims V. V., V. P. V., I. J., N. J., A. S., V. S., T. M. firmai „Archisfera“, dėl susitarimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu, įpareigojimo atstatyti palėpę į pradinę padėtį, termino atnaujinimo, statybos leidimo bei pažymos dėl nebaigtų statybų panaikinimo, naudojimosi pastogės dalimis tvarkos nustatymo, buto teisinės registracijos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai L. S. ir A. S. patikslintu ieškiniu (b.l. 37-43) prašė pripažinti negaliojančiu 2007-01-31 susitarimą, sudarytą dėl neįrengtos pastogės, esančios Žemaitijos g. 5, Vilniuje, naudojimosi dalių paskirstymo ir atidalijimo dalyje, plane pažymėtą raidėmis EHJNMLKIGD, kur nustatytos ieškovų ir atsakovo T. M. patalpų ribos; atnaujinti terminą reikalauti panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-04-10 statybos leidimą Nr. GR/334/08-0306 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-09-01 pažymą apie nebaigtą statybą Nr. (101/011.10-874); panaikinti statybos leidimą Nr. GR/334/08-0306 bei pažymą apie nebaigtą statybą Nr. (101/011.10-874); panaikinti buto, esančio Žemaitijos g. 5-16, Vilniuje, atliktą teisinę registraciją, įpareigoti atsakovą T. M. savo lėšomis atstatyti palėpę į pradinę padėtį, buvusią iki palėpės rekonstrukcijos; nustatyti neįrengtos palėpės naudojimosi tvarką pagal pateiktą planą, paruoštą UAB „Monresta“ – ieškovams paskiriant naudotis patalpomis, plane pažymėtomis HGIJKLH, o T. M. paskiriant naudotis patalpomis, plane pažymėtomis raidėmis EDGHE; priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė uždrausti atsakovui T. M. atlikti pastogėje bet kokius remonto, rekonstrukcijos, statybos darbus iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodė, kad po 2007-01-31 susitarimo pasirašymo ieškovai nusprendė įsirengti pastogę – gauti statybos leidimą, atitverti palėpę pertvaromis, įsirengti gyvenamąsias patalpas, vykdyti statybos darbus, inventorizuoti įrengtas patalpas ir atidalinti jas iš bendrosios dalinės nuosavybės, tačiau po eksperto S. M. atlikto tyrimo paaiškėjo, kad galimybių patekti į ieškovų patalpas, pažymėtas raidėmis EHGD, nėra, taigi ieškovai neturi galimybės palėpę naudoti bei įgyvendinti 2007-01-31 susitarime numatytų teisių. Nesant galimybės įrengti laiptus į ieškovams priskirtą palėpės dalį iš bendrojo naudojimo patalpų, ieškovai negalės pakeisti palėpės ploto paskirties į gyvenamąją. Ekspertas konstatavo, kad 2007-01-31 susitarimo planas neatitinka statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Gyvenamieji pastatai“ numatytų reikalavimų bei statybos techniniame reglamente STR2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ numatytų reikalavimų. Ieškovai nurodė, kad atsakovui T. M. atlikus remonto ar statybos darbus jam priskirtoje pastogės dalyje iki teismo sprendimo byloje priėmimo, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas dėl pastogėje atliktų pertvarkymų akivaizdžiai pasunkėtų; pastogės pertvarkymas iki sprendimo byloje priėmimo gali sąlygoti kitus šalių ginčus dėl įvykdytų pertvarkymų (b.l.35-36).

4Atsakovas T. M. atsiliepimu į prašymą prašė prašymą atmesti (b.l.38-40). Nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovų reiškiamus reikalavimus, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ar netaikymas šioje byloje neturės įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymo įmanomumui. Nuo susitarimo dėl ginčo pastogės pasidalinimo praėjo daugiau kaip pusketvirtų metų, per šį laiką atsakovas rekonstravo jam tekusią palėpės dalį, investavo apie 200.000 Lt, palėpės rekonstrukcijos baigtumas siekia 71 proc. Visi pagrindiniai palėpės rekonstrukcijos darbai atlikti, iki palėpės pritaikymo gyventi beliko išdažyti sienas, iškloti grindų dangą bei pajungti santechnikos prietaisus, t.y. atlikti apie 5 proc. visų palėpės rekonstrukcijos darbų. Atsakovas palėpės įrengimo darbų ėmėsi siekdamas pagerinti savo šeimos, kurioje auga trys nepilnamečiai vaikai, gyvenimo aplinkos sąlygas. Pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo šeima kol bus nagrinėjama byla, negalėtų naudotis savo turtu, dėl to patirtų didelių nepatogumų; dėl palėpės įrengimo darbų konservavimo, nenaudojamos palėpės šildymo žiemos metu būtų patiriami dideli turtiniai nuostoliai; dėl likusių smulkių apdailos darbų užbaigimo būsimo teismo sprendimo įvykdymas iš esmės nepasunkėtų. Ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, laikinosios apsaugos priemonės jau kartą buvo pritaikytos civ. byloje Nr. 2-6078-391/08, tačiau jomis nebuvo pasiekti civilinio proceso tikslai, ieškovai neįrodė ieškinio nepagrįstumo, atsakovas patyrė daug nepatogumų, pakartotinis tų pačių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų draudimo piktnaudžiauti civiliniu procesu bei šalių lygiateisiškumo principams.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi (b.l.61-64) atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovų prašyme nurodytas uždraudimas atsakovui T. M. atlikti ginčo palėpėje bet kokius remonto, rekonstrukcijos bei statybos darbus, tokios sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos neatlieka. Toks draudimas ir atsakovo veiksmų apribojimas labiau, negu esamojoje situacijoje yra būtina, prieštarautų vienam iš esminių teisminės veiklos principų – teisingumo principui (CK 6 str.). Atsakovas nurodė, kad visi pagrindiniai palėpės rekonstrukcijos darbai atlikti, iki palėpės pritaikymo gyventi liko atlikti apie 5 proc. visų palėpės rekonstrukcijos darbų, t.y. išdažyti sienas, iškloti grindų dangą bei pajungti santechnikos prietaisus. Teismas sprendė, jog atsakovui, kuris yra užbaigęs 71 proc. palėpės prijungimo prie gyvenamojo buto ploto darbų, užbaigus likusius palėpės rekonstrukcijos darbus, o teismui galimai patenkinus ieškovų ieškinį bei įpareigojus atsakovą atstatyti palėpę į pradinę padėtį, teismo sprendimo įvykdymas dėl likusių smulkių apdailos darbų užbaigimo nebus apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas. Teismo vertinimu, visiškai patenkinus ieškovo prašymą ir uždraudus atsakovui ginčo palėpėje atlikti likusius rekonstrukcijos, statybos darbus būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra. Teismas sprendė, jog pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas ekonomiškumo principas, nes dėl palėpės įrengimo darbų konservavimo, nenaudojamos palėpės šildymo žiemos metu atsakovas patirtų didelių turtinių nuostolių bei nepatogumų. Per visą šios civilinės bylos nagrinėjimo laiką, kuris tikėtinai gali užsitęsti dėl ieškovų reiškiamų reikalavimų sudėtingumo, atsakovo šeima, kurioje auga trys nepilnamečiai vaikai, negalėtų naudotis savo turtu bei padidindami buto gyvenamąjį plotą pagerinti vaikų gyvenimo sąlygų – šiuo metu 5 asmenų atsakovo šeima gyvena 52,80 kv.m. bute, esančiame po palėpe. Teismas konstatavo, kad ieškovai nenurodė jokių aplinkybių, sudarančių grėsmę ieškovų interesams, neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžiančių aplinkybių.

7Apeliantai (ieškovai) L. S. ir A. S. pateikė atskirąjį skundą (b.l.65-66), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui T. M. atlikti pastogėje bet kokius remonto, rekonstrukcijos, statybos darbus. Nurodo, jog pateikė teismui rašytinius įrodymus – UAB „Statybinių teismo ekspertizių centro“ ir teismo eksperto 2008-08-31 ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad nei pagal vieną iš pateiktų atsakovų projektų ieškovai neturėtų galimybių įrengti įėjimo į jiems priskirtą palėpės dalį. Mano, jog akivaizdu, kad atsakovui atlikus remonto ar statybos darbus jam priskirtoje palėpės dalyje, ieškinį patenkinus, teismo sprendimo įvykdymas, dėl pastogėje atliktų pertvarkymų, akivaizdžiai pasunkėtų ne tik ieškovams, bet ir atsakovui, kuris privalės pašalinti statybos ir rekonstrukcijos padarinius. Nesutinka su teismo argumentu dėl atsakovo vaikų skaičiaus ir gyvenamosios patalpos ploto, nes nei vienas neteisėtas veiksmas, negali būti pateisinamas didesnio gyvenamojo ploto suteikimu kito asmens sąskaita, net ir esant nepilnamečiams vaikams. Pažymi, jog nagrinėjant kitą civilinę bylą Nr. 2-6078-391/2008 dėl naudojimosi nurodytomis pastogės patalpomis, 2008-10-29 atsakovo turimos palėpės dalies atžvilgiu, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms. Pažymi, jog UAB „Kadastras“ 2009-09-21 atlikęs kadastrinius palėpės matavimus, konstatavo nukrypimą nuo ginčijamo susitarimo dėl palėpės įrengimo.

8Atsakovas T. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.70-72), prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog patikslinto ieškinio reikalavimai yra tapatūs ieškovų 2008-10-15 ieškinio reikalavimams, kurie jau buvo nagrinėjami Vilniaus m. 3 apylinkės teisme 2008 m. iškeltoje civ.byloje Nr. 2-6078-391/2008, kurioje atsakovas neturėjo galimybės apskųsti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes buvo išvykęs, o teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs apie jų taikymą atsakovui. Pažymi, jog patikslinto ieškinio reikalavimai grindžiami tuo, jog susitarimas dėl palėpės buvo sudarytas apgaulės įtakoje. Pažymi, jog ieškovai civ.byloje Nr. 2-6078-391/2008 atsiėmė ieškinį, byla buvo nutraukta. Nuo ginčijamo susitarimo praėjo 5 metai, atsakovas per tą laiką baigė palėpės rekonstrukciją ir statybos darbus. Likusių darbų vykdymas nesutrukdytų net ir ieškovams palankaus sprendimo įvykdymo. Mano, kad nepagrįstai ieškovai atskirąjį skundą grindžia UAB „Kadastras“ 2009-09-21 atliktais kadastriniais palėpės matavimais ir galimu nukrypimu nuo rekonstrukcijos darbų. Pažymi, jog ir UAB „Monresta“ atliko kadastrinius palėpės matavimus, ir šių įmonių duomenys skiriasi. Yra pateikti ir UAB „Senamiesčio kurantai“ atliktų kadastrinių palėpės matavimų dokumentai, kuriuos vertins teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės.

9Apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.61-64) atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui T. M. atlikti pastogėje bet kokius remonto, rekonstrukcijos, statybos darbus iki teismo sprendimo priėmimo.

12Apeliantai atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog 2008-08-31 ekspertizės akte nurodyta, kad nei pagal vieną iš pateiktų atsakovų projektų ieškovai neturėtų galimybių įrengti įėjimo į jiems priskirtą palėpės dalį; atsakovui atlikus remonto ar statybos darbus jam priskirtoje palėpės dalyje, ieškinį patenkinus, teismo sprendimo įvykdymas, dėl pastogėje atliktų pertvarkymų, akivaizdžiai pasunkėtų ne tik ieškovams, bet ir atsakovui; be to UAB „Kadastras“ 2009-09-21 atlikęs kadastrinius palėpės matavimus, konstatavo nukrypimą nuo ginčijamo susitarimo dėl palėpės įrengimo.

13Pažymėtina, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir nesprendžia pareikštų reikalavimų pagrįstumo, o vertina tik tai, ar yra grėsmė, jog galimas palankus ieškovui (kreditoriui) teismo procesinis sprendimas bus neįvykdytas ir laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

14Atsakovas T. M. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog visi pagrindiniai palėpės rekonstrukcijos darbai atlikti, iki palėpės pritaikymo gyventi liko atlikti apie 5 proc. visų palėpės rekonstrukcijos darbų, t.y. išdažyti sienas, iškloti grindų dangą bei pajungti santechnikos prietaisus. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad nuo ginčijamo susitarimo praėjo 5 metai, atsakovas per tą laiką baigė palėpės rekonstrukciją ir statybos darbus. Likusių darbų vykdymas nesutrukdytų net ir ieškovams palankaus sprendimo įvykdymo.

15Byloje yra pateikta pažyma apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį, kurioje pažymima, kad yra palėpės prijungimo prie gyvenamojo buto ploto darbų baigtumas sudaro 71 proc. (b.l.48).

16Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad atsakovui, kuris yra užbaigęs 71 proc. palėpės prijungimo prie gyvenamojo buto ploto darbų (b.l.48), užbaigus likusius palėpės rekonstrukcijos darbus, o teismui galimai patenkinus ieškovų ieškinį bei įpareigojus atsakovą atstatyti palėpę į pradinę padėtį, teismo sprendimo įvykdymas dėl likusių smulkių apdailos darbų užbaigimo nebus apsunkintas arba nepasidarys nebeįmanomas.

17Kolegijos įsitikinimu, ieškovai nepagrįstai atskirąjį skundą grindžia UAB „Kadastras“ 2009-09-21 atliktais kadastriniais palėpės matavimais, nes byloje yra pateikti ir kitų įmonių atliktų kadastrinių palėpės matavimų dokumentai, kuriuos vertins teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės. Šioje nutartyje jau buvo pabrėžta, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir nesprendžia pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

19Be to, iš apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. po lygiai priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.) (b.l.74).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1815-130/10 palikti nepakeistą.

23Priteisti po lygiai iš apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. valstybei 23,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, t.y. po 11,60 Lt iš kiekvieno apelianto.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovai L. S. ir A. S. patikslintu ieškiniu (b.l. 37-43) prašė pripažinti... 4. Atsakovas T. M. atsiliepimu į prašymą prašė prašymą atmesti (b.l.38-40).... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovų prašyme nurodytas... 7. Apeliantai (ieškovai) L. S. ir A. S. pateikė atskirąjį skundą (b.l.65-66),... 8. Atsakovas T. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.70-72), prašo... 9. Apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. atskirasis skundas netenkintinas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.61-64) atmetė... 12. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog 2008-08-31... 13. Pažymėtina, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 14. Atsakovas T. M. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog visi... 15. Byloje yra pateikta pažyma apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai... 16. Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo,... 17. Kolegijos įsitikinimu, ieškovai nepagrįstai atskirąjį skundą grindžia... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantų... 19. Be to, iš apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. po lygiai priteistinos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje... 23. Priteisti po lygiai iš apeliantų (ieškovų) L. S. ir A. S. valstybei 23,20...