Byla e2-407-569/2017
Dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatui G. Ž., atsakovui A. Ž., atsakovo atstovui advokatui A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,MDK logistika‘‘ ieškinį atsakovui A. Ž., tračiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Business Partner Group‘‘ dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31. Ieškovė BUAB ,,MDK logistika‘‘ ieškiniu prašo iš atsakovo A. Ž. priteisti 66451,88 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

42. Ieškovės atstovas advokatas G. Ž. paaiškino, kad ieškovė Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1240-657/2016 2016-01-21 nutartimi UAB „MDK logistika" iškėlė bankroto bylą. Kauno AVMI Kontrolės departamento IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė I. P. atliko mokesčių mokėtojo BUAB „MDK logistika" mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31. Atlikus patikrinimą, 2015-12-07 surašytas patikrinimo aktas Nr. ( - ), kuris patvirtintas Kauno AVMI 2016-01-14 sprendimu Nr. ( - ). Sprendime (3 l.) nustatyta, kad ieškovė iš BUAB „Business Partner Group" 2013 m. įsigijo 136 vnt. padangų, 400 litrų dyzelinės alyvos ir 100 litrų antifrizo. Už šias prekes BUAB „Business Partner Group" išrašė ieškovei 2013-06-03 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (32 vnt. padangų DRG A 125 G 5000 GX soft už 10 305,75 Eur), 2013-06-10 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (34 vnt. padangų DRG A 125 G 4500 GX soft už 10 949,86 Eur), 2013-06-28 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) (30 vnt. padangų DRG G 4300 GX soft už 9 661,64 Eur), 2013-07-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) (40 vnt. padangų DRG G 4300 GX soft ir 1000 l antifrizo už 31 049 Eur) ir 2013-08-29 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (400 litrų alyvos D45 už 4 485,63 Eur). Viso BUAB „Business Partner Group" ieškovė už prekes išrašė PVM sąskaitų-faktūrų už 66 451,88 Eur.

53. Patikrinimo akte (14 l.) nustatyta, kad ieškovė su BUAB „Business Partner Group" atsiskaitė grynaisiais pinigais per atskaitingą asmenį A. Ž., kuris ieškovėje ėjo ( - ) pareigas nuo 2012-04-24 iki 2015-09-23, o laikotarpiu nuo 2013-09-24 iki 2013-11-14 dirbo ir BUAB „Business Partner Group". Atsiskaitymas užfiksuotas pinigų priėmimo kvitais: 2013-06-03 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 10 305,75 Eur suma, 2013-06-10 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 10 949,86 Eur suma, 2013-06-28 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 9 661,64 Eur suma, 2013-07-29 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 31 049 Eur suma, 2013-08-29 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 4 485,63 Eur suma. Už prekes ieškovė BUAB „Business Partner Group" pagal aukščiau nurodytus pinigų priėmimo kvitus viso sumokėjo 66 451,88 Eur, t. y. aukščiau nurodytos PVM sąskaitos-faktūros apmokėtos pilna apimtimi. Patikrinimo akte (14-15 l.) nustatyta, kad ieškovė su BUAB „Business Partner Group" atsiskaitė grynaisiais pinigais, išduotas iš bendrovės kasos pagal bendrovės kasos išlaidų orderius Nr. ( - ). Sprendime (4 l.) nustatyta, kad ieškovė Estijos Respublikos įmonės Cresh Invest OU vardu išrašė 2013-12-20 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ). Šia PVM sąskaita-faktūra inicijuotas kone visų prekių (128 vnt. padangų, 400 l dyzelinės alyvos ir 1000 l antifrizo) pardavimas už 54 019,93 Eur. Tarptautinio krovinio gabenimo važtaraštyje krovinio vežėju nurodyta UAB „Grileksa". Sprendime (5 l.) pateikta Estijos Respublikos mokesčių administratoriaus informacija, kad Cresh Invest OU PVM deklaracijose nedeklaravo įsigijimų bendrijos teritorijoje ir nepateikė jokių VIES deklaracijų. Remiantis įmonės Cresh Invest OU įgaliotu asmeniu Kristijan Ress, įmonė Cresh Invest OU niekaip nėra susijusi su Lietuvos Respublikos įmone BUAB „MDK logistika" ir Cresh Invest OU niekada neatliko jokių sandorių su BUAB „MDK logistika". Sprendime pateikiama išvada, kad pagal 2013-12-20 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) sandoris tarp ieškovės ir Estijos Respublikos įmonės Cresh Invest OU neįvyko, o šioje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos prekės minėtai Estijos įmonei pateiktos nebuvo.

64. Sprendime (6 l.) nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31 ieškovės vykdoma veikla -krovininis kelių transportas, BUAB „Business Partner Group" registruota veikla -administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla ir naujų pastatų statyba, tačiau padangų, dyzelinės alyvos, antifrizo prikimo-pardavimo sandoriai buvo išskirtiniai, t. y. neatitinkantys abiejų bendrovių registruotos ir vykdomos veiklos rūšies. Patikrinimo akte (7 l.) nustatyta, kad UAB „Business Partner Group" akcininko UAB „Incom" ( - ) A. K. 2014-10-30 atvykęs į Kauno AVMI pateikė paaiškinimą, kad BUAB „Business Partner Group" buvo nupirkta tikslu norint pradėti prekybą auksu, tauriaisiais metalais, deimantais.

75. Mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė prekių gabenimo dokumentų pagal BUAB „Business Partner Group" išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, nenurodė, kokiu transportu ir koks vairuotojas gabeno prekes. Atsakovas nepaaiškino, į kokį bendrovės sandėlį ir kada buvo atgabentos ir išgabentos padangos, dyzelinė alyva ir antifrizas, kokiose talpose buvo dyzelinė alyva (400 l) ir antifrizas (1000 l.). Nors ieškovė įformino beveik visų prekių pardavimą Estijos Respublikos įmonei Cresh Invest OU, o parduodamų prekių vežėju nurodė UAB „Grileksa", pardavimą imituojančioje PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. ( - ) nenurodytas vežusio krovinį automobilio valstybinis numeris, vairuotojo, vežusio krovinį, vardas ir pavardė, nenurodytos CMR išrašymo, krovinio pakrovimo ir iškrovimo datos. UAB „Grileksa" ( - ) laikotarpiu nuo 2012-11-02 iki 2013-11-14 buvo atsakovas.

86. Mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė sutarties, sudarytos su BUAB „Business Partner Group" dėl prekių pirkimo-pardavimo.

97. BUAB „Business Partner Group" operatyvaus patikrinimo metu (2014-11-11) Kauno AVMI nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, nevykdė patikrinimo metu duoto pasiūlymo deklaruoti PVM pagal ieškovei išrašytas PVM sąskaitas-faktūras.

108. Ieškovės ( - ) (nuo 2012-03-01 iki 2015-09-04) A. Ž. (atsakovas) laikotarpiu nuo 2013-09-24 iki 2013-11-14 dirbo BUAB „Business Partner Group". Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina pagrįsta prielaida, kad ieškovė iš BUAB „Business Partner Group" prekių neįsigijo, nors už jas ir buvo sumokėta. BUAB „Business Partner Group" registruota veikla imituojant prekių pardavimą buvo visiškai nesusijusi su parduodamų prekių (padangos, dyzelinė alyva, antifrizas) tipu, o tiek ieškovei, tiek BUAB „Business Partner Group" prekių pirkimo-pardavimo sandoris buvo išskirtinis. Todėl darytina išvada, kad jų ieškovė iš BUAB „Business Partner Group" apskritai neįsigijo, o sumokėjusi BUAB „Business Partner Group" 66 451,88 Eur už prekes, kurios jai perduotos nebuvo, patyrė atitinkamo dydžio nuostolius.

119. CK 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (1 d.); juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo (2 d.); juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. ABĮ 19 str. 8 d. nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

1210. BUAB „Business Partner Group" prekių net neturėjo, kadangi jų įsigijimas vykdant administracinę veiklą, o kaip teigia BUAB „Business Partner Group" ( - ) UAB „Incom" ( - ) A. K., vykdant prekybą auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais, yra nelogiškas ir prasilenkiantis su įprasta tokios įmonės apyvartoje cirkuliuojančia prekių rūšimi, juolab imituotas toks didelis prekių pirkimas-pardavimas. Įmonė, įsigyjanti tokį kiekį prekių, turi užsiimti jų perpardavinėjimu arba su jomis susijusia veikla, tačiau duomenų, kad BUAB „Business Partner Group" turėtų pakankamai didelį transporto parką, nėra, taip pat nėra duomenų, kad turėtų tokio dydžio patalpas, kuriose galėtų būti sandėliuojamos minėtos prekės, ar kad ji užsiimtų tokių prekių prekyba. Prekės ieškovei perduotos nebuvo, kadangi išties sudarius ir įvykdžius pirkimo-pardavimo sutartį, jo šalis galėtų nurodyti, kas transportavo prekes, kada, kur ir kokiose talpose (pakuotėse, taroje) jos buvo atvežtos. Atsakovas taip pat nepateikė jokių duomenų apie vežėją bei vežimo dokumentus parduodant prekes. Prekių pardavimą Cresh Invest OU paneigė pati Cresh Invest OU. Tai, kad prekių BUAB „Business Partner Group" net neturėjo, o taip pat jų neperdavė ieškovei, rodo aplinkybė, kadangi įprastai (iki)sutartinių santykių egzistavimą patvirtina oferta ir akceptas bei rašytinė sutartis, kurią analogiškoje situacijoje, t. y. dėl didelės prekių vertės (66 451,88 Eur), būtų sudaręs kiekvienas atidus ir rūpestingas asmuo. BUAB „Business Partner Group" neperdavė ieškovei prekių, kadangi tokiu būdu įvykdžius pirkimo-pardavimo sutartį, po to sektų įprasti buhalteriniai veiksmai - PVM deklaravimas pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovę ir BUAB „Business Partner Group" siejo glaudūs ryšiai, kadangi netrukus po prekių pirkimo-pardavimo, atsakovas buvo įdarbintas BUAB „Business Partner Group", taigi tarp šių bendrovių buvo daugiau nei komerciniai santykiai. Aplinkybės, kurių pagrindu ši išvada padaryta, yra užfiksuotos didesnę įrodomąją galią turinčiuose įrodymuose - patikrinimo akte ir sprendime.

1311. Atsakovo veiksmai sumokant 66 451,88 Eur už prekes, kurios ieškovei neperduotos, yra pažeidžiantys uždarosios akcinės bendrovės vadovo pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais, taip pat veikti sąžiningai ir protingai bei būti jai (bendrovei) lojaliu. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė jo, kaip vadovo, įstatyminių pareigų grubiu pažeidimu. Šie neteisėti veiksmai sąlygojo žalos, t. y. ieškovės turto (66 451,88 Eur) netekimą, kadangi jų sumokėjimo BUAB „Business Partner Group" laikotarpiu ieškovės vadovu buvo atsakovas. Be to, būtent atsakovui buvo išduoti grynieji pinigai, kurių dalis skirta BUAB „Business Partner Group" PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimui. Žala atsispindi 2013-06-03 pinigų priėmimo kvite Nr. ( - ), 2013-06-10 pinigų priėmimo kvite Nr. ( - ), 2013-06-28 pinigų priėmimo kvite Nr. ( - ), 2013-07-29 pinigų priėmimo kvite Nr. ( - ) ir 2013-08-29 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ), kurie patvirtina, kad už negautas Prekes buvo sumokėta BUAB „Business Partner Group". Todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovei padarytą žalą.

1412. Atsakovas A. Ž. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad visų pirma nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu ieškovė grindžia savo ieškinį.

1513. Ieškovė, ginčydama sudarytų sandorių realumą, tačiau neprašo pripažinti jų negaliojančiais, taip pat vadovaujasi teisės normomis, reglamentuojančiomis juridinio asmens vadovo teisinę atsakomybę. Ieškovei nepareiškus aiškaus reikalavimo, apsunkinamas tinkamas atsakovo teisės į gynybą įgyvendinimas.

1614. Ieškovė, įrodinėdama, kad jos sandoriai su trečiuoju asmeniu buvo fiktyvūs, teigia, kad minėti sandoriai buvo išskirtiniai, t.y. neva neatitinkantys abiejų bendrovių registruotos ir vykdomos veiklos rūšies. Tačiau ieškovės įstatų (2015 m. vasario 20 d. įstatų redakcija) 6 straipsnis numato, kad bendrovė taip pat gali vykdyti ir bet kurią kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams“. Trečiojo asmens įstatų (2008 m. vasario 6 d. redakcija) 12 straipsnyje įtvirtinta, jog bendrovė turi teisę verstis bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždrausta veikla (gamybinė veikla, prekyba, paslaugų teikimas ir pan.). Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, pagrindinės bendrovės veiklos rūšys gamyba, prekyba, paslaugos. Todėl ieškovės ir trečiojo asmens sudaryti sandoriai, kurių realumą ieškovė ginčija, nebuvo išskirtiniai, abiejų juridinių asmenų veiklos tikslai jų įstatuose yra įvardinti kaip pelno siekimas, todėl jie turėjo teisę sudaryti bet kokius Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančius sandorius, kurie leistų pasiekti jų įstatuose deklaruojamus tikslus.

1715. Jis (atsakovas) bendrovės vadovu buvo tik iki 2015 m. rugsėjo 24 d. Pavedimas atlikti ieškovės įmonės patikrinimą buvo priimtas 2015 m. spalio 30 d., kai jis ( - ) nebebuvo, todėl neturėjo jokios teisės bendrovės vardu atitinkamų dokumentų mokesčių administratoriui, tokią teisę ir pareigą turėjo naujai išrinktas bendrovės ( - ) L. G..

1816. Ieškovė teigia, kad jis laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. iki 2013 m. lapkričio 14 d. dirbo UAB „Business Partner Group“ ir ši aplinkybė patvirtina sandorio fiktyvumą. Jis iš tikrųjų keletą mėnesių dirbo UAB „Business Partner Group“ ( - ), jo darbo užmokestis priklausė nuo jo galimybių pritraukti bendrovei naujų klientų, tačiau to padaryti nepavykus, po nepilnų 3 mėn. iš darbo šioje bendrovėje išėjo, jokio atlyginimo iš šios bendrovės negavo. Sandorių sudarymo metu jis UAB „Business Partner Group“ nedirbo.

1917. Mokesčių administratoriaus atliekamo mokestinio patikrinimo metu tiriamos aplinkybės ir aplinkybės, kurias yra privalu įrodyti civilinėje byloje sprendžiant juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės už juridiniam asmeniui padarytą žalą klausimą, yra visiškai skirtingos, tačiau ieškovė ieškinį iš esmės grindžia tik sprendimu, nepateikdama pirminių vienas ar kitas aplinkybes civilinėje byloje įrodančių buhalterinės apskaitos dokumentų – sąskaitų faktūrų, kasos išlaidų orderių, pinigų priėmimo kvitų, prekių perdavimo–priėmimo aktų, krovinių pervežimo dokumentų ir kt.

2018. Mokesčių administratorius sprendimą priėmė ( - ) L. G. piktybiškai neteikiant Kauno AVMI reikalingų bendrovės dokumentų. Be to, sprendimu nustatyta, kad sandoriai tarp ieškovės ir Estijos mokesčių mokėtojo Cresh Invest OU pagal 2013-12-30 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (Invoice) serija ( - ) 18 6520 Lt sumai neįvyko, tačiau civiline tvarka šis sandoris nuginčytas nėra, jo pateiktu ieškiniu neginčija ir ieškovė.

2119. Ieškovas iš esmės skirtingai vertina du mokesčių administratoriaus sprendime, o taip pat šioje byloje minimus sandorius, t. y. ieškovė pripažįsta buvus realiai sudarytą prekių pirkimo–pardavimo sandorį su UAB „Business Partner Group“, konstatuoja, jog piniginės lėšos šiai bendrovei realiai buvo sumokėtos, o prekės – negautos, tačiau tuo pačiu teigia, jog sandoris su Cresh Invest OU neįvyko, prekės į Estijos Respubliką išvežtos nebuvo ir pinigai ieškovei nesumokėti. Pagal Kauno AVMI pateiktus duomenis ir pateiktas išvadas panašu, jog ieškovė su trečiuoju asmeniu niekuomet neatsiskaitė, todėl ieškovė neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti atsakovo atlyginti nuostolių, kurių nepatyrė.

2220. Ieškovė neteisėtais atsakovo veiksmais šioje civilinėje byloje laiko ieškovės išduotais grynaisiais pinigais įvykdytą atsiskaitymą su UAB „Business Partner Group“ negavus prekių. Ieškinyje aprašoma situacija vyko ganėtinai seniai – prieš daugiau nei 3 (tris) metus, todėl atsakovas negali tiksliai atsiminti visų teisėtam tinkamam ir pagrįstam teismo sprendimui priimti svarbių aplinkybių, ypač šiuo atveju, kuomet su ieškiniu nebuvo pateikti jokie pirminiai bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai. Ieškovė privalo įrodyti faktą, jog ieškovės įmonės piniginės lėšos buvo realiai išleistos prekėms iš trečiojo asmens įsigyti, ieškovė remiasi tik būtent išduotais pinigų priėmimo kvitais, tačiau pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių, jog prekėms įsigyti buvo realiai išleistos ieškovės piniginės lėšos, o taip pat kada, kokiai paskirčiai, ir koks kiekis šių piniginių lėšų atsakovui buvo išduotas iš ieškovės kasos, nepateikia. Jei būtų nustatyta, jog ieškovė visgi neabejotinai sumokėjo trečiajam asmeniui pinigines lėšas už prekes, ji privalėtų įrodyti ne tik faktą, jog įsigytų prekių trečiasis asmuo ieškovei nepristatė, bet taip pat faktą, kad už tokius trečiojo asmens veiksmus yra atsakingas atsakovas.

2321. Ieškovė žalą (nuostolius) įvardina kaip esančią lygią 66 451,88 Eur, tai yra pilnai už prekes, pirktas iš trečiojo asmens, ieškovės sumokėtai piniginių lėšų sumai. Tačiau galėjo susiklostyti tokia faktinė situacija, jog trečiasis asmuo piniginių lėšų už prekes realiai išvis negavo arba gavo mažiau, nei teigiama ieškinyje, kadangi pagal buhalterinės apskaitos dokumentus jis (atsakovas) nedisponavo tokiomis ieškovės įmonės lėšomis, jog būtų galėjęs pilnai atsiskaityti su trečiuoju asmeniu.

2422. Ieškovė, įrodinėdama teisinį priežastinį ryšį, privalo įrodyti, kad atsakovas, priimdamas ginčo sprendimą, galėjo numatyti būsimą žalą: bendrovės vadovas teisiškai būtų atsakingas už CK 2.87 straipsnyje nurodytų bendrovės vadovo pareigų nevykdymą ir turėtų atsakyti už padarytą žalą įrodžius, kad sandorių, iš kurių ieškovas kildina padarytą žalą, sudarymu iš anksto būtų žinoma, kad dėl jų atsiras bendrovei žala, tačiau to nepaisydamas vadovas vis dėlto sudarytų tokius sandorius. Todėl ieškovė privalo įrodyti ne tik tai, jog prekės nebuvo parduotos Cresh Invest OU, bendrovės už parduotas prekes piniginių lėšų negavo, bendrovė sumokėjo trečiajam asmeniui 66 451,88 Eur ir šios išlaidos buvo realiai patirtos, ieškovei prekės niekuomet nebuvo pateiktos, tačiau ir tai, jog šios aplinkybės yra reali išimtinai atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmė. Ieškovė į civilinę bylą nepateikė nei vieno įrodomąją galią turinčio nei pirminio, nei išvestinio ieškovės įmonės buhalterinės apskaitos dokumento.

2523. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas papildomai nurodė, kad jo vadovavimo įmonei laikotarpiu buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai. Iš trečiojo asmens ieškovės įmonė pirko naudotas padangas, antifrizą, alyvą, atsiskaitė grynais pinigais, trūkstamą lėšų sumą prekėms apmokėti galėjo dengti iš savo asmeninių lėšų, įforminant įmonei paskolą, nes taip darė ne kartą, kai trūkdavo lėšų prekėms apmokėti. Prekės buvo laikomos įmonės sandėlyje. Dalis padangų buvo panaudota įmonėje, kita dalis bei įsigytos prekės parduotos estų įmonei, nes ieškovės įmonė pradėjo lizinguoti automobilius ir patiems jų remontuoti nebereikėjo. Estų įmonė pageidavo iš jų įsigyti prekių jiems paskelbus apie pardavimą, atsiskaitė grynais pinigais, nes taip norėjo, buvo užpildyti kasos pajamų orderiai. Kodėl minėta įmonė teigia prekių nepirkusi – nežino. Gautos lėšos pardavus prekes buvo panaudotos įmonės ūkinėje veikloje, o pradėjus dirbti naujam vadovui jis perdavė jam kasos likutį. Pasitraukė iš įmonės vadovo pareigų dėl nesutarimų su įmonės akcininkais.

2624. Trečiojo asmens BUAB ,,Business Partner Group‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, Pateiktame teismui atsiliepime nurodė, kad nors iškėlus bankroto bylą trečiojo asmens atsakingi asmenys privalėjo perduoti paskirtai bankroto administratorei visą trečiojo asmens turtą ir dokumentus, tačiau to atsakingi asmenys nepadarė. Dėl šios priežasties trečiojo asmens bankroto administratorė negali pateikti vienareikšmės pozicijos, susijusios su sandoriu, pagal kurį ieškovė prašo priteisti nuostolių atlyginimą iš atsakovo, jokių duomenų apie ieškovės ir trečiojo asmens sutarčių vykdymo aplinkybes neturi.

27Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2825. Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2016m. sausio 21d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,MDK logistika‘‘, bankrutuojančios įmonės administratoriumi buvo paskirtas L. T.. Kauno AVMI Kontrolės departamento IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė I. P. atliko mokesčių mokėtojo BUAB „MDK logistika" mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31. Atlikus patikrinimą, 2015-12-07 surašytas patikrinimo aktas Nr. ( - ) , kuris patvirtintas Kauno AVMI 2016-01-14 sprendimu Nr. ( - ). Sprendime (3 l.) nustatyta, kad ieškovė iš BUAB „Business Partner Group" 2013 m. įsigijo 136 vnt. padangų, 400 litrų dyzelinės alyvos ir 100 litrų antifrizo. Už šias prekes BUAB „Business Partner Group" išrašė ieškovei 2013-06-03 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (32 vnt. padangų DRG A 125 G 5000 GX soft už 10 305,75 Eur), 2013-06-10 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (34 vnt. padangų DRG A 125 G 4500 GX soft už 10 949,86 Eur), 2013-06-28 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) (30 vnt. padangų DRG G 4300 GX soft už 9 661,64 Eur), 2013-07-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. serija ( - ) (40 vnt. padangų DRG G 4300 GX soft ir 1000 l antifrizo už 31 049 Eur) ir 2013-08-29 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) (400 litrų alyvos D45 už 4 485,63 Eur). Viso BUAB „Business Partner Group" už prekes išrašė PVM sąskaitų-faktūrų 66 451,88 Eur sumai, kurią ieškovė sumokėjo grynais pinigais per atskaitingą asmenį atsakovą A. Ž., kuris ieškovės įmonėje ėjo ( - ) pareigas nuo 2012-04-24 iki 2015-09-23.

2926. VMI sprendime taip pat nustatyta, kad atsakovas pardavėjai BUAB „Business Partner Group" už prekes atsiskaitė pinigų priėmimo kvitais: 2013-06-03 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 10 305,75 Eur suma, 2013-06-10 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 10 949,86 Eur suma, 2013-06-28 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 9 661,64 Eur suma, 2013-07-29 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 31 049 Eur suma, 2013-08-29 pinigų priėmimo kvitu Nr. ( - ) priimta 4 485,63 Eur suma. Ieškovė su BUAB „Business Partner Group" atsiskaitė grynaisiais pinigais, išduotais iš bendrovės kasos pagal bendrovės kasos išlaidų orderius Nr. ( - ).

3027. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo įrodinėja, kad, atsakovui sumokėjus BUAB „Business Partner Group" už prekes, jos ieškovės įmonei realiai perduotos nebuvo. Kadangi prekių įsigijimo laikotarpiu ieškovės įmonės ( - ) pareigas ėjo atsakovas A. Ž., kuris buvo atsakingas už tinkamą sandorio įvykdymą, ieškovė prašo iš atsakovo priteisti ieškovei padarytą žalą, kuri yra lygi apmokėtų ir ieškovės negautų prekių sumai – 66451,88 Eur.

31Ieškinys atmestinas

3228. Ieškovė šioje byloje yra pareiškusi ieškinį atsakovui bankrutavusios įmonės atstovui dėl žalos atlyginimo, reikalavimų pripažinti sandorius negaliojančiais nepateikė. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Ieškovei neįvykdžius pareigos įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas, atsakovas neturi pareigos paneigti savo kaltę dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

3329. Ieškovė atsakovo neteisėtus veiksmus grindžia tuo, kad atsakovui sumokėjus BUAB „Business Partner Group" už parduodamas prekes, ieškovės įmonė šių prekių negavo, dėl ko ieškovė patyrė žalą. Ieškovė šią aplinkybę įrodinėja 2015m. gruodžio 7d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte Nr. ( - )konstatuotomis aplinkybėmis.

3430. Ieškovė vadovaujasi sprendime (6 l.) nustatyta aplinkybe, kad tikrinamuoju laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31 ieškovės vykdoma veikla -krovininis kelių transportas, BUAB „Business Partner Group" registruota veikla -administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla ir naujų pastatų statyba, tačiau padangų, dyzelinės alyvos, antifrizo prikimo-pardavimo sandoriai buvo išskirtiniai, t. y. neatitinkantys abiejų bendrovių registruotos ir vykdomos veiklos rūšies. Tačiau aplinkybė, kad minėtos įmonės sudarė jų veiklai nebūdingus sandorius, nei paneigia, nei patvirtina aplinkybės, kad trečiasis asmuo ieškovei realiai prekių neperdavė. Iš abiejų įmonių įstatymų matyti, kad abi įmonės turi teisę verstis bet kokia veikla, kuri neprieštarauja įstatymams.

3531. Ieškovė nurodė, kad mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė prekių gabenimo dokumentų pagal BUAB „Business Partner Group" išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, nenurodė, kokiu transportu ir koks vairuotojas gabeno prekes. Pažymėtina, kad mokestinis patikrinimas buvo atliktas tuomet, kai atsakovas nebebuvo įmonės ( - ) ir nedisponavo buhalteriniais dokumentais, kurie buvo kito ( - ) žinioje. Todėl negalima besąlygiškai tvirtinti, kad visi dokumentai buvo išsaugoti ir pateikti mokesčių administratoriui, už kurių išsaugojimą buvo atsakingas nebe atsakovas. Be to, sutiktina su atsakovo argumentais, kad ieškovė apskritai į bylą neteikė jokių įrodymų, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, buvo atsakingas už važtaraščių pildymą. Kad prekės buvo perduotos ieškovės įmonei, patvirtino bylos apklaustas liudytojas A. R., kuris sandorių sudarymo metu ėjo UAB „Business Partner Group" ( - ) pareigas.

3632. Minėtame VMI sprendime nurodoma, kad niekas iš įmonės darbuotojų negalėjo nurodyti, kur buvo laikomos iš UAB „Business Partner Group" įsigytos prekės. Apklaustas bylos nagrinėjimo metu paskutinis įmonės ( - ) liudytojas L. G. nurodė nežinantis, kur buvo laikomos prekės, tačiau jis taip pat pripažino, kad ne visi įmonės sandėliai iki jam pradėjus eiti vadovo pareigas buvo žinomi. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad įmonė prekių įsigijimo laikotarpiu turėjo 200 kv.m. sandėlį, šios aplinkybės ieškovė nepaneigė.

3733. Ieškovė nurodė, kad ieškovės įmonė įformino beveik visų prekių pardavimą Estijos Respublikos įmonei Cresh Invest OU, o parduodamų prekių vežėju nurodė UAB „Grileksa", pardavimą imituojančioje PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. ( - ) nenurodytas vežusio krovinį automobilio valstybinis numeris, vairuotojo, vežusio krovinį, vardas ir pavardė, nenurodytos CMR išrašymo, krovinio pakrovimo ir iškrovimo datos, nors UAB „Grileksa" ( - ) laikotarpiu nuo 2012-11-02 iki 2013-11-14 buvo atsakovas. VMI sprendime padarė išvadą, kad prekės įmonei Cresh Invest OU realiai parduotos nebuvo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui yra pareiškusi dėl jo neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė pinigų sumokėjimu UAB „Business Partner Group" už prekes, kurios ieškovės įmonei realiai perduotos nebuvo. Todėl sprendimo išdėstytos išvados apie neįvykusį prekių pardavimo sandorį su įmone Cresh Invest OU, sprendžiant žalos atlyginimo klausimą šioje byloje neturi. Ieškovei įrodinėjant, kad prekės Cresh Invest OU parduotos nebuvo todėl, kad nebuvo gautos ieškovės įmonėje iš UAB „Business Partner Group", ji privalėjo įrodyti, buvo tokios prekės ieškovės įmonės apskaitoje nuo jų įsigijimo ir pardavimo, ar ne. Tačiau ieškovė tokių aplinkybių neįrodinėjo.

3834. Ieškovė prekių įsigijimo fiktyvumą įrodinėja aplinkybe, kad ieškovė nepateikė sutarties, sudarytos su UAB „Business Partner Group" dėl prekių pirkimo-pardavimo. Tačiau ši aplinkybė neįrodo, kad prekių įsigijimas iš UAB „Business Partner Group" buvo fiktyvus. PVMĮ yra viešosios mokesčių teisės aktas, turintis specialią paskirtį – nustatantis apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), taip pat apmokestinamųjų asmenų, mokesčio mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio mokesčio mokėjimu (PVMĮ). PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. Pagal PVMĮ 2 straipsnio 29 dalį PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant PVMĮ 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009m. lapkričio 9d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-484/2009). Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą. Todėl sprendžiant ginčą dėl fiktyvaus prekių perdavimo pirkimo-pardavimo sutarties nebuvimas neįrodo fakto, kad UAB „Business Partner Group" prekių ieškovės įmonei neperdavė.

3935. Ieškovė fiktyvų prekių perdavimą taip pat įrodinėja aplinkybe, jog atsakovas ieškovės įmonės ( - ) dirbo nuo 2012-03-01 iki 2015-09-04, o laikotarpiu nuo 2013-09-24 iki 2013-11-14 dirbo BUAB „Business Partner Group". Ieškovė iš šių aplinkybių daro prielaidą, kad ieškovė iš BUAB „Business Partner Group" prekių neįsigijo, nors už jas ir buvo sumokėta. Tačiau atsakovo darbas dviejuose įmonėse neįrodo, kad ieškovės įmonė, sumokėjusi pinigus, prekių negavo. Atsakovo teigimu, jis BUAB „Business Partner Group" dirbo ( - ), ši aplinkybė nepaneigta. Todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad, atsižvelgiant į jo užimamas pareigas, jis turėjo galimybę priimti sprendimą realiai neperduoti prekių ieškovės įmonei. Pažymėtina, kad teismo sprendimas negali būti paremtas prielaidomis ir spėliojimas.

4036. Kaip jau buvo minėta, ieškovė atsakovo neteisėtus veiksmus įrodinėja VMI sprendime konstatuotomis aplinkybėmis, kuris yra oficialus rašytinis įrodymas. Įstatymo nustatyta, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų, neviršijant jiems nustatytos kompetencijos ir laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią t. y. jie laikomi prima facie įrodymais. Aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Tačiau teismas pažymi, kad minėtame VMI sprendime nėra padarytos išvados, kad BUAB „Business Partner Group" prekių ieškovės įmonei neperdavė, o būtent šie neteisėti atsakovo veiksmai siejami su atsiradusia žala ieškovės įmonei. Minėtu sprendimu konstatuota, kad ieškovės įmonė nepardavė prekių įmonei Cresh Invest OU, tačiau ieškovė žalos atsiradimą kildina ne iš šių atsakovo veiksmų. Atkreiptinas taip pat dėmesys į tai, kad atlikto patikrinimo tema – PVM patikrinimas, kurio tikslas yra patikrinti, ar teisingai įmonė yra sumokėjusi mokesčius. Be to, iš byloje pateikto 2013m. gruodžio 20d. kasos pajamų orderio serija Nr. ( - ) matyti, kad į ieškovės įmonės kasą buvo įnešta 186520 Lt suma, gauta iš Cresh Invest OU. Todėl VMI ir konstatavus pažeidimus ieškovės įmonėje, pinigų įnešimas paneigia ieškovės teiginius, kad prekės iš UAB „Business Partner Group" ieškovės įmonei nebuvo perduotos.

4137. Ieškovei neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Teismas pažymi, kad prieštaringa yra ir ieškovės pozicija dėl atsakovo veiksmais padarytos žalos. Nors ieškovė prašo priteisti jos naudai negautų iš trečiojo asmens prekių vertę, tame pačiame VMI sprendime yra konstatuota, kad ieškovės įmonė sandorių sudarymo metu neturėjo tokios grynųjų pinigų sumos, kurią sumokėjo už prekes. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigė, kad trūkstant lėšų atsiskaityti už prekes, jis dažnai naudojo savo asmenines lėšas, įformindamas paskolą įmonei. Tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų ar paneigtų šias aplinkybes. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė ir prašomo priteisti žalos dydžio. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo atmestinas. Atmetus reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nėra pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl palūkanų priteisimo.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

4338. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovės ieškinį, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, jog bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai bus pateikti bylos nagrinėjimo metu, tačiau atsakovas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

45Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,MDK logistika‘‘ ieškinį atsakovui A. Ž. dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1. Ieškovė BUAB ,,MDK logistika‘‘ ieškiniu prašo iš atsakovo A. Ž.... 4. 2. Ieškovės atstovas advokatas G. Ž. paaiškino, kad ieškovė Kauno... 5. 3. Patikrinimo akte (14 l.) nustatyta, kad ieškovė su BUAB „Business... 6. 4. Sprendime (6 l.) nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki... 7. 5. Mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė prekių gabenimo dokumentų... 8. 6. Mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė sutarties, sudarytos su... 9. 7. BUAB „Business Partner Group" operatyvaus patikrinimo metu (2014-11-11)... 10. 8. Ieškovės ( - ) (nuo 2012-03-01 iki 2015-09-04) A. Ž. (atsakovas)... 11. 9. CK 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 12. 10. BUAB „Business Partner Group" prekių net neturėjo, kadangi jų... 13. 11. Atsakovo veiksmai sumokant 66 451,88 Eur už prekes, kurios ieškovei... 14. 12. Atsakovas A. Ž. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti... 15. 13. Ieškovė, ginčydama sudarytų sandorių realumą, tačiau neprašo... 16. 14. Ieškovė, įrodinėdama, kad jos sandoriai su trečiuoju asmeniu buvo... 17. 15. Jis (atsakovas) bendrovės vadovu buvo tik iki 2015 m. rugsėjo 24 d.... 18. 16. Ieškovė teigia, kad jis laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. iki 2013... 19. 17. Mokesčių administratoriaus atliekamo mokestinio patikrinimo metu tiriamos... 20. 18. Mokesčių administratorius sprendimą priėmė ( - ) L. G. piktybiškai... 21. 19. Ieškovas iš esmės skirtingai vertina du mokesčių administratoriaus... 22. 20. Ieškovė neteisėtais atsakovo veiksmais šioje civilinėje byloje laiko... 23. 21. Ieškovė žalą (nuostolius) įvardina kaip esančią lygią 66 451,88... 24. 22. Ieškovė, įrodinėdama teisinį priežastinį ryšį, privalo įrodyti,... 25. 23. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas papildomai nurodė, kad jo vadovavimo... 26. 24. Trečiojo asmens BUAB ,,Business Partner Group‘‘ atstovas į teismo... 27. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 28. 25. Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2016m. sausio 21d.... 29. 26. VMI sprendime taip pat nustatyta, kad atsakovas pardavėjai BUAB... 30. 27. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo įrodinėja, kad, atsakovui... 31. Ieškinys atmestinas ... 32. 28. Ieškovė šioje byloje yra pareiškusi ieškinį atsakovui bankrutavusios... 33. 29. Ieškovė atsakovo neteisėtus veiksmus grindžia tuo, kad atsakovui... 34. 30. Ieškovė vadovaujasi sprendime (6 l.) nustatyta aplinkybe, kad... 35. 31. Ieškovė nurodė, kad mokestinio patikrinimo metu ieškovė nepateikė... 36. 32. Minėtame VMI sprendime nurodoma, kad niekas iš įmonės darbuotojų... 37. 33. Ieškovė nurodė, kad ieškovės įmonė įformino beveik visų prekių... 38. 34. Ieškovė prekių įsigijimo fiktyvumą įrodinėja aplinkybe, kad... 39. 35. Ieškovė fiktyvų prekių perdavimą taip pat įrodinėja aplinkybe, jog... 40. 36. Kaip jau buvo minėta, ieškovė atsakovo neteisėtus veiksmus įrodinėja... 41. 37. Ieškovei neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra vienos iš... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. 38. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 45. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,MDK logistika‘‘... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...