Byla 2A-211-173/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, institucija, teikianti išvadą-Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, tretieji asmenys AB SEB bankas, V. B. ir A. B., notarė J. V., B. F. Ltd

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės ir Arūno Rudzinsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo D. B. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. B. ir D. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, institucija, teikianti išvadą-Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, tretieji asmenys AB SEB bankas, V. B. ir A. B., notarė J. V., B. F. Ltd,

Nustatė

2šalys D. B. ir D. B., perėję iš ieškininės teisenos į ypatingąją, pareiškimais prašė nutraukti tarp jų sudarytą santuoką, įregistruotą 1999-07-03 Kauno miesto CMS (akto įrašas Nr. 989) ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

3Pareiškėjas D. B. pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų D. B.. Pareiškėjas taip pat prašė šalių santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį bei grąžinti byloje už priešieškinį sumokėtą žyminį mokestį.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu pareiškimus tenkino ir nusprendė pareiškėjų D. B., a.k. ( - ), ir D. B., a.k. ( - ), santuoką, sudarytą ( - ) Kauno miesto CMS (akto įrašas Nr. buomenys neskelbtini)), nutraukti. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjui – B., pareiškėjai-B.. Patvirtinti tarp pareiškėjų 2011-08-30 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

51.Šalys susitaria nutraukti D. B. (a/k ( - ) ir D. B. (a/k ( - ) santuoką, įregistruotą ( - )

62.Šalys sutaria po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes: B. ir B..

73. Dėl nepilnamečių vaikų E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim. ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos, išlaikymo klausimų šalys susitaria:

83.1.E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su mama D. B.;

93.2.Šalys nustato tokią bendravimo su dukra E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim. , ( - ) tvarką:

10-D. B. kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį savaitgalį praleidžia su vaikais: nuo šeštadienio 11 val. iki sekmadienio 17 val., ieškovei D. B. atvežant vaikus šeštadienio 11 valandą į jų nuolatinę gyvenamąją vietą adresu ( - ), ir D. B. pasibaigus bendravimo laikui nuvežant vaikus į ieškovės D. B. gyvenamąją vietą.;

11-D. B. privalo informuoti D. B. apie dukters E. ir sūnaus E. ligas bei gyvenamosios vietos pasikeitimą.

123.3.D. B., a/k ( - ) vaikų E. B. gim. ( - ), a.k. ( - ) ir E. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui įsipareigoja mokėti po 275,00 (du šimtus septyniasdešimt penkis Lt ) litus kiekvienam vaikui kas mėnesį periodinių išmokų iki jie sulauks pilnametystės, išmokas pradedant mokėti 2007-03-05. Šių piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama D. B..

134. Šalys susitaria pasidalinti santuokoje įgytą turtą tokiu būdu:

144.1.D. B. asmeninės nuosavybės teise atitenka 1/2 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), su kiemo statiniais, unikalus ( - ), bei 1/2 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , bei automobilis FORD MONDEO, v/n ( - ) identifikacinis Nr. ( - );

154.2.D. B. asmeninės nuosavybės atitenka 1/2 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) , su kiemo statiniais, unikalus ( - ), bei 1/2 dalis žemės sklypo, unikalus ( - );

165.Šalys lieka solidariai atsakingos kreditoriui AB SEB bankui, juridinio asmens kodas 112021238, pagal 2003 10 06 kredito sutarties Nr. ( - ) įsipareigojimus ir hipotekos lakštą, kurio indentifikacinis kodas Nr. ( - )

176.D. B. ir D. B. įsipareigoja savo asmeninėmis lėšomis padengti po ½ dalį teismo sprendimo įsiteisėjimo dienai likusio kredito AB SEB Bankui, juridinio asmens kodas 112021238, pagal 2003 10 06 kredito sutartį Nr. ( - ) ;

187.D. B. ir D. B. įsipareigoja per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atvykti į SEB Banką, juridinio asmens kodas 112021238 ir atlikti 2003 10 06 kredito sutarties Nr. ( - ) pakeitimą ir LR teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti ir įregistruoti Hipotekos registre hipotekos lakšto, kurio indentifikacinis kodas Nr. ( - ) pakeitimus. Šias išlaidas šalys dengia lygiomis dalimis.

198. D. B. įsipareigoja per pusės metų laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priduoti valstybinei komisijai ir teisiškai įregistruoti gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), su kiemo statiniais, unikalus ( - ), savo asmeninėmis lėšomis. D. B. per nurodytą laikotarpį to neatlikus, namą priduoti valstybinei komisijai ir teisiškai įregistruoti įgyja teisę D. B., o su tuo susijusias išlaidas, kas bus laikoma minimaliais nuostoliais, įsipareigoja sumokėti D. B. per 10 kalendorinių dienų nuo dokumento, patvirtinančio išlaidas, pateikimo dienos.

209. Šalys atsisako išlaikymo iš viena kitos;

2110.Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pridedamas prie prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, o kiti du paliekami šalims.

2211.Kiekviena iš šalių pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygina lygiomis dalimis

23Tuo pačiu sprendimu priimtas pareiškėjo D. B. atsisakymą nuo priešieškinio pareiškėjai D. B. dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, ir civilinė byla Nr. 2-2587-429/2011 šioje reikalavimo dalyje nutraukta. Nuspręsta grąžinti pareiškėjai D. B., 1375 Lt 2007-03-05 mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio (iš viso sumokėta 1.434,92 Lt) ir grąžinti pareiškėjui D. B. 968,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Teismas tokį sprendimą motyvavo tuo, jog pareiškėjai santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi susitarė dėl santuokoje įgyto turto bei kreditorinių įsipareigojimų pasidalijimo, išlaikymo vienas kitam priteisimo būtinumo ir kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus. Teismui pateikta 2011-08-30 sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, nustačius, kad jos sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų.

24Pareiškėjas D. B. apeliaciniu skundu nesutinka su tokiu Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu. Nurodo, kad 2007-03-05 teisme buvo iškelta civilinė byla pagal D. B. ieškinį D. B. bei D. B. 2008-04-17 priešieškinį ieškovei D. B. (t.3, b.l 3-5, 140-142). 2008 m. rugsėjo 30 d. Kauno apygardos teismas nutartimi šioje byloje nutarė Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti - priteisti iš atsakovo D. B. laikiną išlaikymą nepilnamečiams E. B. ir E. B. po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį periodinių išmokų iki bus priimtas teismo sprendimas civilinėje byloje. Vėliau pirmosios instancijos teismo nutartimi laikina išlaikymo suma, kurią turėjo teikti vaikams, buvo sumažinta. Taigi, visą laikotarpį iki 2011-09-09 teismo sprendimo priėmimo vaikų E. B. ir E. B. naudai teikė išlaikymą teismo nutarties, turinčios vykdomojo dokumento galią, pagrindu. Bylos nagrinėjimo eigoje pareiškėjas ir D. B. nusprendė bylą baigti taikiu susitarimu, dėl to teismui pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir prašė teismo ją patvirtinti. Kauno miesto apylinkės teismas, patvirtindamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sprendime nurodė, kad D. B. vaikų E. B. ir E. B. išlaikymui įsipareigoja mokėti po 275 litus kiekvienam vaikui kas mėnesį periodinių išmokų iki jie sulauks pilnametystės, išmokas pradedant mokėti 2007-03-05. Šioje dalyje teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti pakeistas. Teigia, kad šioje sutartyje nebuvo nurodyta, jog išlaikymą D. B. įsipareigoja teikti išmokas pradedant mokėti nuo 2007-03-05, tačiau teismui patvirtinus šią sutartį, į sutarties punktą buvo įtraukta ši šalių nepatartą ir nesuderėta sąlyga, t.y. šalių sutartis teismo sprendimu buvo pakeista nesant atitinkamos šalių valios. Teismui nustačius daugiau sąlygų, nei šalys susitarė, teismas išėjo už teisenos bylų dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, ribų. Teismo sprendimu D. B. įgijo teisę išsiieškoti išlaikymą vaikams už tą patį laikotarpį dviejų dokumentų pagrindu – skundžiamo teismo sprendimo ir teismo nutarčių dėl išlaikymo pagrindu. Dėl paminėtų aplinkybių apeliantas prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-09 sprendimą civilinėje byloje dalyje dėl išlaikymo priteisimo, nustatant jog D. B. vaikų E. B. ir E. B. išlaikymui įsipareigoja mokėti po 275 litus kiekvienam vaikui kas mėnesį periodinių išmokų iki jie sulauks pilnametystės. Šių piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama D. B..

25Atsiliepime į apeliacinį skundą D. B. prašo apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus, t. y. nuo kreipimosi į teismą dienos. Teismas, priteisdamas išlaikymą, už laikotarpį, praėjusį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos, iš skolininko priteisia įsiskolinimą. 2011-10-05 teisme gautas pareiškėjo D. B. prašymas ištaisyti rašymo apsirikimą teismo sprendime, kuriuo jis prašė ištaisyti 2011-09-09 Kauno miesto apylinkės teismo sprendime padarytą rašymo apsirikimą, pašalinant iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies sakinį: „išlaikymas vaikams priteistinas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t. y. nuo ieškinio pareiškimo gavimo teisme-2007-03-05. Teismas šį prašymą atmetė. Pareiškėja mano, kad teismas priėmė du teisingus sprendimus: 2011-09-09 sprendimą, kuriuo patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir 2011-10-17 nutartį, kuria tinkamai, pagrįstai ir aiškiai išdėstė priimto sprendimo argumentus.

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

28Bylos duomenimis nustatyta, 2007-03-05 apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal D. B. ieškinį D. B. bei D. B. 2008-04-17 priešieškinį ieškovei D. B. (t.3, b.l 3-5, 140-142) dėl santuokos nutraukimo.

29Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo nutarta pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties dalį ir priteisti iš atsakovo D. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. B. ir E. B. po 200Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008 m. birželio 1 d. iki bus priimtas sprendimas šioje civilinėje byloje (4 t., b.l. 89-90). Informacinės teismo sistemos LITEKO duomenimis, 2010 m. liepos 21 d. Kauno miesto apylinkės teismas nutarė pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir priteisė iš atsakovo D. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. B. ir E. B. po 130Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. liepos 21 d. iki bus priimtas sprendimas šioje civilinėje byloje.

30Byloje taip pat yra 2008-06-10 pateikti įrodymai apie tai, jog D. B. teikė vaikams išlaikymą (4 t., b.l. 3-7). Šalys taikos sutartyje nenurodė, nuo kada atsakovas D. B. pradės teikti vaikams išlaikymą (b. l. 85-86, t.8). Pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, kuria pakeista Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties dalis, spręsta jog D. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 200 Lt kas mėnesį teiks nuo 2008 m. birželio 1 d. iki bus priimtas sprendimas šioje byloje. Tai reiškia, kad D. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 275 Lt kiekvienam vaikui turi teikti nuo 2011m. rugsėjo 9 d.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

32apeliacinį skundą tenkinti.

33Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą dalyje dėl vaikų išlaikymo, nustatant jog D. B. (asmens kodas ( - ) vaikų E. B. (asmens kodas ( - ) ir E. B. (asmens kodas ( - ) išlaikymui įsipareigoja mokėti po 275 litus periodinėmis išmokomis kas mėnesį kiekvienam vaikui, pradedant 2011m. rugsėjo 9 d., iki jie sulauks pilnametystės.

34Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. šalys D. B. ir D. B., perėję iš ieškininės teisenos į ypatingąją,... 3. Pareiškėjas D. B. pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo priešieškinio... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu pareiškimus... 5. 1.Šalys susitaria nutraukti D. B. (a/k ( - ) ir D. B. (a/k ( - ) santuoką,... 6. 2.Šalys sutaria po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes: B. ir... 7. 3. Dėl nepilnamečių vaikų E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim. ( - )... 8. 3.1.E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su... 9. 3.2.Šalys nustato tokią bendravimo su dukra E. B., gim. ( - ) ir E. B., gim.... 10. -D. B. kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį savaitgalį praleidžia su... 11. -D. B. privalo informuoti D. B. apie dukters E. ir sūnaus E. ligas bei... 12. 3.3.D. B., a/k ( - ) vaikų E. B. gim. ( - ), a.k. ( - ) ir E. B., gim. ( - ),... 13. 4. Šalys susitaria pasidalinti santuokoje įgytą turtą tokiu būdu:... 14. 4.1.D. B. asmeninės nuosavybės teise atitenka 1/2 dalis gyvenamojo namo,... 15. 4.2.D. B. asmeninės nuosavybės atitenka 1/2 dalis gyvenamojo namo, unikalus... 16. 5.Šalys lieka solidariai atsakingos kreditoriui AB SEB bankui, juridinio... 17. 6.D. B. ir D. B. įsipareigoja savo asmeninėmis lėšomis padengti po ½ dalį... 18. 7.D. B. ir D. B. įsipareigoja per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 19. 8. D. B. įsipareigoja per pusės metų laikotarpį nuo teismo sprendimo... 20. 9. Šalys atsisako išlaikymo iš viena kitos;... 21. 10.Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pridedamas prie... 22. 11.Kiekviena iš šalių pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų,... 23. Tuo pačiu sprendimu priimtas pareiškėjo D. B. atsisakymą nuo... 24. Pareiškėjas D. B. apeliaciniu skundu nesutinka su tokiu Kauno miesto... 25. Atsiliepime į apeliacinį skundą D. B. prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Bylos duomenimis nustatyta, 2007-03-05 apylinkės teisme buvo iškelta... 29. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo nutarta pakeisti... 30. Byloje taip pat yra 2008-06-10 pateikti įrodymai apie tai, jog D. B. teikė... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu,... 32. apeliacinį skundą tenkinti.... 33. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą dalyje... 34. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....