Byla 2S-360-56/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Lietuvos nacionalinės vartotojų fedaracijos ir Nacionalinės ekonominės - socialinės tarnybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų fedaracijos ir Nacionalinės ekonominės - socialinės tarnybos ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, švietimo ir mokslo ministerijai, Žemės ūkio ministerijai dėl 2010 m. kovo 24 d. - 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys – Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Asociacija „Investors forum“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Skubių siuntų gabentojų asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos vartotojų institutas, Mokslo institucijų asociacija, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, Fotoelektronikos technologijų ir verslo organizacija, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Lietuvos saulės energetikos asociacija, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų mokslinė draugija, Lietuvos vartotojų asociacija, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, Jungtinis demokratinis judėjimas, S. K., G. M., L. L., A. J., R. S., G. M., R. Č., G. G., Aušra Maldeikienė, J. S., I. P., D. G., R. V., D. K., M. M., I. V., Z. Č., Z. R. R., E. F., V. M., V. R., A. Š., G. R., G. M., L. V..

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5

6I.Ginčo esmė

7Ieškovai Lietuvos nacionalinės vartotojų federacija ir Nacionalinės ekonominė – socialinė taryba su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti 2010 m. kovo 24 d. – 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – EESRK) narius rezultatus negaliojančiais bei pripažinti negaliojančiu 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“.

8Nurodė, kad 2010 m. balandžio 30 d. LR Ūkio ministerija savo interneto tinklalapyje paskelbė apie atranką į EESRK. Po paskelbimo 5-ios organizacijos – Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos pensininkų sąjunga ,,Bočiai“, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalizija, Lietuvos kultūros kongresas, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ir Nacionalinė ekonominė – socialinė taryba pasiūlė konkursui vieną atstovę A. A.. Oficialus organizacijų pasiūlymas LR Ūkio ministerijai buvo pateiktas paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną 2010 m. balandžio 14 d. Tačiau pateikta kandidatė nebuvo užregisruota vadovaujantis 2010 m. kovo 26 d. LRV nutarimu Nr. 324, 19 ir 20 punktais ir nebuvo nustatytas terminas pateikti trūkstamus dokumentus, jei tokie trūkumai buvo nustatyti, todėl Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba iš atrankos buvo pašalinta visiškai nepagrįstai ir neteisėtai ir jos teisės buvo iš esmės pažeistos. Kiti pažeidimai susiję su Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos pašalinimu iš konurso susiję su du kartus neteisėtai pratęstu pasiūlymu pateikimo terminu, nors to nenumatė 2010 m. kovo 24 d. LRV nutarimo Nr. 24, 11 punktas. Be teisinio pagrindo 2010 m. balandžio 28 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 474, kuriuo buvo pakeisti reikalavimai kandidatams į EESRK narius, nors palsiūlymų pateikimo terminas jau buvo pasibaigęs ir turėjo vykti pasiūlymų vertinimo procesas. Apie naujus reikalavimus atrankos dalyviai informuoti nebuvo, o informacija apie pakeitinmus nebuvo patalpinta LR Ūkio ministerijos tinklalapyje, todėl ieškovų vertinimu, atrankos komisija neturėjo teisinio pagrindo vadovautis vėliau priimtu LR Vyriausybės nutarimu Nr. 474. Ieškovų manym atrankos procedūra buvo neskaidri ir nebuvo užtikrintas aiškus ir suprantamas konkurso sąlygų išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas bei nebuvo laikomąsi konkurso sąlygų keitimo tvarkos bei nesivadovauta vienodu požiūriu į konkurso dalyvius. Ieškovų nuomone dėl neskaidrios atrankos nepagrįstai buvo nustatyta ir LRV nutarimu Nr. 600 pasiūlyta pretendentų užimti EESRK vietą eilė 2010-2015 metų kadencijai. Ieškovų vertinimu, ieškinys teismingas bendrosios kompetencijos teismui, kadangi jo dalykas įvairių valdžios institucijų veiksmai, kurių pasekoje yra suformuluotas nacionalinis Lietuvos Respublikos pasiūlymas Europos Sąjungos Tarybai dėl kandidatų į Europos ekonominės ir socialinės tarybos narius. Pradinę atranką atliko įvairios valstybinio valdymo institucijos dalyvaujančios per Atrankos vertinimo komisiją, kurią pagal 2010 m. kovo 24 d. LRV nutarimo 2 punktą sudarė LR Ūkio ministerija, nors galutiniai lemiami įgalinimai buvo priskirti LR Vyriausybei, pagal aprašo 46 punktą, kuri kandidate atrinko I. P. nepraėjusią ikivyriausybinės atrankos, todėl reikalavimas pripažinti negaliojančiais konkurso rezultatus reiškia ir LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 600 pripažinimą negaliojančiu. K. A. teismų kompetencijai nepriskirta tirti Vyriausybės kaip kolegialios institucijos veiklos, todėl byla nagrinėtina pirmos instancijos teisme.

9Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi ieškovams nustatytas terminas iki 2010 m. liepos 16 d. ieškinio trūkumams pašalinti ir nurodyti kokius materialinius reikalavimus ieškovai kelia kiekvienam iš atsakovų bei nurodyti kokį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi turi kiekvienas iš trečiųjų asmenų.

10Ieškovai šalindami teismo nustatytus trūkumus 2010 m. liepos 9 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį.

11Nurodė, kad atsakovais byloje buvo nurodyti asmenys, kurie buvo įtraukti į konkurso atrankos komisiją remiantis 2010 m. balandžio 30 d. LR Ūkio ministro įsakymu, todėl jiems veikiant kaip organizacijų atstovams atsirado teisinės pasekmės, nes jie veikė kaip institucijų vadovų įgaliotiniai (CPK 37 str. 1 d.). Asmenys įtraukti trečiaisias asmenimis (juridiniai) į bylos nagrinėjimą turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nes jie taip pat buvo pristatyti Europos Tarybai paskyrimui į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir bylos baigtis gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Kiti tretieji asmenys (fiziniai asmenys) taip pat turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nes jie nors ir nebuvo įtraukti paskyrimui į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, tačiau dalyvavo atrankoje ir ieškinį patenkinus turės teisę dalyvauti naujoje atrankoje.

12Vilnaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi ieškovams nustatytas terminas iki 2010 m. rugpjūčio 13 d. pašalinti ieškinio trūkumus ir patikslinti ieškinio reikalavimą, nes iš patikslinto ieškinio tapo neaišku, kodėl ieškovai prašydami pripažinti 2010 m. kovo 24 d. – 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, rezultatus negaliojančiais, ieškinio dalyku nurodė įvairių valdžios institucijų veiksmus, tačiau reikalavo pripažinti negaliojančiais atrankos rezultatus. Teismo vertinimu, ieškovai prašydami pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr.600, šio reikalavimo nenurodė, todėl teismas sprendė, kad nurodyti trūkumai turi būti pašalinti. Spręsdamas klausimą dėl teisimingumo, teismas konstatavo, jog sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punktu, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl, atsižvelgiant į tai, ieškovui sukonkretinus reikalavimą – dėl viešo konkurso rezultatų, t.y. 2010 m. kovo 24 d. – 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus pripažinimo negaliojančias, ieškinys galėjo būti teismingas Vilniaus apygardos teismui.

13Ieškovai šalindami ieškinio trūkumus 2010 m. rugpjūčio 13 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame prašė pripažinti 2010 m. kovo 24 d. – 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, rezultatus negaliojančiais; pripažinti negaliojančiu 2010 m. gegužės 26 d. LRV nutarimą Nr. 600 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2010 m. gegužės 26 d. nutartimo Nr. 600 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalaų komiteto narius“ galiojimą arba kitą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą laikinąją apsaugos priemonę, galinčią užtikrinti teismo sprendimo dėl atrankos rezultatų pripažinimo negaliojančiais įvykdymą.

14Nesutikdami su teismo argumentu dėl bylos teismingumo ieškovai nurodė, kad ieškovu manymu ginčijama atranka į Europos ekonominę ir socialinę tarybą nėra civiliniai teisiniai viešo konkurso santykiai, nes siekiami atrankos konkurso rezultatai neatitinka viešojo konkurso apibrėžimo įtvirtinto Civilinio kodekso 6.947 str. 1 d., todėl ieškinys negalėjo būti teismingas Vilniaus apygardos teismui. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos konstitucijos 105 straipsnio 2 dalies nuostatas, prašė teismo kreiptis į Konstitucinį teismą (Konstitucinio teismo įstatymo 67 straipsnis).

15II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

16Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškinys atsisakytas priimti kaip neteismingas apylinkės teismui. Ieškovams pasiūlyta kreiptis su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą.

17Teismas pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Įvertinęs ieškovų argumentus dėl vykdyto konkurso neskaidrumo, vienodo požiūrio į konkurso dalyvius arba pretendentų lygybės principo pažeidimus, teismas konstatavo, kad ieškinio dalykas yra viešo pretendentų konkurso (atrankos) į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius teisėtumo klausimas, todėl pripažinęs nepagrįstais ieškovų argumentus dėl atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius neatitikimo viešo konkurso apibrėžimui suformuluotam Civilinio kodekso 6.947 straipsnio 1 dalyje sprendė, kad Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte nėra nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja civilines bylas tik tuomet, kai ginčo teisiniai santykiai kyla iš CK XLIX skyriaus nuostatų, nes Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte vartojama sąvoka „civiliniai viešo konkurso teisiniai santykiai“ apima ir tokius teisinius santykius, kurie susiklostė tarp ginčo šalių pateiktame ieškinyje ir turi būti aiškinama plečiamai, todėl atsisakė ieškinį priimti ir pasiūlė ieškovams kreiptis į Vilniaus apygardos teismą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

19Ieškovai Lietuvos nacionalinės vartotojų federacija ir Nacionalinės ekonominė – socialinė taryba atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

20Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas nepagįstai sprendė, jog ieškinio dalykas yra viešo konkurso dalykas ir byla nagrinėtina Vilniaus apygardos teisme, nes ginčijama atranka neatitinka viešojo konkurso apibrėžimo suformuluoto Civilinio kodekso 6.947 straipsnio 1 d. Ginčijamais konkurso rezultatais buvo siekiama išrinkti tam tikrą asmenį į konkrečią pareigybę, o ne siekama gauti viešojo asmens pasižadėjimą suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Skundžiamoje nutartyje teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog apygardos teismui teismingos ne tik bylos kilusios iš Civilinių teisinių santykių, bet ir aplamai pagal savo esmę kilusios iš viešojo konkurso teisinių santykių, nes tokio kriterijaus Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis nenumato. Teismo Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkto aiškinimas prieštarauja nusistovėjusiai teismingumo doktrinai ir prieštarauja teismų praktikai, nes mokslinėje literatūroje vienareikšmiškai išaiškinta jog ,,viešo konkurso teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso 6.947-6.952 straipsniai. Ginčai kylantys iš šių materialinių teisinių santykių nagrinėjami pirmąja instancija apygardos teismuose (A. Driukas., V. Valančius ,,Civilinis procesas: teorija ir praktika“ II Tomas, p. 160). Analogiška pozicija suformuluota Civilinio proceso kodekso komentare. Teismo išvados prieštarauja ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai suformuluotai civilinėse bylojse Nr. 3K-3-447/2009, 3K-3-83/2009, kuriuose buvo pripažinta, jog tokio pobūdžio bylas nagrinėja apylinkės teismai. Be to, pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai Civilinio prodceso kodekso 27 straipsnio 3 punktą aiškino plečiamai, nes tik Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 9 punkte numatyta, jog apygardos teismas gali nagrinėti ir kitas bylas, kurių nagrinėjjimas įtvirtintas konkrečiame įstatyme. Nesant tokio įstatymo bylos Vilniaus apygardos teisme, kaip pirmos instancijos teisme nenagrinėjamos.

21Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateikti nebuvo

22Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

23Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas nevisiškai teisingai aiškino proceso teisės normas reglamentuojančias bylų kylančių iš viešojo konkurso teisinių santykių teismingumą, todėl byla galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 329 str. 1 d.). Skundžiamoji teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.)

24Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio, reglamentuojančio ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminus ir tvarką yra nustatyti pagrindai, kuriems esant, teismas atsisako priimti ieškinį. Tai reiškia, kad, esant įstatyme numatytoms aplinkybėms, kurios nurodytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnyje, asmuo neturi teisės kreiptis į teismą su ieškiniu, nes yra nustatomos neigiamos prielaidos realizuoti procesinę teisę pareikšti ieškinį teisme. Minėti pagrindai atsisakyti priimti ieškinį yra imperatyvūs, t.y. nustačius tokius pagrindus, teismas neturi teisės pasirinkti ir privalo atsisakyti priimti ieškinį, nes tokiu atveju, esant neigiamoms prielaidoms teisės kreiptis į teismą realizavimui, civilinės bylos iškėlimas ir jos nagrinėjimas teisme negalimas.

25Nagrinėjamu atveju, teismas atsisakydamas priimti ieškinį vadovavosi Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nes ieškinys neteismingas tam teismui.

26Byloje nustatyta, kad ieškovai pareiškė ieškinį ir prašė pripažinti 2010 m. kovo 24 d. – 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – EESRK) narius rezultatus negaliojančiais bei pripažinti negaliojančiu 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“.

27Atsisakydamas priimti ieškinį teismas rėmėsi aplinkybe, kad ieškinio dalykas yra viešo pretendentų konkurso (atrankos) į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius teisėtumo klausimas, todėl pripažinęs nepagrįstais ieškovų argumentus dėl atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius neatitikimo viešo konkurso apibrėžimui suformuluotam Civilinio kodekso 6.947 straipsnio 1 dalyje sprendė, kad Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte nėra nustatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja civilines bylas tik tuomet, kai ginčo teisiniai santykiai kyla iš CK XLIX skyriaus nuostatų, nes Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte vartojama sąvoka „civiliniai viešo konkurso teisiniai santykiai“ apima ir tokius teisinius santykius, kurie susiklostė tarp ginčo šalių pateiktame ieškinyje ir turi būti aiškinama plečiamai, todėl atsisakė ieškinį priimti ir pasiūlė ieškovams kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Su pirmos instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

28Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai plečiamai aiškino Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pirmos instancijos teismas atsisakydamas priimti ieškinį neatsižvelgė į tai, kad ieškovai ginčijo organizuotą viešąjį konkursą dėl priėmimo į darbą kurį pagal konkurso sąlygas laimėjęs asmuo įgyją specialią teisę - teisę sudaryti darbo sutartį, todėl šio ginčo sprendimui netaikytinos Civilinio kodekso XLIX skyriaus nuostatos reglamentuojančios viešąjį konkursą dėl viešo asmens pasižadėjimo sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą (konkurso paskelbimas) asmeniui kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju arba suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Pirmos instancijos teismas įvertinęs ieškovų ieškinio argumentus dėl vykdyto konkurso neskaidrumo, vienodo požiūrio į konkurso dalyvius arba pretendentų lygybės principo pažeidimus nepagrįstai sprendė, jog ieškinys turi būti reiškiamas Vilniaus apygardos teismui. Pažymėtina, jog organizuojant viešuosius konkursus taikomi vienodi principai skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir kt. Šie konkursai yra panašūs savo tikslais, tačiau skiriasi jų teisinių santykių subjektai ir objektas, šiems institutams taikomos panašaus pobūdžio, bet ne tapačios procedūros, atsiranda skirtingos pasekmės, todėl ginčas kylantis iš viešojo konkurso, šiuo atveju dėl atrankos užimti darbo vietą rezultatų pripažinimo negaliojančiais, turėjo būti nagrinėjamas apylinkės teisme.

29Nurodytais argumentais atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

31Ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės – socialinės tarybos atskirąjį skundą patenkinti.

32Panaikinti Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-9763-833/2010 ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovai Lietuvos nacionalinės vartotojų federacija ir Nacionalinės... 8. Nurodė, kad 2010 m. balandžio 30 d. LR Ūkio ministerija savo interneto... 9. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi ieškovams... 10. Ieškovai šalindami teismo nustatytus trūkumus 2010 m. liepos 9 d. pateikė... 11. Nurodė, kad atsakovais byloje buvo nurodyti asmenys, kurie buvo įtraukti į... 12. Vilnaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi ieškovams... 13. Ieškovai šalindami ieškinio trūkumus 2010 m. rugpjūčio 13 d. pateikė... 14. Nesutikdami su teismo argumentu dėl bylos teismingumo ieškovai nurodė, kad... 15. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 16. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi... 17. Teismas pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punkte... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 19. Ieškovai Lietuvos nacionalinės vartotojų federacija ir Nacionalinės... 20. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas nepagįstai sprendė, jog... 21. Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateikti nebuvo... 22. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 23. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 24. Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio, reglamentuojančio ieškinio... 25. Nagrinėjamu atveju, teismas atsisakydamas priimti ieškinį vadovavosi... 26. Byloje nustatyta, kad ieškovai pareiškė ieškinį ir prašė pripažinti... 27. Atsisakydamas priimti ieškinį teismas rėmėsi aplinkybe, kad ieškinio... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai... 29. Nurodytais argumentais atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 2-o... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 31. Ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės... 32. Panaikinti Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d....