Byla 2-2290-527/2011
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo (tretieji asmenys: UAB „Cramo“ ir UAB „Tamsen LT“)

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovės UAB „Psyops Media“ ieškiniu atsakovei UAB „Skirnuva“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo (tretieji asmenys: UAB „Cramo“ ir UAB „Tamsen LT“),

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

31) pripažinti negaliojančiomis nuo jo sudarymo momento 2011-03-18 atsakovės ir trečiųjų asmenų UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kaip sudarytas pažeidžiant 2010-12-22 sutarties ir CK normas;

42) pripažinti, kad atsakovė neturi teisės reikalauti iš ieškovės 37.885,36 Lt, kaip kreditorius, remiantis 2011-03-18 reikalavimo teisės perleidimo sutartimis, 14.694,91 Lt netesybų bei 3.500 Lt baudos per dieną;

53) priteisti iš atsakovės ieškovei 93.452,76 Lt skolą už atliktus darbus;

64) priteisti iš atsakovės ieškovei 22.933 Lt nuostolius pagal sutartį (kuriuos sudaro 4.500 Lt dėl nepatiekiamų medžiagų (9 dienos po 500 Lt); 5.859 Lt 0,2 proc. bauda nuo sutarties kainos už 18 k. dienų ir 5.737,50 Lt už Subrangovo prastovas 18 k. dienų; 6.836,50 Lt už iš UAB „Cramo“ įsigytą pastolių uždengimo tinklą bei du rulonus plėvelės, kurie atsakovei nesilaikant sutarties sąlygų, staiga nutraukus sutartį ir 2011-03-22 atsakovės statybos darbų vadovams nebeleidus dirbti objekte ieškovės darbuotojams, liko objekte;

75) priteisti iš atsakovės ieškovei 164,43 Lt delspinigius pagal sutartį;

86) priteisti iš atsakovės ieškovei 8.99 proc. metines palūkanas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovė nurodė, kad kadangi reikalavimas sumokėti už atliktus darbus yra susijęs su reikalavimu dėl 2011-03-18 tarp atsakovės ir trečiųjų suinteresuotų šalių sudarytų kreditorinio reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (priedai Nr. 5, 6), dėl 2011-03-21 sutarties nutraukimo (priedas Nr. 7) pripažinimo negaliojančiu, nuostolių pagal sutartį bei netesybų už atsakovės netinkamai įvykdytą sutartį priteisimo, iš esmės visi reikalavimai įrodinėjami tais pačiais dokumentais ir aplinkybėmis, vadovaujantis ekonomiškumo principu šiuo ieškiniu kartu ieškovė reiškia ir reikalavimą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, prašydama priteisti iš atsakovės už atliktus darbus 93.452,76 Lt.

10Ieškinį priimti atsisakytina.

11Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK yra numatytos taisyklės, pagal kurias nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Bendroji rūšinio teismingumo taisyklė yra ta, kad visas bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27 ir 28 str. (CPK 26 str. 1 d.). CPK 27 str. numato kategorijas bylų, kurios teismingos tik apygardos teismams, kaip pirmosios instancijos teismams. Bylų teismingumo apygardos teismams nustatymo kriterijai yra ginčo dalykas (pobūdis), ginčo subjektų (šalių) teisinės padėties ypatumai, ginčo suma. Bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100.000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai (CPK 27 str. 1 p.).

12Ieškovė nurodo, kad jos pareikšto ieškinio suma yra 116.550,19 Lt, t. y. viršija 100.000 Lt, dėl ko su ieškiniu kreipiasi į Kauno apygardos teismą. Tačiau, įvertinęs ieškinyje pareikštus reikalavimus, teismas konstatuoja, kad ieškovė, kaip ir pati ieškinyje nurodo, viename ieškinyje sujungė savarankiškus reikalavimus, t. y. kartu su reikalavimais dėl 2011-03-18 tarp atsakovės ir trečiųjų suinteresuotų šalių sudarytų kreditorinio reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, 22.933 Lt nuostolių pagal sutartį bei 164,43 Lt delspinigių už atsakovės netinkamai įvykdytą sutartį priteisimo, ieškovė reiškia ir reikalavimą dėl 93.452,76 Lt įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo. Pažymėtina, jog kiekvienas iš ieškovės pareikštų reikalavimų gali būti nagrinėjamas atskirai; nei vienas iš pareikštų ir sujungtų į vieną bylą reikalavimų atskirai neviršija 100.000 Lt sumos. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, sprendžiant dėl bylos teismingumo, turi būti atsižvelgiama į tai, kad į vieną bylą yra sujungti keli savarankiški reikalavimai, kurių kiekvienas gali būti atskiro teisminio nagrinėjimo dalykas, o sujungimo tikslas yra įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, užtikrinant apskritai civilinio proceso paskirtį – efektyvią pažeistų teisių gynybą (CPK 2, 7 straipsniai). Neprivalomojo bendrininkavimo atveju bylos teismingumas nustatomas ne pagal visų ieškovų turtinių reikalavimų bendrą sumą, bet pagal kiekvieno reikalavimo dydį atskirai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2009). Pažymėtina, jog rūšinio teismingumo nekeičia tai, kad vienoje byloje pareikšti keli savarankiški reikalavimai, kurių bendra suma viršija 100.000 Lt, nors kiekvienas jų atskirai neviršija 100.000 Lt. Tik tokiu atveju, kai nors vienas iš sujungtų reikalavimų viršija 100.000 Lt, Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, byla turėtų būti perduodama apygardos teismui pagal rūšinio teismingumo taisykles (CPK 27 str. 1 p.), tačiau apygardų teismai, priėmę nagrinėti ieškinį, kuriuo pareikšti keli savarankiški reikalavimai ir jų bendra suma viršija 100.000 Lt, nors paėmus kiekvieną atskirai jų dydis neviršija nurodytos sumos, neturėtų perdavinėti tokių bylų apylinkės teismams. Pažymėtina, jog šiuo atveju ieškinys dar nėra priimtas, o jo priėmimo klausimas tik sprendžiamas.

13Kitų aplinkybių, numatytų CPK 27 str., pagal kurias ieškinys būtų teismingas Kauno apygardos teismui, nenustatyta.

14Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad ieškovės pareikštas ieškinys neteismingas Kauno apygardos teismui ir negali būti priimtas, todėl jis grąžintinas procesinį dokumentą padavusiam asmeniui (CPK 27 str. 1 p., 137 str. 2 d. 2 p.).

15Nurodytina, kad ieškovė turi teisę kreiptis su ieškiniu (-iais) į atsakovės registracijos vietos apylinkės teismą (CPK 29 str., 137 str. 3 d.), šiuo atveju, atsakove esant nurodyta tik UAB ,,Skirnuva“, ieškovei nurodytina kreiptis į Alytaus rajono apylinkės teismą, nes atsakovės registracijos vieta yra Alytuje.

16Be to, teismo nuomone, ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2011-03-18 atsakovės ir trečiųjų asmenų UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sutartis, faktiškai reiškia materialinius teisinius reikalavimus ir trečiaisiais asmenimis nurodytiems UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“, kurie, teismo nuomone, ieškinyje turėtų būti nurodyti atsakovais. Todėl tokiu atveju, jeigu UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ ieškinyje būtų nurodyti atsakovais, ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2011-03-18 atsakovės ir trečiųjų asmenų UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sutartis galėtų būti reiškimas ir atitinkamame Vilniaus miesto apylinkės teisme - pagal UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ buveinės vietas.

17Vien ta aplinkybė, kad UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ turi teisinį suinteresuotumą tik dėl dalies šioje byloje pareikštų reikalavimų, yra pagrindas išvadai, jog visus šioje byloje pareikštus reikalavimus atsakovas į vieną bylą sujungė be teisinio pagrindo.

18Teisėja, vadovaudamasi CPK 137 str. 3 d.,

Nutarė

19ieškinį atsisakyti priimti.

20Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:... 3. 1) pripažinti negaliojančiomis nuo jo sudarymo momento 2011-03-18 atsakovės... 4. 2) pripažinti, kad atsakovė neturi teisės reikalauti iš ieškovės... 5. 3) priteisti iš atsakovės ieškovei 93.452,76 Lt skolą už atliktus darbus;... 6. 4) priteisti iš atsakovės ieškovei 22.933 Lt nuostolius pagal sutartį... 7. 5) priteisti iš atsakovės ieškovei 164,43 Lt delspinigius pagal sutartį;... 8. 6) priteisti iš atsakovės ieškovei 8.99 proc. metines palūkanas nuo... 9. Ieškovė nurodė, kad kadangi reikalavimas sumokėti už atliktus darbus yra... 10. Ieškinį priimti atsisakytina.... 11. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis... 12. Ieškovė nurodo, kad jos pareikšto ieškinio suma yra 116.550,19 Lt, t. y.... 13. Kitų aplinkybių, numatytų CPK 27 str., pagal kurias ieškinys būtų... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad ieškovės pareikštas... 15. Nurodytina, kad ieškovė turi teisę kreiptis su ieškiniu (-iais) į... 16. Be to, teismo nuomone, ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančiomis nuo... 17. Vien ta aplinkybė, kad UAB „Tamsen LT“ ir UAB „Cramo“ turi teisinį... 18. Teisėja, vadovaudamasi CPK 137 str. 3 d.,... 19. ieškinį atsisakyti priimti.... 20. Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo gali būti paduotas...