Byla 2S-1167-125/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Savinijaus Katausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. P2-9086-676/2008 pagal pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Girkalių statyba“, VĮ Telšių miškų urėdijai dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininkės UAB „Girkalių statyba“ 1 180 Lt vykdymo išlaidų ir 150 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad vykdė skolos išieškojimą skolininkės UAB „Girkalių statyba“ išieškotojos VĮ Telšių miškų urėdijos naudai. Dėl parduodamo iš varžytynių turto vertės nustatymo buvo paskirta turto ekspertizė. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkui atsiskaičius su išieškotoju, buvo išsiųstas pasiūlymas sumokėti vykdymo išlaidas. Skolininkas sumokėjo pasiūlyme nurodytas vykdymo išlaidas, tačiau į siūlomas sumokėti vykdymo išlaidas nebuvo įtrauktos išlaidos už atlikto nekilnojamojo turto vertinimą. Kadangi turto vertinimo išlaidos nebuvo sumokėtos, antstolis prašė šias išlaidas priteisti iš skolininko. Taip pat antstolis prašė priteisti 150 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė antstoliui pasinaudojus advokato padėjėjo teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-01 nutartimi pareiškimo netenkino. Nurodė, kad vykdomojoje byloje yra 2007-10-24 surašytas pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, tačiau nėra duomenų, kad skolininkui buvo išsiųstas raginimas. Teismas konstatavo, kad antstolis privalo informuoti skolininką dėl vykdymo išlaidų dydžio, o pareiga kreiptis į teismą atsiranda tik tada, jeigu skolininkas su šia suma nesutinka. Kadangi skolininkė įstatymo numatytais būdais nebuvo informuota, šios pareigos nevykdymas negali būti įstatymų nustatytu pagrindu tenkinti pareiškimą.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-01 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad LR CPK 604 str. nustato, jog vykdymo procese proceso dalyviams registruotu laišku siunčiami dokumentai laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, o LR CPK 644 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo antstolį nedelsiant informuoti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. Apeliantas pažymi, kad LR CPK 611 str. nėra nustatyta, kad siūlymas turi būti būtinai įteiktas skolininkui asmeniškai ir pasirašytinai. Apeliantas nurodo, jog teismo nutartyje įvardytas trūkumas yra formalus ir nesudaro kliūties nagrinėti bylą.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdė skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 17–04429/02 iš skolininkės UAB „Girkalių statyba“ VĮ Telšių miškų urėdijos naudai. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad skolininkui atsiskaičius su išieškotoju, 2004-12-21 buvo išsiųstas pasiūlymas sumokėti 4 486,03 Lt vykdymo išlaidų. Skolininkas antstolio pasiūlyme nurodytą vykdymo išlaidų sumą sumokėjo. Iš pridedamos vykdomosios bylos nustatyta, kad vykdymo procese buvo paskirta turto vertimo ekspertizė, už kurios atlikimą pareiškėjas sumokėjo 1 180 Lt (pridedamos vykdomosios bylos Nr. 17-04429/02 l. 118), tačiau ši suma nebuvo įtraukta į siūlymą susimokėti vykdymo išlaidas. 2007-10-24 antstolis išsiuntė skolininkei pasiūlymą dėl 1 180 Lt faktinių vykdymo išlaidų už atliktą skolininkui priklausančio areštuoto turto įvertinimą sumokėjimo ir pasiūlė skolininkui per penkias dienas sumokėti šias išlaidas. Kadangi skolininkė per nustatytą terminą nesusimokėjo faktinių vykdymo išlaidų, antstolis prašė teismo šias išlaidas priteisti.

7Teisėjų kolegija pažymi, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs teismo sprendimo gera valia, privalo atlyginti antstoliui visas priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo vykdymo funkcijas atlieka antstolis, už jų vykdymą jis turi teisę gauti atlyginimą. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdo savanoriškai, jam bus atlygintos jo turėtos vykdymo išlaidos. Pagal Antstolių įstatymo 21 straipsnio 4 dalį atlyginimo antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą tvarką ir dydžius nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Šią instrukciją tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CPK 583 straipsnio 1 dalis). Šioje instrukcijoje įtvirtinti reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skolininkei 2004-12-21 pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo buvo įteiktas, skolininkė sumokėjo vykdymo išlaidas, ginčo dėl vykdymo išlaidų neiškilo. Pasiūlymas sumokėti 1 180 Lt už turto vertinimą buvo surašytas 2007-10-24. Teismas nurodė, kad antstolis nepateikė duomenų, jog šis siūlymas buvo įteiktas skolininkei. Pagal LR CPK 604 str. procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Kolegija sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog LR CPK 611 str. 1 d. nenustato, kad pasiūlymas skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo turi būti įteikiamas asmeniškai ir pasirašytinai, todėl konstatuoja, kad remiantis pirminiu siūlymu dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo bei 2007-10-24 pasiūlymu, skolininkė buvo informuota apie siūlymą susimokėti į 2004-12-21 pasiūlymą neįtrauktas turto vertinimo išlaidas. Pažymėtina, kad iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog apie atliekamą turto vertinimą skolininkė buvo informuota pasirašytinai ir turto vertinimo atlikimui neprieštaravo (pridedamos vykdomosios bylos Nr. 17-04429/02 l. 99–100). Todėl kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškimą dėl 1 180 Lt vykdymo išlaidų priteisimo.

8Dėl 150 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo kolegija konstatuoja, jog CPK 693 str. 2 d. numatyta galimybė antstoliui kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Šioje byloje nustatyta, kad antstolis pasinaudojo advokato padėjėjo pagalba tokiam pareiškimui surašyti. Kolegija, įvertinusi tai, kad šis pareiškimas nėra sudėtingas procesinis dokumentas, kad antstolis turi ypatingą teisinį statusą vykdymo procese ir privalo turėti pakankamą teisinę kvalifikaciją tokiems procesiniams dokumentams surašyti, sprendžia, jog apeliantui nebuvo objektyvios būtinybės kreiptis į advokato padėjėją teisinės pagalbos, todėl antstolio patirtos 150 Lt išlaidos advokato padėjėjo pagalbai neatlygintinos.

9Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo antstolio A. Zenkevičiaus pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CPK 337 str. 2 p.).

10Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus pareiškimą patenkinti iš dalies, priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Girkalių statyba“ 1 180 Lt faktinių vykdymo išlaidų antstoliui Albinui Zenkevičiui, likusią pareiškimo dalį atmesti.

Proceso dalyviai