Byla 2-414-524/2011
Dėl ieškovo UAB „Pamario apdaila“ 76 584 Lt kreditinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Prekybos namai SPRUT“ bankroto byloje ir šio reikalavimo pagrįstumo klausimą išskyrė į atskirą bylą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant vertėjai A. T., kreditoriui ir kreditorių V. Z. ir J. Z. atstovui D. Z., BUAB ,,Pamario apdaila‘‘ atstovei administratoriaus įgaliotam asmeniui Indrei F. K., BUAB ,,Prekybos namai SPRUT‘‘ atstovei L. L. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios UAB ,,Pamario apdaila‘‘ kreditinio reikalavimo ginčijimo klausimą UAB „Prekybos namai SPRUT“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1813-265/2009 dėl bankroto bylos UAB „Prekybos namai SPRUT“ iškėlimo 2009-10-21 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2009-10-09 nutarties dalį dėl ieškovo UAB „Pamario apdaila“ 76 584 Lt kreditinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Prekybos namai SPRUT“ bankroto byloje ir šio reikalavimo pagrįstumo klausimą išskyrė į atskirą bylą.

3Kreditorė UAB „Pamario apdaila“ kreditinį reikalavimą grindė tuo, jog su atsakovu 2005 metais sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu atsakovui atliko statybos darbų, už kuriuos atsakovas neatsiskaitė, t. y. liko skolingas 76 584 Lt.

4BUAB „Prekybos namai SPRUT“ administratorius su UAB „Pamario apdaila“ pareikštu kreditiniu reikalavimu sutiko. Tretieji asmenys su minėtu reikalavimu nesutiko, nurodė, kad ieškovas statybos darbus atliko nekokybiškai.

5Klaipėdos apygardos teismas išskirtoje civilinėje byloje 2010-03-30 nutartimi tenkino ieškovo UAB „Pamario apdaila“ prašymą ir įtraukė į BUAB „Prekybos namai SPRUT“ kreditorių sąrašą su 76 584 Lt dydžio kreditiniu reikalavimu. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2005-06-15 sudarė statybos rangos sutartį dėl pastato Jūros/Rasos g. 11/2, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbų. Sutartis numatė, kad garantinio termino metu atsiradę trūkumai pašalinami per mėnesį nuo dienos, kai užsakovas ir rangovas sudaro defektacijos aktą, o jei rangovas neatvyksta sudaryti defektacijos akto arba atsisako pašalinti defektus, defektacijos aktas sudaromas dalyvaujant Valstybinės statybos inspekcijos atstovui. Teismas nustatė, jog byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad atsakovas būtų kvietęs ieškovą defektacijos aktui sudaryti, o defektai nustatyti nedalyvaujant Valstybinės statybos inspekcijos atstovui, t. y. atsakovas nesilaikė šalių sutartos defektų nustatymo tvarkos ir pažeidė sutartį. Teismas sprendė, kad atsakovas sudarė atskiras rangos sutartis, kurios nesusijusios su ieškovo atliktais darbais ar jų trūkumų šalinimu, todėl ieškovo reikalavimas atsiskaityti už rangos darbus yra pagrįstas.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2010-08-05 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2010-03-30 nutartį panaikino ir klausimą dėl UAB „Pamario apdaila“ kreditinio reikalavimo patvirtinimo perdavė Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo bankroto byloje Nr. B2-1813-265/2009. Nurodė, kad neištyrus aplinkybių, susijusių su trečiųjų asmenų nurodomų trūkumų fakto buvimu ar nebuvimu, teismas neturėjo pakankamo pagrindo spręsti dėl atsakovo ir kitų rangovų sudarytų rangos sutarčių sąsajos su ginčo sutartimi ir su galimu darbų trūkumų taisymu, dėl atsakovo pareigos sumokėti už darbus. Pirmosios instancijos teismo išvados padarytos neatskleidus bylos esmės ir reikšmingų faktinių aplinkybių, yra skubotos bei nepakankamai pagrįstos. Tretiesiems asmenims pateikus prašymą skirti ekspertizę, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą išsamiai įvertinti, kokia ekspertizė turi būti skiriama, kokia jos kaina, kokius klausimus šalys ketina užduoti ekspertams, klausimų ryšį su įrodinėjamomis aplinkybėmis ir kitais byloje pateiktais įrodymais. Taip pat teismas turėjo pareigą išsiaiškinti atsisakymo apmokėti ekspertizės išlaidas priežastis (dėl sunkios turtinės padėties ar kt.). Pažymėjo, kad byloje nebuvo apklausti liudytojai, kuriuos nurodė tretieji asmenys, nebuvo tinkamai išspręstas klausimas dėl ekspertizės skyrimo, todėl ieškovo pareikšto kreditinio reikalavimo pagrįstumo klausimas galėjo būti išspręstas netinkamai.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Nagrinėjant bylą iš naujo Klaipėdos apygardos teismas 2010-11-02 nutartimi paskyrė statybos darbų rezultato kokybės ekspertizę, įpareigojo UAB „Pamario apdaila“ ir trečiuosius asmenis J. Z., D. Z., V. Z. iki 2010 m. lapkričio 19 d. ekspertizės išlaidų padengimui sumokėti po 2800 Lt į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą, bylos nagrinėjimą sustabdė, iki bus atlikta ekspertizė.

9Klaipėdos apygardos teismas 2011-02-23 nutartimi nustatė ieškovei UAB „Pamario apdaila“ iki 2011-03-18 ekspertizės išlaidų padengimui sumokėti 2800 Lt į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą; nustatė tretiesiems asmenims J. Z., D. Z., V. Z. iki 2011-03-18 ekspertizės išlaidų padengimui sumokėti 2800 Lt į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą.

10Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-20 nutartimi nustatė ieškovei UAB „Pamario apdaila“ iki 2011-06-17 ekspertizės išlaidų padengimui sumokėti 2800 Lt į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą; trečiųjų asmenų prašymą dėl termino pratęsimo tenkino iš dalies ir nustatė tretiesiems asmenims J. Z., D. Z., V. Z. iki 2011-06-17 ekspertizės išlaidų padengimui sumokėti 2800 Lt į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą. Be to, pareiškėjams protokolinėmis nutartimis buvo išaiškinta, kad jie gali iki teismo posėdžio pradžios sumokėti už ekspertizės atlikimą.

11Teismas neturėjo lėšų sumokėti už ekspertizę kaip buvo nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2010-08-05 nutartyje, todėl buvo sudaryta galimybė šio proceso šalims per pakankamai ilgą terminą apmokėti ekspertizės atlikimo išlaidas, tačiau procese dalyvaujančių bankrutuojančių įmonių, pareiškėjų turtinės padėties ekspertizė nebuvo atlikta.

12Dėl eksperto išvadų vertinimo kasacinis teismas yra suformulavęs tokias taisykles, kad eksperto išvada teismui nėra privaloma, kad ji vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės, ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Congestum Group“ v. UAB „Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54; 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UADB ,,Ergo Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009; kt.), todėl pakartotinai nagrinėjant kreditinio reikalavimo ginčijimo klausimą su bylos medžiaga vertintini liudytojų A. J., K. J., D. V. (t. 3, b.l.140-145), liudytojų N. M., P. R., R. K., V. Mazurkevičiaus parodymai (t.3, b.l.173-177), pareiškėjo pateiktas UAB ,,Pamario apdaila‘‘ atsakymas (t.3, b.l.177-200) bei statybos žurnalas Nr.1 (priedas).

13Šalys 2005 m. birželio 15 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 22/2005-06-016, o 2005-07-19 – ją patikslinančią sutartį Nr. 183-SP/05 dėl pastato Jūros/Rasos g. 11/2, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbų (t.1, b.l.9-16). 2006 m. gegužės 2 d. užsakovas išsiuntė rangovui pranešimą apie ketinimą nutraukti rangos sutartį ir pridėjo statybos objekte atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ( t.1, b.l.17-18) Šiame akte užsakovas nurodė, jog galutinis sprendimas dėl užsakovo objekto priėmimo gali būti priimtas tik po to, kai bus pašalinti visi akto priede nurodyti trūkumai ir perduota visa su darbais susijusi dokumentacija. Defektai ir trūkumai buvo išvardyti priede Nr. 2 prie paminėto akto (t.1, b.l.19-21). Rangovas BUAB ,,Pamario apdaila‘‘ pateikė užsakovui 2006 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą 76 584 Lt, su kurios apmokėjimu nesutiko užsakovas. 2006 m. liepos 17 d. atsiliepime į ieškovo pretenziją dėl sąskaitos apmokėjimo atsakovas nurodė, kad rangovas pažeidė rangos sutartį (3.2.2.), t. y. atlikti darbai neatitinka kokybės reikalavimų, yra su esminiais trūkumais (t.1, b.l.45).

14BUAB „Pamario apdaila“ savo kreditinį reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad 2005 m. šalių sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu ieškovas atliko atsakovui statybos darbų, už kuriuos atsakovas neatsiskaitė - liko skolingas 76 584 Lt, tačiau kreditoriai atskiruoju skundu ginčija šį kreditinį reikalavimą ir įrodinėja, kad UAB ,,Pamario apdaila‘‘ atsisakė ištaisyti savo darbo trūkumus, todėl užsakovai šiuos trūkumus ištaisė savo lėšomis ir atskirajame skunde nurodo, kad trūkumų šalinimo išlaidos sudarė 51 278, 25 Lt. Iš liudytojo R. K. parodymų ( t.3, b.l.177) nustatyta, kad nebuvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, jokios derybos su užsakovu nevyko, nes jis nesumokėjo, su užsakovu nebendradarbiavo. UAB ,,Pamario apdaila‘‘ atsisakymas pašalinti savo darbo trūkumus įrodytas ir liudytojo D. V. parodymais(t.3, b.l.140-141), trūkumų šalinimo faktą patvirtino ir liudytojas K. J. (t.3, b.l.144). Todėl liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai(t.1, b.l.18-21, 29-34, 45-46, t.3, b.l.177-200) įrodo, jog UAB,,Pamario apdaila‘‘ atlikti darbai pagal paminėtą sutartį buvo su trūkumais ir ji, būdama rangovė, atsisakė šiuos trūkumus ištaisyti. Pagal CK 6.662 straipsnio 2, 4 d. įrodžius trūkumus ir užsakovui tinkamai įvykdžius prievolę apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo, užsakovui atsiranda tik CK 6.665 straipsnyje nustatytos teisės, todėl atsakovas neturi teisės remtis nesumokėjimo už darbą aplinkybe, be to, jis privalo įrodyti, kad šiuos trūkumus ištaisė, tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-03-17 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2009, yra išaiškinęs rangovo atsakomybės apimtį, kylančią vykdant rangos sutartį, bei įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šios kategorijos bylose. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Taigi tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės, nes rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatymų numatytą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonė „Era“, bylos Nr. 3K-3-530/2007; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-396/2008, ir kt.). Byloje nustatyta, kad rangovas visiškai vengė bendradarbiauti su užsakovu, nesudarė darbų priėmimo-perdavimo akto, neužpildė statybos darbų žurnalo.

15BUAB ,,Pamario apdaila‘‘ kreditinį reikalavimą sudarė 76 584 Lt neapmokėta pinigų suma pagal pateiktus tarpinius atliktų darbų aktus (t.3, b.l.34 - 46), t.y. atliekant pastato, esančio Jūros g.11, Klaipėdoje, rekonstrukciją, tačiau nagrinėjant šį klausimą iš naujo ir vertinant pateiktą statybos darbų žurnalą Nr. 1 darytina išvada, kad UAB ,,Pamario apdaila‘‘ statybos žurnalo nepildė, jokių atliktų darbų nefiksavo. UAB ,,Pamario apdaila‘‘ ginčo patvirtintas 76 584 Lt kreditinis reikalavimas yra 76 584 Lt ir ši kreditorė įrodinėja, jog šią sumą sudaro sumokėjimas už atliktus darbus, užfiksuotus 2006 m. vasario mėnesio atliktų darbų aktuose(t.3, b.l.34-46). Šiuose aktuose nurodytus darbus sugretinus su įrašais, padarytais statybos žurnale, darytina išvada, kad tokie darbai nebuvo atliekami, nes jų nepriėmė nei darbų vadovas, nei techninis prižiūrėtojas: atliktų darbų aktai (t.3, b.l.36-39) yra įrašyti statybos žurnale (p.34), aktas(t.3, b. l. 41) yra įrašytas statybos žurnale(p.33), aktai(t.3, b. l. 43-45) yra įrašyti statybos žurnale(p.32), tačiau šie darbai nebuvo fiksuojami, nes jų kaip įvykdytų nepasirašė UAB ,,Pamario apdaila‘‘ statybos darbų vadovas. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai yra nurodyta, kad statyba gali būti pradėta tik užvedus statybos žurnalą. Šio STR V sk. 18.5p., VI sk. 23 p. nurodo, kad visa statybos eiga turi būti fiksuojama žurnale, kuris yra privalomas ir jame nurodomos visos statybos dalyvių pastabos bei atlikti darbai ir jų priėmimas.

16Pagal XIV skyriaus 59.13 žurnalą privalo pildyti darbų vykdytojas, o pagal 59.14 p. turi būti įrašyti techninio prižiūrėtojo reikalavimai. Pagal STR 1.09.05:2002 VII skyriaus 33.16 p. techninis prižiūrėtojas pasirašo paslėptų darbų aktus, pagal 33.22 p. tikrina ir vizuoja atliktų darbų aktus, o pagal 33.24 p. vizuoja pateiktus apmokėti atliktų darbų aktus. Paminėtuose atliktų darbų aktuose (t.3, b. l. 34-46), kuriais UAB ,,Pamario apdaila‘‘ grindžia savo kreditinį reikalavimą, nėra techninio prižiūrėtojo S. B. parašo, todėl darytina išvada, kad aktuose nurodyti atlikti darbai buvo su trūkumais, kad nebuvo pildomas statybos darbų žurnalas.

17Įvertinus ir statybos žurnalo titulinį lapą bei jo įrašus, paslėptų darbų patikrinimo aktus, darytina išvada, kad UAB ,,Pamario apdaila‘‘ jokių įrašų pagal pasirašytą statybos rangos sutartį dėl pastato rekonstrukcijos nepadarė, šis statybos žurnalas buvo pradėtas pildyti tik nuo naujo pastato statybos, kai darbus vykdė P. R. individuali įmonė su UAB ,,Deglas‘‘ ir UAB ,,Deglas‘‘ statybos vadovas A. J. ir naujos statybos techninis prižiūrėtojas V. V. pasirašė už UAB ,,Pamario apdaila‘‘ atsakingus asmenis, nes žurnalo tituliniame lape padarytas įrašas, kad rangovui P. R. individualiai įmonei šis žurnalas perduotas 2006-10-02, o paminėti paslėptų darbų aktai Nr.2-6 sudaryti iki 2006-10-02, todėl akivaizdu, jog UAB ,,Pamario apdaila‘‘, būdama rangove pastato dalies rekonstrukcijoje, savo, kaip rangovo, statytojo pareigos neatliko. Šį statybos darbų žurnalą UAB „Prekybos namai SPRUT“ administratorė pateikė tik paskutinį teismo posėdį, nors šia aplinkybe pareiškėjai nesirėmė, tačiau bankroto bylose teismui yra suteiktas aktyvus vaidmuo, jis privalo patikrinti kreditinių reikalavimų pagrįstumą, todėl yra pagrindas išbraukti BUAB ,,Pamario apdaila’’ iš kreditorių sąrašo, nes administratorė tarpinių atliktų darbų aktų nesuderino su statybos darbų žurnalu.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

19pareiškimą dėl BUAB,,Pamario apdaila‘‘ kreditinio reikalavimo ginčijimo patenkinti ir išbraukti iš Klaipėdos apygardos teismo 2009-10-09 nutarties kreditorių bankrutuojančią UAB ,,Pamario apdaila‘‘ su 76 584 Lt kreditiniu reikalavimu UAB „Prekybos namai SPRUT“ bankroto byloje.

20Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1813-265/2009 dėl... 3. Kreditorė UAB „Pamario apdaila“ kreditinį reikalavimą grindė tuo, jog... 4. BUAB „Prekybos namai SPRUT“ administratorius su UAB „Pamario apdaila“... 5. Klaipėdos apygardos teismas išskirtoje civilinėje byloje 2010-03-30... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-08-05 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Nagrinėjant bylą iš naujo Klaipėdos apygardos teismas 2010-11-02 nutartimi... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011-02-23 nutartimi nustatė ieškovei UAB... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2011-05-20 nutartimi nustatė ieškovei UAB... 11. Teismas neturėjo lėšų sumokėti už ekspertizę kaip buvo nurodyta Lietuvos... 12. Dėl eksperto išvadų vertinimo kasacinis teismas yra suformulavęs tokias... 13. Šalys 2005 m. birželio 15 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr.... 14. BUAB „Pamario apdaila“ savo kreditinį reikalavimą grindžia... 15. BUAB ,,Pamario apdaila‘‘ kreditinį reikalavimą sudarė 76 584 Lt... 16. Pagal XIV skyriaus 59.13 žurnalą privalo pildyti darbų vykdytojas, o pagal... 17. Įvertinus ir statybos žurnalo titulinį lapą bei jo įrašus, paslėptų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 290-291 str., teismas... 19. pareiškimą dėl BUAB,,Pamario apdaila‘‘ kreditinio reikalavimo ginčijimo... 20. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...