Byla B2-1131-638/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Scandi house“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo E. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Scandi house“ ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2019 m. sausio 4 d. priimtas ieškovo E. B. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Scandi house“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Scandi house“ direktoriumi dirba nuo 2011 m. vasario 11 d. Taip pat nurodė, kad įmonė nuostolingai dirbti pradėjo nuo 2017 m. Bendrosios administracinės sąnaudos sudarė 1 377 865 Eur, bendras 2017 m. nuostolis sudarė 341 658 Eur. 2018 m. įmonės bendri darbo rezultatai numatomi neigiami. 2018 m. gruodžio 17 d. įmonės pardavimo sąnaudos jau sudaro 594 048 Eur. Šiuo metu UAB „Scandi house“ nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų, neturi galimybių atsiskaityti su pagrindiniais įmonės kreditoriais bei darbuotojais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2018 m. gruodžio 17 d. balanso duomenis, UAB „Scandi house“ ilgalaikis turtas sudarė 32 053 Eur, trumpalaikis turtas sudarė 621 934 Eur, iš viso turto už 653 987 Eur, o mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudarė 369 827 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos 182 264 Eur. Tai yra daugiau negu į balansą įrašyto turto vertės. Iš 2018 m. gruodžio 17 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės pelnas einamaisiais finansiniais metais sudarė 135 603 Eur. Iš 2018 m. gruodžio 13 d. kreditorių sąrašo ir iš 2018 m. gruodžio 14 d. duomenų apie įsiskolinimus darbuotojams, taip pat iš pridėto 2018 m. gruodžio 4 d. notaro vykdomojo įrašo dėl 200 238,43 Eur išieškojimo matyti, jog skolos kreditoriams sudarė 376 633,85 Eur. Iš 2018 m. gruodžio 13 d. debitorių sąrašo akivaizdu, jog debitorių skolos UAB „Scandi house“ laikotarpio pabaigoje sudarė 608 503,61 Eur. Remiantis VĮ „Regitra“ 2019 m. sausio 17 d. duomenimis, UAB „Scandi house“ vardu yra įregistruotos trys transporto priemonės. Remiantis viešais Sodros duomenimis įmonėje yra 18 apdraustųjų. UAB „Scandi house“ skola VSDFV yra 4365,77 Eur. VĮ Registrų centras duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo.

6Teismo vertinimu, nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Scandi house“ veiklos nevykdo. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Scandi house“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Scandi house“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu t. y. nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Administruoti atsakovės UAB „Scandi house“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius V. G.. Paskirto administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

8Iškėlus bankroto bylą UAB „Scandi house“, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

10Iškelti UAB „Scandi house“ (juridinio asmens kodas: 150029991, adresas: Pramonės g. 14D, Alytus) bankroto bylą.

11Administruoti UAB „Scandi house“ paskirti bankroto administratorių V. G. (sąrašo Nr. B-FA553).

12Areštuoti UAB „Scandi house“ (juridinio asmens kodas: 150029991, adresas: Pramonės g. 14D, Alytus) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad UAB „Scandi house“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti, kad UAB „Scandi house“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

18Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai