Byla B2-2606-273/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodė, kad neginčija kreditorinio reikalavimo, tačiau neturi pakankamo pagrindo šį reikalavimą patvirtinti, nes už 2010 m., ir 2011., neperduoti įmonės dokumentai. Atsakovo atstovas V. K. nurodė, kad palaiko bankroto administratoriaus išsakytą prašymą, ieškovė prašė patvirtinti pateiktą kreditorinį reikalavimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, Vilijai Noreikienei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Petrovalinvest“ atstovui administratoriui V. V., atsakovo atstovui V. K., ieškovei N. U., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės N. U. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje.

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. N. U. pateikė BUAB „Petrovalinvest“ administratoriui prašymą patvirtinti 615 000 Lt kreditorinį reikalavimą. BUAB „Petrovalinvest“ administratorius, įvertinęs N. U. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su pareikštu finansiniu reikalavimu nesutinka.

3Atsakovo atstovas administratorius V. V. teismo posėdyje prašė teismo nuožiūra spręsti klausimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodė, kad neginčija kreditorinio reikalavimo, tačiau neturi pakankamo pagrindo šį reikalavimą patvirtinti, nes už 2010 m., ir 2011., neperduoti įmonės dokumentai. Atsakovo atstovas V. K. nurodė, kad palaiko bankroto administratoriaus išsakytą prašymą, ieškovė prašė patvirtinti pateiktą kreditorinį reikalavimą.

4Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

5Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

6Iš bylos duomenų matyti, kad N. U. pateikė bankrutuojančios UAB ,,Petrovalinvest“ administratoriaus UAB ,,Verslo konsultantai“ įgaliotam asmeniui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo 615 000 Lt sumai. Nurodė, kad ji bendrovei suteikė 700.000 Lt paskolą, šios lėšos buvo pervestos į bendrovės sąskaitą, o 2007 spalio mėnesį tarp bendrovės ir N. U. buvo sudarytas susitarimas, kuriuo sutarta grąžinti dalį (85 000 Lt) skolos, perleidžiant N. U. tam tikrą nekilnojamąjį turtą (b.l.13). BUAB „Petrovalinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo, įvertinęs N. U. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su pareikšu kreditoriniu reikalavimu nesutinka, kadangi tarp administratoriui perduotų dokumentų tokio susitarimo nerado, perduotuose buhalterinės apskaitos dokumentuose šis sudengimas taip pat nėra nurodytas.

7Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje R. S. v. V. K., bylos Nr. 3K-3-563/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje V. I., R. P. v. UAB „Uosta“, bylos Nr. 3K-3-405/2009; kt.).

8Administratorius teismo posėdžio metu nurodė, kad neginčija kreditorinio reikalavimo, tačiau neturi pakankamo pagrindo šį reikalavimą patvirtinti, nes už 2010 m., ir 2011., neperduoti įmonės dokumentai.Nagrinėjamu atveju, iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad N. U. finansinis reikalavimas grindžiamas pateiktais rašytiniais įrodymais. Prie prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą pateikta 2005-04-05 paskolos sutartis sudaryta tarp UAB „Petrovalinvest“ ir N. U., pagal kurią N. U. bendrovei suteikė 700 000 Lt paskolą. (b.l.14-15). 2007-10-12 tarp bendrovės ir N. U. buvo sudaryta gyvenamojo namo su pagalbinio ūkio pastatais pirkimo - pardavimo sutartis (b.l.17-21). Teismo posėdžio metu N. U. nurodė, kad būdama UAB „Petrovalinvest“ akcininke paskolino įmonės apyvartai savo asmenines lėšas už parduotą nekilnojamąjį turtą, pagal paskolos sutartį UAB „Petrovalinvest“ buvo pervesta 700 000 Lt. Bankroto byloje ieškovė prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą kuris nurodytas prašyme administratoriui, tai yra 615 000 Lt. Teismas sprendžia, kad byloje pateikti įrodymai, N. U., atsakovo atstovo paaiškinimai, yra pakankami daryti išvadai, kad kreditorinis reikalavimas yra iš esmės pagrįstas. To iš esmės neneigia ir atsakovo atstovas, kuris įrodymų paneigiančių pateiktus įrodymus nepateikė. Atsižvelgiant į išdėstytą, N. U. pateiktais rašytiniais įrodymais nėra pagrindo netikėti. Teismas sprendžia, kad prašymas patvirtinti 615 000 Lt kreditorinį reikalavimą, įrodytas (pateikti jį patvirtinantys dokumentai), todėl prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą UAB „Petrovalinvest“ bankroto byloje tenkintinas.

9Teismas, vadovaudamasis ( - )291 straipsniais, ĮBĮ 26 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis,

Nutarė

10įtraukti N. U. į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Petrovalinvest” kreditorių sąrašą ir patvirtinti N. U. 615 000 Lt kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje.

11Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

12Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai