Byla 2A-1465-253/2016
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alonos Romanovienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Inkomsta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-31 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Gindana“ ieškinį atsakovei UAB „Inkomsta“ dėl skolos, delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 22 359,16 Eur skolą, 388,84 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal išrašytas ir pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras už parduotus naftos produktus pagal su atsakove sudarytą sutartį atsakovė yra skolinga ieškovei.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-05-31 sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovės UAB „Inkomsta“ 22 359,16 Eur skolą, 388,84 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 22 748 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 682 Eur žyminį mokestį ieškovės UAB „Gindana“ naudai. Teismas nustatė, kad 2009-02-04 šalys sudarė sutartį Nr. 09/02/04-5 dėl naftos produktų pirkimo-pardavimo. Ieškovė, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, atsakovei perdavė naftos produktus ir išrašė šešias sąskaitas-faktūras. Teismas konstatavo, kad atsakovė nesumokėjo ieškovei 22 359,16 Eur, todėl šią sumą priteisė iš atsakovės. Kadangi šalys sutartyje buvo aptarusios prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisines pasekmes, ieškovės reikalavimą dėl netesybų – 388,84 Eur delspinigių, priteisimo teismas pripažino teisėtu ir pagrįstu. Spręsdamas dėl atsakovės prašymo išdėstyti iš jos ieškovei priteistų sumų mokėjimą dalimis šešių mėnesių laikotarpiui, teismas pažymėjo, kad prieš sudarydama sutartį su ieškove, atsakovė turėjo įvertinti savo finansines galimybes ir kartu prisiimti riziką dėl ateityje galimų finansinių sunkumų. Atsakovė, nors nurodė, kad žada ieškovei sumokėti įsiskolinimą, per bylos nagrinėjimo laikotarpį nesumokėjo ieškovei net jo dalies. Teismas vertino, kad patenkinus atsakovės prašymą būtų pažeisti ieškovės interesai ir tuo pačiu lygiateisiškumo principas ir atsakovo prašymą dėl priteistinos skolos išdėstymo atmetė.
 3. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Inkomsta“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016‑05-31 sprendimo dalį dėl atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atmetimo pakeisti ir klausimą išspręsti iš esmės – sprendimo vykdymą išdėstyti ir nustatyti, kad atsakovė priteistas sumas ieškovei turi sumokėti per 6 mėnesius. Atsakovės nuomone, teismas neatsižvelgė į atsakovės argumentus, kad UAB „Inkomsta“ nuo 2014 metų vasaros turėjo atsikirtinėti į nepagrįstus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir visą laiką teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones – areštus bendrovės turtui, todėl tuo metu normali bendrovės veikla kurį laiką buvo sutrikusi ir bendrovė turėjo sunkumų dėl atsiskaitymo laiku su savo tiekėjais. Nurodo, kad pateikė įrodymus apie sunkią savo finansinę padėtį. Konstatavus, kad atsakovės padėtis ypač bloga, teismas gali išdėstyti sprendimo vykdymą.
 4. Atsiliepimu UAB „Gindana“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad prievolė kildinama iš 2015 metais atsakovei suteiktų paslaugų, parduodant kurą, kuris buvo naudojamas bendrovės veiklai, todėl atsakovė neabejotinai iš šios veiklos gavo pajamų, bet neatsiskaitė su ieškove. Nesutinka, kad atsakovė gynėsi nuo neva nepagrįstų ieškinių (pareiškimų), kadangi atsakovė vilkina tinkamai ir laiku vykdyti prievoles. Pažymi, kad tarp ieškovės ir atsakovės prasidėjus civiliniam procesui nuo 2015-12-16 atsakovė nesiėmė jokių priemonių finansinei padėčiai stabilizuoti, o taip pat neįvykdė prievolės iš dalies, nepardavinėjo perteklinio turto, iš kurio galėjo dalimis atsiskaityti ne tik su ieškove, bet ir kitais kreditoriais.

4Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Vadovaujantis CPK 321 str. 1 d., apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, taip pat atsakovės apeliaciniame skunde išreikštą prašymą skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 321 str., 322 str.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Inkomsta“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atmestas atsakovės prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą. Atsižvelgdama į tai, kad kita sprendimo dalis apeliacine tvarka neapskųsta, teisėjų kolegija nagrinėja, vertina bei pasisako dėl apeliaciniu skundu apskųstos sprendimo dalies teisėtumo bei pagrįstumo.
 3. Atsakovė atsiliepime į ieškinį buvo išreiškusi prašymą išdėstyti iš jos ieškovei priteistinų sumų mokėjimą dalimis šešių mėnesių laikotarpiui. CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. CPK 7 str. 1 d. yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Nurodytos CPK 284 str. 1 d. nuostatos įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, tad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Pažymėtina, kad sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo klausimą teismas taip pat privalo atsižvelgti į šalių lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Svarbu atsižvelgti į abiejų bylos pusių interesus ir turtinę padėtį, kadangi neigiamų padarinių gali kilti ne tik skolininkui, kai yra vykdomas priimtas teismo sprendimas, bet ir kreditoriui, kai tokio sprendimo vykdymas atidedamas (išdėstomas tam tikram laikotarpiui). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą svarbu įvertinti ir tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; 2006‑11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės reikalavimo teisė atsakovei kildinama iš 2015 metais kilusių prievolių atsiskaityti netinkamo vykdymo. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį su ieškovės prašoma priteisti skolos suma sutiko. Atsakovė taip pat neginčija pirmosios instancijos teismo spendimu priteistų sumų ir jų dydžio apeliacine tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai svarbia pripažino aplinkybę, kad atsakovė, iš esmės sutikdama su prievole padengti įsiskolinimą ieškovei bei atsiliepime į ieškinį nurodydama, jog įsipareigojimai ieškovei bus įvykdyti per keletą mėnesių, teisminio proceso laikotarpiu nesiėmė veiksmų, siekdama padengti ieškovei bent dalį įsiskolinimo. Tokių duomenų apie atsakovės dedamas pastangas pagal savo finansines galimybes mokėti skolą tam tikromis dalimis, kad būtų atsiskaityta su ieškove, nepateikta ir su apeliaciniu skundu, nors ginčo dėl ieškovės reikalavimų dėl skolos priteisimo nekilo.
 5. Atsakovė byloje pateikė įrodymus, kad vykdomosiose bylose atliekami priverstinio išieškojimo veiksmai išieškant skolas iš atsakovės, išieškomų skolų suma yra didelė. Taip pat pateikti duomenys, kad atsakovė 2016-04-15 turėjo 58 185,20 Eur įsiskolinimą Sodrai bei yra skolinga valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos. Apeliantė pažymi, kad neatsižvelgta į aplinkybes, jog bendrovės veikla ir atsiskaitymas su tiekėjais kurį laiką buvo sutrikęs dėl teisminių procesų, tačiau nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teismui apeliantė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą 6 mėnesiams, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas. Įvertintina ir tai, kad ieškovė taip pat yra ūkinę komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, todėl akivaizdu, jog ieškovei yra reikalingos lėšos veiklai vykdyti. Lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai lemia ir būtinybę pripažinti teisėtai įgytas ieškovės civilines teises, jas gerbti ir ginti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamojoje byloje sprendimo vykdymo išdėstymas ilgesniam laikotarpiui iš esmės pažeistų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus bei ieškovės interesus.
 6. Ištyrusi bylos medžiagą bei įvertinus atsakovės argumentus dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo išdėstymą, pagrįstai šį atsakovės prašymą pripažino nepagrįstu ir atmetė. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti skundžiamą sprendimo dalį, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 7. Atsakovės apeliacinį skundą atmetus, jos už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis iš priešingos šalies nepriteistinas (CPK 93 str. 1, 3 d.).

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-31 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai