Byla B2-1129-260/2014
Dėl administratoriaus ginčijamo kreditorės D. B.finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, dalyvaujant kreditorei D. B., atsakovės BUAB „Kraujo donorystės centras“ atstovui Aurelijui Galveliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl administratoriaus ginčijamo kreditorės D. B.finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą. Teismo nutartis iškelti atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą įsiteisėjo 2013 m. birželio 27 d., Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 06 27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1700/2013 palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 04 30 nutartį.

3Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, 2013 11 11 nutartimi patvirtino BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių finansinius reikalavimus, kreditorės D. B.finansinio reikalavimo, kurį ginčija administratorius, tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą.

42013 08 01 pateiktu bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ administratoriui prašymu (b.l. 4) kreditorė D. B. prašė išmokėti jai su darbo santykiais uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kraujo donorystės centras“ susidariusias skolas. Prašyme nurodė, kad ji nuo 2009 02 19 iki 2013 12 31 dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kraujo donorystės centras“, nuo 2013 01 01 ji dirbo VšĮ „Kauno kraujo centras“.

5BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius Prieštaravimuose dėl kreditorės D. B.finansinio reikalavimo (b.l. 2-3) nurodė, kad jos pareikštas kreditorinis reikalavimas neturėtų būti tvirtinamas ir jo tvirtinimui administratorius prieštarauja dėl tokių priežasčių. Darbuotoja pareiškė kreditorinį reikalavimą nenurodydama tikslios reikalaujamos sumos, reikalauja įtraukti ją į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą su reikalavimu, kurio pagrindas darbo užmokesčio įsiskolinimas. Tačiau 2012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VŠĮ „Kauno kraujo centras“ sudarė Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“, kurio pagrindu eilė darbuotojų iš UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo perkelti į VšĮ „Kauno kraujo centras“, atitinkamai visi įsiskolinimai perkeliamiems darbuotojams buvo perketi iš UAB „Kraujo donorystės centras“ į VšĮ „Kauno kraujo centras“. Šias aplinkybes aiškiai patvirtina 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimo Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl Darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“ 1 ir 5 punktai. Taigi darbo užmokesčio įsiskolinimą darbuotojams, t.sk. ir D. B., turi mokėti ne UAB „Kraujo donorystės centras“, o VšĮ „Kauno kraujo centras“, todėl D. B. reikalavimas dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą yra nepagrįstas. Kreditorė D. B., kaip ir visi kiti perkelti dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras“ darbuotojai su tokiu perkėlimu sutiko. Tai patvirtina raštiškas sutikimas su perkėlimu, susipažįstant su UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 25 „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti VšĮ „Kauno kraujo centras““ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/31/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras““ir atliktas atitinkamas darbo sutarties pakeitimas.

6Kauno apygardos teismas 2013 11 22 nutartimi pasiūlė kreditorei D. B. pareikšti nuomonę dėl administratoriaus prieštaravimų ir patikslinti reiškiamą reikalavimą (b.l. 27).Ši kreditorė 2013 12 08 paaiškinime (b.l. 30) nurodė, kad prašo patvirtinti jos 9353,99 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“. Šiame procesiniame dokumente kreditorė nurodė, jog pagal darbo sutartį iki 2012 12 31 ji dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kraujo donorystės centras“. 2012 metais ši įmonė tapo nemoki, buvo vykdoma jos reorganizacija, darbuotojai priverstinai buvo pervesti į naujai sukurtą viešąją įstaigą „Kauno kraujo centras“, kuri prisiėmė įsipareigojimus už darbuotojams neišmokėtas skolas. 2013 09 04 viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ iškelta bankroto byla. Nei UAB „Kraujo donorystės centras“, nei VšĮ „Kauno kraujo centras“ nevykdė savo įsipareigojimų, neišmokėjo jai priklausančio atlyginimo.

72014 02 12 vykusiame teismo posėdyje kreditorė D. B. prašė patvirtinti jos 9353,99 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, o atsakovės atstovas kreditorės D. B.finansinio reikalavimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ prašė netvirtinti.

8Kadangi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ iškelta bankroto byla, buvusios šios įmonės darbuotojos D. B. prašymą dėl su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimo teismas išnagrinėjo kaip finansinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei patvirtinimo klausimą.

9Kreditorės D. B.finansinis reikalavimas bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ netvirtintinas.

10Iš byloje pateiktos UAB „Kraujo donorystės centras“ su D. B. sudarytos darbo sutarties (b.l. 5-7) matyti, kad D. B. 2009 02 20 pradėjo dirbti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kraujo donorystės centras“.

112012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VŠĮ „Kauno kraujo centras“ sudarė Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“ (b.l. 8-12). Pagal šį susitarimą UAB „Kraujo donorystės centras“ (Pradinis darbdavys) ir VšĮ„Kauno kraujo centras“ (Naujasis darbdavys) susitarė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo pataisomis, Pradiniam darbdaviui praradus teisę verstis kraujo donorystės veikla, Naujasis darbdavys įsipareigoja nuo 2013 m. sausio 1 d. priimti dirbti Pradinio darbdavio UAB „Kraujo donorystės centras“ darbuotojus, kad darbuotojų darbo santykiai tęsis viešojoje įstaigoje „Kauno kraujo centras“. Taip pat šalys susitarė, kad Naujasis darbdavys perima iš Pradinio darbdavio prievolę padengti perkeliamiems darbuotojams su darbo santykiais susijusias skolas, šalių susitarimas dėl skolos perkėlimo galioja ir bus vykdomas tik gavus kiekvieno kreditoriaus (darbuotojo) raštišką sutikimą dėl jo naudai vykdytinos skolinės prievolės perkėlimo Naujajam darbdaviui.

12Remdamasis paminėtu 2012 12 10 Darbdavių susitarimu, UAB „Kraujo donorystės centras“ direktorius 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras““ (b.l.13-17) nurodė nuo 2013 m. sausio 1 d. pervesti eilę darbuotojų, tame skaičiuje ir D. B., dirbti į VšĮ„Kauno kraujo centras“, perkeliant viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ neįvykdytus perkėlimo dienai finansinius įsipareigojimus darbuotojams. Šiame įsakyme buvo nurodyta, kad darbuotojai, kurie sutinka su perkėlimu dirbti ir skolinių įsipareigojimų perkėlimu į VšĮ „Kauno kraujo centras“, savo sutikimą išreiškia pasirašydami prie įsakymo pridedamame sąraše. Kreditorė D. B. tokiame sąraše pasirašė (b.l.16; eil. Nr. 71).

13Remdamasis paminėtu 2012 12 10 Darbdavių susitarimu, VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktorius 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/21/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras“ (b.l. 18-22), priėmė darbuotojus, tarp jų ir D. B., iš UAB „Kraujo donorystės centras“ dirbti viešojoje įstaigoje „Kauno kraujo centras“, taip pat visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ finansinius įsipareigojimus perkeliamiems darbuotojams, įskaitant laiku neįvykdytus įmonės įsiskolinimus perkėlimo dienai. Su šiuo įsakymu D. B.taip pat susipažinusi.

14D. B. su Pradiniu darbdaviu UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarytoje darbo sutartyje 2012 12 31 padaryti papildymai apie tai, kad nuo 2013 01 01 jos darbo santykiai, remiantis VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/21/01, tęsiasi viešojoje įstaigoje „Kauno kraujo centras“, taip pat apie tai, kad šiai darbuotojai yra žinoma apie UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ„Kauno kraujo centras“ susitarimą dėl UAB „Kraujo donorystės centras“ su darbo santykiais susijusios skolos, priskaičiuotos ir mokėtinos darbuotojai 2013 01 01 dienai, perkėlimą viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ ir kad darbuotoja su skolos perkėlimu sutinka (b.l. 6-7).

15Kreditorės D. B. pasirašymas aukščiau nurodytuose dokumentuose leidžia vertinti, kad ji tikrai žinojo apie UAB „Kraujo donorystės centras“ įsiskolinimo, susijusio su darbo santykiais, perkėlimą viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ ir su tokiu skolos perkėlimu sutiko.

16Kauno apygardos teismas, iškeldamas bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, 2013 m. balandžio 30 d. nutartyje buvo pripažinęs, kad jis vertina, jog pagal pateiktus byloje 2012 12 10 Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę, UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus 2012 12 10 įsakymą Nr. 25 „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras““, VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 12 31 įsakymą Nr. 2012/12/31/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras““ negalima pripažinti, kad atsakovės įsiskolinimus perkeliamiems darbuotojams perėmė VšĮ „Kauno kraujo centras“. Tačiau bylą pagal atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi konstatavo, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas 2013 04 30 nutartį, nepagrįstai vertino, jog VšĮ „Kauno kraujo centras“ įsiskolinimų darbuotojams iš UAB „Kraujo donorystės centras“ neperėmė. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažįsta, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriaus nesutikimas su kreditorės D. B. prašymu yra pagrįstas. Tai, kad administratorius ir po skolos perkėlimo viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ išdavė kreditorei pažymą apie susidariusį jai dirbant uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kraujo donorystės centras“ šios įmonės įsiskolinimą, negali būti laikoma įrodymu, kad jis pripažįsta, jog kreditorė pagrįstai reikalauja patvirtinti jos finansinį reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“. Net ir išdavęs kreditorei tokią pažymą, iki skolos perkėlimas nėra panaikintas ar pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu, administratorius neturi pagrindo sutikti, kad nurodytą skolą privalo sumokėti BUAB „Kraujo donorystės centras“.

17Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. iškėlė bankroto bylą viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ , o VšĮ „Kauno kraujo centras“ bankroto byloje 2014 m. sausio 3 d. nutartimi patvirtino kreditorės D. B. 14421,06 Lt finansinį reikalavimą (b.l. 42-46).

18Visuma nurodytų aplinkybių leidžia teismui vertinti, kadD. B. jos sutikimu nuo 2013 01 01 buvo perkelta dirbti iš UAB „Kraujo donorystės centras“ į VšĮ „Kauno kraujo centras“, perkeliant ją dirbti naujasis darbdavys VšĮ „Kauno kraujo centras“, sutinkant darbuotojai D. B., perėmė ir visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ finansinius įsipareigojimus D.B..D.B.14421,06 Ltfinansinis reikalavimas viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“ yra patvirtintas VšĮ „Kauno kraujo centras“ bankroto byloje. Todėl šios kreditorės prašymas įtraukti ją į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 290 straipsniu, teismas

Nutarė

20D. B. prašymo įtraukti ją į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą su 9353,99 Lt finansiniu reikalavimu netenkinti.

21Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Evelinai... 2. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 3. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Kraujo donorystės centras“... 4. 2013 08 01 pateiktu bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo... 5. BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius Prieštaravimuose dėl... 6. Kauno apygardos teismas 2013 11 22 nutartimi pasiūlė kreditorei D. B.... 7. 2014 02 12 vykusiame teismo posėdyje kreditorė D. B. prašė patvirtinti jos... 8. Kadangi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“... 9. Kreditorės D. B.finansinis reikalavimas bankrutuojančiai uždarajai akcinei... 10. Iš byloje pateiktos UAB „Kraujo donorystės centras“ su D. B. sudarytos... 11. 2012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VŠĮ „Kauno... 12. Remdamasis paminėtu 2012 12 10 Darbdavių susitarimu, UAB „Kraujo... 13. Remdamasis paminėtu 2012 12 10 Darbdavių susitarimu, VšĮ „Kauno kraujo... 14. D. B. su Pradiniu darbdaviu UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarytoje... 15. Kreditorės D. B. pasirašymas aukščiau nurodytuose dokumentuose leidžia... 16. Kauno apygardos teismas, iškeldamas bankroto bylą uždarajai akcinei... 17. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno... 18. Visuma nurodytų aplinkybių leidžia teismui vertinti, kadD. B. jos sutikimu... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 20. D. B. prašymo įtraukti ją į BUAB „Kraujo donorystės centras“... 21. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...