Byla I-459-171/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Ilonai Kovger,

3dalyvaujant apelianto atstovui advokatui Rimantui Simaičiui, atsakovo atstovei Gabrielei Vazniokaitei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „If P&C Insurance AS“ (uždarosios akcinės bendrovės „If draudimas“ teisių perėmėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 19 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „If draudimas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Constructus“ skundus atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8, Vilniuje tyrimo komisijai (toliau – Komisija) dėl akto ir sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas), uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilbana“, uždaroji akcinė bendrovė „Hansa lizingas“, VšĮ „Mažoji guboja“, uždaroji akcinė bendrovė „Refinvalda“, uždaroji akcinė bendrovė „Ajuverdos centras“, uždaroji akcinė bendrovė „SEB VB Lizingas“, Ž. B., A. P., J. G., R. B., A. S., N. S., J. M., V. G., T. S., A. B., W. H. W., V. P., R. P., E. V., uždaroji akcinė bendrovė „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ ir uždaroji akcinė bendrovė JU2.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „If draudimas“ (toliau – ir UAB „If draudimas) kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 3 – 15), kuriuo prašė:

81. panaikinti Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos 2007-05-25 aktą Nr. A27-61 (5.5-EUD-1) (toliau – Aktas);

92. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007-06-01 sprendimą dėl Akto patvirtinimo.

10Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Constructus“ (toliau – ir UAB „Constructus“) kreipėsi į teismą su skundu (VII t., b. l. 5–23) ir patikslintu skundu (X t., b. l. 80–81), kuriais prašė:

111. pripažinti neteisėtais ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero patvirtintą 2007-05-25 Aktą ir Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimą dėl šio akto patvirtinimo;

122. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės merą grąžinti Aktą tyrimo išvadoms papildyti;

133. įpareigoti Komisiją patikslinti avarijos tyrimo išvadas dėl namo, esančio Šiaulių g. 8, Vilniuje, griūties priežasčių ir ištirti, ar dėl didelės (galimai 1 000 litrų) talpos kubilų, pripildytų vandens, naudojimo šiame name ir leistinos gyvenamųjų patalpų apkrovos (1,5 kN/m2) viršijimo, ar dėl nuo 1966 m. iki 1997 m. vykdytų statybos, kapitalinio remonto darbų įtakos Šiaulių g. 8 namo laikančiosioms konstrukcijoms galėjo įvykti šio namo griūtis, taip pat avarijos tyrimo išvadas dėl vandentiekio avarijos priežasčių ir ištirti, ar dėl Šiaulių g. 8 namo įvado avarijos, ar dėl UAB „Ajurvedos centras“ inžinerinių vandentiekių ir nuotekų įrenginių šiame name netinkamos eksploatacijos, ar dėl netinkamos vandentiekio inžinerinių tinklų būklės bei jų priežiūros, ar dėl netinkamų statybos sąlygų išdavimo, ar dėl vandentiekio atramų vandentiekio šulinyje Nr. 165a, esančiame Šiaulių g., Vilniuje, nebuvimo, ar dėl kitos vandentiekio avarijos galėjo įvykti vandentiekio avarija šulinyje Nr. 165a, esančiame Šiaulių g., Vilniuje, taip pat kaip nepagrįstas pašalinti iš avarijos tyrimo akto 24 punkto 3.4. 3.5.2, 3.6 ir 3.7 dalis;

144. priteisti pareiškėjai UAB „Construtus“ sumokėtą žyminį mokestį, turėtas atstovavimo ir kitas išlaidas.

15Teismas 2007-09-07 nutartimi (VIII t., b. l. 48–49) administracines bylas pagal pareiškėjų skundus sujungė.

16Pareiškėjos UAB „If draudimas“ skundo argumentai

17Skunde pareiškėjas UAB „If draudimas“ nurodė, kad yra apdraudęs pastato ( - ), Vilniuje, statybų generalinio rangovo UAB „Constructus“ civilinę atsakomybę rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

18Pareiškėjo manymu, Komisija neatliko užduoties visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti ir nustatyti visas avarijos aplinkybes ir priežastis, todėl pažeidė 2002-05-07 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 232 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ (toliau – Reglamentas) 7 ir 18.16 punktus.

19Pareiškėjas UAB „If draudimas“ taip pat nurodė, kad Komisija savo darbą vykdė neturėdama nuoseklaus veiklos plano ir tvarkos, Komisijos patvirtintos avarijos tyrimo išvados prieštaringos, paviršutiniškos, nevisapusiškos, jose gausu netikslumų, Akte neįvertinta visa Komisijos surinkta medžiaga ir nepašalinti visi esminiai Akte pateikiamų išvadų tarpusavio prieštaravimai bei prieštaravimai kitai Komisijos surinktai tyrimo medžiagai.

20Komisija nepagrįstai vadovavosi vien tik uždarosios akcinės bendrovės UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorijos“ (toliau – ir „Statybinių konstrukcijų laboratorijos“) aktu. Dėl to, kad buvo neįvertinta visa Komisijos surinkta avarijos tyrimo medžiaga bei nepašalinti UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ ekspertizės akto išvadų tarpusavio prieštaravimai bei prieštaravimai surinktai avarijos tyrimo medžiagai, Akte neatsispindi visos tikrosios avarijos tyrimo priežastys, jo išvados prieštaringos, paviršutiniškos, nevisapusiškos. Taip buvo iš esmės pažeista Reglamento 7, 22 punktuose nustatyta Komisijos pareiga avarijos tyrimo aktą surašyti tik išnagrinėjus visą avarijos tyrimo medžiagą, ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus ir padarius išvadas apie avarijos priežastis.

21Pareiškėjas mano, kad Komisija nesuderino ekspertizės bei jos atlikėjo, kaip nustatyta Reglamento 18.3 punkte. Taip pat Komisija nepriėmė jokių kitų sprendimų dėl reikalingų skirti ekspertizių ir laboratorinių tyrimų bei jų atlikėjų, nors Komisijos nariai bei jiems atstovaujantys ekspertai tokių ekspertizių reikalingumą ir būtinybę buvo nurodę tiek Komisijai, tiek ir jos paskirtam ekspertui UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“.

22Komisija nepagrįstai atsisakė įvertinti ir į savo išvadas įtraukti UAB „If draudimas“ pateiktas anglų „Capcis Ltd.“ ekspertų Mike’o Broathursto ir Geoffo Coateso pateiktas išvadas, kuriose nurodomi reikšmingi faktai dėl galimų įvykusios avarijos priežasčių.

23Pareiškėjas UAB „If draudimas“ nurodė, kad Akte neįvertinta uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir UAB „Vilniaus vandenys“) atsakomybė dėl laikino vandentiekio netinkamo suprojektavimo, netinkamo įrengimo, netinkamo priėmimo eksploatuoti ir netinkamo eksploatavimo.

24Komisija pažeidė Reglamento 19 punkto reikalavimą aiškiai įvardyti įrodymais ir tiksliais skaičiavimais pagrįstą žalos dydį ir pažeidė pareigą nustatyti ir aiškiai įvardyti visus dėl įvykusios avarijos atsakingus asmenis bei jų atsakomybės dalis, taip pažeisdama Reglamento 18.16 punktą. Akte pateikiamas tik su avarija susijusių asmenų sąrašas, tačiau nėra aiškiai įvardijamos jų atsakomybės dalys.

25Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Komisija neparengė konkrečių išvadų dėl visų avarijos pasekmių pašalinimo ir likvidavimo, kaip tai nustatyta Reglamento 23.16 punkte.

26Vilniaus miesto savivaldybės meras neatsižvelgė į Komisijos narių motyvuotus prieštaravimus dėl Akto, nemotyvavo ir nepagrindė savo sprendimo. LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos.

27Buvo pažeista Reglamento 14 punkte nustatyta Komisijos skyrimo tvarka, nes Komisiją turėjo sudaryti ne Vilniaus miesto savivaldybės meras, o Vilniaus apskrities viršininkas, kadangi avarija įvyko rekonstruojant gyvenamąjį namą, be to, sugriuvęs pastatas yra priskirtinas ypatingų statinių kategorijai. Sprendžiant Komisijos sudarymo klausimą, buvo pažeistas Reglamento 15 punktas, kuriame nustatyta, kokie asmenys turi būti skiriami avarijos tyrimo komisijos nariais. Pareiškėjas nurodė, kad Komisijos sudėtyje buvo dauguma Vilniaus m. savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų, todėl taip buvo pažeistas Reglamento 15.3 punkto reikalavimas. Pareiškėjo vertinimu, vadovaujantis Reglamento 15.12 punktu, į Komisijos sudėtį turėjo būti įtrauktas projektuotojas uždaroji akcinė bendrovė „Geotechnikos grupė“ (toliau – ir UAB „Geotechnikos grupė“), o į Komisijos sudėtį nepagrįstai buvo neįtraukti statinio statybų techninio prižiūrėtojo atstovai.

28Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „If draudimas“ atstovas papildomai paaiškino, kad Komisijos darbas neatitinka uždavinių ir siekiama formaliai patvirtinti vienai pusei palankią ekspertizę, bet nevykdyti tos funkcijos, kuri yra nurodyta Reglamente. Reglamente nustatyta, kad iš savivaldybės skiriamas tik vienas atstovas, o buvo paskirti 6 asmenys iš savivaldybės ir vienas asmuo iš UAB „Vilniaus vandenų“. Į Komisijos darbą nebuvo pakviesti asmenys, kurie vėliau pripažinti kaltais, t. y. projektuotojai, statybų techninis prižiūrėtojas.

29Pareiškėjos atstovas taip pat pažymėjo, kad nebuvo įvertinta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Ajurvedos centras“ (toliau – ir UAB „Ajurvedos centras“) neteisėtai atliko rekonstrukciją, pertvarkė vandentiekio nuotekinius tinklus, neteisėtai eksploatavo didelės talpos vandens kubilus, o nutekėjimas nuo tų kubilų išspręstas nebuvo. Taip pat neatsižvelgta į UAB „Vilniaus vandenys“ vaidmenį šioje situacijoje. Šiuo metu nėra baigtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2 darbuotojų kaltės, kadangi buvo sudarytos neteisėtos sutartys su UAB „Constructus“ dėl laikino vandentiekio įrengimo. Laikinas vandentiekis yra tas pats magistralinis vandentiekis, tik statant pastatą, esantį Šiaulių g. 10, iškilo problema, kad į namą, esantį Šiaulių g. 5, netekėjo vanduo magistraliniu vandentiekiu. Buvo priimtas techninis sprendimas įrengti laikiną vandentiekį iš šulinio.

30Atstovas taip pat pažymėjo, kad negalima vadovautis UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ ekspertize, kadangi viešieji pirkimai buvo neteisėti.

31Pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentai

32Pareiškėjas UAB „Constructus“ skunde (VI t., b. l. 5–23) nurodė, kad skundžiamas Aktas yra individualus administracinis aktas, todėl pagal įstatymą jis turi būti motyvuotas.

33Mano, kad Komisija nesilaikė Reglamente nustatytos avarijos tyrimo atlikimo tvarkos, atliktinų procedūrų ir pažeidė jai nustatytas su avarijos tyrimu susijusias Komisijos pareigas.

34Pareiškėjas pažymėjo, kad buvo pažeista Reglamento 18.2 punkte nurodyta procedūra, nes Komisija nė karto nebuvo išvykusi į avarijos vietą, nenustatė būtino esamos padėties fiksavimo. Taip pat buvo pažeistas Reglamento 18.3 punktas, nes Komisijos posėdžių protokoluose tėra vienintelis Komisijos sprendimas UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pavesti atlikti ekspertizę. Tačiau Komisija nesuderino šios ekspertizės ir jos atlikėjo, kaip numatyta Reglamento 18.3 punkte. Taip pat Komisija nepriėmė jokių kitų sprendimų dėl reikalingų skirti ekspertizių ir laboratorinių tyrimų bei jų atlikėjų, nors Komisijos nariai ir jiems atstovaujantys ekspertai tokių ekspertizių reikalingumą ir būtinybę buvo nurodę tiek Komisijai, tiek ir jos paskirtam ekspertui UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“.

35Pareiškėjos UAB „Constructus“ manymu, UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ gyvenamojo namo, Šiaulių g. 8, Vilniuje, avarijos tyrimą atliko tendencingai, neišsamiai, nepagrįsdama savo išvadų arba grįsdama jas tarpusavyje prieštaraujančiais faktais ar faktais, kurių šios įmonės ekspertai negali nurodyti bei patvirtinti. O kitų Komisijos narių pasitelktų „Capsis Ltd.“ vandentiekio ekspertų Mike’o Broathursto ir Geoffo Coateso išsamios išvados detaliai nagrinėja vandentiekio mazgo šulinyje Nr. 165a avarijos aplinkybes ir iš esmės paneigia UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateiktas išvadas. Pareiškėjo vertinimu, Komisija taip pat pažeidė Reglamento 18.4 punkto nuostatą. Komisija nesirūpino faktinės padėties nustatymu ir nenustatė su tuo susijusių fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekio. Tokio nustatymo neatliko ir ekspertizei samdyta įmonė UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“, kurios išvadomis rėmėsi Komisija.

36Pareiškėjas nurodė, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.5 punkte nustatytus avarijos tyrimo atlikimo tvarkos reikalavimus, jai nustatytas pareigas, nes nebuvo gauti iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimai, neištirtos visos avarijos aplinkybės. Taip pat Komisija pažeidė Reglamento 18.8 punkte nustatytus avarijos tyrimo atlikimo tvarkos reikalavimus, jai nustatytas pareigas, nes nenustatė iki avarijos vykdytų statybos ir kitų darbų statinyje, o pareiškėjas mano, kad tokie darbai buvo vykdyti statinio palėpėje ir UAB „Ajurvedos centras“ patalpose.

37Be to, Komisija pažeidė Reglamento 18.9 punkte nustatytus avarijos tyrime atlikimo tvarkos reikalavimus, nes neįvertino iki namo avarijos vykusių vandentiekių avarijų, pažeidė Reglamento 18.14 punkte nustatytą taisyklę, kad avarijos tyrimo komisija nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti ardant griuvėsius, kad būtų galima nustatyti arba patikslinti avarijos priežastis, nes tokių veiksmų neatliko.

38Pareiškėjas nurodė, kad Reglamente nustatyta, kad tik Komisija yra kompetentinga nustatyti įvykusios avarijos priežastis (Reglamento 18.15 punktas), ir nenustatyta, kad ši pareiga galėtų būti perkelta kitam asmeniui. Todėl Komisija, pavedusi įmonei UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateikti savo išvadas dėl avarijos priežasčių, viršijo savo įgaliojimus ir jai priskirtą pareigą neteisėtai perkėlė kitam subjektui.

39Taip pat Komisija pažeidė Reglamento 18.16 punkto nuostatą, nes Komisijos padarytos išvados dėl norminių techninių dokumentų pažeidimų ir dėl to atsakingų asmenų yra nepagrįstos ir neteisėtos.

40Pareiškėjas pažymėjo, kad Komisija vengė aiškintis ir aptarti kitų asmenų Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat jos kontroliuojamų įmonių UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakomybės klausimą. Pareiškėjo nuomone, netirta ir nevertinta UAB „Vilniaus vandenys“ bei UAB „Ajurvedos centras“ atsakomybė. Taip pat nevertinta namo priežiūros administratoriaus Vilniaus miesto savivaldybės bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-29 pastato administratore paskirtos UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakomybė už netinkamą namo priežiūrą bei statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 27 ir 29 punktų reikalavimų pažeidimus, kai atsakingu už nuolatinę namo priežiūrą buvo paskirtas netinkamo išsilavinimo asmuo, tą patvirtino ir ekspertas. Nevertinta užsakovo UAB „Vilbana“ bei įmonės „Barbakanas“ atsakomybė už be reikiamų leidimų 1998 m. atliktus namo rūsio gilinimo ir kasimo darbus pagal įmonės „Barbakanas“ paruoštą darbo projektą Šiaulių g. 8, Vilniuje. Perdanga ir rūsio pamatu tvirtinimas“, kurių metu buvo iškastas rūsys nugriuvusioje Šiaulių g. 8 pastato dalyje, o rūsio duobė plinta žemiau pado lygio apie 70 cm. Pareiškėja mano, kad tai negalėjo neturėti įtakos statybos techninio reglamento STR 2.01.01:2005 „Esminis statinio reikalavimai Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų pažeidimams.

41Pareiškėjas nurodė, kad liko nevertinta Vilniaus miesto savivaldybės atsakomybė dėl LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kurių 87.3 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje, pažeidimo, kai ji išdavė UAB „Miesto centro turtas“ leidimą statyti šioje zonoje.

42Reglamento 24 punkte nustatytas reguliavimas suponuoja tai, kad komisijos nariui, nesutinkančiam su tyrimo išvadomis, aktą pasirašius su pastaba, aktą tvirtinanti institucija turi įvertinti komisijos nario nesutikimo motyvus ir nuspręsti, ar aktą tvirtinti, ar jį grąžinti komisijai, kad patikslintų tyrimo išvadas. Šiuo atveju Aktą su žyma „Tvirtinu“ pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės meras, todėl jis ir privalėjo vykdyti minėtus Reglamento reikalavimus. Todėl, kaip numatyta Reglamento 24 punkte, esant Avarijos tyrimo akte įrašytoms pareiškėjos UAB „Constructus“ atstovų Komisijoje pastaboms, aktą tvirtinanti institucija privalėjo įvertinti nesutikimo su Avarijos tyrimo išvadomis motyvus. Aktą tvirtinanti institucija, kaip ir kiti viešojo administravimo subjektai, savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo principais ir vykdyti viešojo administravimo subjektų pareigas, taip pat reikalavimą, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Atsakovo sprendimas tvirtinti Aktą yra išreikštas tik parašu ir nėra motyvuotas, nėra pateikta jokių argumentų, dėl kurių buvo atmesti Komisijos narių pateikti nesutikimo motyvai, ir nebuvo nuspręsta grąžinti Komisijai Aktą, kad ši patikslintų išvadas. Pareiškėjas pažymėjo, kad Aktas nebuvo patvirtintas 2007-06-01, nes per 2007-06-05 vykusį pasitarimą pas atsakovą Aktas buvo dar nepasirašytas. Atsakovas per šį pasitarimą visiems minėjo, kad dar turi susipažinti su pateiktu Avarijos tyrimo aktu ir prie jo pridėta medžiaga ir priimti sprendimą dėl jo. Todėl Avarijos tyrimo aktas galėjo būti patvirtintas ne anksčiau nei 2007-06-05.

43Teismo posėdyje pareiškėjo UAB „Constructus“ atstovas papildomai paaiškino, kad byloje yra ne mažesnės kompetencijos Č. I. ekspertizės aktas. Šis ekspertas visiškai eliminuoja statybos darbų, vykusių šalia šulinio, kaltę.

44Atsakovai Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus miesto savivaldybės meras su pareiškėjo UAB „If draudimas“ skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (I t., b. l. 169–180).

45Nurodė, kad surinkta avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8, Vilniuje, tyrimo medžiaga patvirtina, kad Komisija veikė pagal Reglamente nustatytą darbų eiliškumą ir įvykdė visus jo reikalavimus.

46Komisija tyrė ir vertino visų komisijos narių, taip pat ir UAB „If draudimas“ ir UAB „Constructus“ pateiktas pastabas, tą patvirtina Komisijos posėdžių protokolai (2007-05-18 protokolas Nr. 20, 2007-05-22 protokolas Nr. 21) ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (2007-05-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 55/07/15, 2007-05-22 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 55/07/17).

47Reglamento 18.3 punkte nustatyta, kad reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus skiria ir jų atlikėjus nurodo avarijos tyrimo komisija. Komisija paskyrė namo Šiaulių g. 8, Vilniuje, ekspertizę, o kaip atlikėją nurodė UAB „Statybinių konstrukcijų laboratoriją“, o ne „Capsis Ltd.“, todėl vertinti jų, kaip ekspertų, išvadas Reglamente nustatyta tvarka Komisija neturėjo pagrindo. Beje, „Capsis Ltd.“ ekspertų Mike’o Broathursto ir Geoffo Coateso pateiktos išvados atitinka UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateiktas išvadas.

48Atsakovai nesutinka su pareiškėjo „If draudimas“ skundo argumentu, kad Akte visiškai neįvertinta UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybė dėl laikino vandentiekio netinkamo suprojektavimo, netinkamo įrengimo, netinkamo priėmimo eksploatuoti ir netinkamo eksploatavimo. Paaiškino, kad UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ 2007-06-15 statinio ekspertizės akte Nr. 1-03 išsamiai išnagrinėjo komunikacijos kanalo statybos aplinkybes, taip pat laikinos vandentiekio linijos suprojektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti ir eksploatavimo aplinkybes. Atsižvelgdamas į 2006-09-08 darbų patikrinimo ir išorinio slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktus, kuriuos pasirašė visos suinteresuotos pusės, šių suinteresuotų pusių pateikta informacija, kad po vamzdynu šulinyje Nr. 165a buvo sumontuota atrama iš betoninių trinkelių naudojant cementinį skiedinį, UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorijos“ padarė išvadą, kad laikina vandentiekio linija jos užbaigimo momentu buvo atlikta tinkamai.

49Atsakovai pažymėjo, kad pagal Reglamento 7 punktą avarijos tyrimo tikslas yra nustatyti ją sukėlusius faktorius, materialinius nuostolius, padarytą žalą ir atsakingus už statybinių konstrukcijų atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams specialistus, o ne tirti UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojų, kurie kontroliavo UAB „Statybų politika“ atliekamus laikino vandentiekio įrengimo darbus, interesų konfliktą.

50Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad Komisija pažeidė reikalavimą aiškiai įvardyti įrodymais ir tiksliais skaičiavimais pagrįstą žalos dydį. Reglamento 19 punkte nustatyta, kad pati Komisija žalos neskaičiuoja ir jos pagrįstumo nerevizuoja (tai atlieka statytojas arba statinio savininkas, jeigu pageidauja, pasitelkę į pagalbą specialistus ir ekspertus), o gautus skaičiavimus iš jau minėtų asmenų prideda prie akto.

51Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad Komisija pažeidė jai Reglamente nustatytą pareigą nustatyti ir aiškiai įvardyti visus dėl įvykusios avarijos atsakingus asmenis bei jų atsakomybės dalis, nes Reglamento 18.16 punkte nustatyta, kad avarijos tyrimo komisija nustato norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis. Atsakovai nurodė, kad ši ar kita Reglamento nuostata nenustato pareigos nustatyti atsakingų asmenų atsakomybės dalis. Komisija įvykdė Reglamento reikalavimą ir Avarijos tyrimo akte nurodė teisės aktų bei norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir jais susijusius asmenis.

52Atsakydami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginius, kad Komisija neparengė konkrečių išvadų dėl visų avarijos pasekmių pašalinimo bei likvidavimo (Reglamento 23.16 punktas), o rekomendacijos dėl avarijos padarinių pašalinimo yra abstrakčios, nesudarančios sąlygų greitai patenkinti nukentėjusiųjų asmenų interesus, atsakovai paaiškino, kad Reglamento 23.16 punkte nustatyta, kad akte turi būti ne išsamiai išvardyti visi privalomi atlikti avarijos likvidavimo darbai, o nurodytos rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius. Akte Komisija tokias rekomendacijos pateikė.

53Dėl pareiškėjo UAB „If draudimas“ argumentų, kad iki šiol nėra imtasi priemonių, siekiant užkirsti kelią tolesniam namo griuvimui, atsakovai paaiškino, kad gavus 2007-06-04 namo Šiaulių g. 8 gyventojų pranešimą, 2007-06-05 įvyko pasitarimas pas Vilniaus miesto savivaldybės merą. Per šį pasitarimą buvo aptarti nedelsiant atliktini darbai, siekiant išvengti naujos nelaimės, o juos atlikti įsipareigojo UAB „Constructus“. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2007-06-07 raštu Nr. A51-10449(3.5-PD-4) kreipėsi į UAB „Constructus“, reikalaudama iki 2007-06-08 konservuoti kolektoriaus ties gyvenamuoju namu Šiaulių g. 8 statybą, užpilti kolektoriaus iškasą stambios frakcijos žvyru arba įrengti įlaidinę sienutę. 2007-06-19 raštu Nr. A51-11492(3.5-PD-4.) Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į UAB „Constructus“, reikalaudama po gyvenamojo namo Šiaulių g. 8 griūties pasikeitus kolektoriaus statybos, gyvenamojo namo Šiaulių g. 8 rekonstrukcijos ir pastato Žemaitijos g. 13 / Šiaulių g. 10 statybos darbų apimtims, nedelsiant paruošti ir suderinti reikalingus projektus ir tęsti objekto Žemaitijos g. 13 / Šiaulių g. 10 statybos darbus vadovaujantis norminių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Atsakovai pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-06-19 raštas buvo pagrįstas Reglamento 26 punktu.

54Paaiškindami dėl pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginio, kad Vilniaus m. savivaldybės meras neatsižvelgė į prieštaravimus, atsakovai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras, nagrinėdamas Aktą, įvertino pareiškėjo UAB „If draudimas“ pateiktas pastabas ir nesutikimo motyvus ir, kadangi su jais nesutiko, šį aktą patvirtino. Tai pat pažymėjo, kad pareiškėjo UAB „If draudimas“ 2007-05-30 ir 2007-06-04 raštuose išdėstyti prieštaravimai Komisijos buvo nagrinėti ir iki Akto pasirašymo, todėl išsamiai atsispindėjo surinktoje medžiagoje, o tai ir lėmė Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimą šį aktą tvirtinti, o ne grąžinti Komisijai, kad patikslintų tyrimo išvadas.

55Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad buvo pažeista Reglamento 14 punkte nustatyta avarijos tyrimo komisijos skyrimo tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija turėjo būti sudaryta ir buvo sudaryta per 3 dienas nuo 2007-01-25, į tai, kad tuo metu nebuvo jokių duomenų, kad gyvenamajame name Šiaulių g. 8, Vilniuje, yra vykdomi statybos darbai, o LR statybos įstatymu gyvenamųjų pastatų naudojimo priežiūra yra priskirta vykdyti savivaldybėms, ši komisija buvo sudaryta Vilniaus m. savivaldybės mero 2007-01-26 potvarkiu Nr. 22-16.

56Atsakydami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginį, kad gyvenamasis pastatas Šiaulių g. 8 priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir jam taikomas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos režimas, atsakovai nurodė, kad pareiškėjo UAB „If draudimas“ pateikta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2007-05-08 pažyma patvirtina, kad pastatas Šiaulių g. 8 nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau jis yra Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo U1P teritorijoje. Tai patvirtina, kad pats pastatas Šiaulių g. 8, Vilniuje, nėra nekilnojamojo kultūros paveldo vertybė, todėl LR aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 5.5 punktas ir 1 priedo V skyrius šiuo atveju netaikytini.

57Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad Komisijos sudėtyje buvo dauguma Vilniaus m. savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų, todėl buvo pažeistas Reglamento 15.3 punkto reikalavimas. Reglamentas nereglamentuoja Komisijos narių skaičiaus, taip pat nenustato draudimo komisijos nariu iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skirti asmenį, kuris yra savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos narys.

58Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ skundo argumentą, kad sprendžiant Komisijos sudarymo klausimą buvo pažeisti Reglamento 15 ir 17 punktai, kuriuose nustatyta, kokie asmenys turi būti skiriami avarijos tyrimo komisijos nariais (neįtraukta UAB „Geotechnikos grupė“ kaip statinio projektuotojas, neįtrauktas statybų techninis prižiūrėtojas A. V., įmonės „Tyrimai ir projektai“ atstovai), atsakovai paaiškino, kad į Komisijos sudėtį buvo įtrauktas statinio projektuotojas (projekto vadovas) architektų biuro „ARCHartelė ir partneriai“ vyriausiasis architektas. Šis asmuo, kaip statinio projekto vadovas, buvo nurodytas ir UAB „Constructus“ išduotame leidime statyti administracinį pastatą Žemaitijos g. 13/Šiaulių g. 10, Vilniuje. Atsakovai pažymėjo, kad statinio techninis prižiūrėtojas pagal Reglamentą neturi būti skiriamas komisijos nariu, nes jis pats privalo dalyvauti komisijos darbe (Reglamento 17 punktas).

59Dėl pareiškėjo teiginio, kad 400 000 Lt mokėjimas UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ gali sukelti abejonių dėl ekspertinės įmonės parinkimo skaidrumo ir nešališkumo, atsakovai pažymėjo, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija 2007-04-17 rašte Nr. A51-6874-(3.5-PD-4) pareiškėjui nurodė, kad paslaugas iš UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirko Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 2007-02-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pasirašytos sutarties Nr. A64-15(16.13-ADM-10) objektas – gyvenamojo namo Šiaulių g. 8, Vilniuje, griūties tyrimo paslaugos, į kurias įėjo UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ įsipareigojimas nustatyti pastato Šiaulių g. 8, Vilniuje, griūtį lėmusius faktorius bei priežastis, norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir galimas avarijos plitimo priežastis, įvertinti statinio Šiaulių g. 8, Vilniuje, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninę būklę, statinio ar dalies tolesnio naudojimo galimybę ir pateikti rekomendacijas dėl avarijos pasekmių šalinimo, įvertinti pastatų Žemaitijos g. 9 ir 11, Ligoninės g. 4, Šiaulių g. 5 ir 6 būklę ir deformacijų atsiradimo priežastis. Šia sutartimi UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ įsipareigojo savo lėšomis atlikti tyrimui reikalingus darbus. Būtent šios aplinkybės (perkamos paslaugos apimtis) lėmė paslaugos kainą – 440 000 Lt.

60Atsiliepime į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundą (VIII t., b. l. 9–18) atsakovai nurodė, kad su pareiškėjo UAB „Constructus“ skundu nesutinka ir prašė jį atmesti.

61Atsakovai paaiškino, kad komisijos nariai pirmąją savaitę po įvykio avarijos vietoje buvo kasdien ir vėliau lankėsi avarijos vietoje ne kartą. Aplinkybė, kad į įvykio vietą visa komisija nebuvo nuvykusi vienu metu, nesudaro pagrindo teigti, kad buvo pažeistas Reglamento 18.2 punktas

62Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB Constructus“ teiginiu, kad Komisija nesuderino pavestos atlikti ekspertizės ir jos atlikėjo UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ Reglamento 18.3 punkte nustatyta tvarka su UAB „Constructus“. UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorijai“ buvo pavesta daryti ekspertizę Komisijos 2007-01-29 sprendimu, kuris buvo priimtas Komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo pareiškėjo UAB „Constructus“ atstovai, ir jie šiam Komisijos sprendimui neprieštaravo.

63Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija nepriėmė jokių kitų sprendimų dėl reikalingų atlikti ekspertizių ir laboratorinių tyrimų bei jų atlikėjų, nors to Komisijos nariai reikalavo. Paaiškino, kad UAB „Constructus“ keltą klausimą dėl papildomų ekspertizių Komisija svarstė 2007-05-04 posėdyje. 2007-05-22 posėdyje Komisija balsavo dėl papildomų ekspertizių skyrimo UAB „Constructus“ pasiūlymu, tačiau nubalsavo prieš.

64Dėl argumento, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.4 punkto reikalavimus, atsakovai pažymėjo, kad aplinkybes, kad Komisija nesirūpino faktinės padėties nustatymu, paneigia byloje surinkta medžiaga.

65Dėl teiginio, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.5 punkto reikalavimus, atsakovai paaiškino, kad UAB „Constructus“surinko liudytojų ir kitų pareigūnų paaiškinimus naudodamasi antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugomis Komisijos prašymu ir juos jai perdavė.

66Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ argumentą, kad Komisija neteisingai nustatė pirminę vandentiekio avarijos, nulėmusios gyvenamojo namo Šiaulių g. 8, Vilniuje, vietą, atsakovai pažymėjo, kad ekspertizės akte konstatuota, kad vanduo, tekėjęs per pastato pirmo aukšto sieną, galėjo būti iš per avariją trūkusių vandentiekio ir šildymo vamzdynų, šis nutekėjimas negalėjo turėti įtakos šuliniui Nr. 165a, o vanduo iš atjungtos magistralės negalėjo patekti nei prie Šiaulių g. 8 namo pamatų, nei prie šulinio Nr. 165a, nes senas vandentiekio vamzdis šulinyje Nr. 114 yra nupjautas. Šias išvadas patvirtina ir „Capsis Ltd.“ vandentiekio ekspertų išvada.

67Atsakovai mano, kad pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginys, kad Komisija akte nepagrįstai nurodė, kad duomenų apie avarijos metu vykdytus statybos darbus naudojamame statinyje Šiaulių g. 8 nėra. Pastolių ir statybinių medžiagų buvimas sugriuvusio namo palėpėje pats savaime neįrodo statybos darbų vykdymo fakto, todėl šie pareiškėjo teiginiai yra niekuo nepagrįstos prielaidos. Statybos darbų vykdymo fakto sugriuvusiame name Šiaulių g. 8, Vilniuje, prieš pat įvykstant avarijai nepatvirtino nei liudytojai, nei įgaliotos institucijos.

68Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.9 punkto reikalavimus, nes nevertino viešai žinomo fakto apie Vilniaus m. senamiesčio vandentiekio požeminių tinklų būklę. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad Komisija tyrė aplinkybes dėl galimai buvusių vandentiekio avarijų prie gyvenamojo namo Šiaulių g. 8, Vilniuje, ir jas ištyrusi pritarė UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ išvadai, kad nėra informacijos ir požymių apie buvusias avarijas ar vandens nutekėjimus iš įvado vamzdžio, šulinio ar paties namo Šiaulių g. 8, Vilniuje.

69Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjos UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija nenustatė nei būtino griuvėsių ardymo eiliškumo, nei jo laiko, nei papildomų matavimų ir fiksavimo, kuriuos reikėjo atlikti ardant griuvėsius, kad būtų galima nustatyti arba patikslinti avarijos priežastis, ir taip pažeidė Reglamento 18.9 punktą. Atsakovai nurodė, kad pareiškėjo nurodytus veiksmus Komisijos sprendimų pagrindu atliko UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“.

70Atsakovai paaiškino, kad per 2007-05-04 įvykusį posėdį ekspertas dr. R. K. pabrėžė, kad niekada neprieštaravo dėl kitų ekspertų dalyvavimo atliekant ekspertizę, taip pat išaiškėjus bet kokioms naujoms tyrimo aplinkybėms, kvietė visus suinteresuotus ekspertus pateikti savo pastebėjimus.

71Atsakydami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skunde išdėstytą argumentą, kad Komisija viršijo savo įgaliojimus, pavesdama ekspertizės įmonei UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateikti savo išvadas dėl gyvenamojo namo Šiaulių g. 8, Vilniuje, avarijos priežasčių, pažymėjo, kad Komisija, remdamasi Reglamento 18.3 punktu, paskyrė ekspertizę ir, gavusi eksperto išvadą, ją išnagrinėjusi kartu su kitais byloje surinktais įrodymais, remdamasi Reglamento 22 ir 24 punktais, 2007-05-25 surašė aktą, kurį pasirašė visi Komisijos nariai, todėl Komisija neviršijo Reglamento suteiktų įgaliojimų ir neperkėlė jai teisės aktų suteiktos pareigos kitam subjektui.

72Atsakydami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentą, kad UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateikto ekspertizės akto taisymas po 2007-05-15 patvirtina, kad ekspertai netinkamai atliko jiems pavestą ekspertizę, atsakovai pažymėjo, kad 2007-05-25 vykusiame Komisijos posėdyje ekspertas dr. R. K. paaiškino, kad aktas buvo taisytas dėl iki paskutinės minutės papildomai gautų dokumentų, taip pat pataisytos gramatinės klaidos ir antro punkto formuluotė, o tai išvados nekeičia.

73Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.16 punktą, pagal kurį Komisija nustato norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis. Paaiškino, kad rangovo pareigos, susijusios su šalia esančių statinių mechaninio atsparumo ir pastovumo užtikrinimu, vykdant statybos darbus, reglamentuojamos LR statybos įstatyme. LR aplinkos ministro 2005-09-21 įsakymu Nr. Dl-455 patvirtintame STR 2.01.01(01):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ numatyta, kad šis reglamentas yra privalomas rengiant norminius statybos techninius dokumentus ir statinio saugos ir paskirties dokumentus, taip pat statybos proceso dalyviams, valstybės statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų priežiūros institucijoms, savivaldybėms, kurių veiklos principai statybos srityje nustatyti Statybos įstatyme.

74Atsakovai, atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentą, kad Komisija akte nekonstatavo jokių faktų ar nukrypimų nuo projekto, paaiškino, kad 2007-05-25 akte Nr. A27-61(5.5-EUD-1) Komisija nurodė, kad rangovui vykdant Šiaulių g. 8 pamatų stiprinimo ir kolektoriaus statybos darbus 2006 m. gruodžio mėn., kolektoriaus statybos darbai ties gyvenamuoju namu Šiaulių g. 8 buvo vykdomi nesustiprinus namo kampo; užbetonavus pavedimus po Šiaulių g. 8 pamatais, buvo betonuojamos vertikalios kolektoriaus sienos; darbų vykdymo žurnale įrašų apie šiuos darbus nėra; kolektoriais dugnas nebuvo užbetonuotas; vykdant kolektoriaus sienų betonavimo darbus nuo gruodžio mėnesio buvo neleistinai atsikasta iki pat vandentiekio šulinio Nr. 165a; darbų metu nesiimta specialiųjų priemonių, kad būtų pašalinta vandentiekio šulinio paplovimo galimybė dėl polaidinio, kritulių vandens ar inžinerinių tinklų avarijos.

75Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ argumentą, kad byloje nėra jokių duomenų, kad pareiškėjas neužtikrino inžinerinio statinio – vandentiekio šulinio Nr. 165a ir gyvenamojo namo Šiaulių g. 8 pastovumo reikalavimo, pažymėjo, kad šias aplinkybes patvirtina UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateiktas 2007-05-15 ekspertizės aktas Nr. 1-03, kuriame remiantis Komisijos ir ekspertų surinkta medžiaga konstatuota: kolektoriaus statybos darbai pradėti neatlikus privalomos konstrukcinės dalies ekspertizės, be statybos darbų technologinio projekto techniniame darbo projekte nėra pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies, kolektoriaus statybos darbai ties gyvenamuoju namu Šiaulių g. 8 buvo vykdomi nesustiprinus namo kampo, vykdant kolektoriaus sienų betonavimo darbus nuo 2006 m. gruodžio mėnesio buvo neleistinai atsikasta iki pat vandentiekio šulinio Nr. 165a, darbų metu nesiimta specialiųjų priemonių, kad būtų pašalinta vandentiekio šulinio paplovimo galimybė dėl polaidinio, kritulių vandens ar inžinerinių tinklų avarijos, inžinerinis statinys ir šlaitas ties šuliniu Nr. 165a statybos metu nebuvo apsaugotas nuo transporto priemonių apkrovos poveikio, specialiųjų techninių priemonių (pvz., atraminių sienų ir kt.), kurios užtikrintų vandentiekio šulinio pastovumą, nebuvo panaudota ir t. t.

76Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentą, kad buvo imtasi priemonių apsaugoti aplink esančius statinius, įskaitant gyvenamąjį namą Šiaulių g. 8, nuo aplinkos poveikių, pavyzdžiui, namo Šiaulių g. 8 pamatų gilinimo darbai buvo atliekami ne ištisai, bet ruožais po vieną metrą, pažymėjo, kad pagrindas nustatyti faktiškai atliktus darbus, nustatytus projektinėje dokumentacijoje, yra ne pati projektinė dokumentacija, o statybos darbų vykdymo žurnalas.

77Atsikirsdami į pareiškėjo argumentą, kad kolektoriaus statybos darbus vykdė ne UAB „Constructus“, o UAB JU2, laikinosios vandentiekio linijos darbus vykdė ne UAB „Constructus“, o UAB „Statybų politika“, todėl atsakomybė už pažeidimus turi būti taikoma jiems, o ne pareiškėjai, pažymėjo, kad pagal LR civilinio kodekso 6.650 str. 1 d. rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Tačiau jeigu užduočiai įvykdyti yra pasitelkti subrangovai, rangovas tampa generaliniu rangovu, kuris atsako už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (LR civilinio kodekso 6.650 str. 3 d.).

78Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija vengė aiškintis ir aptarti kitų asmenų Vilniaus m. savivaldybės, jos kontroliuojamų įmonių UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Senamiesčio ūkis“, taip pat UAB „Vilbana“ ir įmonės „Barbakanas“ atsakomybės klausimus. Atsakovai pažymėjo, kad pagal Reglamento 23.14 punktą Komisija akte turi nurodyti ne bet kokius teisės aktų pažeidimus, bet tuos teisės aktų ir norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir su jais susijusius asmenis, su kuriais susijusios komisijos išvados dėl avarijos priežasčių.

79Teismo posėdyje atsakovų atstovė papildomai paaiškino, kad visi argumentai buvo vertinti, avarijos tyrimo akte buvo nagrinėta ir rūsio, esančio Šiaulių g. 8, rekonstrukcijos įtaka, buvo atmesta kaip galima avarijos priežastis remonto darbai palėpėje. Atsakovų atstovė pažymėjo, kad Komisijos posėdyje buvo svarstoma, kokią ekspertizę skirti ir kas ją atliks. Buvo pasiūlytas R. K. ir UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“. Pareiškėjos dėl to neprieštaravo. Č. I. ekspertizė buvo atlikta jau po tyrimo akto surašymo ir patvirtinimo, t. y. liepos 9 d., todėl šios ekspertizės Komisija negalėjo objektyviai vertinti. Avarijos akte taip pat yra įvardyta, kodėl buvo neatsižvelgta į anglų ekspertų atliktą tyrimą. Anglų ekspertų išvados 5.3 p. parašyta, kad išlikę įrodymai rodo, kad problema susijusi su rekonstrukcijos statybos darbais, todėl Komisija nusprendė, kad išvados nėra priešingos, kaip teigia pareiškėjai. Atsakovų atstovė taip pat paaiškino, kad mero potvarkis, kuriuo buvo sudaryta Komisija, nebuvo skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka, nors pareiškėjai tokią teisę turėjo. A. K. sudarymą taip pat žinojo, nes dalyvavo jos darbe. Atsakovų atstovė taip pat pažymėjo, kad klausimas dėl viešųjų pirkimų nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi viešųjų pirkimų procedūra niekur neturėjo įtakos avarijos tyrimo aktui surašyti ir patvirtinti. Paaiškino, kad nesutinka su argumentu, kad meras nevertino pastabų. Jis, tvirtindamas aktą, turėjo visą medžiagą ir į pastabas atsižvelgė. Pastabos buvo teikiamos ne tik po akto surašymo, bet visą laiką. Meras, atmetęs pastabas, aktą patvirtino. Atsakovų atstovė taip pat pažymėjo, kad Komisija buvo sudaryta konkrečiam atvejui, tikslui pasiekti. Komisija savo tikslą įvykdė, t. y. išsiaiškino avarijos priežastis, žalą, atsakingus asmenis, surašė aktą, kaip nustatyta Reglamente. Po to, kai meras patvirtino aktą, Komisijos, kaip subjekto, nebeliko. Atsakovų atstovė taip pat pažymėjo, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto veiksmų ar neveikimo, politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams. Teismas viešojo administravimo funkcijų nevykdo. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Komisiją tikrinti konkrečias išvadas, tirti avarijos kilimo priežasčių hipotezes reiškia ne teisingumo vykdymą, o konkrečius viešojo administravimo veiksmus. Toks reikalavimas yra ydingai suformuluotas, todėl vien dėl to tenkinti jo negalima.

80Teismo posėdyje atsakovų atstovė nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-05-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-146-801/2008 konstatuota, kad išvadoje nėra suformuluota jokių privalomo elgesio taisyklių individualiai neapibrėžtai asmenų grupei, konkrečiam subjektui ar apibrėžtų subjektų grupei, nėra nustatyta kam nors privalomai vykdomų pareigų, išvada negali būti laikoma nei individualiu, nei norminiu teisės aktu. Teismas padarė išvadą, kad toks aktas nesukelia jokių teisių ir pareigų konkretiems asmenims ar neapibrėžtai subjektų grupei, tai nėra administracinio skundo dalykas. Atsakovų atstovė mano, kad šiuo atveju situacija yra analogiška. Avarijos tyrimo aktas nesukelia jokių teisių ir pareigų nei pareiškėjams, nei tretiesiems suinteresuotiems asmenims – namo gyventojams, tai yra tik dokumentas, kuris gali būti įrodomoji priemonė kitose bylose dėl žalos atlyginimo, dėl baudžiamosios atsakomybės ir pan.

81Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilbana“, UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškėjų skundu nesutiko ir taip pat prašė jį atmesti (IX t., b. l. 29–40, 43–44, 154–159, 174–178).

82Teismo posėdyje UAB „Vilniaus vandenys“ atstovė papildomai paaiškino, kad byla turėtų būti nutraukta, nes Aktas jokių teisių ar pareigų nesukelia ir pagal Reglamento 7 punkte nurodytą tikslą nėra skirtas konkrečių asmenų teisių apsaugai. Jis galėtų būti vertinamas kaip vienas iš įrodymų kitose bylose. Pažeidimų, kurie yra įvardyti skunde, nebuvo. Komisija buvo sudaryta laikantis Reglamento reikalavimų. Tai, kad į komisiją buvo įtrauktas vienas UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas ir keli savivaldybės atstovai, nesudaro pagrindo naikinti mero rezoliuciją, kuria patvirtintas aktas, ar patį aktą. UAB „Vilniaus vandenys“ akcininkų yra keturi, todėl faktas, kad iš savivaldybės buvo įtraukti keli asmenys, įtakos neturėjo ir Reglamento reikalavimų nepažeidė. Komisija negalėjo vertinti Č. I. išvados, kadangi ji buvo parašyta po akto patvirtinimo. Jokio įrodymo apie tai, kad Didžiosios Britanijos specialistai būtų akredituoti Lietuvoje, kaip reikalauja Reglamentas, nėra. Ikiteisminis tyrimas baigtas ir įtarimai nepareikšti nė vienam UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai ir UAB „Vilniaus vandenims“, kaip juridiniam asmeniui. Argumentai dėl galimų UAB „Vilniaus vandenų“ veiksmų yra neįrodyti ir atmestini. Tyrimo eigoje buvo pateiktos sutartys, iš kurių matyti, kad UAB „Constructus“ buvo sudariusi sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“ 2006-06-12 ir 2006-04-04 dėl laikino vandens tiekimo. Komisija pagrįstai nurodė ir vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių pažeidimus. Analogiškus darbus galima atlikti tik iškvietus vandens tiekėjo atstovą. Iš UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateiktų fotografijų matyti, kad vandentiekio šulinys buvo aptvertas ir pateko į UAB „Constructus“ statybos aikštelės teritoriją.

83Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų Ž. B., A. P., J. G., R. B., A. S., N. S., J. M., V. G., V. P., R. P., E. V. atstovė paaiškino, kad mero potvarkis yra viešas administracinis aktas. Asmenys, kurie akte nebuvo nurodyti, t. y. tie, kurie nebuvo įtraukti į Komisijos sudėtį, galėjo pareikšti pretenzijas nustatyta tvarka, ginčydami aktą, kuriuo buvo suformuota Komisija. Pareiškėjos negali veikti už tuos asmenis ar jų vardu ir reikšti prieštaravimus dėl to akto turinio. Neįtraukti į komisiją asmenys jokių skundų nepateikė. Tiek UAB „Constructus“, tiek UAB „If draudimas“ į Komisijos sudėtį buvo įtraukti, taigi jų teisės sudarant Komisijos sudėtį pažeistos nebuvo. Atstovė pažymėjo, kad žalos nustatymas Reglamente nėra priskirtas Komisijos kompetencijai. Taip pat pažymėjo, kad nei Reglamento 18 punkte, nei 7 punkte nėra jokio įpareigojimo nustatyti kaltus asmenis dėl žalos padarymo. Tiek UAB „If draudimo“, tiek UAB „Constructus“ keliami klausimai yra neabejotinai reikšmingi ir susiję su interesais tik tiek, kiek tai susiję su žalos atlyginimu žalą patyrusiems asmenims. Komisija neprivalo nustatyti nei žalos, nei atsakingų dėl žalos kilimo asmenų. Pareiškėjų pareiga atlyginti žalą nėra nustatyta. Ekspertizės, kurią užsakė Komisija, neteisėtumą galima įsivaizduoti tik vienu būdu, jei tie ekspertai neturėtų kvalifikacijos atlikti tokią ekspertizę. Prie akto yra pridėti kvalifikacijos atestatai ir ekspertai yra atestuoti. Nėra pagrindo vertinti kitų ekspertų, atlikusių ginčo pastato tyrimus, paaiškinimų, kadangi jie neturi reikiamos kvalifikacijos vertinti vandentiekio tinklų nuotėkų darbą. Atstovė taip pat pažymėjo, kad LR administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnyje apibrėžta teisė paduoti skundą. Neabejotina, kad teisę duoti skundą turi asmenys dėl viešojo administracinio subjekto priimto administracinio akto. Skundžiami gali būti tie aktai, kuriuose nustatytos teisės ir pareigos. Reglamente, kuriame apibrėžta, ką tiria Komisija, nenustatyta, kad Komisijos kompetencija būtų nustatyti tokia teises ir pareigas, kurios bent formaliai galėtų būtų susijusios su pareiškėjomis. Ši byla neturėtų būti nagrinėjama teisme, todėl procesas turėtų būti nutrauktas.

84Trečiojo suinteresuotojo asmens Williamo H. W. atstovė prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad mero sprendimas dėl avarijos tyrimo akto patenka į LR administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje išvardytą bylų kategoriją ir atitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį. Aktas atitinka Komisijos įsteigimo tikslus, uždavinius, Reglamento keliamiems reikalavimams. Jo neteisėtumas ir nepagrįstumas nėra įrodytas. Pats aktas nelaikytinas savarankišku administraciniu aktu, o yra sudedamoji mero sprendimo dalis. Komisijos išvados yra pagrįstos. Buvo paskirti ekspertai, turintys specialiųjų žinių, patirtį ir galintys daryti pagrįstas išvadas. Komisijos paskyrimas apskųstas nebuvo. Neįrodyta, kad mero sprendimas neteisėtas ir kad jis nevertino pastabų pagrįstumo.

85II.

86Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu atmetė pareiškėjų UAB „Constructus“ ir UAB „If draudimas“ skundus.

87Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad 2007-01-25 name, esančiame Šiaulių g. 8, Vilniuje, įvyko avarija (I t., b. l. 21), per kurią kartu su surenkamomis gelžbetoninėmis tarpaukštinėmis perdangomis nugriuvo pastato gatvės fasado ir galinės laikančiosios sienos dalis (I t., b. l. 21). 2007-01-26 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-16 „Dėl avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos sudarymo“ (VII t., b. l. 24–25) buvo sudaryta Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisija. Komisija 2007-05-25 surašė avarijos tyrimo aktą Nr. A27-61(5.5-EUD-1) (b. l. 20–28), kuriame nustatė avariją sukėlusius faktorius (nurodė teisės aktų bei norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir su jais susijusius asmenis (I t., b. l. 25–26) ir pateikė rekomendacijas, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų (I t., b. l. 27). Vilniaus miesto savivaldybės meras 2007-06-01 rezoliucija Aktą patvirtino (I t., b. l. 20). Teismas nustatė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ reikalavimų pažeidimo surašant ir tvirtinant avarijos tyrimo aktą.

88Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002-05-07 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 232 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ (2004-04-09 redakcija) (toliau – ir Reglamentas). Reglamente nustatyta statinio avarijos, įvykusios statant pastatus ir kitus statinius arba juos naudojant, tyrimo ir likvidavimo tvarka Lietuvos Respublikoje (Reglamento 1 punktas). Reglamento 7 punkte yra nustatyta, kad avarijos tyrimo tikslas yra nustatyti ją sukėlusius faktorius, materialinius nuostolius, padarytą žalą bei atsakingus už statybinių konstrukcijų atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams specialistus ir parengti išvadas dėl avarijos priežasčių bei rekomendacijas dėl pasekmių pašalinimo bei panašių avarijų prevencijos.

89Pažymėjo, kad administracinėje byloje Nr. A146-801/2008 teismas, nagrinėdamas Geležinkelio transporto avarijos tyrimo komisijos avarijos priežasties techninę išvadą, nustatė, kad ginčijama išvada nesudaro savarankiško bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyko. Teismas nurodė, kad ginčijama išvada gali būti kompetentingo viešojo administravimo subjekto priimto administracinio teisės akto, kuris gali sukelti atitinkamiems subjektams teisines pasekmes ir nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui, sudedamąja dalimi (arba vienu iš medžiagos, kuria remiantis priimtas administracinis teisės aktas, sukeliantis teisines pasekmes, dokumentų), o ne savarankiškas bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalykas. Atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimą ir LR administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, teismas konstatavo, kad šioje byloje negali būti remiamasi minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, kadangi bylose faktinės aplinkybės nėra tapačios ir vadovaujamasi skirtingais teisės aktais. Šioje byloje ginčo teisinius santykius reglamentuoja Reglamentas ir byloje yra kilęs ginčas dėl šio reglamento reikalavimų pažeidimo, o administracinėje byloje Nr. A146-801/2008 taikomi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinti Geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo ir jų padalinių likvidavimo nuostatai. Aktas, kuris ginčijamas šioje byloje, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimu, o minimoje byloje išvada nebuvo sprendimu patvirtinta.

90Reglamento 14 punkte nustatyta, kad avarijų tyrimo komisijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skiria apskrities viršininkas, kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant (14.1 punktas) arba viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, kai avarija įvyko naudojant statinį (14.2 punktas). Teismas nustatė, kad Šiaulių g. 8 namas yra gyvenamasis. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad sudarant Komisiją (3 darbo dienos) buvo rekonstruojami gyvenamojo namo, esančio Šiaulių g. 8, Vilniuje, pamatai, todėl nebuvo pagrindo avarijos tyrimo komisiją formuoti apskrities viršininkui (14.1 punktas).

91Teismas atmetė pareiškėjų argumentą, kad gyvenamasis namas Šiaulių g. 8, Vilniuje, yra priskirtinas ypatingiems statiniams. 2002-04-18 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 5.5 punkte nustatyta, kad ypatingų statinių kategorijai priskiriamas statinys, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė. Šio reglamento I priedo V skyriuje nustatyta, kad statiniai bei jų kompleksai turi būti įregistruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Byloje pateiktoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2007-05-08 pažymoje (I t., b. l. 140) nurodyta, kad pastatas Šiaulių g. 8, Vilniuje, nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau jis yra Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo U1P teritorijoje. LR statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, naudojimą prižiūri savivaldybių administracijos. 2004-06-01 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-301 patvirtintas Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašas, kuriame nustatyta, kad apskrities viršininko administracija nevykdo gyvenamųjų namų naudojimo priežiūros (1.1 punktas). Kadangi pastatas Šiaulių g. 8, Vilniuje, yra gyvenamasis, vadovaudamasis aukščiau nurodytais teisės aktais, teismas konstatavo, kad jo naudojimą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybė, todėl nebuvo pažeistas Reglamento 14 punktas.

92Iš Reglamento 15 punkto redakcijos matyti, kad jame nenustatytas tikslus komisijos narių skaičius, taip pat nenustatyti apribojimai komisijos nariu iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skirti asmenį, kuris yra savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos narys. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas priėjo išvadą, kad Reglamento 15 punktas pažeistas nebuvo. Reglamento 15.12 punkte nustatyta, kad Komisijos nariu skiriamas statinio projektuotojas (projekto vadovas ar projekto dalies vadovas), o Reglamento 17 punkte nustatyta, kad Komisijos darbe privalo dalyvauti statybos techninis prižiūrėtojas ir nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusių įmonių atstovai. Teismas nustatė, kad į Komisijos sudėtį buvo įtrauktas statinio projektuotojas (projekto vadovas) – architektų biuro „ARCHartelė ir partneriai“ vyriausiasis architektas (II t., b. l. 125). Šis asmuo, kaip statinio projekto vadovas, buvo nurodytas ir išduotame leidime statyti administracinį pastatą Žemaitijos g. 13 / Šiaulių g. 10, Vilniuje (IV t., b. l. 21–22). Taigi teismas priėjo išvadą, kad Reglamento 15.12 punktas pažeistas nebuvo. Teismas sutiko su atsakovų pozicija, kad statinio techninis prižiūrėtojas neturi būti skiriamas komisijos nariu. Tokia išvada darytina, įvertinus Reglamento 15 punktą, kuriame statinio prižiūrėtojas tarp skiriamų komisijos narių nėra nurodytas. Pagal Reglamento 17 punktą, jis privalo dalyvauti komisijos darbe, todėl šis Reglamento punktas, formuojant Komisiją, pažeistas nebuvo.

93Reglamento 18.2 punkte nustatyta, kad Komisija apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą. Teismas nustatė, kad 2007-01-29 vykusiame posėdyje buvo nuspręsta pasibaigus posėdžiui nuvykti į avarijos vietą ir, apžiūrėjus pastatą, aptarti jo sutvirtinimo būtinumą ir galimybes, siekiant užtikrinti saugų ekspertų darbą (II t., b. l. 26). Kad Komisijos nariai apžiūrėjo įvykio vietą, matyti iš kitų Komisijos posėdžių protokolų (II t., b. l. 21–38). Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad Reglamento 18.2 punktas pažeistas nebuvo.

94Reglamento 18.3 punkte nustatyta, kad Komisija skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus ir nurodo jų atlikėjus, suderinusi su 13 punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju). Teismas nustatė, kad Komisija nutarė paskirti ekspertizę per 2007-01-29 vykusį posėdį (II t., b. l. 25–26) ir ją pavedė atlikti UAB „Statinių konstrukcijų laboratorija“. Iš posėdžio protokolo turinio matyti, kad UAB „Constructus“ atstovas direktorius V. J. dalyvavo Komisijos posėdyje (II t., b. l. 25, 101). Protokole nėra duomenų, kad UAB „Constructus“ prieštaravo Komisijos paskirtai ekspertizei ar jos atlikėjui, todėl teismas konstatavo, kad ekspertizės skyrimas su statytoju (rangovu), šiuo atveju pareiškėju UAB „Constructus“, buvo suderintas.

95Teismas nustatė, Komisija 2007-05-04 vykusiame posėdyje svarstė pareiškėjo UAB „Constructus“ iškeltą papildomų tyrimų būtinumo klausimą ir nusprendė 2007-05-10 organizuoti visų tyrime dalyvavusių ekspertų pasitarimą Vilniaus miesto savivaldybėje (II t., b. l. 44–45). 2007-05-11 Komisijos posėdyje UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ vadovas R. K. informavo Komisiją, kad ekspertų susitikime 2007-05-10 naujų avarijos priežasčių versijų nebuvo iškelta (II t. b. l. 51–52). 2007-05-22 vykusiame posėdyje Komisija balsavo dėl papildomų ekspertizių skyrimo ir nubalsavo prieš (II t., b. l. 55–56). Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas priėjo išvadą, kad Reglamento 18.3 punktas pažeistas nebuvo.

96Reglamento 18.4 punkte nustatyta, kad Komisija nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekį (VIII t., b. l. 12). Atsakovai pripažino, kad nebuvo įgyvendinta Reglamento 18.4 punkte nustatyta pareiga dėl nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekio nustatymo (VIII t., b. l. 12), tačiau teismas konstatavo, kad nustatytų veiksmų neatlikimas nedarė įtakos priimtos išvados teisingumui ir nėra esminis.

97Komisija 2007-02-05 raštu Nr. A121-1877(3.5-PD-4) (II t., b. l. 143) iš Miesto plėtros departamento paprašė informacijos, ar Vilniaus miesto savivaldybė iki 2002-01-01 nėra derinusi rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto Šiaulių g. 8 patalpų projektų ir ar nėra tokių projektų kopijų ar kitų dokumentų, susijusių su namu Šiaulių g. 8, Vilniuje; 2007-02-05 raštu Nr. A51-2192 (3.5-PD-4) (II t., b. l. 144) iš VAVA prašė pateikti informaciją, ar nebuvo išduoti leidimai rekonstruoti ar daryti kapitalinį remontą pastate Šiaulių g. 8, Vilniuje; 2007-02-02 raštu Nr. A140-571(3.5-PD-4) (II t., b. l. 250) kreipėsi į UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Avarija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ dėl informacijos apie vandentiekio tinklų avarijos likvidavimo metu vykdytus žemės darbus ir informacijos apie buvusias vandentiekio ar nuotekų avarijas Šiaulių, Žemaitijos, Ligoninės ir kt. gretimose gatvėse esančiuose vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose. Faktą, kad Komisija rinko informaciją, teismas nustatė remdamasis ir kitais byloje esantčiais įrodymais: 2007-01-25 UAB „Vilniaus vandenys“ dispečerės V. R. paaiškinimais (II t., b. l. 135), 2007-02-07 UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio avarinės tarnybos vairuotojo A.A.D. šaltkalvio-brigadininko M. S. (II t., b. l. 173) paaiškinimais, 2007-01-31 AB „Lietuvos dujos“ raštu (II t., b. l. 239), kitais dokumentais. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir ištirtus įrodymus, konstatavo, kad Komisija Reglamento 18.5 punkto nepažeidė.

98Nustatė, kad Akto 17 punkte nurodyta, kad duomenų apie avarijos metu vykdytus statybos darbus naudojamame statinyje Šiaulių g. 8 nėra (I t., b. l. 23). Teismo vertinimu, pareiškėjo UAB „Constructus“ pateiktos UAB „Ajurvedos centras“ veiklos nuotraukos ir pareiškėjos paaiškinimai dėl namo palėpėje rastų pastolių ir statybinių medžiagų neįrodo, kad buvo atlikti statybos darbai avarijos metu. Kadangi pareiškėjai neįrodė skunde nurodytų aplinkybių apie vykdytus remonto darbus, teismas pažymėjo, kad Komisija tinkamai įvykdė Reglamento 18.8 punkte jai nustatytos pareigos.

99Teismas nustatė, kad Komisija tyrė aplinkybes dėl galimai buvusių vandentiekio avarijų prie gyvenamojo namo Šiaulių g. 8, Vilniuje. Tai matyti iš byloje esančio 2007-02-02 rašto Nr. A140-571(3.5-PD-4) (II t., b. l. 250), adresuoto UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Avarija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, dėl informacijos apie vandentiekio tinklų avarijos likvidavimo metu vykdytus žemės darbus ir informacijos apie buvusias vandentiekio ar nuotekų avarijas Šiaulių, Žemaitijos, Ligoninės ir kt. gretimose gatvėse esančiuose vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2007-02-19 raštu Nr. R2-60 (II t., b. l. 262) informavo Komisiją apie avarijos padarinius, o 2007-02-20 pažyma (II t., b. l. 264) informavo Komisiją apie vandentiekio vamzdynų avarijas. 2007-02-21 Komisijos posėdžio protokole (II t., b. l. 43–44) užfiksuota, kad minėta informacija iš UAB „Senamiesčio ūkis“ yra gauta. 2007-02-28 Komisija nusprendė minėtą informaciją perduoti ekspertizę atliekančiai įmonei (II t., b. l. 45–46). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas priėjo išvadą, kad Komisija Reglamento 18.10 punkte nustatytas funkcijas atliko ir jo nepažeidė.

100Dėl pareiškėjos teiginio, kad buvo pažeistas Reglamento 8.14 punktas, kuriame nustatyta, kad Komisija nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti ardant griuvėsius, kad būtų nustatytos arba patikslintos avarijos priežastys, nes, pareiškėjos manymu, Komisiją šių veiksmų neatliko, teismas pažymėjo, kad Reglamento 8.14 punktas reglamentuoja, kad nurodyti darbai turi būti atlikti, kad būtų nustatytos avarijos priežastys. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad toks pažeidimas nėra esminis, nes priežastys nustatytos ir neįvykdžius šio reglamento punkto.

101Nustatė, kad Komisija, turėdama pareigą skirti ekspertizę pagal Reglamento 18.3, ją paskyrė. Sprendimą dėl įvykusios avarijos priežasčių priėmė Komisija, įvertinusi atliktos ekspertizės išvadas kartu su kita byloje esančia medžiaga, kuri buvo surinkta vykdant Reglamento 18 punktą. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad buvo pažeistas Reglamento 8.16 punktas, kuriame nustatyta, kad Komisija nustato norminių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis. Akto 24 punkte yra įvardyti konkretūs padaryti teisės aktų pažeidimai ir su tuo susiję asmenys (I t., b. l. 25–26), todėl šis reglamento punktas pažeistas nebuvo.

102Reglamento 19 punkte nustatyta, kad dėl avarijos patirtą žalą privalo įvertinti 13 punkte nurodytas statytojas (rangovas) arba statinio savininkas (naudotojas) ir (ar) jo pakviesti specialistai bei statinio ekspertai. Jeigu padaryta žala aplinkai, ji įvertinama kartu su Aplinkos ministerijos tarnybomis; žala padaryta nekilnojamosioms kultūros vertybėms – kartu su už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga atsakinga įgaliota institucija. Jeigu buvo sudaryta statinio projektuotojo ir (ar) rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartis, padaryta žala įvertinama kartu su draudiko atstovu. Patirtos žalos skaičiavimai pateikiami statinio avarijos tyrimo komisijai ir pridedami prie statinio avarijos tyrimo akto. Akto 25 punkte yra nurodyti dėl avarijos patirti preliminarūs nuostoliai – apie ( - ) Lt (I t., b. l. 26). Šiame akto punkte taip pat pažymėta, kad ši suma nėra pagrįsta sąmatomis ar kitais dokumentais. Iš Reglamento 19 punkto nuostatos matyti, kad avarijos metu patirtą žalą privalo apskaičiuoti ją patyręs subjektas. Šiuo atveju dėl avarijos patirtą žalą apskaičiavo sugriuvusių butų savininkai (naudotojai) (II t., b. l. 405–410, 413–414, 420, kt.). Teismas pažymėjo, kad Reglamento 19 punkte nėra nustatyta pareiga Komisijai apskaičiuoti avarijos metu padarytą žalą, o pareigą, nustatytą šiame punkte, – patirtos žalos skaičiavimus pridėti prie statinio avarijos tyrimo akto, Komisija įvykdė. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas priėjo išvadą, kad Reglamento 19 punkto nuostatos pažeistos nebuvo.

103Reglamento 22 punkte nustatyta, kad Komisija, išnagrinėjusi avarijos tyrimo medžiagą, ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus ir padariusi išvadas apie avarijos priežastis ir nustačiusi su jomis susijusius asmenis, surašo avarijos tyrimo aktą. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras įvertino visą Komisijos surinktą medžiagą ir remdamasis Akte nurodytais motyvais jį patvirtino.

104Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad Komisija neparengė konkrečių išvadų dėl visų avarijos pasekmių pašalinimo bei likvidavimo, kaip tai nustatyta Reglamento 23.16 punkte, kad avarijos tyrimo akte turi būti nurodytos rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų – Akto 26 punkte yra pateiktos rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų (I t., b. l. 26–27).

105Nustatė, kad Č. I. išvados buvo surašytos 2007-07-09 (VI t., b. l. 201), t. y. jau po Akto surašymo ir patvirtinimo, todėl Komisija neturėjo pagrindo jų vertinti. Atsižvelgdamas į tai, teismas nevertino Č. I. paaiškinimų, duotų teismo posėdyje.

106LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra įtvirtinta principinė procedūrinių pažeidimų įtakos viešojo administravimo akto teisėtumo vertinimui taisyklė: skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatymų galią turinti nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416/2005 (Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 131–138). Vadovaudamasis nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota taisykle, teismas priėjo išvadą, kad teismo nustatyti procedūriniai pažeidimai neturėjo įtakos Akto teisėtumui.

107Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras 2007-06-01 rezoliucija patvirtino Aktą (I t., b. l. 20). Aktą patvirtinusios institucijos sprendime (rezoliucijoje) motyvai nenurodyti. Sprendimo motyvai neprivalo būti nurodyti pačiame sprendime. Šiuo atveju akte yra nurodyti motyvai, kuriais remiantis yra padarytos išvados. Aktas yra sudėtinė sprendimo dalis. Akte nurodyti motyvai pagrindžia sprendimo patvirtinti aktą pagrįstumą ir teisėtumą. Taigi, teismas pažymėjo, kad meras, patvirtindamas Aktą, rėmėsi jame nurodytais motyvais ir pareikštas pastabas, kaip ir visą kitą medžiagą, įvertino. Nors pareiškėjas nurodė, kad Aktas nebuvo patvirtintas 2007-06-01, nes per 2007-06-05 vykusį pasitarimą pas atsakovą Aktas dar nebuvo pasirašytas, teismo vertinimu, tai nebūtų esminis pažeidimas, dėl kurio aktas galėtų būti pripažintas neteisėtu.

108Teismas priėjo išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimas ir Aktas atitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus individualiam aktui. Pažymėjo, kad kiti skunduose išdėstyti argumentai neturi esminės reikšmės skundui išspręsti, todėl teismas jų nenagrinėja. Teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, priėjo išvadą, kad Aktas buvo surašytas ir patvirtintas nepažeidžiant Reglamento reikalavimų, todėl pareiškėjų skundą atmetė. Teismas, atmetęs pareiškėjų reikalavimus dėl Akto ir jį patvirtinusio sprendimo panaikinimo, kitus reikalavimus atmetė kaip išvestinius.

109III.

110Pareiškėjas UAB „If draudimas„ apeliaciniu skundu (t. XI, b. L. 68 – 88) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

111Apeliantas mano, kad avarijos tyrimas buvo vykdomas tendencingai, pareiškėjams primetant atsakomybę už kitų asmenų veiksmus.Teismas formaliai vertino faktines aplinkybes ir nepagrįstai konstatavo, kad Reglamento 15.1 punktas nebuvo pažeistas.

112Be to, sprendžiant Komisijos sudarymo klausimą buvo pažeisti reglamento 15 – 17 punktai, nustatantys, kokie asmenys turi būti skiriami Komisijos (avarijos tyrimo komisijos) nariais ir dalyvauti Komisijos darbe. Į Komisijos sudėtį turėjo būti, bet nebuvo įtrauktas projektuotojas UAB „Geotechnikos grupė“, statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Construction Management“, ekspertas V. M. firma „Tyrimai ir projektai“. Mano, kad šios aplinkybės, kad minėti asmenys nebuvo įtraukti į Komisijos darbą, pripažintinos esminiais pažeidimais. Negana to, pirmosios instancijos teismas į bylos nagrinėjimą neįtraukė minėtų asmenų, nors pareiškėjai ne kartą teismo to prašė (ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis, 142 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kadangi šioje byloje ginčijamame Akte jie nurodyti atsakingais už gyvenamojo namo avariją, akivaizdu, jog šios administracinės bylos išnagrinėjimas turės įtakos jų teisėms ir pareigoms. Tuo būdu, nuspręsdamas dėl šių neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, teismas padarė esminį proceso teisės normų pažeidimą, kuris pats savaime sudaro savarankišką pagrindą skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 142 str. 2 d. 2 p., 137 str. 1 d.).

113Komisijai vykdant tyrimus paaiškėjo, kad buvo pažeista Reglamento 14 punkte nustatyta Komisijos skyrimo tvarka. Kaip nurodoma ginčijamo Akto 6 punkte, prieš avariją vykdant administracinio pastato, esančio Žemaitijos g. 13/Šiaulių g. 10, Vilniuje, statybą, greta jo esantis Šiaulių g. 8 pastatas rekonstruotas – buvo stiprinami jo pamatai. Tai patvirtina ir UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ parengto 2007 m. gegužės 15 d. Statinio ekspertizės akto Nr. 1-03 (toliau – Statinio ekspertizės aktas), teiginys, kad Šiaulių g. 8 namo laikančiosios išilginės namo sienos pamatų stiprinimas pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 punktą yra laikomas statinio kapitaliniu remontu, o pagal 23 straipsnį šiems darbams yra reikalingas statybos leidimas (Statinio ekspertizės akto 11 psL). Visi minėti teiginiai patvirtina, kad Šiaulių g. 8 namo avarija įvyko jį rekonstruojant. Vadovaujantis Reglamento 14.1 punktu, tuo atveju, kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant, remontuojant arba griaunant, avarijos tyrimo komisiją skiria apskrities viršininkas. Kadangi, kaip nurodoma Akte bei Statinio ekspertizės akte, gyvenamojo namo Šiaulių g. 8 avarija įvyko jį rekonstruojant, t.y. stiprinant pamatus, Komisiją turėjo sudaryti ne Vilniaus miesto savivaldybės meras, o Vilniaus apskrities viršininkas.

114Be to, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2007 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (1.29)2-1043 „Dėl pažymos apie pastato Šiaulių g. 8, Vilniuje, statusą“ (buvo pridėta prie pareiškėjo AB „If draudimas“ skundo), pastatas Šiaulių g. 8, Vilniuje yra Vilniaus senamiesčio — kultūros I paminklo UI P teritorijoje. Pastatų naudojimas ir tvarkymas bei statinių statybos (remonto, I rekonstrukcijos) darbai šioje teritorijoje reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 yra patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, pagal kurį ypatingų statinių kategorijai priskiriamas statinys, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė. Kaip minėta, pastatas Šiaulių g. 8, Vilniuje, yra Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo teritorijoje ir jam taikomas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos režimas. Tokiu būdu, sugriuvęs pastatas Šiaulių g. 8 yra priskirtinas būtent ypatingų statinių kategorijai. Dėl šių priežasčių, Komisijos vykdomų avarijos tyrimų metu paaiškėjus, kad Komisiją sudarė netinkamas subjektas, Komisijos veikla turėjo būti sustabdyta ir kreiptasi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją, kad būtų išspręstas klausimas dėl naujos Komisijos paskyrimo.

115Šioje byloje pareiškėjas AB „If draudimas“ savo skundą grindė (žr. skundo 9, 10 psl.) taip pat ta aplinkybe, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija padarė esminius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, galimai net nusikalstamas veikas, dėl kurių vyksta ikiteisminis tyrimas, neteisėtai užsakydama UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ tyrimo paslaugas ir nepagrįstai sumokant už šias paslaugas neracionaliai dideles sumas – 440 000 litų. Šioje byloje teismui buvo pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 12 d. išvada Nr. 4S-3314 (t. IX b.l. 61, 63), kurioje konstatuoti Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvų pažeidimai, įskaitant ir pažeidimą dėl neracionaliai didelės viešojo pirkimo kainos. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 27 d. atsiliepimas į UAB „If draudimas“ ieškinį Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-272-30/2008 ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2007 m. liepos 19 d. pranešimas Nr. K.2-616 (t. IX b.l. 64-66) patvirtina, kad dėl šių aplinkybių Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva pradėtas ir šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, nustačius galinių nusikalstamų veikų požymius. Vertinant tokio neteisėto viešojo pirkimo įtaką šiai bylai, pažymi, kad šio pirkimo rezultatas – Statinio ekspertizės aktas, kuriame nutylėta apie viešąjį pirkimą vykdžiusios Vilniaus miesto savivaldybės valdomos įmonės UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybę dėl Šiaulių g. 8 namo avarijos bei už kurį sumokėta akivaizdžiai neracionali apie 0,5 mln. litų suma. Todėl nei Komisija, nei teismas šioje byloje negalėjo vadovautis tokio neteisėto viešojo pirkimo rezultatu – Statinio ekspertizės aktu. Kadangi ginčijamą Aktą Komisija formulavo atsižvelgdama išimtinai vien tik į UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ išvadas, ką pripažino teismas ir atsakovai, ir visiškai ignoruodama kitų ekspertų išvadas bei pastabas, pats Aktas, kuris ginčijamas šioje byloje, taip pat turi būti pripažįstamas neteisėtu ir negaliojančiu. Komisija vykdė neteisėtą avarijos tyrimą, kuri neteisėtai atliko UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“, ir vadovavosi šio neteisėto tyrimo rezultatais, kurie taip pat laikytini neteisėtais ir negaliojančiais, nes iš neteisėtumo teisė neatsiranda (ex injuria jus non oritur). Pažymi, kad pareiškėjas AB „If draudimas“ šios administracinės bylos nagrinėjimo metu daug kartų prašė pirmosios instancijos teismo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol nebus baigta I paminėta civilinė byla ir ikiteisminis tyrimas dėl viešojo pirkimo (t. IX b.1.49-54, t. X b.l. 83-88, 191-193, I t. XI b.l. 25-27 ir kt). Be to, teismas nieko nepasisakė ir dėl pateiktų įrodymų, kad šiuo metu dėl avarijos Šiaulių g. 8 name tyrimo paslaugų viešojo pirkimo vyksta ikiteisminis tyrimas, pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva. Apelianto manymu, vykstant tokiam ikiteisminiam tyrimui ši administracinė byla privalėjo būti sustabdyta, kadangi kol paminėtas ikiteisminis tyrimas nėra baigtas, negalima spręsti dėl Komisijos veiklos ir jos veikloje naudoto Statinio ekspertizės akto teisėtumo. Tuo būdu teismas taip pat pažeidė ABTĮ 98 straipsnio 3 punktą.

116Pagal Reglamento 7, 18, 22, 23 ir 38 punktus Komisija privalo visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti bei nustatyti visas avarijos aplinkybes ir priežastis. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Komisija savo darbą vykdė chaotiškai, neturėdama nuoseklaus veiklos plano ir tvarkos. Kaip nurodyta aukščiau, Komisija net neapklausė UAB „Geotechnikos grupė“, V. M. firmos „Tyrimai ir projektai“ ir UAB „Construction Management“ (ar bent jos darbuotojo A. V.) atstovų, nors šie asmenys Akte pripažinti atsakingais už avariją. Tuo šiurkščiai pažeistas Reglamento 18.5 punktas. Į bylą pateikta specialisto (atestuoto statinių ir jų projektų konstrukcinės dalies eksperto) doc. dr. Č. I. 2007 m. liepos 9 d. „Šiaulių g. 8, Vilniuje esančio gyvenamojo namo dalies griūties priežasčių analizė ir išvados“ (t. VI b.l. 201-222) patvirtina, kad UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ Šiaulių g. 8, Vilniuje, gyvenamojo namo griūties ekspertizę darė netinkamai, be veiksmų plano, neanalizavo reiškinių, kurie galėjo turėti esminės įtakos namo griūčiai ir nebuvo aiškios tyrimo metodikos (Išvadų 3 psl.). Komisijos be jokios aiškios mokslinės metodikos chaotiškai ir paviršutiniškai vykdant avarijos tyrimą, neatliekant visų reikalingų tyrimų ir ekspertizių, veiksmai bei vėliau surašytas Aktas šiurkščiai pažeidžia Reglamento 18.3-18.5, 18.14, 18.15, 22, 23.15 punktus. Dėl ko jis pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu.

117Atkreipia dėmesį, kad duodamas paaiškinimus ir atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, specialistas doc. dr. Č. I. patvirtino savo rašytines išvadas, jog avarijos tyrimą Komisija ir UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ vykdė netinkamai, jų padarytos išvados laikytinos moksliškai nepagrįstomis (t. XI b.l. 25-37). Nepaisydamas to, teismas skundžiamame sprendime absoliučiai nieko nepasisakė dėl tokių specialisto išvadų esmės, pateikdamas vien nesuprantamą argumentą, kad doc. dr. Č. I. išvados pateiktos po Akto surašymo. Atkreipia dėmesį, specialisto išvados yra ir turi būti parengiamos bei duodamos bylos nagrinėjimo metu, t.y. po skundžiamo akto priėmimo, todėl atsisakymas vadovautis specialisto išvadomis dėl to, kad jos duotos po skundžiamo akto priėmimo, taip pat pripažintinas nelogišku. Teismas pažeidė ABTĮ 61, 81 ir 86 straipsnius, ABTĮ 87 straipsnio 4 dalį, vien formaliu ir nelogišku pagrindu atsisakydamas vertinti paties teismo specialistu pripažinto atestuoto statinių ir jų projektų konstrukcinės dalies eksperto doc. dr. Č. I. išvadas, kad Komisijos ir UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorijos“ vykdyti avarijos tyrimo veiksmai buvo moksliniu požiūriu netinkami, neobjektyvūs ir iš tokių veiksmų jokių moksliškai pagrįstų bei objektyvių išvadų daryti negalima. Teismas, nors ir konstatavo esant Reglamento 18.14 punkto pažeidimą, visiškai nepateikdamas jokių motyvų, lakoniškai nurodė, neva šis pažeidimas nėra esminis – apelianto vertinimu, tokia teismo išvada reikalauja specialiųjų žinių ir akivaizdžiai prieštarauja byloje specialistu įtraukto doc. dr. Č. I. išvadoms. Antra, teismas, neturėdamas atitinkamos srities specialiųjų mokslo ir technikos žinių, niekaip negalėjo objektyviai ir tinkamai įvertinti, kokią įtaką netinkama tyrimo metodika galėjo padaryti Akto pagrįstumui ir teisėtumui.

118Teismas taip pat visiškai nieko nepasisakė ir dėl AB „If draudimas“ skundo argumentų, jog Akto išvados yra prieštaringos, paviršutiniškos, nevisapusiškos, jose gausu netikslumų. Toks Aktas neatitinka aukščiau šioje apeliacinio skundo dalyje nurodytų Reglamento reikalavimų. Antai, Akte neįvertinta visa Komisijos surinkta medžiaga ir nepašalinti visi esminiai Akte pateikiamų išvadų tarpusavio prieštaravimai bei prieštaravimai kitai Komisijos surinktai tyrimo medžiagai.

119Teismas skundžiamame sprendime netinkamai įvertino vieną rimčiausių ir lemiamų Komisijos pažeidimų, kad Komisija nepagrįstai atsisakė vertinti jai pateiktas nepriklausomas ekspertizes ir kitų ekspertų prieštaravimus bei nesutikimą su UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorijos“ Statinio ekspertizės aktu. Pažymi, kad pati Komisija savo darbe prieš tai leido dalyvauti šiems ekspertams ir buvo tvirtinama, kad į jų pastabas ir išvadas bus atsižvelgta. Todėl vėlesnis Komisijos ignoravimas šių nepriklausomų ekspertų išvadų negali būti paaiškintas niekaip kitaip, kaip tik siekiu nuslėpti tikrąsias avarijos priežastis ir bandymu kaltę dėl avarijos nepagrįstai suversti vien UAB „Constructus“.

120Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, jog Šiaulių g. 8 name prieš avariją buvo vykdomi neteisėti statybos darbai. Atkreipia dėmesį, kad bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikti dokumentai, kurie patvirtina, kad prieš avariją Šiaulių g. 8 name UAB „Ajurvedos centras“ neteisėtai be statybos leidimo įvykdė rekonstrukcijos darbus, pertvarkė vandentiekio ir kanalizacijos schemas, neteisėtai įrengė ir pradėjo naudoti tris didelės talpos vandens kubilus. Tam patvirtinti pareiškėjai pateikė vandens kubilų nuotraukas (t. X b.l. 71-73), UAB „Ajurvedos centras“ ieškinį civilinėje byloje dėl žalos atiyginimo, kuriame pati UAB „Ajurvedos centras“ pažymėjo, kad vykdė antrojo aukšto pertvarkymo, t.y. rekonstrukcijos, darbus be statybos leidimo (šio ieškinio 7 psl. 2 pastraipa, t. X b.l. 59-69), PVM sąskaitą-faktūrą dėl drenažinio siurbliuko įsigijimo, kuriuo UAB „Ajurvedos centras“ teigimu, tariamai buvo nuleidžiamas vanduo iš rūsyje įrengto kubilo, buvusio žemiau kanalizacijos lygio (t. X b.l. 76), Visuomenės sveikatos centro 2008 m. sausio 21 d. raštą, iš kurio paaiškėjo, kad UAB „Ajurvedos centras“ savo veiklą Šiaulių g. 8 name vykdė neteisėtai, neturėdamas higienos leidimo-paso (t. X b.l. 79), ir su didelės talpos kubilais viršydamas leistinas apkrovas pastato konstrukcijoms, kurios buvo apskaičiuotos išlaikyti tik apkrovas leistinas gyvenamosios paskirties patalpose, kam nereikalingi higienos pasai-leidimai.

121Teismo sprendime ir Komisijos Akte visiškai neįvertinta UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybė dėl laikino vandentiekio netinkamo suprojektavimo, netinkamo įrengimo, netinkamo priėmimo eksploatuoti ir netinkamo eksploatavimo. Nieko nepasisakyta dėl pareiškėjų skundo argumentų, jog pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalį „projektavimo sąlygose draudžiama nustatyti reikalavimą, kad statytojas (užsakovas) atliktų esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų remonto ar rekonstravimo darbus.

122UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu (t. XI, b. l. 98 – 105) prašo pareiškėjo UAB „If draudimas“ apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

123Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu (t. XI, b. l. 108 – 119) prašo pareiškėjo UAB „If draudimas“ apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

124Bankrutavusi UAB Ju2“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

125Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5, 32, 34, ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymu, ABTĮ 55 straipsnio 1 dalimi trečiąjį suinteresuotąjį asmenį Vilniaus apskrities viršininko administraciją pakeisti į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Teismo posėdžio metu šis prašymas teisėjų kolegijos buvo patenkintas.

126Apeliantas AB „If draudimas“ į bylą pateikė prašymą vadovaujantis ABTĮ 55 straipsnio 1 dalimi pakeisti šią šalį IF P&C Insurance AS, prie kurios, vykdant „If“ įmonių grupės reorganizavimą (sujungimo būdu) trijose Baltijos valstybėse, buvo prijungta „AB If draudimas“. Šis prašymas buvo patenkintas teismo posėdžio metu.

127Teisėjų kolegija

konstatuoja:

128IV.

129Byloje kilęs ginčas dėl Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos 2007 m. gegužės 25 d. akto Nr. A27-61(5.5-EUD-1) ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007 m. birželio 1 d. sprendimo dėl šio akto patvirtinimo.

130Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu atmetė pareiškėjų UAB „Constructus“ ir UAB „If draudimas“ skundus panaikinti minėtus aktą ir sprendimą. 2007 m. sausio 25 d. name, esančiame Šiaulių g. 8, Vilniuje, įvyko avarija, per kurią kartu su surenkamomis gelžbetoninėmis tarpaukštinėmis perdangomis nugriuvo pastato gatvės fasado ir galinės laikančiosios sienos dalis (I t., b. l. 21). 2007 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-16 „Dėl avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos sudarymo“ (VII t., b. l. 24–25) buvo sudaryta Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisija. Komisija 2007 m. gegužės 25 d. surašė avarijos tyrimo aktą Nr. A27-61(5.5-EUD-1) (I t., b. l. 20–27), kuriame pateiktos Tyrimo komisijos išvados dėl avarijos priežasčių (nurodyti teisės aktų bei norminių statybos techninių dokumentų pažeidimai ir su jais susiję asmenys), bei rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų (I t., b. l. 25–27). Vilniaus miesto savivaldybės meras 2007 m. birželio 1 d. rezoliucija Avarijos tyrimo aktą patvirtino (I t., b. l. 20).

131Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. gegužės 7 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 232 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ (2004-04-09 redakcija), kuriame nustatyta statinio avarijos, įvykusios statant pastatus ir kitus statinius arba juos naudojant, tyrimo ir likvidavimo tvarka Lietuvos Respublikoje (STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 1 punktas). STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 7 punkte yra nustatyta, kad avarijos tyrimo tikslas yra nustatyti ją sukėlusius faktorius, materialinius nuostolius, padarytą žalą bei atsakingus už statybinių konstrukcijų atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams specialistus ir parengti išvadas dėl avarijos priežasčių bei rekomendacijas dėl pasekmių pašalinimo bei panašių avarijų prevencijos.

132Atsakovė laikėsi nuostatos, kad nagrinėjama byla vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika turėtų būti nutraukta. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo nutraukti nagrinėjamą administracinę bylą ir bylą nagrinėjo iš esmės.

133Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.

134Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytos bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, tarp jų – dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13,14,15 dalyse yra nustatyta, kad norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei; individualus teisės aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų asmenų grupei, administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas. Individualaus administracinio akto turinio bendruosius reikalavimus nustato Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis, pagal kurį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (8 straipsnio 1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (8 straipsnio 2 dalis); turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (8 straipsnio 3 dalis). Apibendrinant pabrėžtina, kad teisės aktas – tai valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų, pareigūnų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas.

135Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą yra būtina nustatyti, ar pareiškėjų keliami reikalavimai dėl Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos 2007 m. gegužės 25 d. akto Nr. A27-61 (5.5-EUD-1) ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007 m. birželio 1 d. sprendimo patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje išvardytų bylų, priskirtinų administracinių teismų kompetencijai, sąrašą. Šiuo požiūriu yra svarbi Avarijos tyrimo komisijos nustatytų įgaliojimų apimtis. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 18 punkte yra nustatytos Avarijos tyrimo komisijos funkcijos, pavyzdžiui, pagal minėto reglamento 18.15 punktą Avarijos tyrimo komisija nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis, o pagal 18.16 punktą nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis. Pagal STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 22 punktą Avarijos tyrimo komisija, išnagrinėjusi avarijos tyrimo medžiagą, ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus bei padariusi išvadas apie avarijos priežastis ir nustačiusi su jomis susijusius asmenis, surašo avarijos tyrimo aktą. Kaip matyti iš ginčijamo Avarijos tyrimo akto turinio, jame nėra suformuota jokių privalomojo elgesio taisyklių individualiai neapibrėžtai asmenų grupei, konkrečiam subjektui ar apibrėžtai subjektų grupei, nėra nustatyta kam nors privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Taip pat Avarijos tyrimo akte komisija nėra įtvirtinusi privalomo pobūdžio sprendimų dėl kitų avarijų prevencijos bei ištirtosios avarijos pasekmių likvidavimo, kaip tai numatyta STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 26 punkte, Avarijos tyrimo akte yra surašytos rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų, iš kurių turinio matyti, kad komisija jokių privalomo pobūdžio sprendimų neįtvirtino ginčijamame akte. Avarijos tyrimo aktas taip pat neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytų būtinųjų individualaus administracinio akto turinio bendrųjų reikalavimų. Taigi, Avarijos tyrimo aktas negali būti laikomas individualiu ar norminiu teisės aktu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką (ABTĮ 13 straipsnis) dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra išaiškinęs, kad ginčo administracinėje byloje objektu gali būti administracinis aktas, kuris nustato suinteresuotam asmeniui atitinkamas teises ir pareigas, sukelia konkrečias teisines pasekmes. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčijami Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos 2007 m. gegužės 25 d. aktas Nr. A27-61 (5.5-EUD-1) ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007 m. birželio 1 d. sprendimas dėl šio akto patvirtinimo negali būti laikomi savarankišku bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyku. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjų ginčijami aktas ir sprendimas gali būti kompetentingo viešojo administravimo subjekto priimto administracinio teisės akto, kuris gali sukelti atitinkamiems subjektams teisines pasekmes ir nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui, sudedamąja dalimi (arba vienu iš medžiagos, kuria remiantis priimtas administracinis teisės aktas, sukeliantis teisines pasekmes, dokumentų).

136Apibendrinant darytina išvada, kad pareiškėjų ginčijami Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos 2007 m. gegužės 25 d. aktas Nr. A27-61 (5.5-EUD-1) ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007 m. birželio 1 d. sprendimas dėl šio akto patvirtinimo nesudaro savarankiško bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyko (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas). Remiantis išdėstytais argumentais pareiškėjo akcinės bendrovės „If P&C Insurance AS“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, nutraukiant administracinę bylą.

137Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

138pareiškėjo akcinės bendrovės „If P&C Insurance AS“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

139Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ilonai Kovger,... 3. dalyvaujant apelianto atstovui advokatui Rimantui Simaičiui, atsakovo atstovei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „If draudimas“ (toliau – ir UAB... 8. 1. panaikinti Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo komisijos... 9. 2. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2007-06-01 sprendimą dėl... 10. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Constructus“ (toliau – ir UAB... 11. 1. pripažinti neteisėtais ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero... 12. 2. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės merą grąžinti Aktą tyrimo... 13. 3. įpareigoti Komisiją patikslinti avarijos tyrimo išvadas dėl namo,... 14. 4. priteisti pareiškėjai UAB „Construtus“ sumokėtą žyminį mokestį,... 15. Teismas 2007-09-07 nutartimi (VIII t., b. l. 48–49) administracines bylas... 16. Pareiškėjos UAB „If draudimas“... 17. Skunde pareiškėjas UAB „If draudimas“ nurodė, kad yra apdraudęs pastato... 18. Pareiškėjo manymu, Komisija neatliko užduoties visapusiškai, išsamiai ir... 19. Pareiškėjas UAB „If draudimas“ taip pat nurodė, kad Komisija savo darbą... 20. Komisija nepagrįstai vadovavosi vien tik uždarosios akcinės bendrovės UAB... 21. Pareiškėjas mano, kad Komisija nesuderino ekspertizės bei jos atlikėjo,... 22. Komisija nepagrįstai atsisakė įvertinti ir į savo išvadas įtraukti UAB... 23. Pareiškėjas UAB „If draudimas“ nurodė, kad Akte neįvertinta uždarosios... 24. Komisija pažeidė Reglamento 19 punkto reikalavimą aiškiai įvardyti... 25. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Komisija neparengė konkrečių išvadų... 26. Vilniaus miesto savivaldybės meras neatsižvelgė į... 27. Buvo pažeista Reglamento 14 punkte nustatyta Komisijos... 28. Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „If draudimas“ atstovas papildomai... 29. Pareiškėjos atstovas taip pat pažymėjo, kad nebuvo įvertinta, kad... 30. Atstovas taip pat pažymėjo, kad negalima vadovautis UAB „Statybinių... 31. Pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo... 32. Pareiškėjas UAB „Constructus“ skunde (VI t., b. l. 5–23) nurodė, kad... 33. Mano, kad Komisija nesilaikė Reglamente nustatytos avarijos tyrimo atlikimo... 34. Pareiškėjas pažymėjo, kad buvo pažeista Reglamento 18.2 punkte nurodyta... 35. Pareiškėjos UAB „Constructus“ manymu, UAB „Statybinių konstrukcijų... 36. Pareiškėjas nurodė, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.5 punkte nustatytus... 37. Be to, Komisija pažeidė Reglamento 18.9 punkte nustatytus avarijos tyrime... 38. Pareiškėjas nurodė, kad Reglamente nustatyta, kad tik Komisija yra... 39. Taip pat Komisija pažeidė Reglamento 18.16 punkto nuostatą, 40. Pareiškėjas pažymėjo, kad Komisija vengė aiškintis ir aptarti kitų... 41. Pareiškėjas nurodė, kad liko nevertinta Vilniaus miesto savivaldybės... 42. Reglamento 24 punkte nustatytas reguliavimas suponuoja tai, kad komisijos... 43. Teismo posėdyje pareiškėjo UAB „Constructus“ atstovas papildomai... 44. Atsakovai Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus miesto savivaldybės meras... 45. Nurodė, kad surinkta avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8, Vilniuje,... 46. Komisija tyrė ir vertino visų komisijos narių, taip pat ir UAB „If... 47. Reglamento 18.3 punkte nustatyta, kad reikalingas ekspertizes ir laboratorinius... 48. Atsakovai nesutinka su pareiškėjo „If draudimas“ skundo argumentu, kad... 49. Atsakovai pažymėjo, kad pagal Reglamento 7 punktą avarijos tyrimo tikslas... 50. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad... 51. Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu,... 52. Atsakydami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginius, kad Komisija... 53. Dėl pareiškėjo UAB „If draudimas“ argumentų, kad iki šiol nėra imtasi... 54. Paaiškindami dėl pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginio, kad Vilniaus... 55. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, kad buvo... 56. Atsakydami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginį, kad gyvenamasis... 57. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „If draudimas“ teiginiu, 58. Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „If draudimas“ skundo argumentą, kad 59. Dėl pareiškėjo teiginio, kad 400 000 Lt... 60. Atsiliepime į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundą (VIII t., b. l.... 61. Atsakovai paaiškino, kad komisijos nariai pirmąją savaitę po įvykio... 62. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB Constructus“ teiginiu, kad Komisija... 63. Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad... 64. Dėl argumento, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.4 punkto reikalavimus,... 65. Dėl teiginio, kad Komisija pažeidė Reglamento 18.5 punkto reikalavimus,... 66. Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ argumentą, kad Komisija... 67. Atsakovai mano, kad pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginys, kad Komisija... 68. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija... 69. Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjos UAB „Constructus“ teiginiu,... 70. Atsakovai paaiškino, kad per 2007-05-04 įvykusį posėdį ekspertas dr. 71. Atsakydami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skunde išdėstytą... 72. Atsakydami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentą, kad UAB... 73. Atsakovai nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad Komisija... 74. Atsakovai, atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo... 75. Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ argumentą, kad byloje nėra... 76. Atsikirsdami į pareiškėjo UAB „Constructus“ skundo argumentą, kad buvo... 77. Atsikirsdami į pareiškėjo argumentą, kad kolektoriaus statybos darbus... 78. Atsakovai taip pat nesutiko su pareiškėjo UAB „Constructus“ teiginiu, kad... 79. Teismo posėdyje atsakovų atstovė papildomai paaiškino, kad visi argumentai... 80. Teismo posėdyje atsakovų atstovė nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo... 81. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilbana“, UAB „Senamiesčio ūkis“,... 82. Teismo posėdyje UAB „Vilniaus vandenys“ atstovė papildomai paaiškino,... 83. Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų Ž.... 84. Trečiojo suinteresuotojo asmens Williamo H. W. atstovė... 85. II.... 86. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu atmetė... 87. Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad 2007-01-25 name,... 88. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002-05-07 LR aplinkos ministro... 89. Pažymėjo, kad administracinėje byloje Nr. A146-801/2008 teismas,... 90. Reglamento 14 punkte nustatyta, kad avarijų tyrimo komisijas ne vėliau kaip... 91. Teismas atmetė pareiškėjų argumentą, kad gyvenamasis namas Šiaulių g. 8,... 92. Iš Reglamento 15 punkto redakcijos matyti, kad jame nenustatytas tikslus... 93. Reglamento 18.2 punkte nustatyta, kad Komisija apžiūri įvykio vietą ir... 94. Reglamento 18.3 punkte nustatyta, kad Komisija skiria reikalingas ekspertizes... 95. Teismas nustatė, Komisija 2007-05-04 vykusiame posėdyje svarstė pareiškėjo... 96. Reglamento 18.4 punkte nustatyta, kad Komisija nustato nugriuvusio statinio (jo... 97. Komisija 2007-02-05 raštu Nr. A121-1877(3.5-PD-4) (II t., b. l. 143) iš... 98. Nustatė, kad Akto 17 punkte nurodyta, kad duomenų apie avarijos metu vykdytus... 99. Teismas nustatė, kad Komisija tyrė aplinkybes dėl galimai buvusių... 100. Dėl pareiškėjos teiginio, kad buvo pažeistas Reglamento 8.14 punktas,... 101. Nustatė, kad Komisija, turėdama pareigą skirti ekspertizę pagal Reglamento... 102. Reglamento 19 punkte nustatyta, kad dėl avarijos patirtą žalą privalo... 103. Reglamento 22 punkte nustatyta, kad Komisija, išnagrinėjusi avarijos tyrimo... 104. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad Komisija neparengė konkrečių... 105. Nustatė, kad Č. I. išvados buvo surašytos 2007-07-09... 106. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 107. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras 2007-06-01... 108. Teismas priėjo išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimas ir... 109. III.... 110. Pareiškėjas UAB „If draudimas„ apeliaciniu skundu (t. XI, b. L. 68 –... 111. Apeliantas mano, kad avarijos tyrimas buvo vykdomas tendencingai,... 112. Be to, sprendžiant Komisijos sudarymo klausimą buvo... 113. Komisijai vykdant tyrimus paaiškėjo, kad buvo pažeista Reglamento 14 punkte... 114. Be to, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 115. Šioje byloje pareiškėjas AB „If draudimas“ savo skundą grindė (žr.... 116. Pagal Reglamento 7, 18, 22, 23 ir 38 punktus Komisija privalo visapusiškai,... 117. Atkreipia dėmesį, kad duodamas paaiškinimus ir atsakydamas į proceso... 118. Teismas taip pat visiškai nieko nepasisakė ir dėl AB „If draudimas“... 119. Teismas skundžiamame sprendime netinkamai įvertino vieną rimčiausių ir 120. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai... 121. Teismo sprendime ir Komisijos Akte visiškai neįvertinta... 122. UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu (t. XI, b. l. 98 – 105) prašo... 123. Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu (t. XI, b. l. 108 – 119) prašo... 124. Bankrutavusi UAB Ju2“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo bylą... 125. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 126. Apeliantas AB „If draudimas“ į bylą pateikė prašymą vadovaujantis... 127. Teisėjų kolegija... 128. IV.... 129. Byloje kilęs ginčas dėl Avarijos gyvenamajame name Šiaulių g. 8 tyrimo... 130. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu atmetė... 131. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. gegužės 7 d. LR aplinkos... 132. Atsakovė laikėsi nuostatos, kad nagrinėjama byla vadovaujantis Lietuvos... 133. Administracinių bylų teisenos įstatymo... 134. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3... 135. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą yra būtina nustatyti, ar... 136. Apibendrinant darytina išvada, kad pareiškėjų ginčijami Avarijos... 137. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 138. pareiškėjo akcinės bendrovės „If P&C Insurance AS“ apeliacinį... 139. Nutartis neskundžiama....