Byla I-1294-815/2013
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui – M. A. (M. A.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – M. A. skundą atsakovei – Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas – M. A. (toliau – ir pareiškėjas) su 2012 m. rugsėjo 17 d. skundu, teisme gautu 2012 m. lapkričio 5 d. (b. l. 1–20), 2012 m. lapkričio 19 d. skundo papildymu, teisme gautu 2012 m. lapkričio 21 d. (b. l. 31–32) bei 2012 m. gruodžio 5 d. prašymu-papildymu, teisme gautu 2012 m. gruodžio 10 d. (b. l. 40–41) (toliau šiame sprendime skundo, skundo papildymo ir prašymo-papildymo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės (toliau – ir atsakovė), atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), neturtinę žalą – po 600 Lt (šešis šimtus litų) už kiekvieną parą, praleistą Lukiškių TI-K kamerose nežmoniškomis, kankinimo, siaubingomis bei sveikatą gadinančiomis sąlygomis.

5Pažymėtina, kad pareiškėjo reikalavimą panaikinti Lukiškių TI-K 2012 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. 22-1792 „Dėl informacijos pateikimo“ Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartyje (b. l. 43–44) atsisakė priimti, kadangi pareiškėjas praleido terminą skundui dėl šio sprendimo paduoti ir neprašė šio termino atnaujinti, nors tai jam buvo išaiškinta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartyje (b. l. 38).

62. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.

72.1. Teismui 2010 m. balandžio 18 d. arba 19 d. paskyrus pareiškėjui kardomąją priemonė – suėmimą, jis buvo atgabentas į Lukiškių TI-K, kur prievarta kalintas kamerose (nuo Nr. 103 iki Nr. 125, tiksliai negali nurodyti), kuriose yra žiaurios, nežmoniškos gyvenimo sąlygos, pažeidžiamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. V-124) nustatytas vienam asmeniui, laikomam kameroje, tenkantis minimalus plotas, t. y. ne mažiau kaip 3,6 m2. Lukiškių TI-K kamera Nr. 108 yra 7,38 m2, kamera Nr. 111 – 7,45 m2, kitos kameros – panašaus ploto, be to minėtose kamerose įrengti neuždaromi tualetai, kurių plotas negali būti įskaičiuojamas į gyvenamąjį plotą, tačiau yra įskaičiuojamas. Pareiškėjas prievarta kalintas su 6 asmenimis, kamerose įrengtos dvi triaukštės lovos, dėl neuždaromų tualetų ir ventiliacijos nebuvimo pareiškėjas buvo priverstas gyventi smarvėje, tose kamerose yra nežmoniškos ir antisanitarinės sąlygos, balti klozetai pavirtę rudai juodais, ant klozetų nėra plastmasinių dangčių, šešiems žmonėms ant sienų pakabintos 4 spintelės, lubos nuo pelėsių ir grybelių gabalais krenta ant galvų, ant patalynės, į maistą, be to, kamerose nėra stalo, todėl pareiškėjas ir kiti kalinamieji buvo priversti valgyti ant grindų – kaip gyvuliai. Dėl antžmogiškų sąlygų didėja įtampa ir smurtas tarp kalinamųjų.

82.2. Pareiškėjas prievarta nežmoniškomis sąlygomis laikytas ir kamerose Nr. 143, 168, 266, 272, 268, 276 arba 277 ir dar kažkurioje. Kamera Nr. 143 buvo nesuremontuota, ypač tragiškos būklės, joje buvo įrengtos trys dviaukštės lovos, kameroje laikyti 4 asmenys, o tai labai pažeidžia įsakymą Nr. V-124. Šios kameros lubos buvo juodos, pažeistos grybelio (tuberkuliozės šaltinis), buvo daug graužikų (pelių), kurie graužė maistą, rūbus, atlikdavo gamtinius reikalus asmeniniuose daiktuose, todėl teko išmesti daug rūbų, taip pat maisto, pirkto už asmenines lėšas, be to, neveikė ventiliacija, todėl teko gyventi tualeto sąlygomis.

9Kitose kamerose (po remonto) yra sumontuota po dvi dviaukštes lovas, tačiau antri aukštai pritvirtinti labai žemai ir asmuo, sėdėdamas pirmame aukšte, priverstas sėdėti sulenkęs nugarą, o tai labai kenkia sveikatai. Pareiškėjui išsivystė osteochondrozė (ligą nustatė Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau – ir LAVL)), dėl to pareiškėjas kenčia skausmą ir nepatogumus. Be to, gulint pirmame lovos aukšte negaunama natūralios dienos šviesos dėl labai mažų langų, dėl baldų, dėl to visą reikia skaityti, rašyti šviečiant lempoms, o tai labai gadina akis, tokios sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos higienos normų.

10Visose kamerose tualetai neatskirti, todėl ne tik tenka gyventi smarvėje, bet ir joje valgyti bei miegoti, be to, daug kur unitazai sumontuoti nekokybiškai, dėl ko į kamerą praleidžiamas vanduo su visomis gamtos liekanomis ir kvapu. Į įsakyme Nr. V-124 nustatytą plotą – 3,6 m2 neįskaičiuotas tualeto užimamas plotas, taigi, minėtas reikalavimas plotui yra labai pažeidžiamas, kadangi iš Lukiškių TI-K skelbiamo kameros ploto – 7,45 m2 – atėmus tualeto užimamą plotą liktų tik 6,10 m2.

11Dėl ventiliacijos nebuvimo kamerose yra didžiulė drėgmė, dėl to rūbai džiūsta 2–3 paras, dar daugiau, kamerose vietų, pritaikytų rūbams džiovinti, nėra, po dušo nėra kur džiovinti rankšluosčių bei apatinių rūbų. Išduodama sena, drėgna, suplyšusi, smirdinti patalynė, ant kurios neįmanoma miegoti. Labai žiauru, kad miegant tokiuose pataluose neįmanoma nors kiek pailsėti, atmosfera – kaip koncentracijos stovyklose, tokiu būdu vyksta psichologinis spaudimas, per nervų sistemą, kad kalinamieji neturėtų normalaus poilsio.

12Kameroje yra sumontuotas stalelis su 2 atlenkiamomis taburetėmis, o tai yra pasityčiojimas iš kalinamųjų, kadangi valgyti tenka pamainomis ir kol pirmieji du pavalgo, kitiems tenka valgyti šaltą maistą, be to, 4 asmenų lėkščių ant staliuko neįmanoma pastatyti, nes jis labai mažas, todėl indus reikia statyti ant patalynės, dėl ko ji išsipurvina.

132.3. Pareiškėjas 2012 m. vasario 7 d. parą laikytas karantino kameroje, kurios plotas – 7,45 m2 su dar 5 asmenimis, o 2012 m. vasario 8 d. jis buvo patalpintas į kamerą Nr. 254, kur kalinimo sąlygos buvo dar baisesnės: kameros plotas – 34,71 m2, tačiau pareiškėjas joje prievarta laikytas su 16–18 asmenų, kartais kameroje būdavo laikomi 22 asmenys; lovos neatitinka Lietuvos Respublikos ir Europos normų: lovos negali būti suglaustos (pritvirtintos) išilgai, tarp jų turi būti tarpas, o kadangi taip nėra, pareiškėjui ne savo noru teko miegoti vienoje (dvigulėje) lovoje su kitu vyru, pareiškėjas dėl to naktį kankinosi, kitas vyras kvėpavo jam į veidą, užmesdavo ranką, koją ant pareiškėjo, dėl miegojimo vienoje lovoje su kitu vyru pareiškėjas negalėjo normaliai išsimiegoti, jautė pastovų stresą, įtampą, patyrė daug nepatogumų, Lukiškių TI-K tyčiojosi iš žmonių, išniekino pareiškėjo garbę ir orumą; be to, lovos per siauros, per trumpos, surūdijusios, miegant baisu iš antro lovos aukšto nukristi į pirmą, lovų antri aukštai pritvirtinti labai žemai ir asmuo, sėdėdamas pirmame aukšte, pastoviai priverstas būti sulenkta nugara, tai labai kenkia sveikatai; kameroje yra 2 pakabinamos spintelės, skirtos 12 asmenų, nors kalinamųjų būna dvigubai daugiau; stalas su suoliukais pritaikytas daugiausiai 6 asmenims, likę kalinamieji lėkštes su maistu privalo arba laikyti rankose, arba statyti ant grindų ir laukti, kol pirmieji pavalgys, dėl to pareiškėjas labai dažnai negaudavo karšto maisto; dėl perpildytos kameros gyvenimo sąlygos yra nehigieniškos, kalinamiesiems stinga privatumo, todėl didėja įtampa ir smurtas tarp jų; šioje kameroje teko kentėti tualeto ir išmatų kvapus, kol 20 žmonių per parą nueidavo į tualetą, praktiškai visą dieną tekdavo būti smarvėje, nes tualetai neatskirti nuo gyvenamosios patalpos; Lukiškių TI-K administracija vienam asmeniui išduoda 1 ruloną tualetinio popieriaus, 1 muilo gabaliuką ir 1 ūkinio muilo gabaliuko, apie 100 g pramoninės sodos, tad kaip su tokiomis priemonėmis galima išlaikyti švarius tualetą, kriauklę bei visą patalpą; kameroje įrengta 1 rozetė; langai sumontuoti netinkamai, nuo grindų iki lango apačios – 2,5 m, langai per maži, su 3 eilių grotomis, dėl to į kamerą nepatenka pakankamai natūralios dienos šviesos, šviežio oro.

14Dėl įtampos, pažeminimo, nervinio streso, kankinimo ir pasityčiojimo pareiškėjas lankėsi pas psichologą.

152.4. Pareiškėjas kalėjo ir kameroje Nr. 258, kurioje labai žiaurios sąlygos, išmatuota dirbtinė dieninė šviesa neatitiko Lietuvos Respublikos higienos normos HN 76:2010 22 punkto (buvo tik 113 lx, kai minimali – 200 lx). Kalėdamas kameroje Nr. 255 taip pat patyrė labai daug garbės ir orumo pažeminimo, jautėsi sutryptas ir išniekintas dėl labai žiaurių, antisanitarinių ir kankinančių sąlygų.

162.5. Kalint Lukiškių TI-K dušu galima buvo naudotis tik kartą per savaitę iki 15 min., tuo taip pat pažeisti teisės aktų reikalavimai ir nesudarytos normalios kalinimo sąlygos.

172.6. Lukiškių TI-K pareigūnai dažnai pažeidžia vidaus tvarkos taisykles, prievarta suvaro kalinamuosius kaip gyvulius po 5–6 asmenis į vieną pasivaikščiojimo patalpą (kambariuką), kurios plotas – 10–12 m2; kalinamieji priversti kankintis, o pareigūnai šaiposi, o tai žemina pareiškėją kaip žmogų., kaip pilietį. Lukiškių TI-K pareigūnai jaučiasi nebaudžiami, nes dangsto vienas kitą.

182.7. Pareiškėjas buvo priverstas atsisakyti pusės (o gal ir daugiau) maisto, kadangi visą gyvenimą nevalgo svogūnų (bet kokiu pavidalu), o institucijos šios problemos nesprendžia, taigi, pareiškėjas priverstas pastoviai kentėti alkį, būti nevalgęs, kankintis, pastoviai jausti nervinį stresą ir įtampą.

192.8. Laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 7 d. iki 2012 m. birželio 20 d.–25 d. nuo blogo ir nekokybiško Lukiškių TI-K kamerų apšvietimo pablogėjo pareiškėjo regėjimas (nustatyta LAVL 2012 m. birželio 20 d.–25 d.), be to, nuo 2010 m. balandžio mėn. pareiškėjui atsirado skrandžio problemų nuo nekokybiško įkalinimo vietų maisto. Būdamas laisvėje, pareiškėjas sveikatos problemų neturėjo, o patekęs į Lukiškių TI-K po truputį tampa invalidu.

202.9. Pasak pareiškėjo, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo / neveikimo) jis patyrė neturtinę žalą, t. y. didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, asmenybės išniekinimą, sutriko ir pablogėjo sveikata (pablogėjo regėjimas), sumažėjo socialiniai įgūdžiai, sutriko visavertis gyvenimas, pareiškėjas negali normaliai išsimiegoti dėl streso, sapnuoja košmarus, yra dirglus, jaučia padidėjusią fobiją aplinkai, tapo nestabilios psichikos, dėl to sumažėjo bendravimo galimybės bei kokybė, žmonės vertina pareiškėją kaip ligotą, psichiškai nestabilų žmogų.

21Įrodinėdamas patirtą neturtinę žalą pareiškėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, be kita ko, jo 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo) praktika bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, nurodo, kad teisingai įvertina patirtą neturtinę žalą, kadangi Lukiškių TI-K kankinosi ilgą laiką ir susigadino brangiausią turtą – sveikatą.

222.10. Pasak pareiškėjo, jis, galbūt, netiksliai nurodė datas, kalinamų asmenų skaičių, kameras, nes gali klysti.

23Pareiškėjas taip pat prašo Departamento 2012 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. 2S-4089 „Dėl skundo“ traktuoti kaip įrodymą, jog pareiškėjo teisė į minimalų gyvenamąjį plotą – 3,6 m2 vienam asmeniui buvo pažeista.

24II

25Atsakovė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių TI-K, atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 80–87) nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundo netenkinti, kadangi pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti, pateikia tokius argumentus.

261.1. Anksčiau Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 nustatyta gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims buvo ne mažiau kaip 5 kv. m vienam asmeniui. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma (HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010)), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nenustatyta, todėl įsakyme Nr. V-124 nustatyta, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto.

271.2. Pareiškėjas 2010 m. gegužės 13 d., 2010 m. gegužės 14 d. ryte, 2010 m. birželio 19 d. ryte, 2010 m. birželio 22 d. ryte, 2010 m. birželio 23 d., 2010 m. birželio 24 d. ryte, 2010 m. liepos 8 d. ryte, 2010 m. liepos 9 d. vakare, nuo 2010 m. liepos 10 d. iki 2010 m. liepos 14 d., 2010 m. liepos 15 d. ryte, nuo 2010 m. liepos 20 d. iki 2010 m. liepos 26 d., 2010 m. liepos 27 d. ryte, 2010 m. liepos 28 d. vakare, nuo 2010 m. liepos 29 d. iki 2010 m. rugpjūčio 2 d., 2010 m. rugpjūčio 25 .d. ryte, 2010 m. rugsėjo 15 d. ryte, 2010 m. spalio 6 d. ryte, 2010 m. spalio 27 d. ryte, 2010 m. lapkričio 23 d. ryte, 2010 m. gruodžio 3 d. ryte, 2012 m. sausio 20 d. ryte, 2012 m. sausio 24 d., nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. gegužės 29 d., 2012 m. gegužės 30 d. ryte, 2012 m. birželio 5 d. ryte, 2012 m. birželio 25 d. vakare, 2012 m. birželio 26 d., 2012 m. birželio 27 d. ryte, nuo 2012 m. birželio 28 d. iki 2012 m. liepos 2 d., 2012 m. liepos 3 d. vakare, 2012 m. liepos 4 d. vakare, nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. liepos 8 d., 2012 m. liepos 9 d. ryte vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje pilnai atitiko nustatytus reikalavimus. Laikotarpiais nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d. iki 2010 m. rugpjūčio 24 d., nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2010 m. spalio 5 d., nuo 2010 m. spalio 12 d. iki 2010 m. spalio 26 d., nuo 2010 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. lapkričio 16 d., nuo 2010 m. gruodžio 21 d. iki 2011 m. sausio 18 d., nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2012 m. sausio 17 d., nuo 2012 m. sausio 31 d. iki 2012 m. vasario 7 d., nuo 2012 m. birželio 20 d. iki 2012 m. birželio 25 d. pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K, kadangi jis buvo išvykęs iš įstaigos.

281.3. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Taip pat pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys yra perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Todėl Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą tiesiog neturi teisinio pagrindo.

29Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų, todėl kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos nevisiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką ir atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

301.4. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų palaikyti tvarką kamerose, nes už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji bei suimtieji. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Reikalingas inventorius (t. y. šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras) visą laiką išduodami į kameras, taip pat į kameras išduodama kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna ir dezinfekuoja su jam išduotais valikliais.

31Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, ši sutartis kiekvienais metais pratęsiama. Vykdytojai nuolat naikina vabzdžius, graužikus, prižiūri patalpas, atlieka profilaktinius patikrinimus.

321.5. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą ir pagal materialinius, finansinius ir darbo resursus, taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, stiklus, klozetus, laužo langus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotas Lukiškių TI-K kameras neretai tenka pakartotinai remontuoti.

331.6. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai pritaikyti vėdinimui ir kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

341.7. Civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė yra viena iš civilinės atsakomybės rūšių, todėl jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniuose. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą, nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą.

35Šiuo atveju nėra būtinos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos, t. y. žalos.

36III

37Teismo posėdyje pareiškėjas – M. A., remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti, taip pat pateikė kitam asmeniui adresuotą Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 2012 m. vasario 10 d. raštą Nr. S-06-119 „Dėl apšvietimo poveikio sveikatai“ (b. l. 133).

38Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

39I

40Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

411. Pareiškėjas – M. A. atvyko į Lukiškių TI-K 2010 m. balandžio 20 d. ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 112, kurios plotas – 7,28 m2, joje vakare buvo 5 asmenys (kalinamojo (nuteistojo) asmens įskaitos kortelė (b. l. 88–94); atsakovės atsiliepimas (b. l. 80–87)).

42Pareiškėjas Lukiškių TI-K nuo 2010 m. balandžio 21 d. buvo laikomas tokiomis sąlygomis (kalinamojo (nuteistojo) asmens įskaitos kortelė (b. l. 88–94); atsakovės atsiliepimas (b. l. 80–87)):

43– 2010 m. balandžio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 144, kurios plotas – 7,94 m2; kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

44– 2010 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

45– 2010 m. balandžio 23 d.–2010 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

46– 2010 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

47– 2010 m. balandžio 27 d. – 2010 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

48– 2010 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

49– 2010 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

50– 2010 m. gegužės 6 d.–2010 m. gegužės 11 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

51– 2010 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 169, kurios plotas – 7,94 m2; kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

52– 2010 m. gegužės 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 293, kurios plotas – 8,20 m2; kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

53– 2010 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

54– 2010 m. gegužės 15 d.–2010 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

55– 2010 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

56– 2010 m. gegužės 19 d.–2010 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

57– 2010m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

58– 2010 m. gegužės 22 d.–2010 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

59– 2010 m. gegužės 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 169, kurios plotas – 7,94 m2; kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

60– 2010 m. gegužės 26 d. – 2010 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 169 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

61– 2010 m. gegužės 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 144, kurios plotas – 7,94 m2; kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

62– 2010 m. gegužės 29 d.–2010 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

63– 2010 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

64– 2010 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

65– 2010 m. birželio 5 d.–2010 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

66– 2010 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

67– 2010 m. birželio 8 d.–2010 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

68– 2010 m. birželio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 255, kurios plotas – 24,38 m2; kameroje ryte buvo 4, vakare – 7 asmenys;

69– 2010 m. birželio 20 d.–2010 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

70– 2010 m. birželio 22 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

71– 2010 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

72– 2010 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

73– 2010 m. birželio 25 d. – 2010 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

74– 2010 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

75– 2010 m. liepos 1 d.–2010 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys

76– 2010 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

77– 2010 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

78– 2010 m. liepos 10 d.–2010 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

79– 2010 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

80– 2010 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

81– 2010 m. liepos 17 d.–2010 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

82– 2010 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

83– 2010 m. liepos 21 d.–2010 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

84– 2010 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

85– 2010 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 5 asmenys;

86– 2010 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

87– 2010 m. liepos 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 258, kurios plotas – 34,71 m2; kameroje ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

88– 2010 m. liepos 31 d. – 2010 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

89– 2010 m. rugpjūčio 3 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

90– 2010 m. rugpjūčio 24 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į kamerą Nr. 112, kurios plotas – 7,28 m2; kameroje vakare buvo 6 asmenys;

91– 2010 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 272, kurios plotas – 7,75 m2; kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

92– 2010 m. rugpjūčio 26 d.–2010 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

93– 2010 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

94– 2010 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

95– 2010 m. rugsėjo 8 d.–2010 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

96– 2010 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

97– 2010 m. rugsėjo 16 d.–2010 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

98– 2010 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

99– 2010 m. rugsėjo 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

100– 2010 m. spalio 5 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į kamerą Nr. 111, kurios plotas – 7,45 m2; kameroje vakare buvo 5 asmenys;

101– 2010 m. spalio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 266, kurios plotas- 7,74 m2; kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

102– 2010 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2010 m. spalio 8 d.–2010 m. spalio 11 d. ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

104– 2010 m. spalio 12 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

105– 2010 m. spalio 26 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į kamerą Nr. 119, kurios plotas – 7,31 m2; kameroje vakare buvo 6 asmenys;

106– 2010 m. spalio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 318, kurios plotas – 7,81 m2; kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

107– 2010 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

108– 2010 m. spalio 29 d.–2010 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

109– 2010 m. lapkričio 2 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

110– 2010 m. lapkričio 16 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į kamerą Nr. 116, kurios plotas – 7,49 m2; kameroje vakare buvo 5 asmenys;

111– 2010 m. lapkričio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 268, kurios plotas – 7,30 m2; kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

112– 2010 m. lapkričio 18 d.–2010 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

113– 2010 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

114– 2010 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

115– 2010 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

116– 2010 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

117– 2010 m. lapkričio 27 d.–2010 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

118– 2010 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

119– 2010 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

120– 2010 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

121– 2010 m. gruodžio 4 d.–2010 m. gruodžio 7 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

122– 2010 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

123– 2010 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

124– 2010 m. gruodžio 10 d.–2010 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

125– 2010 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

126– 2010 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

127– 2010 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

128– 2010 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

129– 2010 m. gruodžio 17 d.–2010 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

130– 2010 m. gruodžio 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

131– 2011 m. sausio 18 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 104, kurios plotas – 7,38 m2; kameroje vakare buvo 4 asmenys;

132– 2011 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 272, kurios plotas – 7,75 m2; kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

133– 2011 m. sausio 20 d.–2011 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

134– 2011 m. sausio 25 d.–2011 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

135– 2011 m. sausio 29 d.–2011 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

136– 2011 m. vasario 1 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

137– 2012 m. sausio 17 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir patalpintas į kamerą Nr. 119, kurios plotas – 7,31 m2; kameroje vakare buvo 6 asmenys;

138– 2012 m. sausio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 277, kurios plotas – 7,99 m2; kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

139– 2012 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

140– 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

141– 2012 m. sausio 21 d.–2012 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

142– 2012 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 1, vakare – 2 asmenys;

143– 2012 m. sausio 25 d.–2012 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

144– 2012 m. sausio 31 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

145– 2012 m. vasario 7 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir patalpintas į kamerą Nr. 111, kurios plotas- 7,45 m2; kameroje vakare buvo 6 asmenys;

146– 2012 m. vasario 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 254, kurios plotas – 34,71 m2; kameroje ryte buvo 10, vakare – 17 asmenų;

147– 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16 asmenų;

148– 2012 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

149– 2012 m. vasario 11 d.–2012 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

150– 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 13 asmenų;

151– 2012 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;

152– 2012 m. vasario 16 d.–2012 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

153– 2012 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

154– 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

155– 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 17 asmenų;

156– 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 14 asmenų;

157– 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 14 asmenų;

158– 2012 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;

159– 2012 m. vasario 24 d.–2012 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

160– 2012 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

161– 2012 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 19 asmenų;

162– 2012 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20, vakare – 20 asmenų;

163– 2012 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 19 asmenų, vakare – 22 asmenys;

164– 2012 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20 asmenų, vakare – 21 asmuo;

165– 2012 m. kovo 3 d.–2012 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 21, vakare – 21 asmuo;

166– 2012 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20 asmenų, vakare – 21 asmuo;

167– 2012 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 18 asmenų;

168– 2012 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 18 asmenų;

169– 2012 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 17 asmenų;

170– 2012 m. kovo 9 d.–2012 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

171– 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

172– 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 15 asmenų;

173– 2012 m. kovo 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;

174– 2012 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 17 asmenų;

175– 2012 m. kovo 17 d.–2012 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 17 asmenų;

176– 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

177– 2012 kovo 21 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 18 asmenų;

178– 2012 kovo 22 d.–2012 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

179– 2012 kovo 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

180– 2012 kovo 28 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 14 asmenų;

181– 2012 kovo 29 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;

182– 2012 m. kovo 30 d.–2012 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 18 asmenų;

183– 2012 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 18 asmenų;

184– 2012 m. balandžio 2 d.–2012 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 18 asmenų;

185– 2012 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 19 asmenų;

186– 2012 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 18 asmenų;

187– 2012 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 17 asmenų;

188– 2012 m. balandžio 7 d.–2012 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 17 asmenų;

189– 2012 m. balandžio 10 d.–2012 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

190– 2012 m. balandžio 12 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

191– 2012 m. balandžio 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 16 asmenų;

192– 2012 m. balandžio 14 d.–2012 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

193– 2012 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

194– 2012 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

195– 2012 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;

196– 2012 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

197– 2012 m. balandžio 20 d.–2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 17 asmenų;

198– 2012. balandžio 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 18 asmenų;

199– 2012. balandžio 24 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16 asmenų;

200– 2012. balandžio 25 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16 asmenų;

201– 2012. balandžio 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 14 asmenų;

202– 2012. balandžio 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;

203– 2012. balandžio 28 d.–2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

204– 2012 m. balandžio 30 d.–2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

205– 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 14 asmenų;

206– 2012 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 11 asmenų;

207– 2012 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 12 asmenų;

208– 2012 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

209– 2012 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 12 asmenų;

210– 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

211– 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;

212– 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 14 asmenų;

213– 2012 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;

214– 2012 m. gegužės 11 d.–2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

215– 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;

216– 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 13 asmenų;

217– 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

218– 2012 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 13 asmenų;

219– 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;

220– 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

221– 2012 m. gegužės 20 d.–2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

222– 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15 asmenų;

223– 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 17 asmenų;

224– 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 13 asmenų;

225– 2012 m. gegužės 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 252, kurios plotas – 42,33 m2; kameroje ryte buvo 8 asmenys, vakare – 10 asmenų;

226– 2012 m. gegužės 26 d.–2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

227– 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 11 asmenų;

228– 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;

229– 2012 m. gegužės 31 d.–2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

230– 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

231– 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 14 asmenų;

232– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

233– 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

234– 2012 m. birželio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 258, kurios plotas – 34,71 m2; kameroje ryte buvo 14, vakare – 17 asmenų;

235– 2012 m. birželio 9 d.–2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 17, vakare – 17 asmenų;

236– 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

237– 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 16, vakare – 17 asmenų;

238– 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 17, vakare – 15 asmenų;

239– 2012 m. birželio 15 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 17, vakare – 15 asmenų;

240– 2012 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;

241– 2012 m. birželio 17 d.–2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;

242– 2012 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 14, vakare – 16 asmenų;

243– 2012 m. birželio 20 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

244– 2012 m. birželio 25 d. atvyko išLaisvės atėmimo vietų ligoninės ir buvo patalpintas į kamerą Nr. 252, kurios plotas – 42,33 m2; kameroje vakare buvo 11 asmenų;

245– 2012 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 11 asmenų;

246– 2012 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12 asmenų;

247– 2012 m. birželio 28 d.–2012 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 11 asmenų;

248– 2012 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12 asmenų;

249– 2012 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 11 asmenų;

250– 2012 m. liepos 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

251– 2012 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11 asmenų;

252– 2012 m. liepos 7 d.–2012 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 11 asmenų;

253– 2012 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11 asmenų, vakare perkeltas į kamerą Nr. 381, kurios plotas – 7,28 m2, kurioje vakare buvo 4 asmenys;

254– 2012 m. liepos 10 d.–2012 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 381 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

255– 2012 m. liepos 17 d. išvyko į Alytaus pataisos namus.

2562. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (dabar – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba (b. l. 122)) (vykdytojas) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (toliau – ir 2009 m. gruodžio 24 d. sutartis) (b. l. 113–116), pagal kurią, siekdamas išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, vykdytojas įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga prižiūrėti šioje sutartyje nustatytas užsakovo patalpas, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis (1 punktas). 2009 m. gruodžio 24 d. sutartyje vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: atlikti tyrimus dėl kenkėjų rūšies, lokalizacijos vietų, patekimo kelių ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga užtikrinti jų naikinimą (4.1.2 punktas); užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai naikinti kenkėjus jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas); atlikti einamuosius profilaktinius patikrinimus ir priežiūrą ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį (4.1.7 punktas). 2009 m. gruodžio 24 d. sutartis, galiojusi iki 2010 m. gruodžio 31 d., 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta 1 kalendoriniams metams (2010 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. 565-01-10 (b. l. 117)).

2573. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (dabar – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba (b. l. 122)) (vykdytojas) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (toliau – ir 2012 m. sausio 3 d. sutartis) (b. l. 118–121), pagal kurią, siekdamas išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, vykdytojas įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga prižiūrėti šioje sutartyje nustatytas užsakovo patalpas, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis (1 punktas). 2012 m. sausio 3 d. sutartyje vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir numatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti (4.1.2 punktas); užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas).

2584. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012 m. liepos 31 d. rašte Nr. 4D-2012/1-1140/3D-2619 „Dėl Jūsų skundo“ (b. l. 26–27), be kita ko, nurodė pareiškėjui:

2594.1. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko persiųstas pareiškėjo 2012 m. birželio 18 d. skundas dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K ir dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų. Skunde pareiškėjas piktinasi blogomis ir nežmoniškomis laikymo Lukiškių TI-K sąlygomis: kameros perpildytos, trūksta oro, kamerų vėdinimo sistemos neveikia, kamerose drėgna; kamerose per maži langai, dėl ko patenka labai mažai šviesos, iš lauko pusės uždėtas tinklelis, kuris beveik nepraleidžia oro bei vėjelio, nes yra nesveikai apdulkėjęs, dėl ko ir trūksta oro, lovų (gultų) antri aukštai privirinti per žemai, kamerose lovos yra ne tik siauros, bet ir trumpos, čiužiniai, antklodės ir pagalvė pasenę, suplyšę, smirda, dėl didelės drėgmės pastoviai būna drėgni ir pan., taip pat piktinasi Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmais: šiurkščiai elgiasi ir bendrauja, rėkia keiksmažodžiais (rusiškais), provokuoja suimtuosius bei nuteistuosius, neturi atitinkamos kvalifikacijos tokiam darbui ir kt.

2604.2. Kompetenciją vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę policijos areštinėse ir laisvės atėmimo vietose turi visuomenės sveikatos centrai apskrityse, kadangi šios institucijos pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus taip pat vykdo ir visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę. Atsižvelgiant į tai, dėl higienos sąlygų Lukiškių TI-K pareiškėjas turėtų kreiptis į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą (Vilniaus g. 16, Vilnius).

2614.3. Seimo kontrolierius gauna nemažai asmenų skundų dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K. 2011 m. birželio 15 d. atliktas patikrinimas dėl žmogaus teisių padėties Lukiškių TI-K ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. apie tai surašyta Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 1/3D-2518, kurioje konstatuota, kad Lukiškių TI-K perpildytas, tokiu būdu bloginamos laikomų asmenų laikymo sąlygos, nesilaikoma minimalių gyvenamojo ploto normų, dėl perpildymo gali rastis nehigieniškos gyvenimo sąlygos, asmenims stinga privatumo, dėl šios priežasties didėja įtampa ir smurtas tarp laikomų asmenų; šiuo metu dėl perpildymo Lukiškių TI-K laikomų asmenų teisės yra pažeidžiamos.

262Apie asmenų, laikomų Lukiškių TI-K, teisių pažeidimus Seimo kontrolierius informavo šios laisvės atėmimo vietos bei Departamento vadovus.

2634.4. Siekiant išspręsti laisvės atėmimo vietų perpildymo problemą, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija parengė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarime Nr. 1248 patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją, kurioje numatyta pertvarkyti pataisos įstaigų veiklą taip, kad ji būtų saugi ir ekonomiška, planuojama per 8 metus pastatyti 4 naujas laisvės atėmimo vietas Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje ir Panevėžyje bei rekonstruoti 6 esamas laisvės atėmimo įstaigas, taip pat numatyta, kad jos įgyvendinimas leis išspręsti laisvės atėmimo vietų perpildymo problemą, užtikrins didesnį kalinamųjų bei visuomenės saugumą.

2644.5. Pareiškėjas savo galimai pažeistas teises dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K turi teisę ginti teisės aktuose nustatyta tvarka teisme.

2654.6. Dėl apreiškėjo skunde nurodytų aplinkybių dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų paaiškina, kad pagal Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnį viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per 1 mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui, kuris skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per 1 mėnesį gali būti skundžiami Departamento direktoriui, kuris skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jeigu dėl skundo atliekamas tyrimas,– per 20 darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. Departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per 20 dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjui rekomenduotina realizuoti Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje įtvirtintas pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo galimybes.

2664.7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, kuriame nustatyta, kad Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, pareiškėjo skundą atsisakoma nagrinėti.

2675. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2012 m. liepos 16 d. skundą, 2012 m. liepos 26 d. sprendime Nr. 22-1792 „Dėl informacijos pateikimo“ (b. l. 33), be kita ko, nurodė pareiškėjui:

2685.1. Visos gyvenamosios kameros Lukiškių TI-K įrengtos vadovaujantis Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu (Žin., 2010, Nr. 49-2408), vienam asmeniui, laikomam kamerų tipo patalpose, skiriama 3,6 m2; kadangi Lukiškių TI-K nuolat perpildytas, užtikrinti šio teisės akto normos reikalavimo įstaigos administracija negali.

2695.2. Gyvenamosios kameros nuolat remontuojamos, siekiant užtikrinti HN 76:2010.

2705.3. Lukiškių TI-K, siekdamas objektyviai ir išsamiai išsiaiškinti skunde minimus galimai neteisėtus tarnybinių šunų panaudojimo atvejus, prašo patikslinti galimų pažeidimų datas ir laiką.

271Sprendime Nr. 22-1792 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

2726. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir Centras), atsakydamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento 2012 m. liepos 13 d. raštą Nr. (1.23-11)4-2939, 2012 m. rugpjūčio 1 d. rašte Nr. 13-15-(2-1)-2-3228 „Dėl M. A. prašymo“ (b. l. 24), be kita ko, nurodė:

2736.1. Centras 2012 m. liepos 27 d. atliko operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę dėl higieninių sąlygų Lukiškių TI-K, Lukiškių skg., 6, Vilniuje, pagal pareiškėjo prašyme pateiktą informaciją. Patikrinimo metu įvertinta prašyme nurodytų aplinkybių atitiktis Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimams.

2746.2. Lukiškių TI-K duomenimis pareiškėjas buvo apgyvendintas kamerose Nr. 252, Nr. 254, Nr. 258. HN 76:2010 nenustatyta reikalavimų lempų rūšims, reglamentuojamos tik apšvietimo vertės. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos matavimų duomenimis kameroje Nr. 252 išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta buvo 241 lx, kameroje Nr. 254 – 224 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto, pagal kurį mažiausia gyvenamųjų patalpų dirbtinė dieninė apšvieta turi būti 200 lx, reikalavimus. Kameroje Nr. 258 išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta buvo 113 lx, tai neatitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimų. Lukiškių TI-K administracijai nurodyta kameroje Nr. 258 užtikrinti dirbtinį dieninį apšvietimą, atitinkantį HN 76:2010 22 punkto reikalavimus.

2756.3. Pagal HN 76:2010 58 punktą laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys privalo nuolat rūpintis švaros bei tvarkos palaikymu gyvenamosiose patalpose, tačiau aprūpinimo higienos priemonėmis (dezinfekcinėmis medžiagomis, asmens higienos priemonėmis) kiekis nereglamentuojamas. Dėl aprūpinimo higienos priemonėmis laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys gali kreiptis į Lukiškių TI-K administraciją.

2767. Laisvės atėmimo vietų ligoninė, atsakydama į pareiškėjo 2012 m. liepos 13 d. skundą, 2012 m. rugpjūčio 24 d. rašte Nr. 7-416 „Dėl sveikatos priežiūros“ (rašto kopija pateikta Departamentui) (b. l. 23), be kita ko, nurodė, jog: pareiškėją, jam būnant LAVL 2012 m. birželio 20 d.–2012 m. birželio 25 d., konsultavo gydytojas oftalmologas, buvo nustatyta pirmo laipsnio trumparegystė LAVL naudojamą medicinos įrangą įteisino Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos; gydytojui oftalmologui išduota licencija suteikia jam teisę verstis šia praktika, pasirenkant ištyrimo ir gydymo metodikas, ir rekomenduoti jas pacientui.

2778. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2012 m. liepos 24 d. skundą, 2012 m. rugpjūčio 24 d. rašte Nr. 22-2052 „Dėl skundo“ (rašto kopija pateikta Departamentui) (b. l. 25), be kita ko, nurodė: Lukiškių TI-K, atsižvelgdamas į fizines ir finansines galimybes, kiekvienais metais remontuoja kameras pagal planą; kamera Nr. 143 suremontuota 2011 m. birželio mėn., kameros Nr. 254, 255 ir 258 iš dalies suremontuotos 2011 m. kovo mėn., 2012 m. numatyta suremontuoti 6-ojo ir 12-ojo postų kameras; tarnybiniai šunys Lukiškių TI-K naudojami griežtai laikantis Bausmių vykdymo kodekso 122 straipsnio.

2789. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsakydamas į pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 9 d. skundą dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K (perpildytos kameros, kuriose buvo pilna pelių, bloga ventiliacija, suplyšusi patalynė, maži langai, blogas apšvietimas, trūko stalo, neteisėtai naudojami šunys), 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendime Nr. 2S-4089 „Dėl skundo“ (b. l. 34), be kita ko, nurodė:

2799.1. Skundo tyrimo metu iš Lukiškių TI-K paaiškinimo nustatyta, kad dalis pareiškėjo teiginių pasitvirtino, pirmiausiai dėl kamerų perpildymo. Lukiškių TI-K nuolat yra perpildytas, todėl neįmanoma kiekvienam asmeniui suteikti ne mažiau kaip 3,6 m2 gyvenamojo ploto ir užtikrinti įsakymo Nr. V-124 reikalavimų. Tačiau Lukiškių TI-K administracija, kol asmenims gyvenamojo ploto norma neužtikrinama, stengiasi, kad tokiomis sąlygomis jie būtų laikomi kuo trumpesnį laiką ir visiems be išimties būtų suteikta atskira miegamoji vieta.

2809.2. Gyvenamosios kameros Lukiškių TI-K įrengtos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 „Dėl tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimais. Lukiškių TI-K 1-ojo korpuso 8-ajame poste dėl ploto trūkumo ne visur įrengti suoliukai ir stalas, nes dalis kamerų yra šešiavietės, tačiau jose suimtieji laikomi ne ilgiau kaip 2 paras.

2819.3. Už tvarką ir švarą kamerose atsakingi jose gyvenantys asmenys, niekas už juos neplauna grindų, klozeto ar kriauklės. Valymo inventorius išduodamas į kiekvieną kamerą; visose kamerose tualetai atskirti plytine arba monolitine sienele. Kamerose yra natūrali ventiliacija, taip pat prieinama prie langų, kuriuos galima patiems atidaryti / uždaryti. Vilniaus visuomenės sveikatos centras dažnai atlieka matavimus kamerose ir drėgnumas visada atitinka HN 76:2010 reikalavimus. Langų padidinti nėra galimybės, nes Lukiškių TI-K esantys pastatai yra kultūros paveldo objektai, todėl jokių fasado detalių (langų, karnizų, durų) keisti negalima. Kamerose apšvietimas įjungtas pastoviai, naktį privalomas iki 20 lx, dieną – ne mažiau kaip 200 lx pagal HN 76:2010 (Žin., 2010, Nr. 41-1999) reikalavimus, o liuminescencinės lempos nedraudžiamos. Visose kamerose metalinės lovos pritvirtintos prie grindų, sienų ir tarpusavyje suvirintos, kad nebūtų judinamos ar stumdomos. Atstumai tarp lovų pritaikyti pagal kameros aukštį.

282Patalynė skalbiama skalbykloje ir išduodama išdžiovinta. Asmeninius drabužius taip pat galima atiduoti skalbti į skalbyklą. Patalynė pastoviai atnaujinama. Suplyšę čiužiniai, pagalvės, antklodės neišduodami.

2839.4. Pareiškėjas skundžiasi, kad kameroje pilna pelių, tačiau tai netiesa. Kamerose gali atsirasti musyčių, tarakonų ar pelių. Taip atsitikus, jie naikinami specialiomis priemonėmis. Tam sudaryta sutartis su Vilniaus profilaktine dezinfekcijos stotimi, pildomas žurnalas, kur įrašoma dezinfekavimo data ir vieta.

2849.5. Tarnybiniai šunys Lukiškių TI-K panaudojami griežtai laikantis Bausmių vykdymo kodekso 122 straipsnio reikalavimų. Jokių įsakymų ar nurodymų Lukiškių TI-K pareigūnams žeminti ar tyčiotis iš suimtųjų ar nuteistųjų nėra.

28510. Remiantis Lukiškių TI-K 2011 m. kovo 18 d. defektiniu aktu Nr. 24-481 (b. l. 95–96), 2011 m. birželio 15 d. defektiniu aktu Nr. 24-893(b. l. 99–100), 2011 m. birželio 11 d. defektiniu aktu Nr. 24-1333 (b. l. 103–104), 2012 m. vasario 28 d. defektiniu aktu Nr. 24-565 (b. l. 107), 2012 m. liepos 31 d. defektiniu aktu Nr. 24-2054 (b. l. 109–110), kuriuose nustatyti atliktini darbai Lukiškių TI-K, bei atitinkamai 2011 m. balandžio 5 d. darbų atlikimo aktu už 2011 m. kovo mėn. Nr. 24-429 (b. l. 97–98), 2011 m. liepos 4 d. darbų atlikimo aktu už 2011 m. birželio mėn. Nr. 24-1016 (b. l. 101–102), 2011 m. rugpjūčio 31 d. darbų atlikimo aktu už 2011 m. rugpjūčio mėn. Nr. 24-1429 (b. l. 105–106), 2012 m. balandžio 2 d. darbų atlikimo aktu už 2012 m. kovo mėn. Nr. 24-857 (b. l. 108), 2012 m. spalio 1 d. atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu už 2012 m. rugsėjo mėn. (b. l. 111–112), minėtuose defektiniuose aktuose nurodyti darbai atlikti.

28611. Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 49–78):

28711.1. pirminės gydytojų apžiūros metu 2010 m. balandžio 21 d., be kita ko, pareiškėjui nustatyta diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus (pagal TLK kodas F11.3), nustatyta ir tai, kad pareiškėjas turi žalingų įpročių (rūkymas, alkoholis, narkotikai) (b. l. 59), serga hepatitu („B“) (b. l. 58); 2010 m. rugpjūčio 4 d. konstatuota, kad pareiškėjas darbingas, serga lėtiniu hepatitu („B“) bei turi psichikos sutrikimą (F11.3) (b. l. 60);

28811.2. 2011 m. vasario 21 d. pareiškėjas skundėsi nugaros skausmais gulint, pagal gydytojo įrašą reikia gulėti ant kieto pagrindo (b. l. 61); 2011 m. gegužės 6 d. pareiškėjas skundėsi skausmais, opalige (ja serga), kylančia rūgštimi, rėmens graužimu, nustatyta skrandžio opaligė ir skirtas gydymas vaistais (b. l. 61) 2011 m. gegužės 13 d. pareiškėjui nustatyti GERL (gastroezofaginis refliuksas) ir erozinis gastritas, pratęstas gydymas vaistais (omeprazolu) (b. l. 61–62); 2011 m. rugsėjo 5 d. pareiškėjui paūmėjo skrandžio skausmai, paskirtas gydymas vaistais, 2011 m. spalio 7 d. pareiškėjui konstatuotas lėtinis gastritas; 2011 m. gruodžio 1 d. pareiškėjas skundėsi kylančia rūgštimi, konstatuota, kad serga gastritu (b. l. 63); grįžęs iš Alytaus pataiso namų pareiškėjas 2012 m. vasario 21 d. kreipėsi dėl padidėjusio rūgštingumo, nustatytas lėtinio gastrito paūmėjimas, skirtas gydymas vaistais (omeprazolu, ranigastu); 2012 m. lapkričio 7 d. skundėsi rėmens graužimu, skrandžio skausmais, pakartotinai konstatuotas lėtinis gastritas, paskirtas gydymas vaistais (b. l. 66); 2012 m. lapkričio 14 d. nustatyta dispepsija, paskirtas gydymas vaistais (b. l. 66); 2012 m. lapkričio 21 d. pareiškėjas skundėsi skrandžio skausmais su trumpais pagerėjimais, be ryšio su maistu, pakartotinai konstatuotas lėtinis gastritas, paskirtas gydymas vaistais (b. l. 67) (kaip ir 2012 m. lapkričio 28 d.); 2012 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas skundėsi išliekančiu varginančiu skausmu epigastriumo srityje po valgio, kylančia rūgštimi, konstatuotas GERL ir erozinis gastritas, paskirtas gydymas vaistais (b. l. 67)

28911.3. 2012 m. birželio 19 d. pareiškėjas skundėsi, kad antrą savaitę skauda akis, blogai mato, „bėgioja muselės akyse“, lašai nepadeda; pareiškėjas dėl šių nusiskundimų nusiųstas į LAVL (b. l. 66); pareiškėjui LAVL nustatyta trumparegystė (myopia Io), išrašyti akiniai nuotoliui (b. l. 66, 70).

290II

2911. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas – M. A. (M. A.) Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė nuo 2010 m. balandžio 19 d. (iš tikrųjų – nuo 2010 m. balandžio 20 d. (žr. atsiliepimą (b. l. 80–87))) iki 2012 m. liepos 17 d. buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, t. y. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatytą reikalavimą, kad vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Pabrėžtina, jog pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ 6.15 punktą vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigoje, turi tekti 5 kv. m kameros ploto. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ neteko galios nuo 2010 m. balandžio 11 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra nustatyti.

2922. Teismas akcentuoja, kad nors laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. gegužės 13 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nebuvo nustatytas vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigoje, laikymo vietos plotas, tačiau, teismo vertinimu, pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos prasmę šiuo laikotarpiu nagrinėjamoje administracinėje byloje turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ 6.15 punkto reikalavimas, t. y. vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigoje, turi tekti 5 kv. m kameros ploto. Kitu laikotarpiu, t. y. nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki 2012 m. liepos 17 d. M. A. turėjo tekti 3, 6 kv. m ploto.

2933. Minėta, kad pareiškėjas – M. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – po 600 Lt (šešis šimtus litų) už kiekvieną parą, praleistą Lukiškių TI-K kamerose nežmoniškomis, kankinimo, siaubingomis bei sveikatą gadinančiomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad nors pareiškėjas skunde nurodo, jog patyrė žalą dėl maiste esančių svogūnų, tačiau šioje dalyje pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas įrodymais, nes pareiškėjas neįrodė šios žalos, nepateikė įrodymų, kad skundėsi dėl maisto Lukiškių TI-K administracijai. Be to, pareiškėjo nusiskundimai dėl žalos sveikatai tuo aspektu, kad jis dėl netinkamo kalinimo patyrė psichinių sveikatos sutrikimų, bendravimo trukdžių nėra pagrįsti, nes šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas – M. A. jau prieš jį patalpinant į Lukiškių TI-K 2010 m. balandžio 20 d. piktnaudžiavo narkotinėmis medžiagomis, todėl turėjo psichikos ir elgesio sutrikimų: pirminės gydytojų apžiūros metu 2010 m. balandžio 21 d., be kita ko, pareiškėjui nustatyta diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus (pagal TLK kodas F11.3), nustatyta ir tai, kad pareiškėjas turi žalingų įpročių (rūkymas, alkoholis, narkotikai) (b. l. 59), serga hepatitu („B“) (b. l. 58); 2010 m. rugpjūčio 4 d. konstatuota, kad pareiškėjas darbingas, serga lėtiniu hepatitu („B“) bei turi psichikos sutrikimą (F11.3) (b. l. 60).

294Taip pat nustatyta, jog laikymo kalinimo įstaigoje metu pareiškėjui nustatyta trumparegystė: 2012 m. birželio 19 d. pareiškėjas skundėsi, kad antrą savaitę skauda akis, blogai mato, „bėgioja muselės akyse“, lašai nepadeda; pareiškėjas dėl šių nusiskundimų nusiųstas į LAVL (b. l. 66); pareiškėjui LAVL nustatyta trumparegystė (myopia Io), išrašyti akiniai nuotoliui (b. l. 66, 70); taip pat nustatyti tam tikri skrandžio sutrikimai (b. l. 61–62, 66, 67). Teismo vertinimu, pareiškėjo patirti sveikatos sutrikimai nėra pagrįsti tuo, kad jie kilo būtent dėl pareiškėjo laikymo Lukiškių TI-K, nors, vertinant galimai patirtą neturtinę žalą, šios aplinkybės yra reikšmingos.

2953.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

296Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

297„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

298Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

299Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

3003.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes M. A. nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. gegužės 13 d. būnant Lukiškių TI-K buvo pažeidžiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ 6.15 punkto reikalavimai, o pareiškėjui nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki 2012 m. liepos 17 d. būnant Lukiškių TI-K buvo pažeidžiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatyti reikalavimai, išskyrus kai M. A. kalėjo kameroje Nr. 255 2010 m. birželio 23 d., nuo 2010 m. liepos 10 d. iki 2010 m. liepos 14 d., nuo 2010 m. liepos 20 d. iki 2010 m. liepos 26 d., 2010 m. liepos 29 d., kameroje Nr. 258 nuo 2010 m. liepos 30 d. iki 2010 m. rugpjūčio 2 d., kameroje Nr. 277 2012 m. sausio 24 d., kameroje Nr. 252 nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. gegužės 29 d., 2012 m. birželio 26 d., nuo 2012 m. birželio 28 d. iki 2012 m. liepos 2 d., nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. liepos 8 d. (žr. atsiliepimą (b. l. 80–87)). Kartu pabrėžtina, kad pareiškėjo labai ilgą laiką Lukiškių TI-K apskritai nebuvo, t. y. jis nebuvo nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d. iki 2010 m. rugpjūčio 24 d., nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2010 m. spalio 5 d., nuo 2010 m. spalio 12 d. iki 2010 m. spalio 26 d., nuo 2010 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. lapkričio 16 d., nuo 2010 m. gruodžio 21 d. iki 2011 m. sausio 18 d., nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2012 m. sausio 17 d., nuo 2012 m. sausio 31 d. iki 2012 m. vasario 7 d., nuo 2012 m. birželio 20 d. iki 2012 m. birželio 25 d. (žr. atsiliepimą (b. l. 80–87)).

301Taigi, pareiškėjas – M. A. Lukiškių TI-K, kai apskritai jame buvo (nes ilgą laikotarpį jo nebuvo šioje kalinimo įstaigoje), buvo laikomas 34 dienas tinkamai, o likusias 326 – netinkamai. Teismas įvertina ir tą aplinkybę, jog 2010 m. gegužės 14 d. ryte, 2010 m. birželio 19 d. ryte, 2010 m. birželio 22 d. ryte, 2010 m. birželio 24 d. ryte, 2010 m. liepos 8 d. ryte, 2010 m. liepos 9 d. vakare, 2010 m. liepos 15 d. ryte, 2010 m. liepos 27 d. ryte, 2010 m. liepos 28 d. vakare, 2010 m. rugpjūčio 25 d. ryte, 2010 m. rugsėjo 15 d. ryte, 2010 m. spalio 6 d. ryte, 2010 m. spalio 27 d. ryte, 2010 m. lapkričio 23 d. ryte, 2010 m. gruodžio 3 d. ryte, 2012 m. sausio 20 d. ryte, 2012 m. gegužės 30 d. ryte, 2012 m. birželio 5 d. ryte, 2012 m. birželio 25 d. vakare, 2012 m. birželio 27 d. ryte, 2012 m. liepos 3 d. vakare, 2012 m. liepos 4 d. vakare, 2012 m. liepos 9 d. ryte (žr. atsiliepimą, b. l. 80-87) vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus, tačiau pabrėžia, kad vis tiek tomis dienomis tam tikrą laikotarpį buvo nesilaikoma įsakyme Nr. V-124 nustatytų reikalavimų. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

3023.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų lemti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinės bylos Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

303Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, taip pat ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

304Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

305Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, tačiau, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (326 dienas pareiškėjas – M. A. buvo laikomas netinkamai, o 34 dienas jis buvo laikomas tinkamai), į tai, kad ilgą laiką pareiškėjas apskritai nebuvo Lukiškių TI-K, į tai, kad pareiškėjas labai dažnai Lukiškių TI-K kalėjo su pertraukomis (o tai tikrai lengvino pareiškėjui kylančias neigiamas pasekmes), nesant objektyvių duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklės pablogėjimą dėl atsakovės veiksmų, tačiau esant duomenų, kad pareiškėjui kalinimo laikotarpiu atsirado trumparegystė (b. l. 66, 70) ir tam tikri skrandžio veiklos sutrikimai (b. l. 61–62, 66, 67), apie tai, kad dvasiniai išgyvenimai būtų trukę itin ilgai, į Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga nuo 2013 m. sausio 1 d. yra 1 000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, į tai, kad pareiškėjas gana greitai pradėjo rūpintis neturtinės žalos priteisimu (2012 m. liepos 17 d. išvyko iš Lukiškių TI-K, o jau tą patį mėnesį skundėsi įvairioms institucijoms dėl laikymo sąlygų ir rinko įrodymus bei ilgos apimties ir itin detalų skundą rašė nuo 2012 m. rugsėjo 17 d. (žr. Seimo kontrolieriaus 2012 m. liepos 31 d. raštą Nr. 4D-2012/1-1140/3D-2619 „Dėl Jūsų skundo“ (b. l. 26–27), Lukiškių TI-K 2012 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. 22-1792 „Dėl informacijos pateikimo“ (b. l. 33), Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštą Nr. 13-15-(2-1)-2-3228 „Dėl M. A. prašymo“ (b. l. 24), Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. 7-416 „Dėl sveikatos priežiūros“ (b. l. 23), Lukiškių TI-K 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. 22-2052 „Dėl skundo“ (b. l. 25), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. 2S-4089 „Dėl skundo“ (b. l. 34)) (todėl šioje administracinėje byloje vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A146-1527/2012 negalima) pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 3 100 Lt, kuri priteistina iš atsakovės. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011, kurioje už 40 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 350 Lt. Teismo vertinimu, didesnės negu 3 100 Lt neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

306Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

307Pareiškėjo – M. A. (M. A.) skundą tenkinti iš dalies.

308Priteisti pareiškėjui – M. A. (M. A.) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 3 100 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą litų) neturtinės žalos atlyginimo.

309Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

310Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas – M. A. (toliau – ir pareiškėjas) su 2012 m. rugsėjo 17... 5. Pažymėtina, kad pareiškėjo reikalavimą panaikinti Lukiškių TI-K 2012 m.... 6. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 7. 2.1. Teismui 2010 m. balandžio 18 d. arba 19 d. paskyrus pareiškėjui... 8. 2.2. Pareiškėjas prievarta nežmoniškomis sąlygomis laikytas ir kamerose... 9. Kitose kamerose (po remonto) yra sumontuota po dvi dviaukštes lovas, tačiau... 10. Visose kamerose tualetai neatskirti, todėl ne tik tenka gyventi smarvėje, bet... 11. Dėl ventiliacijos nebuvimo kamerose yra didžiulė drėgmė, dėl to rūbai... 12. Kameroje yra sumontuotas stalelis su 2 atlenkiamomis taburetėmis, o tai yra... 13. 2.3. Pareiškėjas 2012 m. vasario 7 d. parą laikytas karantino kameroje,... 14. Dėl įtampos, pažeminimo, nervinio streso, kankinimo ir pasityčiojimo... 15. 2.4. Pareiškėjas kalėjo ir kameroje Nr. 258, kurioje labai žiaurios... 16. 2.5. Kalint Lukiškių TI-K dušu galima buvo naudotis tik kartą per savaitę... 17. 2.6. Lukiškių TI-K pareigūnai dažnai pažeidžia vidaus tvarkos taisykles,... 18. 2.7. Pareiškėjas buvo priverstas atsisakyti pusės (o gal ir daugiau) maisto,... 19. 2.8. Laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 7 d. iki 2012 m. birželio 20 d.–25 d.... 20. 2.9. Pasak pareiškėjo, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo /... 21. Įrodinėdamas patirtą neturtinę žalą pareiškėjas vadovaujasi Lietuvos... 22. 2.10. Pasak pareiškėjo, jis, galbūt, netiksliai nurodė datas, kalinamų... 23. Pareiškėjas taip pat prašo Departamento 2012 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr.... 24. II... 25. Atsakovė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių TI-K, atsiliepime į... 26. 1.1. Anksčiau Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 nustatyta gyvenamojo ploto... 27. 1.2. Pareiškėjas 2010 m. gegužės 13 d., 2010 m. gegužės 14 d. ryte, 2010... 28. 1.3. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 29. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 30. 1.4. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 31. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų... 32. 1.5. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą... 33. 1.6. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos... 34. 1.7. Civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės... 35. Šiuo atveju nėra būtinos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytos... 36. III... 37. Teismo posėdyje pareiškėjas – M. A., remdamasis skunde pateiktais... 38. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 39. I... 40. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 41. 1. Pareiškėjas – M. A. atvyko į Lukiškių TI-K 2010 m. balandžio 20 d.... 42. Pareiškėjas Lukiškių TI-K nuo 2010 m. balandžio 21 d. buvo laikomas... 43. – 2010 m. balandžio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 144, kurios plotas –... 44. – 2010 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 3... 45. – 2010 m. balandžio 23 d.–2010 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 144 ryte... 46. – 2010 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 2, vakare – 4... 47. – 2010 m. balandžio 27 d. – 2010 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 144 ryte... 48. – 2010 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 49. – 2010 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 50. – 2010 m. gegužės 6 d.–2010 m. gegužės 11 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo... 51. – 2010 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 169, kurios plotas –... 52. – 2010 m. gegužės 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 293, kurios plotas –... 53. – 2010 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 54. – 2010 m. gegužės 15 d.–2010 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 293 ryte... 55. – 2010 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 56. – 2010 m. gegužės 19 d.–2010 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 293 ryte... 57. – 2010m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 293 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 58. – 2010 m. gegužės 22 d.–2010 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 293 ryte... 59. – 2010 m. gegužės 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 169, kurios plotas –... 60. – 2010 m. gegužės 26 d. – 2010 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 169 ryte... 61. – 2010 m. gegužės 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 144, kurios plotas –... 62. – 2010 m. gegužės 29 d.–2010 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo... 63. – 2010 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 64. – 2010 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 65. – 2010 m. birželio 5 d.–2010 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo... 66. – 2010 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 67. – 2010 m. birželio 8 d.–2010 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 144 ryte buvo... 68. – 2010 m. birželio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 255, kurios plotas –... 69. – 2010 m. birželio 20 d.–2010 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 255 ryte... 70. – 2010 m. birželio 22 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 71. – 2010 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 72. – 2010 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 73. – 2010 m. birželio 25 d. – 2010 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 255 ryte... 74. – 2010 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 75. – 2010 m. liepos 1 d.–2010 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8,... 76. – 2010 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 77. – 2010 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;... 78. – 2010 m. liepos 10 d.–2010 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6,... 79. – 2010 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 80. – 2010 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 81. – 2010 m. liepos 17 d.–2010 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8,... 82. – 2010 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 83. – 2010 m. liepos 21 d.–2010 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6,... 84. – 2010 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 85. – 2010 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 5 asmenys;... 86. – 2010 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 87. – 2010 m. liepos 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 258, kurios plotas – 34,71... 88. – 2010 m. liepos 31 d. – 2010 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 258 ryte... 89. – 2010 m. rugpjūčio 3 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 90. – 2010 m. rugpjūčio 24 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į... 91. – 2010 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 272, kurios plotas –... 92. – 2010 m. rugpjūčio 26 d.–2010 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 272 ryte... 93. – 2010 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 94. – 2010 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 95. – 2010 m. rugsėjo 8 d.–2010 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo... 96. – 2010 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 97. – 2010 m. rugsėjo 16 d.–2010 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo... 98. – 2010 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 99. – 2010 m. rugsėjo 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 100. – 2010 m. spalio 5 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į... 101. – 2010 m. spalio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 266, kurios plotas- 7,74 m2;... 102. – 2010 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 103. – 2010 m. spalio 8 d.–2010 m. spalio 11 d. ryte buvo 4, vakare – 4... 104. – 2010 m. spalio 12 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 105. – 2010 m. spalio 26 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į... 106. – 2010 m. spalio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 318, kurios plotas – 7,81... 107. – 2010 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 108. – 2010 m. spalio 29 d.–2010 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo... 109. – 2010 m. lapkričio 2 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 110. – 2010 m. lapkričio 16 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų, patalpintas į... 111. – 2010 m. lapkričio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 268, kurios plotas –... 112. – 2010 m. lapkričio 18 d.–2010 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 268 ryte... 113. – 2010 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4... 114. – 2010 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4... 115. – 2010 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4... 116. – 2010 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4... 117. – 2010 m. lapkričio 27 d.–2010 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 268 ryte... 118. – 2010 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 119. – 2010 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 120. – 2010 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 121. – 2010 m. gruodžio 4 d.–2010 m. gruodžio 7 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo... 122. – 2010 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 123. – 2010 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 124. – 2010 m. gruodžio 10 d.–2010 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 268 ryte... 125. – 2010 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 126. – 2010 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 127. – 2010 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 128. – 2010 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 129. – 2010 m. gruodžio 17 d.–2010 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 268 ryte... 130. – 2010 m. gruodžio 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 131. – 2011 m. sausio 18 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir buvo patalpintas... 132. – 2011 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 272, kurios plotas – 7,75... 133. – 2011 m. sausio 20 d.–2011 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4,... 134. – 2011 m. sausio 25 d.–2011 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 3,... 135. – 2011 m. sausio 29 d.–2011 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 272 ryte buvo 4,... 136. – 2011 m. vasario 1 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 137. – 2012 m. sausio 17 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir patalpintas į... 138. – 2012 m. sausio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 277, kurios plotas – 7,99... 139. – 2012 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 140. – 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 141. – 2012 m. sausio 21 d.–2012 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 3,... 142. – 2012 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 1, vakare – 2 asmenys;... 143. – 2012 m. sausio 25 d.–2012 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 277 ryte buvo 4,... 144. – 2012 m. sausio 31 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 145. – 2012 m. vasario 7 d. atvyko iš Alytaus pataisos namų ir patalpintas į... 146. – 2012 m. vasario 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 254, kurios plotas – 34,71... 147. – 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16 asmenų;... 148. – 2012 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;... 149. – 2012 m. vasario 11 d.–2012 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo... 150. – 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 13 asmenų;... 151. – 2012 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;... 152. – 2012 m. vasario 16 d.–2012 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo... 153. – 2012 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;... 154. – 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 16 asmenų;... 155. – 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 17 asmenų;... 156. – 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 14 asmenų;... 157. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 14 asmenų;... 158. – 2012 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;... 159. – 2012 m. vasario 24 d.–2012 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo... 160. – 2012 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;... 161. – 2012 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 19 asmenų;... 162. – 2012 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20, vakare – 20 asmenų;... 163. – 2012 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 19 asmenų, vakare – 22... 164. – 2012 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20 asmenų, vakare – 21... 165. – 2012 m. kovo 3 d.–2012 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 21, vakare... 166. – 2012 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 20 asmenų, vakare – 21... 167. – 2012 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 18 asmenų;... 168. – 2012 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17, vakare – 18 asmenų;... 169. – 2012 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 17 asmenų;... 170. – 2012 m. kovo 9 d.–2012 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16,... 171. – 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;... 172. – 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 15 asmenų;... 173. – 2012 m. kovo 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15 asmenų;... 174. – 2012 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 17 asmenų;... 175. – 2012 m. kovo 17 d.–2012 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 17,... 176. – 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16 asmenų;... 177. – 2012 kovo 21 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 18 asmenų;... 178. – 2012 kovo 22 d.–2012 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare... 179. – 2012 kovo 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;... 180. – 2012 kovo 28 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 14 asmenų;... 181. – 2012 kovo 29 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15 asmenų;... 182. – 2012 m. kovo 30 d.–2012 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18,... 183. – 2012 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 18... 184. – 2012 m. balandžio 2 d.–2012 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 254 ryte... 185. – 2012 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 19... 186. – 2012 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 18... 187. – 2012 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 18, vakare – 17... 188. – 2012 m. balandžio 7 d.–2012 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 254 ryte... 189. – 2012 m. balandžio 10 d.–2012 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 254 ryte... 190. – 2012 m. balandžio 12 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 13... 191. – 2012 m. balandžio 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 16... 192. – 2012 m. balandžio 14 d.–2012 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 254 ryte... 193. – 2012 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16... 194. – 2012 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 14... 195. – 2012 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15... 196. – 2012 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15... 197. – 2012 m. balandžio 20 d.–2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 254 ryte... 198. – 2012. balandžio 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 16, vakare – 18... 199. – 2012. balandžio 24 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16... 200. – 2012. balandžio 25 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 16... 201. – 2012. balandžio 26 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 14... 202. – 2012. balandžio 27 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15... 203. – 2012. balandžio 28 d.–2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 254 ryte... 204. – 2012 m. balandžio 30 d.–2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 254 ryte... 205. – 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 14... 206. – 2012 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 11... 207. – 2012 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 11, vakare – 12... 208. – 2012 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 13... 209. – 2012 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 12... 210. – 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12... 211. – 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 12... 212. – 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 14... 213. – 2012 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15... 214. – 2012 m. gegužės 11 d.–2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 254 ryte... 215. – 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 15... 216. – 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 13... 217. – 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 12, vakare – 12... 218. – 2012 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 10, vakare – 13... 219. – 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 15... 220. – 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 16... 221. – 2012 m. gegužės 20 d.–2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 254 ryte... 222. – 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 15, vakare – 15... 223. – 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 14, vakare – 17... 224. – 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 13, vakare – 13... 225. – 2012 m. gegužės 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 252, kurios plotas –... 226. – 2012 m. gegužės 26 d.–2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 252 ryte... 227. – 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 11... 228. – 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12... 229. – 2012 m. gegužės 31 d.–2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo... 230. – 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13... 231. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 14... 232. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14... 233. – 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12... 234. – 2012 m. birželio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 258, kurios plotas –... 235. – 2012 m. birželio 9 d.–2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo... 236. – 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 16, vakare – 16... 237. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 16, vakare – 17... 238. – 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 17, vakare – 15... 239. – 2012 m. birželio 15 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 17, vakare – 15... 240. – 2012 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 15, vakare – 16... 241. – 2012 m. birželio 17 d.–2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 258 ryte... 242. – 2012 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 258 ryte buvo 14, vakare – 16... 243. – 2012 m. birželio 20 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;... 244. – 2012 m. birželio 25 d. atvyko išLaisvės atėmimo vietų ligoninės ir... 245. – 2012 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 11... 246. – 2012 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12... 247. – 2012 m. birželio 28 d.–2012 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo... 248. – 2012 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12 asmenų;... 249. – 2012 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 11 asmenų;... 250. – 2012 m. liepos 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;... 251. – 2012 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11 asmenų;... 252. – 2012 m. liepos 7 d.–2012 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11,... 253. – 2012 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11 asmenų, vakare perkeltas... 254. – 2012 m. liepos 10 d.–2012 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 381 ryte buvo 4,... 255. – 2012 m. liepos 17 d. išvyko į Alytaus pataisos namus.... 256. 2. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 257. 3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 258. 4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012 m. liepos 31 d. rašte Nr.... 259. 4.1. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Seimo Žmogaus teisių komiteto... 260. 4.2. Kompetenciją vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę... 261. 4.3. Seimo kontrolierius gauna nemažai asmenų skundų dėl laikymo sąlygų... 262. Apie asmenų, laikomų Lukiškių TI-K, teisių pažeidimus Seimo kontrolierius... 263. 4.4. Siekiant išspręsti laisvės atėmimo vietų perpildymo problemą,... 264. 4.5. Pareiškėjas savo galimai pažeistas teises dėl laikymo sąlygų... 265. 4.6. Dėl apreiškėjo skunde nurodytų aplinkybių dėl Lukiškių TI-K... 266. 4.7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 267. 5. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2012 m. liepos 16 d. skundą,... 268. 5.1. Visos gyvenamosios kameros Lukiškių TI-K įrengtos vadovaujantis Tardymo... 269. 5.2. Gyvenamosios kameros nuolat remontuojamos, siekiant užtikrinti HN... 270. 5.3. Lukiškių TI-K, siekdamas objektyviai ir išsamiai išsiaiškinti skunde... 271. Sprendime Nr. 22-1792 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.... 272. 6. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir Centras), atsakydamas... 273. 6.1. Centras 2012 m. liepos 27 d. atliko operatyviąją visuomenės sveikatos... 274. 6.2. Lukiškių TI-K duomenimis pareiškėjas buvo apgyvendintas kamerose Nr.... 275. 6.3. Pagal HN 76:2010 58 punktą laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys... 276. 7. Laisvės atėmimo vietų ligoninė, atsakydama į pareiškėjo 2012 m.... 277. 8. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2012 m. liepos 24 d. skundą,... 278. 9. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,... 279. 9.1. Skundo tyrimo metu iš Lukiškių TI-K paaiškinimo nustatyta, kad dalis... 280. 9.2. Gyvenamosios kameros Lukiškių TI-K įrengtos vadovaujantis Departamento... 281. 9.3. Už tvarką ir švarą kamerose atsakingi jose gyvenantys asmenys, niekas... 282. Patalynė skalbiama skalbykloje ir išduodama išdžiovinta. Asmeninius... 283. 9.4. Pareiškėjas skundžiasi, kad kameroje pilna pelių, tačiau tai netiesa.... 284. 9.5. Tarnybiniai šunys Lukiškių TI-K panaudojami griežtai laikantis... 285. 10. Remiantis Lukiškių TI-K 2011 m. kovo 18 d. defektiniu aktu Nr. 24-481 (b.... 286. 11. Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 49–78):... 287. 11.1. pirminės gydytojų apžiūros metu 2010 m. balandžio 21 d., be kita ko,... 288. 11.2. 2011 m. vasario 21 d. pareiškėjas skundėsi nugaros skausmais gulint,... 289. 11.3. 2012 m. birželio 19 d. pareiškėjas skundėsi, kad antrą savaitę... 290. II... 291. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas –... 292. 2. Teismas akcentuoja, kad nors laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 20 d. iki... 293. 3. Minėta, kad pareiškėjas – M. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 294. Taip pat nustatyta, jog laikymo kalinimo įstaigoje metu pareiškėjui... 295. 3.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 296. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 297. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 298. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 299. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 300. 3.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes M.... 301. Taigi, pareiškėjas – M. A. Lukiškių TI-K, kai apskritai jame buvo (nes... 302. 3.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 303. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 304. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 305. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 306. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 307. Pareiškėjo – M. A. (M. A.) skundą tenkinti iš dalies.... 308. Priteisti pareiškėjui – M. A. (M. A.) iš Lietuvos valstybės,... 309. Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 310. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...