Byla e2S-265-273/2019
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Laugina“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. L. atstovo advokato D. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-22320-375/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Manfula“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Laugina“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ieškinį atsakovei BUAB „Manfula“, kuriame ieškovė prašė pripažinti, kad atsakovė nepagrįstai nutraukė 2016 m. vasario 11 d. šalių sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2016/02/10, kuria atsakovė perleido ieškovei reikalavimo teisę į 600 859,63 Eur UAB „Laugina“ skolą.

82.

9Pareiškėjas E. L. pateikė prašymą įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje. Nurodė, kad pareiškėjas yra BUAB „Laugina“ kreditorius ir savininkas. BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra sprendžiamas taikos sutarties sudarymo klausimas, todėl priimtas procesinis sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos pareiškėjo, kaip BUAB „Laugina“ savininko, materialiosioms teisėms ir pareigoms, nes priklausomai nuo priimto sprendimo turinio ir jo teisinių pasekmių gali būti nulemtas taikos sutarties BUAB „Laugina“ bankroto byloje sudarymo klausimas. Nutraukus ginčijamą sutartį, atsakovės BUAB „Manfula“ finansinio reikalavimo suma BUAB „Laugina“ bankroto byloje būtų 718 868,46 Eur, o ieškovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ būtų išbraukta iš BUAB „Laugina“ kreditorių sąrašo. Atsakovės BUAB „Manfula“ finansinio reikalavimo suma sudarytų daugiau nei ketvirtadalis nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos BUAB „Laugina“ bankroto byloje.

103.

11Atsiliepime ieškovė nesutiko su pareiškėjo E. L. prašymu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo išsprendimas šioje byloje niekaip nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis ir pareigomis.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė.

165.

17Teismas nurodė, kad teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą nėra. Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo ginčo pobūdį, priimtas sprendimas turės įtakos ne tik pareiškėjo E. L., bet ir visiems kitiems įmonės kreditoriams, todėl šioje byloje trečiuoju asmeniu yra įtraukta BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus. Bankroto administratorius gina tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir visų jos kreditorių interesus. Teismas nenustatė išskirtinių aplinkybių, kurios lemtų poreikį kreditoriui E. L. tiesiogiai dalyvauti šioje byloje. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad šioje byloje ginčo išsprendimas niekaip nėra susijęs su E. L. teisėmis ir pareigomis, nes nuo šios bylos išsprendimo gali keistis tik kreditorius BUAB „Laugina“ bankroto byloje.

186.

19Teismas padarė išvadą, kad E. L. įtraukimas į šią bylą trečiuoju asmeniu būtų perteklinis procesinis veiksmas, dėl kurio gali būti nepagrįstai užvilkintas bylos procesas, pažeisti civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai ir be reikalo padidėtų bylinėjimosi išlaidos.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

227.

23Atskirajame skunde pareiškėjo E. L. atstovas prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį ir grąžinti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirajame skunde nurodė tokius argumentus:

241.1.

25Teismas netinkamai įvertino pareiškėjo statusą. Pareiškėjas yra ne tik BUAB „Laugina“ kreditorius, tačiau ir jos savininkas, valdantis 100 % bendrovės akcijų. Teismas nevertino, kaip byloje priimtas sprendimas turės įtakos pareiškėjo kaip BUAB „Laugina“ savininko, materialiosioms teisėms ir pareigoms;

261.2.

27Teismas neįvertino, kad 2018 m. spalio 31 d. buvo šaukiamas BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, kuriame, be kitų klausimų buvo sprendžiamas ir pareiškėjo pasiūlytos taikos sutarties sudarymo BUAB „Laugina“ bankroto procese klausimas. Ieškovė nesutinka sudaryti taikos sutarties, o atsakovės pozicija dėl taikos sutarties sudarymo nėra tokia kategoriška. Atsakovei pritarus taikos sutarties sudarymui BUAB „Laugina“ bankroto byla galėtų būti užbaigta taikiai, kadangi atsakovės finansinio reikalavimo suma leidžia priimti sprendimus trečiojo asmens BUAB „Laugina“ bankroto byloje;

281.3.

29BUAB „Laugina“ kreditorių pozicija taikos sutarties sudarymo klausimu yra nevienoda, todėl BUAB „Laugina“ bankroto administratorius atsiduria interesų konflikte, administratoriaus interesas šioje byloje yra priešingas pareiškėjo interesams, todėl pareiškėjas šioje byloje negali būti atstovaujamas administratoriaus.

308.

31Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašė atmesti atskirąjį skundą, o Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš E. L. atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

322.1.

33Ginčo šioje byloje išsprendimas niekaip nėra susijęs su E. L. teisėmis ir pareigomis. Nepriklausomai nuo to, kaip bus išspręstas šis ginčas, tai jokių teisių ir pareigų E. L. nesukurs, nes byloje nėra sprendžiami jokie BUAB „Laugina“ veiklos klausimai, kurie tiesiogiai įtakotų E. L. teises ir pareigas. Šioje byloje yra sprendžiamas ginčas dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo, o E. L. nėra minėtos sutarties šalimi. Kreditoriaus pasikeitimas prievolėje jokių teisių ir pareigų E. L. negali sukurti ir nesukurs;

342.2.

35Pareiškėjo teiginiai, kad vienas ar kitas kreditorius gali būti palankesnis BUAB „Laugina“ bankroto byloje sprendžiant taikos sutarties klausimą, yra tik niekuo nepagrįsti ir teisiškai nereikšmingi samprotavimai, nesusiję su šioje byloje sprendžiamu ginču.

369.

37Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

38Teismas

konstatuoja:

39IV.

40Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4110.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

4311.

44Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4512.

46Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms.

4713.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad materialusis trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), dalyvavimo byloje pagrindas - jų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi; nors šie asmenys nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialiojo teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiaisiais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, jog išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo, ir gali būti įtraukiami į prasidėjusį procesą ne tik savo pačių iniciatyva, bet ir kitų dalyvaujančių asmenų ar teismo iniciatyva. Kvalifikuodamas ginčo materialius teisinius santykius, teismas turi įvertinti ir tuos teisinius ryšius, kurie ginčo šalis sieja su kitais asmenimis bei materialiosios teisės normas, kuriose nustatytos galimos teismo sprendimo pasekmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms. Nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų yra suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2011; 2013 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2013; ir kt.).

4914.

50Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškiniu prašo pripažinti 2016 m. vasario 1 d. tarp ieškovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir atsakovės UAB „Manfula“ sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10, kuria pradinis kreditorius atsakovė perleido naujam kreditoriui ieškovei 600 859,63 Eur dydžio reikalavimo teisę į skolininką BUAB „Laugina“, nutraukimą negaliojančiu. Atsakovė ir pareiškėjas E. L. yra BUAB „Laugina“ kreditoriai, be to, pareiškėjas E. L. yra trečiojo asmens BUAB „Laugina“ akcininkas. Ieškinio patenkinimo atveju, ieškovė taptų trečiojo asmens BUAB „Laugina“ kreditoriumi, su 600 859,63 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu, o atsakovės UAB „Manfula“ kreditorinio reikalavimo dydis atitinkamai 600 859,63 Eur suma sumažėtų. Tiek ieškinio patenkinimo atveju, tiek ir ieškinį atmetus, bendra BUAB „Laugina“ kreditorinių reikalavimų suma liktų nepasikeitusi. Pareiškėjas E. L. nėra ieškovės ginčijamos 2016 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 šalis, nėra materialiniais teisiniais santykiais susijęs nė viena su ginčijamo sandorio šalių. Kreditoriaus pasikeitimas prievolėje jokių teisių ir pareigų pareiškėjui E. L. negali sukurti.

5115.

52Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė apie skirtingą šalių poziciją dėl pareiškėjo BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime iškelto pasiūlymo sudaryti taikos sutartį BUAB „Laugina“ bankroto byloje, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti pareiškėjo teisinio suinteresuotumo nagrinėjamos bylos baigtimi.

5316.

54Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiama dėl pareiškėjo E. L. esamų ar galimų teisių ir pareigų. Be to, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu prieštarautų operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principams.

5517.

56Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

5718.

58Apibendrinant konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas įtraukti pareiškėją į bylos nagrinėjimą, tinkamai taikė procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

5919.

60Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš pareiškėjo atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą išlaidų atlyginimą. Apeliacinės instancijos teisme nėra pateikta įrodymų apie ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas.

61Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

62Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

63Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal... 8. 2.... 9. Pareiškėjas E. L. pateikė prašymą įtraukti jį į bylos nagrinėjimą... 10. 3.... 11. Atsiliepime ieškovė nesutiko su pareiškėjo E. L. prašymu ir prašė jį... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą nėra.... 18. 6.... 19. Teismas padarė išvadą, kad E. L. įtraukimas į šią bylą trečiuoju... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde pareiškėjo E. L. atstovas prašė panaikinti Kauno... 24. 1.1.... 25. Teismas netinkamai įvertino pareiškėjo statusą. Pareiškėjas yra ne tik... 26. 1.2.... 27. Teismas neįvertino, kad 2018 m. spalio 31 d. buvo šaukiamas BUAB... 28. 1.3.... 29. BUAB „Laugina“ kreditorių pozicija taikos sutarties sudarymo klausimu yra... 30. 8.... 31. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašė atmesti atskirąjį... 32. 2.1.... 33. Ginčo šioje byloje išsprendimas niekaip nėra susijęs su E. L. teisėmis ir... 34. 2.2.... 35. Pareiškėjo teiginiai, kad vienas ar kitas kreditorius gali būti palankesnis... 36. 9.... 37. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 38. Teismas... 39. IV.... 40. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 10.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 43. 11.... 44. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo... 45. 12.... 46. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys... 47. 13.... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad materialusis... 49. 14.... 50. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškiniu prašo pripažinti 2016 m. vasario 1... 51. 15.... 52. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė apie skirtingą šalių poziciją dėl... 53. 16.... 54. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamoje... 55. 17.... 56. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 57. 18.... 58. Apibendrinant konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas... 59. 19.... 60. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš pareiškėjo... 61. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 62. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti... 63. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....