Byla 2-956-273/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ atstovams A. G. , advokato padėjėjui Ariui Damušiui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui A. J. V. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo A. J. V. 3 676 369,87 Lt, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi UAB „Kraujo donorystės centras“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovas A. J. V. direktoriaus pareigas atliko laikotarpiu nuo 2005-06-29 iki 2013-05-08. Administratorius, atlikęs turimų UAB „Kraujo donorystės centras“ (toliau- bendrovė) dokumentų ir sandorių analizę bei įvertinęs faktines po bendrovės bankroto bylos kėlimo paaiškėjusias aplinkybes, nustatė, kad atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, sistemingai sudarinėjo sandorius, kurių pagrindu iš bendrovės veiklos buvo išimamos didžiulės piniginės lėšos, už tai bendrovei negaunant jokios naudos, tokiu būdu sąmoningais ir tyčiniais veiksmais privesdamas bendrovę prie bankroto. 2009 m. gegužės 20 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, sudarė specialios programinės įrangos sukūrimo sutartį su Kipro Respublikoje įregistruota įmone SKILLHOUSE EXPERT, LTD, kurios pagrindu bendrovei turėjo būti įdiegta programinė įranga bei teikiamos užsakomosios programinės įrangos palaikymo paslaugos. Nors bendrovė už programinės įrangos įdiegimo ir priežiūros paslaugas užsienio įmonei per laikotarpį nuo 2009 m. birželio 14 d. iki 2011 m. gruodžio 28 d. viso sumokėjo 2 470 478,42 Lt (ekvivalentais eurais 71899300 Eur), tačiau administratorius, vykdydamas bendrovės administravimo procedūras, neaptiko nei vieno įrodymo, patvirtinančio, jog pagal sutartį bendrovės veiklos vykdymui ir plėtojimui būtų įdiegta programinė įranga bei būtų suteiktos priežiūros paslaugos, todėl darytina išvada, kad sutarties pagrindu iš bendrovės veiklos buvo išimtos 2 470 478,42 Lt piniginės lėšos, už tai bendrovei negaunant jokios naudos. 2010 m. gegužės mėn. 6 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su ta pačia Kipro Respublikoje įregistruota įmone SKILLHOUSE EXPERT, LTD sudarė sutartį Nr. 01.05/20105, kurios pagrindu už 1 046 578,21 Lt (ekvivalentas eurais – 303 110,00 Eur) iš užsienio įmonės įsigijo „Sandwich“ tipo šaldymo kamerą. Administratoriui vykdant administravimo procedūras, paaiškėjo, jog nurodytas šaldiklis ne tik nenaudojamas bendrovės veikloje, bet ir guli nesumontuotas dėžėse, adresu Liepų g. 66, Klaipėda. Atlikus šaldiklio nepriklausomą vertinimą, nustatyta, kad tikroji šaldiklio rinkos vertė siekia tik 46 500,00 Lt dydžio sumą. Atsižvelgiant į tai, jog šaldiklio rinkos vertė siekia vos 45 500,00 Lt, kai tuo tarpu bendrovė užsienio įmonei už šaldiklį sumokėjo net 1 046 578,21 Lt yra akivaizdu, taip pat kad šaldiklis net nebuvo naudojamas bendrovės veikloje, jog iš bendrovės veiklos vėlgi buvo išimtos (išvaistytos) 1 000 000 Lt dydžio piniginė lėšos, už tai bendrovei negaunant jokios naudos. 2007 m. lapkričio mėn. 16 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su užsienio įmone „Marrriot's Phuket beach club“ sudarė narystės klube sutartį Nr. S-S. Š. sutarties pagrindu bendrovė tapo klubo nariu, kuriai suteikta teisė naudotis apgyvendinimu aukštos kokybės viešbučiuose „M. P. B. C. Resort“, bei kitos teises ir privilegijos. Bendrovė už suteiktas teises ir privilegijas klubui sumokėjo 204 313,21. Administratorius, vykdydamas bendrovės administravimo procedūras, neaptiko jokių įrodomų, patvirtinančių, jog ši sutartis būtų kažkaip susijusiu su bendrovės veiklos vykdymu ar plėtojimo, ar tuo labiau būtų bendrovė būtų gavusi kokią tai adekvačią naudą. Vertinant bendrovės bankroto byloje aiškėjančias aplinkybes, tikėtina, kad sutartis sudaryta tenkinti išimtinai atsakovo ir jo šeimos narių bei draugų asmeninius interesus ir poreikius. Taigi iš bendrovės veiklos buvo išimtos 204 313,21 Lt dydžio piniginės lėšos už tai bendrovei negaunant jokios naudos. Ieškovo nuomone, visos aukščiau išdėstytos sutartys buvo sudarytos tik dėl vieno tikslo - išimtinai pateisinti didelių piniginių sumų iš bendrovės veiklos išėmimą. Šio ieškinio aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių kontekste, įstatymuose įtvirtinta ne materialinė bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė, o būtent civilinė atsakomybė, kurios esminis bruožas (požymis) - visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 straipsnis), kurį, be kita ko, lemia pirmiau nurodytas specifiškas bendrovės vadovo teisinis statusas, kaip toks, taip pat (su šiuo statusu susiję) vadovui keliami aukšti elgesio standartai ir suteiktų įgaliojimų mastas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Ieškovo nuomone, šiuo atveju yra visos 3 būtinosios sąlygos atsakovo, kaip buvusio bendrovės vadovo, civilinei atsakomybei kilti. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė sąmoningai ir tikslingai iš bendrovės veiklos išimant (išvaistant) didžiules pinigines lėšas už tai bendrovei negaunant jokios adekvačios naudos. Taigi, dėl atsakovo neteisėtų veiksmų iš bendrovės veiklos buvo išimta piniginių lėšų viso už 3 676 369,87 Lt. Nors atsakovui vadovaujant bendrovei iš veiklos buvo išimta 3 676 369,87 Lt dydžio suma, tačiau už šią sumą bendrovė absoliučiai negavo jokios naudos, todėl konstatuotina, kad atitinkama dydžio suma bendrovė patyrė žalą, be kita ko, prisidėjusią prie bendrovės bankroto. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokiais atsakovo veiksmais padaryta žala ne tik bendrovei, bet ir visiems bendrovės kreditoriams, kadangi buvo sąmoningai neteisėtai sumažinta bendrovės turto vertė, į kurį būtų galima nukreipti kreditorių reikalavimus. Būtent atsakovo vadovavimo laikotarpiu ir veiksmais buvo vykdomi atsiskaitymai pagal visas, šiame ieškinyje nurodytas sutartis, kurių rezultate bendrovė patyrė 3 676 369,87 Lt dydžio žalą. Jeigu atsakovas nebūtų sudaręs šių sutarčių ir pagal jas vykdęs atsiskaitymų, bendrovė nebūtų patyrusi tokio dydžio žalos.

4Ieškovės BUAB „Kraujo donorystės centras“ atstovai teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus.

5Atsakovas A. J. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jam įteikti asmeniškai (t.2, b.l. 12), apie teismo posėdį pranešta šaukimu, kurį atsakovas A. J. V. pasirašė asmeniškai (t.2, b.l. 162-163).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ ( nutartis įsiteisėjo 2013 m. birželio 27 d.). Atsakovas A. J. V. UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus pareigas atliko nuo 2005-06-29 iki 2013-05-08 (t.1, b.l. 139-144). Administratorius, atlikęs bendrovės dokumentų ir sandorių analizę, nustatė, kad atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, sistemingai sudarinėjo sandorius, kurių pagrindu iš bendrovės veiklos buvo išimamos didžiulės piniginės lėšos, už tai bendrovei jokios naudos negaunant.

82009 m. gegužės 20 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, sudarė specialios programinės įrangos sukūrimo sutartį su Kipro Respublikoje įregistruota įmone SKILLHOUSE EXPERT, LTD, kurios pagrindu bendrovei turėjo būti įdiegta programinė įranga bei teikiamos užsakomosios programinės įrangos palaikymo paslaugos (t.1, b.l. 31-50). Nors bendrovė pagal sutartį įmonei SKILLHOUSE EXPERT, LTD, nuo 2009 m. birželio 14 iki 2011 m. gruodžio 28 d. sumokėjo 2 470 478,42 Lt, tačiau administratorius bendrovėje neaptiko nei vieno įrodymo, jog pagal minėtą sutartį bendrovės veiklos vykdymui ir plėtojimui būtų įdiegta programinė įranga bei būtų suteiktos priežiūros paslaugos. Dėl atsakovo, kaip bendrovės vadovo veiksmų sudarant sutartį ir pagal ją vykdant atsiskaitymus iš bendrovės veiklos buvo išimtos ir iššvaistytos 2 470 478,42 Lt dydžio piniginės lėšos bendrovei negaunant jokios naudos.

92010 m. gegužės 6 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su ta pačia Kipro Respublikoje įregistruota įmone SKILLHOUSE EXPERT, LTD sudarė sutartį Nr. 01.05/2015, kurios pagrindu už 1 046 578,21 Lt iš užsienio įmonės įsigijo „Sandwich“ tipo šaldymo kamerą (t.1. b.l. 51-64), kuri įmonės veikloje nebuvo naudojama, guli nesumontuota dėžėse adresu Liepų g. 66, Klaipėda. Be to, atlikus šaldiklio nepriklausomą vertinimą nustatyta, kad tikroji šaldiklio rinkos vertė tik 46 500 Lt (t.1, b.l. 66-98). Turto vertinimą atliko du turto vertintojai A. S. ir V. G., turintys kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimus ( t.1, b.l. 97-98). Atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, įsigydamas šaldiklį iššvaistė bendrovės lėšas permokėdamas vieną milijoną litų už šaldiklį, kuris nebuvo naudojamas bendrovės veikloje.

10Į bylą pateikia UAB „Kraujo donorystės centras“ pažyma apie atsiskaitymus su įmone SKILLHOUSE EXPERT, LTD, iš kurios matosi, kad UAB „Kraujo donorystės centas“ SKILLHOUSE EXPERT, LTD pagal minėtas sutartis laikotarpiu nuo 2009-06-14 iki 2011-12-28 sumokėjo 3 529 117,24 Lt (t.1, b.l. 102). Į bylą pateikta SKILLHOUSE EXPERT, LTD sąskaitų pateiktų UAB „Kraujo donorystės centras“ apmokėjimui kopijos bei SKILLHOUSE EXPERT, LTD kasos pajamų orderių kopijos, kurios patvirtina sąskaitų apmokėjimą už programinės įrangos įdiegimą bei priežiūrą ir šaldiklio įsigijimą (t.2, b.l. 18-82).

112007 m. lapkričio 16 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su užsienio įmone „Marriot s Phuket beach club“ sudarė narystės klubo sutartį Nr. S-134 (t.1, b.l. 103-136). Šios sutarties pagrindu bendrovė tapo klubo nariu, kuriai suteikta teisė naudotis apgyvendinimu aukštos kokybės viešbučiuose „M. P. B. C. Resort“ bei kitos teisės ir privilegijos. Bendrovė už suteiktas teises ir privilegijas Klubui sumokėjo 204 313,21 Lt (t.1, b.l. 137-138). Bendrovėje nėra jokių duomenų, kad sudaryta sutartis būtų susijusi su bendrovės veiklos plėtojimu ar bendrovė būtų turėjusi naudos. Tokiu būdu iš bendrovės buvo išimtos 204 313,21 Lt dydžio piniginės lėšos, už tai bendrovei negaunant jokios naudos.

12Bankroto administratorius aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių pagrindu daro išvadą, kad atsakovui būnant bendrovės vadovu iš bendrovės buvo išimtos 3 676 369,87 Lt lėšos, už kuriuos bendrovė negavo jokios naudos, o minėtos sutartys buvo sudarytos tikslu - pateisinti didelių piniginių sumų išėmimą iš bendrovės.

13Įmonės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai, tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, atstovaudamas įmonę jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo atstovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Juridinio asmens vadovas, atstovaudamas juridinį asmenį ir organizuodamas jo kasdienę veiklą, privalo veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens atžvilgiu, būti lojalus juridiniam asmeniui bei nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu (CK 2.87 str. 1, 2 ir 4 d.). Pažeidus šias pareigas juridinio asmens valdymo organas privalo juridiniam asmeniui padarytą žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

14Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę ( CK 6.246 str. – 6.249 str.). Iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus veiksmus, padarytos žalos faktą, neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t,y. bendrovės vadovas.

15Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad iš bendrovės buvo išimta 3 676 369,87 Lt už tai bendrovei negaunant jokios naudos ir todėl yra pagrindas konstatuoti, kad bendrovė patyrė 3 676 369, Lt turtinę žalą. Byloje yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas, kaip bendrovės vadovas, pažeidė lojalumo bendrovei, sąžiningumo bei protingumo principus. Atsakovo vadovavimo laikotarpiu ir jo priešingais įmonės interesams veiksmais buvo vykdomi atsiskaitymai pagal minėtas sutartis, dėl kurių bendrovė patyrė 3 676 369,87 Lt dydžio žalą, todėl darytina išvada, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų bei žalos. Nors atsakovui procesiniai dokumentai įteikti ir apie bylą jam pranešta tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinio pareiškimą nepateikė bei į teismo posėdį neatvyko.

16Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, iš atsakovo A. J. V. ieškovei BUAB „Kraujo donorystės centas“ priteisiant 3 676 369,87 Lt, kas atitinka 1 064 750 eurų 31 centą žalos atlyginimo. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17BUAB „Kraujo donorystės centras“ pateikė prašymą priteisti iš atsakovo A. J. V. 3630 litų turėtų atstovavimo išlaidų. Prašymas tenkintinas iš dalies. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 8.18 p., 9 p. nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojama priteisti 0.15 minimalios mėnesinės algos. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. spalio 7 d. teismo posėdžio trukmė 9.35-9.48 val., 2014 m. spalio 27 d. teismo posėdžio trukmė 9.38-9.50 val., o 2014 m. gruodžio 16 d. teismo posėdžio trukmė 9.37-10.16 val. už ieškovės atstovavimą teismo posėdžiuose yra pagrindas priteisti – 155,25 Lt, t.y. už vieną atstovavimo valandą. Iš viso yra pagrindas priteisti (1655,25 Lt + 21 proc. PVM) 2000,28 Lt, kas atitinka 579 eurus 32 centus atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

18Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 96 str. 1 d.), t.y. 11806 eurų bei 7 eurus 81 centą išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais

Nutarė

20Priteisti iš atsakovo A. J. V. a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Kraujo donorystės centras“, į.k. 11509057 3 676 369,87 Lt (tris milijonus šešis šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt devynis litus 87 centus), kas atitinka 1 064 750 eurų 31 centą (vieną milijoną šešiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 31 centą) žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 064 750 eurų 31 cento) nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. birželio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo A. J. V. a.k. ( - ) BUAB „Kraujo donorystės centras“ į.k. 11509057 579 eurus 32 centus turėtų atstovavimo išlaidų.

22Priteisti iš A. J. V. a.k. ( - ) valstybei 11806 (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus šešis ) eurus žyminio mokesčio ir 7 eurus 81 centą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Reginai... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo A. J. V. 3 676... 3. Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d.... 4. Ieškovės BUAB „Kraujo donorystės centras“ atstovai teismo posėdžio... 5. Atsakovas A. J. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi... 8. 2009 m. gegužės 20 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, sudarė... 9. 2010 m. gegužės 6 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su ta... 10. Į bylą pateikia UAB „Kraujo donorystės centras“ pažyma apie... 11. 2007 m. lapkričio 16 d. atsakovas, veikdamas kaip bendrovės vadovas, su... 12. Bankroto administratorius aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių... 13. Įmonės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir... 14. Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos... 15. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovo neteisėti veiksmai... 16. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškinys yra... 17. BUAB „Kraujo donorystės centras“ pateikė prašymą priteisti iš atsakovo... 18. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. Priteisti iš atsakovo A. J. V. a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Kraujo donorystės... 21. Priteisti iš atsakovo A. J. V. a.k. ( - ) BUAB „Kraujo donorystės... 22. Priteisti iš A. J. V. a.k. ( - ) valstybei 11806 (vienuolika tūkstančių... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...