Byla 2S-1806-524/2014
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" atstovo advokato A. J. ir ieškovių T. K. ir M. P. atstovės advokatės A. J. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties ir atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" atstovo advokato A. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių N. C., T. K., J. K., L. M., M. P., G. V. ieškinį atsakovui UAB „Western Baltic Engineering", tretiesiems asmenims AB Vakarų laivų gamykla", BLRT GRUPP AS dėl neteisėto atleidimo iš darbo,

Nustatė

2atsakovės atstovas kreipėsi į teismą dėl ieškovėms priteistų darbo užmokesčio sumų mokėjimo išdėstymo, prašyme nurodydamas, kad bendra iš atsakovės priteista darbo užmokesčio ir išeitinės išmokos suma sudaro 140 177,20 Lt, priteista suma yra pernelyg didelė, kad atsakovė galėtų ją iš karto sumokėti, bendrovė dirba nuostolingai, kiekvieną mėnesį 63 darbuotojams mokėtina darbo užmokesčio suma sudaro 400 000 litų, neatidėliotinas priverstinis teismo priteistos sumos išieškojimas sukeltų itin dideles neigiamas pasekmes atsakovui, todėl sprendimo įvykdymą išdėstyti per 12 mėnesių nuo nutarties dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo įsiteisėjimo dienos.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-08-29 nutartimi atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" prašymą išdėstyti teismo sprendimu priteistų sumų išmokėjimą ieškovėms tenkino iš dalies ir išdėstė Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimu priteistų, su darbo santykiais susijusių, išmokų ieškovei T. K. ir ieškovei M. P. mokėjimą, nustatant, jog T. K. priteistą 25 170,72 Lt sumą privalo išmokėti lygiomis dalimis per du mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, o ieškovei M. P. priteistą 55 242 Lt sumą privalo išmokėti per tris mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Teismas išdėstydamas priteistų sumų mokėjimą atsižvelgė į tai, kad ieškovės dirba, gauna nuolatines pajamas, o priteistos sumos yra didelės atsakovei. Teismas nurodė, kad sprendimo vykdymo išdėstymas sudarytų atsakovei didesnę galimybę iš savų apyvartinių lėšų atsiskaityti su išieškotojomis. Teismas taip pat priteisė ieškovei M. P. iš atsakovės 400 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bei 29,52 Lt išlaidų valstybei.

4Atsakovė taip pat pateikė teismui prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, kuriuo prašė išdėstyti ir Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą dalyje dėl ieškovei M. P. iš atsakovės priteistų 10 150 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 112 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, vykdymą, nustatant jog ieškovei M. P. 10 262 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovė privalo išmokėti lygiomis dalimis per dvylika mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-12 nutartimi atsakovės prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovė, būdama tinkamai informuota apie jos pradinio prašymo dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nagrinėjimo vietą ir laiką, nekėlė pradiniu prašymu reikalavimo dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo išdėstymo, 2014-08-22 vykusiame teismo posėdyje taip pat neturėjo jokių prašymų. Atsakovė prašymą dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo išdėstymo grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis bei jas patvirtinančiais įrodymais, kurie jau buvo žinomi bei teismo įvertinti sprendžiant atsakovės pradinį prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Teismas tokius atsakovės veiksmus vertino kaip sąmoningą veikimą prieš greitą bylos išnagrinėjimą bei proceso vilkinimą.

6Atsakovės atstovas advokatas A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties pateikė atskirąjį skundą ir prašė nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą išdėstyti ieškovėms priteistų darbo užmokesčio sumų mokėjimą 12 mėnesių išdėstymo tenkinti.

7Ieškovių atstovė advokatė A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties pateikė atskirąjį skundą ir prašė nutarties dalį, kuria prašymas dėl sprendimu priteistų sumų mokėjimo išdėstymo tenkintas panaikinti.

8Atsakovės atstovas advokatas A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutarties pateikė atskirąjį skundą ir prašė nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą išdėstyti ieškovei M. P. priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 12 mėnesių išdėstymo tenkinti.

9Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka gauti atsakovės atstovo atsisakymai nuo atskirųjų skundų dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties ir dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutarties. Atsakovės atstovas nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014 įvykdė, nebėra apeliacinio apskundimo objekto, atskirųjų skundų atsisako, prašo apeliacinį procesą nutraukti, atsisako prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą ir bylą prašo nutraukti. Taip pat prašo ieškovių prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme atmesti.

10Taip pat gautas ir ieškovių atstovės atsisakymas nuo atskirojo skundo. Ieškovių atstovė prašo priimti ieškovių T. K. ir M. P. atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties bei priteisti iš atsakovės 350 Lt už atskirojo skundo surašymą ir 700 Lt už atsiliepimų į atsakovės atskiruosius skundus surašymą ieškovei M. P..

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apeliantės) iniciatyva, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 308 straipsniu. Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

13Atsakovė nurodė, kad pagal Klaipėdos apygardas teismo 2014-06-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014 su ieškovėmis atsiskaitė. Šias aplinkybes patvirtino ieškovių atstovė atsisakymo nuo atskirojo skundu bei į bylą pateikti šias aplinkybes patvirtinantys šalių įrodymai, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atstovo ir ieškovių atstovės pateikti atsisakymai nuo atskirųjų skundų įstatymui ir viešajam interesui neprieštarauja, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų.

14Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovių atstovės ir atsakovės atstovo atsisakymai nuo atskirųjų skundų priimtini, o apeliacinis procesas pagal šiuos skundus nutrauktinas (CPK 338, 308 straipsniai).

15CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė M. P. patyrė 1050 Lt advokato išlaidų už atskirojo skundo bei 2 atsiliepimų į atskirąjį skundą surašymą. Atsižvelgiant į tai, kad bylinėjimosi išlaidų prašo ieškovė-fizinis asmuo darbo byloje, šias išlaidas ieškovė iš esmės patyrė dėl atsakovės procesinių veiksmų, jos nėra pernelyg didelės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šių išlaidų priteisimas neturės žymios įtakos atsakovės finansinei padėčiai, todėl šios išlaidos priteistinos. Kadangi atsiliepimai į atsakovės atskiruosius skundus tapatūs, nagrinėjami klausimai nėra teisiškai sudėtingi, nereikalaujantys daug advokatės darbo sąnaudų, iš atsakovės ieškovei priteistina 350 Lt už atskirojo skundo surašymą ir 350 Lt už atsiliepimų į atsakovės atskiruosius skundus surašymą.

16Šalims atsisakius atskirųjų skundų, nebetenka prasmės ir laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-02 nutartimi, todėl jos naikintinos (CPK 150 straipsnis).

17Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

18nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" atstovo advokato A. J. ir ieškovių T. K. ir M. P. atstovės advokatės A. J. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties bei atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" atstovo advokato A. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių N. C., T. K., J. K., L. M., M. P., G. V. ieškinį atsakovui UAB „Western Baltic Engineering", tretiesiems asmenims AB Vakarų laivų gamykla", BLRT GRUPP AS dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

19Priteisti iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" 700 Lt advokato išlaidų ieškovei M. P..

20Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-02 nutartimi - atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto areštą 150 439,20 Lt sumai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. atsakovės atstovas kreipėsi į teismą dėl ieškovėms priteistų darbo... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-08-29 nutartimi atsakovės UAB... 4. Atsakovė taip pat pateikė teismui prašymą dėl sprendimo vykdymo... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-12 nutartimi atsakovės prašymą... 6. Atsakovės atstovas advokatas A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 7. Ieškovių atstovė advokatė A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 8. Atsakovės atstovas advokatas A. J. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 9. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka gauti atsakovės atstovo atsisakymai nuo... 10. Taip pat gautas ir ieškovių atstovės atsisakymas nuo atskirojo skundo.... 11. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 12. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 13. Atsakovė nurodė, kad pagal Klaipėdos apygardas teismo 2014-06-27 sprendimą... 14. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovių atstovės ir atsakovės... 15. CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, kai byla baigiama nepriimant... 16. Šalims atsisakius atskirųjų skundų, nebetenka prasmės ir laikinosios... 17. Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas... 18. nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės UAB „Western Baltic... 19. Priteisti iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering" 700 Lt advokato... 20. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto...