Byla 2A-644-459/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Alonos Romanovienės, sekretoriaujant V. D., dalyvaujant vertėjai L. M., atsakovės UAB ,,Western Baltic Engineering“, trečiųjų asmenų AB „Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atstovui advokatui A. J., ieškovėms N. C., M. P., ieškovių N. C., M. P., T. K., L. M., G. V. (Šlančauskaitės) atstovei advokatei A. J., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovių N. C., T. K., L. M., M. P., G. V. (Š.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-07 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių N. C., T. K., L. M., M. P., G. V. (Š.) ieškinį atsakovėms UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Baltic Engineering Centre“ (įmonė likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro) dėl neteisėto atleidimo iš darbo, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys BLRT GRUPP AS, AB „Vakarų laivų gamykla“,

Nustatė

2ieškovės ieškiniu prašė: 1) pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir nustatyti, kad darbo sutartis nutraukiama teismo sprendimu pagal DK 297 straipsnio 4 dalį, atleidimo diena laikant teismo sprendimo įsigaliojimo dieną; 2) priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos, taip pat nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei skirtumą tarp atleidimo iš darbo dieną išmokėtos išeitinės išmokos ir DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinės išmokos, atsižvelgiant į ieškovių nepertraukiamąjį darbo stažą teismo sprendimo priėmimo dieną; 3) priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 4) priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Nurodė, kad jų atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes atsakovės UAB „Baltic Engineering Centre“ teisės ir pareigos pagal darbo sutartis, civilines sutartis, kitos teisės ir pareigos de facto ne pasibaigė, o buvo išskaidytos AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės, kuriai priklauso ir atsakovė, viduje, perduodant jas kitoms antrinėms įmonėms. Atsakovės teises ir pareigas pagal civilines ir darbo sutartis perėmė AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupei priklausanti UAB „Western Baltic Engineering“. Ieškovių teigimu, 32 iš 43 atsakovės darbuotojų darbdavių susitarimu buvo perkelti dirbti į UAB „Western Baltic Engineering“. Šį darbuotojų perkėlimą analizuojant kartu su kitomis faktinėmis aplinkybėmis, yra pagrindas konstatuoti, jog įvyko atsakovės reorganizavimas, o ne likvidavimas, t. y. darbuotojai perkelti įmonių grupės viduje į kitą antrinę įmonę, kuri vykdo tą pačią veiklą kaip ir UAB „Baltic Engineering Centre“, darbuotojai perkelti iš esmės į tas pačias pareigas, tam pačiam darbui, kurį dirbo, kartu su tais pačiais kontraktais ir projektais, su kuriais dirbo, perkėlus 32 atsakovės darbuotojus į UAB „Western Baltic Engineering“, buvo atliktas reorganizavimas pastarosios įmonės viduje. Nepaisant to, kad 2010-09-01 buvo priimtas sprendimas likviduoti UAB „Baltic Engineering Centre“, 2010-09-03 darbdavių susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo atsakovės vardu pasirašė ne likvidatorius, o atsakovės generalinis direktorius, susitarimas sudarytas ne likviduojamos bendrovės, o įprastinio teisinio statuso atsakovės įmonės vardu. Ieškovės taip pat nurodė, kad atsakovės prievolės pagal civilinius sandorius pasibaigė ne dėl likvidavimo, o dėl to, kad buvo perleistos UAB „Western Baltic Engineering“ (to paties koncerno įmonei), t.y. šiai neatlygintinai buvo perkeltos atsakovės teisės ir pareigos pagal sandorius ir projektus, su kuriais dirbo perkeltieji atsakovės darbuotojai. Ieškovių duomenimis, sprendimo likviduoti atsakovę priėmimo metu UAB „Baltic Engineering Centre“ turėjo 7 galiojančias sutartis su užsakovais: „Ghenova Ingeneria“, „Odense Steel Shipyard“ (2 sutartys), „A.D.S. Maritime S.A.“, AB „Baltijos“ laivų statykla, „Deltamarin“ ir „Inter Global Shipping“ Ltd. Be to, UAB „Baltic Engineering Centre“ pardavė savo pagrindinei koncerno įmonei AB „Vakarų laivų gamykla“ visas pagrindines priemones (kompiuterius, serverius ir kt. techniką), mažavertį turtą ir eksploatuojamą programinę įrangą. Visas nurodytas turtas parduotas ne rinkos, o AB „Vakarų laivų gamykla“ nurodyta kaina (programinė įranga – po 1 Lt be PVM, materialusis turtas – po 10 Lt be PVM). Šis turtas toliau naudojamas UAB „Western Baltic Engineering“, perėmusios darbuotojus ir sutartis, veikloje.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-07 sprendimu ieškovių ieškinį atmetė, atsakovui UAB „Western Baltic Engineering“ iš ieškovių priteisė po 1527,62 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių ir liudytojų paaiškinimus, atsižvelgęs į tai, kad teisės aktai juridinio asmens likvidavimo atveju nedraudžia darbo santykius nutraukti šalių susitarimu bei neįpareigoja likviduojamo darbdavio įdarbinti buvusius darbuotojus kitose įmonėse, į tai, kad vienintelio akcininko sprendimu nebuvo numatyta atsakovės, kaip darbdavio, teisių ir pareigų perdavimo atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, taip pat į tai, kad atsakovė su 32 darbuotojais darbo sutartis nutraukė (o ne perkėlė, kas vyksta reorganizavimo atveju), be to, į tai, kad buvo gauti tų darbuotojų sutikimai dėl darbo sutarties nutraukimo ir jų perėjimo 2010-09-03 darbdavių susitarimo pagrindu dirbti į UAB „Western Baltic Engineering“ įmonę (reorganizavimo atveju darbuotojų sutikimas nereikalingas), atsižvelgęs ir į tai, kad atsakovės darbuotojų – konstruktorių – specialybė yra specifinė, nes pastarieji dirba su specifinėmis programomis, tokio pobūdžio darbuotojų nėra daug, o ta aplinkybė, jog atsakovės likvidatorius (akcininkas) vykdė socialiai atsakingą politiką – ieškojo, kur įdarbinti likviduojamos įmonės darbuotojus, bylos nagrinėjimo metu yra nepaneigta, taip pat į tai, kad pasiūlymus dėl darbo atsakovės darbuotojams teikė ne tik UAB „Western Baltic Engineering“, bet ir kita įmonė – UAB „Vakarų apskaitos grupė“, atsižvelgęs į tai, kad vien tos aplinkybės, jog 2010-09-03 darbdavių susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo atsakovės vardu pasirašė atsakovės generalinis direktorius likvidatoriaus žodiniu sutikimu, susitarimas sudarytas ne likviduojamos bendrovės, o įprastinio teisinio statuso įmonės vardu, padarė išvadą, kad didžiosios dalies atsakovės UAB „Baltic Engineering Centre“ darbuotojų perėjimas dirbti pas kitą atsakovę UAB „Western Baltic Engineering“ nereiškia, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ perdavė UAB „Western Baltic Engineering“ darbdavio darbo prievoles pagal įstatymus. Taip pat teismas padarė išvadą, kad nepagrįsti yra ir ieškovių argumentai dėl to, jog atsakovės prievolės pagal sandorius pasibaigė ne dėl likvidavimo, o dėl to, kad tai pačiai koncerno įmonei – kitai atsakovei buvo neatlygintinai perkeltos (perleistos) atsakovės teisės ir pareigos pagal sandorius ir projektus. Teismo nuomone, ieškovių argumentus paneigia aplinkybės, kad dalis UAB „Baltic Engineering Centre“ sutarčių su klientais buvo nutrauktos, o UAB „Western Baltic Engineering“ vykdė tik dalį UAB „Baltic Engineering Centre“ nebaigtų vykdyti sutarčių buvusiems klientams nesutikus jų nutraukti, buvo atliekami konkretūs darbai, o ne UAB „Baltic Engineering Centre“ klientų perėmimas ir verslo santykių su jais tęsimas, nuo sutarčių užbaigimo priklausė juridinio asmens veiklos nutraukimo likviduojantis galimybė. Teismas konstatavo, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ turto perleidimo sandoriai nėra nuginčyti, atsakovės turtą nusipirko AB „Vakarų laivų gamykla“, kuri savo nuožiūra turi teisę šį turtą įvairių sandorių pagrindu perleisti kitiems asmenims, taip pat ir nuomos sutarties pagrindu trečiajam asmeniui, todėl padarė išvadą, kad ieškovių argumentai, jog atsakovės turto pardavimas prilygsta visų bendrovės teisių ir pareigų kaip visumos perdavimui reorganizavimo metu, nepagrįsti. Teismas pažymėjo, jog juridinio asmens dalyviai yra laisvi nuspręsti, kaip ir kada nutraukti juridinio asmens veiklą ir nėra imperatyvios normos įsakmiai įpareigojančios juridinio asmens dalyvius vienais atvejais reorganizuoti, o kitais likviduoti juridinį asmenį, bylos nagrinėjimo metu nebuvo nenustatyta aplinkybė, kad atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ yra įpareigota vykdyti UAB „Baltic Engineering Centre“ darbo prievoles. Taip pat teismas nenustatė ir kitų aplinkybių, leidžiančių konstatuoti, kad ieškovių atleidimas iš darbo yra neteisėtas, todėl padarė išvadą, jog darbo sutarčių nutraukimas su ieškovėmis pagal DK 136 str. 1 d. 6 p. buvo pagrįstas ir teisėtas.

4Apeliaciniu skundu ieškovės prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovių ieškinį tenkinti pripažįstant, kad ieškovių darbo santykiai tęsėsi pas atsakovę UAB „Western Baltic Engineering“, priteisti ieškovėms vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir vienos dienos vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną darbo dieną nuo teismo sprendimo priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei neturtinės žalos atlyginimą. Nurodo, kad teismo išvada, jog teisės aktai juridinio asmens likvidavimo atveju nedraudžia darbo santykius nutraukti šalių susitarimu bei neįpareigoja likviduojamo darbdavio įdarbinti buvusius darbuotojus kitose įmonėse, prieštarauja Teisingumo Teismo nuolatinei praktikai, pagal kurią Direktyvos 2001/23/EB nuostatos turi būti taikomos ir tais atvejais, kai įmonei taikoma procedūra, nesusijusi su jos turto panaikinimu (pavyzdžiui, bankroto procedūra) arba įmonė likviduojama ne dėl bankroto, kaip yra nagrinėjamu atveju. Įmonės likvidavimo atveju nustačius, kad iš esmės buvo perimtas verslas ar jo dalis, įmonę ar jos dalį perėmęs subjektas kartu perima ir visus įsipareigojimus darbuotojams. Direktyvoje 2001/23/EB nustatytos garantijos darbuotojams yra taikomos visada, kai perimta įmonė ar jos dalis išlaiko savo identitetą ir toliau vykdo iki įmonės ar verslo (jų dalių) perdavimo vykdytas funkcijas. UAB „Western Baltic Engineering“ pagrindinė ūkinė veikla buvo laivų ir civilinės statybos inžinerijos paslaugos, taigi BLRT Grupp AS įsigijus 100 procentų UAB „Baltic Engineering Centre“ akcijų, ji tapo dviejų tapačia laivų projektavimo veikla užsiimančių bendrovių UAB „Western Baltic Engineering“ ir UAB „Baltic Engineering Centre“ savininke. UAB „Western Baltic Engineering“ vienintelis akcininkas yra trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ (motininė įmonė), kurios akcijos priklauso trečiajam asmeniui BLRT Grupp AS. Šios įmonės yra susijusios, UAB „Western Baltic Engineering“ didžiąja dalimi teikia paslaugas AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės viduje, taigi tokią pačią veiklą vykdančios UAB „Baltic Engineering Centre“ palikimas tos pačios įmonių grupės sudėtyje ekonomiškai buvo netikslingas, todėl priimtas sprendimas šią įmonę likviduoti. Vertindamas, ar įvyko darbdavio teisių ir pareigų perėjimas, teismas privalėjo pasisakyti dėl atsakovo UAB „Western Baltic Engineering“ ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ ūkinės veiklos pobūdžio, perkeltų darbuotojų darbinių funkcijų pobūdžio iki ir po verslo perdavimo, sąsajumo tarp ūkinės veiklos ir darbinių funkcijų, tačiau to nepadarė.

5Sprendimo likviduoti UAB „Baltic Engineering Centre“ priėmimo metu ši bendrovė turėjo 7 galiojančius susitarimus dėl laivų projektavimo ir inžinerinės veiklos. Į bylą pateiktas atsakovės 2012-11-20 atsiliepimas patvirtina, kad ir atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ šiuo metu turi 7 galiojančius susitarimus dėl laivų projektavimo su šiais užsakovais: „STX Finland“, „MultiMaritime“, „Deltamarine“, „Maersk Drilling“, „AnrusTrans“, „Kartensens“ , „P+S Werften“. Įrodymų, kad šie užsakovai ar bent vienas iš jų nesusiję su laivų projektavimu, į bylą nepateikta. Darytina išvada, kad tiek pagal įstatus, tiek de facto abiejų bendrovių ūkinės veiklos objektas iki ir po verslo perdavimo buvo tas pats - laivų inžinerinių paslaugų teikimas.

6UAB „Western Baltic Engineering“

7atstovė, advokatė A. J. visiškai palaikė jų apeliacinį skundą ir prašė jį patenkinti. Patvirtino, kad a Tvirtino, kad atsakovo UAB „Western Baltic Engineering“ ir UAB „Baltic Engineering Centre“ veikla ir valdymas yra tapatūs, nes darbdavio teisių perėmėjas UAB „Western Baltic Engineering“ per motininę įmonę – trečiąjį asmenį AB „Vakarų laivų gamykla“ priklausė tam pačiam koncernui BLRT GRUPP AS. UAB „Western Baltic Engineering“ ir UAB „Baltic Engineering Centre“ faktiškai vykdoma ūkinė veikla yra tapati pagal įstatus, tapačios ir jų darbuotojų funkcijos. Abiejų bendrovių darbdaviai yra išreiškę valią laikytis valdymo ir veiklos tapatumo, perduodamas objektas pripažintinas stambiu ekonominiu vienetu.

8Apeliantės N. C. ir M. P. teismo posėdyje visiškai palaikė apeliacinį skundą ir prašė jį patenkinti.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad ieškovės dirbo UAB „Baltic Engineering Centre“, kuriai akcininko BLRT Grupp AS 2010-09-01 sprendimu buvo pradėta likvidavimo ne teismo tvarka procedūra. Bendrovės likvidatorius nutraukė darbo sutartis su ieškovėmis pagal DK 136 str. 1 d. 6 p., t. y. likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas įvykdyti kitas asmuo, išmokant kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išeitinę išmoką, paskaičiuotą pagal DK 140 str. 1 d. nustatytas taisykles, bei visiškai atsiskaitant su darbuotoju darbo sutarties nutraukimo dieną. Sprendimo dėl bendrovės likvidavimo 4 punkte buvo nurodyta, kad, atliekant atsakovės likvidavimo procedūrą, likvidatorius turi ieškoti galimybių ir esant atitinkamų atsakovės darbuotojų sutikimams įdarbinti juos BLRT GRUPP AKTSIASELTS (sutrumpintai – BLRT Grupp AS) koncerno įmonėse. 2010-09-03 UAB „Baltic Engineering Centre“ ir UAB „Western Baltic Engineering“ sudarė darbdavių susitarimą perkelti susitarimo priede nurodytus 32 (iš 43) UAB „Baltic Engineering Centre“ darbuotojus į UAB „Western Baltic Engineering“, užtikrinant jiems nepertraukiamą darbo stažą ir su tuo susijusias teises, pareigas, papildomas garantijas dėl kasmetinių atostogų suteikimo, darbdavio mokamų išmokų, perkeliamiems darbuotojams paskirtų nuobaudų. Minėti darbuotojai buvo perkelti šalių susitarimu nutraukus darbo sutartis su UAB „Baltic Engineering Centre“ ir kitą dieną sudarius naujas sutartis su UAB „Western Baltic Engineering“.

11Darbo sutarčių nutraukimo neteisėtumą ieškovės grindė DK 138 straipsnyje įtvirtinto apribojimo nutraukti darbo santykius pažeidimu. Minėtame straipsnyje nustatyta, kad įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Ieškovių nuomone, byloje nagrinėjamu atveju įvyko ne buvusio darbdavio UAB „Baltic Engineering Centre“ likvidavimas, o faktinis jo reorganizavimas, verslo perdavimas atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“. Todėl sprendžiant ginčą, visų pirma būtina nustatyti, ar minėtas ieškovių teiginys yra pagrįstas.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje šioje byloje, pažymėjo, kad pagal Teisingumo Teismo nuolatinę praktiką Direktyvos 2001/23/EB, kuria remiasi ieškovės, gindamos savo teises, nuostatos turi būti taikomos ir tais atvejais, kai įmonei taikoma procedūra, nesusijusi su jos turto panaikinimu (pavyzdžiui, bankroto procedūra), ir įmonė likviduojama ne dėl bankroto. Įmonės likvidavimo atveju nustačius, kad iš esmės buvo perimtas verslas ar jo dalis, įmonę ar jos dalį perėmęs subjektas kartu perima ir visus įsipareigojimus darbuotojams. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Direktyvos tikslas – užtikrinti, jog darbuotojų teisės būtų apsaugotos tuo atveju, kai keičiasi jų darbdavys, suteikiant jiems galimybę likti įdarbintais naujojo darbdavio tomis sąlygomis, kurios buvo suderėtos su pirmuoju darbdaviu. Dėl to Direktyva sutartinių santykių kontekste yra taikoma visais atvejais, kai pasikeičia fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už veiklos tęstinumą ir turintis darbdavio įsipareigojimus įmonės darbuotojams. Direktyvoje nustatytos garantijos darbuotojams yra taikomos visada, kai perimta įmonė ar jos dalis išlaiko savo identitetą ir toliau vykdo iki įmonės ar verslo (jų dalių) perdavimo vykdytas funkcijas. Taigi įmonės funkcijų perskirstymo įvardijimo „likvidavimu“ aplinkybė tuo atveju, kai byloje nustatoma, kad perimta įmonė, verslas (ar jų dalys) išlaiko savo identitetą, nepanaikina būtinybės taikyti Direktyvoje įtvirtintas garantijas. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad, siekiant nustatyti identiteto išlaikymo faktą, būtina įvertinti visas su įmonės perleidimu susijusias aplinkybes, ypač tai, ar įmonės materialusis ir nematerialusis turtas bei dauguma jos darbuotojų yra perimti, taip pat veiklos, vykdytos iki įmonės perdavimo ir po jo, panašumo laipsnį bei laikotarpį, kuriam įmonės veikla dėl jos perleidimo buvo sustojusi (jei ji apskritai buvo sustojusi) (1988 m. birželio 15 d. sprendimo Bork International, bylos Nr. 101/87, 13–15 punktai). Įvertinus Teisingumo Teismo praktiką, darytina išvada, kad įmonės likvidavimo atveju, kai likvidavimas nesusijęs su įmonės bankrotu ir kai tokios įmonės verslą ar jo dalį perima kita įmonė, perimtos įmonės darbuotojams turi būti taikomos Direktyvoje įtvirtintos garantijos. Taigi vien tas faktas, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ pasibaigė likvidavimo būdu, nereiškia, jog nagrinėjamu atveju negali būti taikomas DK 138 straipsnis ir jame įtvirtinti apribojimai nutraukti darbo sutartį. Priešingai, remiantis Teisingumo Teismo išaiškinimais dėl Direktyvos taikymo apimties, darytina išvada, kad likvidavimo atvejai, kai, pasibaigus vienai įmonei, jos vykdytos funkcijos perduodamos kitai įmonei, patenka į Direktyvos taikymo sritį. Kasacinio teismo nagrinėjamu klausimu formuojamoje praktikoje taip pat pažymima, kad šios garantijos perduodamos įmonės darbuotojams turi būti taikomos net ir tais atvejais, kai kitai įmonei likviduota įmonė perduoda tik dalį savo vykdytų funkcijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. SĮ „Vilniaus miesto būstas“, bylos Nr. 3K-3-223/2012).

13Kasacinis teismas 2012-02-20 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-40/2012) išaiškino, kad galima išskirti pagrindinius kriterijus, kuriais remdamasis Teisingumo Teismas konkrečiais atvejais konstatuoja, kad įvyko įmonės ar verslo perdavimas, patenkantis į Direktyvos 2001/23/EB taikymo sritį: 1) įmonės veiklos pobūdį ir perimtos veiklos tapatumo išlaikymą, kuris konkrečiai matyti iš fakto, kad naujasis darbdavys iš tikrųjų tęsia ar atnaujina įmonės valdymą, vykdydamas tokią pačią arba analogišką ekonominę veiklą, t. y. lemiamas veiksnys yra faktas, kad naujasis darbdavys tęsia ar atnaujina ūkio subjekto valdymą, išsaugodamas jo tapatumą; 2) perdavimo faktą įrodančiu kriterijumi įvardijamas perduodamo objekto pripažinimas stabiliu ekonominiu vienetu, t. y. perdavimu nebus laikomi tokie atvejai, kai sudaromi vienkartiniai susitarimai dėl specifinių, konkrečių darbų atlikimo. Siekiant konstatuoti įmonės ar verslo perdavimo faktą, reikia atsižvelgti į visas nagrinėjamam atvejui reikšmingas aplinkybes, inter alia į įmonės ar verslo rūšį, materialių išteklių (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto) perdavimą ar neperdavimą, nematerialių išteklių vertę perdavimo metu, pagrindinių darbuotojų perėjimą pas naują įmonės savininką, klientų perdavimą, veiklos panašumą iki ir po perdavimo ir pan.; kita vertus, visos šios aplinkybės yra tik atskiri visapusiško įvertinimo, kuris turi būti atliktas, aspektai, todėl jie negali būti vertinami izoliuotai.

14Kolegija, siekdama nustatyta, ar nagrinėjama situacija patenka į Direktyvos 2001/23/EB taikymo sritį, pasisakys dėl kiekvieno kriterijaus atskirai, įvertindama juo ne izoliuotai, o bendrame įmonės ar verslo perdavimo fakto kontekste.

15Dėl perduodančio ir perimančio darbdavio valdymo sąsajumo:

16Iš bylos medžiagos nustatyta, jog kad 2010 m. birželio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi trečiasis asmuo Estijos koncernas BLRT Grupp m. AKTIANSELTS (BLRT Grupp AS) iš Danijos A. P. Moller-Maersk Group priklausančios bendrovės Odense Steel Shipyard Ltd. A/S (Odense laivų statykla) įsigijo 100 proc. jau likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ akcijų, kurios pagrindinė ūkinė veikla buvo inžinerinis laivų projektavimas (tomas IV, b.l. 116). Trečiajam asmeniui iš BLRT Grupp AS įsigijus „Baltic Engineering Centre“ akcijų, bendrovė tapo viena iš BLRT Grupp AS koncerno motininei įmonei AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupei priklausančių dukterinių įmonių. Tarp šių įmonių buvo ir UAB „Vakarų inžinerijos grupė“, teikianti inžinerinio projektavimo paslaugas (tomas V, b.l. 21). Perleidus likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ akcijas trečiajam asmeniui BLRT Grupp AS, UAB „Vakarų inžinerijos grupė“ pavadinimas 2010 m. rugpjūčio 4 d. buvo pakeistas į UAB „Westem Baltic Engineering“ (tomas I, b.l. 36-37). Apie pavadinimo pakeitimą buvo viešai paskelbta AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės interneto svetainėje, nurodant, jog įvykdžius UAB „Baltic Engineering Centre“ integraciją į AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupę UAB „Vakarų inžinerijos grupė“ pavadinimas pasikeitė į UAB „Western Baltic Engineering“ (tomas I, b.l. 38). Atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ įstatų 2.2 punkte nurodyta, jog atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ teikia laivų ir civilinės statybos inžinerijos paslaugas (tomas V, b.l. 74-75). Atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ vienintelis akcininkas yra trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“, kurios akcijos priklauso trečiajam asmeniui Estijos koncernui BLRT Grupp AS (tomas V, b.l. 75). Trečiajam asmeniui BLRT Grupp AS įsigijus 100 proc. UAB „Baltic Engineering Centre“ akcijų, koncernas tapo dviejų laivų projektavimu užsiimančių bendrovių savininku. 2010 m. rugsėjo 1 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ vienintelis akcininkas BLRT Grupp AS, atstovaujamas AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus A. Š., priėmė sprendimą likviduoti UAB „Baltic Engineering Centre“, bendrovės likvidatoriumi paskiriant A. G. ir nurodant paskirtam likvidatoriui ieškoti galimybių ir esant atitinkamų bendrovės darbuotojų sutikimams įdarbinti juos BLRT Grupp AS koncerno įmonėse (tomas I, b.l. 78). Taigi iš bylos duomenų matyti, kad BLRT Grupp AS įsigijus 100 proc. UAB „Baltic Engineering Centre“ akcijų, tapačia laivų projektavimo veikla užsiimančios UAB „Western Baltic Engineering“ ir UAB „Baltic Engineering Centre“ priklausė tam pačiam koncernui BLRT Grupp AS ir buvo valdomi šio koncerno bei motininės įmonės AB „Vakarų laivų gamykla“.

17Dėl darbdavių valios tęsti veiklą

182010 m. rugsėjo 17 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ klientei AB „Baltijos“ laivų statyklai buvo išsiųstas UAB „Western Baltic Engineering“ ir UAB „Baltic Engineering Centre“ pranešimas (tomas III, b.l. 95). Pranešime nurodyta, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ ketina perleisti savo veiklą atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, kuri yra AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinė įmonė. Dėl šių pasikeitimų UAB „Baltic Engineering Centre“ ketina perleisti sutartines teises ir pareigas UAB „Western Baltic Engineering“. Dalis inžinerinių darbų bus atliekama ir prižiūrima iš esmės buvusių „Baltic Engineering Centre“ darbuotojų. Visos pagrindinės procedūros ir vidaus taisyklės, taip pat kokybės užtikrinimo sistemos išliks tapačios. Dėl šių aplinkybių UAB „Baltic Engineering Centre“ prašė AB „Baltijos“ laivų statyklos sutikimo perleisti visas teises ir pareigas pagal sutartį atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“ (tomas III, b.l. 95).

192010 m. rugsėjo 21 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ klientei Odense Steel Shipyard Ltd. A/S adresuotame rašte nurodė, jog visa UAB „Baltic Engineering Centre“ veikla perkeliama į UAB „Western Baltic Engineering“ (tomas III, b.l. 94).

20Taigi iš šių pranešimų matyti, jog pačios įmonės patvirtino, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ vykdyta veikla bus tęsiama atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ūkinėje veikloje.

21Dėl darbdavių ūkinės veiklos tapatumo

22Likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ įstatuose buvo nurodyta, jog (toms I, b.l. 112) viena iš vykdomų veiklų yra architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Pagal atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ įstatų 2.2 punktą pagrindinis šios bendrovės veiklos objektas taip pat yra inžinerinių paslaugų teikimas. Darytina išvada, jog aplinkybė, kad atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ įstatuose nurodytas siauresnis veiklų sąrašas, yra teisiškai nereikšminga, nes svarbu nustatyti realiai vykdomos veiklos tapatumą.

23Iš bylos medžiagos matyti, jog 2010-09-01 sprendimo priėmimo metu likviduota UAB „Baltic Engineering Centre“ turėjo 7 galiojančius susitarimus dėl laivų projektavimo ir inžinerinės veiklos su Ghenova Ingenieria, Odense Steel Shipyard, A.D.S Maritime S.A. AB „Baltijos“ laivų statykla, Deltamarin ir Inter Global Shipping Ltd. (tomas III, b.l. 110). Atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ rašte teismui nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu turėjo 7 susitarimus su užsakovais STX Finland, MultiMaritime, Deltamarine, Maersk Drilling, AnrusTrans, Karstensens Skibsvaerft A/S, P+S Werften (tomas V, b.l. 116). Atsakovės užsakovai buvo įmonės, susijusios su laivų pramone. Taigi tiek likviduota UAB „Baltic Engineering Centre“, tiek UAB „Western Baltic Engineering“ vykdė iš esmės tapačią veiklą.

24Kasacinio teismo teisėjų kolegija 2012-02-20 nutartyje akcentavo, jog perdavimo faktą įrodančiu kriterijumi įvardijamas ir perduodamo objekto pripažinimas stabiliu ekonominiu vienetu. UAB „Baltic Engineering Centre“ Likvidavimo pabaigos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiami paskaičiavimai, jog UAB „Baltic Engineering Centre“ pelnas 2009 m. sudarė 3238883 Lt, o ją likvidavus, likvidatorius pervedė koncernui BLRT Grupp AS 1606723,35 EUR (5543195 Lt) (tomas II, b.l. 171). Taigi atsakovė perėmė stabiliai veikiantį ir pelningą verslą.

25Dėl darbuotojų perkėlimo

262010-09-01 sprendimo dėl UAB „Baltic Engineering Centre“ 4 punkte nurodyta, likvidatorius turi ieškoti galimybių ir esant darbuotojų sutikimams įdarbinti juos BLRT Grupp AS koncerno įmonėse (tomas I, b.l. 78). 2010-09-30 buvo sudarytas darbdavių susitarimas perkelti susitarimo priede nurodytus 32 UAB „Baltic Engineering Centre“ darbuotojus į UAB „Western Baltic Engineering“, užtikrinant jiems nepertraukiamąjį darbo stažą ir su tuo susijusias teises, pareigas, papildomas garantijas dėl kasmetinių atostogų suteikimo, darbdavio mokamų išmokų, perkeliamiems darbuotojams paskirtų drausminių nuobaudų (tomas I, b.l. 103). Atkreiptinas dėmesys, jog susitariančios šalys susitarė būtent dėl darbuotojų perkėlimo bei užtikrino jiems teisių pareigų bei garantijų tęstinumą. Vykdant šį susitarimą, priede nurodyti 32 darbuotojai (iš viso buvo perkelti 33 iš 43 įmonėje dirbusių darbuotojų) buvo perkelti pas atsakovę, nutraukiant darbo sutartis su UAB „Baltic Engineering Centre“ ir jau kitą dieną sudarant naujas darbo sutartis su atsakove UAB „Western Baltic Engineering“. Perkelti darbuotojai pagal specialybę buvo laivų inžinieriai-konstruktoriai, kurie ir po perkėlimo vykdė tas pačias funkcijas. UAB „Western Baltic Engineering“ 2011 metų metiniame pranešime nurodyta, jog 2010 metų pabaigoje įmonėje dirbo 62 darbuotojai (tomas V, b.l. 42-43). Taigi perkelti darbuotojai sudarė daugiau nei pusę įmonės darbuotojų. Per 2011 metus bendrovės pajamų didžiąją dalį sudarė pajamos už konstruktorių paslaugas – 6895503 Lt, veiklos pajamos, lyginant su 2010 metais padidėjo 60 procentų. Be to, 2010 m. rugsėjo 17 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ klientei AB „Baltijos“ laivų statyklai išsiųstame pranešime nurodyta, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ ketina perleisti savo veiklą atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, kuri yra AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinė įmonė. Dalis inžinerinių darbų bus atliekama ir prižiūrima iš esmės buvusių UAB „Baltic Engineering Centre“ darbuotojų. Esant nurodytoms aplinkybėms, galima daryti išvadą, jog UAB „Western Baltic Engineering“ perėmė darbuotojus, kaip organizuotą išteklių grupę, kuri leido perimančiam darbdaviui toliau vystyti verslo kryptį, atitinkančią perduodančio darbdavio veiklą.

27Dėl klientų perdavimo

28Pagal Teisingumo Teismo formuojamą praktiką antruoju verslo perdavimo faktą įrodančiu kriterijumi įvardijamas perduodamo objekto pripažinimas stabiliu ekonominiu vienetu, t.y. perdavimu nelaikomi tokie atvejai, kai sudaromi vienkartiniai susitarimai dėl specifinių, konkrečių darbų atlikimo.

29UAB „Baltic Engineering Centre“ ir AB „Baltijos“ laivų statykla 2010-05-14 buvo pasirašiusios sutartį Nr. 01.01.171 dėl ECO gaisro gesinimo vilkiko Svitzer A/S projektavimo ir inžinerijos darbų atlikimo. 2010-09-17 tarp UAB „Baltic Engineering Centre“ ir UAB „Western Baltic Engineering“ sudaryta sutartis dėl teisių ir pareigų perleidimo, kylančių iš 2010-05-14 sutarties Nr. 01.0L171. Šia sutartimi „Baltic Engineering Centre“ neatlygintinai perdavė UAB „Western Baltic Engineering“ visas teises ir pareigas pagal šią sutartį (tomas II, b.l 142). Be to, UAB „Western Baltic Engineering“ ne tik užbaigė vykdyti šią iš UAB „Baltic Engineering Centre“ perimtą sutartį, bet ir atliko visus AB „Baltijos“ laivų statyklos užsakytus papildomos darbus. Tai patvirtina byloje esantys 2012-06-15 sutarties darbų atlikimo aktai (tomas IV, b.l. 169).

302010-09-21 UAB „Baltic Engineering Centre“ klientui „Odense Steel Shipyard“ išsiuntė UAB „Baltic Engineering Centre“ pranešimą dėl sąskaitos-faktūros 300 99009023, kuriame nurodoma, kad dėl likvidavimo visa UAB „Baltic Engineering Centre“ veikla perleidžiama UAB „Western Baltic Engineering“, sutartis Nr. 01.01.171 tarp „Baltic Engineering Centre“ ir AB „Baltijos“ laivų statyklos nutraukiama, visi įsipareigojimai, susiję su šia sutartimi, perleidžiami UAB „Western Baltic Engineering“ (tomas III, b.l. 94). UAB „Western Baltic Engineering“ taip pat buvo perleistos reikalavimo teisės pagal BEC 2008-04-28 ir 2009-01-29 sutartis Nr. 01.01.140 ir Nr. 01.01.162 su klientu „Odense Steel Shipyard“. Be to, UAB „Western Baltic Engineering“ perėmė teisę gauti apmokėjimą pagal šias sutartis.

312010-08-23 UAB „Baltic Engineering Centre“ su užsakovu Deltamarin Ltd. buvo sudariusi sutartį Nr. 01.01.174, visos su šia sutartimi susijusios UAB „Baltic Engineering Centre“ teisės buvo neatlygintinai perleistos atsakovui UAB „Western Baltic Engineering“, įskaitant teisę gauti apmokėjimą už UAB „Baltic Engineering Centre" atliktus darbus (tomas I, b.l. 109).

322010-08-31 UAB „Baltic Engineering Centre“ su užsakovu Inter-Globe Shipping Ltd. buvo sudariusi sutartį Nr. 01.02.174, visos su šia sutartimi susijusios UAB „Baltic Engineering Centre“ teisės buvo neatlygintinai perleistos UAB „Western Baltic Engineering“, įskaitant teisę gauti apmokėjimą už UAB „Baltic Engineering Centre“ atliktus darbus.

33Iš šių duomenų matyti, jog UAB „Western Baltic Engineering“ buvo perduota dalis klientų su galiojančiomis sutartimis. Trys iš šių sutarčių buvo tik pradėtos vykdyti. Bendra perimtų sutarčių vertė sudarė beveik 2 mln. litų. Atsižvelgiant į tą faktą, jog UAB „Western Baltic Engineering“ 2011 m. pajamų gavo daugiau nei 2 mln. Lt daugiau, lyginant su 2010 m., yra pagrindas daryti išvadą, kad perimtas verslas sudarė atsakovei sąlygas gauti pelną.

34Kolegijos nuomone, vertinant, ar perimtos sutartys buvo tik dėl specifinių, netipinių darbų atlikimo ir juos atlikus sutartys pasibaigė, svarbu šias sutartis įvertinti atsakovės veiklos pobūdžio kontekste. Manytina, kad atsakovė perėmė pelningą verslą, galimybę perimtų sutarčių pagrindu uždirbti apie 2 mln. litų pajamų, kadangi 2011 m. metiniame pranešime nurodyta, jog bendrovės didžiąją pajamų dalį sudarė pajamos už konstruktorių paslaugas. Atsižvelgiant į intelektinį atsakovės vystomos veiklos pobūdį, tai, kad perimtas sutartis vykdė perkelti darbuotojai, tai, kad atsakovė ir toliau tęsia nurodyto pobūdžio veiklą, t.y. ruošia įvairių laivų statybos ir remonto projektus, įvairių pastatų, konstrukcijų, įrenginių bei darbo projektus, darytina išvada, kad faktas, jog perimtos sutartys pasibaigė jų įvykdymu, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog buvo sudaryti vienkartiniai susitarimai dėl specifinių, konkrečių darbų atlikimo.

35Dėl turto perdavimo

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Direktyvoje 2001/23/EB įtvirtintų garantijų darbuotojams taikymas nesietinas su nuosavybės perdavimu įmonei, perimančiai verslą ar jo dalį. Direktyva taikoma tokiems atvejams, kai dėl teisinio perleidimo ar susiliejimo įvyksta juridinio ar fizinio asmens, atsakingo už veiklos vykdymą, ir kuris remiantis faktine situacija turi darbdavio įsipareigojimus prieš darbuotojus, pasikeitimas, nepriklausomai nuo to, ar buvo perduota įmonės nuosavybė.

37Nagrinėjamu atveju UAB „Baltic Engineering Centre“ turtas perleistas motininės įmonės AB „Vakarų laivų gamykla“ nuosavybėn (tomas IV, b.l. 129-136). Programinė įranga buvo įsigyta po 1 Lt be PVM, materialusis turtas - po 10 Lt be PVM ir balansine verte. Darbuotojų darbo priemonės - kompiuteriai, monitoriai, spintelės, projektavimo stalai, kompiuterinės programos ir kt. - buvo perkeltos į atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ patalpas ir pagal liudytojais byloje apklaustų darbuotojų paaiškinimus, toliau naudojamos vykdant laivų inžinierių-konstruktorių funkcijas. Darytina išvada, kad šios aplinkybės patvirtina, jog perduodant UAB „Baltic Engineering Centre“ verslą, darbuotojai buvo perkelti kartu su savo darbo priemonėmis, reikalingomis atsakovei toliau vykdyti perimtas sutartis ir vystyti verslą šioje srityje.

38Turėtina omenyje, kad kasacinis teismas nurodė, jog vien tas faktas, kad UAB „Baltic Engineering Centre“ pasibaigė likvidavimo būdu, nereiškia, jog negali būti taikomas DK 138 straipsnis ir jame įtvirtinti apribojimai nutraukti darbo sutartį: likvidavimo atvejai, kai, pasibaigus vienai įmonei, jos vykdytos funkcijos perduodamos kitai įmonei patenka į Direktyvos taikymo sritį. Šios garantijos turi būti taikomos ir tuo atveju, kai likviduota įmonė perduoda tik dalį savo vykdytų funkcijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-126 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2012).

39Atsižvelgdama į nurodytas UAB „Baltic Engineering Centre“ likvidavimo (darbuotojų perkėlimo, turto, klientų perdavimo, veiklos tapatumo, sutarčių perėmimo, jų tolesnio vykdymo ir pajamų jų pagrindu gavimo) aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog nagrinėjama situacija atitinka verslo perdavimo kriterijus: verslas perduotas kaip stabilus ekonominis vienetas, kaip verslo pagrindas perkelti darbuotojai, perleistas materialus turtas, perimtos teisės ir pareigos pagal sutartis, šios sutartys toliau vykdytos ir jų pagrindu gautos pajamos. Konstatavus, jog UAB „Baltic Engineering Centre“ verslas buvo perduotas UAB „Western Baltic Engineering“, darytina išvada, jog ieškovėms turėjo būti taikomos Direktyvos 2001/23/EB garantijos, t.y. jos negalėjo būti atleistos iš darbo DK 136 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, o nesant galimybių jas perkelti arba joms nesutinkant būti perkeltoms - darbuotojos turėjo būti atleistos DK 129 straipsnio pagrindu (Direktyvos 4 straipsnio 1, 2 dalys).

40DK 138 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis verslo perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo draudžiama. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turi būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.

41Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, jog darbo sutartys su ieškovėmis buvo nutrauktos neteisėtai. Kadangi ieškovės neprašo grąžinti į darbą, kad jų darbo santykiai tęstųsi pas verslą perėmusią atsakovę UAB „Western Baltic Engineering“, darytina išvada, jog ieškovių darbo sutartys nutrauktinos DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

42Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

43DK 300 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu darbuotojas atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, teismas priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

44Nagrinėjamu atveju ieškovės nereiškė reikalavimo, kad jų darbo santykiai tęstųsi, o prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 metų rugsėjo, spalio mėnesių iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Kolegijos nuomone, toks ieškovių reikalavimo tenkinimas pilna apimtimi prieštarautų sąžiningumo, teisingumo bei proporcingumo principams. Ieškovių ieškinys teisme priimtas 2010-10-26, t.y. neužilgo po to, kai ieškovės buvo atleistos iš darbo. Pirmas pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje buvo priimtas 2011-05-05. Apeliacinį skundą dėl šio sprendimo teikė ieškovės. Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-18 nutartį kasaciniu skundu taip pat skundė ieškovės. Byla grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Klaipėdos miesto apylinkės teismui iš naujo išnagrinėjus bylą ir priėmus sprendimą, ieškovės vėl pateikė apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus bylą, kolegijos nutartį ieškovės apskundė kasaciniu skundu. Aukščiausiasis teismas grąžino bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodyta proceso eiga liudija, jog atsakovė proceso neinicijavo, neteikė nei apeliacinių, nei kasacinių skundų, todėl perkelti jai tokio mąsto finansinę atsakomybę, kokios prašo ieškovės, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams bei atsakovės finansiniam stabilumui, kadangi ieškovių prašoma priteisti bendra suma sudarytų virš 1 mln. litų. Manytina, kad tokio pobūdžio finansinis įpareigojimas apsunkintų atsakovės ūkinę ekonominę veiklą, galbūt net lemtų jos nemokumą, o tokiu atveju būtų pažeistos ne tik atsakovės kreditorių, bet ir kitų darbuotojų teisės bei teisėti lūkesčiai. Be to, turėtina omenyje, kad nagrinėjamu atveju iš Sodros pažymų matyti, jog didžioji dalis ieškovių įsidarbino netrukus po atleidimo: N. C. įsidarbino 2010-10-01, T. K. – 2012-09-01, M. P. – 2011-05-18, G. V. (Š.) – 2011-04-29 (tomas VIII, b. l. 97-110). Darytina išvada, jog šie duomenys liudija, kad vidutiniškai protingas ir realus terminas įsidarbinti ir vėl pradėti gauti darbo užmokestį, yra maždaug pusę metų, atsižvelgiant į tai, jog ieškovių specialybės ir didelė darbo patirtis yra paklausios darbo rinkoje. Taip pat turėtina omenyje aplinkybė, kad per panašų laikotarpį priimtas ir pirmas pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje. Dėl šios priežasties kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo bei darbuotojų ir darbdavio interesų pusiausvyros bei proporcingumo principais, ieškovių reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo tenkina iš dalies. Ieškovėms priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius.

45Iš bylos medžiagos matyti, jog atleidžiant ieškovę G. V. jai buvo išmokėta išeitinė išmoka už 2 mėnesius (tomas I, b. l. 146). Kadangi ieškovė įmonėje dirbo nuo 2008-04-24 (tomas VIII, b. l. 107), teismo sprendimo priėmimo dieną jos nepertraukiamas stažas sudarytų daugiau nei 60 mėnesių, todėl pagal DK 140 straipsnio 1 dalies 4 punktą jai priklausytų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Dėl šios priežasties ieškovei G. V. priteistina išeitinė išmoka už papildomus 2 mėnesius.

46Dėl reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną darbo dieną nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo dienos

47Ieškovės reiškia reikalavimą priteisti tam tikras vidutinio darbo dienos užmokesčio sumas už kiekvieną darbo dieną nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo dienos. Kadangi ieškovių ir atsakovės darbo sutartis nutrauktina DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o už priverstinės pravaikštos laiką vidutinis darbo užmokestis taip pat iš dalies priteistinas, išeitinės išmokos DK 140 straipsnio pagrindu ieškovėms yra išmokėtos, todėl manytina, jog ieškovės tokios pobūdžio reikalavimą reiškia DK 303 straipsnio pagrindu. DK 303 straipsnis numato, jog tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Nurodytos normos taikymo būtinoji sąlyga yra sprendimo ar nutarties nevykdymo fakto konstatavimas. Atsižvelgiant į aptartą darytina išvada, kad prevenciškai priteisti darbo užmokestį nuo sprendimo priėmimo iki jo įvykdymo dienos, nesant duomenų apie sprendimo nevykdymo faktą, negalima, todėl ieškovių reikalavimas dėl vidutinio darbo dienos užmokesčio už kiekvieną darbo dieną nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško įvykdymo dienos priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

48Dėl reikalavimo priteisti neturtinės žalos atlyginimą

49Nagrinėjamu atveju ieškovės reiškia reikalavimą priteisti po 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

50Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas. Neturtinė žala priteisiama tuo atveju, kai nustatoma, jog teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. UAB ,,Skuodo komunalinis ūkis“, bylos Nr. 3K-3-400/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl DK 250 straipsnio aiškinimo ir taikymo, yra išaiškinęs, kad neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), pripažinimas atleidimo iš darbo neteisėtu ar grąžinimas į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-3-204/2007; 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. AB „Smiltynės perkėla“, bylos Nr. 3K-3-551/2007; 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-373/2008). Taigi pagal kasacinio teismo nuosekliai formuojamą praktiką vien neteisėto atleidimo iš darbo faktas nėra pakankamas pagrindas neturtinei žalai priteisti, nes turi būti sprendžiama, kokios pažeistų teisių gynimo priemonės laikytinos būtinomis ir pakankamomis kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes.

51Nagrinėjamu atveju ieškovės buvo atleistos DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu dėl darbdavio likvidavimo, su ieškovėmis buvo tinkamai atsiskaityta, dviem iš penkių ieškovių buvo siūlomos kitas darbas koncerno BLRT Grupp As sudėtyje esančiose įmonėse, tačiau pastarosios siūlyto darbo atsisakė. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, jog nagrinėjamu atveju konstatavus, jog ieškovės iš darbo buvo atleistos neteisėtai ir priteisus joms vidutinį darbo užmokestį už 6 mėnesius priverstinės pravaikštos, teisės pažeidimo konstatavimas yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, todėl neturtinė žala nepriteistina.

52Atsižvelgiant į visa aukščiau aptarą ir išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovių ieškinys tenkintinas iš dalies. Pripažintina, jog darbo sutartys tarp ieškovių ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ nutrauktos neteisėtai ir laikytina, jog darbo sutartys nutrauktinos teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu. Ieškovėms priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 6 mėnesius priverstinės pravaikštos, o ieškovei G. V. priteistinas vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka už 2 mėnesius. Kitos ieškinio dalys atmestinos (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

53Kadangi teismas naikina pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovės buvo atleistos nuo žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą mokėjimo. Kadangi jų ieškinys ir apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, valstybei iš atsakovės priteistina 7895,08 Lt žyminio mokesčio (3947,54 Lt x 2) (144 Lt už reikalavimą pripažinti, jog darbo sutartys nutrauktos neteisėtai ir CPK nustatyta tvarka apskaičiuotas žyminis mokestis nuo sumos, priteistinos už priverstinę pravaikštą ir išeitinę išmoką, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 83 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

54Bylinėjimosi laikotarpiu ieškovės iš viso patyrė 10 150 Lt dydžio išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir 112 Lt dydžio išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Apeliantės pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus, prašo jas priteisti M. P. naudai. Kadangi iš esmės tenkintinas pagrindinis ieškinio reikalavimas – pripažinti, jog darbo sutartys nutrauktos neteisėtai ir pripažintina, kad darbo sutartys nutrauktinos teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, todėl kiti, nors ir turtiniai reikalavimai laikytini išvestiniais iš pagrindinio. Be to, jie taip pat iš dalies tenkintini, todėl manytina, kad visų advokato teisinės pagalbos išlaidų ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjamu, priteisimas ieškovėms atitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (CPK 93, 98 str.). Kolegijos nuomone, advokato teisinės pagalbos išlaidų suma, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo trukmę, bylos sudėtingumą, proceso dalyvių skaičių, advokato teiktų paslaugų apimtis, nėra neprotingai didelė. Visas bylinėjimosi išlaidų sumas ieškovių susitarimu apmokėjo M. P., todėl bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės priteistinos būtent šiai ieškovei.

55Ieškovės taip pat reiškia reikalavimą sprendimų vykdymo atgręžimo tvarka priteisti iš atsakovės šiai dviejų ieškovių sumokėtas sumas – 885,34 Lt. Atsižvelgiant į tą faktą, jog netenkintinas ieškovių reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo, manytina, kad šių bylinėjimosi išlaidų palikimas jų išlaidomis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

57panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies:

58pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės N. C., a.k. ( - ) ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“, kurio teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“, DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu, remiantis 2010-09-22 įsakymu Nr. S2-044, neteisėtu ir nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu;

59pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės T. K., a.k. ( - ) ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“, kurio teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“, DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu, remiantis įsakymu Nr. S2-043, neteisėtu ir nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu;

60pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės L. M., a.k. ( - ) ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“, kurio teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“, DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu, remiantis 2010-09-29 įsakymu Nr. S2-049, neteisėtu ir nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu;

61pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės M. P., a.k. ( - ) ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“, kurio teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“, DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu, remiantis 2010-09-29 įsakymu Nr. S2-051, neteisėtu ir nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu;

62pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės G. V. (buvusios Š.), a.k. ( - ) ir likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“, kurio teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“, DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu, remiantis 2010-09-22 įsakymu Nr. S2-041, neteisėtu ir nustatyti, jog darbo sutartis nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, DK 300 straipsnio 4 dalies pagrindu;

63priteisti ieškovei N. C., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“, j.a.k. 142174791, vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 3850,88 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), viso - 23105,28 Lt;

64priteisti ieškovei T. K., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“, j.a.k. 142174791, vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 4195,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), viso – 25170,72 Lt;

65priteisti ieškovei L. M., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“, j.a.k. 142174791, vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2359,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį) , viso – 14154,72 Lt;

66priteisti ieškovei M. P., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“, j.a.k. 142174791, vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 9207 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), viso – 55242 Lt;

67priteisti ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.), a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“, j.a.k. 142174791, vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2813,06 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), viso – 16878,36 Lt. Priteisti papildomai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5626,12 Lt.

68Kitas ieškinio dalis atmesti.

69Ieškovei M. P. iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ priteisti 10 150 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 112 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

70Iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ valstybei priteisti 7 895,08 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovės ieškiniu prašė: 1) pripažinti darbo sutarties nutraukimą... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-07 sprendimu ieškovių ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovės prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 5. Sprendimo likviduoti UAB „Baltic Engineering Centre“ priėmimo metu ši... 6. UAB „Western Baltic Engineering“... 7. atstovė, advokatė A. J. visiškai palaikė jų apeliacinį skundą ir prašė... 8. Apeliantės N. C. ir M. P. teismo posėdyje visiškai palaikė apeliacinį... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovės dirbo UAB „Baltic Engineering Centre“,... 11. Darbo sutarčių nutraukimo neteisėtumą ieškovės grindė DK 138 straipsnyje... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 13. Kasacinis teismas 2012-02-20 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-40/2012)... 14. Kolegija, siekdama nustatyta, ar nagrinėjama situacija patenka į Direktyvos... 15. Dėl perduodančio ir perimančio darbdavio valdymo sąsajumo:... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog kad 2010 m. birželio 8 d. akcijų... 17. Dėl darbdavių valios tęsti veiklą... 18. 2010 m. rugsėjo 17 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ klientei AB... 19. 2010 m. rugsėjo 21 d. UAB „Baltic Engineering Centre“ klientei Odense... 20. Taigi iš šių pranešimų matyti, jog pačios įmonės patvirtino, kad UAB... 21. Dėl darbdavių ūkinės veiklos tapatumo ... 22. Likviduotos UAB „Baltic Engineering Centre“ įstatuose buvo nurodyta, jog... 23. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2010-09-01 sprendimo priėmimo metu likviduota... 24. Kasacinio teismo teisėjų kolegija 2012-02-20 nutartyje akcentavo, jog... 25. Dėl darbuotojų perkėlimo... 26. 2010-09-01 sprendimo dėl UAB „Baltic Engineering Centre“ 4 punkte... 27. Dėl klientų perdavimo... 28. Pagal Teisingumo Teismo formuojamą praktiką antruoju verslo perdavimo faktą... 29. UAB „Baltic Engineering Centre“ ir AB „Baltijos“ laivų statykla... 30. 2010-09-21 UAB „Baltic Engineering Centre“ klientui „Odense Steel... 31. 2010-08-23 UAB „Baltic Engineering Centre“ su užsakovu Deltamarin Ltd.... 32. 2010-08-31 UAB „Baltic Engineering Centre“ su užsakovu Inter-Globe... 33. Iš šių duomenų matyti, jog UAB „Western Baltic Engineering“ buvo... 34. Kolegijos nuomone, vertinant, ar perimtos sutartys buvo tik dėl specifinių,... 35. Dėl turto perdavimo... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Direktyvoje 2001/23/EB... 37. Nagrinėjamu atveju UAB „Baltic Engineering Centre“ turtas perleistas... 38. Turėtina omenyje, kad kasacinis teismas nurodė, jog vien tas faktas, kad UAB... 39. Atsižvelgdama į nurodytas UAB „Baltic Engineering Centre“ likvidavimo... 40. DK 138 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog verslo ar jo dalies perdavimo atveju... 41. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, jog darbo sutartys su... 42. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką... 43. DK 300 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu darbuotojas atleistas iš darbo... 44. Nagrinėjamu atveju ieškovės nereiškė reikalavimo, kad jų darbo santykiai... 45. Iš bylos medžiagos matyti, jog atleidžiant ieškovę G. V. jai buvo... 46. Dėl reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną darbo... 47. Ieškovės reiškia reikalavimą priteisti tam tikras vidutinio darbo dienos... 48. Dėl reikalavimo priteisti neturtinės žalos atlyginimą ... 49. Nagrinėjamu atveju ieškovės reiškia reikalavimą priteisti po 10 000 Lt... 50. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisės pažeidimo pripažinimo faktas... 51. Nagrinėjamu atveju ieškovės buvo atleistos DK 136 str. 1 d. 6 p. pagrindu... 52. Atsižvelgiant į visa aukščiau aptarą ir išdėstytas aplinkybes, teisėjų... 53. Kadangi teismas naikina pirmosios instancijos teismo sprendimą,... 54. Bylinėjimosi laikotarpiu ieškovės iš viso patyrė 10 150 Lt dydžio... 55. Ieškovės taip pat reiškia reikalavimą sprendimų vykdymo atgręžimo tvarka... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330... 57. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą... 58. pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės N. C., a.k. ( - ) ir... 59. pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės T. K., a.k. ( - ) ir... 60. pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės L. M., a.k. ( - ) ir... 61. pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės M. P., a.k. ( - ) ir... 62. pripažinti darbo sutarties nutraukimą tarp ieškovės G. V. (buvusios Š.),... 63. priteisti ieškovei N. C., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic... 64. priteisti ieškovei T. K., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic... 65. priteisti ieškovei L. M., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic... 66. priteisti ieškovei M. P., a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Western Baltic... 67. priteisti ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.), a.k. ( - ) iš atsakovės UAB... 68. Kitas ieškinio dalis atmesti.... 69. Ieškovei M. P. iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ priteisti... 70. Iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ valstybei priteisti 7...