Byla 2-18-400/2018
Dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams N. J. ir R. P

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, sekretoriaujant Viktorijai Stalioraitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. B., atsakovui N. J.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams N. J. ir R. P.,

3Teismas

Nustatė

4Ginčo ir šalių argumentų esmė. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau- ieškovas) prašo teismo priteisti iš atsakovų N. J. ir R. P. solidariai 7 935,00 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas N. J., 2013-07-21 Prancūzijoje vairavo atsakovui R. P. priklausančią transporto priemonę „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr. ( - )) ir sukėlė eismo įvykį. Nurodyta transporto priemonė nebuvo apdrausta privalomuoju valytojų civilinės atsakomybės draudimu. Prancūzijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą nukentėjusiems asmenims ir pateikė ieškovui reikalavimą dėl 7 935,00 Eur atlyginimo. Ieškovas sumokėjo nurodytą sumą Prancūzijos nacionaliniam draudikų biurui. Atgręžtinio reikalavimo tvarka ieškovas kreipėsi į atsakovus ir pareikalavo atlyginti nuostolius, bet atsakovai atsisakė tai padaryti.

6Teismo posėdyje patikslino, kad pagal Prancūzijos policijos pažymą, įvykis įvyko 2013-07-22. Pastarasis dokumentas yra oficialus dokumentas, todėl šiuo dokumentu vadovaujantis teismo prašė autoįvykio Prancūzijoje datą laikyti 2013-07-22. Prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais argumentais.

7Atsakovas R. P. atsiliepimo į ieškinį per įstatymų nustatytą terminą nepateikė. Teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie teismo pranešta viešo paskelbimo būdu.

8Atsakovas N. J. atsiliepimo į ieškinį per įstatymo nustatytą terminą nepateikė. Teismo posėdyje prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad jis niekada nėra buvęs Prancūzijoje, R. P. nepažįsta. 2014 metais jam būnant aludėje ( - ) prie jo priėjo nepažįstamas vyriškis ir pasiūlė užpildyti deklaraciją draudimui dėl eismo įvykio Prancūzijoje 2013-07-21, kur automobilis įvažiavo į pastato vitriną. Jie nuėjo į Gjensidige draudimo kompanijos ofisą, ten nepažįstamasis nubraižė autoįvykio schemą, jis užrašė padiktuotą tekstą ir pasirašė. Jam minėtas vyriškis sumokėjo 100 litų. Papildomai nurodė, kad jis mašinos nevairuoja, niekada neturėjo vairuotojo teisių. 2017 m. liepos mėnesį buvo Lietuvoje. Kaip bedarbis buvo registruotas Darbo biržoje. Gavęs bedarbio pašalpą sumokėjo administracinę baudą.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinė kvalifikacija. Nagrinėjamojoje byloje kilo klausimas, ar įgijo ieškovas teisę reikalauti nuostolių, patirtų dėl Prancūzijoje įvykus eismo įvykiui ir apgadinus lengvąjį automobilį, atlyginimo iš atsakovo N. J..

10Pagal Prancūzijos Civilinio kodekso 1382 straipsnį, bet kuris kaltas veiksmas, kuriuo vienas asmuo padaro žalą kitam asmeniui, sukelia kalto dėl žalos padarymo asmens atsakomybę už padarytos žalą atlyginimą (pranc. tout fait quelconque de l'homme, qui cause ? autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé ? le réparer). Vadovaujantis Prancūzijos Civilinio kodekso 1249 straipsniu, kreditoriaus teisių subrogacija, kai reikalavimo teisės pereina trečiajam asmeniui, sumokėjusiam skolą kreditoriui, yra sutartinė arba nustatyta įstatyme (pranc. la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale (1 t. 158-199, 2 t. b. l. 3-46).

11Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė dokumentų, susijusių su Prancūzijoje 2013-07-22 (Prancūzijos policijos pažyma) įvykusiu eismo įvykiu. Iš Pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2013-07-22 transporto priemonė „RENAULT KANGOO“, kurios valstybinis Nr. ( - ) (įregistruota Lietuvoje), važiuodama Paryžiaus 15-ajame rajone, Lecourbe gatvėje, atsitrenkė į transporto priemonė ( - ) kurios valstybinis numeris Nr. ( - ), kuri buvo tvarkingai pastatytą priešais Paryžiaus 15 rajono Lecourbe gatvės 71 namą ir apgadino pastarosios transporto priemonės dešinįjį šoną, nuplėšė šoninį veidrodėlį. Vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos (1 t., b. l. 14-18, 25-38). Prancūzijos įgaliotoji bendrovė AXA FRANCE IARD 2014-07-08 raštu pareikalavo, kad ieškovas kompensuotų dėl nurodyto eismo įvykio patirtus 7 935,00 Eur nuostolius (1 t., b. l. 21-22). Ieškovas 2014-08-27 mokėjimo nurodymu pervedė 7 935,00 Eur kompensaciją AXA France IARD bendrovei (1 t., b. l. 51).

12Kartu su ieškiniu pateiktoje 2013-07-26 ekspertizės ataskaitoje nurodyta, kad dėl smūgio į dešinįjį šoną apgadintas lengvasis automobilis ( - ) nukentėjęs asmuo bendrovė – DE MAUSSION DE FAVIERES Florence, remonto bendrovė – MRA „CITROEN LECOURBE“, suma už remontą – 7 572,36 Eur be PVM (T. 1, b. l. 14). Prancūzijos centrinis eismo įvykių draudimo bendrovių pavedė eismo įvykį administruoti bendrovę „AXA FRANCE IARD“. Bendrovės ALLIANZ ir AXA FRANCE IARD 2014-06-24. susitarimo protokole susitarė, kad bendrovė ALLIANZ priima bendrovės AXA FRANCE IARD Prancūzijos centrinio draudikų biuro vardu išmokamą 7 935,00 Eur kompensaciją (6 900 Eur žala turtui, 1 035,00 Eur administravimo mokestis), kuria atlyginama dėl Prancūzijoje 2013-07-22 (policijos pažyma) įvykusio eismo įvykio patirta žala. Taip pat nurodytame susitarimo protokole įrašyta, kad su išlyga, jog suma sumokėta banko čekiu, perduotu pasirašius šį dokumentą, kuris yra laikomas gavimo kvitu, bendrovė ALLIANZ pareiškia, kad nebeturi pretenzijų dėl nurodyto įvykio ir perleidžia draudimo bendrovei visas savo teises ir reikalavimus už įvykį atsakingo trečiojo asmens atžvilgiu. (1 t., b. l. 20). Prancūzijos centrinis draudikų biuras 2016 m. spalio 28 d. rašte nurodė, kad gavo bendrovės ALLIANZ reikalavimą dėl Prancūzijoje įvykusio eismo įvykio, kuriame dalyvavo jos draudėjas – bendrovė DE MAUSSION DE FAVIERES Florence ir draudimo neturintis vairuotojas iš Lietuvos. Centrinis Lietuvos biuras prisiėmė garanto įsipareigojimus. Centrinis Prancūzijos biuras pavedė bylą administruoti bendrovei „AXA FRANCE IARD“. Pagal Prancūzijos įstatymų nuostatas, visa kaltė dėl eismo įvykio tenka transporto priemonės vairuotojui iš užsienio, todėl bendrovė „AXA FRANCE IARD“ išmokėjo 7 935 Eur žalos turtui atlyginimo (2 t., b. l. 47). Bendrovė „AXA FRANCE IARD“ pateikė kompiuterio programos lauką, kuriame užfiksuota, kad banko pavedimu galutiniu mokėjimu gavėjui „ALLIANZ“ 2014-06-24. sumokėta 6 900 Eur (1 t., b. l. 20). Byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl eismo įvykio žalos patyrusi galutinė naudos gavėja „ALLIANZ“ pareiškė pretenzijų dėl to, jog negavo lėšų. Įvertinęs aplinkybių visetą, draudimo bendrovių, administravusių žalos bylą, taip pat naudos gavėjos elgesį, teismas daro išvadą, kad bendrovė AXA FRANCE IARD atlygino nuostolius dėl automobilio ( - ) apgadinimų žalos patyrusiai bendrovei „ALLIANZ“, nepaisant to, kad į bylą nepateiktas banko patvirtintas mokėjimo pavedimą patvirtinantis dokumentas.

13Automobilis „( - ) apgadintas, kai į jo dešinįjį šoną atsitrenkė automobilis „RENAULT KANGOO“, kurios valstybinis Nr. ( - ) (įregistruotas Lietuvoje). Atsakovas R. P. eismo įvykio metu buvo nurodyto automobilio valdytojas. Taigi jam kyla civilinė atsakomybė ir jis turi pareigą atlyginti dėl eismo įvykio padarytą žalą jos patyrusiam asmeniui pagal Prancūzijos CK 1382 straipsnį. Draudimo išmoką išmokėjusi bendrovė „AXA FRANCE IARD“ ir reikalavimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo pareiškusi bendrovė „ALLIANZ“ 2014-06-24 susitarimo protokole susitarė dėl subrogacijos išmokėjus draudimo išmoką. Tai atitinka Prancūzijos CK 1249 straipsnį. Ieškovas 7 935,00 Eur kompensaciją Prancūzijos centriniam draudikų biurui sumokėjo veikdamas pagal Europos Sąjungos valstybių narių draudikų biurų tarnybos vidaus nuostatus. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims tais atvejais, jei kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal šį punktą, biuras moka išmoką ir tais atvejais, kai žala padaryta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neapdrausta transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal įstatymo 23 straipsnio 2 dalį, biuras turi teisę reikalauti, kad nustatytas atsakingas už žalos padarymą asmuo grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Dėl visų pirmiau išdėstytų priežasčių, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas – ieškovui iš atsakovo R. P. priteistina 7 935, 00 Eur Eur nuostolių atlyginimo.

14Dėl atsakovo N. J. solidarios atsakomybės. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys ir transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Biuras turi teisę reikalauti, jog atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje nutartyje priėjo prie išvados, kad Įstatyme suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

15Ieškovas į bylą pateikė N. J. 2014-01-01 pranešimą apie 2013-07-21 autoįvykį Prancūzijoje (1 t., b. l. 7). Atsakovas N. J. 2018-03-16 teismo posėdyje nurodė, kad mašinos nevairuoja, niekada neturėjo vairuotojo teisių. 2017 m. liepos mėnesį buvo Lietuvoje. Kaip bedarbis buvo registruotas Darbo biržoje. Gavęs bedarbio pašalpą sumokėjo administracinę baudą. Šiuos atsakovo parodymus patvirtino liudytoja atsakovo kaimynė L. G. gim. ( - ). Byloje esanti Valstybinės įmonės „Regitra“ pažyma, kad N. J. neturi vairuotojo pažymėjimo (2 t. b. l. 75). Pažyma iš Panevėžio teritorinės darbo biržos, kad N. J. buvo registruotas Darbo biržoje 2013-01-15 iki 2014-09-10. 2013-06 – 2014-03 imtinai gavo socialinę pašalpą (1 t., b. l. 68). Pažyma iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro, kad N. J. 2013-07-04 sumokėjo administracinę baudą (1 t., b. l. 69-74). Dėl ieškovo pateikto 2014-01-01 pranešimo apie 2013-07-21 autoįvykį Prancūzijoje, paaiškino 2014 metais jam būnant aludėje ( - ) prie jo priėjo nepažįstamas vyriškis ir pasiūlė užpildyti deklaraciją draudimui dėl eismo įvykio Prancūzijoje 2013-07-21, kur automobilis įvažiavo į pastato vitriną. Jie nuėjo į Gjensidige draudimo kompanijos ofisą, ten nepažįstamasis nubraižė autoįvykio schemą, jis užrašė padiktuotą tekstą ir pasirašė. Jam minėtas nepažįstamas vyriškis sumokėjo 100 litų.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

17Šiuo atveju iš įvykio vietos automobilio „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr. ( - )) vairuotojas pasišalino, Prancūzijos nacionalinė policija tyrusi 2013-07-22 autoįvykį Lecourbe g. 73, Prancūzijoje, asmens vairavusio atsakovui R. P. priklausančią transporto priemonę „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr. ( - )), nenustatė ( 1 t. b. l. 26-38). 2014-01-01 pranešime ieškovui apie 2013-07-21 autoįvykį, nurodoma, kad 2013-07-21 buvo pranešta policijai, eismo įvykio metu apgadinta parduotuvės vitrina, pagal braižą pažyma užpildyta galimai dviejų asmenų. Tuo tarpu kaip matyti iš Prancūzijos nacionalinės policijos medžiagos, matyti, apie autoįvykį buvo pranešta 2013-07-22 5 val. 10 min. ir kaip nurodė autoįvykio liudininkas H. J., autoįvykį sukėlęs automobilio „RENAULT KANGOO“ (valst. Nr. ( - )), pasišalino. Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad byloje taip pat nėra pakankamų duomenų konstatuoti, kad atsakovas N. J. 2013-07-22 Prancūzijoje vairavo atsakovui R. P. priklausančią transporto priemonę „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr. ( - )) ir sukėlė eismo įvykį. Taigi įvertinus tai teismas mano, jog labiau tikėtina, kad automobilį vairavo ne N. J., o kitas asmuo ir todėl su tuo susijusius ieškovo argumentus atmeta.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.245 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Pažymėtina, kad deliktinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai), o kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Ieškovui, reiškiančiam reikalavimą taikyti deliktinę civilinę atsakomybę, tenka pareiga įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, o atsakovui tenka pareiga paneigti kaltės prezumpciją ( CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovui nepateikus papildomų įrodymų, kad automobilį „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr. ( - )) vairavo atsakovas N. J., pastarasis neturi pareigos atlyginti žalą ieškovui. Todėl ieškovo ieškinys atsakovo N. J. atžvilgiu netenkinamas.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-12 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnis).

20Taip pat patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 238 Eur žyminis mokestis (1 t., b. l. 45), 185,64 Eur vertimo išlaidos ( 1 t. b. l. 54,56, 2 t. b.l.47,122), 84,58 Eur pagrįstos ieškovo atstovo kelionės išlaidos 1 t. b. l. 139, 2 t. 80, 116) (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1d. 9p.), valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 40 Lt (CPK 96 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 265, 268, 270, 284, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, 7 935,00 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-18 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 508,22 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) valstybei – 24 Eur

26išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

27Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę... 3. Teismas... 4. Ginčo ir šalių argumentų esmė. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto... 5. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas N. J., 2013-07-21 Prancūzijoje vairavo... 6. Teismo posėdyje patikslino, kad pagal Prancūzijos policijos pažymą, įvykis... 7. Atsakovas R. P. atsiliepimo į ieškinį per įstatymų nustatytą terminą... 8. Atsakovas N. J. atsiliepimo į ieškinį per įstatymo nustatytą terminą... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinė... 10. Pagal Prancūzijos Civilinio kodekso 1382 straipsnį, bet kuris kaltas... 11. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė dokumentų, susijusių su... 12. Kartu su ieškiniu pateiktoje 2013-07-26 ekspertizės ataskaitoje nurodyta, kad... 13. Automobilis „( - ) apgadintas, kai į jo dešinįjį šoną atsitrenkė... 14. Dėl atsakovo N. J. solidarios atsakomybės. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje... 15. Ieškovas į bylą pateikė N. J. 2014-01-01 pranešimą apie 2013-07-21... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 176... 17. Šiuo atveju iš įvykio vietos automobilio „RENAULT KANGOO“ (valstyb. Nr.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.245 straipsnio 4 dalyje... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 20. Taip pat patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 265,... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) ieškovui Lietuvos Respublikos... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) valstybei – 24 Eur... 26. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei... 27. Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...