Byla e2-53-971/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovams Dalinai Šulcienei, Tadui Šetkauskiui, atsakovui A. S., jo atstovui advokatui Audriui Karpinskui, trečiojo asmens E. S. atstovui advokato padėjėjui Laurynui Vainorui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovui A. S., trečiajam asmeniui E. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas galutinai patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė priteisti iš atsakovo 4655,75 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti. Nurodė, kad žala susidarė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikiu skyriui (toliau ir – VSDFV Mažeikių skyrius) E. S. išmokėjus netekto darbingumo pensiją už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2018-01-31 – 4397,48 Eur ir 258,27 Eur neišmokėto likučio pagal VSDFV Mažeikių skyriaus 2013-10-31 sprendimą Nr. VL-5360 dėl žalos atlyginimo dalimis. E. S. netekto darbingumo pensija paskirta ir mokama dėl A. S. įvykdytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 138 straipsnio 1 dalyje (elektroninės bylos priedo 1 t., b.l., toliau – tik 1 t., b.l. 1-3, 2 t., 155-157).

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog neginčija fakto, kad jis Telšių rajono apylinkės teismo 2005-05-17 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-81-02/2005 buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį dėl nesunkaus E. S. sveikatos sutrikdymo, tačiau nesutinka, kad būtent jo trečiajam asmeniui padarytas sveikatos sutrikdymas nulėmė net 50 procentų netekto bendro darbingumo bei ieškovo šiam asmeniui išmokėtą ieškinyje nurodomo dydžio netekto darbingumo pensiją. Taip pat kėlė abejones dėl trečiajam asmeniui nustatyto netekto bendrojo darbingumo lygio. Teigė, jog ieškovas nepateikė teismui atsakovo civilinei atsakomybei kilti būtinas sąlygas patvirtinančių įrodymų, t. y. neįrodė patyręs nurodomo dydžio turtinę žalą būtent dėl atsakovo neteisėtos veikos. Taip pat mano, kad egzistuoja ir atsakovo civilinę atsakomybę šalinanti aplinkybė, t.y. paties nukentėjusio trečiojo asmens kaltė dėl kilusių jo sveikatai pasekmių, todėl atsakovo vertinimu ieškovo reikalavimai kaip nepagrįsti ir neįrodyti turi būti atmesti (1 t., b.l. 36-39). Atsiliepimu į patikslintus ieškinio reikalavimus atsakovas papildomai prašė ieškinio reikalavimams priteisti iš atsakovo iki 2014-03-23 trečiajam asmeniui išmokėtą netekto darbingumo pensiją taikyti ieškinio senatį, kadangi LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje yra numatytas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo. Be to, ieškinio tenkinimui teismas turi pareigą nustatyti, kad dėl netekto bendrojo darbingumo trečiasis asmuo neteko ieškovo išmokėtą pensiją atitinkančių pajamų, o iš bylos duomenų matyti, kad sveikatos sutrikdymas realiai neįtakojo trečiojo asmens vykdomos darbinės veiklos ir pajamų, dėl ko mano, kad regresas yra negalimas (3 t., b.l. 1-2).

6Trečiasis asmuo E. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir mano, kad ieškinys turi būti tenkinamas. Ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės atitinka tikrovę. Atsakovas nusikalstamu būdu sutrikdė jai sveikatą, dėl ko nedarbingumo lygis nustatytas iki 2031 m. Ieškovo nurodytas faktinis ir teisinis ieškinio pagrindas atitinka įstatymo numatytus pagrindus atsakovo civilinei atsakomybei. Su ieškiniu pateikti įrodymai pagrindžia ieškinio elementus – jo dalyką ir pagrindą. Iš teisinio santykio dinamikos matyti, kad atsakovas jau ne kartą yra pripažinęs ieškovo reikalavimo teisę, o atsakovo atsiliepime nurodomi pamąstymai nedaro jokios įtakos ieškinio pagrįstumui (1 t., b.l. 58).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė D. Šulcienė palaikė ieškinį ieškinyje nurodytais motyvais ir prašė tenkinti patikslintus ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad E. S. visiškas išgijimas nebuvo konstatuotas. Šiuo atveju yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos dėl E. S. netekto darbingumo. Ieškinio senaties termino nėra praleidę, kadangi atsakovas buvo pripažinęs savo kaltę ir prievolę atlyginti žalą, mokėjo ieškovui net keletą metų iki 2016 m., tarp šalių buvo sudaryta ir taikos sutartis, ir tik atsakovui po paskutinės pretenzijos atsisakius atlyginti žalą, kreipėsi į teismą.

8Atsakovas posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad E. S. nesilaikė gydymosi režimo ir gydytojų nurodymų, dirbo nelegaliai, kėlė abejones dėl teismo nuosprendyje konstatuotų jos sužalojimo aplinkybių. E. S. po įvykio kitą dieną ėjo į darbą, tik po pietų kreipėsi į gydytojus, galėjo patirti ir kitą traumą. 2005-01-28 ji buvo visiškai pasveikusi. Atsakovo atstovas prašė taikyti ieškinio senatį daliai ieškinio reikalavimų, be to, prašė įvertinti tai, kad sunkūs padariniai kilo ir dėl trečiojo asmens veiksmų jai pažeidus gydymosi režimą.

9Trečiojo asmens atstovas posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas nesuvokia savo veiksmų pasekmių. Ieškinys pareikštas regreso teise ir tokiam reikalavimui taikytinas bendras 10 m. ieškinio senaties terminas. Atsakovas nesutinka su prašoma priteisti suma, tačiau nei ieškovo priimtų sprendimų, nei darbingumo lygio nustatymo išvadų neginčija. Be to, atsakovas pripažino prievolę ir ją iš dalies įvykdė – iki 2015 m. gruodžio mėn. mokėjo įmokas ieškovui, todėl prarado teisę ginčyti prievolę.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, jog Telšių rajono apylinkės teismo 2005-05-17 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-81-02/2005 A. S. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto LR BK 138 straipsnio 1 dalyje, padarymą, kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius. Nuosprendyje konstatuota, kad kaltinamasis A. S. 2004-08-04 apie 22 val. 30 min., prie prekybos centro „( - )“, esančio ( - ), asmeninio konflikto metu, pargriaudamas E. S. ant žemės ir suduodamas jai koja ne mažiau penkių smūgių, padarė E. S. poodines kraujosruvas kairėje momeninėje srityje, kairėje momeninėje - pakaušio srityje, dešiniame žaste ir krūtinės ląstos užpakalinės sienos kairėje, dešinio raktikaulio petinio galo panirimą, t. y. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl dešinio raktikaulio petinio galo panirimo E. S. sveikata buvo sutrikdyta ilgiau 10 dienų (1 t., b.l. 4). Iš byloje pateiktų E. S. medicininių dokumentų, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentų, ekspertizės akto (1 t., 70-77, 107-127, 144-145, 2 t., 4-129, 134-138) nustatyta, kad E. S. Telšių apskrities ligoninės traumatologijos skyriuje gydyta nuo 2004-08-05 iki 2004-08-12, 2004-08-06 buvo operuota, patenkinamoje būklėje 2004-08-12 išrašyta ambulatoriniam gydymui, nustatyta galutinė diagnozė: dešinio raktikaulio petinio galo panirimas, daugybiniai kūno sumušimai. E. S. ilgą laiką buvo nedarbinga, dar keletą kartų operuota ir tęstas gydymas. 2005-07-21 jai nustatytas 45 proc. darbingumo lygis iki 2006-07-31. 2005-10-06 VSDFV Telšių skyriaus sprendimu E. S. paskirta valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija (1 t., b.l. 68). Po to dar keletą kartų buvo vertinamas E. S. darbingumo lygis. 2012-09-20 darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-3526 jai nustatytas 50 proc. darbingumo lygis nuo 2012-09-20 iki 2031-10-16 (1 t., b.l. 5-8), o VSDFV Mažeikių skyriaus sprendimu E. S. nuspręsta mokėti 270,54 Lt netekto darbingumo pensiją nuo 2012-10-01 iki 2031-10-31 (1 t., b.l. 69). Ieškovas laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2018-01-31 išmokėjo E. S. 4397,48 Eur netekto darbingumo pensijos (1 t., b.l. 27-29, 3 t., b.l. 27-30). Be to, A. S. yra nesumokėjęs 258,27 Eur likusios sumos pagal 2013-10-31 VSDFV Mažeikių skyriaus sprendimą, kuriuo nuspręsta 7304,58 Lt (arba 2115,55 eurų) žalą (E. S. išmokėta suma laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki 2013-08-31), padarytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, leisti A. S. atlyginti dalimis laikotarpiu nuo 2013-11-30 iki 2016-03-31 (1 t., b.l. 11).

12Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio (iki 2017-01-01 – 18 straipsnis), reglamentuojančio atsakomybę už Valstybinio socialinio draudimo fondui padarytą žalą, 1 dalies nuostata, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka, reiškia, kad žalos atlyginimui taikytinos bendrosios LR CK įtvirtintos civilinės atsakomybės taisyklės. Vadovaujantis CK 6.280 straipsnio 1 dalimi, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalos asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. CK 6.290 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisė į žalą padariusį asmenį. Ši norma aiškintina taip, kad socialinio draudimo įstaiga turi regreso teisę į kaltą dėl žalos atsiradimo asmenį tik šio asmens veiksmais padarytos žalos dydžiu, nes pagal CK 6.251 straipsnio 1 dalį, 6.263 straipsnio 2 dalį padaryti nuostoliai (žala) turi būti atlyginami visiškai. Taigi teisine prasme žala yra tokios išlaidos ar turto netekimas arba jo sužalojimas, kurių atsirado dėl skolininko neteisėtų veiksmų ar neveikimo, t. y. kurių kreditorius nebūtų patyręs, jeigu skolininkas nebūtų atlikęs neteisėtų veiksmų. Pagal LR CK 6.246-6.249 straipsnius, civilinei atsakomybei atsirasti yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) priežastinis ryšys; 3) kaltė; 4) žala. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, civilinėje byloje privalo įrodyti esant visas keturias sąlygas, būtinas civilinei atsakomybei atsirasti (CPK 178 str.) (žr. Kauno apygardos teismo 2018-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-132-259/2018).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nusikalstamais veiksmais – pargriaudamas ant žemės ir suduodamas koja ne mažiau penkių smūgių, tokiu būdu, be kitų sužalojimų, padarant ir dešinio raktikaulio petinio galo panirimą, nesunkiai sutrikdė E. S. sveikatą. Atsakovas nesutinka, kad būtent dėl jo 2004-08-04 padarytų sužalojimų E. S. neteko net 50 proc. darbingumo. Byloje atsakovo prašymu buvo paskirta komisijinė teismo medicinos ekspertizė E. S. netekto bendrojo darbingumo lygiui ir jo ryšiui su 2004-08-04 patirtais sveikatos sužalojimais dėl A. S. smurtinių veiksmų nustatyti. Komisijinės ekspertizės akto išvadose vienareikšmiškai nurodyta, kad 2004-08-04 E. S. patyrė dešinio raktikaulio petinio galo išnirimą, todėl keletą kartų operuota, taikytas medikamentinis gydymas, fizioterapinės procedūros, gydomoji mankšta, tačiau teigiamų rezultatų negauta ir E. S. išsivystė III° dešinio peties sąnario kontraktūra, kurią nustatė gydytojai specialistai, remdamiesi apžiūros ir radiologinio tyrimo duomenimis. Dėl išsivysčiusios labai ryškios dešinio peties sąnario kontraktūros, potrauminės artrozės ir pečių juostos raumenų hipotrofijos liko tik minimalūs dešinio peties sąnario judesiai, kas, vadovaujantis Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių „Dėl sužalojimų prarasto bendrojo darbingumo procentų nustatymo lentelės“ 56.3. straipsniu, sukėlė 50 procentų bendrojo darbingumo praradimą. Tarp E. S. 2004-08-04 patirto dešinio peties sąnario sužalojimo ir išsivysčiusios kontraktūros yra priežastinis ryšys (jei E. S. nebūtų padarytas dešinio raktikaulio petinio galo išnirimas, nebūtų išsivysčiusi ir kontraktūra) (2 t., b.l. 134-138). Ekspertizės akto išvadas patvirtino ir teisme apklaustas teismo ekspertas D. V. Taigi bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad dešinio raktikaulio petinio galo panirimą nukentėjęs trečiasis asmuo E. S. patyrė dėl A. S. neteisėtų smurtinių veiksmų 2004-08-04, dėl ko gydymo eigoje E. S. išsivystė III° dešinio peties sąnario kontraktūra, kas kartu su potraumine artroze ir pečių juostos raumenų hipotrofija sukėlė ir nulėmė E. S. 50 procentų bendrojo darbingumo praradimą.

14Nors atsakovas teigia, kad pati E. S. pažeidė gydymosi režimą, tačiau ekspertai nurodė, kad, sprendžiant iš ekspertizei pateiktų medicininių dokumentų įrašų, E. S. laikėsi gydytojų nurodymų, skirto gydymo ir režimo, todėl mano, kad sunkaus laipsnio dešinio peties sąnario kontraktūros išsivystymą nulėmė komplikacijos dėl nesėkmingo gydymo. Prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-25-671/2006 yra pateikti duomenys, kad E. S. turėdama nedarbingumo pažymėjimus kirto valstybinę sieną ir buvo išvykusi į Kaliningrado sritį (prijungtos b.l. 101-104), tačiau pažymėtina, kad šie E. S. gydymo režimo pažeidimai įvertinti ir dėl jų Šiaulių apygardos teismas jau pasisakė 2006-06-13 nutartyje (prijungtos b.l. 139-142). Kitų atsakovo nurodytas aplinkybes, taip pat ir neva E. S. 2005-01-28 konstatuotą visišką išgijimą patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Dėl atsakovo nurodytų argumentų, kad trečiojo asmens netektas bendrasis darbingumas neįtakojo jo darbinės veiklos bei pajamų, pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nedraudžia iš dalies darbingam asmeniui, gaunančiam netekto darbingumo pensiją, užsiimti darbine veikla. Kaip matyti iš bylos duomenų, už 2018 m. sausio mėn. E. S. buvo išmokėta 101,28 Eur dydžio netekto darbingumo pensija (3 t., b.l. 30) ir tokia suma pragyvenimui akivaizdžiai yra nepakankama. E. S. su darbo santykiais susijusios pajamos nėra didelės (1 t., b.l. 65-67) ir nepaneigta galimybė, kad asmeniui esant visiškai darbingam tos pajamos galėtų būti ženkliai didesnės.

15Byloje nustatytų aplinkybių visuma įrodo, jog atsakovui kilo prievolė atlyginti ieškovo patirtą žalą (CK 6.263 str. 1 ir 2 d.). Byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės pagrindžia ieškovo patirtos žalos faktą ir žalos dydį. Taigi teismas sprendžia, kad byloje yra nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), įrodyta padaryta žala ieškovui (CK 6.249 str.), nustatytas priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų atsakovo veiksmų (CK 6.247 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovo kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, šios prezumpcijos atsakovas leistinais rašytiniai įrodymais nepaneigė (CPK 178 str., CK 6.248 str.).

16Daliai ieškinio reikalavimų, o būtent reikalavimams priteisti iš atsakovo iki 2014-03-23 trečiajam asmeniui išmokėtą netekto darbingumo pensiją, atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovo prašoma priteisti suma nukentėjusiajai buvo sumokėta kaip socialinio draudimo išmokos, todėl laikytina, kad ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl žalos (už kurią atsakingas žalą padaręs asmuo) padarymo, o reikalavimui atlyginti žalą taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.). Ieškinio senaties terminas nutrūksta, kai pareiškiamas ieškinys įstatymų nustatyta tvarka (CK 1.130 str. 1 d.). Ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę (CK 1.130 str. 2 d.). Šiuo atveju atsakovas ilgą laiką geranoriškai mokėjo ieškovui pastarojo E. S. kaip netekto darbingumo pensiją išmokėtas sumas. Paskutinę įmoką (78 Eur) pagal 2013-10-31 VSDFV Mažeikių skyriaus sprendimą atsakovas ieškovui sumokėjo 2016-02-29 (1 t., b.l. 11, 16), o su ieškiniu ieškovas kreipėsi 2017-03-23, todėl teismo vertinimu ieškovas ieškinio senaties termino nėra praleidęs ir, įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, yra pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 4655,75 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti.

17Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 105 Eur žyminis mokestis (4655,75 Eur × 3 proc. × 75 proc.), nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir 29,15 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 10 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Trečiasis asmuo E. S. turėjo 360 Eur išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą (3 t., b.l. 4-5). Patenkinus ieškinį, šios išlaidos trečiajam asmeniui priteistinos iš atsakovo (CPK 47 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui iš atsakovo A. S. 4655,75 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo.

21Priteisti iš atsakovo A. S. 105 Eur žyminio mokesčio ir 29,15 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, iš viso 134,15 Eur valstybei, priteistą sumą sumokant į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, pvz., Nr. ( - ), lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

22Priteisti iš atsakovo A. S. 360 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui E. S.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas galutinai patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė priteisti iš... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo E. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė D. Šulcienė palaikė ieškinį... 8. Atsakovas posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad E. S. nesilaikė... 9. Trečiojo asmens atstovas posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų... 12. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio (iki 2017-01-01 – 18... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nusikalstamais veiksmais –... 14. Nors atsakovas teigia, kad pati E. S. pažeidė gydymosi režimą, tačiau... 15. Byloje nustatytų aplinkybių visuma įrodo, jog atsakovui kilo prievolė... 16. Daliai ieškinio reikalavimų, o būtent reikalavimams priteisti iš atsakovo... 17. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 105 Eur žyminis... 18. Vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, teismas... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 21. Priteisti iš atsakovo A. S. 105 Eur žyminio mokesčio ir 29,15 Eur... 22. Priteisti iš atsakovo A. S. 360 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...