Byla 2S-928-210/2013
Dėl antstolės V. Šimkienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB DNB bankas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo antstolės Vaivos Šimkienės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6169-772/2013 pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolės V. Šimkienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB DNB bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas V. K. su skundu kreipėsi į antstolę prašydamas panaikinti pastarosios 2013-06-26 priimtą patvarkymą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolė 2013-07-12 patvarkymu, nesutikdama su pareiškėjo skundu, jį atmetė ir kartu su vykdomąja byla persiuntė teismui.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2013-06-27 gavo 2013-06-26 antstolės V. Šimkienės patvarkymą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo, kuriuo ji nukreipia skolos išieškojimą AB DNB bankui iš skolininko V. K. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos, kiekvieną mėnesį išskaičiuojant 70% nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą.

7Papildomai nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš V. K., kurio išieškojimą vykdo antstolė Vaiva Šimkienė. 2012-01-12 antstolė išsiuntė išieškotojui raštą Nr. ( - ) dėl bendros nuosavybės dalies nustatymo, kuriuo nustatė bankui terminą iki 2012-02-12 kreiptis į Šiaulių miesto apylinkės teismą dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo. Bankas šį terminą praleido ir į teismą nesikreipė. 2012-09-06 antstolė priėmė naują patvarkymą, kuriuo pratęsė bankui terminą kreiptis į teismą dėl bendros nuosavybės dalies nustatymo termino pratęsimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo V. K. skundą tenkino.

10Panaikino antstolės Vaivos Šimkienės 2013-06-26 patvarkymą dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

11Panaikino antstolės Vaivos Šimkienės 2013-07-12 patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skundą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (42-51 b. l.).

12Teismo nustatyta, kad antstolės V. Šimkienės kontoroje pagal Šiaulių apygardos teisme 2009-12-17 priimtą sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 226 615,51 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. K., išieškotojo AB DNB bankas naudai. Teismas nurodė, kad areštuotas ne tik skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas, bet ir piniginės lėšos, nors išieškotojas raštu prašė antstolę pirmiausia, išieškojimą vykdyti tik iš skolininkui V. K. priklausančio nekilnojamojo turto. Vėliau antstolė vykdymo proceso metu atliko papildomus su skolos išieškojimu veiksmus, siekdama išsiaiškinti skolininko turtinę padėtį ir jo darbo santykius, ir nustatė, kad pareiškėjas V. K. dirba ir gauna su darbo santykiais susijusias pajamas. Todėl teismas sprendė, kad antstolė vienašališkai nusprendė vykdyti išieškojimą ir iš skolininkui V. K. priklausančio darbo užmokesčio ir kitų pajamų. Todėl laikė, kad antstolė pažeidė CPK 662 str. 2 dalies nuostatą. Atskirai teismas pastebėjo, kad pirma, antstolė privalėjo gauti iš išieškotojo prašymą dėl išieškojimo tvarkos pakeitimo, o ne savo iniciatyva ją pakeisti. Antra, tik tuomet jeigu išieškotojas per antstolės nurodytą terminą nepateikia savo nuomonės dėl tolimesnių vykdymo veiksmų, pasirinkimo teisė priklauso antstolei. Trečia, antstolė atsikirsdama į skolininko reikalavimą, negali remtis telefoniniais pokalbiais su išieškotojo atstovu, o turi pateikti tiesioginius įrodymus, susijusius su tolesne vykdymo eiga dėl skolos išieškojimo.

13Atskirai teismas pažymėjo, kad vykdant išieškojimą iš skolininko turto, teisė pasirinkti turtą, į kurį nukreipiamas išieškojimas, pirmiausia, priklauso tik išieškotojui. Jis turi teisę, laikydamasis LR CPK 654 ir 665 straipsniuose nustatyto eiliškumo, pasirinkti skolininko turtą, kuris turi būti areštuotas ir realizuotas įsiskolinimui padengti. Toks pasirinkimas yra išieškotojo teisė, bet ne pareiga. Ir tik jeigu išieškotojas nenurodo, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia, tai tuomet turtą parenka antstolis.

14Remiantis vykdomosios bylos duomenimis teismas sprendė, kad antstolis kol kas negalėjo vienasmeniškai pradėti skolos išieškojimo ne tik iš skolininkui priklausančių piniginių lėšų (CPK 664 str. 2d.), bet ir nukreipti išieškojimą į kitą skolininkui V. K. priklausantį turtą (pajamas), nesant išieškotojo prašymo. Todėl teismui atsirado teisinis pagrindas panaikinti antstolės 2013-06-26 patvarkymą vykdomojoje byloje.

15Teismas vertino, kad antstolei V. Šimkienė išsiaiškinus, kad skolininkas V. K. dirba ( - ), neturėjo teisinio pagrindo, be išieškotojo prašymo, priimti ir išsiųsti skolininko darbdaviui 2013-06-26 patvarkymo. Atskirai teismas pastebėjo, kad tokiais atvejais kartu su patvarkymu skolininko darbdaviui yra išsiunčiamas ir išieškotojo pateiktas vykdomasis raštas. Darbdavys tik pagal antstolio priimtą patvarkymą ir pateiktą vykdomąjį raštą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko V. K., privalo daryti išskaitas iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio.

16Teismas padarė išvadą, kad antstolė V. Šimkienė atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, susijusias su skolos išieškojimu, pagal jai pateiktą vykdomąjį dokumentą, atliko neteisėtus veiksmus skolininko atžvilgiu, todėl be teisinio pagrindo priėmė 2013-06-26 patvarkymą. Laikė, kad šią teismo išvadą patvirtina nagrinėjamoje ir vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai. Be to, teismui teko pastebėti, kad teismas iš dalies sutiko ir su pareiškėjo skunde nurodytu argumentu, kad šiandien jo turtinė padėtis nėra lengva, kadangi jo gaunamos pajamos yra nedidelės, o tuo pačiu jis patiria išlaidų ir dėl nekilnojamojo turto iš kurio yra vykdomas išieškojimas priežiūros bei išlaikymo. Tokią pirminę išvadą teismas padarė atsižvelgiant į vykdomojoje byloje esančius duomenis ir į bylos dalyvių paaiškinimus. Remiantis paminėtu teismas konstatavo, kad pareiškėjas kol kas nepateikė daugiau įrodymų, o vykdomojoje byloje jų irgi nėra, jog būtina atsižvelgti į dabartinę jo finansinę padėtį, antstoliui atliekant išskaitas iš jam priklausančių piniginių lėšų, kadangi manytina, jog dar nėra visų duomenų apie visą skolininkui priklausantį kitą turtą ar turtines teises. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas sprendė, kad išieškotojo veiksmai vykdomojoje byloje irgi nėra visiškai tinkamai. Tokia išvadą teismas padarė atsižvelgiant ir į kitoje civilinėje byloje 2013-09-10 priimtą nutartį civilinėje byloje Nr. 2-105-79/2013, kuria teismas, išieškotojo prašymą dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, paliko nenagrinėtu. Tai, kad jokių esminių pasikeitimų teisine prasme vykdomojoje byloje neįvyko, kas tuo pačiu turėjo įtakos teismui, tenkinant pareiškėjo 2013-07-03 pareiškimą.

17Kaip aukščiau yra nurodęs teismas, išieškojimas iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio gali būti vykdomas tik antstolei gavus išieškotojo nurodymą. Teismas pažymėjo, kad vykdomojo proceso nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio, todėl jų privalu laikytis visiems vykdymo proceso dalyviams, neišskiriant ir antstolės. Nors įstatymas nedraudžia antstoliui atlikti išieškojimą ir iš kito skolininkui priklausančio turto, tačiau teismas pastebėjo, kad tai galima tik esant atitinkamiems teisiniams faktams (CPK 662 str. 4d.). Kadangi tokių duomenų nei antstolis, nei išieškotojas teismui nepateikė, todėl teismas laikė, kad egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti antstolės priimtus patvarkymus.

18Visuma aukščiau nurodytų aplinkybių ir įvertinus jas patvirtinančius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad nurodytoje situacijoje yra teisinis pagrindas antstolės veiksmus pareiškėjo atžvilgiu laikyti neteisėtais.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Atskiruoju skundu antstolė Vaiva Šimkienė prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo V. K. skundą (55-56 b. l.).

21Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

22Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad antstolė kol kas negalėjo vienasmeniškai pradėti skolos išieškojimo ne tik iš skolininkui priklausančių piniginių lėšų (CPK 664 str. 2 d.), bet ir nukreipti išieškojimą į kitą skolininkui V. K. priklausantį turtą (pajamas), nesant išieškotojo prašymo. Apeliantė teigia, kad LR CPK nėra nuostatos, jog antstolis imdamasis priverstinio išieškojimo priemonių turi kreiptis į išieškotoją, kuris antstoliui nurodo kokių veiksmų jis turi imtis.

23Antstolė šiuo metu negali taikyti LR CPK 662 str. 1 dalies, kadangi skolininkui priklausantis turtas nėra atidalintas ir išieškojimas šiuo metu negali būti nukreipiamas į turtą adresu Aušros ai. 61, Šiaulių m. Taip pat LR CPK nėra nuostatos, kad kol vyksta teisminis procesas dėl turto atidalinimo, skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės bankui. Antstolė matydama, kad vykdomasis raštas Nr. ( - ) išduotas 2009 m. gruodžio 17 dieną nėra įvykdytas, t. y. iki 2013 m. spalio 17 dienos nėra išieškota net dalis priteistos skolos, todėl vadovaudamasi LR CPK 624 str. 3 dalimi 2013-06-26 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K..

24Šiuo metu galiojančioje LR CPK 733 straipsnio redakcijoje nustatyta, kad antstolis išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Šiuo metu vykdomasis dokumentas darbdaviui nėra pateikiamas.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo antstolės atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį ir pareiškėjo V. K. skundą atmesti (61-63 b. l.).

26Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

27LR CPK 624 str. 2 d. yra nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, tame tarpe, išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių; darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų. Bankas neprieštaravo, kad 2009 metų teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, tai yra, nebuvo uždraudęs antstoliui taikyti bei vykdyti LR CPK 624 str. 3 d. nuostatas dėl priverstinio skolos išieškojimo taikant kelias priverstinio vykdymo priemones. CPK 736 straipsnio 1 dalis aiškiai reglamentuoja išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydį, kuris numato, kad iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos – dvidešimt procentų (LR CPK 736 str. 1 d. 2 p.). Tuo tarpu iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų (LR CPK 736 str. 2 d.). Taigi, antstolės 2013-06-26 patvarkymas Nr. ( - ) neprieštarauja minėtoms CPK nuostatoms, todėl yra teisėtas, o pareiškėjo nuoroda į CK 668 str. neteisinga, nes darbo užmokestis nėra buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenys. Pastebi, kad kai kurie teismo nutarties motyvai yra pertekliniai, išeinantys už skundo nagrinėjimo ribų, todėl šalintini.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas V. K. prašo palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį (65-67 b. l.).

29Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

30Atkreipia dėmesį, jog LR CPK 662 str. 2 d. yra nustatyta, kad išieškotojas gali nurodyti, iš kokio turto išieškoti įsiskolinimą ir šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Išieškojimo iš skolininko turto eiliškumas yra nustatytas LR CPK 662 ir 664 str. Kadangi teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje yra vykdomas atidalijimas iš bendrosios jungtinės nuosavybės, priklausančios L. K. ir V. K., todėl laiko, kad bankas yra nurodęs antstoliui, iš kokio turto turi būti vykdomas išieškojimas. Be kitą ko, LR CPK 668 str. yra nurodyta, iš kokio turto negali būti vykdomas išieškojimas, taigi vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šių reikmenų sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Šiuo metu Vyriausybės nustatytas vienos mėnesinės algos (MMA) dydis yra 1000 Lt. V. K. darbo užmokestis yra minimalus –1000 Lt, atskaičius mokesčius šiuo metu V. K. yra išmokoma 760 Lt suma. Visiškai akivaizdu, kad antstolės V. Šimkienės patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio prieštarauja imperatyviai LR CPK 668 normai, todėl Šiaulių apylinkės teismo nutartį laiko teisėta bei pagrįsta.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas tenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

34Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, todėl priėmė neteisėtą nutartį. Teismas su pareiškėjo V. K. nurodytais motyvais nesutinka ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino antstolės Vaivos Šimkienės 2013-06-26 patvarkymą dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

35Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, tarp jų – teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.).

36Byloje nustatyta, kad pagal Šiaulių apygardos teisme 2009 m. gruodžio 17 d. priimtą sprendimą ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, antstolės V. Šimkienės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 226 615,51 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. K., išieškotojo AB DNB Bankas naudai.

37Byloje iš esmės yra kilęs ginčas dėl to, ar antstolė V. Šimkienė, gavusi išieškotojo AB DNB Banko nurodymą skolos išieškojimą pirmoje eilėje nukreipti į skolininko nekilnojamąjį turtą, kuris nėra atidalintas iš bendrosios jungtinės nuosavybės, turėjo teisę priimti patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. darbo užmokesčio.

38Dėl išieškotojo nurodymo privalomumo

39Bylos duomenys patvirtina, kad antstolių kontoroje 2011-01-20 buvo gautas AB DNB Bankas prašymas dėl skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų V. K. ir M. K.. Išieškotojas savo prašyme nurodė, kad pirmoje eilėje išieškojimą nukreipti į V. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), o tik po to į M. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą esantį, ( - ) (vykdomosios bylos 1 b. l.). CPK 662 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu išieškotojas nurodė, iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Taigi, tai imperatyvus įstatymo leidėjo nurodymas. Teismas vertindamas išieškotojo pateiktą nurodymą atkreipia dėmesį į paties išieškotojo nurodytą nuorodą – pirmoje eilėje nukreipti skolos išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą. Atsižvelgiant į tai, vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje – CPK 666 straipsnio 1 dalis. CPK 667 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi CPK 667 straipsnio tikslas – teisiškai individualizuoti skolininkui priklausančią turto dalį taip, kad iš jos galėtų būti vykdomas išieškojimas. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju, klausimas dėl pareiškėjo turto atidalinimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės, iki šiol nėra išspręstas. Todėl teismo pažymėtina tai, kad neišsprendus turto atidalijimo klausimo, antstolė šiuo metu negali taikyti LR CPK 662 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamoje byloje aplinkybė, jog vyksta teisminis procesas dėl turto atidalinimo, nėra pagrindas stabdyti išieškojimo veiksmus. Todėl būtina vadovautis CPK 624 straipsnio 3 dalimi, kuria įtvirtinta antstolio teisė vienu metu taikyti kelias priverstinio išieškojimo vykdymo priemones. Aplinkybė, kad išieškotojas nurodyme nėra nurodęs galimybės pradėti išieškojimą antroje eilėje iš kitų priverstinio vykdymo priemonių, nesuponuoja išvados, kad išieškojimo nukreipimas į skolininko darbo užmokestį yra negalimas. Remiantis išdėstytu, nepagrįsta laikytina pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė, kol kas negalėjo vienasmeniškai pradėti skolos išieškojimo ne tik iš skolininkui priklausančių piniginių lėšų, bet ir nukreipti išieškojimą į kitą skolininkui V. K. priklausantį turtą (pajamas), nesant išieškotojo prašymo. Teismas pažymi ir tai, kad LR CPK 662 straipsnio 4 dalis nenumato antstolio pareigos nukreipti išieškojimą į paskesnės eilės turtą išieškotojo prašymu, toks išieškotojo prašymas antstoliui privalomas tik iki priverstinio vykdymo pradžios. Remiantis aukščiau nurodytais argumentas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolė nukreipdama išieškojimą į kitą turtą, t. y. skolininko darbo užmokestį, CPK 662 straipsnio 2 dalies reikalavimų nepažeidė.

40 Išieškojimo nukreipimo į skolininko darbo užmokestį ir galimybės vienu metu taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones teisiniai aspektai

41Pateiktu skundu pareiškėjas V. K. teigė, kad 2013-06-26 patvarkymu Nr. ( - ) antstolė V.Šimkienė neteisėtai nukreipė išieškojimą į 70 proc. dalį pareiškėjo darbo užmokesčio ar kitų jam prilyginamų išmokų viršijančių LR Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą. Pagrindinis pareiškėjo nesutikimo su ginčo patvarkymu argumentas, kad CK 668 straipsnyje nurodytas turtas į kurį negalima nukreipti išieškojimo.

42Byloje antstolio nustatyta, kad skolininkas dirba ir gauna darbo užmokestį iš ( - ), todėl remiantis LR CPK 624 straipsnio 2 dalimi, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje 2013-06-26 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų (vykdomoji byla 133 b. l.).

43Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. K. neteisingai interpretuoja CPK 668 straipsnio 1 dalį, atsietai jį aiškina nuo CPK 736 straipsnio.

44CPK 668 straipsnyje siekiant apsaugoti skolininkų interesus ir užtikrinti minimalius, būtiniausius asmenų kasdieninius poreikius, numato tam tikrus apribojimus išieškojimui iš fizinių asmenų turto. CPK 668 straipsnio 1 dalyje yra išvardintas sąrašas daiktų, į kuriuos negali būti nukreipiamas išieškojimas. Tuo pačiu į šiame įstatyme nurodytus daiktus negali būti ribojamos ir asmens nuosavybės teisės. Į šį sąrašą yra įtraukta ir pinigų suma, neviršijanti Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio. Teismų praktikoje pažymima, kad CPK 668 straipsnio nuostatose numatytais apribojimais yra apsaugomas turtas, kuris yra reikalingas patenkinti būtiniausius skolininko poreikius. Taigi šiame straipsnyje įtvirtintas draudimas nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią vienos minimalios mėnesinės algos. Pagal LR CPK 668 straipsnio 1 dalį išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Sprendimų vykdymo instrukcijos V dalis detalizuoja šių reikmenų sąrašą. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6. punktą, išieškojimas negali būti nukreipiamas į grynųjų pinigų sumą, neviršijančią LR Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos. Tai reiškia, kad antstolis negali iš skolininko paimti grynųjų pinigų, neviršijančių MMA, esančių pas skolininką ir reikalingų jo ar jo šeimos narių pragyvenimui, tačiau vykdyti išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio, antstoliui yra leidžiama, nes tokią teisę antstoliui suteikia CPK 736 straipsnio 2 dalis.

45Pažymėtina ir tai, kad antstolė 2012-06-20 patvarkymu yra areštavusi ir skolininkui priklausančias pinigines lėšas esančias bankų sąskaitose (vykdomoji b yla 95-97 b. l.). Todėl šie antstolės veiksmai, vertinant vykdomosios bylos duomenis, tik patvirtina kelių priverstinių priemonių taikymo galimybę.

46Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolė priimdama 2013-06-26 patvarkymą, kuriuo nukreiptas skolos išieškojimas AB DNB bankui iš skolininko V. K. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos, kiekvieną mėnesį išskaičiuojant 70% nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, įstatymo reikalavimų nepažeidė, nes vadovaujantis CPK 624 straipsnio 3 dalimi, vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės, o CPK 736 straipsnio 2 dalis numato išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų dydį. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio tvarkos, nustatytos CPK 733-743 straipsniuose, pažeidimų antstoliui priimant 2013-06-26 patvarkymą teismas taip pat nenustatė.

47Dėl kitų nepagrįstų teismo išvadų vertinimo

48Nagrinėjamoje byloje yra vienas vykdomasis dokumentas, todėl skundžiamos nutarties motyvas, susijęs su keliais vykdomaisiais dokumentais, laikytinas pertekliniu ir niekaip nesusijęs su pareiškėjo skundžiamo patvarkymo teisėtumu. Teismas nepagrįstai rėmėsi išieškomos sumos dydžiu išieškant skolas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl skolininko turtinės padėties vertinimo, nepagrįsta jokiais įrodymais. Vertindamas išieškotojo veiksmus teismas nepagrįstai rėmėsi neįsiteisėjusia 2013 m. rugsėjo 10 d. teismo nutartimi. Be to, nepagrįstu laikytinas teismo pastebėjimas, kad kartu su patvarkymu skolininko darbdaviui yra išsiunčiamas ir išieškotojo pateiktas vykdomasis raštas – 733 straipsnio 1 dalis.

49Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolės V. Šimkienės atskirasis skundas pagrįstas, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo V. K. skundą atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

51Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo V. K. skundą, dėl 2013-06-26 priimto patvarkymo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinimo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas V. K. su skundu kreipėsi į antstolę prašydamas panaikinti... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2013-06-27 gavo 2013-06-26 antstolės V. Šimkienės... 7. Papildomai nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismas išdavė vykdomąjį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo V. K.... 10. Panaikino antstolės Vaivos Šimkienės 2013-06-26 patvarkymą dėl skolos... 11. Panaikino antstolės Vaivos Šimkienės 2013-07-12 patvarkymą dėl atsisakymo... 12. Teismo nustatyta, kad antstolės V. Šimkienės kontoroje pagal Šiaulių... 13. Atskirai teismas pažymėjo, kad vykdant išieškojimą iš skolininko turto,... 14. Remiantis vykdomosios bylos duomenimis teismas sprendė, kad antstolis kol kas... 15. Teismas vertino, kad antstolei V. Šimkienė išsiaiškinus, kad skolininkas V.... 16. Teismas padarė išvadą, kad antstolė V. Šimkienė atsižvelgiant į... 17. Kaip aukščiau yra nurodęs teismas, išieškojimas iš skolininkui... 18. Visuma aukščiau nurodytų aplinkybių ir įvertinus jas patvirtinančius... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Atskiruoju skundu antstolė Vaiva Šimkienė prašo panaikinti Šiaulių... 21. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 22. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad antstolė kol kas negalėjo... 23. Antstolė šiuo metu negali taikyti LR CPK 662 str. 1 dalies, kadangi... 24. Šiuo metu galiojančioje LR CPK 733 straipsnio redakcijoje nustatyta, kad... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo... 26. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 27. LR CPK 624 str. 2 d. yra nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, tame tarpe,... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas V. K. prašo palikti... 29. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 30. Atkreipia dėmesį, jog LR CPK 662 str. 2 d. yra nustatyta, kad išieškotojas... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirasis skundas tenkintinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 35. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 36. Byloje nustatyta, kad pagal Šiaulių apygardos teisme 2009 m. gruodžio 17 d.... 37. Byloje iš esmės yra kilęs ginčas dėl to, ar antstolė V. Šimkienė,... 38. Dėl išieškotojo nurodymo privalomumo... 39. Bylos duomenys patvirtina, kad antstolių kontoroje 2011-01-20 buvo gautas AB... 40. Išieškojimo nukreipimo į skolininko darbo užmokestį ir galimybės vienu... 41. Pateiktu skundu pareiškėjas V. K. teigė, kad 2013-06-26 patvarkymu Nr. ( - )... 42. Byloje antstolio nustatyta, kad skolininkas dirba ir gauna darbo užmokestį... 43. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. K.... 44. CPK 668 straipsnyje siekiant apsaugoti skolininkų interesus ir užtikrinti... 45. Pažymėtina ir tai, kad antstolė 2012-06-20 patvarkymu yra areštavusi ir... 46. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 47. Dėl kitų nepagrįstų teismo išvadų vertinimo... 48. Nagrinėjamoje byloje yra vienas vykdomasis dokumentas, todėl skundžiamos... 49. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 51. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį panaikinti ir...