Byla 2S-370-657/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-25276-800/2015 pagal pareiškėjos D. T. pareiškimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, suinteresuoti asmenys byloje Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, antstolis Rimantas Vižainiškis, antstolis Saulius Užkuraitis

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-25276-800/2015 pagal pareiškėjos D. T. pareiškimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, suinteresuoti asmenys byloje Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, antstolis Rimantas Vižainiškis, antstolis Saulius Užkuraitis, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėja D. T. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (T.1, b.l. 3-7).

4Suinteresuotas asmuo antstolis Rimantas Vižainiškis su pareiškėjos pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo nesutiko. Nurodė, kad skolininkė būdama darbingo amžiaus ir elgdamasi sąžiningai, turėjo imtis realių pastangų mažinti turimus skolinius įsipareigojimus, tačiau taip nesielgė. Atsižvelgiant į pačios pareiškėjos teismui pateiktą turto sąrašą, jos likusią padengti skolos dalį, ji yra moki ir gali padengti skolas kreditoriams. Su pareiškėjos prašymu iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą nesutiko ir suinteresuoti asmenys Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir antstolis Saulius Užkuraitis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi pareiškimo netenkino (T.2, b.l. 125-132). Teismas iš pareiškėjos pateiktų kreditorių ir turto sąrašų nustatė, kad pareiškėja turi 53.126,00 Eur skolos, jai priklauso kilnojamojo turto už 106.524,19 Eur, t.y. daugiau negu pareiškėjos turimi įsipareigojimai kreditoriams. Pareiškime D. T. nurodė, kad jos pajamos – 868,86 Eur pašalpa, tačiau jos nurodytos išlaidos poreikių lentelėje nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, pati pareiškėja teismo posėdyje nedalyvavo ir nurodytų poreikių skaičiuotės nepaaiškino. Pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų apie turimas sveikatos problemas, dėl kurių net 100,00 Eur per mėnesį skiriama vitaminams, vaistams, maisto papildams. ar patiria būtent 300,00 Eur išlaidas būsto išlaikymui, jog pareiškėjai reikalinga 100,00 Eur suma per mėnesį kitiems poreikiams (higienos priemonėms). Teismo nuomone, Lietuvos Vyriausybės nustatytas vienos minimalios mėnesio algos dydis – 325,00 Eur, todėl pareiškėjos nurodomas jai reikalingos sumos būtiniesiems poreikiams tenkinti dydis – 768,00 Eur daugiau kaip 2 kartus viršija Lietuvoje bankrutuojantiems fiziniams asmenims būtiniesiems poreikiams skiriamos protingos sumos dydį. Išanalizavęs pareiškėjos pateiktus banko sąskaitos duomenis teismas darė išvadą, jog pareiškėja kiekvieną mėnesį nuo 2014-04-04 iki 2015-05-31 gaudavo ir kitų pajamų. Iš banko sąskaitos išrašų matyti, kad pareiškėjai įvairūs asmenys nuolat perveda pinigų sumas, įvardintas kaip „avansas“, „už sumuštinius“, „už maistą vestuvėms“ ir pan. Pareiškėja nuolat moka už UAB „Diginet“ paslaugas – skelbimų talpinimą interneto svetainėje skelbiu.lt. Tuo tarpu pareiškime dėl bankroto bylos jai iškėlimo pareiškėja apie savo gaunamas papildomas pajamas nieko nenurodė. Pareiškėjos atstovė negalėjo paaiškinti, ar šiuo metu pareiškėja užsiima kokia nors papildoma veikla, nurodė, kad banko sąskaitoje matomi pavedimai galėjo būti susiję su pareiškėja, kaip įmonės savininke, prieš bankroto bylos iškėlimą. Nesant galimybių nustatyti tikrųjų pareiškėjos pajamų, teismas sprendė, kad pateikdama duomenis apie savo pajamas pareiškėja klaidina teismą, kas sudaro pagrindą abejoti jos sąžiningumu, ir nėra galimybės tiksliai nustatyti pareiškėjos pajamų dydžio, kas šioje byloje yra ypatingai svarbu. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro duomenimis pareiškėjai nuosavybės teise priklauso D. L. įmonė, kurios teisinis statusas „likviduojamas“, taip pat pareiškėja yra UAB „( - )“ akcininkė, kurios teisinis statusas „bankrutavęs“. Pati pareiškėja taip pat siekia bankrutuoti, tačiau teismui pateikia duomenis, jog ji turi kilnojamojo vertingo turto už 106.524,19 Eur, inicijavusi bankroto bylos jai iškėlimą, savarankiškai atsiskaitinėja su kai kuriais kitais kreditoriais. Teismas sutiko su kreditorių argumentais, kad pareiškėja nėra sąžininga, nes nepateikė visų objektyvių duomenų apie visus savo kreditorinius įsipareigojimus, nors 2015-04-29 nutartyje teismas pareiškėjai buvo nurodęs trūkumus, kurie turėjo būti ištaisyti. Pareiškėja tik su atskiruoju skundu dėl 2015 m. birželio 23 d. nutarties pateikė Kauno apylinkės teismo 2015-04-29 nutartyje prašytus įrodymus, kad kreditoriams yra pranešusi apie ketinimą kelti bankroto bylą. Kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėja, pateikdama teismui pareiškimą, nebuvo informavusi visų kreditorių apie ketinimą kelti bankroto bylą kaip reikalauja FABĮ 2 straipsnio 2 dalis. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pranešimą D. T. išsiuntė Antstolių rūmams, Lietuvos bankui, tačiau neinformavo kitų savo kreditorių - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Kauno apskrities VPK KP. Teismui 2015-10-09 nutartimi priėmus pareiškimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, pareiškėja jokių naujų dokumentų nepateikė, pasikeitusių aplinkybių teismui nenurodė. Tai, kad pareiškėja bylos nagrinėjimo metu 2015-11-12 vietoje dalyvavimo teismo posėdyje mokėjo byloje neįtrauktiems kreditoriams kreditorinius įsipareigojimus, teismo nuomone, įrodo pareiškėjos nesąžiningumą, ir jos galimybes mokėti ir dengti kreditorinius įsipareigojimus visiems kreditoriams. Atsižvelgęs į pareiškėjos netikslius duomenis apie gaunamas pajamas, į nurodytą jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį didesnės negu 100.000,00 Eur vertės kilnojamąjį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pareiškėjos gaunamas pajamas didesnes negu šalies minimalus mėnesinis atlyginimas, teismas darė išvadą, kad pareiškėja turi realias galimybes padengti kreditorinius įsipareigojimus per protingą terminą, nes neturi išlaikytinių, yra darbingo amžiaus, turi galimybes kelti kvalifikaciją, įgyti išsilavinimą, gauti papildomas pajamas prie gaunamos našlės išmokos ir tokiu būdu siekti kuo greičiau padengti skolas. Vien tai, jog pareiškėja šiuo metu neturi pakankamai lėšų padengti visus kreditorinius įsipareigojimus, negali būti pagrindu kelti pareiškėjai bankroto bylą, tokiu būdu sudarant galimybes išvengti ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Pareiškėjos siekis, gyvenant nuolatinį nieko nevaržantį gyvenimą, bankrutuoti sumokant minimalias sumas kreditoriams, laikytinas pažeidžiančiu pareiškėjos kreditorių interesus, o nustatytos bylos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pareiškėja yra visiškai nemoki ir jos finansinė būklė yra kritinė. Vien aplinkybė, jog pareiškėja šiuo metu nedirba, savaime nėra pagrindas pripažinti pateisinančiomis bei objektyviomis priežastimis, leidžiančiomis išvengti ar nevykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Teismas sprendė, kad kiti pareiškėjos nurodyti argumentai neturi esminės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai

8Atskirajame skunde pareiškėja D. T. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą (T.2, b.l. 139-145). Atskirajame skunde nurodė, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti pareiškėjos nesąžiningumo, nes byloje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėja neketina ateityje atkurti savo mokumo ir padengti kreditorių reikalavimus. Teismas nepagrįstai pareiškėjos nesąžiningumu pripažino aplinkybę, kad ji su pareiškimu teismui nepateikė visų duomenų apie visus savo kreditorinius įsipareigojimus. Pareiškėja stengėsi sumažinti turimų skolų dydį, todėl nenurodė tų kreditorių, su kuriais ketino atsiskaityti. Vieningame vykdomųjų bylų sąvade kreditorius Kauno apskrities VPK KP buvo nurodytas klaidingai, nes bauda buvo sumokėta 2011 m. kovo 23 d. Skolą UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pareiškėja mokėjo dalimis, todėl priešingai – sąžiningai siekė atkurti savo mokumą, o bylos nagrinėjimo dieną pareiškėja sumokėjo skolos likutį. Jokie suinteresuoto asmens antstolio Rimanto Vižainiškio nurodyti argumentai pareiškėjos sąžiningumo nepaneigia. Sprendimas civilinėje byloje, kurioje V. B. reikalauja priteisti skolą iš D. T., dar nebuvo priimtas, todėl V. B., kaip kreditorės, nenurodymas šioje civilinėje byloje niekaip nepažeidžia jo teisių. Pareiškėja pateikė duomenis, jog jos vardu yra registruota D. L. įmonė, kurios statusas – „likviduojamas“, ir apie UAB „( - )“, todėl suinteresuoto asmens argumentai dėl informacijos apie planuojamas ateityje gauti pajamas slėpimo, kas galėtų būti laikoma jos nesąžiningumu, yra nepagrįsti. Civilinė byla dėl piniginės kompensacijos priteisimo Kauno apygardos teisme dar nėra išnagrinėta, todėl nėra žinoma, ar pareiškėjos reikalavimai bus tenkinti, o daiktų atgavimo atveju arba tenkinus pareiškėjos reikalavimus administratorius minėtas lėšas panaudotų kreditorių reikalavimų tenkinimui. Suinteresuoto asmens KU „Vilniaus taupomoji kasa“ teiginiai, kad pareiškėja yra nesąžininga, nes nurodė ne visus duomenis apie gaunamas pajamas, neatitinka faktinės situacijos, kadangi nurodytos pajamos už maisto ruošimą yra gautos dar veikiant UAB „duomenys neskelbtini“, o 2014 m. birželio 12 d. bendrovei iškėlus bankroto bylą pareiškėja maisto ruošimo paslaugų nebetiekė. Pajamos, gautos iš UAB „MJ Enterprise“ pardavus buities įrenginį, buvo vienkartinės. Todėl teismas nepagrįstai sutiko su suinteresuotų asmenų argumentais. Teismas nevykdė pareigos šios kategorijos bylose būti aktyviu ir nepareikalavo iš pareiškėjos papildomų įrodymų, susijusių su neva vykdoma individualia veikla.

9Atsiliepime į pareiškėjos skundą antstolis Rimantas Vižainiškis prašė skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (T.3, b.l. 3-4). Nurodė, kad pareiškėja dėl bankroto bylos jai iškėlimo kreipiasi jau ne pirmą kartą, nevykdydavo teismo nurodytų trūkumų šalinimo, kad bylą būtų galima išnagrinėti išsamiai ir objektyviai. Jos veiksmai rodo aplaidų požiūrį į bankroto bylos kėlimo procedūrą. Tokiais savo veiksmais pareiškėja tik siekia išvengti atsiskaityti su kreditoriais ir tokie veiksmai negali būti pripažinti sąžiningais.

10Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka nepateikta.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

14Byloje keliamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti pareiškėjai D. T. fizinio asmens bankroto bylą, teigiant, jog teismas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, taikė teisės normas ir padarė nepagrįstas išvadas.

15Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą tuomet, jei nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti iškelti bankroto bylą. Taigi, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

16Fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (FABĮ 2 str. 2 d.). Taigi fizinio asmens nemokumui konstatuoti reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas ir fizinis asmuo negali įvykdyti šių skolinių įsipareigojimų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Be to, pripažįstama, kad nemokumui nustatyti reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1628-345/2013).

17Fizinio asmens bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 str. 1 d.). Fizinio asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti; 2) paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų); 4) paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 5) nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus atvejus; 6) paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

18Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai jo kreditorių reikalavimų patenkinimas užtikrinamas nepažeidžiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

19Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodydama, kad teismas netinkamai įvertino pareiškėjos finansinės padėties ir galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Esą priimant skundžiamą nutartį, jos skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršijo 25 MMA, todėl teismas nepagrįstai sprendė apie jos galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nes šis klausimas turi būti sprendžiamas tvirtinant mokumo planą. Apeliantė D. T. taip pat nesutinka su teismo padarytoms išvadomis dėl apeliantės nesąžiningumo.

20Dėl sąlygų iškelti bankroto bylą. Apeliantė nesutikdama su teismo išvadomis, atskirajame skunde nurodė, jog ji yra įsiregistravusi darbo biržoje ir ieško darbo (T.1, b.l. 57), todėl ateityje ketina atkurti savo mokumą ir padengti kreditorių reikalavimus, o papildomai gautos pajamos už maisto ruošimą buvo gautos kol dar veikė UAB „duomenys neskelbtini“; įmonei iškėlus bankroto bylą pareiškėja maisto ruošimo paslaugų nebeteikė.

21Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti. Pagal šios dalies 2 punktą, teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

22Nagrinėjamu atveju teismas taikė šį FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktą ir atsisakė iškelti ieškovei bankroto bylą. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – sutartinės hipotekos 2012-07-25 sutartimi sudaryta tarp pareiškėjos ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, 2012-07-09 Paskolos sutartimi Nr. 12-00239 LTL dėl 460.000,00 Lt paskolos (T.1, b.l. 73-78, 83-86); VMI prie LR FM 2015-03-17 raštu dėl pareiškėjos D. T. 109,85 Eur skolos valstybės biudžetui 2015-03-16 duomenimis (T.1, b.l. 79); banko sąskaitos išrašais nuo 2012-04-01 iki 2014-04-01, nuo 2014-04-01 iki 2015-05-31 (T.1, b.l. 131-144, 146-149), pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų (T.1, b.l. 145), pačios pareiškėjos parašytu raštu dėl akcijų, obligacijų ar kokių nors vertybinių popierių ar nekilnojamojo turto neturėjimo (T.1, b.l. 187), taip pat pažyma dėl vidaus vandenų laivų registre D. T. vardu neregistruotų jokių vidaus vandenų transporto priemonių (T.1, b.l. 26), VĮ „Regitra“ registro išrašu, kad pareiškėjos vardu yra registruota transporto priemonė Opel Zafira, valst. Nr. ( - ) (T.2, b.l. 93), Bank of Ireland kvitais bei sąskaitos išrašu, kuriuo pareiškėja grindė savo pajamas (T.1, b.l. 103-107), sprendė, kad D. T. nurodoma pradelstų kreditorinių įsipareigojimų bendra suma sudaro virš 53.126,00 Eur skolos ir viršija įstatyme nustatytą 25 MMA (nagrinėjamu atveju 8.125,00 Eur) ribą, kas leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja formaliai atsitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą fizinio asmens nemokumo kriterijų.

23Sprendžiant dėl pareiškėjos sąžiningumo turi būti įvertinti jos veiksmai (neveikimas) per paskutinius 3 metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos jai iškėlimo priėmimo, nuosekliai aiškinama kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-242-248/2015; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394-415/2015).

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatomas vertinant ne tik aplinkybes, ar buvo sudaryti nesąžiningi sandoriai, nurodyti CK 6.67 straipsnyje. Bendroji sąžiningumo prezumpcija galioja ir sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo. Vertintini trys sąžiningumo aspektai: sąžiningumas dėl nemokumo priežasčių, sąžiningumas teikiant pareiškimą (atskleidžiant pilną informaciją), sąžiningumas bylos nagrinėjimo metu (neslepiant pajamų, vykdant FABĮ nustatytas skolininko pareigas). Šiuo atveju pajamų slėpimas, nerealių pajamų nurodymas gali rodyti asmens nesąžiningumą, kas sudarytų pagrindą atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą (FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.).

25Nemokumo sąlyga negali būti siejama išimtinai tik su absoliučia pradelstų įsipareigojimų suma ir privalo būti įvertintos asmens, prašančio iškelti jam bankroto bylą, galimybės įvykdyti įsipareigojimus, todėl teismas, sprendė, jog sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai jo finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių vykdymo terminai yra suėjęs. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro duomenimis pareiškėja yra likviduojamos neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens D. L. įmonės savininkė (T.2, b.l. 70), BUAB „duomenys neskelbtini“ akcininkė, kas leidžia teigti, jog pareiškėja yra verslininkė ir verslu užsiima ilgą laikotarpį. Be to, pati pareiškėja pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo pripažįsta, kad ji pinigines lėšas skolinosi iš kredito unijos „Vilniaus taupomosios kasos“ siekdama investuoti į kavinės verslą, kas suponuoja išvadą, jog pareiškėja siekė gauti didesnes pajamas. Tai reiškia, kad pareiškėjai buvo gerai žinomos verslo vystymo sąlygos, sudaromų sandorių atsakomybės ribos, rizika. CK 6.158 straipsnyje yra nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Vadinasi, pareiškėja, imdama paskolą verslui, taip pat privalėjo elgtis sąžiningai ir tinkamai įvertinti sudaromo sandorio aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėja ne tik yra bankrutuojančios įmonės akcininkė ir likviduojamos įmonės savininkė, tačiau ir pati siekia bankrutuoti. Nustatęs kad pareiškėja yra darbinga, iš bylos duomenų apie pareiškėjos gaunamas pajamas ir turimą turtą, sprendė, jog pareiškėja gauna ne tik 868,86 Eur pašalpą, bet ir kitų pajamų. Iš pareiškėjos pateiktų banko sąskaitos duomenų matyti, jog kiekvieną mėnesį nuo 2014-04-04 iki 2015-05-31 į sąskaitą įnešta grynųjų pinigų: 2014-05-07 – 411,30; 2014-05-18 – 708,97; 2014-05-20 – 300,00 (T.1, b.l. 31-39). AB Swedbank sąskaitos išrašais patvirtina, kad pareiškėja nuolat moka už UAB „Diginet“ paslaugas – skelbimų talpinimą interneto svetainėje skelbiu.lt, vartotojo identifikacinis vardas – „duomenys neskelbtini“, o iš banko sąskaitos išrašų matyti, kad pareiškėjai įvairūs asmenys nuolat (2013-01-12, 2013-03-12, 2013-04-23, 2013-06-05, 2013-07-16, 2013-08-02, 2013-09-19, 2014-02-26,2014-03-17,2014-03-26, 2014-03-27, 2014-04-20, 2014-05-08, 2014-05-12, 2014-05-19, 2014-05-22, 2014-05-28) perveda pinigų sumas, įvardintas kaip „avansas“, „už sumuštinius“, „už maistą vestuvėms“ ir pan. Įvertinęs visas šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog negalima teigti, kad pareiškėjos būklė yra kritinė ir ji negali atsiskaityti su kreditoriais. Su tokia teismo išvada nėra pagrindo nesutikti.

26Teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėja inicijavusi bankroto bylos jai iškėlimą, savarankiškai atsiskaitinėja su kai kuriais pasirinktinais kreditoriais (T.2, b.l. 65-66), nors tie kreditoriai, tokie kaip UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Kauno apskrities VPK KP nebuvo informuoti apie inicijuojamą bankroto bylą ir nenurodyti kreditorių sąraše. Be to, teismas sprendė, jog ieškovė nepateikdama visų įrodymų apie savo kreditorius, atsiskaitydama su į kreditorių sąrašą neįtrauktais kreditoriais, informuodama asmenis apie bankroto bylos inicijavimą asmenis, kurie nėra jos kreditoriai (Antstolių rūmus, Lietuvos banką), nepateikdama tikslių duomenų apie gaunamas pajamas elgėsi nesąžiningai, nes pagal kasacinio teismo praktiką netinkamas informacijos pateikimas kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo patvirtina pareiškėjo nesąžiningumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

27Teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, jog pareiškėja turi kilnojamojo vertingo turto už 106.524,19 Eur, kurį pati nurodė, kaip esantį name „duomenys neskelbtini“, kuris buvo parduotas varžytynėse ir šis turtas viršija jos kreditorinius įsiskolinimus. Iš bylos duomenų matyti, jog buvo siekiama su antstoliu patekti į namą, kad sudaryti jame esančio kilnojamojo turto apyrašą (T.2, b.l. 34-37); pareiškėja 2015 m. liepos 1 d. kreipėsi į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Centro policijos komisariatą dėl savavaldžiavimo ir nurodė, kokie daiktai yra likę jai priklausančiame name (T.2, b.l. 85-92).

28Situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas, kurios yra pakankamos skoloms padengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015; 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/-219/2015). Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjos gaunamos pajamos per mėnesį yra 868,86 Eur, kas yra dvigubai daugiau nei minimali mėnesinė alga, be to gauna papildomų pajamų, todėl pareiškėja turi realias galimybes kelti kvalifikaciją, dirbti, įgyti išsilavinimą, ir tokiu būdu per protingą laikotarpį atsiskaityti su kreditoriais, o ta aplinkybė, jog ji šiuo metu neturi pakankamai lėšų, nėra pagrindas kelti bankroto bylą

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl pareiškėjos nemokumo, teismas pagrįstai vertino apeliantės (pareiškėjos) veiksmus ir jos sąžiningumą per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, t.y. 2012-2015 metų laikotarpiu ir tinkamai taikė FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktus, nenukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos ir pagrįstai atsisakė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą, kadangi šiuo atveju bankroto bylos iškėlimas pareiškėjai prieštarautų esminiam Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslui – atkurti sąžiningo asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad atsisakymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą pareiškėjai neužkerta kelio kreiptis su atitinkamu reikalavimu į teismą iš naujo pasikeitus aplinkybėms.

30Kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo kitokiam nagrinėjamos bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

31Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

33Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis įsiteisėja nuo jos apskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėja D. T. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis Rimantas Vižainiškis su pareiškėjos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi pareiškimo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai... 8. Atskirajame skunde pareiškėja D. T. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į pareiškėjos skundą antstolis Rimantas Vižainiškis prašė... 10. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 14. Byloje keliamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė... 15. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio... 16. Fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 17. Fizinio asmens bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 18. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sąžiningo fizinio asmens mokumo... 19. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame... 20. Dėl sąlygų iškelti bankroto bylą. Apeliantė nesutikdama su teismo... 21. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima... 22. Nagrinėjamu atveju teismas taikė šį FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 ir 2... 23. Sprendžiant dėl pareiškėjos sąžiningumo turi būti įvertinti jos... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog asmens nesąžiningumas,... 25. Nemokumo sąlyga negali būti siejama išimtinai tik su absoliučia pradelstų... 26. Teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėja inicijavusi bankroto bylos jai... 27. Teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, jog pareiškėja turi kilnojamojo... 28. Situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl... 30. Kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo kitokiam nagrinėjamos bylos... 31. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 33. Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.... 34. Nutartis įsiteisėja nuo jos apskelbimo dienos....