Byla 2S-1132-513/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko K. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko K. S. (K. S.) ir antstolės Brigitos Tamkevičienės atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-24 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolės Brigitos Tamkevičienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko K. S..

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja antstolė Brigita Tamkevičienė kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama priteisti iš skolininko K. S. 562 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro išduotą nutarimą Nr. 30N-598418-10 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš skolininko. Skolininkas nesumokėjo visų vykdymo išlaidų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-24 nutartimi antstolės pareiškimą tenkino iš dalies – antstolei iš skolininko priteisė 538 Lt vykdymo išlaidų, o kitoje dalyje pareiškimą atmetė. Nurodė, kad bauda sumokėta praėjus įstatyme numatytiems terminams sumokėti baudą, todėl skolininkas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, tarp jų ir atlyginimą antstolei už vykdomojo dokumento įvykdymą (LR CPK 611 str. 1 d., Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas). Iš vykdomojoje byloje esančio 2011-03-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimo nustatyta, kad antstolė taikė 1,348 vartotojų kainų indekso koeficientą. Tačiau nuo 2011-02-01 antstolių vykdymo veiksmų išlaidoms apskaičiuoti taikytinas 129,0 vartotojų kainų indekso koeficientas – taikant šį koeficientą, antstolė turi teisę į 77,40 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 189,63 Lt papildomų vykdymo išlaidų, 33 Lt kitų vykdymo išlaidų, 258 Lt atlygį antstolei.

5Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė Brigita Tamkevičienė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti antstolei Brigitai Tamkevičienei 562 Lt vykdymo išlaidų iš skolininko. Nurodo, kad teismas klaidingai teigia, jog apskaičiuotoms vykdymo išlaidoms taikytinas 129,0 vartojimo kainų indeksas. Priteistinos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant indeksą, galiojusį tuo metu, kai šios išlaidos turėjo būti apskaičiuotos. Tokios praktikos laikosi ir kasacinis teismas. Iš Statistikos departamento 2011-01-11 informacinio pranešimo Nr. 3 „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudom indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ matyti, kad vartotojų kainų indeksas 2010 m. gruodžio mėn., palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., sudarė 134,8. Antstolė su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo kreipėsi 2011-03-18, tai yra galiojant paskelbtam vartotojų kainų indeksui, todėl vykdymo išlaidoms apskaičiuoti turėjo būti taikomas 134,8 vartotojų kainų indeksas.

6Atskiruoju skundu skolininkas K. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolei Brigitai Tamkevičienei priteistas vykdymo išlaidas sumažinti nuo 180 Lt iki 19,35 Lt, tai yra priteisti antstolei būtinas vykdymo išlaidas 77,40 Lt ir 19,35 Lt. Nurodo, kad nebuvo informuotas apie vykdomąją bylą, kadangi pranešimas buvo siųstas adresu Reikjaviko 9-9, Klaipėda. Dokumentai jam nebuvo įteikti, nes šiuo adresu negyvena daugiau nei du metai. Skolininkas nesutinka su antstolės atliktais veiksmais bei paskaičiuotomis papildomomis vykdymo išlaidomis. Antstolė, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi vienodai atstovauti tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus ir nepažeisti jų teisių

7Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

8Atskirieji skundai atmestini.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Iš vykdomosios bylos Nr.0005/11/00197 nustatyta, kad antstolė vykdė išieškojimą vykdomojoje byloje pagal 2010-11-16 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro išduotą nutarimą Nr. 30N-598418-10 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš skolininko K. S..

11Pagal Civilinio proceso kodekso 604 str. nuostatas dokumentai siunčiami registruotu paštu ir yra laikomi įteiktais po 5 dienų, skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos, išskyrus Civilinio proceso kodekso 660 str. numatytą atvejį. Civilinio proceso kodekso 660 str. šiuo konkrečiu atveju nebuvo pagrindo taikyti, kadangi jis reglamentuoja raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarką, o skolininkui buvo siunčiamas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, kuris remiantis laikomas tinkamai įteiktu pagal Civilinio proceso kodekso 604 str. nustatytas taisykles.

12Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog vykdomojoje byloje esantys duomenys apie tai, jog antstolis skolininkui siuntė pranešimą dėl skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimo adresu Reikjaviko g. 9-9, Klaipėda. Skolininkas atskirajame skunde nurodytas motyvas, kad šiuo adresu negyvena daugiau nei du metai, sudaro pakankamą pagrindą manyti, jog pats skolininkas tinkamai nevykdė procesinės pareigos, įtvirtintos Civilinio proceso kodekso 644 str. 2 p., t.y. nepranešė antstoliui apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Kita vertus, iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolė skolininkui išsiuntė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo ne tik skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, bet ir jo darbovietės adresu. Patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą buvo išsiųsti į skolininko darbovietę UAB „GREENCARRIER“.

13Tokiu būdu laikytina, jog antstolio skolininkui siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai, t.y. laikantis Civilinio proceso kodekso 644 str. 2 p. įtvirtintų nuostatų, siunčiant nurodytus dokumentus vykdomajame dokumente nurodytu adresu.

14Atsižvelgiant į tai, jog antstolis nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių dokumentų įteikimą vykdymo procese skolininkui, skolininko teisės į informavimą, jo veiksmai vykdymo procese pripažintini teisėtais, todėl yra pagrindas priteisti jam vykdymo išlaidas.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bauda sumokėta praėjus įstatymo nustatytam terminui sumokėti baudą, vykdomoji byla užbaigta, skolininkui tinkamai įteiktas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tarp jų ir atlyginimą antstolei už vykdomojo dokumento įvykdymą, tačiau skolininkas sumokėjo dalį vykdymo išlaidų – 20 Lt, dalis liko nesumokėta – 538 Lt. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p., kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Tik itin išimtiniais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, dėl aplinkybių, prilygstančių force majeure aplinkybėms, antstoliui gali būti priteisiamas mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų atlyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007).

16Konstatuotina, kad antstolei priėmus patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo CPK 632 str. 1 d. 1 p. pagrindu – visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstolė vykdė pareigą išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p.). Antstolė įvykdė CPK 604, 605 str., 611 str. 1 d. numatytus reikalavimus ir įteikė skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Skolininkui neapmokėjus visų vykdymo išlaidų, antstolė pagrįstai kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl jų priteisimo.

17Kaip matyti iš antstolės atskirojo skundo motyvų ji nesutinka su pirmosios instancijos teismo taikytu vartotojų kainų indekso koeficientu. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 82 str. 1 d. nustato, kad žyminį mokestį, sprendimo vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Taigi vartojimo kainų indeksas yra pagrindinis instrumentas baudoms, mokesčiams, žalos ir nuostolių atlyginimo tarifams indeksuoti, kompensuojant kainų padidėjimą. Taikytinas indeksas skaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo (ar kito teisės akto), kuriame yra nustatytas mokėtinas dydis, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios (CPK 82 str. 2 d.). Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, kuri įsigaliojo 2005-11-04. Vadinasi, taikant vartojimo kainų indeksą, aktualu, kiek jis padidėjo virš 110 lyginant su šia data. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė vartojimo kainų indeksą vykdymo išlaidoms indeksuoti lygindamas infliacijos pokytį su 2005 metų lapkričio, o ne su 2003 metų sausio mėnesiu, kai įsigaliojo CPK. Taip pat pažymėtina, kad Statistikos departamento informacinis 2011-01-11 pranešimas, kurį atskirajame skunde nurodo antstolė, taikomas indeksuojant žyminį mokestį ir teismo baudas, o ne vykdymo išlaidas (CPK 82 str. 2 d.).

18Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti ar keisti atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėja antstolė Brigita Tamkevičienė kreipėsi į teismą su... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-24 nutartimi antstolės... 5. Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė Brigita Tamkevičienė prašo... 6. Atskiruoju skundu skolininkas K. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 7. Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 8. Atskirieji skundai atmestini.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Iš vykdomosios bylos Nr.0005/11/00197 nustatyta, kad antstolė vykdė... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 604 str. nuostatas dokumentai siunčiami... 12. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog vykdomojoje byloje esantys duomenys... 13. Tokiu būdu laikytina, jog antstolio skolininkui siųsti procesiniai dokumentai... 14. Atsižvelgiant į tai, jog antstolis nepažeidė procesinės teisės normų,... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bauda sumokėta praėjus įstatymo... 16. Konstatuotina, kad antstolei priėmus patvarkymą dėl vykdomosios bylos... 17. Kaip matyti iš antstolės atskirojo skundo motyvų ji nesutinka su pirmosios... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti ar... 19. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teisėjų... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį palikti...