Byla 2-259-157/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2-233-538/2015 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Metal Group“ bankroto administratoriaus prašymą; suinteresuotas asmuo L. A

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Metal Group“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2-233-538/2015 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Metal Group“ bankroto administratoriaus prašymą; suinteresuotas asmuo L. A.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2013 m. gruodžio 5 d., UAB „Baltic Metal Group“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimo kompanija“, o teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismo 2014 m. kovo 24 d., 2014 m. gegužės 9 d., 2014 m. birželio 26 d. nutartimis patvirtinti bei patikslinti kreditorių 2 138 092,82 Lt finansiniai reikalavimai, iš kurių – 93 014,03 Lt pirmos eilės kreditorių, 132 844,32 Lt antros eilės kreditorių ir 1 912 234,47 Lt trečios eilės kreditorių.

5Pareiškėjas „Baltic Metal Group“ bankroto administratorius 2014-06-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu pripažinti BUAB „Baltic Metal Group“ bankrotą tyčiniu. Nurodė šiuos bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindus: 1) bendrovės direktorė ir vienintelė akcininkė L. A., kuri nuo 2010-07-07 taip pat buvo ir kasininkė, neperdavė bankroto administratoriui bankrutuojančios bendrovės turto – 3 591 259,95 Lt grynųjų pinigų, pagal finansinius dokumentus buvusių įmonės kasoje ir tokiu būdų pažeidė kreditorių interesus, nes buvo užkirstas kelias atsiskaityti su kreditoriais; 2) bendrovės finansinė apskaita bei piniginių lėšų srautai buvo tvarkomi nesilaikant įstatymų nustatytų reikalavimų; 3) pagal bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus įmonė jau nuo 2013 metų buvo nemoki, tačiau įmonės valdymo organai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

6Nurodė, kad buvusiai bendrovės vadovei yra iškelta baudžiamoji byla dėl didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo (baudžiamoji byla Nr. 1-192-380/2014) bei civilinė byla dėl žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-1183-112/2014).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. nutartimi netenkino bankroto administratoriaus prašymo pripažinti BUAB „Baltic Metal Group“ bankrotą tyčiniu.

9Teismas sprendė, kad bankroto administratorius neįrodė aplinkybės, jog buvusi bendrovės vadovė ar jos sutuoktinis galimai pasisavinimo 3 591 259,95 Lt, nes dėl to dar neišnagrinėtos civilinė ir baudžiamoji bylos.

10Teismas nurodė, kad taip pat neįrodyta aplinkybė, kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, nes nepateikta įrodymų, jog buvo paslėpti, sunaikinti ar sugadinti įmonės apskaitos dokumentai, arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita ir dėl to negalima visiškai arba iš dalies nustatyti įmonės turto, jos įsipareigojimų dydžio; jog bendrovės vadovė ar jos įgaliotas asmuo sudarė įmonei nenaudingus sandorius, pardavė turtą už mažesnę nei rinkos vertė kainą, o baudžiamoji byla dėl apgaulingo buhalterijos tvarkymo dar neišnagrinėta.

11Teismas pripažino nepagrįstą bankroto administratoriaus argumentą, kad vadovei laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu, nes per laikotarpį, kai atsirado toks pagrindas iki jos iškėlimo kreditorių finansiniai reikalavimai nepadidėjo, o bendrovės finansinė padėtis nepablogėjo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Pareiškėjas „Baltic Metal Group“ bankroto administratorius atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartį. Nurodo, kad:

  1. Teismas neįvertino aplinkybės, kad po to, kai bendrovei buvo iškelta bankroto byla, jos vadovė bankroto administratoriui neperdavė 3 591 259,95 Lt, buvusių kasoje. Iš esmės šio fakto L. A. neginčija, tačiau teigia, kad dėl to yra atsakingas jos sutuoktinis. Tokios pinigų sumos, kuri iš esmės atitinka finansinius reikalavimus, netekimas yra akivaizdus bendrovės privedimas prie bankroto tyčia.
  2. Teismas netinkamai įvertino suinteresuoto asmens teiginius, kad bendrovės apskaita buvo vedama tik iš dalies. Teismas be pagrindo nesivadovavo Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje, CK 2.87 straipsnio 1-6 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, įvertindamas bendrovės vadovės elgesį. Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas organizavimas buhalterinės apskaitos (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d.), kuri yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis nustatomi įmonės ūkiniai ir finansiniai rezultatai, turto sudėtis, identifikuojamos su juo susijusios operacijos. Dėl netinkamo šio pareigos vykdymo sunku nustatyti tikrąsias bankroto priežastis (ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p.).

14Suinteresuotas asmuo L. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas teisingai nusprendė, kad bankroto administratorius neįrodė savo teiginių dėl tyčinio bendrovės bankroto, nes jo pozicija yra nenuosekli, t. y. jis nėra apsisprendęs, ar kasoje buvę pinigai pasisavinti, ar dėl netinkamai vykdomos ūkinės komercinės veiklos bei buhalterinės apskaitos bendrovei padaryta žala, tačiau tuomet nėra tyčinio bankroto.
  2. Teismas teisingai sprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp neteisėto vadovės veikimo / neveikimo ir bendrovės nemokumo būklės. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad bendrovės vadovė savo veiksmais ar sprendimais būtų tyčia bloginusi bendrovės finansinę būklę. Priešingai, tikrasis bendrovės vadovas buvo L. A. sutuoktinis, kuris dėjo visas pastangas atsiskaityti su kreditoriais.
  3. Bankroto byla bendrovei buvo inicijuota dėl nesutarimų su verslo partneriais, t. y. dėl 64 335,65 Lt skolos UAB „Noble Group“, kurią ši įsigijo iš UAB „Limarko jūrų agentūra“.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Apeliacijos dalyką sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta BUAB „Baltic Metal Group“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

17Dėl tyčinio bankroto konstatavimo sąlygų

18Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Iš šiame įstatyme įvardytų aplinkybių matyti, kad bankrotas gali būti pripažįstamas tyčiniu ne tik tais atvejais, kai nustatomi veiksmai, kuriais sąmoningai siekta perleisti, sunaikinti, sugadinti ar iššvaistyti įmonės turtą, bet ir akivaizdžiai aplaidus įmonės valdymo organų pareigų, numatytų įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose, vykdymo faktas (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p.).

19Kaip žinoma, pagal Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 8 dalį, bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę jos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (ABĮ 37 str. 7 d.).

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui; kad jis ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas bendrovei (CK 2.87 str. 1–6 d.), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su bendrovės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Viena iš bendrovės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 21 str. 1 d.). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.

21Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p.). Pagal šią įstatymo nuostatą netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai. Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam bendrovės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė reikšmingų apskaitos dokumentų ar turto (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1–2 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-217-381/2015).

22Pareigą pagrįsti priežastis, kurios lėmė apskaitos dokumentų ar turto neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas turto ar bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas).

23Taigi atsižvelgdamas į tokį teisinį reglamentavimą, šios kategorijos bylose esantį viešąjį interesą, apeliacinis teismas patikrina, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad pradiniame bankroto administratoriaus pareiškime pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu išvardytos aplinkybės nesuponuoja išvados, jog bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčia (ĮBĮ 2 str. 12 d.).

24Dėl BUAB „Baltic Metal Group“ bankroto pripažinimo tyčiniu

25Suinteresuotas asmuo L. A. nuo UAB „Baltic Metal Group“ įregistravimo juridinių asmenų registre 2010-06-17 iki bankroto bylos iškėlimo buvo bendrovės vienintelė akcininkė ir direktorė, o nuo 2010-07-07 savo kaip akcininkės sprendimu taip pat ir kasininkė (T. 4, b. l. 7).

26Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Baltic Metal Group“ bankroto byla iškelta teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi, o 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

27Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą konstatuota, jog 2013 m. pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. iš 2011 metų balanso nustatyta, kad įmonės turtas su 245 059 Lt gautina pinigų suma sudarė 2 873 794 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis buvo 1 201 717 Lt, tačiau 2013-02-13 teismui tapo žinoma apie preliminarią 77 419,53 Lt skolą, iš jos – 15 408,76 Lt skolą darbuotojams; kad nuo 2011 metų bendrovei buvo pareikšti 34 reikalavimai dėl skolų, darbo užmokesčio priteisimo bei 1 054 718, 88 Lt vertės turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad bendrovės direktorė ir akcininkė L. A. ne kartą buvo teismo įpareigota pateikti įmonės dokumentus, tačiau jų nepateikė, taip pat neatvyko ir į teismo posėdžius (T. 2, b. l. 140-143, 160-163, T. 4, b. l. 26).

28Bylos medžiaga taip pat patvirtina apelianto teiginius, kad iš įmonės finansinės apskaitos dokumentų – 2013-12-05 bendrovės balanso – matyti, jog 2013 metų pabaigoje įmonės apskaitomojoje kasoje buvo 3 591 259,95 Lt (T. 4, b. l. 26-29). Suinteresuotas asmuo L. A., nuo bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre iki bankroto bylos iškėlimo buvusi jos direktorė, vienintelė akcininkė, o nuo 2010-07-07 taip pat ir kasininkė, 2014 m. vasario 19 d. bankroto administratoriui pateiktame paaiškinime patvirtino, kad nuo 2012 m. lapkričio mėn. įmonės finansinės ataskaitos ir kita buhalterinė dokumentacija buvo vedama ir teikiama tik iš dalies, nes įmonė veiklos nebevykdė, todėl bendrovė neturėjo galimybės įdarbinti buhalterės (T. 4, b. l. 25).

29Teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi buvusiai direktorei L. A. paskyrė 5 000 Lt baudą už ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir teismo įpareigojimų nevykdymą (dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui), o 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi apribojo jai teisę 3 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas (T. 1, b. l. 187-189, T. 3, b. l. 92-94). Šioje nutartyje teismas nurodė, kad L. A. kaip įmonės vadovė atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą, todėl privalėjo užtikrinti tinkamą įmonės veiklos dokumentų ir turto saugojimą, o iškėlus bankroto bylą, perduoti įmonės turtą ir dokumentus administratoriui, tačiau šios pareigos neįvykdė net ir po to, kai teismas skyrė baudą.

30Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis L. A. taip pat iškelta civilinė byla dėl 3 610 801,61 Lt žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-557-112/2015) ir baudžiamoji byla Nr. 1-39-380/2015, kurioje yra kaltinama pasisavinusi jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, apgaule kitų naudai įgijusi didelės vertės svetimą turtą, apgaulingai tvarkiusi buhalterinę apskaitą ir suklastojusi tikrus dokumentus. Šios bylos dar neišnagrinėtos pirmosios instancijos teisme.

31Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiais faktais, skundžiamoje nutartyje iš esmės konstatavo, kad nesant priimtų procesinių sprendimų minėtose teisminėse bylose, nėra pagrindo laikyti įrodytais administratoriaus teiginius, kad buvusi bendrovės vadovė ar jos sutuoktinis galimai iš bedrovės kasos pasisavino 3 591 259,95 Lt; kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai; kad dėl savalaikio vadovės nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsirado papildomų neigiamų padarinių bendrovei ar jos kreditoriams.

32Atsakovo bankroto administratorius, nesutikdamas su tokiomis teismo išvadomis, tvirtina, kad teismas neįvertino esminės aplinkybės, tai yra to, jog bendrovei iškėlus bankroto bylą jos vadovė neperdavė jam 3 591 259,95 Lt buvusių kasoje. Todėl teigia, kad teismas netinkamai taikė ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias bankroto pripažinimo tyčiniu požymius ir sąlygas.

33Kaip tvirtina bankroto administratorius, to neginčija ir buvusi BUAB „Baltic Metal Group“ vadovė, iki šiol administratoriui neperduoti grynieji pinigai – 3 591 259,95 Lt – nurodyti bendrovės 2013-12-05 balanse (T. 4, b. l. 26). Apeliacinis teismas laiko teisiškai nereikšmingais buvusios vadovės L. A. atsiliepimo į skundą argumentus, kad dėl to ji nėra atsakinga, nes nebuvo reali bendrovės vadovė, o komercinę veiklą vykdė jos sutuoktinis, kadangi pirmiau konstatuota, jog vadove juridinių asmenų registre yra įregistruota būtent ji, ir šie duomenys laikomi teisingi. Todėl būtent jai tenka atsakomybė už pirmiau minėtų bendrovės vadovo pareigų tinkamą įvykdymą, taip pat ir už dokumentų, duomenų bei kitos teiktinos informacijos pateikimą (CK 2.62, 2.67 str.), o taip pat galimų neigiamų pasekmių atsiradimo rizika bei su tuo susijusi atsakomybė to nepadarius, net ir tuo atveju, jeigu vadovavimą bendrovei buvo neteisėtai perleidusi kitam asmeniui. Akivaizdu, kad L. A. buvo / turėjo būti žinomos bei suprantamos jos, kaip įmonės vadovės, įstatymuose bei įstatuose suformuluotos teisinės pareigos, veiklos principai, atliekamų veiksmų esmė, teisinės pasekmės etc. Taigi visos aukščiau išvardytos teisės aktų nustatytos pareigos, tenkančios administracijos vadovui buvo privalomos šiai BUAB „Baltic Metal Group“ vadovei, įskaitant ir pareigą tinkamai tvarkyti teisinius santykius, teisės aktų reikalaujamą buhalteriją (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1, 5 p.).

34Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė faktinę aplinkybę, kad buhalterinė apskaita bendrovėje nuo 2012 m. lapkričio mėn. buvo tvarkoma tik iš dalies, taip pat teisingai nurodė, kad nėra aiškios aplinkybės dėl 3 591 259,95 Lt, buvusių kasoje, ir šios pinigų sumos neperdavimo administratoriui. Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, teismas nepagrįstai šių aplinkybių, vertinimą susiejo su baudžiamosios bylos dėl didelės vertės turto įgijimo apgaule, didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo, išnagrinėjimu (Nr. 1-39-380/2015), o taip pat civilinės bylos dėl žalos atlyginimo priteisimo iš buvusios vadovės L. A. išnagrinėjimu (Nr. 2-557-112/2015). Tokia teismo išvada nepripažįstama pagrįsta, nes vien ta aplinkybė, jog bendrovės vykdyta buhalterinė apskaita nebūtų kvalifikuota pagal baudžiamuosius įstatymus, dar nereiškia, kad nustatyti akivaizdūs UAB „Baltic Metal Group“ buhalterinės apskaitos pažeidimai negali būti pagrindu konstatuoti sąmoningai ydingai vykdomos bendrovės veiklos civiline teisine prasme, tai yra tyčinio bankroto aspektu (CPK 185 str.).

35Kaip jau minėta, pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų ar turto neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai, tačiau nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos, kaip fakto, teismui nepateikti jokie paaiškinimai dėl oficialiuose įmonės dokumentuose nurodyto turto – itin reikšmingos piniginių lėšų sumos, neperdavimo administratoriui.

36Iš tiesų, kaip teigia apeliantas ir kaip nustatyta aukščiau, buvusi bendrovės vadovė nuo pat bankroto bylos iškėlimo vengė vykdyti ĮBĮ nustatytas pareigas perduoti bankroto administratoriui turtą ir dokumentus, o dalį jų perdavus paaiškėjo, kad yra neatitikimai tarp finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytų duomenų ir faktiškai perduoto turto ir būtent dėl to bankroto byloje negalima nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų bendrovės bankroto priežasčių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks buvusios bendrovės vadovės neveikimas, kai nenurodant objektyvių priežasčių, net po baudos skyrimo ir apribojimo eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas, konstatavus, kad vadovė neužtikrino tinkamo įmonės veiklos dokumentų ir turto saugojimo, o iškėlus bankroto bylą, neperdavė įmonės turto ir dokumentų administratoriui, – laikytinas sąmoningu ir piktybišku bei suteikia pakankamą pagrindą išvadai, jog BUAB „Baltic Metal Group“ veikla buvo organizuojama netinkamai (įmonės akcininkė ir vadovė nesirūpino jos veikla, tinkama įmonės ūkinių operacijų apskaita, neužtikrino tinkamo įmonės veiklos dokumentų archyvavimo ir apsaugos), jog tokiais veiksmais galimai siekiama užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias BUAB „Baltic Metal Group“ netinkamo valdymo aplinkybes, bankroto priežastis, bei galimą turto iššvaistymą ar pasisavinimą.

37Kaip minėta, bankroto byla bendrovei iškelta dar 2013 m., tai yra Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2013 m. gruodžio 5 d., teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o teismo 2014 m. kovo 24 d., 2014 m. gegužės 9 d., 2014 m. birželio 26 d. nutartimis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (bendra suma – 2 138 092,82 Lt, iš jų– 93 014,03 Lt pirmos eilės, 132 844,32 Lt antros eilės ir 1 912 234,47 Lt trečios eilės kreditorių) – iki šiol neatlyginti.

38Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu momentu objektyviai negalima nustatyti, kur yra minimos bendrovei priklausančios piniginės lėšos, todėl esant pirmiau nurodytoms faktinėms aplinkybėms darytina išvada, kad dokumentų ir turto neperdavimas nagrinėjamu atveju laikytinas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis, numatytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose.

39Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti bankroto administratoriaus prašymą bankrotą pripažinti tyčiniu, netinkamai aiškino ir taikė tyčinį bankrotą reglamentuojančias teisės normas, be pagrindo nekonstatavo šių įmonės tyčinio bankroto požymių ir nepatenkino bankroto administratoriaus reikalavimo, todėl teismo nutartis naikinama (CPK 178, 185 str., 263 str. 1 d.).

40Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjamoje situacijoje nustačius tyčinį bankrotą kvalifikuojančius požymius, klausimas išsprendžiamas iš esmės – UAB „Baltic Metal Group“ bankrotas pripažįstamas tyčiniu (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1, 5 p.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Metal Group“ (juridinio asmens kodas 302522676) bankrotą tyčiniu.

43Nutarties kopiją pateikti Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2013... 5. Pareiškėjas „Baltic Metal Group“ bankroto administratorius 2014-06-09... 6. Nurodė, kad buvusiai bendrovės vadovei yra iškelta baudžiamoji byla dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. nutartimi netenkino bankroto... 9. Teismas sprendė, kad bankroto administratorius neįrodė aplinkybės, jog... 10. Teismas nurodė, kad taip pat neįrodyta aplinkybė, kad bendrovės... 11. Teismas pripažino nepagrįstą bankroto administratoriaus argumentą, kad... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Pareiškėjas „Baltic Metal Group“ bankroto administratorius atskirajame... 14. Suinteresuotas asmuo L. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Apeliacijos dalyką sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pirmosios... 17. Dėl tyčinio bankroto konstatavimo sąlygų... 18. Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Iš... 19. Kaip žinoma, pagal Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovo specifinis statusas... 21. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita... 22. Pareigą pagrįsti priežastis, kurios lėmė apskaitos dokumentų ar turto... 23. Taigi atsižvelgdamas į tokį teisinį reglamentavimą, šios kategorijos... 24. Dėl BUAB „Baltic Metal Group“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 25. Suinteresuotas asmuo L. A. nuo UAB „Baltic Metal Group“ įregistravimo... 26. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 27. Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą konstatuota, jog 2013 m. pradelsti... 28. Bylos medžiaga taip pat patvirtina apelianto teiginius, kad iš įmonės... 29. Teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi buvusiai direktorei L. A. paskyrė 5... 30. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis L. A. taip pat... 31. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiais faktais, skundžiamoje... 32. Atsakovo bankroto administratorius, nesutikdamas su tokiomis teismo išvadomis,... 33. Kaip tvirtina bankroto administratorius, to neginčija ir buvusi BUAB „Baltic... 34. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė faktinę aplinkybę, kad... 35. Kaip jau minėta, pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos... 36. Iš tiesų, kaip teigia apeliantas ir kaip nustatyta aukščiau, buvusi... 37. Kaip minėta, bankroto byla bendrovei iškelta dar 2013 m., tai yra Klaipėdos... 38. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu... 39. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 40. Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjamoje situacijoje nustačius tyčinį... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir... 43. Nutarties kopiją pateikti Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir Įmonių...