Byla 2A-1149-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Višinskienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui A.Petruliui

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. Š. ir atsakovo UAB „Pajūrio rezidencija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui UAB “Pajūrio rezidencija” dėl nuostolių atlyginimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė L. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio rezidencija“ 37 500 Lt nuostolius ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovo 2007-07-18 buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl 39,11 kv.m. ploto apartamentų su 7,20 kv.m. ploto terasa pastatymo ir pardavimo žemės sklype, esančiame ( - ). Šios sutarties 4.1 p. atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2009-01-01 atlikti statybos darbus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti apartamentus ir aikštelę kaip atskirus ir nebaigtus statyti turtinius vienetus. Sutarties 4.2 p. buvo numatyta, kad pirkėjui (ieškovei) gavus pardavėjo (atsakovo) pranešimą apie statybos darbų atlikimą ir įregistravimą, apžiūrėjus nekilnojamąjį turtą, per 20 kalendorinių dienų pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas. Ieškovė įsipareigojo per 14 dienų po akto pasirašymo pranešti apie apmokėjimo būdą, o atsakovas įsipareigojo per 4 mėnesius nuo pranešimo sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį.

6Paaiškino, kad atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų iki 2009-01-01 atlikti statybos darbus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti apartamentus ir aikštelę, pagrindinė sutartis nustatytais terminais negalėjo būti sudaryta, todėl ieškovė, remdamasis Sutarties 4.1, 7.3.1, 7.3.2 punktais vienašališkai ją nutraukė, 2009-05-07 išsiųsdama rašytinį pranešimą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 3 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovei iš atsakovo 27 500 Lt nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1916,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas konstatavo, jog byloje nėra įrodymų, kad būtų atsakyta į ieškovės pretenziją dėl vienašališko sutarties nutraukimo, kaip to reikalauja LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 str. 2 d.. Teismas pripažino nepagrįstais atsakovo argumentus, kad sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę laisvai susitarti dėl jos pratęsimo ir todėl pagrindo vienašaliam sutarties nutraukimui nebuvo. Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovei siekiant įsigyti poilsio paskirties apartamentus, kurie yra prabangos prekė, neturi būti taikoma didesnė apsauga. Teismas pažymėjo, kad vartotojų teisių gynybai svarbus ne sutarties dalykas, o tikslas, kurio siekia vartotojas įsigydamas daiktą. Aplinkybę, kad sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos ir vartotojas turėjo galimybę dėl jų derėtis ir su jomis akivaizdžiai sutiko, privalo įrodyti atsakovas. Tačiau įrodymų, patvirtinančių apie sutarties išankstinį persiuntimą ieškovei, atsakovas nepateikė. Teismo teigimu, taip pat negali būti automatiškai pripažįstama, kad sutartis buvo individualiai aptarta dėl to, kad jos 11.5 p. nurodyta, jog sutarties sąlygos ir jos prieduose nurodytos sąlygos buvo individualiai aptartos ir kad ieškovė pasirašė ant kiekvieno sutarties lapo. Į bylą nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė yra gerai informuota, turi teisinių bei verslo žinių, yra atidi ir apdairi. Be to, sutarties sąlygų turinys ir formuluotės yra pakankamai sudėtingai išdėstytos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovei buvo iš anksto atskleista informacija apie sutarties turinį, bei buvo sudaryta galimybė tinkamai su jos sąlygomis susipažinti ir ji turėjo galimybes daryti įtaką sutarties turiniui, o jos sąlygos buvo individualiai suderėtos, teismas laikė, jog sutarties sąlygos nebuvo individualiai aptartos ir teismas vertino jos atitiktį sąžiningumo kriterijams.

9Teismas pažymėjo, kad sutarties 6.2.3 punktas tik pardavėjui (atsakovui) suteikė teisę vienašališkai tiek pratęsti sutartį, tiek ją nutraukti. Be to, šia sutarties nuostata vartotojui, pažeidžiant sutarties šalių lygiateisiškumo principą, yra atimama teisė reaguoti dėl pasikeitusių statybos terminų ir apribota galimybė nutraukti sutartį šioje situacijoje, nepaisant teisminių ginčų pobūdžio, trukmės. Teismas taip pat konstatavo, jog sutarties 6.2.1, 6.2.2 nuostatomis yra įtvirtinta atsakovo teisė vienašališkai pratęsti terminuotą sutartį, nesuteikiant teisės ieškovei pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo. Teismo nuomone, tokiomis sutarties nuostatomis bet kokia rizika susijusi su atsakovo verslu perkeliama vartotojui. Taigi teismas konstatavo, jog sutarties 6.2.1, 6.2.2 ir 6.2.3 p. nustatytos sąlygos yra nesąžiningos, todėl neprivalomos ieškovei ir jos negalioja nuo sutarties sudarymo momento.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovė apie sutarties nutraukimą atsakovui pranešė praėjus 126 d. nuo sutarties 4.1 p. numatyto termino, tuo būdu atsakovui buvo suteiktas didesnis terminas įvykdyti sutartį, negu numatytas jos 7.3.1 p.. Be to, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-10-02 nutartimi taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – 2008-08-08 išduoto statybos leidimo sustabdymas, buvo panaikintos LVAT 2008-12-05 nutartimi. Taigi, teismo teigimu, atsakovas turėjo realią galimybę savo sutartinius įsipareigojimus įvykdyti sutartyje nustatytais terminais, tačiau jų nevykdė ir neinformavo ieškovės apie galutinius baigtus darbus ir atliktus veiksmus, būtinus pagrindinės sutarties sudarymui, nepakvietė ieškovės apžiūrėti nekilnojamojo turto, sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas nėra pateikęs jokių pretenzijų ieškovei dėl minėtos sutarties vykdymo. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad atsakovui pažeidus sutarties įvykdymo terminus, ieškovė turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir įgijo teisę reikalauti grąžinti tai, ką sumokėjusi, todėl iš atsakovo priteisė 27 500 Lt.

11Ieškovės reikalavimą priteisti 10 000 Lt teismas atmetė. Teismas konstatavo, jog ieškovė 2006-09-18 10 000 Lt sumokėjo ne atsakovui UAB „Pajūrio rezidencija“, o UAB „Vilsotos projektai“. Kadangi ši suma buvo sumokėta žymiai anksčiau, nei buvo sudaryta sutartis, tai teismo nuomone, nėra pagrindo minėtos sumos priteisti iš atsakovo, nes byloje įrodymų, jog 10 000 Lt mokėjimas yra susijęs su šalių 2007-07-18 sudaryta sutartimi, nėra.

12Apeliaciniu skundu ieškovė I. Š. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-03 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės reikalavimas priteisti iš UAB „Pajūrio rezidencija“ 10 000 Lt rezervavimo mokestį ir toje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti ieškovei iš UAB „Pajūrio rezidencija“ 10 000 Lt rezervavimo mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141) tarp šalių 2007-07-18 buvo sudaryta preliminarioji sutartis, pagal kurią atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ (anksčiau buvęs pavadinimas UAB „Vilsotos projektai“) įsipareigojo pastatyti ir ieškovei perduoti 39,11 kv.m. ploto apartamentus su 7,20 kv.m. ploto terasa, kurie bus pastate, pastatytame žemės sklype, esančiame ( - ). Nurodė, kad sutarties 5.7.1 p. nustato, kad pirkėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti pardavėjui 15 proc. pagrindinės sutarties kainos. Tuo atveju, jeigu pirkėjas yra sumokėjęs pardavėjui 10 000 Lt rezervavimo mokestį, šis mokestis yra įskaitomas į pagal šį punktą mokėtiną pagrindinės sutarties kainos dalį. Atsižvelgiant į šią nuostatą, ieškovės sumokėtas 10 000 Lt rezervavimo mokestis buvo įskaitytas į mokėtiną 15 proc. mokestį. Apeliantė paaiškino, kad teismui buvo pateiktas 2006-09-18 mokėjimo pavedimas, pagal kurį ieškovė buvo sumokėjusi UAB „Vilsotos projektai: rezervavimo mokestį – 10 000 Lt, kuris buvo įskaitytas į mokėtiną Pagrindinės kainos dalį. Taigi ieškovė sumokėjo atsakovui 37 500 (10 000 Lt rezervavimo mokestis + 27 500 Lt. avansinio mokėjimo). Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismą galėjo suklaidinti skirtingi įmonių pavadinimai, tačiau UAB „Vilsotos projektai“ ir UAB „ Pajūrio rezidencija“ – ta pati įmonė. Tą įrodo tas pats įmonės kodas – 300069615. Pagal sutarties 5.7.1 p. šis ieškovės sumokėtas rezervavimo mokestis buvo įskaitytas į mokėtiną pagrindinės kainos dalį. Apeliantė taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino aplinkybių, susijusių su rezervavimo mokesčiu, nes dėl rezervavimo mokesčio jokio ginčo nebuvo. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė nesumokėjo 10 000 Lt rezervavimo mokesčio, todėl jo nepriteisti nėra jokio pagrindo.

15Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-03 sprendimą, kuriuo ieškovei iš atsakovo priteista 27 500 Lt nuostolių atlyginimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171)

18pirmosios instancijos nepagrįstai, neįsigilinęs į tarp šalių susiklosčius santykius, konstatavo, kad preliminarios sutarties sąlygos yra standartinės ir atsakovas laikomas neįrodžiusiu, jog šalys individualiai aptarė, derėjosi dėl ginčo sutarties sąlygų. Teigia, kad preliminarioji apartamentų pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta laisva sutarties šalių valia, ieškovei preliminariosios sutarties projektas buvo pateiktas susipažinimui, vėliau vyko derybos dėl sutarties sąlygų, kurių metu visos pagrindinės ir esminės preliminariosios sutarties sąlygos buvo derinamos individualiai su ieškove. Apelianto nuomone, CK nėra konkretizuota, kokiais įrodymais ir būdais pardavėjas gali įrodinėti, jog sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai. Šioje situacijoje preliminariųjų sutarčių sąlygos buvo aptariamos susitikimų ir pokalbių metu. Nurodo, jog sutarties 11.5 p. ieškovė patvirtino, jog visos sutartyje, jos prieduose ir tokių priedų priedėliuose nurodytos sąlygos buvo individualiai šalių aptartos. Šalys taip pat patvirtino, jog sutartį perskaitė, suprato ir kaip visiškai atitinkančia jų valią ir ketinimus, pasirašė, taip pat vizavo kiekvieną sutarties lapą. Apelianto teigimu, esant sutartyje patvirtinimui, jog visos sutarties nuostatos buvo aptartos individualiai, būtų neprotinga reikalauti iš atsakovo pateikti dar daugiau įrodymų, jog dėl sutarties nuostatų vyko derybos ir kiekviena sutarties nuostata buvo su ieškove aptarta, kadangi esant tokiam patvirtinimui sutartyje, atsakovas neturėjo pagrindo rinkti kitokius įrodymus apie tai, jog su ieškove individualiai aptartos visos sutarties nuostatos. Apeliantas taip pat pažymi, jog preliminarioji sutartis nebuvo sudaryta staiga, šalys visapusiškai ir išsamiai derino jos visas sąlygas pakankamai ilgą protingą terminą. Taigi, ieškovės patvirtinimas sutartyje, jog visos sutarties nuostatos buvo aptartos, yra pakankamas ir papildomų įrodymų iš atsakovo neturi būti reikalaujama. Be to, atsakovas panašiu metu, kai buvo sudaryta preliminari sutartis su ieškove, sudarė daugiau preliminarių sutarčių su kitais apartamentų pirkėjais, pagrindinės sutarčių nuostatos atsakovo teisininkų buvo derinamos individualiai su kiekvienu pirkėju. Ta aplinkybė, kad ieškovė suvokė, ką ir kokiomis sąlygomis įsigyja, pasirašė sutartį nieko neįkalbinėjama, neskubinama, prieš pasirašymą sutarties tekstą gavusi susipažinimui, suteikia pagrindą daryti išvadą, jog ieškovės ir atsakovo sudaryta preliminari sutartis negali būti laikoma standartine, joje nėra individualiai neaptartų sąlygų. Taigi ir sąlygų atitikties sąžiningumo kriterijams tokiu atveju nėra reikalo vertinti;

192)

20pirmosios instancijos teismui sutarties 6.2.2 p. nuostatą pripažinus negaliojančia ab initio, nėra pagrindo vertinti, ar atsakovas tinkamai vykdė pareigą informuoti apie sutarties pratęsimą. Nepaisant to, atsakovas nurodo, jog sutarties 6.2.2 p. nurodytą informavimo pareigą jis įvykdė tinkamai, kadangi pranešimus apie sutarties pratęsimą siuntė ieškovei sutartyje nurodytu adresu registruotu paštu, taip pat sutartyje nurodytu el.paštu. Pati ieškovė nevykdė savo pareigos informuoti atsakovą apie savo aktualų adresą, todėl atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu atitinkamai 6.2.2 p. ir 10.1 p. nuostatas. Apelianto nuomone, sutarties nuostatos neįpareigoja atsakovo imtis visų įmanomų priemonių ieškoti ieškovės ir bandyti įteikti jai korespondenciją, nes tokios pastangos būtų neproporcingos siekiamiems tikslams. Nepaisant to, jog nors ieškovė teigia, kad negavo pranešimų registruotu paštu, šie pranešimai buvo siųsti ieškovei ir el.paštu., todėl laikoma, kad atsakovo siekiama perduoti informacija apie sutarties pratęsimą ieškovę vis dėlto pasiekė. Teigia, jog ieškovė neatsakė ir nesusiekė su atsakovo atstovais, kaip, kodėl sutartis yra pratęsiama, neišreiškė pasipiktinimo, nepritarimo, ir tik vėliau pateikė savo pretenziją, nurodydama, kad sutartį vienašališkai nutraukia. Apelianto nuomone, toks ieškovės elgesys laikomas nesąžiningu. Kadangi toks vienašalis nutraukimas buvo netiesėtas, atsakovas 2009-05-27 pranešimu į ieškovės pretenziją informavo, kad pratęsus sutartį joje nustatytomis sąlygomis, atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu sutartyje nustatytą terminą ir sutartis negali būti nutraukta vadovaujantis preliminarios sutarties 7.3.1 p. Kadangi sutartis buvo pratęsta, galiojanti, todėl atsakovas toliau sąžiningai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t.y. dėjo visas pastangas, kad visi statybos darbai būtų baigiami.

213)

22Apeliantas pabrėžia, jog preliminarios sutarties 7.5 p. numatyta, kad sutartis gali būti bet kurios šalies nutraukta, raštu pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų, jeigu jos vykdymas pasidaro neįmanomas arba turi būti atidėtas ilgiau nei 3 mėnesiams dėl nuo šalies valios nepriklausančių aplinkybių. Atsakovo nuomone, sistemiškai aiškinant sutartį, galima daryti išvadą, kad ši sutarties nuostata yra bendroji, ir kaip nurodyta sutartyje, taikoma tik tuo atveju, jei kitokios teisinės pasekmės ir nutraukimo galimybės nėra numatytos sutartyje. Tuo tarpu sutarties 6.2.3 p. yra speciali norma, kuri taikoma tik tuo atveju, kai teisme iškeliama byla susijusi su žemės sklypu, pastatu. Taigi visais atvejais, kai negalima vykdyti sutarties ilgiau kaip 3 mėnesius, ieškovė gali remtis sutarties 7.5 p., todėl nėra pagrindo teigti, jog 6.2.3 p. atima galimybę ieškovei pasinaudoti jai suteikta teise vienašališkai nutraukti sutartį įspėjus prieš 30 dienų. Ieškovė, sudarydama sutartį, matė ir sutiko, kad sutartyje būtų numatyta sąlyga, leidžianti tam tikrais atvejais pratęsti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Apeliantas taip pat nurodo, jog termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pratęsimu atsakovui sudaroma galimybė – labai išimtiniais atvejais, kai aplinkybės priklauso ne nuo atsakovo ir jų atsiradimo rizikos atsakovas negalėjo įtakoti ir numatyti – preliminariosios sutarties nuostatas įgyvendinti per papildomą terminą ir tokiu būdu tinkamai vykdyti įsipareigojimus. Teigia, jog suėjus 12 mėnesių terminui ir atsakovui delsiant sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovei niekas netrukdytų tokią preliminarią sutartį nutraukti. Taigi termino darbams atlikti pratęsimas atsakovo naudai susijęs su išimtinėm situacijoms, kurių atsakovas negali valdyti ir paveikti, o šios nuostatos kontekste tokio sutarties termino pratęsimu jokia žala pirkėjui nebūtų padaroma. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutarties 6.2.2 p. nuostatą pripažino nesąžininga, dėl to negaliojančia, nevertino sutarties sistemiškai, neatsižvelgė į kituose sutarties punktuose nustatytus pagrindus, leidžiančius ieškovei vienašališkai nutraukti sutartį, tokiu būdu ginant savo pažeistas teises;

234)

24ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo nuostolius yra nepagrįstas, kadangi nėra pagrindinių sąlygų, kurios yra būtinos civilinei atsakomybei atsirasti, t.y. nėra įrodyti ieškovės patirti nuostoliai ir neteisėti atsakovo veiksmai. Taip pat nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remiantis ieškovė nepasibaigus terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti galėtų reikalauti grąžinti preliminariosios sutarties pagrindu sumokėtą avansą. Teigia, jog šalys pasirašytoje sutartyje nurodė terminą, kada pagrindinė sutartis turės būti sudaroma. Siekdamas užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, atsakovas pranešė ieškovei, kad sutartyje nurodyti terminai, liečiantys atsakovo įsipareigojimus yra pratęsiami sutartyse numatytomis sąlygomis. Ieškovė nepareiškė prieštaravimų dėl terminų pratęsimo. Taigi preliminarioji sutartis turėjo būti laikoma galiojančia. Kadangi sutartyje nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti buvo pratęstas ir negalėjo būti laikomas pasibaigusiu, atsakovas negali būti laikomas kaltu dėl pagrindinės sutarties nesudarymo ir atitinkamai nuostolių ieškovei atsiradimo. Ieškovės sumokėtas avansas yra įskaitomas į planuojamų įsigyti apartamentų kainą. Taigi ieškovės sumokėtas avansas negalėjo būti laikomas ieškovės nuostoliais.

25Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo ieškovės I. Š. apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-03 sprendimą, kuriuo ieškovei iš atsakovo priteista 27 500 Lt nuostolių atlyginimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį dėl 37 500 Lt nuostolių priteisimo iš atsakovo atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsakovas pažymi, kad atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai iš esmės atsako į ieškovės apeliaciniame skunde keliamus reikalavimus, todėl atsakovas prašo teismo 2010-04-02 pateiktą atsakovo apeliacinį skundą laikyti taip pat ir atsakovo atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą toje dalyje, kiek tai yra tiesiogiai susiję su ieškovės apeliacinio skundo dalyku.

27Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

29Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose.

30Įvertinant tai, kad ieškovės apeliacinio skundo patenkinimas didžiąja dalimi priklauso nuo to, ar pagrįstas atsakovo apeliacinis skundas (teismui pripažinus, kad nebuvo pagrindo vienašališkam sutarties nutraukimui, kad atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu prievolę, nebūtų pagrindo jo civilinei atsakomybei tiek patenkintų, tiek atmestų ieškinio reikalavimų apimtyje), teisėjų kolegija visų pirma pasisako dėl atsakovo apeliacinio skundo pagrįstumo, t.y. dėl jo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo ir tik po to- dėl ieškovės apeliacinio skundo pagrįstumo.

31Atsakovas apeliaciniu skundu neginčija teismo išvados, jog sutartis, iš kurios kilo ginčas, kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis (Civilinio kodekso 1.39 str. 1 d., 6.165 str., 6.401 str. 1 d.).

32Atsakovas ginčija teismo išvadas dėl sutarties tam tikrų sąlygų pripažinimo nesąžiningomis pagal Civilinio kodekso 6.188 straipsnyje nustatytus kriterijus. Visų pirma, atsakovas ginčija Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. numatytos sąlygos egzistavimą, būtent, kad sutarties sąlygos su ieškove nebuvo individualiai aptartos.

33Sutarties 11.5 punkte nurodyta, kad visos šioje sutartyje, jos prieduose ir tokių priedų priedėliuose nurodytos sąlygos buvo individualiai šalių aptartos. Apelianto nuomone, ši aplinkybė, o taip pat tai, kad ieškovė pasirašė ne tik visą sutarties tekstą, bet ir kiekvieną jos lapą, pasirašydama sutartį patvirtino, jog ji sutartį perskaitė, suprato, ir, kaip visiškai atitinkančią jos valią ir ketinimus pasirašė, patvirtina aplinkybes, kad sutarties sąlygos su ieškove buvo aptartos individualiai. Tokia apelianto pozicija nepripažįstama pagrįsta: pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, jog pareiga įrodyti, kad tam tikra sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai, tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui (Civilinio kodekso 6.188 str. 4 d.). Ši aplinkybė gali būti įrodinėjama visomis Civilinio proceso kodekso 177 str. numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų jo nurodomas aplinkybes, kad ieškovei iki sutarties sudarymo buvo perduotas (ar persiųstas) sutarties tekstas, kad vyko derybos dėl konkrečių sutarčių sąlygų, kad sutarties sąlygos, susijusios su atsakovo galimybe vienašališkai pratęsti sutartį, buvo individualiai su ieškove aptartos. Remiantis Civilinio kodekso 6.188 str. 4 d., individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Jeigu iš anksto parengtoje standartinėje sutartyje tam tikros sąlygos buvo aptartos individualiai, šio straipsnio taisyklės taikomos kitoms tokios sutarties sąlygoms. Tai reiškia, jog sprendžiant, ar tam tikra sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai, turi būti įrodinėjamos aplinkybės, kad vyko šalių derybos dėl konkrečios sutarties sąlygos, kad vartotojas galėjo įtakoti atitinkamos sutarties sąlygos buvimą sutartyje ar jos pašalinimą iš sutarties teksto ir panašiai. Netgi atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad su ieškove individualiai buvo derinamos visos esminės ir pagrindinės preliminariosios sutarties sąlygos. Tai reiškia, kad individualios derybos vyko būtent dėl esminių preliminariosios sutarties sąlygų, kuriomis, remiantis Civilinio kodekso 6.401 str. 2 d., yra: 1) pirkėjo teisė per dešimt dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti preliminariosios sutarties; 2) būsimo gyvenamojo namo ar buto kaina ir jos patikslinimo ar pakeitimo sąlygos; 3) sutarties dalyko aprašymai ir darbai, kuriuos privalo atlikti pardavėjas; 4) gyvenamojo namo ar buto statybos terminai; 5) teisės į gyvenamąjį namą ar butą suvaržymai (tiek esantys, tiek būsimi); 6) rangovas, architektas, inžinierius ir kiti statybą ir jos priežiūrą atliksiantys asmenys; 7) žemės sklypo, kuriame bus statomas namas ar butas, teisinis statusas ir nusipirkusio gyvenamąjį namą ar butą pirkėjo teisės į žemės sklypą. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad sutarties tekstą iš anksto parengė būtent jis, t.y. sutartis savo turiniu yra standartinė ir nėra pateikta jokių įrodymų, kad sutarties sąlygos, kurias pirmosios instancijos teismas pripažino nesąžiningomis, buvo iš tiesų individualiai aptartos su ieškove, dėl jų buvo deramasi. Apeliantas nurodo, kad atsakovas panašiu metu sudarė daugiau preliminarių sutarčių, kurių pagrindinės nuostatos buvo aptariamos individualiai su kiekvienu pirkėju, tačiau teismui nepateiktos su kitais pirkėjais sudarytos sutartys, kurios įrodytų, kad sutarties sąlygos, kurias teismas pripažino nesąžiningomis, su ieškove sudarytoje sutartyje būtų skirtingos (individualios), lyginant su kitomis atsakovo panašiu metus sudarytomis sutartimis.

34Teismas, vertindamas, ar tam tikros sutarties sąlygos laikytinos individualiai neaptartomis, pagrįstai nesirėmė tik sutarties tekste esančiu atitinkamu įrašu (sutarties 11.5 punktas), o analizavo sutarties sudarymo aplinkybes, patį sutarties pobūdį, jos sąlygų aiškumą, ieškovės galimybes didelės apimties, gana sudėtingą sutarties tekstą suvokti visapusiškai ir pilnai.

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, į tai, jog iš esmės jokiais įrodymais, išskyrus patį sutarties tekstą, nebuvo įrodinėjama aplinkybė, kad sutarties sąlygos dėl atsakovo galimybės vienašališkai pratęsti sutartį, dėl sutarties vienašališko nutraukimo, buvo individualiai su ieškove aptartos, dėl jų buvo deramasi ir jos išreiškia abiejų šalių suderintą valią, pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, jog egzistuoja Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. numatytas pagrindas vertinti sutarties sąlygas jų sąžiningumo aspektu.

36Gyvenamojo namo (buto) statybos terminai yra viena iš esminių būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų (Civilinio kodekso 4.601 str. 2 d. 4 p.). šis terminas nustatytas sutarties 4.1 punkte, būtent, šiame punkte išvardintos darbų apimtys, kurias pardavėjas turėjo atlikti ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d.. Sutarties sąlygos (sutarties 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3), numatančios pardavėjo teisę vienašališkai pratęsti šiuos terminus, prie esminių tokio pobūdžio sutarties sąlygų nepriskirtinos, tačiau būtent šiomis sutarties sąlygomis tik pardavėjui suteikiama teisė vienašališkai keisti esminę sutarties sąlygą dėl būsimo gyvenamojo namo (buto) statybos termino, todėl konstatuojama, kad tai prieštarauja Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. 8 p. nuostatoms. Dėl to teismas pagrįstai šias sutarties sąlygas pripažino negaliojančiomis nuo sutarties sudarymo momento.

37Kai sutarties sąlygos, numatančios pardavėjo galimybę vienašališkai pratęsti terminuotą sutartį, pripažįstamos nesąžiningomis ir negaliojančiomis ab initio, tiškai nėra reikšmingos faktinės aplinkybės, ar atsakovas įteikė ieškovei pranešimus apie sutarties pratęsimą, ar jie nebuvo įteikti, todėl teisėjų kolegija detaliau nepasisako dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų, kaip turėjo būti ir buvo siunčiami ieškovei atitinkami pranešimai.

38Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja sudaryti kitą-pagrindinę- sutartį (Civilinio kodekso 6.165 str. 1 d.). Taigi, preliminariosios sutarties dalykas yra kitos- pagrindinės- sutarties sudarymas. Jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (to paties straipsnio 5 d.). Būtent dėl to teisės normos, reglamentuojančios preliminariąsias sutartis, imperatyviai nustato, kad šalys preliminarioje sutartyje turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti, o jeigu šis terminas sutartyje nenurodytas- pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminarios sutarties sudarymo (CK 6.165 str. 3 d.).

39Atsakovas neįrodė, kad sutarties 4.1 punkte nustatytu terminu įvykdė jame numatytus įsipareigojimus, t.y. atliko tuos darbus, kurie, remiantis sutarties 4.2 punktu, turėjo būti šalių apžiūrėti per dvidešimt dienų, pasirašant aktą. Atsižvelgiant į sutarties 4.1- 4.10 punktuose nustatytus terminus, pagrindinė sutartis turėjo būti pasirašyta ne vėliau kaip 2008 m. birželio 4 d. (iki sausio 21 d. turėjo būti pasirašytas aktas- sutarties 4.2 punktas, ne vėliau kaip vasario 4 d. turėjo būti sumokėta kaina arba pateiktos banko garantijos dėl kredito suteikimo- sutarties 4.8 punktas, ne vėliau kaip birželio 4 d. turėjo būti sudaryta pagrindinė sutartis- sutarties 4.10 punktas). Paties atsakovo pateikti įrodymai (b.l. 80) liudija, jog birželio mėnesį atsakovas planavo atlikti tik pastatų pripažinimo tinkamais naudoti procedūras, t.y. tik birželio mėnesį buvo planuojama atlikti darbus, kurie pagal sutarties 4.1.1 punktą turėjo būti atlikti iki 2009 m. sausio 1 d..

40Akivaizdu, kad pagrindinė sutartis negalėjo būti sudaryta dėl atsakovo kaltės (dėl termino prievolei įvykdyti praleidimo), kadangi sutartyje nustatytu terminu jis neatliko joje numatytų statybos darbų, todėl ieškovė sutarties 7.3.1 punkte nustatytu pagrindu įgijo teisę nutraukti sutartį, ką ji ir padarė, informuodama apie tai atsakovą (b.l. 25).

41Prievolės įvykdymo termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu (Civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p.), todėl nepagrįsti ir atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad nėra jo civilinės atsakomybės sąlygų. Pripažįstant, kad prievolė sudaryti pagrindinę sutartį nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės, teismas pagrįstai priteisė ieškovei jos patirtus tiesioginius nuostolius (Civilinio kodekso 6.165 str. 4 d., sutarties 8.7 punktas), kuriuos sudarė 27500 Lt avansinis mokėjimas. Tačiau teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu ieškovės apeliacinio skundo argumentą, kad teismas nepagrįstai nepriteisė 10 000 Lt rezervavimo mokesčio, kadangi jis buvo sumokėtas ne atsakovui UAB ,,Pajūrio rezidencija“, o kitam subjektui- UAB ,,Vilsotos projektai“.

42Sutarties 11.4 punkte nurodyta, kad ši sutartis apima visus ankstesnius šalių įsipareigojimus, įskaitant 2006 m. rugpjūčio 25 d. rezervavimo sutartį. Nors pirmosios instancijos teismui rezervavimo sutartis pateikta nebuvo, ieškovė ją pateikė apeliacinės instancijos teismui. Iš Rezervavimo sutarties matyti, kad ja buvo susitarta dėl to paties objekto rezervavimo, o aplinkybę, kad UAB ,,Vilsotos projektai“ ir UAB ,,Pajūrio rezidencija“ yra tas pats juridinis asmuo, patvirtina išrašas iš juridinių asmenų registro, iš kurio matyti, jog UAB ,,Vilsotos projektai“ pavadinimas 2007-04-04 buvo pakeistas į UAB ,,Pajūrio rezidencija“. Juridinio asmens pavadinimo pakeitimas nereiškia subjekto pasikeitimo, todėl teismas 10000 Lt rezervavimo mokesčio nepriteisė nepagrįstai, šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.).

43Kadangi ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, o tuo pačiu pilnai patenkinamas jos ieškinys, keičiama ir teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovei iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 93 str. 1, 3 d.). Be to, ieškovei iš atsakovo priteisiamas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis. Kadangi atsakovas yra įgijęs restruktūrizuojamos įmonės statusą, žyminis mokestis į valstybės biudžetą, kurio mokėjimas už apeliacinį skundą buvo atidėtas, nėra priteisiamas (Civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 8 p.), taip pat iš atsakovo šiuo pagrindu nepriteisiamos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos Civilinio proceso kodekso 92 str., 96 str. 4 d.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

47Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimą pakeisti.

48Priteistą ieškovei I. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo UAB ,,Pajūrio rezidencija“ (juridinio asmens kodas ( - )) nuostolių sumą padidinti nuo 27500 Lt iki 37500 Lt (trisdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų litų), priteistą penkių procentų dydžio metinių palūkanų sumą skaičiuoti už priteistą 37500 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteistą ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 2625 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų dvidešimt penkių litų).

49Priteisti ieškovei I. Š. iš atsakovo UAB ,,Pajūrio rezidencija“ 300 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė L. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovo 2007-07-18 buvo sudaryta... 6. Paaiškino, kad atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų iki 2009-01-01... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 3 d. sprendimu ieškovės... 8. Teismas konstatavo, jog byloje nėra įrodymų, kad būtų atsakyta į... 9. Teismas pažymėjo, kad sutarties 6.2.3 punktas tik pardavėjui (atsakovui)... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovė apie sutarties nutraukimą atsakovui... 11. Ieškovės reikalavimą priteisti 10 000 Lt teismas atmetė. Teismas... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė I. Š. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1) tarp šalių 2007-07-18 buvo sudaryta preliminarioji sutartis, pagal kurią... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1)... 18. pirmosios instancijos nepagrįstai, neįsigilinęs į tarp šalių... 19. 2)... 20. pirmosios instancijos teismui sutarties 6.2.2 p. nuostatą pripažinus... 21. 3)... 22. Apeliantas pabrėžia, jog preliminarios sutarties 7.5 p. numatyta, kad... 23. 4)... 24. ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo nuostolius yra nepagrįstas,... 25. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas UAB „Pajūrio... 26. Atsakovas pažymi, kad atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai iš... 27. Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 30. Įvertinant tai, kad ieškovės apeliacinio skundo patenkinimas didžiąja... 31. Atsakovas apeliaciniu skundu neginčija teismo išvados, jog sutartis, iš... 32. Atsakovas ginčija teismo išvadas dėl sutarties tam tikrų sąlygų... 33. Sutarties 11.5 punkte nurodyta, kad visos šioje sutartyje, jos prieduose ir... 34. Teismas, vertindamas, ar tam tikros sutarties sąlygos laikytinos individualiai... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo nustatytas... 36. Gyvenamojo namo (buto) statybos terminai yra viena iš esminių būsimo... 37. Kai sutarties sąlygos, numatančios pardavėjo galimybę vienašališkai... 38. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis... 39. Atsakovas neįrodė, kad sutarties 4.1 punkte nustatytu terminu įvykdė jame... 40. Akivaizdu, kad pagrindinė sutartis negalėjo būti sudaryta dėl atsakovo... 41. Prievolės įvykdymo termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu... 42. Sutarties 11.4 punkte nurodyta, kad ši sutartis apima visus ankstesnius... 43. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, o tuo pačiu pilnai... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 47. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimą pakeisti.... 48. Priteistą ieškovei I. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo UAB ,,Pajūrio... 49. Priteisti ieškovei I. Š. iš atsakovo UAB ,,Pajūrio rezidencija“ 300 Lt...