Byla 2A-1152/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Trečiasis asmeniui - uždaroji akcinė bendrovė „Fima“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Rimvydo Norkaus ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Vaičiūnui, atsakovo atstovui E. G., trečiojo asmens atstovei G. O., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Telekonta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6373-345/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Telekonta“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Trečiasis asmeniui - uždaroji akcinė bendrovė „Fima“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Telekonta“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, prašydamas:

51) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. birželio 30 d. sprendimus, kuriais buvo atmesti ieškovo pasiūlymai kaip neatitinkantys supaprastinto atviro konkurso „Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ ir supaprastinto atviro konkurso „Šateikių geležinkelių stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6, 8.11 ir 8.9 punktų reikalavimų;

62) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. birželio 30 d. sprendimus, kuriais patvirtinta supaprastinto atviro konkurso „Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ ir supaprastinto atviro konkurso „Šateikių geležinkelių stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ pasiūlymų eilė;

73) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. birželio 30 d. sprendimus, kuriais supaprastinto atviro konkurso „Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ ir supaprastinto atviro konkurso „Šateikių geležinkelių stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ pripažinta laimėjusia UAB „Fima“;

84) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. liepos 11 d. sprendimus, priimtus protokolu Nr. 5(IF-4)-237, kuriais UAB „Telekonta“ pretenzijos pripažintos nepagrįstomis ir palikti galioti sprendimai dėl pasiūlymų atmetimo;

95) įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymus, pateiktus supaprastintam atviram konkursui „Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ ir supaprastintam atviram konkursui „Šateikių geležinkelių stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“;

106) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 28 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ paskelbė du viešuosius pirkimus: supaprastintą atvirą konkursą „Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ ir supaprastintą atvirą konkursą „Šateikių geležinkelių stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“. Abiem konkursais atsakovas siekė įsigyti geležinkelio stočių elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbus. Abiejų konkursų sąlygos bei pirkimo objektas visiškai sutampa, todėl tapatūs reikalavimai tiek tiekėjų kvalifikacijai, tiek techniniam pajėgumui buvo nustatyti abiejuose konkursuose. Atsakovas 2011 m. balandžio 21 d. pateikė raštus, kuriais paaiškino konkursų sąlygas ir jas atitinkamai patikslino. Ieškovas 2011 m. balandžio 28 d. abiem konkursams pateikė pasiūlymus. 2011 m. birželio 1 d. atsakovas pateikė raštus, kuriais pareikalavo patikslinti tiekėjo kvalifikacinius ir techninius reikalavimus. Ieškovas patikslino trūkstamus duomenis 2011 m. birželio 7 d. raštu. 2011 m. birželio 30 d. atsakovas pateikė ieškovui pranešimus, kuriais informavo apie jo pasiūlymų atmetimą, pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su jo pasiūlymų atmetimais, pateikė 2011 m. liepos 1 d. pretenzijas (2011 m. liepos 7 d. raštais ieškovas pateikė papildomų argumentų), kurias atsakovas atmetė 2011 m. liepos 12 d. raštais. Ieškovas pažymėjo, kad jo pasiūlymai buvo atmesti dėl neatitikimo minimaliems kvalifikacijos (techninio pajėgumo) reikalavimams, kurie nustatyti konkursų projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6, 8.11 ir 8.9 punktuose. Anot ieškovo, atsakovas jo pasiūlymus atmetė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, nors privalėjo ieškovo atitikimą minėtiems reikalavimams vertinti vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio nuostatomis. Nurodė, kad kartu su pasiūlymais ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai jo techninius pajėgumus patvirtinančius dokumentus, įskaitant LR aplinkos ministerijos išduotus atestatus, kurie patvirtina, jog ieškovas, remdamasis UAB „Elektrovoltas“ pajėgumais, bus pajėgus atlikti visus perkančiosios organizacijos siekiamus įsigyti darbus, atitinkamai remdamasis UAB „Aedilis“ pajėgumais, ieškovas patvirtino, jog bus pajėgus atlikti SCADA programinės įrangos bei su tuo susijusius darbus. Anot ieškovo, atsakovas nepagrįstai konstatavo, jog jo pateiktas pasiūlymas neatitinka konkursų projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6 punkte nurodytų reikalavimų, kadangi 8.4 punkte nėra numatytas reikalavimas pateikti kvalifikacijos atestatus statybos darbų srityje, todėl 8.4 punktas, vertinant tiekėjo galimybes atlikti atitinkamus statybos darbus, yra netaikytinas. Nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymus, remdamasis dviejų ūkio subjektų – UAB „Elektrovoltas“ ir UAB „Aedilis“ pajėgumais. UAB „Elektrovoltas“, kuris atliks elektrotechnikos darbus iki 10 kV įtampos, atsakovui pateikė LR aplinkos ministerijos išduotą ir tokius darbus suteikiančią teisę atlikti patvirtinantį atestatą. Tuo tarpu UAB „Aedilis“ pateiktas atestatas neturėtų būti vertinamas kaip atitinkantis ar neatitinkantis konkursų užduočių 8.6 punktų reikalavimus, nes UAB „Aedilis“ atliks išimtinai tik programinės įrangos programavimo darbus, o LR aplinkos ministerija programavimo darbų atlikimui atestatų neišduoda. Pasak ieškovo, atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnį, nes nepagrįstai vertindamas ūkio subjekto, kurio pajėgumais ieškovas remiasi programinės įrangos programavimo darbams, kvalifikacijai nustatyti taikė konkursų užduočių 8.6 punkto reikalavimus, kurie taikomi išimtinai statybinių darbų atlikimui. Be to, atsakovas pats 2011 m. birželio 30 d. sprendimais konstatavo, jog UAB „Aedilis“ yra pasiūlyta diegti SCADA programinę įrangą, todėl atsakovas suvokė, jog šis ūkio subjektas jokių statybos darbų neatliks, todėl perkančiosios organizacijos reikalavimas pateikti teisę atlikti darbus, susijusius su nuotoliniu ryšiu (telekomunikacijomis) yra akivaizdžiai nepagrįstas ir perteklinis. Pasak ieškovo, atsakovas, vertindamas jo pasiūlymus, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, nes tuos pačius konkursų sąlygose įtvirtintus reikalavimus taikė skirtingai, t. y. pripažino, jog visi ūkio subjektai, kuriais remiasi ieškovas, turi turėti LR aplinkos ministerijos atestatus, tačiau minėtą sąlygą atsakovas taikė tik UAB „Aedilis“ atžvilgiu, o UAB „Elektrovoltas“ tokio atestato neturėjimo nelaikė užduočių 8.6 punkto pažeidimu. Atsakovas, neprašydamas ieškovo paaiškinti ir patikslinti UAB „Aedilis“ kvalifikacijos, susijusios su užduočių 8.6 punkte nustatytais reikalavimais, ieškovo vertinimu, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Be to, perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovo pretenziją, dėl ieškovo argumentų nepasisakė ir nepagrindė savo sprendimų atmesti jo pasiūlymus, kaip neatitinkančius konkurso sąlygų 8.6 punkto. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 94¹ straipsnio 3 dalį.

12Ieškovas taip pat nurodė, kad jis, vykdydamas užduočių 8.11 punkte nurodytus reikalavimus, kartu su pasiūlymais pateikė deklaraciją, jog jis turi sutarties vykdymui ir garantiniam laikotarpiui 24 val. per parą veikiančią pagalbos tarnybą bei nurodė jos veikimo aprašymą. 2011 m. birželio 7 d. atsakydamas į atsakovo raštą, ieškovas pateikė problemų sprendimo proceso aprašymą. Gavusi labiau detalizuotą problemų sprendimo proceso aprašymą, perkančioji organizacija dėl aprašyme nurodytos pagalbos tarnybos ir/arba jos veikimo aprašymo į ieškovą daugiau nesikreipė, tačiau 2011 m. birželio 30 d. sprendimuose konstatavo, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka konkursų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punkte nurodytų reikalavimų. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog atsakovas užduočių 8.11 punktu iš tiekėjų reikalavo pateikti tik kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymą, tačiau nereikalavo įrodyti, kaip minėtas aprašymas bus įgyvendintas ir kaip bus užtikrinamos jo veikimas. Ieškovas ir UAB „Aedilis“ 2011 m. balandžio 20 d. protokole nurodė, jog ieškovui pasirašius su perkančiąja organizacija sutartį, UAB „Aedilis“ įsipareigoja atlikti Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus prie SCADA serverio Klaipėdoje pagal konkursų sąlygų reikalavimus. Iš to darytina išvada, jog ieškovo techninio aptarnavimo centro veikla, susijusi su SCADA programinės įrangos gedimų šalinimu, bus taip pat įgyvendinta, remiantis UAB „Aedilis“ pajėgumais. Todėl perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, motyvuodama tuo, kad ieškovas techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšio gedimų. Anot ieškovo, kilus neaiškumams dėl UAB „Telekonta“ pateikto ketinimų protokolo turinio ir jame išreikštų tikrųjų šalių ketinimų, perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į ieškovą ir prašyti paaiškinti, ar UAB „Aedilis“ pareigos, susijusios su SCADA programinės įrangos konfigūravimu, apima ir garantinį gedimų taisymą. Tačiau perkančioji organizacija tokio užklausimo nebuvo pateikusi. Anot ieškovo, atsakovo išvada, jog jo pasiūlymas neatitinka užduočių 8.9 punkte nustatytų reikalavimų taip pat nepagrįsta, nes nei konkursų užduotyse, nei jų patikslinimuose atsakovas aiškiai nenurodė, kokie SCADA programinės įrangos gamintojų išduoti dokumentai turi būti pateikti. Todėl ieškovas turėjo teisę savo nuožiūra spręsti, kokius dokumentus pateikti atsakovui. Atsakovas taip pat netinkamai vertino ieškovo pateiktus dokumentus, įrodančius UAB „Aedilis“ teisę diegti, parduoti ir patarnauti SCADA programinę įrangą, todėl pažeidė VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatas. Ieškovas pažymėjo, jog jis 2011 m. liepos 7 d. papildomai pateikė kitus įrodymus, pagrindžiančius, jog nėra pažeisti 8.9 punkte numatyti reikalvimai, tačiau perkančioji organizacija atmetė ieškovo pretenziją, motyvuodama tuo, kad atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams įrodantys dokumentai nebuvo pateikti iki jos nurodyto termino. Tačiau konkrečių įrodymų ieškovas laiku pateikti negalėjo dėl objektyvių, ne nuo jo priklausančių aplinkybių, nes reikalingus įrodymus gavo pavėluotai – tik po mėnesio.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

15Teismas pažymėjo, kad ieškovas ir UAB „Aedilis“ 2011 m. balandžio 20 d. ketinimų protokole Nr. 79 sutarė, jog pasirašius paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, UAB „Aedilis“ įsipareigoja atlikti Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus prie SCADA serverio Klaipėdoje pagal konkursų sąlygų reikalavimus. Teismo vertinimu, atsakovo siekiami nupirkti darbai, susiję su SCADA įrenginių prijungimu nutolusiuose objektuose ir jų tarpusavio komunikacijos užtikrinimu, kuriuos atlikti ieškovas pasirinko UAB „Aedilis“, laikytini nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbais, todėl atsakovas pagrįstai pareikalavo atestato, leidžiančio vykdyti statybos bei montavimo darbus. Teismas, atsižvelgęs į LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinto STR 16 punktą, padarė išvadą, jog šiuo atveju buvo perkami ypatingo statinio statybos darbai, o pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalį, juridiniai asmenys gali vykdyti ypatingųjų statinių statybą, gavę LR aplinkos ministerijos veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti. Todėl teismas laikė, jog ieškovo pasitelktas subrangovas UAB „Aedilis“ neturi teisės atlikti konkurso sąlygose darbų, nes nėra atestuotas šioje srityje. Teismas nustatė, kad ieškovas pateikė subrangovui išduotą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą Nr. E-1004, kuriame nurodyta, jog jis suteikia teisę UAB „Aedilis“ verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, kuri nurodyta atestato privalomajame priede, tačiau šis atestatas, teismo nuomone, nesuteikia teisės atlikti ypatingo statinio statybos darbus, o suteikia teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla. Teismas pažymėjo, jog pagal tarp ieškovo ir UAB „Aedilis“ sudarytą 2011 m. balandžio 20 d. ketinimų protokolą Nr. 79, pasirašius paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį, UAB „Aedilis“ įsipareigoja atlikti Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus prie SCADA serverio Klaipėdoje pagal Konkursų sąlygų reikalavimus, t. y. šalys susitarė tinkamo ryšio su nutolusiais įrenginiais gedimų, atsiradusių dėl SCADA programinės įrangos konfigūracijos, pašalinimo užtikrinimo, o tuo tarpu ieškovas šiems darbams atlikti reikiamų licencijų, įrodymų, pagrindžiančių kvalifikaciją ir patirtį, nepateikė (CPK 178 str.). Todėl teismas laikė, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija pagrįstai pripažino, jog UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6 punkto reikalavimų.

16Teismas nurodė, jog atsakovas Konkursų sąlygų 8.11 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog tiekėjas savo pasiūlyme turi pateikti kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymą, t. y. kaip bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga. Kadangi atsakovas nustatė, jog pasiūlymuose nepateiktas kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų įvykių eiga, aprašymas, kaip to reikalauja Konkursų sąlygos, o papildomai tikslindamas savo pasiūlymus, ieškovas iš esmės atkartojo prieš tai deklaracijose nurodytą informaciją, t. y. jokio kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymo, kaip to reikalaujama projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduočių 8.11 punkte, ieškovas nepateikė, teismas laikė, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija pagrįstai pripažino, jog UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punkto reikalavimų.

17Iš Konkursų sąlygų analizės teismas taip pat padarė išvadą, jog Konkurso projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.9 ir 8.10 punktuose nurodytus dokumentus tiekėjui išduoda ne SCADA programinės įrangos gamintojas, o jo atstovas, todėl aiškiai ir nedviprasmiškai patikslinus konkurso sąlygas, nurodoma, jog papildomai reikia pateikti SCADA gamintojo dokumentus, suteikiančius teisę įgaliotajam atstovui sertifikuoti specialistus ir įmones. Teismas nurodė, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovas pateikė UAB „Klinkman Lit“ raštą, kuriame nurodyta, jog UAB „Aedilis“ suteikta teisė tik parduoti programinę įrangą bei, kad UAB „Aedilis“ gali parduoti, diegti ir aptarnauti Wonderware SCADA sistemas, tačiau duomenų apie tai, kad UAB „Klinkmann Lit“ suteikta teisė įgalioti UAB „Aedilis“ parduoti ir diegti SCADA sistemas, nėra. Atsižvelgęs į tai, teismas laikė pagrįstais atsakovo argumentus, jog įvertinus tai, kad geležinkeliai yra sritis, kurioje ir menkiausias veikiančių sistemų sutrikimas gali sukelti pavojų tiek eismo, tiek žmonių saugumui, atsakovo programinės įrangos gamintojo patvirtinimas užtikrintų, kad įdiegta iešmų šildymo sistemos programinė įranga veiks tinkamai, bus garantuota profesionali sistemos priežiūra. Anot teismo, atitinkamai pagrįstai ir teisėtai atsakovas konstatavo, kad ieškovas neatitinka Konkurso sąlygų 8.9 punkto reikalavimų, ir pagrįstai atmetė ieškovo konkursinį pasiūlymą.

18Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog atsakovas, vertindamas ieškovo pateiktus pasiūlymus, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principą, ir juos atmetė. Teismas atkreipė dėmesį, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Priešingas minėtos nuostatos aiškinimas galėtų lemti lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimą, kadangi konkurso dalyviui apskritai neteikiant tam tikrų dokumentų, jis perkančiosios organizacijos būtų įpareigojamas juos teikti iki tol, kol bet kuriuo atveju visiškai atitiktų konkurso sąlygas. Teismas konstatavo, jog Konkurso sąlygos visiems dalyviams buvo vienodos, todėl kitoks sąlygų aiškinimas ar taikymas išskirtinai kuriam nors konkurso dalyviui (šiuo atveju – ieškovui) sudarytų pagrindą konstatuoti lygiateisiškumo ar skaidrumo principų pažeidimą. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad skundžiami viešųjų pirkimų komisijos sprendimai VPĮ 32 ir 39 straipsniuose įtvirtintų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų nepažeidė.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Telekonta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Aedilis“ atliks nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbus, kadangi net pati perkančioji organizacija pripažino, jog UAB „Aedilis“ yra pasiūlytas diegti programinę įrangą, o ne atlikti statybos darbus. Programinės įrangos diegimo darbai nėra susiję su statybos darbais, todėl jų atlikimo, priešingai nei konstatavo teismas, nereglamentuoja Statybos įstatymas bei statybos techniniai reglamentai. Be to, šios išvados pirmosios instancijos teismas nepagrindė jokiais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punktą.
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino VPĮ 32 straipsnį ir nukrypo nuo aktualios teismų praktikos. UAB „Aedilis“ jokių statybos darbų, susijusių su nuotoliniu ryšiu (telekomunikacijomis), neatliks, o vykdys išimtinai programinės įrangos įdiegimo darbus, todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, darytina išvada, jog tiek pirmos instancijos teismo, tiek atsakovo išvada, jog UAB „Aedilis“ privalėjo pateikti LR aplinkos ministerijos atestatą yra nepagrįsta, nes UAB „Aedilis“ atliekamiems darbams (programinės įrangos diegimo) LR aplinkos ministerijos atestatai nėra išduodami.
 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas ir jo subrangovas UAB „Aedilis“ nepateikė pagal Konkursų sąlygas kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, kad turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti - atitinkamo atestato. Teismas nevertino bylos aplinkybių, patvirtinančių, jog UAB „Aedilis“ neatliks statybos darbų, todėl nepagrįstai pripažino, jog atsakovo išvada neva UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka užduočių 8.6 punkto reikalavimo yra pagrįsta. Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) darbus, priešingai nei konstatavo teismas sprendime, atliks būtent UAB „Telekonta“, o ne UAB „Aedilis“. UAB „Telekonta“ atestatai tokius darbus atlikti buvo pateikti perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymais konkursams.
 4. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl to, jog perkančioji organizacija nei 2011 m. birželio 1 d. raštais dėl pasiūlymų patikslinimo, nei kitais raštais neprašė UAB „Telekonta“ paaiškinti ir patikslinti UAB „Aedilis“ kvalifikacijos, susijusios su užduočių 8.6 punkte nustatytais reikalavimais. Teismas, nevertindamas šių perkančiosios organizacijos veiksmų ir nepasisakydamas dėl jų, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris prieštarauja VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatoms bei pažeidžia CPK 185 straipsnio reikalavimus.
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Telekonta“ nepateikė kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymo: 1) teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas ieškovo pasiūlymus atmetė ne dėl to, kad jis nepateikė aprašymo, o dėl to, kad jis neįrodė, jog ieškovo turima pagalbos tarnyba veiks tinkamai; pati perkančioji organizacija laikė, jog UAB „Telekonta“ aprašymą pateikė; 2) tokia išvada prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms.
 6. Pirmosios instancijos teismo nustatyti tariami ieškovo pateiktų pasiūlymų neatitikimai konkursų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punktui visiškai neatitinka atsakovo nustatytų neatitikimų, dėl kurių jis ir atmetė ieškovo pasiūlymus. Atsakovas ieškovo pasiūlymus atmetė išimtinai dėl to, jog padarė nepagrįstą išvadą neva ieškovas negalės užtikrinti tinkamo pagalbos tarnybos veikimo, tačiau ne dėl to, jog jis nepateikė aprašymo. Tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 176 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnį, 185 straipsnio reikalavimus.
 7. Pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo ginčijamos Perkančiosios organizacijos 2011 m. birželio 30 d. sprendimuose nurodytos išvados, jog UAB „Telekonta“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkursų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punkte nurodytų reikalavimų, kadangi stoties iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus atliks ne UAB „Telekonta“, o UAB „Aedilis“, dėl to, kad UAB „Telekonta“ neturi reikalaujamų licenzijų, reikalingos kvalifikacijos ir patirties, vadinasi, galima daryti išvadą, jog UAB „Telekonta“ techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšio gedimus, pagrįstumo ir jos atitikimo VPĮ 32 straipsnio nuostatoms bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams. Tokiu būdu teismas neišsprendė ieškovo reikalavimo, o tik formaliai jį atmetė, pažeisdamas CPK 263 straipsnio ir 265 straipsnio reikalavimus.
 8. Teismas nevertino, netyrė ir nepasisakė dėl aplinkybių, jog perkančioji organizacija užduočių 8.11 punktu iš tiekėjų reikalavo pateikti tik kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymą, tačiau nereikalavo įrodyti, kaip minėtas aprašymas bus įgyvendinamas ir kaip bus užtikrinamas jo tinkamas veikimas.
 9. Teismas nevertino, netyrė aplinkybės, jog perkančiosios organizacijos išvada apie tai, kad UAB „Telekonta“ techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšio gedimų, yra nesusijusi su užduočių 8.11 punkte nurodytu reikalavimu. Konkursų nuostatomis buvo reikalauta tik deklaratyvaus patvirtinimo, jog tokį aptarnavimo centrą tiekėjas turi, ir deklaratyvaus aprašymo kaip jis veikia. Perkančioji organizacija nei karto nesikreipė į UAB „Telekonta“ paaiškinti aptarnavimo centro veiklą ir kaip UAB „Telekonta“ ketina ją užtikrinti.
 10. Teismas netyrė, nesiaiškino ir nepasisakė dėl aplinkybės, jog perkančioji organizacija, atmesdama UAB „Telekonta“ pasiūlymus, kaip neatitinkančius užduočių 8.11 punkte nurodytų reikalavimų, iš esmės pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą skaidrumo principą, kadangi nesilaikė savo pačios nustatytų viešojo pirkimo sąlygų. Sąlygose nustačiusi reikalavimą pateikti deklaratyvius patvirtinimus, perkančioji organizacija tyrė, kaip tiekėjas įrodė deklaruotų turimų pagalbos tarnybų veiklos tinkamumą, nors konkursų sąlygomis tai įrodyti nebuvo reikalaujama.
 11. Nepagrįsta perkančiosios organizacijos išvada, jog ieškovo techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšio gedimų ir kad UAB „Aedilis“ įsipareigojimai, susiję su SCADA programinės įrangos programavimu (įdiegimu ir konfigūravimu) baigiasi po objekto pridavimo. Ši išvada prieštarauja tarp UAB „Telekonta“ ir UAB „Aedilis“ 2011 m. balandžio 20 d. pasirašytam protokolui Nr. 79 ir nesudaro pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymo dėl neatitikimo užduočių 8.11 punkte nurodytam reikalavimui.
 12. Teismas, argumentuodamas tariamą UAB „Telekonta“ neatitikimą užduočių 8.9 punkto reikalavimams, remiasi ne šiame punkte įtvirtinta sąlyga, o 8.10 punkte nurodyta sąlyga ir teigia, jog UAB „Telekonta“ nepateikė SCADA programinės įrangos gamintojo išduotų galiojančių sertifikatų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, kai tuo tarpu 8.9 punktu buvo reikalaujama pateikti visai kitus dokumentus. Perkančioji organizacija savo sprendimuose dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo ar neatitikimo 8.10 punkto reikalavimams nepasisakė, todėl teismas, vertindamas UAB „Telekonta“ pasiūlymo atitikimą užduočių 8.10 punkto reikalavimams, atliko perkančiosios organizacijos vaidmenį ir įvertino UAB „Telekonta“ pasiūlymo atitiktį reikalavimams, dėl kurių į bylą nebuvo teikiama jokių įrodymų ar reikalavimų, tuo pažeisdamas CPK 176, 178, 185 straipsnius.
 13. Nepagrįstai teismas konstatavo, jog UAB „Telekonta“ nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog UAB „Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti UAB „Aedilis“ parduoti ir diegti SCADA sistemas. Tokia teismo išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams: 1) perkančiosios organizacijos 2011 m. birželio 1 d. raštams dėl pasiūlymo tikslinimo, kuria ji nekvestionavo UAB „Aedilis“ teisės parduoti, diegti ir aptarnauti SCADA sistemas; 2) ieškovo 2011 m. birželio 7 d. raštui Nr. 157-V-4.4.SD ir prie jo pridėtai UAB „Klinkmann Lit“ deklaracijai dėl Wonderware atstovavimo; 3) ieškovo pateiktam 2008 m. rugsėjo 29 d. Wonderware Italia S.p.a. patvirtinimui, jog UAB „Klinkmann Lit“ yra įgaliotas Wonderware (SCADA programinės įrangos gamintojo) distributorius Lietuvoje; 2011 m. gegužės 11 d. UAB „Klinkmann Lit“ patvirtinimui dėl Wonderware atstovavimo, kuriame minėta bendrovė patvirtino, jog ji yra oficialus Wonderware atstovas, kuris Lietuvoje veikia ne tiesiogiai (pats sistemų nediegia), o per instaliuotojus; 2011 m. balandžio 25 d. UAB „Klinkmann Lit“ patvirtinimui dėl intouch valdymo sistemos, kuriuo UAB „Klinkmann Lit“ patvirtino, jog UAB „Aedilis“ gali parduoti, diegti ir aptarnauti Wonderware gaminamas SCADA sistemas. Be to, UAB „Klinkmann Lit“ konkursuose nedalyvavo ir neturėjo jokio suinteresuotumo jų baigtimi, todėl netikėti jos pateikiamais dokumentais, patvirtinančiais UAB „Aedilis“ kvalifikaciją bei teises, nebuvo jokio objektyvaus pagrindo.
 14. Teismas, nuspręsdamas, jog UAB „Telekonta“ pateikti dokumentai neįrodo UAB „Telekonta“ kvalifikacijos atitikties užduočių 8.9 punkto reikalavimams, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).
 15. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl ieškovo, kaip tiekėjo, teisės pateikti kitus, ne konkurso sąlygose nurodomus dokumentus savo kvalifikacijai patvirtinti ir ignoravo visus įrodymus, kuriais UAB „Telekonta“ įrodinėjo savo kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygoms, todėl pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).
 16. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai nevertino UAB „Telekonta“ 2011 m. liepos 7 d. raštu papildomai pateikto 2011 m. liepos 5 d. Wonderware Italia S.p.a. rašto: 1) 2011 m. liepos 5 d. Wonderware Italia S.p.a. raštas buvo papildomas įrodymas, dar kartą patvirtinantis anksčiau pateiktuose dokumentuose nurodytas tiek UAB „Klinkmann Lit“, tiek UAB „Aedilis“ teises; 2) siekiant pateikti perkančiosios organizacijos reikalautą dokumentą, patvirtinantį tas pačias aplinkybes, kaip ir ieškovo anksčiau pateikti dokumentai (jog gamintojo distributorius turi teisę įgalioti trečiuosius asmenis), UAB „Telekonta“ negalėjo tiesiogiai kreiptis į gamintoją, o privalėjo kreiptis į UAB „Aedilis“, pastarasis atitinkamai į UAB „Klinkmann Lit“ ir tik ši įmonė galėjo kreiptis tiesiogiai į gamintoją dėl minėto dokumento išdavimo. Perkančiosios organizacijos reikalauti dokumentai nebuvo pateikti dėl pateisinamų priežasčių, todėl UAB „Telekonta“ turėjo teisę, vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 4 dalimi, pateikti perkančiajai organizacijai kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad jos kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.
 17. Teismas pripažino, jog perkančioji organizacija formaliai taikė VPĮ nuostatas, tačiau tuo pačiu pačiu konstatavo, jog tai atitinka VPĮ principus. Tokiu būdu teismas nukrypo nuo teismų praktikos, netinkamai taikė VPĮ nuostatas, reglamentuojančias tiekėjų kvalifikacijos vertinimą ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

23Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

 1. Apeliantas nepagrįstai tvirtina, kad vertinant subrangovo UAB „Aedilis“ kvalifikaciją, netaikytinas Konkursų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6 punkto reikalavimas pateikti kartu su pasiūlymu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę įmonei atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos projektavimo ir įrengimo darbus. Tiekėjas perkančiajai organizacijai 2011 m. birželio 8 d. pateikė subrangovui UAB „Aedilis“ išduotą aplinkos ministerijos atestatą Nr. 5505, kuriame nėra nurodyta, kad subrangovas turi teisę vykdyti statybos darbus elektroninių ryšių (telekomunikacijų) srityje. Todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį užduočių 8.6 reikalavimų, yra pagrįstas ir teisėtas.
 2. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog jis rėmėsi subrangovo UAB „Aedilis“ pajėgumais išimtinai SCADA programinės įrangos įdiegimo (programavimo) darbams atlikti. Pateiktame 2011 m. balandžio 20 d. Ketinimų protokole Nr. 79 aiškiai, konkrečiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokius darbus įsipareigoja atlikti subrangovas. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai nebuvo pagrindo manyti, kad subrangovą tiekėjas pasitelkia išimtinai tik SCADA programinės įrangos įdiegimo (programavimo) darbams atlikti. Be to, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad tiekėjo pasiūlymuose nebuvo pateiktas LR aplinkos ministerijos išduotas atestatas, kuris patvirtintų subrangovo UAB „Aedilis“ teisę vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus būtent 2011 m. balandžio 20 d. Ketinimų protokolu Nr. 79.
 3. Apeliantas nepagrįstai tvirtina, kad jis konkursams pateikė tinkamus užduočių 8.11 punkte reikalaujamus kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymus. Ieškovo pateiktoje deklaracijoje esanti informacija negali būti laikoma kreipinių ir incidentų proceso aprašymu, nes neaprašomi procesai, kaip registruojami kreipiniai, kaip šalinami gedimai, kaip yra sekama darbų vykdymo eiga. Pažymėtina, kad ieškovas 2011 m. birželio 1 d. pranešimais Nr. 2(IF-4,MT)-435 ir Nr. 2(IF-4,MT)-436 pateiktas problemų sprendimo proceso aprašymas tik atkartojo deklaracijoje pateiktą informaciją.
 4. Iš tiekėjo ir jo subrangovo pasirašyto ketinimų protokolo turinio darytina išvada, kad vykdant perkančiosios organizacijos ir tiekėjo pasirašytą pirkimo sutartį subrangovas UAB „Aedilis“ nebus atsakingas už įrenginių garantinį aptarnavimą ir gedimų šalinimą, nes šio subrangovo įsipareigojimai baigiasi atlikus ketinimų protokole apibrėžtus darbus. Be to, atsižvelgiant į užduotyse pateiktus reikalavimus, nebuvo pateikta tinkamų įrodymų, jog tiekėjas turi tinkamai veikiančią pagalbos tarnybą, kuri būtų pajėgi šalinti visus, tarp jų ir SCADA įrangos gedimus. Taigi, pagrįstai perkančioji organizacija konstatavo, jog ieškovas neatitinka užduočių 8.11 punkto reikalavimų.
 5. Ieškovo pasiūlymai buvo pagrįstai ir teisėtai pripažinti neatitinkančiais užduočių 8.9 punkto reikalavimų. Perkančioji organizacija 2011 m. balandžio 21 d. pranešimu Nr. LE-4 - konkursų sąlygų patikslinimu konkursuose dalyvaujančius tiekėjus informavo, kad jeigu užduočių 8.9 ir 8.10 punktuose nurodytus dokumentus tiekėjui išduoda ne SCADA programinės įrangos gamintoja, o jo atstovas, papildomai reikia pateikti SCADA gamintojo dokumentus, suteikiančius teisę įgaliotam atstovui sertifikuoti specialistus ir įmones. Tačiau ieškovas atsakovo reikalaujamo SCADA gamintojo išduoto dokumento, kuris suteiktų teisę UAB „Klinkmann Lit“ įgalioti UAB „Aedilis“ parduoti ir diegti SCADA sistemas, nepateikė, todėl pagrįstai ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi. Be to, ta aplinkybė, kad tokį perkančiosios organizacijos reikalaujamą patvirtinimą tiekėjas sugebėjo pateikti tik jau gerokai praleidęs perkančiosios organizacijos nustatytus terminus, tik patvirtina, kad apeliantui buvo žinoma, kokio dokumento iš jo reikalaujama ir kad tokį patvirtinimą turi išduoti pats įrangos gamintojas.
 6. Nepagrįstai apeliantas tvirtina, jog įrangos gamintojo pateiktas patvirtinimas, kad UAB „Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti savo partnerius perparduoti ir diegti Wonderware produktus, nors ir pateiktas per vėlai, turėjo būti vertinamas kaip papildomas įrodymas, patvirtinantis tiekėjo atitikimą užduočių 8.9 punktui: 1) konkursams pateikti dokumentai nepatvirtina nurodytų subjektų teisių. Tokias teises patvirtinti gali paties programinės įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas; 2) perkančioji organizacija nustatė pakankamą terminą ieškovui kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams pateikti. Tiekėjas atitinkamiems dokumentams pateikti turėjo 2 mėnesius, todėl apelianto tvirtinimai, kad neva per nustatytus terminus nebuvo įmanoma pateikti programinės įrangos gamintojo patvirtinimo, yra abejotini.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Fima“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

25Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų dokumentų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6 punkto reikalavimų. Apeliantas neginčija faktinės aplinkybės, kad UAB „Aedilis“ neturi LR aplinkos ministerijos atestato, leidžiančio vykdyti nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) darbus. Apeliaciniame skunde jis netgi nurodo, kad jis pats būtų atlikęs nuotolinių ryšių statybos darbus.
 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų dokumentų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.9 punkto reikalavimų. Skirtingai nei teigia apeliantas, perkančioji organizacija niekada nebuvo pripažinusi, kad UAB „Aedilis“ kvalifikacija atitinka reikalavimus. Priešingai, 2011 m. birželio 1 d. raštais atsakovas nurodė, jog iš pateiktų dokumentų konstatuojamas neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams ir todėl prašoma juos patikslinti. Ieškovui iki nustatyto termino patikslinti pasiūlymą pabaigos nepateikus įrodymų, pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų dokumentų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punkto reikalavimų. Ieškovo pasiūlyme pateikta deklaracija nelaikytina pakankamu ir nuosekliu gedimo šalinimo procedūros aprašymu, ką pagrįstai pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Tikslesnis aprašymas nebuvo pateiktas ir atsakovui paprašius patikslinti atitikimą šiai sąlygai.
 4. Teismas pagrįstai vertino, ar apelianto pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentų Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punktą ir nustatė, kad pasiūlymai šio reikalavimo neatitinka, todėl negali būti laikoma, kad teismas netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias įrodinėjimą, konkrečiai CPK 176, 178, 185 straipsnius.
 5. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai pripažino, kad SCADA įrengimo darbams atlikti UAB „Aedilis“ reikalingas Aplinkos ministerijos atestatas, todėl pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punktą. Veikla, kuria galima verstis tik turint tam tikrą atestatą, nelaikytina įrodomuoju faktu: tai teisės taikymo, o ne įrodinėjimo klausimas. Darbai, susiję su SCADA įrenginių prijungimu nutolusiuose objektuose ir jų tarpusavio komunikacijos užtikrinimu, yra laikomi nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbais, todėl UAB „Aedilis“ privalo turėti atitinkamą Aplinkos ministerijos išduotą atestatą.
 6. Nepagrįstai apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo kvalifikacijos atitikimo Projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.11 punkto reikalavimui, neišsprendė ieškovo reikalavimo, nes konkrečiai nepasisakė dėl vieno iš atsakovo sprendime išdėstytų atmetimą patikslinančių motyvų, todėl pažeidė CPK 263 ir 265 straipsnius. Skirtingai nei nurodo apeliantas, teismas vertino apelianto pasiūlymą jo atitikimo pirkimo dokumentų Projektavimo ir atlikimo darbų užduoties 8.11 punkto reikalavimų požiūriu ir pagrįstai sprendė, kad UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų sąlygų.
 7. Skirtingai nei teigia apeliantas, nei perkančioji organizacija, nei pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo aiškinti ketinimų protokolo, nes sutartis turi būti aiškinama, kai ginčai kyla tarp jos šalių. Šiuo atveju ginčų tarp ketinimo protokolą sudariusių šalių nėra. Be to, ketinimų protokolas jo objekto prasme yra aiškus. Ketinimų protokole nėra jokios užuominos apie aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, juolab apie gedimų šalinimą 24 val. per parą. Taigi nebuvo pagrindo pateiktą dokumentą aiškinti plečiamai.
 8. Teismo išvada, jog techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšio gedimų, nelaikytina nukrypimu nuo pačios perkančiosios organizacijos nusistatytų sąlygų ir atitinkamai skaidrumo principo pažeidimu, kadangi pats ieškovas aiškiai nurodė, kad bus aptarnaujama tik dalis pirkimo objekto sistemų.
 9. Pagrįstai teismas konstatavo, jog tiekėjui (ieškovui) suteikus neribotą terminą pateikti papildomus įrodymus apie jo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principas. Tiekėjas, reikalaudamas, kad perkančioji organizacija visuomet ir neribotą laiką tikslintų terminą dėl jo pasiūlymo, yra nesąžiningas ir jo teisės tokiu atveju neturėtų būti ginamos.
 10. Nepagrįstai apeliantas teigia, jog atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio nuostatas, nes: 1) perkančioji organizacija neprivalo prašyti patikslinti kvalifikacijos, kai yra aišku, kad asmuo (šiuo atveju UAB „Aedilis“) neatitinka kvalifikacinio reikalavimo, be to, informacija apie ūkio subjektams išduodamus atestatus yra vieša. 2) perkančioji organizacija sudarė tiekėjui sąlygas patikslinti pasiūlymą ir pateikti proceso aprašymą, tačiau jis šia galimybe nepasinaudojo. Tiekėjas pats nesirūpino laiku gauti ir pateikti tinkamus įrodymus apie kvalifikaciją, nors jam jie buvo žinomi.

26Teisėjų kolegija konstatuoja:

27apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

29Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau tekste VPĮ). VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nuoseklus viešųjų pirkimų teisės normų ir paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų, kuriuos perkančioji organizacija įgyvendina, vykdydama viešuosius pirkimus.

30Pagal VPĮ 32 straipsnio, nustatančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo tvarką, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. VPĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės, yra pažymėjęs, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje. Tiekėjo pasiūlymas pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), ar jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Jeigu tiekėjų pateikti ir perkančiosios organizacijos vertintini dokumentai visiškai pagrindžia tiekėjo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo toliau vertinti tokį tiekėjo pasiūlymą ir lyginti jį su kitais pasiūlymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

33Šioje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ atmetė ieškovo UAB „Telekonta“ pasiūlymus, pateiktus atsakovo organizuotiems viešiesiems pirkimams, vykdomiems supaprastinto atviro konkurso tvarka, dėl Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbų, padaręs išvadą, kad ieškovo pasiūlymai neatitinka techninių sąlygų 8.6, 8.9 ir 8.11 punktų reikalavimų.

34Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu: 1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

352) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

36Atsakovo paskelbtam supaprastintam atviram konkursui ,,Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ pateiktų pasiūlymų atmetimo pagrindai yra išdėstyti šio konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos) (34-43 b. l., 1 t.) 9 punkte, pagal kurio 9.1.4.2 papunkčio nuostatą, komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Pagal Konkurso sąlygų 9 punkto 9.1.2 papunkčio nuostatą, komisija atmeta pasiūlymą, jeigu dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų (41 b. l., 1 t.). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir atsakovo paskelbto atviro konkurso ,,Šateikių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ sąlygų 9 punkte. (Kadangi abiejų konkursų sąlygos yra identiškos, tai toliau šioje nutartyje minėtų konkursų sąlygos vadinamos tiesiog ,,Konkursų sąlygomis“).

37Iš atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių 2011 m. birželio 30 d. protokolų Nr. 5(IF-4)-217 ir Nr. 5(IF-4)-218 turinio (75-78 b. l., 2 t.) matyti, kad savo sprendimus atmesti abiem konkursams ieškovo UAB ,,Telekonta“ pateiktus pasiūlymus atsakovas, kaip perkančioji organizacija, grindė būtent Konkursų sąlygų 9 punkto 9.1.4.2 papunkčiu, tokį sprendimą motyvuodamas tuo, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Pranešimuose apie pasiūlymų atmetimą (204, 206 b. l., 1 t.) perkančioji organizacija (atsakovas) tiekėjui UAB ,,Telekonta“ (ieškovui) paaiškino, kad jo pasiūlymas atmestas dėl to, kad jis neatitinka pasiūlymo techninių sąlygų 8.6, 8.11 ir 8.9 punktų reikalavimų: pateiktame UAB ,,Aedilis“ kvalifikacijos atestate statybos darbų srityje nepažymėtas nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), kaip tai reikalaujama ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.4 punkte (UAB ,,Aedilis“ yra pasiūlytas diegti SCADA programinę įrangą); UAB ,,Telekonta“ techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti ryšių gedimų (kadangi UAB ,,Telekonta“ neturi reikalaujamų licenzijų, reikalingos kvalifikacijos ir patirties ir dėl to stoties iešmų šildymo sistemos SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus atliks ne UAB ,,Telekonta“, o UAB ,,Aedilis“); iki šiol negautas patvirtinimas, kad UAB ,,Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti trečiuosius asmenis diegti ir parduoti ,,Wonderware“ programinę įrangą.

38Pažymėtina, kad minimalūs tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti Konkursų sąlygų 3 punktuose, kuriuose taip pat nurodyta, kokie tiekėjų kvalifikacijos atitikimą šiems reikalavimams įrodantys dokumentai turėjo būti pateikti. Tuo tarpu Konkursų sąlygų prieduose ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduotis“, ,,Techninės sąlygos Nr. AE-5.59-614/11“, ,,Techninės sąlygos Nr. AE-5.59-617/11“, ,,Techninės sąlygos dėl esamos duomenų perdavimo sistemos naudojimo Telšių g.s. (Šateikių g.s.) iešmų elektrinio šildymo sistemos nuotoliniam valdymui įrengti“, ,,Įrangos projektavimui papildomos techninės sąlygos“ (43-48, 50, 5169-71-73, 74, 75 b. l., 1 t.) apibūdino reikalavimus būsimiems darbams, jų pobūdį bei apimtis, jų projektavimo sąlygas, o taip pat papildomus reikalavimus teikiamų pasiūlymų dokumentams.

39,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkte yra išvardinti dokumentai, kuriuos tiekėjai privalėjo pateikti kartu su pasiūlymais konkursams, neskaitant Konkursų sąlygų 3 punktuose nurodytų atitikimą šiame punkte nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įrodančių dokumentų. Sprendžiant iš šio dokumento (46-47,69-70 b. l., 1 t.) bei aukščiau minėtų atsakovo, kaip perkančios organizacijos, pranešimų ieškovui apie pasiūlymo atmetimą turinio, galima daryti išvadą, kad atmesdamas ieškovo pasiūlymą ir tokį sprendimą motyvuodamas tuo, kad pasiūlymas ,,...neatitinka pasiūlymo techninių sąlygų (techninės specifikacijos) 8.6, 8.11 ir 8.9 punktų reikalavimų...“, atsakovas turėjo omenyje tai, kad pasiūlymas neatitinka būtent ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.6, 8.9 ir 8.11 papunkčių reikalavimų, nustatančių, kokius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu, kad įrodytų, jog jie turi teisę atlikti būsimoje viešojo pirkimo sutartyje numatytus darbus, tinkamą kvalifikaciją šiems darbams atlikti ir sugebės juos atlikti.

40Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.6 papunkčio reikalavimams

41Pagal ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.6 papunkčio nuostatą, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti LR aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę įmonei atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos projektavimo ir įrengimo darbus.

42Konkursų sąlygų 3 punkto, nustatančio minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, 3.1 papunkčio lentelės 2 eilutėje yra nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, pagal kurį įmonė turi atitikti pirkimo veiklos pobūdį: turėti teisę atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos projektavimo ir įrengimo darbus. Kad įrodytų atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, pagal šios Konkursų sąlygos reikalavimą tiekėjai privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai LR aplinkos ministerijos atestatą, išduoto atestato kopiją, patvirtintą teikėjo arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos išduotą pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas yra registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo ir jo samdomo subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla).

43Taigi, tiek pagal Konkursų sąlygų 3.1 papunkčio, tiek ir pagal Konkursų sąlygų priedų ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduotis“ 8.6 papunkčio reikalavimus, siekdami įrodyti, kad turi teisę atlikti viešojo pirkimo sutartyje numatytus darbus, tiekėjai privalėjo, be kita ko, pateikti LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti ryšių (telekomunikacijų) projektavimo ir įrengimo darbus.

44Pateikdamas pasiūlymus Konkursams, ieškovas kartu su pasiūlymais pateikė tarp jo ir UAB ,,Aedilis“ 2011 m. balandžio 28 d. pasirašytą ketinimų protokolą, kuriame ieškovas vadinamas užsakovu, o UAB ,,Aedilis“ - rangovu. Šio dokumento įžanginės dalies (B) punkte nurodyta, kad ,,... subrangovas turi reikalingą kvalifikaciją bei patirtį atliekant SCADA sistemų projektavimą ir įrengimą“. Ketinimų protokolo 1 punktu šį dokumentą pasirašiusios šalys susitarė: užsakovui (ieškovui UAB ,,Telekonta“) pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, subrangovas (UAB ,,Aedilis“) įsipareigoja atlikti Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus prie SCADA serverio Klaipėdoje pagal konkursų sąlygų reikalavimus. Ieškovas taip pat pateikė LR aplinkos ministerijos išduotą UAB ,,Aedilis“ atestatą, suteikiantį teisę šiai bendrovei atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus (152 b. l., 1 t.).

45Atsakovo siekiamus nupirkti darbus, susijusius su SCADA įrenginių prijungimu nutolusiuose objektuose ir jų tarpusavio komunikacijos užtikrinimu, kuriuos atlikti, pasak teismo, ieškovas pasirinko subrangovą UAB „Aedilis“, pirmosios instancijos teismas priskyrė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbų kategorijai ir padarė išvadą, kad šiuo atveju buvo perkami ypatingo statinio statybos darbai, kuriuos juridiniai asmenys gali vykdyti tik gavę LR aplinkos ministerijos veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti. Nustatęs, kad subrangovui UAB „Aedilis“ išduotas Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas suteikia teisę UAB „Aedilis“ verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad šis atestatas nesuteikia teisės atlikti ypatingo statinio statybos darbus. Teismas taip pat pripažino, kad atsakovas pagrįstai pareikalavo atestato, leidžiančio vykdyti statybos bei montavimo darbus, ir nustatęs, kad ieškovas ir jo subrangovas UAB „Aedilis“ nepateikė pagal Konkursų sąlygas pagrindžiančių dokumentų, jog turi verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti - tinkamo atestato, padarė išvadas, kad šis ieškovo pasitelktas subrangovas neturi teisės atlikti Konkursų sąlygose nurodytų darbų ir todėl atsakovo Viešųjų pirkimų komisija pagrįstai pripažino, jog UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitinka konkursų projektavimo ir atlikimo darbų užduočių 8.6 punkto reikalavimų.

46Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas teigia, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Aedilis“ atliks nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbus, kadangi, pasak jo, pati perkančioji organizacija pripažino, jog UAB „Aedilis“ yra pasiūlytas diegti programinę įrangą, o ne atlikti statybos darbus. Minėti darbai, pasak apelianto, nėra statybos darbai ir todėl jų atlikimo nereglamentuoja Statybos įstatymas bei statybos techniniai reglamentai. Pasak apelianto, UAB „Aedilis“ jokių statybos darbų, susijusių su nuotoliniu ryšiu (telekomunikacijomis), neatliks, o vykdys išimtinai programinės įrangos diegimo darbus, todėl pirmosios instancijos teismo bei atsakovo išvados, jog UAB „Aedilis“ privalėjo pateikti LR aplinkos ministerijos atestatą ir kad ieškovas ir jo subrangovas UAB „Aedilis“ nepateikė pagal Konkursų sąlygas kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jog turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, yra nepagrįstos.

47Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies nuostatą, statybos darbai yra visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

48Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas yra priskiriami prie specialiųjų statybos darbų (Statybos techninis reglamentas STR 1. 08.02:2002 ,,Statybos darbai“, 1.2.2 p.).

49Kaip jau minėta, 2011 m. balandžio 28 d. pasirašyto ketinimų protokolo, kurį ieškovas pateikė kartu su savo pasiūlymu, 1 punktu UAB ,,Aedilis“, šiame dokumente vadinamas subrangovu, užsakovui (ieškovui UAB ,,Telekonta“) pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigojo atlikti Telšių ir Šateikių geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbus. Taigi, teikdamas pasiūlymus konkursams, ieškovas pats nurodė, kad konkretiems darbams (iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbams) atlikti jis naudosis kito ūkio subjekto pajėgumais. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad UAB „Aedilis“ yra pasiūlytas tik diegti programinę įrangą, o ne atlikti statybos darbus: šis apelianto teiginys iš esmės prieštarauja jo paties pateikto ketinimų protokolo turiniui, nes SCADA įrenginių pajungimo darbai nėra susiję tik su programinės įrangos diegimu. Tai, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, yra darbai, susiję su įrenginių pajungimu nutolusiuose objektuose ir jų tarpusavio komunikacijos užtikrinimu, ir jie yra priskirtini prie specialiųjų statybos darbų - nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) statybos darbų.

50Negalima nesutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėti darbai yra priskiriami prie ypatingojo statinio statybos darbų.

51Pagal Konkursų sąlygų 1.1 ir 2.1 punktų nuostatas, atsakovo paskelbto viešojo pirkimo objektas yra elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai. Geležinkelio keliai, iešmai, kuriuose suprojektuotas riedmenų greitis yra 60 km/h ir daugiau, geležinkelio kontaktiniai tinklai yra priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai“, 5.3 p.). Taigi, darbai, susiję su įrenginių pajungimu nutolusiuose objektuose ir jų tarpusavio komunikacijos užtikrinimu, projektuojant ir įrengiant geležinkelio iešmų elektrinio šildymo sistemą, yra ypatingojo statinio statybos darbai ir šiuos darbus atliekantis rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti (Statybos įstatymo 15 str. 2 d., 4 d.). Taigi, ieškovas UAB ,,Telekonta“, kaip tiekėjas, viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti siekdamas pasinaudoti kito ūkio subjekto, nagrinėjamu atveju UAB ,,Aedilis“, kaip subrangovo, pajėgumais geležinkelio stočių iešmų šildymo sistemų SCADA įrenginių tiekimo ir jų pajungimo darbams atlikti, pagal Konkursų sąlygų 3.1 papunkčio bei Konkursų sąlygų priedo ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduotis“ 8.6 papunkčio reikalavimus, privalėjo pateikti LR aplinkos ministerijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti ryšių (telekomunikacijų) statybos darbų sričiai priskiriamus ypatingojo statinio statybos darbus. Kaip matyti iš pateiktojo UAB ,,Aedilis“ išduoto atestato, teisė atlikti ypatingojo statinio statybos darbus ryšių (telekomunikacijų) darbų srityje šiai bendrovei nėra suteikta. Taigi, nustatęs, kad ieškovo pasitelktas subrangovas, kuriam ieškovas ketino pavesti atlikti tokius darbus, šių darbų srityje nėra atestuotas, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkursų sąlygų, konkrečiai ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduotis“ 8.6 papunkčio reikalavimų. Ši pirmosios instancijos teismo išvada yra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis ir teisės normomis ir todėl apelianto teiginys, kad teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punktą, yra nepagrįstas.

52Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą, tuo atveju, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

53Kaip matyti iš atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2011 m. birželio 1 d. rašto Nr. 2(IF-4,MT)-436 ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso ,,Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ pasiūlymo tikslinimo“ ir analogiško rašto dėl pasiūlymo Šateikių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbams tikslinimo (70-71, 72-73 b. l., 2 t.), išnagrinėjusi ieškovo pateiktą pasiūlymą, atsakovo viešojo pirkimo komisija nustatė, kad ieškovo pasiūlyme pateikti kai kurie duomenys yra neišsamūs, tarp jų, be kita ko, nepateikta subrangovo UAB ,,Aedilis“ kvalifikacijos atestato kopija. Ieškovui kartu su pasiūlymų patikslinimu pateikus LR aplinkos ministerijos UAB ,,Aedilis“ išduotą atestatą, suteikiantį teisę šiai bendrovei atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus (168-152 b. l., 1 t.), duomenys apie šios bendrovės, kaip būsimo subtiekėjo, kvalifikaciją buvo papildyti ir perkančioji organizacija įgijo galimybę atitinkamai įvertinti ieškovo, kaip tiekėjo, bei subrangovų, kurių pajėgumais ieškovas ketino pasinaudoti viešojo pirkimo sutarties vykdymui, kvalifikaciją ir tuo pačiu galimybę tinkamai vykdyti sutartį. Teigti, kad ieškovo pateiktieji duomenys apie jo ir jo subrangovų, ir konkrečiai UAB ,,Aedilis“, kvalifikaciją, juos papildžius, ir toliau buvo neišsamūs ar netikslūs ir atsakovas turėjo pareigą dar kartą prašyti ieškovą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, nėra jokio pagrindo. Todėl tokius perkančiosios organizacijos veiksmus vertinti kaip pažeidžiančius VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ir apelianto teiginys, kad teismas, nevertindamas šių perkančiosios organizacijos veiksmų ir nepasisakydamas dėl jų, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, prieštaraujantį VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatoms bei pažeidžiantį CPK 185 straipsnio reikalavimus, yra nepagrįstas.

54Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.9 papunkčio reikalavimams

55Kaip jau minėta šioje nutartyje, ieškovo UAB ,,Telekonta“ pasiūlymas buvo atmestas ir dėl to, kad, pagal perkančiosios organizacijos išvadą, jis neatitiko pasiūlymo techninių sąlygų 8.9 punkto reikalavimų. Pranešimuose apie pasiūlymų atmetimą atsakovas, kaip perkančioji organizacija, ieškovui paaiškino, kad jo pasiūlymas atmestas dėl to, kad iki šiol negautas patvirtinimas, jog UAB ,,Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti trečiuosius asmenis diegti ir parduoti ,,Wonderware“ programinę įrangą.

56Pagal ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.9 papunkčio nuostatą, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomos SCADA programinės įrangos gamintojo išduotus galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą.

57Perkančioji organizacija 2011-04-21 pranešimu Nr. LE-4 - Konkursų sąlygų patikslinimu (81-87 b. l., 1 t.) tiekėjus informavo, kad tuo atveju, jeigu 8.9 ir 8.10 punktuose (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) nurodytus dokumentus tiekėjui išduoda ne SCADA programinės įrangos gamintojas, o jo atstovas, papildomai reikia pateikti SCADA gamintojo dokumentus, suteikiančius teisę įgaliotam atstovui sertifikuoti specialistus ir įmones.

58Taigi, pagal šį konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą, susijusį su tiekėjų kvalifikacijos patikrinimu, tiekėjai privalėjo pateikti būtent paties siūlomos programinės įrangos gamintojo išduotus galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę tiekėjui parduoti ir diegti tokią įrangą, arba įgaliotam atstovui sertifikuoti specialistus ir įmones.

59Ieškovo pasiūlymo grafoje ,,Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai...“ tarp dokumentų, pateikiamų kartu su tiekėjo pasiūlymu, buvo nurodyti ,,Wonderware“ programinės įrangos sertifikatas ir pažymėjimai (92 b. l., 1 t.).

60Prašydamas patikslinti ieškovo pateiktus pasiūlymus, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, savo 2011 m. birželio 1 d. raštuose Nr. 2(IF-4,MT)-436 ir Nr. 2(IF-4,MT)-435 (70-73 b. l., 2 t.) pažymėjo, kad ieškovas nepateikė siūlomos SCADA programinės įrangos gamintojo išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, kaip to reikalaujama ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.9 punkte. Šiame rašte atsakovas taip pat įvertino ieškovo pateiktą programinės įrangos gamintojo raštą ir nurodė, kad pateiktasis raštas neįrodo, jog kompanijai ,,Klinkmann Lit“ yra suteikta teisė įgalioti kitas įmones (šiuo atveju UAB ,,Aedilis“) parduoti ir diegti ,,Wonderware“ SCADA programinę įrangą. Atsakydamas į šį prašymą, savo 2011 m. birželio 7 d. rašte Nr. 157-V-4.4.SD (168-172 b. l., 1 t.) ieškovas UAB ,,Telekonta“ paaiškino, kad UAB ,,Klinkmann Lit“ yra oficialus gamintojo distributorius, turintis teisę įgalioti atskirus ūkio subjektus parduoti ir diegti PO nurodomų gamintojų įrangą. Tačiau tai patvirtinančių programinės įrangos gamintojo išduotų dokumentų su šiuo raštu ieškovas nepateikė. Todėl atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas ir nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pasiūlymo techninių sąlygų 8.9 punkto reikalavimų: iki šiol negautas patvirtinimas, jog UAB ,,Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti trečiuosius asmenis diegti ir parduoti ,,Wonderware“ programinę įrangą.

61Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad programinės įrangos gamintojo patvirtinimas užtikrintų, jog įdiegta iešmų šildymo sistemos programinė įranga veiks tinkamai ir bus garantuota profesionali sistemos priežiūra, padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, jog ieškovas neatitinka konkurso sąlygų (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) 8.9 punkto reikalavimų.

62Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas teigia, kad aplinkybę, jog UAB „Klinkmann Lit“ turi teisę įgalioti UAB „Aedilis“ parduoti ir diegti SCADA sistemas, patvirtina paties atsakovo 2011 m. birželio 1 d. raštai dėl pasiūlymo tikslinimo, kuria jis nekvestionavęs UAB „Aedilis“ teisės parduoti, diegti ir aptarnauti SCADA sistemas, ieškovo 2011 m. birželio 7 d. raštas Nr. 157-V-4.4.SD ir prie jo pridėta UAB „Klinkmann Lit“ deklaracija dėl „Wonderware“ atstovavimo, ieškovo pateiktas 2008 m. rugsėjo 29 d. Wonderware Italia S.p.a. patvirtinimas, UAB „Klinkmann Lit“ 2011 m. gegužės 11 d. patvirtinimas dėl „Wonderware“ atstovavimo, 2011 m. balandžio 25 d. UAB „Klinkmann Lit“ patvirtinimas dėl intouch valdymo sistemos. Apeliantas taip pat teigia, kad UAB „Klinkmann Lit“ konkursuose nedalyvavo ir neturėjo jokio suinteresuotumo jų baigtimi, todėl netikėti jos pateikiamais dokumentais, patvirtinančiais UAB „Aedilis“ kvalifikaciją bei teises, nebuvo objektyvaus pagrindo.

63Kaip jau minėta šioje nutartyje, atsakovo patvirtinti pirkimo dokumentai reikalavo pateikti būtent SCADA programinės įrangos gamintojo išduotus galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.9 p.) arba įgaliotam atstovui yra suteikta teisė sertifikuoti specialistus ir įmones. Taip pat minėta, kad 2011 m. birželio 1 d. rašte Nr. 2(IF-4,MT)-436 ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso ,,Telšių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbai“ pasiūlymo tikslinimo“ ir analogiškame rašte dėl pasiūlymo Šateikių geležinkelio stoties elektrinio iešmų šildymo projektavimo ir įrengimo darbams tikslinimo (70-71, 72-73 b. l., 2 t.) atsakovas, motyvuodamas savo teiginį, kad ieškovas pateikė neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, būtent ir nurodė, kad ieškovas nepateikė siūlomos SCADA programinės įrangos gamintojo išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą.

64Iš atsakovo su pasiūlymu pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad SCADA programinės įrangos gamintojas yra kompanija ,,Wonderware“. Taigi, būtent šios kompanijos, kaip programinės įrangos gamintojo, išduotus galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, arba yra sertifikuotas gamintojo įgalioto atstovo, ieškovas ir privalėjo pateikti kartu su pasiūlymu. Kadangi šios programinės įrangos tiekimo ir pajungimo darbams ieškovas ketino pasitelkti subrangovą UAB ,,Aedilis“, tai jis ir privalėjo pateikti gamintojo išduotus dokumentus apie UAB ,,Aedilis“ teisę parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą. Kadangi UAB ,,Klinkmann Lit“ nėra programinės įrangos gamintojas, o tik patvirtintas kompanijos ,,Wonderware“ produktų atstovas Lietuvoje, tai jo pateikti dokumentai apie UAB ,,Aedilis“ teisę parduoti ir diegti SCADA programinę įrangą nėra tinkami ir pakankami dokumentai šiai teisei patvirtinti, nes jie neatitinka atsakovo paskelbtų Konkursų sąlygų, konkrečiai ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.9 papunktyje, nustatyto reikalavimo. Taigi, nei UAB „Klinkmann Lit“ deklaracija, nei 2011 m. gegužės 11 d. patvirtinimas dėl „Wonderware“ atstovavimo nėra tinkami dokumentai, kuriais būtų tinkamai patvirtinta tiekėjo (šiuo atveju tiekėjo pasirinkto subrangovo) teisė parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą.

65Apeliantas taip pat teigia, kad UAB „Klinkmann Lit“ teisę įgalioti UAB „Aedilis“ parduoti ir diegti SCADA sistemas patvirtina ir jo pateiktas 2008 m. rugsėjo 29 d. Wonderware Italia S.p.a. patvirtinimas. Tačiau su tokiu teiginiu sutikti taip pat negalima. Byloje esančiame 2008 m. rugsėjo 29 d. rašte, pasirašytame skyriaus vadovo F. O., vardu, ir pavadintame ,,Dėl ,,Wonderware“ programinės įrangos oficialaus atstovo Lietuvoje“ (122-123 b. l., 1 t.) yra nurodyta, kad UAB ,,Klinkmann Lit“ yra patvirtintas sprendimų tiekėjas, galintis atstovauti kompaniją klientų konsultavimo bei techninio aptarnavimo klausimais. Tokio turinio raštas niekaip nepatvirtina nei UAB ,,Aedilis“ teisės parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, nei UAB „Klinkmann Lit“ teisės įgalioti parduoti ir diegti minėtą programinę įrangą ar sertifikuoti specialistus ar įmones. Todėl tiek atsakovas, kaip perkančioji organizacija, tiek pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, kad ieškovo UAB ,,Telekonta“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų priedo ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduotis“ 8.9 papunkčio reikalavimo.

66Kaip jau minėta šioje nutartyje, reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra kvalifikacijos pagrindimo reikalavimas ir jis yra svarbus dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Kaip pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, geležinkeliai yra sritis, kurioje ir menkiausias veikiančių sistemų sutrikimas gali sukelti pavojų eismo bei žmonių saugumui. Atsižvelgus į šią aplinkybę, reikalavimas pateikti programinės įrangos gamintojo išduotus galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, yra suprantamas ir pateisinamas, nes tik gamintojo patvirtinimas apie tiekėjui suteiktą teisę parduoti ir diegti tokią įrangą gali užtikrinti, kad įdiegta įranga veiks patikimai. Todėl nepateikus galiojančių programinės įrangos gamintojo išduotų dokumentų, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, neturėjo galimybės įsitikinti, ar ieškovo, kaip tiekėjo, kvalifikacija yra pakankama perkamiems darbams atlikti, ar ne.

67VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatoje įtvirtinta tiekėjų galimybė savo kvalifikacijai įrodyti pateikti kitus nei perkančiosios organizacijos reikalaujamus dokumentus yra ribojama kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai - turėti teisę atlikti ryšių (telekomunikacijų) įrengimo darbus - buvo nustatytas Konkursų sąlygų 3.1 punkte. Kadangi konkursų sąlygose buvo numatyti darbai, susiję su geležinkelio stočių iešmų elektrinio šildymų sistemų įrengimu ir šių sistemų valdymo bei kontrolės duomenų perdavimo sistemos įrengimu, taigi ir programinės įrangos tokiems duomenims rinkti, perduoti bei kaupti, pardavimu bei diegimu, tai reikalavimas pateikti programinės įrangos gamintojo išduotus galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra įgaliotas parduoti ir diegti siūlomą programinę įrangą, yra susijęs su tiekėjo teise vykdyti veiklą būtent programinės įrangos pardavimo ir diegimo srityje. Todėl kiti, nei gamintojo išduoti, dokumentai tokios teisės patvirtinti negali. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovo programinės įrangos gamintojo patvirtvinimas užtikrins, jog įdiegta iešmų šildymo sistemos programinė įranga veiks tinkamai. Taigi, pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažino, kad ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.9 papunktyje nustatytas reikalvimas pateikti konkretų tiekėjų kvalifikaciją įrodantį dokumentą, išduotą paties gamintojo, yra pagrįstas ir nepripažino, jog kiti dokumentai, išduoti ne programinės įrangos gamintojo, perkančiajai organizacijai galėtų būti taip pat priimtini. Byloje nėra nustatyta ir svarbių priežasčių, dėl kurių ieškovas, kaip tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, tokių dokumentų negalėjo pateikti laiku. Todėl vien aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė dėl ieškovo, kaip tiekėjo, teisės pateikti kitus, ne konkurso sąlygose nurodomus dokumentus savo kvalifikacijai patvirtinti ir neaptarė kiekvieno UAB „Telekonta“ pateikto dokumento, kuriuo pastarasis įrodinėjo savo kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygoms, nesudaro pagrindo sprendimą panaikinti.

68Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, privalėjo vertinti ieškovo UAB „Telekonta“ 2011 m. liepos 7 d. raštu papildomai pateiktą 2011 m. liepos 5 d. Wonderware Italia S.p.a. raštą, kuris, pasak apelianto, esąs tik papildomas įrodymas, patvirtinantis anksčiau pateiktuose dokumentuose nurodytas UAB „Klinkmann Lit“ ir UAB „Aedilis“ teises.

69Prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų šiuos duomenis, suteikdama tam protingą terminą (VPĮ 32 str. 5 d.). Kaip jau minėta šioje nutartyje, atsakovas savo 2011 m. birželio 1 d. raštais Nr. 2(IF-4,MT)-436 ir Nr. 2(IF-4,MT)-435 (70-73 b. l., 2 t.) paprašė pateikti konkrečius papildomus duomenis apie jo kvalifikaciją. Duomenų pateikimui teismas nustatė terminą iki 2011 m. birželio 8 d. Ieškovui pateikus patikslintus duomenis, atsakovas įgijo galimybę vertinti ieškovo pateiktus duomenis apie jo kvalifikaciją ir pačios kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nes, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagrindo laikyti pateiktus duomenis neišsamiais ar neaiškiais nebuvo. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad tiekėjui (ieškovui) suteikus neribotą terminą pateikti papildomus įrodymus apie jo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principas. Pažymėtina, kad apelianto nurodytas programinės įrangos gamintojo 2011 m. liepos 5 d. raštas pateiktas ne tik praėjus perkančiosios organizacijos nustatytam terminui papildomų duomenų apie kvalifikaciją pateikimui, bet ir po atsakovo sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, priėmimo. Todėl nei atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nei pirmosios instancijos teismas vertinti šį dokumentą, kaip ieškovo kvalifikaciją įrodantį dokumentą ir jo pagrindu daryti išvadas dėl atsakovo pasiūlymo ar jo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, neturėjo pagrindo.

70Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.11 papunkčio reikalavimams

71Pagal Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.11 papunkčio nuostatą, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti rangovo deklaraciją, kad rangovas sutarties vykdymui ir garantiniam laikotarpiui turi 24 val. per parą veikiančią pagalbos tarnybą. Kartu turi būti pateiktas kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymas.

72Pateikdamas savo pasiūlymus konkursams, ieškovas UAB ,,Telekonta“ pateikė tiekėjo deklaraciją (92, 102 b. l., 1 t.), kuria užtikrino, kad turi veikiantį techninio aptarnavimo centrą, registruojantį iškvietimus ir techninius gedimus, atliekantį vaizdo apsaugos, duomenų perdavimo, priešgaisrinių ir gesinimo, apsaugos ir automatikos sistemų techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą 24 val. per parą. Šioje deklaracijoje ieškovas taip pat nurodė, kad gedimų registravimas vykdomas žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis, apie gedimo registravimo ir šalinimo eigą klientas informuojamas automatiškai sutartyje numatytu būdu.

73Prašydamas patikslinti ieškovo pateiktus pasiūlymus, atsakovas savo 2011 m. birželio 1 d. raštuose Nr. 2(IF-4,MT)-436 ir Nr. 2(IF-4,MT)-435 (70-73 b. l., 2 t.) pažymėjo, kad ieškovo pasiūlyme nepateiktas kreipinių ir incidentų proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymas, kaip to reikalaujama ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.11 punkte. Atsakovas nurodė, kad tiekėjas tik deklaruoja, kad turi veikiantį techninio aptarnavimo centrą.

74Taigi, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo pateiktus jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nustatė, kad nėra pateiktas kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymas bei nustatė terminą šiam dokumentui pateikti, kaip tai numato VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostata.

75Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu pateikdamas savo kvalifikacinių duomenų patikslinimą, ieškovas su savo 2011 m. birželio 7 d. raštu Nr. 157-V-4.4.SD (168-172 b. l., 1 t.) kartu su kitais dokumentais pateikė dokumentą, pavadintą ,,Problemų sprendimo aprašymas“ (181 b. l., 181), kuriame nurodė, kaip bus priimami kreipiniai, kaip jie bus klasifikuojami, informuojamas atsakingas šalintojas ir atliekamas remontas ar diagnostika. Taigi, ieškovas pateikė dokumentą, kurį pateikti jis privalėjo pagal Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.11 papunkčio nuostatą ir kurio pateikimui atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nustatė terminą.

76Atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas savo 2011 m. birželio 30 d. rašte Nr. 2(F-4,MT)-540 (204 b. l., 1 t.), be kita ko, pateikė savo išvadą, kad UAB ,,Telekonta“ techninio aptarnavimo centras negalės pašalinti gedimų. Taigi, perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą Konkursų sąlygų 9.1.4.2 punkte numatytu pagrindu, kaip neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimų, ir konkrečiai ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.11 papunktyje nustatyto reikalavimo, šią savo spendimo dalį pagrindė išvada, nesusijusia su šiuo reikalavimu, t. y. nesusijusią su reikalavimu pateikti kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymą. Pažymėtina, kad nei ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.11 papunktyje, nei kitose pirkimo dokumentų dalyse nebuvo nustatyta, kokios apimties ir detalumo kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymas turėjo būti pateiktas ir pavyzdinis proceso aprašymas nebuvo pateiktas. Todėl pagrįstas yra apelianto teiginys, kad Konkursų nuostatomis buvo reikalaujama deklaratyvaus patvirtinimo, jog tokį aptarnavimo centrą tiekėjas turi, ir deklaratyvaus aprašymo, kaip jis veikia, tačiau nebuvo reikalaujama įrodyti, kaip minėtas aprašymas bus įgyvendinamas ir kaip bus užtikrinamas proceso tinkamas įgyvendinimas. Atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas taip pat nenurodė, kad pateiktasis aprašymas yra netinkamas ir neatitinka ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.11 papunktyje nustatyto reikalavimo. Todėl ieškovui pateikus dokumentą, pavadintą ,,Problemų sprendimo aprašymas“, kuriame iš esmės yra pateiktas kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymas, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pasiūlymo techninių sąlygų (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) 8 punkto 8.11 papunkčio reikalavimo.

77Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo pateiktą ,,Problemų sprendimo aprašymą“, skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad tikslindamas savo pasiūlymus, ieškovas iš esmės atkartojo prieš tai deklaracijoje nurodytą informaciją ir jokio kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymo, kaip to reikalaujama ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8.11 punkte, nepateikė. Tačiau su šia teismo išvada sutikti negalima. ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.11 papunktyje buvo nustatytas reikalavimas pateikti kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymą ir tokį aprašymą ieškovas pateikė (181 b. l., 1 t.). Šis aprašymas nėra ieškovo pateiktoje deklaracijoje nurodytos informacijos, pagal kurią gedimų registravimas vykdomas žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis ir apie gedimo ir šalinimo eigą klientas informuojamas automatiškai sutartyje numatytu būdu, pakartojimas: jame pateikiamas detalesnis proceso eigos aprašymas. Kaip jau minėta, pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta, kokios apimties ir detalumo kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymas turėjo būti pateiktas ir pavyzdinis proceso aprašymas nebuvo pateiktas. Todėl teigti, kad ieškovas su savo pasiūlymais konkursams nepateikė kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymo, kaip to reikalaujama ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.11 papunktyje, nėra pagrindo.

78Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, bei pirmosios instancijos teismo, įvertinus atsakovo pateiktus pasiūlymus konkursams padaryta išvada, kad ieškovo UAB ,,Telekonta“ pasiūlymas neatitiko pasiūlymo techninių sąlygų (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) 8 punkto 8.11 papunktyje nustatyto reikalavimo, pagal kurį tiekėjai privalėjo pateikti kreipinių ir incidentų sprendimo proceso, pagal kurį bus registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, aprašymą, yra nepagrįsta.

79Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nepriklausomai nuo to, kad atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, kaip perkančioji organizacija, padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo UAB ,,Telekonta“ pasiūlymas neatitiko pasiūlymo techninių sąlygų (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) 8 punkto 8.11 papunktyje nustatyto reikalavimo, tačiau pagrįstai nustatęs, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko pasiūlymo techninių sąlygų (,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“) 8 punkto 8.6 ir 8.9 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą Konkursų sąlygų 9 punkto 9.1.4.2 papunktyje nustatytu pagrindu ir toks sprendimas atitinka VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad Konkursų sąlygos visiems dalyviams buvo vienodos ir kitoks sąlygų aiškinimas ar taikymas išskirtinai vienam iš dalyvių, šiuo atveju ieškovui, sudarytų pagrindą konstatuoti lygiateisiškumo ar skaidrumo principų pažeidimą. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad skundžiami atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimai šių viešųjų pirkimų principų nepažeidė ir nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo sprendimai yra neteisėtai ar prieštaraujantys VPĮ reikalavimams ar Konkursų sąlygoms, yra pagrįstas.

80Dėl kitų ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų ir šioje nutartyje atskirai neaptartų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako todėl, kad esminės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

81Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

82Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalbos apmokėjimu, priteisimo netenkinamas. Atsakovas ir trečiasis asmuo tokių prašymų nepateikė (CPK 98 str. 1 d., 169, 174, 195, 200-204 b. l., 2 t.).

83Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

84Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Telekonta“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. 1) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos... 6. 2) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos... 7. 3) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos... 8. 4) panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos... 9. 5) įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau... 10. 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 28 d. AB „Lietuvos... 12. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis, vykdydamas užduočių 8.11 punkte... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 15. Teismas pažymėjo, kad ieškovas ir UAB „Aedilis“ 2011 m. balandžio 20 d.... 16. Teismas nurodė, jog atsakovas Konkursų sąlygų 8.11 punkte aiškiai ir... 17. Iš Konkursų sąlygų analizės teismas taip pat padarė išvadą, jog... 18. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog atsakovas,... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Telekonta“ prašo panaikinti Vilniaus... 21. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:
 1. Pirmosios... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“... 23. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:
  1. Apeliantas... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Fima“ prašo... 25. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:
   1. Pirmosios... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 27. apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d.... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 29. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 30. Pagal VPĮ 32 straipsnio, nustatančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl tiekėjo kvalifikacijos... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas... 33. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai... 34. Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies... 35. 2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.... 36. Atsakovo paskelbtam supaprastintam atviram konkursui ,,Telšių geležinkelio... 37. Iš atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių 2011 m. birželio 30 d.... 38. Pažymėtina, kad minimalūs tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai buvo... 39. ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkte yra... 40. Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo... 41. Pagal ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.6... 42. Konkursų sąlygų 3 punkto, nustatančio minimalius tiekėjų kvalifikacijos... 43. Taigi, tiek pagal Konkursų sąlygų 3.1 papunkčio, tiek ir pagal Konkursų... 44. Pateikdamas pasiūlymus Konkursams, ieškovas kartu su pasiūlymais pateikė... 45. Atsakovo siekiamus nupirkti darbus, susijusius su SCADA įrenginių prijungimu... 46. Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovas... 47. Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 48. Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas, statinio nuotolinio... 49. Kaip jau minėta, 2011 m. balandžio 28 d. pasirašyto ketinimų protokolo,... 50. Negalima nesutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėti... 51. Pagal Konkursų sąlygų 1.1 ir 2.1 punktų nuostatas, atsakovo paskelbto... 52. Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą, tuo atveju, jeigu kandidatas ar... 53. Kaip matyti iš atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2011 m. birželio 1 d.... 54. Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo... 55. Kaip jau minėta šioje nutartyje, ieškovo UAB ,,Telekonta“ pasiūlymas buvo... 56. Pagal ,,Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties“ 8 punkto 8.9... 57. Perkančioji organizacija 2011-04-21 pranešimu Nr. LE-4 - Konkursų sąlygų... 58. Taigi, pagal šį konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą, susijusį su... 59. Ieškovo pasiūlymo grafoje ,,Kartu su pasiūlymu pateikiami šie... 60. Prašydamas patikslinti ieškovo pateiktus pasiūlymus, atsakovas, kaip... 61. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad... 62. Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas teigia,... 63. Kaip jau minėta šioje nutartyje, atsakovo patvirtinti pirkimo dokumentai... 64. Iš atsakovo su pasiūlymu pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad... 65. Apeliantas taip pat teigia, kad UAB „Klinkmann Lit“ teisę įgalioti UAB... 66. Kaip jau minėta šioje nutartyje, reikalavimas pateikti atitinkamą... 67. VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatoje įtvirtinta tiekėjų galimybė savo... 68. Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad atsakovas, kaip perkančioji... 69. Prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius... 70. Dėl ieškovo pasiūlymų atitikimo Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo... 71. Pagal Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo užduoties 8 punkto 8.11... 72. Pateikdamas savo pasiūlymus konkursams, ieškovas UAB ,,Telekonta“ pateikė... 73. Prašydamas patikslinti ieškovo pateiktus pasiūlymus, atsakovas savo 2011 m.... 74. Taigi, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo... 75. Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu pateikdamas savo kvalifikacinių... 76. Atmesdamas ieškovo pasiūlymą, atsakovas savo 2011 m. birželio 30 d. rašte... 77. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo pateiktą ,,Problemų... 78. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą,... 79. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nepriklausomai nuo to, kad atsakovas... 80. Dėl kitų ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų ir šioje nutartyje... 81. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 82. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, jo prašymas dėl bylinėjimosi... 83. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą....