Byla 2-909/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers“, uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“ ir Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3732-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ administracijos vadovo V. P. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Pajūrio rezidencija“ iškelta restruktūrizavimo byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo 2010 m. balandžio 2 d.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė įmonės administratoriui keturių mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Šis terminas buvo pratęstas 1 mėnesiui.

7Teismo nustatytu terminu RUAB „Pajūrio rezidencija“ administratorius pateikė RUAB „Pajūrio rezidencija“ prašymą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimas pritarė pateiktam RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planui ir įpareigojo restruktūrizavimo administratorių pateikti šį planą Vilniaus apygardos teismui tvirtinti. Be to, RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimas pavedė restruktūrizavimo administratoriui prižiūrėti restruktūrizavimo plano įgyvendinimą bei įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką pasiūlyti Vilniaus apygardos teismui restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu reorganizavimo administratoriumi skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Administratorius pateikė planą ir nurodyto susirinkimo protokolą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi patvirtino RUAB „Pajūrio rezidencija“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pateiktą RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planą. Restruktūrizuojamos UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Šią nutartį grindė restruktūrizavimo plano atitikimu ĮRĮ 13 str. reikalavimams, o konkrečiai tuo, kad RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planui pritarė 95,89 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Taip pat pažymėjo, kad restruktūrizavimo planas parengtas, pateiktas ĮRĮ nustatyta tvarka ir nepažeidžiant ĮRĮ 15 str. 8 d. nustatyto termino.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11UAB „Resolution advisers“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo plano netvirtinti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįsiteisėjus 2010 m. spalio 26 d. nutarčiai, kuria buvo išnagrinėti atsakovo kreditorių skundai dėl atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo. Tuo buvo šiukščiai pažeistos civilinio proceso teisės normos.

132. Pirmosios instancijos teismas neinformavo byloje dalyvaujančių asmenų apie teismo posėdžio, kurio metu priimta skundžiama nutartis, laiką ir vietą.

143. Atsakovo restruktūrizavimo planas neatitinka ĮRĮ reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas, paisydamas ĮRĮ reikalavimų, turėjo įvertinti, kokia plane yra nustatyta bendra kreditorių reikalavimų suma ir ar užteks lėšų šiems reikalavimams padengti, tačiau to nepadarė.

15UAB „Mirigita“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šį prašymą grindė tuo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįsiteisėjus 2010 m. spalio 26 d. nutarčiai, kuria buvo išnagrinėti atsakovo kreditorių skundai dėl atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo t. y. pažeidžiant civilinio proceso normas.

16Vilniaus AVMI pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog remiantis Europos Bendrijos teise ir ĮRĮ teisės normomis, darytina išvada, jog valstybės pagalbos bei kreipimosi į Europos Komisiją klausimai turi būti išspręsti per laikotarpį nuo kreditorių susirinkimo nutarimo pritarti restruktūrizavimo plano projektui priėmimo dienos iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teismo nutartimi dienos, nes patvirtinus restruktūrizavimo planą prasideda naujas plano įgyvendinimo etapas, kurio metu jau turi būti išreikšta Europos Komisijos nuomonė dėl valstybės pagalbos suteikimo restruktūrizuojamai įmonei. Apelianto nuomone, tai lemia, kad plano patvirtinimo klausimo negalima nagrinėti neišsprendus galimos valstybės pagalbos teikimo klausimo. Taigi, anot apelianto, pirmosios teismas neturėjo teisės tvirtinti atsakovo restruktūrizavimo plano, neišnagrinėjęs klausimo dėl valstybės pagalbos suteikimo atsakovo įmonei. Atkreipė dėmesį, kad visos šios aplinkybės rodo, jog skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta bei dėl to naikintina.

17RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į UAB „Resolution advisers“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

181. Kreditoriaus atskirasis skundas paduotas praleidus nutarties apskundimo terminus t. y. jau įsiteisėjus nutarčiai, todėl turėjo būti grąžintas pareiškėjui.

192. Jei restruktūrizavimo planas nebūtų tvirtinamas nepaisant to, kad jį patvirtino didžioji dalis restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių ir būtų laukiama kol bus išnagrinėti visi mažumos kreditorių skundai, būtų paneigtas civilinio proceso koncentracijos principas, ĮRĮ tikslai, viešasis interesas, o tai pat ir RUAB „Pajūrio rezidencija“ ir jos daugumos kreditorių interesai. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į minėtą aplinkybę bei priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį.

203. Pareiškėjas neįsigilino į restruktūrizavimo planą ir jame pateiktus duomenis. Tai nulėmė, kad apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad šie duomenys netikslūs ir sudaro pagrindą abejoti, ar RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo laikotarpiu bus pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius duomenis bei priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį. Be to, pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano pagrindu jau yra atlikti kai kurie teisiniai veiksmai ir sudaryti sandoriai.

21RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į UAB „Migirita“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia iš esmės tapačiais argumentais kaip ir atsiliepimą į UAB „Resolution advisers“ atskirąjį skundą.

22RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į Vilniaus AVMI atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

231. Apelianto atskirasis skundas paduotas praleidus nutarties apskundimo terminus t. y. jau įsiteisėjus nutarčiai, todėl turėjo būti grąžintas pareiškėjui.

242. Valstybės pagalbos aiškinimas konkrečioje restruktūrizavimo byloje yra galimas sprendžiant atskirus klausimus, susijusius su restruktūrizavimo procesu, tačiau mokestinės nepriemokos atidėjimo ir išdėstymo išaiškinimas pats savaime atskirai negali būti teisminio nagrinėjimo dalyku. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos prieš tvirtinant restruktūrizavimo planą atskirai nagrinėti Vilniaus apskrities VMI prašymą dėl valstybės pagalbos sąvokos išaiškinimo. Be to, atsakovas mokestinės nepriemokos išdėstymo nelaiko valstybės pagalba.

253. Restruktūrizavimo planas jau yra pradėtas įgyvendinti. Jei skundžiama nutartis būtų panaikinta, atsakovo restruktūrizacijos procesui būtų padaryta labai daug žalos, galimai būtų pažeisti atsakovo ir jo kreditorių interesai, būtų neįgyvendinti restruktūrizavimo tikslai.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirieji skundai netenkintini.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. kovo 24 d. išnagrinėjo UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties, kuria atmesti skundai dėl kreditorių visuotinio susirinkimo, vykusio 2010 m. rugpjūčio 27 d., nutarimo dalių pripažinimo negaliojančiomis civilinėje byloje Nr. B2-7608-104/2010 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Resolution advisers“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Mirigita“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Uostamiesčio langai“ skundus atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Pajūrio rezidencija“ dėl visuotinio kreditorių susirinkimo dalies nutarimų pripažinimo negaliojančiomis. Kolegija minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.

29Nagrinėjamuose atskiruosiuose skunduose apeliantai UAB ,,Resolution advisers“, UAB ,,Mirigita“ iš esmės kelia tapačius klausimus kaip ir atskiruosiuose skunduose, dėl kurių Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija priėmė 2011 m. kovo 24 d. nutartį, kuriuo atmetė kreditorių skundus dėl RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. įvykusio kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo.

30Lietuvos Respublikos CPK 182 str. 1 d. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Minėtoje byloje dalyvaujančiais asmenimis buvo UAB“ ,,Resolution advisers“, UAB ,,Mirigita“ ir RUAB ,,Pajūrio rezidencija“, todėl 2011 m. kovo 24 d. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią ir klausimams, kurie keliami apeliantų atskiruosiuose skunduose dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties.

31Dėl pirmosios instancijos teismo pareigos informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie posėdžio laiką ir vietą

32Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių restruktūrizavimo procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (ĮRĮ).

33ĮRĮ nereglamentuoja, ar turi būti pranešta visiems kreditoriams apie prašymo patvirtinti restruktūrizavimo planą nagrinėjimą ir kokia tvarka turi būti skundžiamas atitinkamas teismo sprendimas dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. CPK numato, kad rašytinio proceso atveju teismas apie teismo posėdžio vietą ir laiką dalyvaujančius byloje asmenis informuoja pranešimais, tačiau kartu numato, kad atskirais atvejais tokio informavimo gali ir nebūti.

34ĮRĮ 15 str. 8 d. numatyta, jog įmonės administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti restruktūrizavimo plano projektui per 5 d. šį dokumentą pateikia teismui. Ši nuostata leidžia daryti išvadą, kad administratorius turi pareigą rūpintis ir domėtis restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme eiga ir atitinkamai informuoti įmonės kreditorius.

35Pagrindinė teismo užduotis yra išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl šios priežasties CK 1.5 str. CPK 3 str. 1 ir 6 d. įtvirtina teismo pareigą, aiškinant ir taikant įstatymus, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, todėl iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

36Taigi atsižvelgiant į tai, kad administratorius turėjo pareigą informuoti apeliantus, kaip atsakovo kreditorius, apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bei į tai, kad iš esmės teisėta nutartis negali būti naikinama formaliais pagrindais, teisėjų kolegija sprendžia, kad įstatymo nustatytas pažeidimas t. y. nepranešimas kreditoriams apie restruktūrizavimo plano tvirtinimą, savaime nėra pagrindas apeliacinės instancijos teismui naikinti skundžiamą nutartį, kuria buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas.

37Dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo

38

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, nagrinėdama UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ atskiruosius skundus, 2011 m. kovo 24 d. nutartyje, pasisakė dėl UAB ,,Resolution advisers“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo ir teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo nepatvirtinus visų kreditorių finansinių reikalavimų, dėl ginčijamų reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jų tvirtinimo, dėl asmenų, sudariusių preliminarias sutartis teisės pritarti restruktūrizavimo plano projektui, dėl restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino praleidimo teisinių pasekmių, dėl restruktūrizavimo plano projekto prieštaravimo ĮRĮ 14 str., dėl kreditorių komiteto narių ir dėl kitų klausimų. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje esantį viešąjį interesą, pasisako tik dėl tų atskirųjų skundų argumentų, kurie nėra išnagrinėti minėtoje nutartyje.

40Civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reikalauja, kad įmonių restruktūrizavimo bylos būtų išnagrinėtos operatyviai, restruktūrizavimo procesas privalo būti įvykdytas ir užbaigtas įstatyme numatytais terminais (ĮRĮ 13 str.). Teismų praktika restruktūrizavimo bylose patvirtina, kad restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi teisę restruktūrizavimo planą patvirtinti nelaukiant skundų dėl jo nagrinėjimo pabaigimo. Taigi apeliantas nepagrįstai teigia, kad skundžiama nutartis yra naikintina, nes pirmosios instancijos teismas patvirtino restruktūrizavimo planą neįsiteisėjus 2010 m. spalio 26 d. nutarčiai. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis, kuria buvo išspręsti pareiškėjo ir kitų kreditorių skundai dėl 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų yra įsiteisėjusi, nes Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. kovo 24 d. šią nutartį paliko galioti.

41Įmonių restruktūrizavimo įstatyme, kaip ir Įmonių bankroto įstatyme, pateikta įmonės kreditorių definicija apibrėžia potencialių kreditorių, o ne kreditorių materialiosios teisės prasme požymius. Po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, procese dalyvauja tie kreditoriai, kurių reikalavimus teismas patvirtino. Kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimas reiškia kreditoriaus finansinio reikalavimo buvimo ir jo dydžio (materialinių teisinių santykių) patvirtinimą. Procesines teises restruktūrizavimo byloje įgyja tik asmenys, kurie yra pripažinti materialinių santykių dalyviais (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2009). Taigi kartu nėra pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad restruktūrizavimo plano klausimo išsprendimas, apeliantui UAB ,,Resolution advisers“ neįgijus procesinių kreditoriaus teisių, pažeidžia jo teises ir tai yra absoliutus teismo nutarties, kurią patvirtintas UAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planas negaliojimo pagrindas. Bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. vasario 11 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB ,,Resolution advisers“ kreditorinis reikalavimas. Taigi pareiškėjas savo teises galės realizuoti po to, kai bus patvirtintas jo reikalavimas restruktūrizavimo byloje.

42Skundu dėl atsakovo RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais apeliantas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti minėto susirinkimo nutarimą dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui ir jo pateikimą tvirtinti teismui. Teismas sprendimo dėl šio prašymo nepriėmė, tačiau priėmęs 2010 m. rugpjūčio 30 d. atsakovo administratoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo 2010 m. rugsėjo 14 d. rezoliucija nusprendė prašymo nagrinėjimą atidėti iki bus išnagrinėti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Dėl šios priežasties pareiškėjas mano, kad rezoliucija buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas – atidėtas prašymo dėl atsakovo restruktūrizavimo plano tvirtinimo nagrinėjimas iki bus išnagrinėti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.

43Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo klausimas nėra sprendžiamas teisėjo rezoliucija. CPK 290 str. 1 d. numato, kad teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis. CPK 145 str. 4 d. numato, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas priima motyvuotą nutartį, kurioje turi būti nurodyta laikinoji apsaugos priemonė, jos mastas, įvykdymo tvarka ir būdas.

44Minėta rezoliucija vertintina ne daugiau kaip patvarkymas dėl teismo (teisėjo) žinioje esančių skundų susijusių su nagrinėjama restruktūrizavimo byla apygardos teisme, nes pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir prašymą atmetė dar 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (b. l. 15-16, t. 5). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi atmetė UAB ,,Resolution advisers“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2010 m. rugpjūčio 27 d. įvykusio RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimo nutarimo pritarti RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo plano projektui ir jo pateikimą apygardos teismui tvirtinti vykdymą.

45Dėl restruktūrizavimo plano atitikimo ĮRĮ reikalavimams

46

47Nagrinėjamoje byloje egzistuoja viešasis interesas, todėl teismas nagrinėdamas restruktūrizavimo bylą turi pareigą patikrinti restruktūrizavimo plano parengimo ir patvirtinimo teisiškai reikšmingas aplinkybes.

48Kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ atskiruosius skundus 2011 m. kovo 24 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį. Vertindama pateiktus apeliantų argumentus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pasisakė dėl klausimų, susijusių su restruktūrizavimo plano atitikimu ĮRĮ reikalavimams, kurie liečia kreditorių sąrašą, jų reikalavimų sumas, reikalavimų tenkinimo terminus ir būdus, taip pat dėl asmenų sudariusių preliminariąsias sutartis, dėl restruktūrizavimo plano terminų, dėl konfidencialios informacijos, liečiančios restruktūrizavimo planą, dėl bendro atsakovo skolos kreditoriams ir teismo patvirtintų atsakovo kreditorinių finansinių reikalavimų dydžio, dėl restruktūrizavimo plano prieštaravimo ĮRĮ 14 str., dėl kreditorių komiteto sudėties. Nutartyje išdėstytos išvados turi prejudicinę reikšmę nagrinėjant apeliantų UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ atskirtųjų skundų argumentus dėl restruktūrizavimo plano atitikimo ĮRĮ.

49Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas restruktūrizavimo planą patvirtino 2010 m. lapkričio 10 d. Teismo nutartyje pagrįstai pažymėta, kad įstatymas nenustato baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais teismas turėtų vadovautis įvertindamas tvirtinamą įmonės restruktūrizavimo planą, todėl jo pagrįstumas įvertinamas pirmiausiai atsižvelgiant į ĮRĮ 14 str., 15 str. reikalavimus.

50Įstatymų leidėjas, turėdamas omenyje, kad pasiekti visų kreditorių sutarimą yra pakankamai sudėtinga nenumatė reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo planui pritartų visi be išimties kreditoriai. Atsižvelgiant į pagrindinius įmonės restruktūrizavimo proceso principus, kreditorių lygiateisiškumą, bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, mažumos kreditorių skundai neturi būti procesine kliūtimi tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą.

51Šiuo atveju, RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planui pritarė 95,89 proc. kreditorių, tai atitinka ĮRĮ 15 str. 4 d. reikalavimui dėl kvalifikuotos kreditorių balsų daugumos. Restruktūrizavimo plano tvirtinimo procedūroje pareiškėjų UAB ,,Resolution advisers“, kurio kreditoriniai reikalavimai sudaro 0,49 proc. visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių reikalavimų, o UAB ,,Mirigita“ 1,4 proc. teisės pažeistos nebuvo, nes jie aktyviai dalyvavo RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo procedūroje bei tvirtinant restruktūrizavimo plano projektą kreditorių susirinkime 2010 m. rugpjūčio 27 d., pateikdami atitinkamus atskiruosius skundus. Taigi nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas atitinka bendruosius ĮRĮ reikalavimus.

52Įstatyme nėra detalizuota kokia forma turi būti pateiktas kreditorių sąrašas, todėl kreditorių pagal apskaitos duomenis nurodymas restruktūrizavimo plane negali būti laikomas šio plano neatitikimu įstatymo reikalavimams. Atsiradus kreditorinių reikalavimų pokyčiams restruktūrizavimo planas turi būti patikslintas.

53Teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir įvertinti atskirų kreditorių abejones dėl restruktūrizavimo plano atskirų detalių ekonominio pagrįstumo, nes pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikianti rinkos dalyvį, restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape tenka įmonės kreditoriams. Jo įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo ekonominės situacijos valstybėje, nuo valstybės ekonominės politikos, todėl restruktūrizavimo plano vykdymo eigoje gali atsirasti nenumatytų aplinkybių, dėl to esant pagrindui restruktūrizavimo plano įgyvendinimas gali būti pratęstas iki vienerių metų (ĮRĮ 13 str. 2 d.). Teisę kontroliuoti ekonominį įmonės restruktūrizavimo proceso pagrįstumą kreditoriai išlaiko ir vėlesniuose restruktūrizavimo proceso etapuose, siūlydami teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus arba, priklausomai nuo aplinkybių, siūlyti nutraukti ar baigti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 20 str. 3 d. 9 ir 10 p.). Be to, ĮRĮ nenustato reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo planui pritartų visi kreditoriai vienbalsiai. Įstatymų leidėjas atsižvelgia į sunkumus, kurie kyla siekiant suderinti visų kreditorių poziciją ir siekia visų restruktūrizavimo proceso dalyvių interesų balanso. Galimybė restruktūrizuoti įmonę, kai jos restruktūrizavimo planui nepritaria mažuma kreditorių, atspindi ir restruktūrizavimo procesui būdingą siekį prioritetą suteikti reabilitaciniam, o ne nemokaus subjekto pašalinimui iš rinkos. Todėl restruktūrizavimo proceso eigoje, atskiruose jo etapuose, sprendimai ir ginčai dėl jų turi būti nagrinėjami operatyviai.

54Taigi aplinkybės, kad restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ reikalavimus ir kad sprendžiant klausimus įmonės restruktūrizavimo byloje pirmiausia turi būti atsižvelgiama į įmonės restruktūrizavimo tikslus, viešąjį interesą, protingumo ir teisingumo principus, patvirtina, jog pareiškėjo argumentas, kad RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla vadovaujantis CPK 163 str. 3 p. turėjo būti sustabdyta iki bus priimtas galutinis sprendimas byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo, yra nepagrįstas.

55Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos atskirojo skundo

56

57Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas patvirtino RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planą neišnagrinėjęs klausimo ar bendrovės mokestinės nepriemokos atidėjimas yra valstybės pagalba, dėl kurios yra privalomas Europos komisijos sprendimas.

58Inspekcija, vadovaudamasi Europos komisijos komunikato ,,Bendrijos gairėms dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ nuostatomis ir ĮRĮ 15 str. 6 d. išsiuntė bendrovės administratoriui užpildyti atitinkamą formą, 2010 m. rugsėjo 15 d. gavo atsakymą, kad mokestinės nepriemokos išdėstymas nėra tokio mąsto lengvata ar nuolaida, jog ją būtų galima pripažinti valstybės pagalba. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai patvirtintas 346 315,19 Lt kreditorinis reikalavimas, todėl inspekcija mano, kad restruktūrizavimo plane mokesčių nepriemokos sumokėjimo atidėjimu ir išdėstymu RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ suteikta valstybės pagalba. Kilus ginčui mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą išaiškinimo ar bendrovės mokestinės nepriemokos atidėjimas restruktūrizavimo byloje laikytina valstybės pagalba.

59Europos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad socialinių įmokų mokėjimo lengvatos, suteiktos teisę tokias lengvatas suteikti turinčios įstaigos, sudaro valstybės pagalbą Europos Sąjungos sutarties 92 str. 1 d. (po pakeitimų, 87 str. 1 dalies) prasme, jeigu taip suteikto ekonominio pranašumo mastas yra toks, kad įmonė nebūtų galėjusi tokios pagalbos tokiomis sąlygomis gauti iš privataus kreditoriaus.

60Remiantis Teisingumo teismo išaiškinimu byloje Nr. C-256/97, įsiskolinimo VAVMI dengimas RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo plane numatyta tvarka nelaikytinas valstybės pagalba. Atitinkamai šioje byloje netaikytinos ir 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatos. Be to, vadovaujantis šio reglamento konstatuojamosios dalies 7 punktu bei 1 straipsnio h punktu, reglamentas netaikomas sunkumus patiriančios įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms restruktūrizuoti.

61Akivaizdu, kad Vilniaus AVMI mokėtinos sumos ne tik nėra ženkliai didesnės už kitiems kreditoriams mokėtina suma, bet ir mažesnės už įmonės įsiskolinimą kitiems kreditoriams (pvz. SEB bankui, UAB ,,Viringas“), kas leidžia daryti išvadą, kad įmokų valstybinei mokesčių inspekcijai išdėstymas nėra tokio masto lengvata, jog ją būtų galima laikyti valstybės pagalba. Todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad tokios pagalbos RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ negalėtų gauti iš privataus kreditoriaus, nes visos eilės kitų kreditorių reikalavimų patenkinimas yra atidėtas jų pačių sutikimu ir pritarimu, nes sprendimas išdėstyti skolos dengimą restruktūrizavimo laikotarpiui buvo priimtas restruktūrizavimo procese ĮRĮ nustatyta tvarka, kreditorių balsų dauguma.

62Valstybė šioje byloje nėra priėmusi sprendimo suteikti restruktūrizuojamai įmonei valstybės pagalbą, taip pat sprendimo išdėstyti restruktūrizuojamos įmonės įsiskolinimo padengimą ar įsiskolinimo dengimo terminą atidėti. Sprendimas išdėstyti įsiskolinimų dengimą restruktūrizavimo laikotarpiui buvo priimtas restruktūrizavimo procese ĮRĮ nustatyta tvarka. Kaip minėta, šį sprendimą, pritardami įmonės restruktūrizavimo planui, priėmė įmonės kreditoriai ĮRĮ 15 str. 4 d. nustatyta kvalifikuota balsų dauguma.

63Todėl inspekcijos argumentai dėl valstybės suteiktos pagalbos atsakovui yra nepagrįsti ir neturi reikšmės restruktūrizavimo plano pagrįstumui. Kadangi įsiskolinimo valstybinei mokesčių inspekcijai dengimo išdėstymas neatitinka valstybės pagalbos sampratos netikslinga analizuoti apelianto argumentus dėl restruktūrizavimo plano neatitikimo Gairių kriterijams (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 29 d. nutartis Nr. 2-741/2010, 2010 m. kovo 18 d. nutartis Nr. 2-399/2010).

64Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį.

65Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Pajūrio... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė įmonės... 7. Teismo nustatytu terminu RUAB „Pajūrio rezidencija“ administratorius... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi patvirtino RUAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. UAB „Resolution advisers“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįsiteisėjus... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas neinformavo byloje dalyvaujančių asmenų... 14. 3. Atsakovo restruktūrizavimo planas neatitinka ĮRĮ reikalavimų. Pirmosios... 15. UAB „Mirigita“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 16. Vilniaus AVMI pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010... 17. RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į UAB „Resolution... 18. 1. Kreditoriaus atskirasis skundas paduotas praleidus nutarties apskundimo... 19. 2. Jei restruktūrizavimo planas nebūtų tvirtinamas nepaisant to, kad jį... 20. 3. Pareiškėjas neįsigilino į restruktūrizavimo planą ir jame pateiktus... 21. RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į UAB „Migirita“... 22. RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimą į Vilniaus AVMI... 23. 1. Apelianto atskirasis skundas paduotas praleidus nutarties apskundimo... 24. 2. Valstybės pagalbos aiškinimas konkrečioje restruktūrizavimo byloje yra... 25. 3. Restruktūrizavimo planas jau yra pradėtas įgyvendinti. Jei skundžiama... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirieji skundai netenkintini.... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 29. Nagrinėjamuose atskiruosiuose skunduose apeliantai UAB ,,Resolution... 30. Lietuvos Respublikos CPK 182 str. 1 d. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti... 31. Dėl pirmosios instancijos teismo pareigos informuoti byloje dalyvaujančius... 32. Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis,... 33. ĮRĮ nereglamentuoja, ar turi būti pranešta visiems kreditoriams apie... 34. ĮRĮ 15 str. 8 d. numatyta, jog įmonės administratorius, gavęs kreditorių... 35. Pagrindinė teismo užduotis yra išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl... 36. Taigi atsižvelgiant į tai, kad administratorius turėjo pareigą informuoti... 37. Dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo... 38. ... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reikalauja, kad... 41. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme, kaip ir Įmonių bankroto įstatyme,... 42. Skundu dėl atsakovo RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ 2010 m. rugpjūčio 27 d.... 43. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo klausimas nėra... 44. Minėta rezoliucija vertintina ne daugiau kaip patvarkymas dėl teismo... 45. Dėl restruktūrizavimo plano atitikimo ĮRĮ reikalavimams... 46. ... 47. Nagrinėjamoje byloje egzistuoja viešasis interesas, todėl teismas... 48. Kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs UAB ,,Resolution... 49. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas restruktūrizavimo planą... 50. Įstatymų leidėjas, turėdamas omenyje, kad pasiekti visų kreditorių... 51. Šiuo atveju, RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo planui pritarė... 52. Įstatyme nėra detalizuota kokia forma turi būti pateiktas kreditorių... 53. Teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir įvertinti atskirų kreditorių... 54. Taigi aplinkybės, kad restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ reikalavimus ir... 55. Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos atskirojo skundo... 56. ... 57. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas patvirtino RUAB ,,Pajūrio... 58. Inspekcija, vadovaudamasi Europos komisijos komunikato ,,Bendrijos gairėms... 59. Europos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad socialinių įmokų mokėjimo... 60. Remiantis Teisingumo teismo išaiškinimu byloje Nr. C-256/97, įsiskolinimo... 61. Akivaizdu, kad Vilniaus AVMI mokėtinos sumos ne tik nėra ženkliai didesnės... 62. Valstybė šioje byloje nėra priėmusi sprendimo suteikti restruktūrizuojamai... 63. Todėl inspekcijos argumentai dėl valstybės suteiktos pagalbos atsakovui yra... 64. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą... 65. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 67. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti...